Product managementJobb

Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  5,000 product management jobb har hittats, med prissättning USD

  ...sömlöst och effektivt för att möta kundens specifika behov. Nödvändiga systemkunskaper: Vi letar efter kandidater med följande expertis inom SAP S4/HANA: - MM/SD-modul: Din förmåga att hantera och optimera försäljnings- och distributionsprocesser är avgörande, och du kommer att vara nyckeln till att säkerställa smidiga affärsflöden. - SCM (Logistikmodul): Din kunskap om logistik och supply chain management kommer att vara essentiell för att säkerställa en effektiv och pålitlig leveranskedja. - FI/CO-modul: Din förmåga att hantera finansiella och kontrollrelaterade processer kommer att bidra till att upprätthålla en sund ekonomisk struktur. Krav: - Djup...

  min $50 / hr
  min $50 / hr
  0 bud

  Hej Olena K., jag noterade din profil och skulle vilja erbjuda dig mitt projekt. Vi kan diskutera detaljerna över chatten.

  $625 (Avg Bid)
  $625 Snittbud
  1 bud
  Product design Avslutades left

  Vi ar ett bolag i startfasen som nu söker en duktig produktdesigner inriktad pa konsumentartiklar samt med ett bra öga for design. I inledningsfasen ar det 3 stycken produkter samt tillhörande paketering. Tekniska ritningar görs av var fabrik men vi behöver hjälp med konceptutveckling. Start sa snart som möjligt.

  $501 (Avg Bid)
  $501 Snittbud
  14 bud
  Web development Avslutades left

  Jag vill ha en ny webbsida Bara bygga den Landningssida Jag håller på att starta egen firma inom talent management (typ Human resources) och kommer erbjuda tjänster och rådgivning inom det. Exempel på hemsida som ser ut nått åt det hållet jag vill ha är: För tillfället behöver det bara vara en sida som beskriver den service jag erbjuder. Så enbart informativ till en början. Samt en kontanktaktruta.

  $511 (Avg Bid)
  $511 Snittbud
  19 bud

  dfs ds adfsadfs adfs adsf adfs adfs adfs adfs

  $157 - $472
  $157 - $472
  0 bud

  RGP är ett konsultbolag inom Finance & Accounting, Human Resources, Information Management och Supply Chain. I våras satte vi upp en blogg under domänen där vi vill publicera content relevant för våra kunder och nära vår affärsverksamhet. Detta är dock för tidskrävande för oss att göra in-house så därför letar vi efter någon som kan agera redaktör och vara den drivande motor i arbetet från idé till publicering. Vi tänker att vi vill publicera två artiklar i månaden. Grundjobbet kommer att göras av våra konsulter men i rollen kommer det också innefatta korrekturläsning, editing, förslag på illustrationer osv. Vi ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Snittbud
  1 bud
  Design me a Product Avslutades left

  adsfads fads f adfs adsf adfs adfs adfsadfs

  $173 (Avg Bid)
  $173 Snittbud
  2 bud

  4 software products - new launch - Need Well Designed Website with great attractive banners, Images, Icons, Logos, Software Product CD Pack 3D Images( large , small, medium), landing pages, content and admin panel etc. NOTE:- WE NEED BEST DESIGNERS FOR THIS PROJECT, NOT AVERAGE OR JUST DEVELOPERS ONLY - WE NEED TOP DESIGNERS TO DESIGN WEBSITE - THIS WEBSITE IS FOR ADVERTISING/ MARKETING/ PROMOTIONS/ BRANDING purpose. This is for a new software launch. PHP CMS IMAGES( PHOTOSHOP IMAGE) LANDING PAGE BANNER DESIGNING LOGOS FOR PRODUCTS ICONS FOR FEATURES of software or product or services 3D CD PACK DESIGNING for 4 software ( 8 Designs - 2 for each product) - Size ( 3 different sizes - large , medium, small ( ( SAMPLE of 3D CD PACK BOX DESIGN ))

  $1096 (Avg Bid)
  $1096 Snittbud
  20 bud
  Design me a Product Avslutades left

  avr controller using atmega 128

  $329 (Avg Bid)
  $329 Snittbud
  2 bud

  We're reaching out to find an ambitious Swedish copywriter to write sales focused and professional product information texts for a new e-commerce project. It's imperative that the person we select for the job has a proven record of producing high quality copy. The content produced will set the standard of our textual communication in terms of bringing out the quality and relevance of the products and ultimately forming the "right touch". Who you are You are motivated to engage our customers with your texts in an innovative and creative way. You make the reader feel involved. You understand and implement texts based on SEO requirements. You transform an already existing text to something unique and fun to read. You focus on the quality of the...

