Freelancer Avgifter och kostnader

För anställare

Projekt

Freelancer är gratis att registrera sig på, lägga upp projekt, ta emot bud från frilansare, granska frilansares portfölj och diskutera projektkraven. Om du väljer att tilldela en frilansare ditt projekt och de antar erbjudandet, så debiterar vi dig en mindre projektavgift som står i proportion till värdet på det utvalda budet, som en introduktionsavgift.

Avgiften kan variera beroende på typ av projekt.

För fasta projekt debiteras en avgift på 3% eller $3.00 USD (det belopp som är högst) då varje frilansare som du tilldelat ett projekt antagit det. Om du därefter betalar frilansaren mer än ursprungsbudets belopp så tillämpas projektavgiften även på det nya beloppet.

För timbaserade projekt debiteras en avgift på 3% för varje betalning du gör till frilansaren.

Du kan avsluta ett projekt när som helst från din översikt i upp till (7) dagar efter att ditt projekt har accepterats för en återbetalning av hela avgiften.

Valfria projektuppgraderingar kan köpas.

Tävlingar

När en tävling läggs upp, måste arbetsgivare se till att tillhandahålla tillgångar motsvarande det totala tävlingspriset. Vi har en Pengarna tillbaka-garanti för dessa prispengar.

Vår Pengarna tillbaka-garanti ger dig rätten att få tillbaka dina pengar upptill 30 dagar efter det att tävlingen avslutats, i fall att du inte skulle vara nöjd med de inskickade bidragen. Du kan få din återbetalning genom att kontakta supporten.

Notera att återbetalningar inte är möjliga för våra Garanterade tävlingar, och att återbetalningar inte inkluderar uppgraderingar som du kan ha valt för tävlingen. Du har inte rätt till en återbetalning om du redan valt ut ett vinnande bidrag och avslutat tävlingsöverlämnandet som frigjort prispengarna.

Det finns ingen tävlingsavgift för arbetsgivare vid uppläggning och tilldelning av en tävling.

Alla ytterligare tilldelade bidrag kommer också kräva betalning för priset av bidraget.

Valfria tävlingsuppgraderingar kan köpas.

Tjänster

När en service ska beställas måste arbetsgivaren tillhandahålla tillgångar motsvarande det totala tjänstepriset. Betalningen skyddas av Freelancers milstolpsbetalningssystem. Betala endast ut pengarna när du är 100% nöjd med det inskickade arbetet.

För frilansare

Freelancer det är kostnadsfritt att registrera sig, skapa en profil, välja kunskaper på projekt som du är intresserad av, ladda upp en portfolio, erhålla projekt-meddelanden, diskutera projektdetaljer med arbetsgivaren, buda på projekt (gratis medlemmar får initialt 6 bud per månad) och delta i tävlingar.

Extra bid uppgraderingar kan köpas för att marknadsföra ett bud.

Projekt

Om du tilldelas och accepterar ett fastprisprojekt, debiterar vi dig en liten projektavgift baserad på budets värde, i form av en introduktionsavgift. Om du gör återkommande utbetalningar som överstiger det ursprungliga budet, tar vi också ut en extra avgift.

Avgifterna för timprojekt tas ut med varje utbetalning som görs av din arbetsgivare.

Avgiften för projekt med fast pris är 10% eller $5.00 USD, det som är högst och 10% för timprojekt.

Tävlingar

Det är gratis att skicka in bidrag till en tävling. Tävlingsavgifter tillkommer om du blir tilldelad ett tävlingspris. Denna avgift tas ut när priset betalas ut, vilket sker efter att tävlingen har tilldelats dig samt efter att tävlingsskaparen har godkänt bidragsmaterialet som har överlämnats.

Frilansarens tävlingsavgift är 10% eller $5.00 USD, det största beloppet.

Tjänster

Om du upprepade gånger anlitas för att utföra tjänsten, kommer en avgift på 20% av det totala beloppet för tjänsten att debiteras. Denna avgift dras av från betalningen som du mottar när en beställning av tjänsten görs.

