Website designJobb

Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  5,000 website design jobb har hittats, med prissättning USD
  Webbutik och hemsida Avslutades left

  Vi är ett litet företag som är beroende av att komma igång med vår webbutik, har en hemsida med en webshop som inte är optimal på något sätt utan vill ha hjälp med design av densamma. Vi är i moment 22, dvs litet företag beroende av att komma igång med butiken för att få upp en omsättning men har då givetvis väldigt låg budget just nu för detta. Vi är intresserade av att komma igång i förrgår och att arbeta med någon som vill växa med oss. Vad behöver ni från oss? - - - - We are a small company who are dependent on getting our webshop and website optimized regarding design. it is a little of a catch 22 right now we ...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr Snittbud
  1 bud

  ...innetemperatur/fuktighet och ljudinspelning som ska kunna ses/höras på kundsidan samt lite andra sidor och funktioner. Sidan behöver både en back och en frontend så vi söker någon som är duktig på både funktioner och design. Låter detta som ett spännande och roligt projekt så hör av dig på en gång! Pollineramera is a relatively new beekeeping company that offers pollination services in agriculture and leases beehives to companies that want to develop their environmental work as well as their environmental profiling in a concrete way. [ENGLISH] Pollineramera now needs a website with a register where we can collect all our hives and collect data on what we have done and what we pl...

  $2466 (Avg Bid)
  $2466 Snittbud
  25 bud

  ...innetemperatur/fuktighet och ljudinspelning som ska kunna ses/höras på kundsidan samt lite andra sidor och funktioner. Sidan behöver både en back och en frontend så vi söker någon som är duktig på både funktioner och design. Låter detta som ett spännande och roligt projekt så hör av dig på en gång! Pollineramera is a relatively new beekeeping company that offers pollination services in agriculture and leases beehives to companies that want to develop their environmental work as well as their environmental profiling in a concrete way. Pollineramera now needs a website with a register where we can collect all our hives and collect data on what we have done and what we pla...

  $2379 (Avg Bid)
  $2379 Snittbud
  10 bud
  Webbutveckling Avslutades left

  Jag vill ha en ny webbsida Designa och bygga den Hemsida för småföretag Tanken är att det skall bli en samlingssida för svensk hundsport. Där arrangörer ska kunna annonsera tävlingar och aktörer ska kunna anmäla sig. ____________________________________________________________________________________ I want a new website Design and build the Small Business Website The idea is that it will be a collection page for Swedish dog sports. Where organizers can advertise competitions and actors should be able to sign up.

  $1482 (Avg Bid)
  $1482 Snittbud
  35 bud
  Web development Avslutades left

  Jag vill ha en ny webbsida Designa och bygga den Hemsida för småföretag Small website with Home design

  $1098 (Avg Bid)
  $1098 Snittbud
  30 bud

  adfsadfs adfs adfs adf sadfs adfsdf sdfs aadfs

  $157 - $472
  $157 - $472
  0 bud

  Jag håller på med en marknadsplats som är baserad på Woocommerce med WC Vendors. Jag har gjort en design för den i Photoshop, och behöver hitta någon som kan omvandla den till en fungerande webbsida. Marketplace that is based on Woocommerce with WC Vendors . I have made a design for it in Photoshop , and need to find someone who can convert it to a working website.

  $1401 (Avg Bid)
  $1401 Snittbud
  45 bud

  ...software products - new launch - Need Well Designed Website with great attractive banners, Images, Icons, Logos, Software Product CD Pack 3D Images( large , small, medium), landing pages, content and admin panel etc. NOTE:- WE NEED BEST DESIGNERS FOR THIS PROJECT, NOT AVERAGE OR JUST DEVELOPERS ONLY - WE NEED TOP DESIGNERS TO DESIGN WEBSITE - THIS WEBSITE IS FOR ADVERTISING/ MARKETING/ PROMOTIONS/ BRANDING purpose. This is for a new software launch. PHP CMS IMAGES( PHOTOSHOP IMAGE) LANDING PAGE BANNER DESIGNING LOGOS FOR PRODUCTS ICONS FOR FEATURES of software or product or services 3D CD PACK DESIGNING for 4 software ( 8 Designs - 2 for each product) - Size ( 3 different sizes - large , medium, small ( ( SAMPLE of 3D CD PACK BOX DESIGN...

