Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  5,000 twitter jobb har hittats, med prissättning USD
  Hemsida med wordpress Avslutades left

  Jag ar redan en hemsida som jag har gjort med wix men nu vill jag har den som den är med wordpress istället. Jag vill lägga till en blogg samt att när jag postar något på twitter eller med mailchimp att det automatiskt läggs upp på hemsidan. Även hjälp med sökoptimering

  $81 (Avg Bid)
  $81 Snittbud
  9 bud

  Jag behöver någon som kan göra en facebook företagsprofil/grafisk profil för mitt företag Profilen ska kunna följas på hemsida/facebook/youtube/twitter/vimeo/linked in etc

  $405 (Avg Bid)
  $405 Snittbud
  9 bud

  Jag vill göra en applikation som är kvalificerad för Apple Store och kostar 7 kr att köpa. Jag vill att ni gör en app som heter "Vacati...-Användaren kan skapa album efter resmål exempelvis "Turkey" eller "France". Här kan bilder och videos laddas upp. En multimedia sida med en video sida med alla videos samlade och en sida med alla bilder albums samlade på ett praktiskt och modernt sätt. -Användaren kan skriva blogg/Anteckningar (som innehåller datum/tid/dela facebook/dela twitter) -Användaren kan "checka in" på en karta var i världen personen befinner sig. Användaren kan här dela till Facebook och Twitter genom appen var den befinner sig. Appe...

  $662 (Avg Bid)
  $662 Snittbud
  2 bud

  ...prestationsglädje i företag. Men hemsidan ska också innehålla artiklar vars innehåll ska hjälpa oss i vårt PR-arbete mot journalister.rnrnUtseendernVi skulle vilja ha ett utseende som rnrnInnehåll/funktionerrnAlla texter skrivs av oss, lämnas i WordrnFoton köps av oss.rnBlogg ska implementeras.rnSedvanliga funktioner som koppling till Facebook, Twitter, Linkedin etc.rnVi ska själva lägga in texter, videos, bildspel.rnHemsidan ska vara anpassad för alla skärmar (PC, iPad, smartphone etc).rnrnLeveranstidrnOktober-November 2013.rnrnÖvrigtrnVi har Wordpress och temat Kallyas nedladdat på vår hemsida, som ligger på One.co...

  $856 - $1712
  Försegla
  $856 - $1712
  6 bud
  Utveckla webbsajt Avslutades left

  Hej!nnJag söker hjälp att utveckla en webbsajt som handlar om hjälpa vanliga människor påverka politiker.nn- Viss kod finnsn- Vill skriva om i ett ramverk (CI / RoR / Laravel eller liknande)n- Front end i twitter bootstrap / wordpress eller liknanden- responsive så samma sajt funkar på mobilen o webbennn Kan du ringa mig så berättar jag gärna mer? Mvh Jacob Sternius 070-2828514.

  PHP
  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snittbud
  1 bud

  I'm looking for a talented graphic designer to help me create visual content for my business across various social media platforms. Key Requirements: - Experience with designing for Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn - Proficiency in creating minimalistic graphics - Ability to work with specific colour schemes and branding guidelines Your role will involve: - Understanding the provided colour schemes and branding guidelines - Creating a variety of visuals for posts, stories, and ads on the specified social media platforms - Ensuring all designs are modern and minimalistic in line with the overall theme Ideal candidates would be able to take the provided colour and branding guidelines and translate them into engaging and effective social media content. Experience in ...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Snittbud
  19 bud
  Social Media Strategist Needed 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm in search of a Social Media Expert who can train me and help me implement a strategic plan to generate leads and sales through social media platforms: Facebook, Instagram, and Twitter. This will be a brand new venture for a well established business. Previously sold face to face. Key Points: - I'm interested in someone with extensive experience in social media marketing and sales, who can help implement a clear plan for increasing lead generation. - The target audience is business owners. I'm open to suggestions on how to best reach them and engage with them. - I'm looking for a trainer, so the ability to explain things in a simple, understandable way is crucial. Excellent English is essential. - Experience working with small businesses or in the B2B sector ...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Snittbud
  46 bud