Utvalda frilansare-programmet

Om du tillhör programmet "Utvald frilansare", debiteras du en projektavgift på 15% när du tilldelas och accepterar ett rekryteringsprojekt. Till skillnad från regelbundna projekt, kommer detta inte att debiteras i förskott, utan endast när du får betalningen.

Återbetalningar som bonuskredit

I vissa fall kan återbetalningar av avgifter göras i form av en bonus kredit. Denna bonus kan endast nyttjas på hemsidan och kan inte tas ut eller överföras. Bonusen blir ogiltig efter 90 dagar från datumet av mottagandet.

Kampanj med 0 % i avgifter.

Freelancer projektprovision som debiteras frilansare som hänvisar nya ingenjörer/arbetsgivare som inte har ett existerande konto på Freelancer.com och som har anslutit och skapat ett nytt konto, kommer reduceras från 10% till 0%, för alla framtida projekt utförda av den hänvisade frilansaren för den hänvisade arbetsgivaren.

Detta är föremål för följande villkor:

 • Nya arbetsgivare måste anges med hjälp av de specifika PR-länkarna via https://www.freelancer.com/no-commission.
 • För undvikande av tvivel, så gäller den minskade projektprovisionen för frilansare på 0% endast i samband med nya arbeten som utförs av frilansare som framgångsrikt har ansökt om denna kampanj för den specifika arbetsgivaren som ansökan avser. De nya projekten måste inledas efter det att arbetsgivaren skapar ett nytt konto på Freelancer.com och initieras med hjälp av det nya kontot.
 • Projektprovisionsavgifterna för frilansare sänks bara från 10% till 0% i enlighet med denna kampanj. Alla andra avgifter och kostnader påverkas inte, inklusive men inte begränsat till arbetsgivarens provisioner och transaktionsavgifter.
 • Detta erbjudande gäller inte för tävlingar.
 • Freelancer förbehåller sig i denna kampanj, rätten att granska klassificeringar av arbetsgivare som nya arbetsgivare, för att säkerställa en rättvis användning av denna kampanj. Arbetsgivarna måste ha arbetat med och betalat, frilansaren som ansöker om att använda denna kampanj, före kampanjens början, exempelvis från en annan plattform. Frilansare måste kunna tillhandahålla bevis på detta tidigare arbete och betalning, innan de är berättigade till provisionsminskningen. För att vara berättigad till denna kampanj, skall arbetsgivaren inte haft något aktivt konto på Freelancer.com, från vilken en betalning har gjorts inom 6 månader omedelbart före skapadet av det nya kontot.
 • Alla andra delar av användaravtalet fortsätta att gälla - se https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Alla andra delar av avsnittet avgifter och kostnader i villkoren fortsätta att gälla - se https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer kan kräva att båda parter fyller i och slutför sina profiler och/eller passerar identitetskontroll innan betalningar släpps.
 • Freelancer kan kräva att information om projekt som provisionssänkningen gäller, är lämpligt ifylld.
 • Detta erbjudande kan dras in för en specifik användare, om betydande återföringar, bedrägeri eller återkrav observerats, om Freelancer anser att det finns en risk för att pengar är föremål för återföring eller återbetalning, i fall där tvister uppstår mellan arbetsgivare och frilansare, eller på grund av någon annan anledning.
 • Freelancer förbehåller sig rätten att neka användning av denna kampanj efter eget godtycke, när det gäller rättvis användning av denna kampanj och för att undvika bedrägeri vid misstanke om sådan.
 • Freelancer förbehåller sig rätten att kräva in ytterligare information från någon part som ansöker om att utnyttja denna kampanj, för att utredning av bedrägeri och för riskhantering samt relaterade ändamål.
 • Freelancer förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra denna kampanj när som helst.
 • Freelancer förbehåller sig rätten att avbryta kampanjen i en region om den döms eller det blir olagligt att erbjuda kampanjen till någon med hemvist i regionen.