  $1135 (Avg Bid)
  $1135 Snittbud
  6 bud
  Event Management Avslutades left

  Function Sheets / Budgeting & Overall event management

  $1151 - $1918
  $1151 - $1918
  0 bud

  website skills, marketing, etc...

  $255 (Avg Bid)
  $255 Snittbud
  4 bud

  Manage our social media pages

  $26 (Avg Bid)
  $26 Snittbud
  1 bud
  project management Avslutades left

  lalalandet

  $10 (Avg Bid)
  $10 Snittbud
  1 bud
  Alexandra Promotion Avslutades left

  Projektet går i grund och botten ut på att marknadsföra/promota en sångerska som heter Alexandra. Alexandra har varit verksam i ett tag nu men på grund utav tidsbrist och bristande management bland annat så har hennes karriär lagts på is. Hennes nya management har i samarbete med hennes familj och andra representanter beslutat att med krafttag få i gång karriären på nytt. För att göra detta så behövs givetvis en hemsida. Det är viktigt att hemsidan har alla de funktioner som de allra bästa sidor har efter som vi planerar att göra det till mer än bara en hemsida. Följande bör ge en liten bild utav vilka ramar vi förväntar oss att operera inom: ...

  $661 (Avg Bid)
  $661 Snittbud
  1 bud

  Vill skapa en hemsida där kunder skriver in uppgifter i en fördefinierat mall. Kunderna skall kunna spara sin "mall" i molnet med egen inloggning. Det måste finnas någon typ av management verktyg för att kunna administrera användarna och deras information. Informationen skall sedan kunna skickas till andra leverantörer på ett smidigt sätt. I framtiden vill jag ha en app som kan uppdatera kundernas information på ett enkelt sätt. Sidan måste kunna hantera många språk, men svenska och engelska till att börja med. Det måste vara enkelt att lägga till fler språk.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snittbud
  1 bud

  Steg 1: Ta fram en hemsida där kunden kan logga in och lägga in information utifrån en vald mall. Antal kunder: ca 100.000 Mängd data per konto/ max 0.3 MB Steg 2: Det hade varit bra om kunden även kan komma åt sin "mall" från en app (iphone/ipad). Steg 3: Ett management interface/verktyg för att kunna knyta informationen till rätt leverantör/partner (externa bolag). Dvs att externa bolag skall få del av relevant information.

  $364 (Avg Bid)
  $364 Snittbud
  5 bud

  I'm in need of a comprehensive transportation service app available on both iOS and Android platforms. The core features of the app should include: - User registration and login: A secure and robust system for users to create personal accounts. - GPS tracking: Ability for the app to track the current location of the user or the vehicle in real time. - Payment in...booking: Users must be able to easily arrange transportation through the app. - User-friendly interface: The app must be intuitive and easy to navigate. The right freelancer for this project should have comprehensive experience in mobile app development, payment gateways, real-time location tracking, and user interface design. The project needs to be completed within a one month timeline; thus time management skills...

  $7 - $72
  $7 - $72
  0 bud

  For this project, I am seeking a professional with proficient skills and experience in Telegram and its user management functions. Key Responsibilities: * You will have full access to my Telegram, and the primary task is to manage users. * Your main focus is to modify user permissions according to the requirements I will provide. Ideal Attributes: * Experience with Telegram full access functions * Proven ability in user management, specifically in modifying user permissions * Attention to detail and strict adherence to given instructions

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr Snittbud
  6 bud
  Data Conversion to CSV 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for a freelancer who specializes in data management. The task involves converting data from a text format into a CSV format. This data is a mix of numerical and textual content. The resulting CSV file should be structured in a row-based presentation. Here's a bit more details about the project: - The CSV file must respect data field priority in structuring and organizing the data. - Because the data in question is mixed, you should have experience in handling both numerical and textual data. - Familiarity with writing scripts to automate conversion tasks is strongly preferred. - Attention to detail is crucial to ensure accurate data conversion. The ideal candidate should have a significant background in data management, specifically with CSV files. Previou...