  I need a skilled graphic designer ... social media graphics creation, and website design with a primary focus on Instagram. Key Responsibilities: - Design a unique logo that encapsulates our agricultural brand. - Create engaging social media graphics that align with our brand identity. - Develop an aesthetically pleasing website design to complement our social media presence. Social Media Platforms: - Instagram - Facebook - Twitter The major objective of this undertaking is to heighten our brand awareness within the agricultural sector across all our social media platforms. Previous experience in the agricultural sector is an added advantage but not prerequisite. If you have a keen eye for design and a solid understanding of how brands grow on social media, you're who we&...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snittbud
  82 bud

  I've got a list of company names on an Excel sheet that I need you to help me with. Here's how you can assist: - **Scrapin...accounts of these companies. You'll need to do this across Yelp, Google Maps, and TripAdvisor. - **Social Media Scraping**: In addition to the primary two platforms (Instagram and Twitter), I'll also need you to scrape Facebook accounts if available. Ideal candidates for this project should have: - **Web Scraping Experience**: A good knowledge of web scraping techniques and tools, which will ensure you can obtain accurate and reliable data. - **Data Mining Knowledge**: The ability to identify and extract the necessary data points efficiently. - **Familiarity with Social Media Platforms**: Knowledge of Instagram, Twitter, and Faceb...

  $15 (Avg Bid)
  $15 Snittbud
  66 bud

  I'm hiring a social media specialist to help me manage the social media profiles of my online marketplace, Evnto Digital Marketplace. Key Responsibilities: - Strategize, develop and curate engaging content for our social media platforms (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn). - Implement an effective social media marketing plan that aligns with our business goals. - Engage with our audience and respond to their inquiries and comments. - Monitor and analyze social media KPIs and provide accurate reports on growth and engagement. Requirements: - Proven experience in social media management, ideally for a digital marketplace or e-commerce platform. - Proficient with social media tools and analytics. - Strong understanding of social media trends and best practices. - Excellent ...

  $133 (Avg Bid)
  $133 Snittbud
  44 bud

  ...motivated Virtual Assistant to join our team at Ni Hao Babe, a rapidly growing skincare brand. The ideal candidate will be proficient in using ChatGPT, Shopify, research, copywriting, and various social media platforms to help us execute our comprehensive content and marketing plan. Responsibilities: -Content Creation and Management: -Develop and schedule daily posts for Instagram, TikTok, and Twitter. -Write weekly blog posts and newsletters. -Manage and create content for our YouTube channel, including weekly AMA (Ask Me Anything) sessions. Event Coordination: -Assist in organizing and promoting monthly influencer events -Engagement and Community Building: -Engage with followers and respond to comments and messages. -Organize and manage giveaways for followers Research and A...

  $138 (Avg Bid)
  $138 Snittbud
  45 bud

  I'm in need of a seasoned social media marketing expert to actively help generate leads for my business on various platforms including - Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, and Tiktok. The primary objective is to design and execute a dynamic, engaging social media strategy that will successfully capture the attention of business professionals, our main demographic, and convert them into potential leads. The appropriate professional for this job would ideally: - Have extensive experience with social media strategies aimed at lead generation. - Possess a strong working knowledge of the platforms mentioned. - Have the skills to define, identify and target 'Business Professionals' within social media demographics. - Be creative, as compelling content will be key t...

  $11800120 (Avg Bid)
  $11800120 Snittbud
  23 bud

  I'm looking for a skilled advertising professional who can help me increase brand awareness through social media. Key Requirements: - Develop a comprehensive brand awareness campaign on Facebook, Instagram and Twitter. - Create engaging and relevant content that resonates with our target audience. - Utilize best practices in social media marketing to enhance campaign effectiveness. Ideal Skills: - Proven experience in social media marketing and brand awareness campaigns. - Strong understanding of Facebook, Instagram, and Twitter advertising. - Creative and strategic thinker with a clear understanding of the target audience. - Excellent communication and interpersonal skills. - Results-driven approach to advertising. Please provide examples of previous work and a st...

