Möt teamet bakom Freelancer!

Direktörer
 • Matt Barrie
  Läs mer om Matt

  Matt Barrie

  Verkställande direktör och styrelseordförande BE (Hons I) BSc (Hons I) GDipAppFin MAppFin MSEE (Stanford) GAICD SEP FIEAust

  Matt Barrie är en prisbelönt teknik-entreprenör. Han är VD för Freelancer.com, världens största marknadsplats för frilansarbete, som ansluter över 20 miljoner yrkesverksamma från hela världen. Freelancer.com har tilldelats tio Webby Awards, "Internets högsta ära", av International Academy of Digital Arts & Sciences

  Freelancer.com ansluter främst små företag och privatpersoner från västvärlden med frilansare i utvecklingsländerna, som förstärker företagare på båda sidor av jordklotet. Freelancer Limited blev inskriven på Australian Securities Exchange 2013 med ett börsvärde på över $ 1 miljard dollar.

  Matt är också VD för Escrow.com, världsledande inom säkra onlinebetalningar med över US $ 2,7 miljarder transaktioner säkrade.

  Matt var adjungerade docent vid Institutionen för elektro- och informationsteknik vid University of Sydney, där han undervisade kryptografi i femton år och senare Technology Venture Creation. Han är medförfattare till över 20 amerikanska patentansökningar.

  Matt är en produktiv talare globalt och har rubriken på SXSW, The Summit Series, Tony Robbins, The Next Web, New York Times, Bloomberg TV, Wall Street Journal, Techcrunch, BRW och The Economist.

  Tidigare grundade han och var VD för Sensory Networks Inc. , en leverantör av högpresterande nätverkssäkerhetsprocessorer som såldes till Intel Corporation 2013.

  År 2006 tilldelades han den statliga utmärkelsen Pearcey Award för bidrag till IT & Telecom branschen. År 2010 utsågs han till årets alumn för LTH och IT vid University of Sydney. År 2011 utsågs han av Australiens mest prestigefyllda affärstidning till den konstituerande BRW Entrepreneur of the Year, samt fick utmärkelsen Ernst & Young Technology Entrepreneur of the Year. År 2016 tilldelades han utmärkelsen Libertarian of the Year av Australian Libertarian Society.

  Förfrågningar rörande talaruppdrag skickas till speaker@freelancer.com

  Läs mer om Matt
 • Darren Williams
  Läs mer om Darren

  Darren Williams

  Icke-verkställande direktör BSc (Hons I) PhD (Computer Science) MAICD

  Darren gick ifrån verkställande direktör och och teknikchef på Freelancer till ej verkställande direktör i slutet på 2015. Under sin verkställande period ansvarade han dagligen för strategier för företagets drift- och teknikriktning.

  Darren har erfarenhet inom datorsäkerhet, protokoll, nätverk och programvara. Innan han anslöt sig till Freelancer var Darren en av grundarna till Sensory Networks som är ett hårdvaruföretag inom nätverkssäkerhet. Där arbetade han som högste teknikchef och senare verkställande direktör. Darren har tidigare föreläst i datavetenskap vid University of Sydney inom en rad olika område, både för doktorander och grundutbildningsstudenter.

  Darren har skrivit ett stort antal artiklar, patent och uppsatser rörande säkerhetsteknik, programvara och nätverk samt har talat vid ett antal internationella konferenser. Darren har ett hedersdoktorat i datavetenskap och en filosofie doktor i datavetenskap med specialisering i datornätverk från University of Sydney.

  Läs mer om Darren
 • Simon
  Läs mer om Simon

  Simon Clausen

  Icke-verkställande direktör

  Simon är en grundinvesterarna i Freelancer. Simon har mer än 17 års erfarenhet av tekniktillväxtföretag i både Australien och USA. Hans tekniska expertis omfattar kunskaper i flera programvaruutvecklingsspråk, datorsäkerhet och sårbarhetsanalys. Han är även medförfattare och uppfinnare till ett antal patent.