  $1096 (Avg Bid)
  $1096 Snittbud
  20 bud

  Website Banner Design. Same As Home Page Slider. 5 Banner Design

  $19 (Avg Bid)
  $19 Snittbud
  4 bud

  Jag har pågående arbete relaterat till vårat tidigare projektDesign a logo for a travel blog/website'

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snittbud
  1 bud

  Jag har pågående arbete relaterat till vårat tidigare projektDesign a Logo for website'

  $10 - $10 / hr
  $10 - $10 / hr
  0 bud

  Vi har idag en website som vi vill ha konverterad till Wordpress - www.appositech.com. Stylesheet ska tas fram enligt befintlig design. Den ska vara enkel att underhålla och uppdatera i WordPress.

  $147 (Avg Bid)
  $147 Snittbud
  10 bud

  I need someone to help me develop a responsive website in wordpress. A website looking like my photoshop design. Contact me if you think you can help me, Thanks! Jag behöver hjälp med att utveckla en responsive webplats i wordpress, med utgångspunkt från min egen photoshop design/mall. Hör av dig om du kan hjälpa mig, Tack!

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snittbud
  12 bud
  website med cvdatabas Avslutades left

  Hej Behöver en website där användaren kan lagra sitt cv. 'kunden skall fylla i sina uppgifter. (dessa uppgifter skall vara sökabara endast för admin'). Man skall kunna exportera sitt cv som pdf till valfri email adress från systemet eller ladda ner det till sin egen dator. Admin skall kunna se alla användare och sortera på yrken, områden m.fl.... Titta på Denna är bra, men funktionerna fungerar inte. Vet inte om de har slutat utveckla den. Alla funktioner behöver inte fungera till att börja med då det handlar just nu om att sälja in projektet till extern finansiärer. Men inledande design och inloggning/skriva in sitt cv måste fungerar. Steg 2, eller 3, så vill jag ha e...

  $267 (Avg Bid)
  $267 Snittbud
  1 bud

  I am seeking an experienced web developer to design and create an e-commerce platform, specifically purposed for selling food. This website should have the following functionalities: - It should support the online ordering of food, functioning seamlessly to ensure a user-friendly experience to our customers. Key skills and experience: - Strong experience in e-commerce website development, ideally within the food industry. - Proven success in integrating online ordering systems. - Expertise in inventory management integration would be highly regarded, although not mandatory for this project. - Creative problem-solving skills to ensure the website provides an intuitive user experience. - Timeliness and strong communication skills are crucial. By bidding on ...

  $124 (Avg Bid)
  $124 Snittbud
  26 bud

  Implementation of our company's existing corporate logo (coloring), website design, and development (coding) preferably Figma - IBM Carbon design elements and colors.

  $503 (Avg Bid)
  $503 Snittbud
  22 bud

  I'm looking for a skilled WordPress developer who can help me finalize and update my website. It needs to be completed in 24 hours. After you submit your offer with a URL of your best implementation, a video with the requirements will be provided. - **Content Updates:** I need assistance with adding new pages and updating the already existing content. - **Design Updates:** I also need help in updating the fonts and rearranging the layout of the site. - **Functionality Updates:** While not mentioned specifically, having a well-rounded understanding of WordPress functionality would be a plus. Ideal candidate should: - Have an eye for design and UX - the most important thing! - Have extensive experience in WordPress development. - Proficient in HTML, CSS, an...

  $137 (Avg Bid)
  $137 Snittbud
  32 bud
  Pro Email Marketing for New Leads 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...offer lawyer websites through and AI and automations through Smoomer.com. I want to create an email marketing campaign to market the websites including an AI chatbot. I have member lists of both the Florida and California bar associations to send emails to. The idea is to lead with the website and chatbot at an affordable price then pivot to the other services. Your Responsibilities: - Create and send out engaging emails with product information and promotional discounts - Design compelling email templates that align with our brand image - Monitor and analyze the performance of our email campaigns Ideal Skills: - Proficiency in email marketing platforms such as , Instantly and Luna.ai. - Strong understanding of consumer behavior and target audience segmentation -

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Snittbud
  10 bud

  I'm in need of a creative and talented designer to bring my vision of a minimalist eagle logo to life. Key Points to Consider: - I'm specifically looking for a design that captures the essence of an eagle, one that is sleek and simple. - The design should be suitable for its primary use on my website. Ideal Skills: - Proficient in graphic design, with a strong portfolio showcasing minimalist logo design. - Familiarity with creating impactful design for digital platforms.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  22 bud

  I'm looking for a skilled developer to create a comparison website that will help users compare various banking and financial products along with application workflows and various calculators. The platform won't involve any transactional capabilities, but it should have a strong interface that makes it easy for users to navigate and compare options. Also, many parts of the platform are dynamic. **** DELIVERY OF 30 TOTAL DAYS MAX **** Key requirements: - Design and develop a user-friendly comparison site - Integrate a system to compare banking and financial products - Ensure the site is secure and efficient - No transactional capabilities are required **** DELIVERY OF 30 TOTAL DAYS MAX **** Please SEE THE PDF attached below.

