Word processingJobb

Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  5,000 word processing jobb har hittats, med prissättning USD

  Jag söker någon som kan bygga en hemsida i word press. Start snarast och färdigt om 7 dagar. Ska likna den här:

  $34 (Avg Bid)
  $34 Snittbud
  18 bud

  Vi ska konvertera vår orderbekräftelse från vårt tidigare CRM till vårt nya CRM Upsales, därför behöver vi göra om vår orderbekräftelse till en väldigt vacker Word-fil som sedan Upsales kan lägga in i deras system. Vi kan egentligen själva göra en word-fil av vår orderbekräftelse men vi behöver en duktig grafiker som kan skapa riktig magi i Word så att våra orderbekräftelser motsvarar vårt företag och varumärke. Till det här projektet finns det även fler tilläggsprojekt där vi behöver konvertera upp till 10 st till dokument/information till vackra word-filer för att ladda upp i Upsales.

  $19 (Avg Bid)
  $19 Snittbud
  1 bud

  ...fram följande leverabler. - Grafisk profil inkl logotype som ska gå att nyttja på flera olika marknader/internationellt. Ska gå att nyttja både i digitala och off-line kanaler. - En "Styleguide" som gör att vi tillsammans kan bygga en ny webb. - Grafik/element samt göra ett gäng olika mallar för digital marknadsföring (ex "Nyhetsbrev", "social Media kanaler", mm). - Olika typer av mallar för Word och PowerPoint. - Grafik/element som behövs för att visualisera vårt nya uttryck på skyltar mm. Underlag för samarbete: Vi har tagit fram grundläggande fundament för en ny varumärkesplattform men behöver även hjälp med att göra ...

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr Snittbud
  5 bud

  ...fram följande leverabler. - Grafisk profil inkl logotype som ska gå att nyttja på flera olika marknader/internationellt. Ska gå att nyttja både i digitala och off-line kanaler. - En "Styleguide" som gör att vi tillsammans kan bygga en ny webb. - Grafik/element samt göra ett gäng olika mallar för digital marknadsföring (ex "Nyhetsbrev", "social Media kanaler", mm). - Olika typer av mallar för Word och PowerPoint. - Grafik/element som behövs för att visualisera vårt nya uttryck på skyltar mm. Underlag för samarbete: Vi har tagit fram grundläggande fundament för en ny varumärkesplattform men behöver även hjälp med att göra ...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr Snittbud
  3 bud
  Klara av Word rapport Avslutades left

  Hej jag söker efter nån (som kan bara svenska ) för göra klart min Word rapport. Det behöver inte mycket (typ 1 timme) om du kan svenska och word. tack

  $66 (Avg Bid)
  $66 Snittbud
  1 bud

  Vi behöver ofta konvertera skannade PDF:er till Wordfiler. Det rör sig ibland om text som konverteringsverktyg kan ha mycket svårt att känna igen men oftast klarar programmen det bra. Goda kunskaper i svenska är ett krav.

  PDF
  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Snittbud
  13 bud
  Analysera lite data Avslutades left

  Jag behöver en datawarehouse som har redan byggt från olika data källor och Företrädesvis är det byggt av SSIS tool .Det som jag behöver star schemea förklaring med ETL processing och alla steg

  $25 - $50 / hr
  $25 - $50 / hr
  0 bud
  Submit some Articles Avslutades left

  data entry data processing abcdefghiklm

  $15 - $25 / hr
  $15 - $25 / hr
  0 bud
  Do some Excel Work Avslutades left

  data entry- Do some Excel Work data processing, Excel

  $152 - $455
  $152 - $455
  0 bud

  Looking for a skilled professional who can develop a fully functioning android app, either by modifying a GitHub (will provide the repository), or by building from scratch....repository), or by building from scratch. Here's what's required: - Integrate a specific machine learning model which I already have in mind - The app should support user logins, store data securely, deliver push notifications and updates to users - Real-time data processing and visualization features are essential - I am unsure about the need for external API integration, and would appreciate your expertise to guide me through this Please bid if you have strong experience in android development, machine learning, real-time data processing and visualizations. Knowledge and guidance on API in...