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr Snittbud
  29 bud

  We're on the hunt for the perfect company or individual to lead a high-impact marketing campaign for our innovative mobile app across TikTok, Twitter, and Instagram. What We Need: • Creativity and Innovation: We’re looking for unique, out-of-the-box ideas that will captivate and engage our target audience. • Expertise in Social Media: Deep understanding of the algorithms, trends, and best practices specific to TikTok, Twitter, and Instagram. • Content Creation: Ability to produce high-quality, engaging videos, graphics, and posts that align with our brand voice and resonate with users. • Campaign Management: Experience in planning, executing, and optimizing social media campaigns to drive app downloads and user engagement. • Analytics and ...

  $897 (Avg Bid)
  $897 Snittbud
  12 bud

  Please read content of requerments I am seeking an experienced 360 marketing specialist for my social media platforms which include Facebook, Instagram, LinkedIn, and Twitter. The successful candidate will need to be a native Spanish speaker. To sell Point of sale For B2B sells of software Key responsibilities include: - Creating engaging and compelling content that will resonate with my target audience - Designing and implementing a comprehensive social media strategy aimed at driving sales - Creating and designing the Ads - Monitoring and analyzing metrics to ensure the effectiveness of campaigns

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Snittbud
  4 bud

  Responsibilities: Develop and execute a Twitter growth strategy. Create engaging, explicit content aligned with our brand. Analyze metrics and optimize strategies. Cultivate relationships with influencers and partners. Stay updated on Twitter trends and features. Requirements: Proven social media experience, especially on Twitter. Deep understanding of Twitter's platform and algorithms. Creative and analytical mindset. Comfortable with explicit content. How to Apply: Submit your resume and a brief cover letter showcasing your relevant experience and successful Twitter campaigns. We value diversity and encourage all qualified individuals to apply.

  $135 (Avg Bid)
  $135 Snittbud
  19 bud

  I require an expert in social media management who can strategically push for the growth of my influencers' specific social media accounts- Instagram, Twitter, and TikTok. The ideal candidate would: - Create the accounts based on US location. The manager/creator has to be located inside US - Understand the intricacies of the platforms mentioned and the preferences of my target audience- young adults between 18-70 years. - Demonstrate proven strategies in growing an influencer's online engagement within the US market. - Commit to a consistent posting schedule, managing at least one post per day on these platforms. - Share regular progress reports indicating growth and provide insights for necessary optimizations. Ideally, you would have experience working with influencers...

  $381 (Avg Bid)
  $381 Snittbud
  24 bud

  I'm in need of a programmer who can help me create a Twitter social farming webpage with daily challenges and achievement badges alongside an HTML5 arcade game integration with referral& earnboosters options. ( don't mind using CMS like wordpress/joomla) References () . (@senderlabs/introducing-the-senderdao-points-system-1015e1e584a1) For the Twitter Social Farming Game: - I envision daily challenges to keep users engaged. - There should be a system for awarding achievement badges for specific accomplishments. For the HTML5 Arcade Game: - integrate readymade HTML5 arcade game with points system. (you should recommend a game that can be customized could be from codecanyon or somewhere else ). Points Earning System: - I haven't defined how points shoul...

  $139 (Avg Bid)
  $139 Snittbud
  46 bud

  I require the immediate assistance of a skilled graphic artist to create a set of social media graphics. Key Responsibilities: - Designing social media graphics for Instagram, Facebook, and Twitter. The graphics will be used on my van's design, so experience in creating graphics that can be applied to a vehicle is a great advantage. I need these graphics as soon as possible, hence I'm looking for a responsive and efficient professional who can deliver quality work swiftly. Ideal Skills: - Proficient in graphic design tools like Adobe Photoshop or Illustrator. - Experience with creating graphics for multiple social media platforms. - Prior experience with vehicle graphics a plus. If you can deliver high-quality work promptly and have the skills necessary for this job, ...