  $28 (Avg Bid)
  $28 Snittbud
  23 bud
  High-Performing Stock Market Robot 6 dagar left
  VERIFIERAD

  The offer of this projec...trends. I want to keep a close eye on its operations and the progress it's making. - Most importantly, the robot should consistently beat market averages and generate high returns on investment. Ideal Skills and Experience: - Experience in building trading robots or similar systems. - Proficiency in data analysis and machine learning, to understand complex market dynamics. - Knowledge of risk management in finance and trading, to strike a balance between high returns and acceptable risks. - Excellent coding skills. - Experience in creating real-time notification systems. In summary, this project involves creating a robot that not only trades on my behalf, but does so efficiently while minimizing risk. It's about creating a system that can lea...

  $93840 (Avg Bid)
  $93840 Snittbud
  5 bud

  I'm on the hunt for an experienced Google Ads specialist, well-versed in promoting physical products in a highly competitive sector. Here's what I need: - Management and execution of Google Shopping Ads via Google Ads platform - Capable of effectively promoting and competing in a high-competition niche - Proactive strategy development to carve out a market presence To be effective in this role, you should demonstrate the following skills and experience: - Proven experience with Google Ads, specifically Shopping Ads - Knowledge in promoting physical products - Comfortable in strategizing and operating in high-competition industries Your ability to generate results will be instrumental in driving business growth and competitiveness. Let's conquer the market togethe...

  $110 (Avg Bid)
  $110 Snittbud
  12 bud

  ...Development of a potent mathematical model related to medical waste transportation. • In-depth research and understanding of pandemic effects on waste management. • Suggestions for optimization of medical waste transference during a pandemic. Due to the urgent requirement of this project, I prefer professionals who can commit to a fast turnaround time. Ideal Skills and Experience: • Ph.D. or post-graduate writers with a background in Civil Engineering. • Proficiency in mathematical modeling and optimization concepts. • Past work experience related to medical waste management and transportation. • Familiarity with the impact of pandemics on waste management. • Temporal ability for a speedy completion of the project. Please note ...

  $38 (Avg Bid)
  $38 Snittbud
  8 bud

  I am in need of a freelancer with experience in WordPress and Elementor Pro to create a step-by-step workflow across five to six pages on my website. Speed is of the essence as I need this project completed as soon as possible. The Workflow: - The workflow should...interactive elements such as buttons, dropdowns, and sliders. - In addition, the design should include text-based content that is clear and engaging for the user. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in WordPress and Elementor Pro - Strong ability to create smooth page-to-page transitions - Solid understanding of how to incorporate interactive elements and text-based content - Excellent time management skills Please only place a bid if you're confident you can meet these specifications and complete the pr...

  $205 (Avg Bid)
  $205 Snittbud
  94 bud

  ...using FastAPI and Keycloak. This project would involve the construction of an app that centers on user authentication and data management, as well as a role-based access control model that includes Admin and Regular User roles. Key Features: - User Authentication: Implement a robust user authentication process using Keycloak. - Role-Based Access Control: Define specific permissions for Admin and Regular User roles. - Data Management: Develop a seamless system to construct, edit, delete, and monitor user data. Ideal Developers: - Must have experience in FastAPI and Keycloak. - Proven knowledge of role-based access control systems. - Proficiency in data management concepts and best practices. - Bonus: Experience in the design without specific design requirements. I...

  $585 (Avg Bid)
  $585 Snittbud
  52 bud
  Content Writing 6 dagar left

  FunctionUp is an organization that provides users with technical resources and tools to ju...enrolled in a Bachelor's or Master's degree program in English, Communications, Marketing, or related area of study. Excellent writing and editing skills with an ability to. write and edit content in a clear and concise manner. Ability to conduct online research and write about various technical topics in an engaging and informative manner. Familiarity with social media platforms and content management systems (CMS). Excellent communication skills, both written and verbal. Strong ability to work independently and manage multiple projects simultaneously. Ability to meet project deadlines and work effectively in a team environment. Experience with SEO best practices for conten...

  $455 (Avg Bid)
  $455 Snittbud
  41 bud

  INVESTORS AREA A digital public relations or community manager is needed to build, expand and manage the community of private investors. Knowledge of marketing, social networks, communication and writing skills with a high level of English, education, excellence and seriousness will be required. Goals: -Create a plan to find private investment through the use of management tools - Agenda and organization of meetings with analysts and private investors -Manage social networks such as linkedin, instagram, facebook, twitter -Identification, attraction and expansion of the investor community -Search for startup events and contests -Preparation of progress reports, weekly reporting and monitoring of the investor community through video calls. A capacity for work autonomy will be requi...