  $149 (Avg Bid)
  $149 Snittbud
  9 bud

  I'm in search of a mobile development company with a proven record in creating AI-driven products. I need a system that can handle a trio of AI features in a seamless manner: Natural Language Processing (NLP), Machine Learning (ML), and Computer Vision. Key requirements include: - The AI features are primarily geared towards providing personalized recommendations. This is a crucial aspect of the project and should be given top priority. - The product should be compatible across various platforms. Specifically, it should be operable on iOS, Android, and Web. Seamless integration on these platforms is essential to ensure a consistent user experience. Ideal skills and experience for this project include: - A solid portfolio of AI-driven applications that have been successfully...

  $63041 (Avg Bid)
  $63041 Snittbud
  33 bud

  I am seeking a talented web developer to create an elegant and sophisticated ECommerce website on Shopify. The website will be focused on selling physical goods. Key requirements include: - Development of a visually appealing, elegant and sophisticated Shopify ECommerce website, in line with my brand aesthetic - Integration of PayPal payment gateway for secure and easy payment processing - Optimization for a seamless user experience, ensuring ease of navigation, product search and check-out process Ideal skills and experience for this project: - Proven track record of developing successful and visually appealing Shopify ECommerce websites - Expertise in integrating payment gateways, specifically PayPal - Strong UI/UX design skills to deliver an elegant and sophisticated user inte...

  $294 (Avg Bid)
  $294 Snittbud
  36 bud

  I'm l...WhatsApp Cloud API and webhook integration using Python - Develop a message automation system that can automatically respond to customer inquiries based on predefined keywords Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Python and experience with API and webhook integration - Previous experience with implementing WhatsApp Cloud API is a major plus - Solid understanding of NLP (Natural Language Processing) to handle and process incoming messages effectively - Knowledge of automation and chatbot development could be beneficial Please note that the system should be able to interact with our customers seamlessly while ensuring the quality and relevance of responses. The ability to adapt and improve the system based on feedback is highly preferred as well. start your ...

  $214 (Avg Bid)
  $214 Snittbud
  12 bud

  We need to convert fingerprint bitmap images to WSQ format on iOS devices. The NIST Biometric Image Software (NBIS) SDK, available at NIST NBIS, can perform this conversion. The task involves implementing this SDK on iOS. If you have an alternative method to achieve this conversion on an iOS device, we are open to discussing it. The project must be completed by Satu...WSQ format on iOS devices. The NIST Biometric Image Software (NBIS) SDK, available at NIST NBIS, can perform this conversion. The task involves implementing this SDK on iOS. If you have an alternative method to achieve this conversion on an iOS device, we are open to discussing it. The project must be completed by Saturday night. Required Skills: iOS Development SDK Integration Biometric Data Processing Image Format ...

  $35 (Avg Bid)
  $35 Snittbud
  1 bud

  ...interpret speech inputs. - Natural language processing: The prototype should be capable of understanding and processing natural language inputs. - Dialog management: An essential requirement is that the prototype can manage dialogues effectively. - Model performance: The overall objective is to assess the performance and efficiency of the model. - RAG: The prototype should follow the RAG (Red, Amber, Green) rating system for providing feedback and user interaction. Ideal skills and experience for this project: - Proficiency in Docker and deployment on local servers. - Experience in FastChat implementation or similar chatbot systems. - Knowledge in creating and testing Woz prototypes. - Expertise in speech recognition, natural language processing, and dialog...

  $24 (Avg Bid)
  $24 Snittbud
  4 bud
  WordPress Babe Booking Integration 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am in need of a professional to help me integrate Razorpay as the main payment gateway on my personal WordPress booking website. Key Requirements: - I am looking for a freelancer to help me with the integration only. The booking website itself is already set up. - This integration needs to be done in a way that ensures a seamless user experience, with a secure and reliable payment processing. Ideal Skills: - Proficient in WordPress development - Extensive experience with Razorpay integration - Strong understanding of online payments and security measures Your primary responsibility will be to ensure that the payment integration is smooth, secure, and reliable. Please provide examples of your previous work in this area and your approach to this task.

