Investerarcentrum

Aktieägarinformation

Freelancer Limited

Freelancer är världens största marknadsplats för crowdsourcing i antalet användare och projekt. Freelancer grundades 2009 och listas på Australian Securities Exchange (ASX: FLN).

Aktiepris

Our current share price can be found on the ASX website.

Företagets meddelanden

For a full list of recent company announcements please visit the ASX.

Investera från Australien

För att investera i Freelancer kontakta din börsmäklare. En fullständig lista över australienska börsmäklare och annan information om att köpa och sälja aktier på ASX återfinns på ASX hemsida.

Investera utanför Australien

Freelancer-aktier kan vanligtvis endast köpas genom en ASX-registrerad mäklare. Om du vill investera kan du kontakta din lokala mäklare för att ta reda på om de har en relation till en ASX-registrerad mäklare.

Alternativt är Interactive Brokers en onlinmäklare som hjälper invånare av många länder att investera i aktier som säljs på ASX.

Hantera dina aktier

Alla frågor rörande dina aktieuppgifter tas med styrelsen. Styrelsen nås genom att mejla enquiries@boardroomlimited.com.au. Du kan även kontakta dem via telefon på 1300 737 760 (inom Australien) eller +61 2 9290 9600 för det australienska kontoret.

FAQ för aktieägare (vanliga frågor)

Hur kan jag investera?

Du kan köpa Freelancer-aktier genom en börsmäklare som stödjer aktier på Australian Securities Exchange (ASX). Freelancers ticker är ASX:FLN. Konsultera en professionell ekonom innan du investerar.

Hur hittar jag en börsmäklare?

En fullständig lista över börsmäklare i Australien och annan information om att köpa eller sälja aktier hittar du på ASX hemsida. Freelancer-aktier kan generellt endast köpas genom ASX-registrerade mäklare, så är du inte en australiensk invånare kan du behöva hitta andra lösningar. Interactive Brokers är en onlinemäklare som tar emot registreringar från invånare av flertalet länder runtom i världen som stödjer aktiehandel på ASX. Du kan även kontakta din lokala börsmäklare för att ta reda på om de har en relation till en ASX-registrerad mäklare.

Får Freelancer.com-användare som även innehar Freelancer-aktier några extra förmåner?

Ja, Freelancer har skapat ett aktieägarprogram som belönar användare som äger ett lägsta antal Freelancer-aktier med fördelar och förmåner. För mer information besök vår "Freelancers aktieägarprogram"-sida.

Var hittar jag företagets meddelanden?

Aktuella och historiska företagsmeddelanden finns att tillgå på ASX hemsida samt i sektionen Företagsmeddelanden på Freelancers hemsida.

När publicerar Freelancer företagsmeddelanden som kan påverka mina aktier?

Freelancer tipsar aktieägare om förväntade releasedatum för nyckelmeddelanden i Aktieägarinformation-sektionen på webbsidan.

Var hittar jag historik över tidigare aktiepriser?

Nuvarande och historiska aktiepriser återfinns på ASX hemsida. För att tolka aktieprisinformation bör investerare eller intresserade parter söka professionell hjälp.

Hur ser jag mina FLN-aktier?

Du kan granska nuvarande information över din Freelancer-aktier via aktieregister-sidan.

Hur uppdaterar jag mina aktieägaruppgifter?

Logga in på aktieregistersidan för att granska information på dina Freelancer-aktier och uppdatera din information.

Hur hittar jag kontaktuppgifter till Freelancers aktieregister?

Alla frågor rörande dina aktieuppgifter tas med styrelsen. Styrelsen nås genom att mejla enquiries@boardroomlimited.com.au. Du kan även kontakta dem via telefon på 1300 737 760 (inom Australien) eller +61 2 9290 9600 för det australienska kontoret.

Rapporter & presentationer

Freelancers aktieägarprogram

Freelances aktieägarprogram erbjuder aktieägare av Freelancer Limited (ASX:FLN) särskilda förmåner inklusive nedsatta avgifter på en rad Freelancer-tjänster.

Freelancer stiftelse

Fördelar vid första anblick

Nedsatta avgifter på Freelancer.com

Ett avdrag på 5% för projekt- och tävlingsavgifter tillräknas ditt Freelancer.com-konto, beräknat per månad, för varje hel kalendermånad som du kvalificerar dig för programmet.

Nedsatt avgift för WSO-listning på WarriorForum

Ett avdrag på 50% eller rabatt på listningsavgifter för dina Warrior Special Offers (WSOs) för varje hel kalendermånad som du kvalificerar dig för programmet.

Prioriterad kundsupport

Du får prioriterad kundsupport av vårt flerspråkiga supportteam som jobbar dygnet runt, året runt.

Freelancer aktieägaremblem

Ett unikt emblem lägga upp i din profil på Freelancer.com och Warrior Forum och framhäver att du äger aktier i företaget.

Få tillgång till dina förmåner

Dessa förmåner gäller för användare med minst 500 ordinära fullt betalda Freelancer Limited-aktier. Klicka bara på knappen nedan och fyll i ansökningsformuläret för att ta del av dina förmåner.

Villkor

För att kvalificera dig för Freelancers aktieägarprogram måste du uppfylla följande kriterier:

  • En aktieägare måste vara legitimt registrerad på antingen Freelancer.com eller Warrior Forums hemsida (Freelancer-användare). Avstängda konton kvalificerar sig inte. Freelancer-användare som bryter mot användarvillkoren för någon av sajterna (så som de framgår i Användaravtalet) kan få sitt programmedlemskap avstängt eller avbrutet efter Freelancers diskretion.
  • En aktieägare måste vara en fysisk person (eller flera) samt:
    • äga 500 ordinära fullt betalda Freelancer Limited-aktier; eller
    • utses av ett företag, en organisation eller ett aktiebolag som äger 500 ordinära fullt betalda Freelancer Limited-aktier. Företag, trust eller aktiebolag kan utse en fysisk person till att erhålla de fullständiga förmånerna av paketet genom att använda Formuläret för förslag till kandidatutnämning (PDF), en skannad kopia som som ska bifogas online-ansökningsformuläret. Ett separat kandidatformulär måste ifyllas i fall där flera enheter är registrerade i en gemensam ägo.
  • En aktieägare måste äga 500 fullt betalda Freelancer Limited-aktier under en hel kalendermånad för att kvalificera sig för aktieägarprogrammets förmåner den kalendermånaden. Avdrag på avgifter betalas inte ut och rabatter på avgifter gäller inte när en aktieägares innehav understiger 500 ordinära fullt betalda Freelancer Limited-aktier.
  • Avdrag betalas för projekt- och tävlingsavgifter (inte uppgraderingar), och endast för avgifter som har betalats. Obetalda avgifter erhåller inga avdrag.
  • Freelancer Limited kan komma att variera förmånerna och villkoren för Freelancers aktieägarprogram när som helst, inklusive genom att uppdatera den här sidan.