  Med fokus på konsumentcentrerad programvara och internetaktiverad teknik grundade han och var VD för WinGuides, som sedermera blev PC ​​Tools. Med Simon som VD ökade PC Tools intäkter till över 100 000 000 dollar, mer än 250 anställda och med kontor i sju länder. PC Tools förvärvades av Symantec Corporation (NASDAQ: SYMC) i oktober 2008 och blev då en av Australiens största teknikförvärv någonsin. Efter förvärvet blev Simon vice VD på Symantec, innan han lämnade i 2009 för att grunda Startive Ventures, en riskkapitalfond inom specialiserad teknik. Idag upprätthåller Startive aktivt investeringar i ett antal framgångsrika globala nyetableringar och Simon agerar som direktör och rådgivare till företag runt om i världen.

  Läs mer om Simon
Verkställande ledning
 • Neil Katz
  Läs mer om Neil

  Neil Katz

  Finanschef B Com (Hons) ACA / EPGC (Stanford)

  Neil Katz är finanschef på Freelancer och ansvarig för företagets ekonomi och administration. Sedan han anslöt sig till Freelancer i maj 2009 har Neil varit en viktig del av ledningsgruppen och delaktig i upprättandet av gruppens finansiella regler och interna kontroller.

  Neil har över 20 års erfarenhet inom ekonomi, redovisning och förvaltning. Neil har varit finanschef på ett antal it-företag, däribland IPscape, Threatmetrix, Sensory Networks och Aptrix. Neil har erfarenhet av och varit involverad i flera privata riskkapitalbolag, erhållit flera statliga bidrag, företagsrekonstruktioner och utförsäljningar. Neil var framförallt inblandad i försäljningen av Aptrix till IBM. I dessa tidigare roller har Neil tillhandahållit företagen med finansiell vägledning för att hjälpa till med tillväxt och internationell expansion. Neil har också försett ett antal mindre teknik-startups med konsulttjänster inom områden som kommersialiseringsstrategier och kapitalanskaffning.

  Innan sina roller inom tekniksektorn hade Neil senior finance-positioner inom distribution och återförsäljning, däribland vid kontrollpunktssystem.

  Neil har en handelsexamen i ekonomisk förvaltning från University of Cape Town i Sydafrika och är medlem i Institutet för auktoriserade revisorer i Australien.

  Läs mer om Neil
 • Christopher Koch
  Läs mer om Christopher

  Christopher Koch

  Vice finanschef M.Fin (INSEAD) LLB (Hons I) B.Ec F. Fin GAICD

  Cristopher Koch är vice finanschef, med fokus på fusioner och uppköp, företagsstrategi och investeringar. Han anslöt sig till Freelancer 2015.

  Innan Freelancer spenderade han nästan ett årtioende inom investerings- och affärsbanksverksamhet, med fokus på internet och tekniksektorer, där han i slutändan blev direktör på USB Investment Bank. Han har vidsträckt erfarenhet inom fusioner och uppköp, aktiekapitalsmarknader och aktiesammanslagning.

  Han arbetade med $35+ miljoner transaktioner inklusive listningar på Australian Securities Exchange (ASX) och New York Stock Exchange (NYSE), med ärenden för Australien, Hong Kong, Fastlandskina, Tokyo, London, Europa och USA.

  Christopher slutförde sin magisterexamen i finans på INSEAD (universitetsområden i Frankrike och Singapore), och läste ekonomi och juridik med ett hedersdoktorat på University of Adelaine. Han är medlem i Financial Services Institute of Australasia och utexaminerad medlem i Australian Institute of Company Directors.

  Christophers karriär började inom regering där han jobbade för hans excellens den hedervärda Alexander Downer AC under Howardregeringen.

  Läs mer om Christopher
 • Amir
  Läs mer om Amir

  Amir Massoudi

  Chef för tillväxt S.Eng, MSc (Computer Science)

  Amir Massoudi är chef för tillväxt vid Freelancer och är ansvarig för teamet "tillväxt", som övervakar alla intäkter, produktledning, datavetenskap och kundernas verksamhet.

  Amir ansvarar för ett tekniskt och tvärvetenskapligt team bestående av dataforskare, ingenjörer, matematiker, statistiker, fysiker och produktchefer.

