Avslutade

Get SOAP request output and use it

Detta projekt slutfördes av aryan151 för $10 USD på en dag.

Få gratis offerter för ett liknande projekt
Budget
$10 USD
Slutfört inom
1 dag
Totalt antal bud
3
Projektbeskrivning

Hi

I need to get the following values from SOAP response in PHP ?

MSISDN = 555555

PaymentType = 2

Language = 1

Status = ACTIVE

<soapenv:envelope xmlns:soapenv="[url removed, login to view]">

<soapenv:body>

<sm:getsubscriberbyattributeoutputtype xmlns:scm="[url removed, login to view]" xmlns:pm="[url removed, login to view]" xmlns:ism="[url removed, login to view]" xmlns="[url removed, login to view]" xmlns:sm="[url removed, login to view]">

<sm:subscriberarray>

<subscriber subscriberid="38806511" state="ACTIVE" ormversion="2">

<profiles>

<profile ormversion="1" profileid="39484627" profiledefid="1">

<name>SubscriberProfile</name>

<attributes>

<attribute ormversion="3" profileid="39484627" attributeid="113106235" attributedefid="3">

<name>MSISDN</name>

<value>555555</value>

<values></values>

</attribute><attribute ormversion="3" profileid="39484627" attributeid="113106234" attributedefid="2">

<name>PaymentType</name>

<value>2</value>

<values></values>

</attribute><attribute ormversion="3" profileid="39484627" attributeid="113106236" attributedefid="1">

<name>Language</name>

<value>1</value>

<values></values>

</attribute>

</attributes>

</profile>

</profiles>

<offersubscriptions>

<servicesubscriptions>

</servicesubscriptions>

</offersubscriptions>

</subscriber>

</sm:subscriberarray>

</sm:getsubscriberbyattributeoutputtype>

</soapenv:body>

</soapenv:envelope>

Slutfört den:
Nödvändiga kompetenser

Skulle du vilja tjäna pengar?

 • Bestäm din budget och tidsram
 • Skissa på ditt förslag
 • Få betalt för ditt arbete

Anlita frilansare som också lägger bud på detta projekt

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online