  $20 (Avg Bid)
  $20
  59 bidrag
  Trophy icon Urgent Social Media Design Required 29 dagar left

  I require the immediate assistance of a skilled graphic artist to create a set of social media graphics. Key Responsibilities: - Designing social media graphics for Instagram, Facebook, and Twitter. The graphics will be used on my van's design, so experience in creating graphics that can be applied to a vehicle is a great advantage. I need these graphics as soon as possible, hence I'm looking for a responsive and efficient professional who can deliver quality work swiftly. Ideal Skills: - Proficient in graphic design tools like Adobe Photoshop or Illustrator. - Experience with creating graphics for multiple social media platforms. - Prior experience with vehicle graphics a plus. If you can deliver high-quality work promptly and have the skills necessary for this job, ...

  $20 (Avg Bid)
  $20
  21 bidrag

  I'm seeking a savvy social media marketer to elevate my trading stocks business through a dynamic and engaging social media campaign. Key Requirements: - Proficiency in Instagram, Twitter, and TikTok, with a proven track record of success on these platforms. - Experience in increasing brand awareness, driving website traffic, and generating leads and conversions. - Understanding of diverse target audiences, especially young professionals, stay-at-home parents, and small business owners. Your responsibilities will include: - Crafting and executing a comprehensive social media strategy that aligns with our business objectives. - Creating captivating content and managing our social media accounts with consistent and engaging posts. - Monitoring the performance of our social me...

  $99 (Avg Bid)
  $99 Snittbud
  22 bud

  I am looking for a skilled social media marketer with content creation experience on LinkedIn and Twitter. The selected professional will be tasked with managing and nurturing my accounts on LinkedIn, Twitter, and Instagram. Key Responsibilities: - Develop engaging and relevant content for LinkedIn and Twitter - Regularly update and manage my LinkedIn, Twitter, and Instagram accounts - Implement strategies to increase brand awareness and generate leads Ideal skills and experience: - Demonstrable prior experience in creating content for LinkedIn and Twitter - Proven track record of managing and growing social media accounts - Understanding of social media analytics and ability to leverage data for campaign improvement - Excellent communication skills and...

  $119 (Avg Bid)
  $119 Snittbud
  19 bud

  I'm in need of a professional social media marketer with a proven track record in influencer marketing. I'm aiming to grow my brand's awareness and ultimately increase sales through a strategic approach on Twitter, Facebook, and Instagram. Key Requirements: - Experienced in developing and executing influencer marketing strategies on Twitter, Facebook, and Instagram - Capable of targeting diverse audiences, including millennials, parents, business professionals, and those within the food industry - Able to measure and track the success of the campaign in terms of brand growth and sales conversion We can discuss the specifics and potential influencers to target, but I'm looking for someone who can take the lead on this project and deliver measurable result...

  $266 (Avg Bid)
  $266 Snittbud
  23 bud

  If you have a creative mindset, a strong understand of social media platforms and a drive to exc...platforms weren't provided, proficiency in all the common platforms such as Facebook, Instagram, and Twitter is highly beneficial. My business caters to both B2B and B2C markets, so it's crucial that you know how to effectively tailor campaigns for these distinctive audiences. Desired skills and experience: - This is performance based project - Must communication skills,data collection and telecalling - Strong background in social media marketing - Knowledge of B2B and B2C digital marketing strategies - Basic understanding of SEO and Pay-per-click (PPC) fundamentals. - Proven track record in running successful campaigns on major social media platforms such as Facebook, Ins...

  $87 (Avg Bid)
  $87 Snittbud
  8 bud

  ### Konzept für die Website eines Finanzberaters für Privat- und Gewerbekunden #### 1. **Zielgruppe und Zielsetzung** Die Website richtet sich an zwei Hauptzielgrupp...Kunden. - **SEO-Optimierung**: Suchmaschinenoptimierte Inhalte zur besseren Auffindbarkeit. #### 5. **Marketing und SEO-Strategie** - **Content-Marketing**: Regelmäßige Blogbeiträge und Ressourcen, die Mehrwert bieten. - **SEO**: Optimierung der Website für relevante Suchbegriffe (Keyword-Analyse und -Integration). - **Social Media**: Aktive Präsenz auf Plattformen wie LinkedIn, Facebook und Twitter. - **E-Mail-Marketing**: Personalisierte Newsletter und Angebote. #### 6. **Wartung und Support** - Regelmäßige Updates und Backups der Website. - Technischer Support f&uum...