  Amir har skrivit många artiklar, patent och dokument gällande maskininlärning, datorseende och numerisk analys. Amir har en masterexamen (genom forskning) i datavetenskap från University of New South Wales, med specialkompetens inom maskininlärning och datorseende.

  Läs mer om Amir
 • Peter Phillips
  Läs mer om Peter

  Peter Phillips

  Vice vd,, teknik BSc (Hons I) PhD (Computer Science)

  Peter är vice vd för teknik på Freelancer. Han ansvarar för att leda våra internationella teknikteam samt att definiera och tillämpa företagets drift- och teknikriktning

  Peter har stor erfarenhet inom mjukvaruutveckling, skalbar infrastruktur och IT-management. Tidigare undervisade Peter i datavetenskap vid James Cook University inom en rad områden på både doktorand- och studentnivå.

  Peter har skrivit många artiklar, patent och dokument hänförlig till data mining, algoritm design och programvaruteknik, och har talat vid ett antal internationella konferenser. Peter har en kandidatexamen i datavetenskap och en Ph.D. i datavetenskap och har specialiserat sig inom rumsliga data mining från James Cook Universitetet.

  Läs mer om Peter
 • Nicholas de Jong
  Läs mer om Nicholas

  Nicholas de Jong

  Vice VD för säkerhet och verksamhet B.Eng UNSW

  Nicholas är vice vd för säkerhet och verksamhet och har huvudansvaret för informationssäkerheten över Freelancer-koncernen och dess online-marknadsplatser. Han började arbeta på Freelancer 2013.

  Nicholas har över 15 års erfarenhet av informationssäkerhetsroller och har etablerat och drivit företag inom informationssäkerhet, finansiella tjänster och marknadsplatser på nätet.

  Tidigare har han arbetat som bland annat Chief Information Officer (CIO), Sensory Networks (Palo Alto), säkerhetsanalytiker, Securify (New York) och säkerhetskonsult, Kroll O'Gara (New York).

  Läs mer om Nicholas
 • Greg
  Läs mer om Greg

  Greg Robinson

  Vice vd, compliance ACI, SA Fin

  Greg Robinson är vice VD för Normsäkring på Freelancer. Greg övervakar den allmänna normsäkringsmiljön inom företaget. I denna roll är Greg ansvarig för utvecklingen och underhållet av de riskprogram inom styrning och normsäkring, som är till för att stödja verksamheten.

  Innan Greg började på Freelancer arbetade han för PayPal Australien som chef för normsäkringsprogrammen. Han var en del av den ursprungliga ledningsgrupp som först lanserade PayPal på den australiska marknaden i 2005. Under åren 1998 till 2005 arbetade Greg för Colonial First State Investments Limited där han också var chef för normsäkring, med ansvar för genomförandet och förvaltningen av normsäkringsramverket. Dessförinnan hade Greg innehaft ledande positioner hos Perpetual Limited under mer än 13 år.

  Greg har relevant erfarenhet av att arbeta med normsäkring och har spenderat en stor del av de sista tio åren på styrnings- och normsäkringsfrågor i online-miljön. Greg är en erfaren kompanjon i Australiens institut för finansiella tjänster och en kompanjon i Australiska regionens normsäkringsinstitut.

  Läs mer om Greg
 • Adam Byrnes
  Läs mer om Adam

  Adam Byrnes

  Chef, internationellt BE (Electrical) (Hons I) / BSc (Adv) (Physics)

  Adam Byrnes är ansvarig för att ha expanderat Freelancer runt om i världen, i synnerhet till marknader som domineras av individer med andra modersmål än engelska, så som Asien och Latinamerika. Han leder team i PR, innehåll, marknadsföring och översättning, och ligger bakom det internationella lanserandet av Freelancer‘s webbsidor som omfattas av 40 dedikerade regionala sidor och 31 olika språk.