  $232 (Avg Bid)
  $232 Snittbud
  34 bud

  We need to convert fingerprint bitmap images to WSQ format on iOS devices. The NIST Biometric Image Software (NBIS) SDK, available at NIST NBIS, can perform this conversion. The task involves implementing this SDK on iOS. If you have an alternative method to achieve this conversion on an iOS device, we are open to discussing it. The project must be completed by Satu...WSQ format on iOS devices. The NIST Biometric Image Software (NBIS) SDK, available at NIST NBIS, can perform this conversion. The task involves implementing this SDK on iOS. If you have an alternative method to achieve this conversion on an iOS device, we are open to discussing it. The project must be completed by Saturday night. Skills Required : iOS Development SDK Integration Biometric Data Processing Image Format ...

  $227 (Avg Bid)
  $227 Snittbud
  2 bud

  I am in urgent need of a professional to rectify a large number of documents in Microsoft Word. The main issues are formatting errors, spelling and grammar mistakes, and incorrect numbering. Key Responsibilities: - Correcting formatting errors such as inconsistent font sizes, styles, and spacing. - Addressing spelling and grammar mistakes throughout the documents. - Ensuring that all numbering is consistent and accurate. The project consists of rectifying thousands of documents. The ideal candidate should have impeccable attention to detail and be proficient in Microsoft Word. It is crucial that the project is completed accurately and efficiently. I am looking for someone who can begin on this project immediately and complete it as soon as possible. Preferably from Pune ,...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Snittbud
  103 bud

  I am in need of a skilled Data Engineer with experience in processing Structured Data, particularly using Apache Spark. The project is time-sensitive and must be completed ASAP. Ideal Skills and Experience: - Expertise in processing Structured Data - Strong experience in working with Apache Spark - Ability to work on urgent projects and deliver quality results within tight deadlines - Strong problem-solving skills - Good communication skills If you have the necessary skills and are available to work on this project immediately, please submit your bid.

  $18 (Avg Bid)
  $18 Snittbud
  1 bud
  PDF Text Extraction for Database 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I need a tool that can extract text data from PDF documents and structure it for database entry. Key Requirements: - Text Extraction: The tool should be able to extract text data from PDF documents accurately. - Dat...from PDF documents and structure it for database entry. Key Requirements: - Text Extraction: The tool should be able to extract text data from PDF documents accurately. - Data Structuring: The extracted text data should be structured in a way that's easily loaded into a database. Ideal Skills: - Expertise in PDF text extraction. - Proficiency in database structuring. - Familiarity with data processing and formatting for databases. Please note that while the data needs to be structured for database entry, I do not require any specific database management system...

  $69 (Avg Bid)
  $69 Snittbud
  19 bud
  AI Expert Needed for NLP Tool 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm in need of an experienced AI professional who can help me locate an AI tool that specializes in Natural Language Processing, and correct codes with a focus on automated decision-making. Key Responsibilities: - Identify and recommend a high-quality NLP tool that excels in automated decision-making - Provide guidance on how to effectively implement and utilize the tool within my project Ideal Skills and Experience: - Proven experience in Natural Language Processing - Proficiency in automated decision-making models and tools - Excellent research and evaluation skills in identifying the best-in-class AI solutions - Strong communication skills for guiding and explaining complex concepts - Previous experience in tool implementation and project assistance would be a signi...

  $18 (Avg Bid)
  $18 Snittbud
  7 bud

  I have a series of PDF files that I need to convert into Word documents. The main goal is to preserve the text formatting, so that any text, tables, or lists appear in the same way in the Word document as they did in the PDF. Key Requirements: - You will be dealing with multiple PDF files, so the ability to handle bulk conversions efficiently is essential. - While images are present in the PDF files, you can ignore them for this project. Our main focus is on maintaining the text and layout integrity of the documents during conversion.

  $11 (Avg Bid)
  $11 Snittbud
  62 bud

  I need a fluent, efficient typist to convert an English PDF into an doc -formatted Word document. Requirements: - The primary task is to convert the text from the PDF into a Word document. The original PDF is in English. - The Word document must be formatted in doc style. Familiarity with this style is a must. Pdf file must be typing and i need word .doc file . The PDF does not contain any tables but does include images. These images need to be included appropriately in the Word document. Ideal Skills: - Proficient typist - Strong understanding of APA formatting - Experience with incorporating images in Word documents Please provide a brief description of your relevant experience.