  $544 (Avg Bid)
  $544 Snittbud
  57 bud
  Twitter Campaign for Crypto Token 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm in need of a skilled social media expert who can manage our Twitter account for promoting our crypto token. The primary aim of this campaign is to enhance the community engagement and awareness of the crypto token. Key Responsibilities: - Develop engaging and professional and inspirational content for daily tweets (minimum 3 tweets per day). - Understand and target the crypto enthusiasts audience. - Grow our organic followers and enhance the level of engagement (likes, retweets, comments). - Ensure that the growth is organic and not reliant on bots. Skills and Experience: - Previous experience in managing Twitter campaigns for crypto tokens is highly preferred. - Ability to create engaging and captivating content. - Solid understanding of the crypto space and the t...

  $120 (Avg Bid)
  $120 Snittbud
  24 bud

  I require an expert in social media management who can strategically push for the growth of my influencers' specific social media accounts- Instagram, Twitter, and TikTok. The ideal candidate would: - Create the accounts based on US location. The manager/creator has to be located inside US - Understand the intricacies of the platforms mentioned and the preferences of my target audience- young adults between 18-70 years. - Demonstrate proven strategies in growing an influencer's online engagement within the US market. - Commit to a consistent posting schedule, managing at least one post per day on these platforms. - Share regular progress reports indicating growth and provide insights for necessary optimizations. Ideally, you would have experience working with influencers...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  18 bud

  We're looking for a talented social media manager who can help us expand our online presence and engage with our audience more effectively. The selected freelancer will be responsible for: - Developing a comprehensive social media strategy across platforms such as Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn. - Creating engaging and original content, including posts, graphics, and short videos. - Scheduling content to ensure consistent online presence. - Monitoring social media metrics to track engagement and adjust strategies as needed. - Engaging with followers and responding to comments and messages promptly. **Skills Required:** - Strong experience in social media management and strategy development. - Excellent content creation skills, with a keen eye for design. - Abi...

  $273 (Avg Bid)
  $273 Snittbud
  37 bud

  I'm looking for a skilled social media manager who can handle various aspects of our online presence. Key Responsibilities: - Creating engaging, eye-catching content for Facebook, Instagram, and Twitter - Developing and implementing strategies to increase brand awareness, drive website traffic, and generate leads/sales - Regularly monitoring and analyzing our social media performance - Engaging with our target audience of millennials and business professionals Skills and Experience Required: - Proven experience in managing multiple social media platforms (Facebook, Instagram, Twitter) - Strong understanding of social media analytics and strategy - Ability to create engaging content that resonates with our target audience - Good understanding of the unique needs and hab...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Snittbud
  32 bud

  I am looking for a highly skilled, social media-savvy assistant to help me manage and optimize my social media presence across various platforms. The ideal candidate should have a strong understanding of Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok, and be able to carry out the following tasks: - Be a creative powerhouse: I need someone who can generate fresh, engaging, and relevant content. - Manage your time effectively: You will be in charge of creating a posting schedule for each platform and ensuring that posts are consistent and timely. - Be a people person: You will also need to engage with followers and the community in a way that boosts engagement and increases brand awareness. - Stay informed: You will also need to keep an eye on social media trends and provide insights and s...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snittbud
  38 bud

  ...website. While the project specifics may vary, my main requirements are as follows: - **Geo Blocking:** The website should have the ability to block users from specific regions. - **Captcha:** Incorporating a reliable Captcha system to prevent spam and bots. - **Disclaimer Agreement:** Implementing a mechanism where users have to agree to certain terms before accessing the site. - **linkage to twitter & telegram. While there will not be a contract address in two of the boxes, we would like there to be a "test" of some sort to copy the info. I currently have a figma design made. We are currently working out kinks for future projects and this is a test for future work.