  Innan han kom till Freelancer, arbetade Adam som fysikforskare vid universitetet i Sydney inom fotonik. Under denna tid var han medförfattare till ett antal akademiska artiklar i ledande fysiktidskrifter och presenterade sitt arbete på CLEO-konferensen i Kalifornien. Adam har även arbetat inom informationsteknologi för Macquarie Group och Aalborg Industries.

  Adam har en första gradens hederbetygelse i elektroteknik och avancerad fysik från University of Sydney, och har studerat utomlands vid University of California, Santa Barbara.

  Läs mer om Adam
 • Sarah Tang
  Läs mer om Sarah

  Sarah Tang

  Chef för globala verksamheter BComm (Honours) MA (International Business) MSc (Strategy)

  Sarah Tang ansvarar för verksamheten hos Freelancer, över hela dess globala närvaro. Hon leder ett varierat utbud av olika team som spänner över produktverksamhet, talang och kundupplevelse.

  Tidigare erfarenhet av strategisk rådgivning har hon från internationella företag som CBRE, EA Games och Ericsson. Hon har också hållit föredrag i affärsstrategi och digital handel vid Queen's University och Sydney University.

  Sarah är en kanadensisk Millennium Scholar och Cansbridge Fellow. Hon har en dubbel masterexamen inom strategi och internationellt företagande från två universitet: Queens och Vienna University of Economics. Hennes doktorsavhandling undersökte psykologin vid inköp på nätet. Hon analyserade hur ansiktsläsningsprogrammet kan fånga mänsklig kognition och användas för att driva köpbeslut på e-handelswebbplatser.

  Läs mer om Sarah
 • sebastian
  Läs mer om Sebastián

  Sebastián Siseles

  Chef, internationellt JD (University of Buenos Aires) / MBA (University of Pittsburgh) / Marketing Diploma (FAECC, Argentina)

  Sebastián Siseles är ansvarig för att ha skapat, kommunicerat, underhållit, och riktat företagets internationella expansionsstrategi för långvarig, lukrativ tillväxt, då han lett teamet av regionschefer och landschefer världen över. Sebastián är även direkt inblandad i och ansvarig för internationella lanseringar som ska att etablera och stärka Freelancers närvaro och tillväxt i både utvecklade och framväxande marknader, med särskild fokus på att hantera företagets verksamhet i Latinamerika och Sydeuropa. En argentisk entreprenör med en MBA från University of Pittsburgh, Sebastián har en bakgrund inom juridik med inriktning på företagsfinans och M&A och har tagit doktorandkurser på the Buenos Aires Stock Exchange och Southwestern University School of Law inom internationella affärstransaktioner.

  Innan Sebastián började jobba på Freelancer var han med och grundade flera internet- och kommunikationsbolag och har också jobbat som verkställande direktör, chef, bolagsjurist och operativ chef på olika internetbolag och icke-tekniska företag, samtidigt som han var en del av en prestigefull advokatbyrå i Argentina.

  Läs mer om Sebastián
 • Helma Kusuma
  Läs mer om Helma

  Helma Kusuma

  Landschef - Indonesien BA - Public Relations (University of Indonesia)

  Heima Kusama ansvarar för tillväxten av Freelancer i Indonesien. Helmas aktiviteter innefattar samarbete med lokala medier och aktieägare i jakten på tillfällen att marknadsföra varumärket och dess lokala hemsida, genom att bland annat tala på lokala konferenser och mediaevent, delta i möten/organisationsträffar för framstående aktieägare, organisera event, identifiera potentiella sponsorskap, bygga och stärka Freelancers varumärke, samt ansvara för all kommunikation i Indonesien som företagets talesperson för frågor som rör media och bloggande.

  Med en kommunikationsexamen från universitetet i Indonesien, har Helma varit i det Indonesiska Kommunikation & PR industrin de senaste 17 åren. Med sin djupgående kunskap om olika branscher vässade av erfarenhet, har Helma lett kommunikationsteamet vid flera lokala och multinationella företag som NurZahra Indonesien, Ristra Group, MNC Skyvision, Santika Premier Jakarta Hotel, och den engelska tidning Kapital. Innn Freelancer, har hon även lyckats med att driva sin egen lokala PR-firma, där hon levererade sina tjänster till lokala och regionala kunder över hela Asien såsom National Geographic Asien Channel, ESPN Star Sports Asien Channel, Panasonic Gobel Indonesien, och många fler.