  $261 (Avg Bid)
  $261 Snittbud
  227 bud
  Symfony ML for Excel Clustering 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm looking for a Symfony expert who can implement a machine learning algorithm specifically k-means for Excel data processing. The primary goal of this project is to utilize k-means for clustering purposes. Key Requirements: - Proficiency in Symfony, with a preference for the latest version. - Hands-on experience in implementing machine learning algorithms, especially k-means. - Prior experience in clustering data using k-means for Excel or similar data processing. Your role will be to help me set up the Symfony environment, integrate k-means algorithm for Excel data, and ensure the output is correctly clustered. Experience in handling and processing large data sets will be a plus. If you have a good understanding of machine learning and Symfony, this project c...

  $152 (Avg Bid)
  $152 Snittbud
  16 bud

  ...Deliverables: Complete website development: Fully functional, responsive, and visually appealing using the provided content. Branding: Development of a cohesive brand identity and logos using provided ideas. Bilingual Support: Effective and user-friendly in both English and Russian. SEO Optimization: Implement strategies for high search engine rankings. Integration with Kartra: Seamless payment processing, booking, blogs, and product listings. Ideal Skills: Proficiency in website development with a strong portfolio. Experience in bilingual website development (English and Russian). Strong understanding of branding and SEO. Familiarity with Kartra for payment, booking, and content management. Excellent communication skills and attention to detail. Timeline: 5-14 days Budget: S...

  $477 (Avg Bid)
  $477 Snittbud
  57 bud

  I am looking for a freelancer who can convert my PDF files into Word documents. The primary purpose of this conversion is to enable me to edit the content within. The layout and design of the converted Word document should closely match that of the initial PDF. The formatting of the PDF is relatively simple, consisting mainly of text with minimal styling. Ideal skills and experience: - Proficiency in typing and data entry - Familiarity with PDF and Word formatting - Attention to detail and precision in transferring content - Proven experience in document conversion Please note that the accuracy and layout consistency between the original PDF and the resulting Word file are crucial for this project.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  133 bud

  ...the front-end and back-end of our applications. - API integrations: You should be able to seamlessly integrate various APIs to enhance the functionality of our platform. - Performance optimization: You will need to ensure that our applications are optimized for speed and efficiency. Additionally, it's essential that you have experience in: - Real-time data processing: You will be working on a system that requires real-time data processing. - Authentication and authorization: You should be experienced in implementing secure authentication and authorization protocols. - Third-party API integration: You will have to incorporate third-party APIs into our system. The role is remote and requires dedication and a proactive approach. If you possess these skills and are read...

  $701 (Avg Bid)
  $701 Snittbud
  41 bud

  ...script that's currently used to manage warehouse operations. I'm looking to convert this into a SaaS application to make it more accessible and user-friendly. Key Features: - User Authentication: Secure access for different users. - Data Storage and Retrieval: Efficient management of warehouse data. - Billing and Payment Processing: Facilitate transactions within the system. Required Operations: - Inventory Management: Tracking and handling inventory. - Order Processing: Managing incoming and outgoing orders. - Shipping and Tracking: Ensuring timely delivery and tracking of orders. Ideal candidate for this project: - Proficient in PHP and experienced in SaaS application development. - Familiar with warehouse operations and management systems. - Skilled in impl...

  $492 (Avg Bid)
  $492 Snittbud
  45 bud

  ...primary responsibilities: - Transcribe the macro into office scripts for optimal functionality on Excel Online. Translate the macro into a comparable office script that performs the same task. Macros and form control are not supported online, so I'm looking for comparable solution that works on the desktop and shared online version of excel. - The macro is fundamentally purposed towards data processing works on desktop excel applications - It specifically selects data from one sheet, and pastes it onto another sheet in the same file. The ideal candidate for this role would have great familiarity with Excel macros and office scripts automation. You might have some experience successfully performing this kind of transcription before. Critical here will be your ability to d...

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr Snittbud
  41 bud

  I'm in need of a seasoned developer who can help me with managing real-time data that will be received from an IP port. Here's a quick rundown of the requirements: - Data Type: The information coming in will be in string format, so experience with handling this type of data is crucial. - Connectivity: You should be proficient in esta...be in string format, so experience with handling this type of data is crucial. - Connectivity: You should be proficient in establishing a connection with an IP port and retrieving the data. - Real-time Storage: The data is expected to be received continuously, which means you must be adept at handling real-time applications. Ideal candidates should have experience working with real-time data processing, API integrations, and SQL databases....