  $160 (Avg Bid)
  $160 Snittbud
  49 bud

  ...mission, contact, FAQ, terms & Conditions, Returns, Refunds, Shopping from a catalog, Live+Chatbot, order processing, confirmation, tracking, cancellation, payment processing, credit, debit, digital wallets, EFT, (No COD, No Checks)Shipping choices and info, Shopping cart, Days to delivery, Visitor, customer mailing list, Loyalty program, Social media accounts, FB, Whatsapp, Youtube, Instagram, Twitter. Email newletter banners (Relevant occasions, seasons). Digital marketing activities, SEO, Selection of categories and merchandise by Client. Bulk downloading of product files (including pics, videos, descriptions, prices, no sold, and reviews) from Walmart, Home Depot, Wayfair (for US primary market) Ali express for the secondary market. Automatic Ability to sync products, pri...

  $409 (Avg Bid)
  $409 Snittbud
  43 bud

  Promotion for you account to get followers, we will Target for upto 5k followers

  $15 (Avg Bid)
  $15 Snittbud
  1 bud

  I'm launching a brand new Arabic podcast focusing on news and current affairs. My vision is to build a strong online presence across multiple platforms, including YouTube, Facebook, Twitter, and TikTok. I aim for this project to be the first successful podcast of its kind, connecting the community from New York to Egypt. Key Requirements: - Arabic fluency and understanding of cultural nuances - Proficiency in audio production and recording - Experience in podcasting or radio production - Social media management or marketing skills - Ability to create engaging content for different social media platforms - Knowledge of current affairs and news reporting - Familiarity with the podcast landscape and trends Your role will be to help me: - Develop a podcast format that will resona...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Snittbud
  21 bud

  I am embarking on an exciting venture of starting an Arabic podcast with a focus on 'News and Current Affairs.' My vision is to build a robust online presence through multiple platforms, namely YouTube, Facebook, Twitter, and TikTok. Your Tasks: - Helping start and build the podcast - Utilizing these platforms for maximized reach and engagement - Developing a strategy for weekly interaction with my audience The ideal freelance partner for this project will have: - Proven experience in starting and promoting podcasts - Deep understanding of the mentioned social media platforms, especially in relation to the Arabic-speaking demographic - Experience in fostering viewer/listener interaction - Interest or background in news and current affairs would be a bonus. Project su...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snittbud
  19 bud

  ...Org IG page, make one sample post OR reels for Expathy and submit it between 20th of May- 26th of May. Colors: Green (#012b28) Yellow (#ebb42c) We are looking for an experienced social media expert who can manage and promote EXPATHY across Facebook, Twitter, and LinkedIn. Key Responsibilities: - Content creation - Design via Adobe programs such as graphic designs and video content - Management: Posting content multiple times a week across all platforms - Making collaborations Ideal Candidate: - Proficiency in managing Facebook, Twitter, and LinkedIn - Demonstrable experience in social media marketing - Ability to create and curate engaging content - Strong analytical skills to assess the performance of the social media accounts - Excellent communication and organiz...

  $371 (Avg Bid)
  $371 Snittbud
  29 bud

  I am looking for a skilled individual who can help me promote the links of my website across social media platforms. Although I skipped the question on which platforms, I expect the freelancer to have experience with Facebook, Instagram and Twitter. The goal of the project is to increase website traffic, generate leads and ultimately boost sales. The target audience for my website is primarily aged between 25-34.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Snittbud
  1 bud

  ...looking for a skilled individual who can help me promote the links of my website across social media platforms. Although I skipped the question on which platforms, I expect the freelancer to have experience with Facebook, Instagram and Twitter. The goal of the project is to increase website traffic, generate leads and ultimately boost sales. The target audience for my website is primarily aged between 25-34. The ideal candidate for this project would have: - Proven experience in website link promotion - Proficiency in handling Facebook, Instagram and Twitter platforms - Ability to target the 25-34 age group - Understanding of lead generation and sales boosting techniques via social media Interested freelancers should be ready to propose a strategy and be able to demonstr...