Medlemskap

Välj från en rad medlemskaps-planer för att avgöra avgifterna du betalar för vår service. Du kan arbeta på sidan som antingen en arbetsgivare eller frilansare som en fri medlem, eller tjäna extra fördelar som en betald medlem genom att uppgradera till en betald plan.

Medlemskap kommer upprepas antingen på månadsbasis eller årsbasis på årsdagen av din prenumeration, så länge den inte avbryts. Om det saknas pengar på kontot kommer vi försöka att förnya medlemskapet för upp till 30 dagar, tills det finns pengar tillgängliga.

Du kan avbryta ditt medlemskap när som helst från användar- inställnings-sidan, vilket kommer avbryta faktureringen i slutet av din prenumerationsperiod utan extra kostnader.

Se våra medlemskap

Andra avgifter

Projekt

Följande avgifter debiteras frivilligt för tilläggande tjänster. I de fall det inte anges något annat enligt fördelarna av ett betalt medlemskap:

Lägga upp ett projekt GRATIS
Framhävt $11.25 USD
Brådskande $11.25 USD
Privat $23.75 USD
Heltid $248.75 USD
Rekryterare $11.88 USD
Sekretessavtal $23.75 USD
IP överenskommelse $23.75 USD
Förseglat $11.25 USD
Prioritet $5.00 USD
Förläng $11.25 USD

Tävlingar

Följande avgifter är debiterade i samband med tilläggstjänster. Såvida inget annat specificerats i enlighet med fördelarna i en betald medlemskapsplan :

Lägga upp en tävling GRATIS
Tilldelande tävling GRATIS
Tilldelning till ytterligare freelancers GRATIS
Garanterad GRATIS
Framhävt $30.00 USD
Topptävling $30.00 USD
Brådskande $35.00 USD
Framhäv $15.00 USD
Förseglat $30.00 USD
Privat $25.00 USD
Sekretessavtal $20.00 USD
Förläng Kostnader:
3 dagar = 15% av tävlingspriset
5 dagar = 20% av tävlingspriset
7 dagar = 30% av tävlingspriset
14 dagar = 40% av tävlingspriset
21 dagar = 50% av tävlingspriset
Hälften av kostnaderna kommer användas för att öka tävlingspriset (avrundat till närmsta heltal).

Budavgift

Lägg bud på projekt GRATIS
Sponsrat bud 0.75% av budbeloppet (minimum $5.00 USD, max $20.00 USD)
Framhäv bud $1.00 USD

Avgifter för tävlingsbidrag

Skicka in ett bidrag GRATIS
Förseglat bidrag $0.50 USD
Framhäv bidraget $0.50 USD

Katalogavgifter

Katalogsponsorskap Som valts vid tidpunkten för uppdragsgivande (lägst $50.00 USD)

Prov

Gör ett prov Beroende på prov. Enligt specifikation före köp. Vanligtvis antingen kostnadsfritt, $5.00 USD, $10.00 USD, eller $15.00 USD.

Transaktionsavgift

Transaktionsavgifter för att använda kreditkort, PayPal eller Skrill.* $0.30 USD + 2.3%
Lokal insättning GRATIS
Internationell banköverföring $15.00 USD
*Australienska användare ådrar $0.30AUD + 0.99% för korttransaktioner.

Skiljedomsavgifter

Skiljedomsavgiften för en milstolpe tvist är $5.00 USD eller 5%, det största beloppet.

Vårt tvisthanteringssystem är utformat för att ge båda parter möjlighet att lösa problem sinsemellan utan skiljeförfarande .

Efter 4 dagars arkivering av en tvist (eller 7 dagar om tvisten lämnats in av frilansare) kan endera parten välja att flytta tvisten till betald skiljedom. Den andra parten kommer då få ytterligare 4 dagar för att gå med på att betala denna avgift och för båda parter att inkomma med ett slutgiltigt bevis. Om den andra parten misslyckas att betala inom angiven tid, förlorar denne tvisten.