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snittbud
  6 bud

  I'm in need of a seasoned developer who can help me with managing real-time data that will be received from an IP port. Here's a quick rundown of the requirements: - Data Type: The information coming in will be in string format, so experience with handling this type of data is crucial. - Connectivity: You should be proficient in esta...be in string format, so experience with handling this type of data is crucial. - Connectivity: You should be proficient in establishing a connection with an IP port and retrieving the data. - Real-time Storage: The data is expected to be received continuously, which means you must be adept at handling real-time applications. Ideal candidates should have experience working with real-time data processing, API integrations, and SQL databases....

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  5 bud

  I'm in need of a skilled PHP developer who can assist me in receiving and recording data from an IP port. The data received will be in plain text format and will be sent continuously...continuously in real-time. Key Responsibilities: - Receive data from an IP port on a server - Store the received plain text data in a database - Ensure that data is received and stored in real-time without delay Ideal candidate should be proficient in: - PHP, with a strong understanding of TCP/IP socket programming - Database management and integration, preferably with SQL - Real-time data processing and handling Please include your relevant experience in your bid. This project requires a developer with a keen eye for detail and the ability to troubleshoot and solve potential real-time data h...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Snittbud
  7 bud

  I'm in need of a skilled PHP developer who can assist me in receiving and recording data from an IP port. The data received will be in plain text format and will be sent continuously...continuously in real-time. Key Responsibilities: - Receive data from an IP port on a server - Store the received plain text data in a database - Ensure that data is received and stored in real-time without delay Ideal candidate should be proficient in: - PHP, with a strong understanding of TCP/IP socket programming - Database management and integration, preferably with SQL - Real-time data processing and handling Please include your relevant experience in your bid. This project requires a developer with a keen eye for detail and the ability to troubleshoot and solve potential real-time data h...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snittbud
  5 bud
  Full Stack Web Development 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I need an experienced full-stack developer who can create a web application for me. The project needs to be completed urgently, so you must be able to work quickly without compromising on quality. Key Features: - User Authentication and Authorization: The application should have a secure login and registration system. - Real-time Data Processing: There will be data that needs to be processed in real-time, so the application should be able to handle this efficiently. - Interactive User Interface: The user interface should be engaging and easy to use. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Node.js and React.js as you will be responsible for the front-end design and the back-end functionality. - Strong understanding of MySQL to set up the database for the application. - Experi...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Snittbud
  71 bud

  ...user access levels and permissions. - Real-time Data Processing: Real-time data processing is another core functionality for the web application. The application should be able to process data in real-time and display the results dynamically. - Payment Gateway Integration: Lastly, the application will need to integrate a payment gateway. The developer must ensure smooth and secure payment transactions within the application. Ideal candidates should have: - Proficiency in Node.js, React.js, and MySQL - Previous experience in full-stack web development, particularly in the development of custom web applications - A strong understanding of user authentication and authorization systems - Experience in implementing real-time data processing - Previous work on integratin...

  $173 (Avg Bid)
  $173 Snittbud
  32 bud

  I'm in need of an expert in Python who can help with my existing Excel data manipulation code. - The primary focus of this project is to fix existing bugs in the code, so you'll need a keen eye for detail to identify and resolve these issues. - Furthermore, the code needs to be fine-tuned in order to efficiently handle the data processing tasks. - The data in question is typical Excel data, and you will be required to create pivot tables and calculated data based on specific thresholds. Ideal Skills: - Proficient in Python - Strong experience with data manipulation in Excel - Understanding of pivot tables and calculated fields - Attention to detail to identify and fix bugs in the code - Ability to fine-tune code for efficient performance Please respond with your relev...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Snittbud
  13 bud

  I am on the lookout for a freelancer proficient in Databricks and Kafka software systems. The main requirement of this project is to manage data streaming for my database infrastructure. Key aspects of ...infrastructure. Key aspects of the role include: - Efficient use of Databricks and Kafka for real-time data streaming. - Utilize Kafka to stream from databases. - Perform specific operations on databases including reading data, writing data, and updating data. Ideal freelancers for this job should have prior working experience in Kafka and Databricks. A strong understanding of real-time data processing, data analysis, and database management is fundamental. Being hands-on with different operations on databases, such as reading, writing, and updating data, is a prerequisite for ...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Snittbud
  3 bud