  $811 (Avg Bid)
  $811 Snittbud
  1 bud

  I am on the hunt f...Effectively adding text overlays - Skillful removal of pauses for a fluid and engaging video narrative - May need to experiment with different effects over time with me The video content will primarily be educational/informational, so an editor with a knack for communicating complex ideas in a concise and engaging way would be ideal. Also, in order to keep up with the pace of daily postings, time management and consistency are expected. Budget-wise, affordable services are a main priority. It would be an added advantage if you could share examples of your edits on similar types of projects. All-in-all, if you are someone with sharp editing skills, proficiency in text overlays and pause removals, and a budget-friendly quote, you could be the perfect fit for thi...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snittbud
  22 bud

  ...capable of managing our Shopify store from A-Z. Key responsibilities include: 1. **Product Review and Troubleshooting:** We currently have fewer than 50 products listed. There may not be glaring issues but I expect the VA to meticulously evaluate each product and make necessary adjustments for better user experience. 2. **Collating Creatives:** The VA will collect and organise the necessary creatives for each product. This ensures our product visuals are appealing and engaging .Also will be used for fb ads. 3. **Ad Management:** The assistant will be responsible for running Facebook advertisements. This includes ad creation, set-up, monitoring and optimizing for performance. 4. **Order and Customer Management:** I need assistance with hand...

  $77 (Avg Bid)
  $77 Snittbud
  14 bud

  ...Replacement and addition of pictures for 9 specific products. We want to both enhance image quality and update backgrounds. The inclusion of product logos in these images is also desired. 2. Product Uploads: * We have 3 new products that need to be added to our inventory on Takealot. 3. SEO Optimization: * We want our product listings to be more attractive and acute to search engines. Ideal improvements will include keyword integration, crafting descriptive product titles, and adding product features. The ultimate goal is to improve our products' online visibility and need SEO for all our products . Existing and new . 4 . We need to remove 1 product . NB. Suitable freelancers for this project should have prior experience with T...

  $54 (Avg Bid)
  $54 Snittbud
  34 bud

  I am...create a branding label for my Diesel Exhaust Fluid (DEF) product. The design should focus on fulfilling the primary purpose to build a strong brand presence on the part of the product. Key Requirements: - Articulate the product name and description clearly - Ensure the design matches and reinforces the overall brand image Ideal Skills: - Previous experience with label design - Knowledge in designing for chemical or industrial products - Excellent skills in graphic design, typography and layout - Proficiency with design software In your proposal, please include a brief description of your design philosophy. It's also appreciated if you can include any relevant examples of projects you've completed, especially those involving product b...

  $16 (Avg Bid)
  $16 Snittbud
  8 bud

  I am seeking an experienced mathematician or data analyst to develop a robust and streamlined model for medical waste transportation. The right candidate would be able to construct an efficient system, maximizing route and capacity planning while minimizing cost. Key Features: * Route optimization - The model will need to determine the...account for the number and capacity of available transportation vehicles. * Within these vehicles' constraints, the model should also consider the maximum waste capacity per trip to ensure safe and efficient transportation. Ideal skills for this project would be a deep understanding of mathematical modeling, data analysis, and optimization algorithms. Experience in logistics, particularly waste management or medical industries, would be grea...

  $123 (Avg Bid)
  $123 Snittbud
  8 bud

  ...website developer who can assist in the creation of a comprehensive E-commerce site. The website build will need to include: - User registration and login: Experience creating user identification systems that are secure and user-friendly is a must. - Online payment processing: Knowledge on integrating and managing payment gateways is crucial, for smooth transactions on the website. - Content management system: The ability to handle content updates effectively and effortlessly. The primary purpose of the website is to sell our products and services online, so the candidate needs to have a great understanding of e-commerce principles, customer journey optimization, and should have experience in building successful online stores. The ideal person is one who is familiar with curren...

  $123 (Avg Bid)
  $123 Snittbud
  40 bud

  I'm in need of a skilled photographer with a keen eye for both traditional and photojournalistic style shots. Specific requirements include: - Coverage: You'll be needed for less than 6 hours. Howeve...Specific requirements include: - Coverage: You'll be needed for less than 6 hours. However, this time needs to be efficiently used to capture crucial moments. - Event Coverage: The photography coverage is for the pre-ceremony, ceremony, and reception located at the same venue. - Skills: Proven experience shooting in a traditional and photojournalistic style is necessary, along with excellent time management and professional attitude. It's a day of great significance to us and we're looking for someone to preserve these moments with grace and elegance. Plea...