  $1191 (Avg Bid)
  $1191 Snittbud
  38 bud

  I need you to provide this service 1) Seo 2) social media activities 3) creation of blogs 4) Google My Business 5) PPC management 6) website design My budget is $50 Canada dollars months I'm in need of a seasoned digital marketing expert to handle a comprehensive set of tasks with a dual target audience focus (both consumers and businesses). Key Responsibilities: - Social Media Management: Prioritizing Facebook and Instagram, the professional should have a proven track record of boosting engagement, increasing followers, and enhancing brand visibility on these platforms. - Search Engine Optimization (SEO): The specialist should be skilled in enhancing our search engine presence, with a focus on both organic and paid search results. - Pay-per-click (PPC) Advertisin...

  $58 (Avg Bid)
  $58 Snittbud
  30 bud

  ...seeking a talented web developer to create an elegant and sophisticated ECommerce website on Shopify. The website will be focused on selling physical goods. Key requirements include: - Development of a visually appealing, elegant and sophisticated Shopify ECommerce website, in line with my brand aesthetic - Integration of PayPal payment gateway for secure and easy payment processing - Optimization for a seamless user experience, ensuring ease of navigation, product search and check-out process Ideal skills and experience for this project: - Proven track record of developing successful and visually appealing Shopify ECommerce websites - Expertise in integrating payment gateways, specifically PayPal - Strong UI/UX design skills to deliver an elegant and soph...

  $300 (Avg Bid)
  $300 Snittbud
  34 bud
  Wix Platform Specialist Needed 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm looking for a Wix professional who can help me set up an online order platform. This website would be solely dedicated to selling my physical products. Key Requirements: - Expertise in Wix: Should have a strong understanding of Wix's capabilities, especially in building E-commerce platforms. - Design & Functionality: The website should be visually appealing and user-friendly. It should have a smooth checkout process to enhance the user experience. Skills Desired: - E-commerce Web Development: Knowledge of best practices in E-commerce, including product categorization, search features, and secure payment gateways. - UI/UX Design: An eye for design, and an understanding of how to create a visually appealing and intuitive user experience...

  $108 (Avg Bid)
  $108 Snittbud
  54 bud

  I need a UI developer to work on a financial website. The website will focus on aggregating and displaying different types of financial data, and will have e-commerce functionality, a blogging platform, and seamless social media integration. Key Features: - E-commerce Functionality: The website should allow users to carry out financial transactions securely. - Blogging Platform: There should be a user-friendly blogging platform where we can post financial articles. - Social Media Integration: The website should seamlessly integrate with social media platforms for easy sharing and engagement. Data Display: - The website should display stock market data, currency exchange rates, and financial news articles. Data Aggregation: - I'm looking for a...

  $106 (Avg Bid)
  $106 Snittbud
  21 bud

  I have a jewelry website where, among other products, I sell name pendants like the attached photo. I want the customers to be able to select the name, fonts, metal, colour, etc. and after they review the product and its price, to be able to add it to their shopping card

  $163 (Avg Bid)
  $163 Snittbud
  43 bud

  I'm looking to have a website built that serves as an aggregator for interior designers and craftsmen, allowing my customers to conveniently book appointments with them through the platform. Key Functionalities: - Appointment Booking System: The system should allow clients to book appointments with designers and craftsmen directly on the website. Appointments should be managed and stored efficiently for both users and service providers. - Designer and Craftsman Profiles: The website should possess individual profiles for designers and craftsmen. These profiles should include their portfolio, specialization, experience, and reviews from past clients. - Search Functionality: A robust search feature should be implemented, enabling users to filter and find designers...

  $400 (Avg Bid)
  $400 Snittbud
  22 bud

  I'm looking for a skilled developer to help me customize my existing HTML website theme. The project involves removing certain elements and adding new features. Key Requirements: - Removal of images, text, and buttons: I need various elements like Images, Texts, and Buttons removed from the theme. - Email Collection Feature: I need an email subscription form integrated into the website. This form will be strategically placed on the website to encourage users to subscribe to my email list. - Payment Collection: I need a feature that allows me to collect a fixed $1 fee from users. This feature should be easy to use and should integrate seamlessly with the design of the website. Please refer to the attached image for a visual representation of the ...