Skiljedomsavgiften återbetalas därefter till tvistens vinnare.

Uttagsavgift

Avgifter kan eventuellt tas ut beroende på uttagsmetod. Extra avgifter får tas ut av den tredje part som erbjuder uttagsmetoden.

Expressuttag GRATIS
PayPal GRATIS
Skrill (Moneybookers) GRATIS
Payoneer bankkort GRATIS
Internationell banköverföring $25.00 USD

Vi ålägger ett minimiuttag, efter avgifter, om 30 USD.

Underhållsavgift

Användarkonton som varit inaktiva i sex månader kommer att få en underhållsavgift på upp till 10 USD per månad tills kontot antingen avslutas eller återaktiveras, på grund av lagring, bandbredd, support och förvaltningskostnader av tillhandahållande av användarens profil, portfölj lagring, notering i kataloger, tillhandahållande av HireMe tjänsten, fillagring och meddelandelagring. Dessa avgifter kommer att återbetalas på begäran av användare efter aktivering.

Skatter

Skatter tillämpas baserat på lokala bestämmelser och regler som definierats av användarens bosättningsland/registrerade land.

Australien - moms 10%
Chile - mervärdesskatt (VAT) 19%
Europeiska unionen - mervärdesskatt (VAT) VAT rates
Indien - källskatt 1%
Indien - källavdrag (TDS) 1% / 5%
Mexiko - inkomstskatteavdrag 1% / 20%
Mexiko - mervärdesskatt (VAT) 16%
Ryssland - mervärdesskatt (VAT) 16.67%
Schweiz - mervärdesskatt (VAT) 7.7%

Utjämningsavgiftsersättning

Avtalet befriar frilansare från källförpliktelser, för att undvika tvivel, utjämningsavgiften. Du debiteras eller betalar inte för denna avgift, utan det är en återbetalning.

Klient Frilansare Vem betalar avgiften Avgiftsdetaljer
Indisk medborgare Indisk medborgare Frilansare 2% debiteras från frilansare för utbetalningar brutto
Indisk medborgare Annat Klient 2% debiteras från klient för milstolpsbetalningar brutto
Annat Indisk medborgare Frilansare 2% debiteras från frilansare för utbetalningar brutto
Annat Annat N/A N/A

Client

Indisk medborgare

Freelancer

Indisk medborgare

Who Pays Levy

Frilansare

Avgiftsdetaljer

2% debiteras från frilansare för utbetalningar brutto

Client

Indisk medborgare

Freelancer

Annat

Who Pays Levy

Klient

Avgiftsdetaljer

2% debiteras från klient för milstolpsbetalningar brutto

Client

Annat

Freelancer

Indisk medborgare

Who Pays Levy

Frilansare

Avgiftsdetaljer

2% debiteras från frilansare för utbetalningar brutto

Client

Annat

Freelancer

Annat

Who Pays Levy

N/A

Levy Details

N/A

*Freelancer och dess samarbetspartner tillhandahåller inte rådgivning gällande skatter, juridik eller bokföring. Detta material är endast framtaget i informationssyfte och ej avsett att tillhandahålla eller betraktas som råd gällande skatter, juridik eller bokföring. För rådgivning i dessa frågor bör du kontakta din rådgivare inom motsvarande område.

Användaravtal

Avgifterna och kostnaderna som summeras på den här sidan regleras av villkoren på Freelancer Användarvillkor och relaterade sidors policy. Användarvillkoren inkluderar andra viktiga villkor och bör läsas i sin helhet. Framförallt sektion 23 av Användar- villkoren specificerar konsekvensen av uppsägning för kränkningar av användarvillkoren. Dessa konsekvenser kan inkludera böter för skador som Freelancer får som ett resultat av ageranden som överskrider användarvillkoren.