  $151 - $452
  Lokalt
  $151 - $452
  0 bud

  ...main sections I require on my website include: - Work samples: to showcase my previous and ongoing projects, the work sample section will be crucial. - About me: a section to provide more information about me and what I do. - Contact information: for easy connectivity for anyone wishing to reach me. - Reviews and Product Page: somewhere my readers can leave feedback on the posts and see the products that I'll discuss in my blog. -Upload the website with SSL connection. - SEO management. The perfect match for this job is someone who has a keen eye for designing blog-friendly layouts but is also versatile enough to include an e-commerce element for my products page. Proficiency in web development languages (HTML/CSS), experience with CMS platforms (like WordPress),...

  $98 (Avg Bid)
  $98 Snittbud
  42 bud
  Trophy icon Modern Food Product Label Design 14 dagar left

  ...labels and packaging for a range of food products. We attach two examples of our current labels, we want to receive a proposal of design for other alimentary product, I attach the layout and technical data sheet to see if you can capture the idea, and make a proposal with the same brand images. This is not a specific project, we are going to need a designer to whom we can send work on a continuous basis in the design of labels, foil, boxes, etc. Below are the crucial details for next projects, for the current test is not necessari that the technical information match exactly with the ingredients: - The labels must incorporate our product name, ingredients, nutritional information, brand image with logo, images, and a bar code. - Our aim is to present the most importan...

  $21 (Avg Bid)
  Framhäv Garanterad
  $21
  2 bidrag

  I'm seeking a skilled specialist with experience in Bigin CRM, specifically in the area of contact management. The project involves: - Integration of contacts into Bigin CRM from Seamless.AI. - Tagging all the data - integrating Bigin CRM with microsoft Outlook - setting up an automated email campaign The ideal freelancer has: - Deep understanding and experience with Bigin CRM, particularly its contact management feature. - Experience in integrating contacts from other platforms into CRM platforms, such as Seamless.AI. - Strong problem-solving skills and attention to detail. This project requires a seamless synchronization process, ensuring every data transfer is accurate and reliable with no contact loss. Your expertise will be vital in the successful completion of...

  $96 (Avg Bid)
  $96 Snittbud
  3 bud

  ...creation that should emphasize on enhancing user experience and interaction. - Database Management: Major role in handling the management system of our data. The emphasis would be on maintaining data integrity, securing valuable information and proficiently handling data-related tasks. - Custom Script Creation: Apart from web development and application building, scripting customization will also be in play. You'll be responsible for creating scripts that would help make our website more interactive and user-friendly. Ideal candidates should present a robust portfolio that demonstrates their skills and experiences in JavaScript and PHP. Proven experience related to web development, database management and custom script creation is required for this project. ...

  $168 (Avg Bid)
  $168 Snittbud
  71 bud

  ...efficient event manager to take care of two types of events; social gatherings and kids' events. The scale of these events is intimate, with less than 50 guests for each event. The required services from the event manager include: - Venue Selection: Choose the perfect venue that will meet the needs for both types of events in terms of size, location, ambiance and accessibility. - Catering Management: Handle all things food-related, ensuring high-quality meals and refreshments are provided for the guests. Must be able to suggest personalized menu items, taking into consideration preference, dietary restrictions and kids-friendly options. - Entertainment Planning: Curate appropriate and enjoyable entertainment packages for both adults and children. Must have a great networ...

  $67 (Avg Bid)
  $67 Snittbud
  4 bud

  Looking for a talented freelancer who can articulate a well-structured essay discussing business strategies, project management, and organizational behavior. The essay needs to resonate deeply with solid narratives backed up by facts. Key Requirements: - The essay should follow the traditional structure: an introduction, the main body, and a conclusion. - The word limit for the essay is 1500-2000 words. Ideal Candidate: - Preferred candidates are those with significant experience in academic writing, particularly concerning business and management topics. - Excellent skills in research, analysis, critical thinking, and in-depth comprehension of business strategies, project management, and organizational behavior is highly desirable. - A firm grasp of English grammar...

