Freelancers Uppförandekod

Freelancer har en skyldighet att bedriva sin verksamhet i enlighet med alla tillämpliga regler, föreskrifter och lagar. Vi är engagerade i att hjälpa alla användare agera på ett sätt som upprätthåller förtroende och respekt. Denna kod är avsedd som en guide för att använda vår webbplats på lämpligt sätt och måste följas hela tiden. Överträdelser av koden hanteras enligt vår överträdelsepolicy, och kommer att leda till disciplinära åtgärder, upp till och inklusive avstängning av konto. Eventuella frågor angående denna kod hänvisas till Freelancers supportteam, som kan ge dig ytterligare information angående korrekta procedurer som bör följas och hanterar eventuella problem du kan tänkas ha.

Personligt uppförande

 • Jag kommer att agera etiskt och med integritet.
 • Jag kommer att följa alla Freelancers villkor.
 • Jag kommer att respektera alla användares rättigheter.
 • Jag ska inte missbruka konfidentiell information eller delta i annat olagligt beteende.
 • Jag kommer att ta hänsyn till andra användares intressen, rättigheter och säkerhet.
 • Jag kommer inte att trakassera, mobba eller diskriminera någon.
 • Jag kommer inte att använda mig av falsk identitet, utan kommer att ange sann och korrekt information.
 • Jag kommer inte försöka kommunicera eller ta emot/initiera betalningar utanför sidan.
 • Jag kommer inte anta arbeten som jag inte kan slutföra.
 • Jag kommer inte att begära frisläppandet av milstolpsbetalningar innan jag har levererat arbete.
 • Jag kommer inte missbruka de tjänster som erbjuds av min anlitade frilansare.

Användarinnehåll

Jag är ansvarig för det innehåller jag lägger upp på Freelancer och:
 • Jag kommer inte lägga in innehåll som kränker upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter.
 • Jag kommer inte att lägga upp innehåll som strider mot någon lag eller föreskrift.
 • Jag kommer inte att lägga upp innehåll som är ärekränkande.
 • Jag kommer inte att lägga upp innehåll av obscen karaktär eller barnpornografi.
 • Jag kommer inte publicera innehåll som innehåller ofullständig, falsk eller felaktig information om någon person, produkt eller tjänst.
 • Jag kommer inte att lägga upp innehåll med virus eller programmerings rutiner som skapats för att skada ett system.
 • Jag kommer inte lägga upp innehåll som skapar belastning i någon form för Freelancer eller skadar företagets verksamhet eller rykte.

Sekretess

 • Jag kommer att respektera sekretess och integritet.
 • Jag kommer inte avslöja information eller dokument som jag har förvärvat, annat än vad som krävs enligt lag eller där tillstånd beviljas av Freelancer.

Kontakt

 • Jag kommer inte be andra Freelancer-användare om deras privata kontaktuppgifter och kommer endast kommunicera med dem via den officiella webbsidans funktioner.

Bedrägeri

 • Jag kommer inte att ta del av bedrägeri.
 • Jag kommer inte att skapa flera konto.
 • Jag kommer inte använd webbplatsen för att överföra olagliga pengar.
 • Jag kommer inte använda sidan för att generera falsk feedback om någon person, produkt eller tjänst.

Kommunikation

 • Jag kommer att undvika att förstora upp saker, använda mig av nedsättande kommentarer och olämpliga referenser.
 • Jag kommer inte delta i personliga attacker, negativa eller annan orättvis kritik eller övrigt oprofessionellt beteende.

Budgivning

 • Jag kommer inte att lägga låga bud enbart för att undvika avgifter.
 • Jag kommer inte delta i projekt som involverar olagligt beteende.
 • Jag ska endast lägga bud på projekt som jag planerar att slutföra.

Skräppost eller reklam

 • Jag kommer inte att spamma eller annonsera min webbsida eller tjänst, om inte annat tillåts.

Affiliates

 • Jag kommer inte att hänvisa mig själv i affiliateprogrammet.
 • Jag kommer inte att använda namn från e-postlistor, grupp e-post, eller liknande för att skicka oönskad e-post ( "spam")

Betalningar

 • Jag kommer inte att använda Freelancer för att underlätta penningutbyte inklusive, men inte begränsat till, kryptovalutor (t ex bitcoin, etereum, etc).
 • Jag kommer uppfylla mina förpliktelser efter att jobbet levererats av frilansaren.