  Läs mer om Helma
Matt Barrie
Läs mer om Matt

Matt Barrie

Verkställande direktör och styrelseordförande BE (Hons I) BSc (Hons I) GDipAppFin MAppFin MSEE (Stanford) GAICD SEP FIEAust

Matt Barrie är en prisbelönt teknik-entreprenör. Han är VD för Freelancer.com, världens största marknadsplats för frilansarbete, som ansluter över 20 miljoner yrkesverksamma från hela världen. Freelancer.com har tilldelats tio Webby Awards, "Internets högsta ära", av International Academy of Digital Arts & Sciences

Freelancer.com ansluter främst små företag och privatpersoner från västvärlden med frilansare i utvecklingsländerna, som förstärker företagare på båda sidor av jordklotet. Freelancer Limited blev inskriven på Australian Securities Exchange 2013 med ett börsvärde på över $ 1 miljard dollar.

Matt är också VD för Escrow.com, världsledande inom säkra onlinebetalningar med över US $ 2,7 miljarder transaktioner säkrade.

Matt var adjungerade docent vid Institutionen för elektro- och informationsteknik vid University of Sydney, där han undervisade kryptografi i femton år och senare Technology Venture Creation. Han är medförfattare till över 20 amerikanska patentansökningar.

Matt är en produktiv talare globalt och har rubriken på SXSW, The Summit Series, Tony Robbins, The Next Web, New York Times, Bloomberg TV, Wall Street Journal, Techcrunch, BRW och The Economist.

Tidigare grundade han och var VD för Sensory Networks Inc. , en leverantör av högpresterande nätverkssäkerhetsprocessorer som såldes till Intel Corporation 2013.

År 2006 tilldelades han den statliga utmärkelsen Pearcey Award för bidrag till IT & Telecom branschen. År 2010 utsågs han till årets alumn för LTH och IT vid University of Sydney. År 2011 utsågs han av Australiens mest prestigefyllda affärstidning till den konstituerande BRW Entrepreneur of the Year, samt fick utmärkelsen Ernst & Young Technology Entrepreneur of the Year. År 2016 tilldelades han utmärkelsen Libertarian of the Year av Australian Libertarian Society.

Förfrågningar rörande talaruppdrag skickas till speaker@freelancer.com

Läs mer om Matt
Darren Williams
Läs mer om Darren

Darren Williams

Icke-verkställande direktör BSc (Hons I) PhD (Computer Science) MAICD

Darren gick ifrån verkställande direktör och och teknikchef på Freelancer till ej verkställande direktör i slutet på 2015. Under sin verkställande period ansvarade han dagligen för strategier för företagets drift- och teknikriktning.

Darren har erfarenhet inom datorsäkerhet, protokoll, nätverk och programvara. Innan han anslöt sig till Freelancer var Darren en av grundarna till Sensory Networks som är ett hårdvaruföretag inom nätverkssäkerhet. Där arbetade han som högste teknikchef och senare verkställande direktör. Darren har tidigare föreläst i datavetenskap vid University of Sydney inom en rad olika område, både för doktorander och grundutbildningsstudenter.

Darren har skrivit ett stort antal artiklar, patent och uppsatser rörande säkerhetsteknik, programvara och nätverk samt har talat vid ett antal internationella konferenser. Darren har ett hedersdoktorat i datavetenskap och en filosofie doktor i datavetenskap med specialisering i datornätverk från University of Sydney.

Läs mer om Darren
Simon
Läs mer om Simon

Simon Clausen

Icke-verkställande direktör

Simon är en grundinvesterarna i Freelancer. Simon har mer än 17 års erfarenhet av tekniktillväxtföretag i både Australien och USA. Hans tekniska expertis omfattar kunskaper i flera programvaruutvecklingsspråk, datorsäkerhet och sårbarhetsanalys. Han är även medförfattare och uppfinnare till ett antal patent.