  $98 (Avg Bid)
  $98 Snittbud
  40 bud

  ...best standards -Use Saspod’s naming convention and keep files organised We are in search of the following qualities: Previous Experience in Media Production Audio or Video Availability: 30-40 hours/week Excellent English skills Excellent organisational skills Excellent communicator Experience using the following platforms/software Cloud-Based Platforms (Google Drive, Dropbox etc..) Project Management Tools: or Trello or Asana, or Equivalent Communication Tools: Slack or Equivalent Video Production Software: Adobe Premier, Adobe After Effects, Adobe Photoshop Audio Production Software: iZotope RX or Cubase 8+ Waves Bundle If this sounds like you, please apply with a proposal....

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Snittbud
  28 bud

  Hiring a highly efficient and reliable Virtual Assistant to handle a range of tasks for us. You, as my selected assistant, will be responsible for tasks such as: - Responding to a high volume of messages on a daily basis. That's more than 75+ messages every day. - Co...messages every day. - Conducting data entry tasks, which include: - Inputting data into a specific database. - Filling out various forms. - Lead generation. Proven experience in customer service and data entry is needed. You should be detail-oriented, organized, and able to manage a high volume of social media messages effectively. Familiarity with different social platforms and database management is a plus. Your ability to work independently and maintain professionalism in all communications is essentia...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snittbud
  61 bud

  I am in need of a skilled freelancer who can create a comprehensive report on business management, totaling 1500 words. This report should be thoroughly researched, fact-checked, and well-structured to provide useful insights for the audience. Ideal Skills: • Business Management • Report Writing • Research • Data Analysis • English Proficiency In addition to the report, a corresponding 5 minute video presentation is also required. The video should summarize the key points of the report in an engaging and understandable way. Video Requirements: • 5 Minutes Length • Clear and Concise Communication • Visually Engaging While a specific video format wasn't chosen, creativity in the presentation will be highly appreciated. Using...

  $101 (Avg Bid)
  $101 Snittbud
  19 bud

  Hello, I am a software engineer seeking assistanc...with expertise in UX/UI design to help improve the user interface based on the design of lemlist.com. Additionally, I would like to integrate the functionality demonstrated in this Loom video into my software: [Link to functionality](). Furthermore, I need guidance on hosting options and ongoing management of the software. Collaboration may also extend to debugging and bug resolution as needed. The project needs to be completed within a few months, and I am open to discussing the details further with interested candidates. Skills Required: UX/UI design PHP Yii framework Integration Debugging Budget: $50 - $200 (USD) Duration: 3-6 months

  $183 (Avg Bid)
  $183 Snittbud
  30 bud

  I am in need of a skilled image editor to uplift my e-commerce website's aesthetic. Core Editing Tasks: - Background Removal - Product Retouching - Color Correction These JPEG images are for products on my e-commerce site, and as such, they need to be edited to the highest standard of quality to effectively attract potential customers. Skills and Experience: - Expertise in dealing with JPEG image files - Profound knowledge of background removal techniques - Mastery of product retouching - Expertise in color correction - Previous experience with e-commerce projects is highly desirable Speed and quality are paramount for this task. I look forward to finding an experienced image editor who can deliver the desirable result.

  $10 (Avg Bid)
  $10 Snittbud
  5 bud

  Hello, I am a software engineer seeking assistan...with expertise in UX/UI design to help improve the user interface based on the design of lemlist.com. Additionally, I would like to integrate the functionality demonstrated in this Loom video into my software: [Link to functionality](). Furthermore, I need guidance on hosting options and ongoing management of the software. Collaboration may also extend to debugging and bug resolution as needed. The project needs to be completed within a few months, and I am open to discussing the details further with interested candidates. Skills Required: UX/UI design PHP Yii framework Integration Debugging Budget: $100 - $300 (USD) Duration: 3-6 months

  $527 (Avg Bid)
  $527 Snittbud
  30 bud

  I am in need of exceptional graphic design skills to help me with my physical product label. I am seeking high-quality, crisp, and captivating design to make my product stand out. Ideal skills and experiences needed: - Expertise in graphic design with a strong portfolio of past projects. - Proven experience in product label design is a plus. - High level of creativity and eye for detail. - Familiarity with different design programs and software. Tasks to Perform: - Create an innovative and attractive label design for a physical product. - Ensure the design reflects the essence of the product and attracts the targeted consumer base. - Provide different design options for review and revision if necessary. - Communicate consistently on project progress.

  $58 (Avg Bid)
  $58 Snittbud
  33 bud

  Topp product management community artiklar