  $122 (Avg Bid)
  Framhäv
  $122 Snittbud
  11 bud

  As a medium-sized business, I'm looking to enhance my brand presence and awareness among young adults (18-24). For this, I need a comprehensive social media campaign that will focus on Instagram, TikTok, and Twitter. Key deliverables: - A strategic approach to increase brand awareness, not just followers, on the selected platforms - Engaging content creation and posting schedules - Monitoring and analysis of the campaign's effectiveness Skills/Experience: - Proven track record in social media marketing, especially within the platforms specified - Understanding of young adult target audience and ability to tailor content accordingly - Strong analytical skills for campaign evaluation and optimization

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr Snittbud
  16 bud

  I'm in need of a full-service marketing team, with expertise in social media management, SEO, email marketing, and strategy development. Your role will involve: - **Social Media Management**: You'll be responsible for managing our presence on Facebook, Instagram, Twitter, Google, and YouTube. This includes content creation, audience engagement, and growing our following. - **SEO**: Your task will be to optimize our website and content for search engines. This will involve keyword research, on-page optimization, and link-building. - **Email Marketing**: You'll be in charge of creating engaging email campaigns that drive traffic and conversions. This includes list management, segmentation, and A/B testing. - **Marketing Strategy**: I'm looking for a team that c...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Snittbud
  35 bud
  Trophy icon Urgent Social Media Graphics Design 12 dagar left

  I require the immediate assistance of a skilled graphic artist to create a set of social media graphics. Key Responsibilities: - Designing social media graphics for Instagram, Facebook, and Twitter. The graphics will be used on my van's design, so experience in creating graphics that can be applied to a vehicle is a great advantage. I need these graphics as soon as possible, hence I'm looking for a responsive and efficient professional who can deliver quality work swiftly. Ideal Skills: - Proficient in graphic design tools like Adobe Photoshop or Illustrator. - Experience with creating graphics for multiple social media platforms. - Prior experience with vehicle graphics a plus. If you can deliver high-quality work promptly and have the skills necessary for this ...

  $20 (Avg Bid)
  $20
  24 bidrag

  I'm seeking a marketing expert, fluent in Spanish and English, to spearhead an engaging campaign for our software. Your responsibilities will include: - Crafting and executing effective social marketing strategies on Facebook, Instagram, Twitter, and Google Ads. - Targeting our marketing efforts specifically towards a business audience. - Achieving the following key objectives: - Increasing brand awareness. - Driving traffic to our website. - Generating leads and increasing conversions. Also with designing skills The successful candidate should be able to demonstrate a strong track record in similar roles, with a proven ability to create compelling marketing campaigns. Fluency in both Spanish and English is essential, as you will be focusing on a multilingual audience....

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snittbud
  17 bud

  I'm seeking a social media manager who can proactively handle and generate posts for my Facebook, Twitter, Instagram, and LinkedIn accounts. You will be expected to upload posts on a weekly basis. Crucial skills for this role: • Knowledge in Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn • Effective time-management skills • Experience in creating user-generated content Your main task would consist of: • Regularly updating all four social media platforms every week • Creating attractive user-generated content that engages followers Experience with these platforms and with producing user-generated content is a must. Apply if you meet these requirements and you're ready for an exciting opportunity to grow and engage an online audience.

  $283 (Avg Bid)
  $283 Snittbud
  21 bud

  ...Requirements: Marketing material will be rebranded with your company name and colors Content will be organized and structured to align with the website's functionality and design Content will include: IT services descriptions Testimonials Case studies Whitepapers E-books Blog posts Content will be optimized for SEO Social Media Setup: Setup and integration of social media accounts on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram Configuration of social media links on the website Initial social media posts to launch the website and promote the services Using 's: Social media integration Social media templates Freelancer.com Resource Requirements: The freelancer will be responsible for setting up and configuring all tools and functionality The freelancer will work with you t...