Med fokus på konsumentcentrerad programvara och internetaktiverad teknik grundade han och var VD för WinGuides, som sedermera blev PC ​​Tools. Med Simon som VD ökade PC Tools intäkter till över 100 000 000 dollar, mer än 250 anställda och med kontor i sju länder. PC Tools förvärvades av Symantec Corporation (NASDAQ: SYMC) i oktober 2008 och blev då en av Australiens största teknikförvärv någonsin. Efter förvärvet blev Simon vice VD på Symantec, innan han lämnade i 2009 för att grunda Startive Ventures, en riskkapitalfond inom specialiserad teknik. Idag upprätthåller Startive aktivt investeringar i ett antal framgångsrika globala nyetableringar och Simon agerar som direktör och rådgivare till företag runt om i världen.

Läs mer om Simon
Neil Katz
Läs mer om Neil

Neil Katz

Finanschef B Com (Hons) ACA / EPGC (Stanford)

Neil Katz är finanschef på Freelancer och ansvarig för företagets ekonomi och administration. Sedan han anslöt sig till Freelancer i maj 2009 har Neil varit en viktig del av ledningsgruppen och delaktig i upprättandet av gruppens finansiella regler och interna kontroller.

Neil har över 20 års erfarenhet inom ekonomi, redovisning och förvaltning. Neil har varit finanschef på ett antal it-företag, däribland IPscape, Threatmetrix, Sensory Networks och Aptrix. Neil har erfarenhet av och varit involverad i flera privata riskkapitalbolag, erhållit flera statliga bidrag, företagsrekonstruktioner och utförsäljningar. Neil var framförallt inblandad i försäljningen av Aptrix till IBM. I dessa tidigare roller har Neil tillhandahållit företagen med finansiell vägledning för att hjälpa till med tillväxt och internationell expansion. Neil har också försett ett antal mindre teknik-startups med konsulttjänster inom områden som kommersialiseringsstrategier och kapitalanskaffning.

Innan sina roller inom tekniksektorn hade Neil senior finance-positioner inom distribution och återförsäljning, däribland vid kontrollpunktssystem.

Neil har en handelsexamen i ekonomisk förvaltning från University of Cape Town i Sydafrika och är medlem i Institutet för auktoriserade revisorer i Australien.

Läs mer om Neil
Christopher Koch
Läs mer om Christopher

Christopher Koch

Vice finanschef M.Fin (INSEAD) LLB (Hons I) B.Ec F. Fin GAICD

Cristopher Koch är vice finanschef, med fokus på fusioner och uppköp, företagsstrategi och investeringar. Han anslöt sig till Freelancer 2015.

Innan Freelancer spenderade han nästan ett årtioende inom investerings- och affärsbanksverksamhet, med fokus på internet och tekniksektorer, där han i slutändan blev direktör på USB Investment Bank. Han har vidsträckt erfarenhet inom fusioner och uppköp, aktiekapitalsmarknader och aktiesammanslagning.

Han arbetade med $35+ miljoner transaktioner inklusive listningar på Australian Securities Exchange (ASX) och New York Stock Exchange (NYSE), med ärenden för Australien, Hong Kong, Fastlandskina, Tokyo, London, Europa och USA.

Christopher slutförde sin magisterexamen i finans på INSEAD (universitetsområden i Frankrike och Singapore), och läste ekonomi och juridik med ett hedersdoktorat på University of Adelaine. Han är medlem i Financial Services Institute of Australasia och utexaminerad medlem i Australian Institute of Company Directors.

Christophers karriär började inom regering där han jobbade för hans excellens den hedervärda Alexander Downer AC under Howardregeringen.

Läs mer om Christopher
Peter Phillips
Läs mer om Peter

Peter Phillips

Vice vd,, teknik BSc (Hons I) PhD (Computer Science)

Peter är vice vd för teknik på Freelancer. Han ansvarar för att leda våra internationella teknikteam samt att definiera och tillämpa företagets drift- och teknikriktning

Peter har stor erfarenhet inom mjukvaruutveckling, skalbar infrastruktur och IT-management. Tidigare undervisade Peter i datavetenskap vid James Cook University inom en rad områden på både doktorand- och studentnivå.