  $130 (Avg Bid)
  $130 Snittbud
  76 bud

  I'm looking to create a WordPress website for informational purposes. Key Points: - This is not an e-commerce site, but I do need a feature that allows users to leave reviews. The ability for me to moderate these reviews is necessary. - I anticipate having more than 10 pages on this site. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in WordPress and related plugins. - Experience in creating user review features. - Strong understanding of web design and layout for large informational sites.

  $431 (Avg Bid)
  $431 Snittbud
  146 bud

  ...used without my authorisation. Skills and Experience Required: - Comprehensive understanding of copyright law - Previous experience in cases of copyright infringement - Proven track record in successful legal action against copyright violation My business (Shropshire Design) is having a big problem with a 'copycat' site that has, in the past used our images and texts. They now resort to imitating brand colours and using our texts and site design, but they tweak content (probably using an AI tool) but the content, site design and overall content is a direct derivative our ours and the site is deliberately mimicking our own site, adding similar new content and elements when we do. They imitate our page structures and have all of the same content, albeit...

  $490 (Avg Bid)
  $490 Snittbud
  15 bud

  ...business cards. Beyond print materials, the project significantly involves building a website that functions primarily for lead generation, targeted at business-to-consumer sector. The successful freelancer will focus on building a sales funnel for website visitors, aiming for maximum conversion rate. This means a website design that's not only visually appealing but also compelling in directing our end consumers further down the sales funnel. Required skills: - visual design skills - Experience with Lead Generation and Sales funnels - Proficient in logo and print material design - Track record of high-conversion web designs. This is an opportunity to be part of a project where your innovative design skills can truly make a...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr Snittbud
  49 bud

  I'm looking for a skilled frontend web developer to help me build a personalized portfolio website. Key Requirements: - Strong Proficiency in Web Technologies: Previous experience and mastery in HTML/CSS, JavaScript, and React are a must for this role. - Design Skills: Proficiency in Adobe Photoshop is also required, as you will be working with design assets and potentially making edits to them. - Portfolio Experience: It'd be great if you've worked on other portfolio sites before, or at least have a strong understanding of the type of content and features such websites typically have. Your responsibility will include working with a UX/UI designer to implement the design of the website, ensuring its responsiveness and performance across...

  $270 (Avg Bid)
  $270 Snittbud
  43 bud
  Website Landing Page 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I need to design a landing page with 5-6 sections Brand concept/ Product section/ Features/ Benefits/ Testimonials Please apply with your profile link of website designs

  $83 (Avg Bid)
  $83 Snittbud
  54 bud
  Trophy icon Logo Design - 25/05/2024 02:29 EDT 2 dagar left

  I need a Logo design for the website that provides online casino games, so the logo looks professional according to the casino site. My site name is "BetBidWin" Attached is the site design where to place the logo, you can see the color scheme of the website.

  $12 (Avg Bid)
  Garanterad
  $12
  72 bidrag

  I'm searching for a talented designer who can help with responsive web design, as well as branding and logo design. Key Responsibilities: - Work on website redesign projects - Create new websites from scratch - Develop creative branding concepts and designs Ideal Skills & Experience: - Proven experience in responsive web design - Strong graphic design capabilities - Available for part-time work - Previous work experience in website redesign, new website creation, and branding/logo design is a plus In your application, please provide a brief summary of your relevant experience in the industry. A solid portfolio showcasing your past work in the specified areas will be highly appreciated. Looking forward to working togethe...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Snittbud
  27 bud

  ...industry. - Product Page Layout Customization: I want to ensure that our product pages are engaging, easy to navigate, and optimized for conversions. - Payment Gateway Integration: This is a crucial aspect of the project. I need a seamless and secure payment gateway integrated into our website. The ideal freelancer for this project should have: - Proven experience in customizing Shopify websites - Knowledge of the Food & Beverage industry - Expertise in integrating payment gateways - A good eye for design and user experience - Strong communication skills and a proactive approach to problem-solving. If you have a portfolio or examples of previous Shopify projects you've worked on, I'd love to see them. Looking forward to finding the perfect candidate to ...