  $95 (Avg Bid)
  $95 Snittbud
  40 bud

  I'm in need of a talented marketer to help me...generation in mind, and must be both visually appealing and functional. - Social Media Advertising: Your task will be to create and manage advertising campaigns on LinkedIn, Twitter, and Instagram. These campaigns should be designed to effectively target the same demographic of business professionals, driving traffic to the landing pages and ultimately converting them into leads. Ideal candidates for this project should have a proven track record in lead generation, experience in creating marketing materials with a focus on B2B lead generation, and a strong understanding of social media advertising on LinkedIn, Twitter, and Instagram. If you're ready to take on this challenge and help me maximize my lead generation...

  $62 (Avg Bid)
  $62 Snittbud
  31 bud
  Logo News Page 4 dagar left

  I need a modern and simple logo for a Twitter news page that I'm developing. The page will focus on societal issues like immigration, demography, economy, religion, and culture. The Twitter page will be named as "o mensageiro" or "the messenger" in English. The logo should have the following attributes: - Modern and Simple design - Emphasis on white and emerald/jade green color scheme - Utilization of any modern font 80% of it must be green. It must have the following characteristics: professional and formal whilst being elegant and innovative. It must be a clean, sharp logo with the word "O mensageiro" written somewhere on it (below, above or anywhere it fits well); the logo itself must be simple but portray and illustrate the message o...

  $29 (Avg Bid)
  $29 Snittbud
  58 bud

  I'm seeking a dedicated social media manager to handle my entertainment account across all major platforms. Your primary objective will be to enhance our online presence, driving engagement, increasing followers, and boosting website traffic. Key Responsibilities: - Manage and post engaging content across Facebook, Instagram, and Twitter - Increase followers and enhance engagement - Drive traffic to our website - Promote brand awareness effectively The ideal candidate should have: - Proven experience in social media management for entertainment or similar accounts - A clear understanding of different social media platforms and their best practices - Strong analytical skills to measure and optimize the effectiveness of the social media strategy - Excellent written communicatio...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snittbud
  47 bud

  ...visually appealing and professional flyer for my cybersecurity training program. Key Requirements: - The flyer should focus on cybersecurity basics. This means the design should be engaging and informative for individuals who may not have a strong technical background. - The design should be vibrant, using the color scheme of red, yellow, and green. - The flyer should be compatible for Instagram, Twitter, WhatsApp, and Google Marketing. Therefore, it needs to be optimized for both desktop and mobile viewing. Ideal Skills and Experience: - Experience in graphic design, with a portfolio that showcases your ability to create visually appealing and effective marketing materials. - Understanding of cybersecurity concepts is a plus, but not a requirement. - Proficiency in designing f...

  $23 (Avg Bid)
  $23 Snittbud
  95 bud
  Social Media Ads Expert Needed 4 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm looking for a skilled freelancer to create and manage advertisements on different social media platforms such as Twitter, Reddit, and Facebook. Your task will be to drive traffic to my services-oriented small business website. Ideal candidates for this project: - Have experience in designing engaging ads. - Are proficient in placing ads on Twitter, Reddit, and Facebook. - Have a good understanding of the services industry. - Can effectively target and engage with executives, HR managers, small business owners, government leaders, emerging leaders, women in government, and LGBTQ government employees. If you're able to create visually appealing, effective ads that can engage a diverse audience, I'd love to hear from you.

  $376 (Avg Bid)
  Framhäv
  $376 Snittbud
  47 bud

  As a sports account owner on Instagram, Twitter, and Tiktok, I'm on the lookout for a proficient marketing professional to aid in the recruitment of advertisers. Responsibilities: - Finding and securing advertisers - focusing on local businesses, service providers, and e-commerce companies interested in the sports sector. - Formulating strategic proposals to attract potential advertisers. - Negotiating partnerships and sponsorships with advertisers. Ideal Candidate: - Experience in digital marketing, particularly in recruiting advertisers. - Strong understanding of social media platforms: Instagram, Tiktok, and Twitter. - Proven track record in securing sponsorships and collaborations. - Familiarity with sports accounts would be an added advantage. - ...

  $422 (Avg Bid)
  $422 Snittbud
  21 bud

  Topp twitter community artiklar