Peter har skrivit många artiklar, patent och dokument hänförlig till data mining, algoritm design och programvaruteknik, och har talat vid ett antal internationella konferenser. Peter har en kandidatexamen i datavetenskap och en Ph.D. i datavetenskap och har specialiserat sig inom rumsliga data mining från James Cook Universitetet.

Läs mer om Peter
Nicholas de Jong
Läs mer om Nicholas

Nicholas de Jong

Vice VD för säkerhet och verksamhet B.Eng UNSW

Nicholas är vice vd för säkerhet och verksamhet och har huvudansvaret för informationssäkerheten över Freelancer-koncernen och dess online-marknadsplatser. Han började arbeta på Freelancer 2013.

Nicholas har över 15 års erfarenhet av informationssäkerhetsroller och har etablerat och drivit företag inom informationssäkerhet, finansiella tjänster och marknadsplatser på nätet.

Tidigare har han arbetat som bland annat Chief Information Officer (CIO), Sensory Networks (Palo Alto), säkerhetsanalytiker, Securify (New York) och säkerhetskonsult, Kroll O'Gara (New York).

Läs mer om Nicholas
Greg
Läs mer om Greg

Greg Robinson

Vice vd, compliance ACI, SA Fin

Greg Robinson är vice VD för Normsäkring på Freelancer. Greg övervakar den allmänna normsäkringsmiljön inom företaget. I denna roll är Greg ansvarig för utvecklingen och underhållet av de riskprogram inom styrning och normsäkring, som är till för att stödja verksamheten.

Innan Greg började på Freelancer arbetade han för PayPal Australien som chef för normsäkringsprogrammen. Han var en del av den ursprungliga ledningsgrupp som först lanserade PayPal på den australiska marknaden i 2005. Under åren 1998 till 2005 arbetade Greg för Colonial First State Investments Limited där han också var chef för normsäkring, med ansvar för genomförandet och förvaltningen av normsäkringsramverket. Dessförinnan hade Greg innehaft ledande positioner hos Perpetual Limited under mer än 13 år.

Greg har relevant erfarenhet av att arbeta med normsäkring och har spenderat en stor del av de sista tio åren på styrnings- och normsäkringsfrågor i online-miljön. Greg är en erfaren kompanjon i Australiens institut för finansiella tjänster och en kompanjon i Australiska regionens normsäkringsinstitut.

Läs mer om Greg
Adam Byrnes
Läs mer om Adam

Adam Byrnes

Chef, internationellt BE (Electrical) (Hons I) / BSc (Adv) (Physics)

Adam Byrnes är ansvarig för att ha expanderat Freelancer runt om i världen, i synnerhet till marknader som domineras av individer med andra modersmål än engelska, så som Asien och Latinamerika. Han leder team i PR, innehåll, marknadsföring och översättning, och ligger bakom det internationella lanserandet av Freelancer‘s webbsidor som omfattas av 40 dedikerade regionala sidor och 31 olika språk.

Innan han kom till Freelancer, arbetade Adam som fysikforskare vid universitetet i Sydney inom fotonik. Under denna tid var han medförfattare till ett antal akademiska artiklar i ledande fysiktidskrifter och presenterade sitt arbete på CLEO-konferensen i Kalifornien. Adam har även arbetat inom informationsteknologi för Macquarie Group och Aalborg Industries.

Adam har en första gradens hederbetygelse i elektroteknik och avancerad fysik från University of Sydney, och har studerat utomlands vid University of California, Santa Barbara.

Läs mer om Adam
Sarah Tang
Läs mer om Sarah

Sarah Tang

Chef för globala verksamheter BComm (Honours) MA (International Business) MSc (Strategy)

Sarah Tang ansvarar för verksamheten hos Freelancer, över hela dess globala närvaro. Hon leder ett varierat utbud av olika team som spänner över produktverksamhet, talang och kundupplevelse.

Tidigare erfarenhet av strategisk rådgivning har hon från internationella företag som CBRE, EA Games och Ericsson. Hon har också hållit föredrag i affärsstrategi och digital handel vid Queen's University och Sydney University.