  $106 (Avg Bid)
  $106 Snittbud
  22 bud

  I'm looking for an experienced web designer to update my existing website. The work will involve design modifications to align it with a modern and minimalist style, as well as content updates. The delivery should be a seamlessly integrated and visually cohesive website that retains its current structure. You will not be required to add new pages; just enhance the existing ones. Ideal skills and experience: - Proven experience in web design, ideally with a portfolio showcasing modern and minimalist websites. - Proficiency in content management systems (CMS) to facilitate smooth content updates. - An understanding of user experience (UX) and user interface (UI) design principles to enhance website usability. - Strong communication skills, as ...

  $77 (Avg Bid)
  $77 Snittbud
  58 bud
  Need React JS Developer 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm looking to develop a user-friendly mutual fund website from scratch in React. The website will allow users to register and log in, view real-time mutual fund data, and make investments directly through the platform. Key Functionalities: - User Registration and Login: Implement a secure user registration and login system to manage user accounts and data. - Live Mutual Fund Data Display: Integrate APIs to display real-time mutual fund data for users to track and analyze. - Investment Portfolio Management: Develop a feature that allows users to make investments directly through the website, track their investments, and manage their portfolio effectively. Design: - I'm looking for a modern, clean, and intuitive design that enhances user experi...

  $759 (Avg Bid)
  $759 Snittbud
  81 bud
  Book Ecommerce Website 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...ecommerce webstore that will be selling books. In addition to the webstore, I'd like the website to have a blog section where book reviews and author interviews can be published. To achieve this, I'm looking for the following: - A custom ecommerce solution: The website should seamlessly integrate with a secure and reliable payment gateway to facilitate transactions. While I didn't specify my preferred payment methods, I'm open to popular options like credit card and PayPal. - Support for more than 20 product categories: I plan to offer a wide range of books, so the website should be able to handle a large number of product categories without compromising performance or user experience. - A blog section: The website should have a dedicat...

  $163 (Avg Bid)
  $163 Snittbud
  44 bud

  I need a professional and experienced web designer to create an engaging business portfolio website. The site will serve as a showcase for my work and projects, with the primary goal of attracting potential clients. Key Features: - Interactive Portfolio Gallery: This will be one of the focal points of the website. The gallery must be visually appealing and user-friendly to effectively showcase my work. - Contact Form for Inquiries: A contact form needs to be integrated into the website. This will allow potential clients to easily reach out with their inquiries. Additional Requirements: - Odoo Integration: I'm looking for a freelancer who is comfortable working with the Odoo ERP system. The website should be built inside Odoo and connected with Odoo live ...

  $174 (Avg Bid)
  $174 Snittbud
  48 bud

  I'm in need of a skilled WordPress developer to assist with migrating my existing website to a new WordPress platform. Key Requirements: - The website is currently hosted on another WordPress site and I want to migrate it to a new platform. - The design and functionality of the existing site should be kept the same after migration. Ideal Skills: - Proficient in WordPress development, particularly with website migration. - Experienced with theme installation and customization. - Attention to detail to ensure that the current design and functionality are preserved.

  $127 (Avg Bid)
  $127 Snittbud
  81 bud
  Comprehensive Website Benchmarking 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...description. Without this your proposal is not considered. Key Tasks: - Compare new website design and content with the old website. - Check that the pinned location on the map matches the old website. - Check that all links are available on the new website are the same as on the old website. - Check form validation is the same as the old website. In short, all content and functionality should be the same as the old website on the new website. that's it. Skills and Experience: - Expertise in website testing - Strong analytical and research skills I am offering $1 for each website which you have tested. The task is very easy. I am doing more than 100 of website everyday so you work faster, you wi...

  $1065 (Avg Bid)
  $1065 Snittbud
  32 bud

  I'm in need of a UI UX designer and learner (student) who will work with us and learn UI UX as well as help with our project. This i...development. - User Research and Testing: Conduct thorough user research and testing to gather insights and improve the overall user experience. - Visual Design: Utilize your expertise in visual design to create an appealing, engaging, and aesthetically pleasing design for the website. I need you to be fully engaged in the project, watching video lessons and learning as you go. I expect you to be available to work from morning to evening, sharing your progress in real-time and receiving feedback directly as you work. Prior experience in Figma design would be a plus. Skills: UI UX design, Wireframing, Protot...

  $62 (Avg Bid)
  $62 Snittbud
  14 bud

  I'm in need of a designer for a simple band webpage. This site will be used to sell merchandise, so it should be user-friendly and engaging. Key Requirements: - A simple, yet modern and sleek design - Ability to incorporate an e-commerce platform for merchandise sales - Completed within 1-2 week Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web design - Experience with e-commerce integration - Understanding of user experience (UX) and user interface (UI) principles - Ability to work to tight deadlines I would be grateful if you could share your portfolio of previous work, particularly any e-commerce websites you've designed. Looking forward to hearing from you. VERY IMPORTANT: You need to be able to provide examples of the type of websites you have made i...