  I'm looking for an API Specialist to help me customise my functionality on Airwallex. I'd like to enable payment processing, and the connectivity of credit cards, debit cards, and online wallets. Key Requirements: - Implementation of custom functions via the Airwallex API and webhooks. - Support for multiple payment methods, including credit cards, debit cards, and online wallets. The project will be discussed in more detail to confirm the information to collect from customers during the payment process. Ideal Skills: - Extensive experience with API integration, particularly with Airwallex. - Proficiency in payment processing and card connectivity. - Ability to create custom functions and webhooks.

  $163 (Avg Bid)
  $163 Snittbud
  22 bud

  I am looking for a seasoned developer to create a comprehensive purchase requisition software. This system will be a central hub for processing purchase requests from staff, ensuring efficiency and accuracy. Key Features: - User-friendly Interface: The software needs to be intuitive and easy to navigate for all types of users, including administrative staff, department managers, and finance team. - Workflow Automation: The system should automate the approval process for purchase requests, ensuring a smooth and efficient flow of requests from initiation to final approval. - Budget Tracking: The software must provide real-time budget tracking capabilities. This is crucial for our finance team to monitor spending against the allocated budget. Integration: - The purchase requisition ...

  $570 (Avg Bid)
  $570 Snittbud
  33 bud
  InSAR Expert for Online Tutoring 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm an intermediate level learner in the field of InSAR and PS-InSAR, and I am looking for an expert to guide me through the process, particularly in relation to subsidence studies. Key Areas of Focus: - My goal is to learn more about Data acquisition and processing in PS-InSAR. - I am also interested in understanding Interpreting results and analysis in relation to subsidence using InSAR. Ideal Candidate: - Demonstrated expertise in InSAR and PS-InSAR techniques. - Previous teaching or tutoring experience. - Experience in subsidence studies using InSAR will be a big plus. - Excellent communication and teaching skills to effectively convey complex concepts.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Snittbud
  13 bud
  FBX to MP4 Web Converter -- 2 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am in need of a skilled freelancer who has experience with creating a web-based FBX to MP4 converter. This tool will be primarily used for converting FBX files into MP4 format for website embedding. Key Points: - The output format should be MP4, as this is what we need for our website. - The tool should only support one file conversion at a time, no batch processing is necessary. ( Please see the red lined area in attached example image..our team mebers can upload several fbx files, and build mp4 with listed fbx) - The end goal is to make the tool accessible to our team for the conversion of FBX files into website-friendly MP4 format. Skills and Experience: - Proficiency in FBX and MP4 file formats. - Strong web development skills, particularly in creating functional and u...

  $111 (Avg Bid)
  $111 Snittbud
  18 bud

  I'm in need of a multi-skilled engineer proficient in Matlab, Arduino, and Python to assist me in a project. The project involves: - Developing a user interface GUI app for desktop platform - using different ways of communication signals - image and signal analysis . Ideal candidate should have: - Proficiency in Matlab, Arduino and Python - Experience in developing user interface - Stron...engineer proficient in Matlab, Arduino, and Python to assist me in a project. The project involves: - Developing a user interface GUI app for desktop platform - using different ways of communication signals - image and signal analysis . Ideal candidate should have: - Proficiency in Matlab, Arduino and Python - Experience in developing user interface - Strong background in signal and image ...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Snittbud
  23 bud

  I'm in need of a comprehensive rebranding for my company. The main aspects of the project include rebranding the company logo, business cards, Excel and Word logos and footers, website, yard signs, all company graphics files, and a truck wrap. - The company logo, business cards and yard signs need a fresh, creative transformation, in line with a modern and sleek style. - The Excel and Word logos and footers should be redesigned to reflect the new branding, while maintaining the professional and creative tone. - The website design should be completely overhauled to match the new brand identity and ensure a coherent and appealing online presence. - The truck wrap should be designed to draw attention and effectively communicate the company's reimagined brand. The i...