Sarah är en kanadensisk Millennium Scholar och Cansbridge Fellow. Hon har en dubbel masterexamen inom strategi och internationellt företagande från två universitet: Queens och Vienna University of Economics. Hennes doktorsavhandling undersökte psykologin vid inköp på nätet. Hon analyserade hur ansiktsläsningsprogrammet kan fånga mänsklig kognition och användas för att driva köpbeslut på e-handelswebbplatser.

Läs mer om Sarah
sebastian
Läs mer om Sebastián

Sebastián Siseles

Chef, internationellt JD (University of Buenos Aires) / MBA (University of Pittsburgh) / Marketing Diploma (FAECC, Argentina)

Sebastián Siseles är ansvarig för att ha skapat, kommunicerat, underhållit, och riktat företagets internationella expansionsstrategi för långvarig, lukrativ tillväxt, då han lett teamet av regionschefer och landschefer världen över. Sebastián är även direkt inblandad i och ansvarig för internationella lanseringar som ska att etablera och stärka Freelancers närvaro och tillväxt i både utvecklade och framväxande marknader, med särskild fokus på att hantera företagets verksamhet i Latinamerika och Sydeuropa. En argentisk entreprenör med en MBA från University of Pittsburgh, Sebastián har en bakgrund inom juridik med inriktning på företagsfinans och M&A och har tagit doktorandkurser på the Buenos Aires Stock Exchange och Southwestern University School of Law inom internationella affärstransaktioner.

Innan Sebastián började jobba på Freelancer var han med och grundade flera internet- och kommunikationsbolag och har också jobbat som verkställande direktör, chef, bolagsjurist och operativ chef på olika internetbolag och icke-tekniska företag, samtidigt som han var en del av en prestigefull advokatbyrå i Argentina.

Läs mer om Sebastián
Amir
Läs mer om Amir

Amir Massoudi

Chef för tillväxt S.Eng, MSc (Computer Science)

Amir Massoudi är chef för tillväxt vid Freelancer och är ansvarig för teamet "tillväxt", som övervakar alla intäkter, produktledning, datavetenskap och kundernas verksamhet.

Amir ansvarar för ett tekniskt och tvärvetenskapligt team bestående av dataforskare, ingenjörer, matematiker, statistiker, fysiker och produktchefer.

Amir har skrivit många artiklar, patent och dokument gällande maskininlärning, datorseende och numerisk analys. Amir har en masterexamen (genom forskning) i datavetenskap från University of New South Wales, med specialkompetens inom maskininlärning och datorseende.

Läs mer om Amir
Helma Kusuma
Läs mer om Helma

Helma Kusuma

Landschef - Indonesien BA - Public Relations (University of Indonesia)

Heima Kusama ansvarar för tillväxten av Freelancer i Indonesien. Helmas aktiviteter innefattar samarbete med lokala medier och aktieägare i jakten på tillfällen att marknadsföra varumärket och dess lokala hemsida, genom att bland annat tala på lokala konferenser och mediaevent, delta i möten/organisationsträffar för framstående aktieägare, organisera event, identifiera potentiella sponsorskap, bygga och stärka Freelancers varumärke, samt ansvara för all kommunikation i Indonesien som företagets talesperson för frågor som rör media och bloggande.

Med en kommunikationsexamen från universitetet i Indonesien, har Helma varit i det Indonesiska Kommunikation & PR industrin de senaste 17 åren. Med sin djupgående kunskap om olika branscher vässade av erfarenhet, har Helma lett kommunikationsteamet vid flera lokala och multinationella företag som NurZahra Indonesien, Ristra Group, MNC Skyvision, Santika Premier Jakarta Hotel, och den engelska tidning Kapital. Innn Freelancer, har hon även lyckats med att driva sin egen lokala PR-firma, där hon levererade sina tjänster till lokala och regionala kunder över hela Asien såsom National Geographic Asien Channel, ESPN Star Sports Asien Channel, Panasonic Gobel Indonesien, och många fler.

Läs mer om Helma