  $334 (Avg Bid)
  $334 Snittbud
  102 bud

  As a business seeking to bolster our brand, we are looking for highly skilled graphic designers who can revamp our logo, corporate branding, and print designs. Key Responsibilities: - Design impactful logos that communicate our company's philosophy. - Create branding designs that stand out in the market. - Develop striking print designs for promotional materials and packaging. This work will also extend to crafting coherent designs for our marketing materials and website. An understanding of marketing strategies and the ability to implement them in designs would be a major benefit. Although we do not have a strict timeline, we encourage continuous engagement to maintain consistency in our brand's growing identity. Ideal Skills: - Expertise in Adobe Suite (espec...

  $219 (Avg Bid)
  $219 Snittbud
  14 bud

  I am on the ...graphic designer who can bring a diverse design palette to life for a party flyer and accompanying motion art. The ideal freelancer for this project would have: - Experience in logo, website, and print design - Profound prowess in generating a combination of regal, graphic, and futuristic elements - Expertise in blending different themes to create designs that are striking and cohesive The main objective for this project will be to design a flyer detailing an event that is set to occur a few months from now. The final product should be both captivating enough to draw attention, yet informative to relay all the necessary details. Skills and experience: - Graphic Design - Motion Art Design - Fusion of Different Design St...

  $68 (Avg Bid)
  $68 Snittbud
  52 bud

  I'm seeking a skilled web designer to create a fresh and engaging website for my business. The primary goal of the site is to serve as an online platform for potential and existing customers to interact and inquire about our services. Key Requirements: - Design: The site is to be designed with a green color scheme - a nod to our brand's identity. - Live Chat: Integration of a live chat support feature is crucial. This will allow visitors to ask questions and receive real-time responses from our team. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in modern web design and user interface principles. - Strong understanding of color psychology and ability to create a visually appealing green-themed website. - Experience in implementing live chat support s...

  $67 (Avg Bid)
  $67 Snittbud
  8 bud

  I'm looking for a skilled WordPress developer who can design a theme suited for a live streaming website. Key Requirements: - The website should prioritize user interaction, with an interface that’s easy for viewers to engage with the live stream. - Integration of social media and online shop features into the site is essential. However, specific social media platforms haven't been defined at this stage. Please do note,becuase we have intentions of reselling it,is should be meet codecanyon standards. Ideal Skills: - Strong experience in WordPress theme development-buddy press and woocommerce - Knowledge of live streaming interfaces and feature integration - Experience with social media integration and e-commerce functionality on WordPress. Thi...

  $244 (Avg Bid)
  $244 Snittbud
  57 bud

  I'm in need of an experienced web designer to create an animated background for my website, www.empireescort.co.uk. The aim is to keep visitors engaged and interested with a bold and vibrant color scheme. Key requirements: - Design a seductive and engaging animated background in line with the website's theme - Choose bold and vibrant colors that reflect the nature of the website - Ensure the animation style is captivating and maintains user interest Ideal skills and experience for the job: - Proven experience in web design, particularly in creating animated backgrounds - A keen eye for color coordination and design aesthetics - Understanding of user engagement strategies and seductive design - Proficiency in relevant software and tools

  $19 (Avg Bid)
  Garanterad
  $19
  21 bidrag
  WordPress Site for IT Consulting 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm in need of a WordPress developer to create a 4-5 page website for my IT consulting company. Ideal skills for this project are: - Proficiency in WordPress - Web Design experience - Understanding of IT consulting services Key deliverables for this project include: - Designing and Developing a 4-5 page WordPress site - Implementing a Service Portfolio feature as the highlight of the site - Ensuring a user-friendly experience for small businesses - Potential for further collaboration on website maintenance and updates.

  $165 (Avg Bid)
  $165 Snittbud
  125 bud

  I am a manager of a U.S. defense contractor. I need a new website built, but rather than design a completely new site from scratch, I intend to use another's company's layout as a starting point, from which I will make changes myself. I need a website built that looks like the website used by Peraton (the company headquartered in Reston, Virginia. Once the website is built in a temporary location, I will take over the changes to make it unique to my own company. I have built and designed enough websites that I can modify the site once created.

  $522 (Avg Bid)
  $522 Snittbud
  105 bud

  Topp website design community artiklar