  $324 (Avg Bid)
  $324 Snittbud
  108 bud

  ...currently on the hunt for a professional and knowledgeable freelancer to assist with my project. This project will primarily revolve around creating a Graphical User Interface (GUI) app, dealing with communication systems, namely with signal processing. Key Focus Areas: - GUI app design - Communication Systems - Arduino Programming - Python coding The ideal candidate should have solid skills and prior experience in coding Python, Arduino programming, GUI app design, and an in-depth understanding of communication systems particularly in signal processing. Candidate with keen attention to detail and excellent problem-solving skills will be preferred. If you're confident you can tackle this complex yet exciting project, please apply with examples of previous work rel...

  $2396 (Avg Bid)
  $2396 Snittbud
  17 bud

  I am in need of a professional, experienced wedding photographer for one location. Your responsibilities will include taking diverse photos of the wedding and performing the post-processing and editing of these images. Skilled applicants should be proficient in wedding photography and also be adept at photo editing to bring about the best results. A knack for capturing love and joy on camera is a bonus.

  $814 - $1627
  Lokalt
  $814 - $1627
  0 bud

  I have an existing Python script that is 90% complete. However, I need a skilled Python developer to update some specific variables in the script. These variables need to be replaced with certain arguments according to some pattern strings. The successful freelancer should have: - Extensive experience in Python - Pro...some specific variables in the script. These variables need to be replaced with certain arguments according to some pattern strings. The successful freelancer should have: - Extensive experience in Python - Proven track record of completing similar projects - Ability to understand and work with complex scripts The success of the script update will be measured based on the accuracy of data processing. Please apply with your relevant experience in Python and similar...

  $57 (Avg Bid)
  $57 Snittbud
  34 bud

  ...assist me with an industrial monitoring project that utilizes MQTT IoT. This project encompasses several core components of the IoT application, from device connectivity and data collection to designing a user-friendly monitoring dashboard. Key responsibilities include: - Implementing robust device connectivity and management within the MQTT framework - Developing effective data collection and processing mechanisms to support the monitoring system - Collaborating on UI/UX design for an intuitive and informative monitoring dashboard I require someone with extensive experience in Java Spring Boot and prior involvement with IoT projects. Familiarity with MQTT and industrial monitoring is a major plus. A commitment to quality, collaboration, and timely delivery is essential. Your...

  $130 (Avg Bid)
  $130 Snittbud
  11 bud
  Python Audio Call System 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm in need of a Python expert to create a SIP-based audio call system that works within a local network. The system should support only one call at a time, but should also include voice activity detection, noise suppression, and echo cancellation features. Key requirements: -...suppression, and echo cancellation features. Key requirements: - Development of a SIP-based audio call system using Python. - The system should support only one call at a time. - Implement voice activity detection, noise suppression, and echo cancellation. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Python and SIP protocol. - Experience in developing audio call systems. - Knowledge of audio processing techniques. - Familiarity with voice activity detection, noise suppression, and echo cancellatio...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snittbud
  17 bud

  I'm looking for an experienced developer who can help me set up a robust back office system. Here are the main tasks and functionalities I'm looking for this system to handle: - Inventory Management: The system must accurately manage our inventory levels, notify us of low stock, and help us with restocking. - Order Processing: It should be able to process orders efficiently, including order tracking and the ability to handle returns. - Employee Management: I need the system to help me manage employee data, including their roles and responsibilities. While I haven't specified any particular software in mind, experience with integrating back office systems with CRMs, accounting software, and project management software would be a great advantage. Regarding access and...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Snittbud
  1 bud

  I am seeking a skilled developer to assist me in creating a Microsoft Azure SQL function app. The primary function of this app will be to listen for webhooks, receive ...functionality to receive and process incoming JSON data - Execute a POST command to an API based on the received webhook data Ideal Skills and Experience: - Proficient in JSON, Python, C++, and Microsoft Azure SQL - Previous experience with webhook listeners and API integration - Strong understanding of database management and data processing - Excellent problem-solving and communication skills This project aims to establish a reliable and efficient system for processing and managing webhook data. The successful candidate should be able to work independently and deliver a high-quality solution within the sp...

  $151 (Avg Bid)
  $151 Snittbud
  24 bud

  Topp word processing community artiklar