Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  143,200 twitter jobb har hittats, med prissättning USD
  Hemsida med wordpress Avslutades left

  Jag ar redan en hemsida som jag har gjort med wix men nu vill jag har den som den är med wordpress istället. Jag vill lägga till en blogg samt att när jag postar något på twitter eller med mailchimp att det automatiskt läggs upp på hemsidan. Även hjälp med sökoptimering

  $81 (Avg Bid)
  $81 Snittbud
  9 bud

  Jag behöver någon som kan göra en facebook företagsprofil/grafisk profil för mitt företag Profilen ska kunna följas på hemsida/facebook/youtube/twitter/vimeo/linked in etc

  $405 (Avg Bid)
  $405 Snittbud
  9 bud

  Jag vill göra en applikation som är kvalificerad för Apple Store och kostar 7 kr att köpa. Jag vill att ni gör en app som heter "Vacati...-Användaren kan skapa album efter resmål exempelvis "Turkey" eller "France". Här kan bilder och videos laddas upp. En multimedia sida med en video sida med alla videos samlade och en sida med alla bilder albums samlade på ett praktiskt och modernt sätt. -Användaren kan skriva blogg/Anteckningar (som innehåller datum/tid/dela facebook/dela twitter) -Användaren kan "checka in" på en karta var i världen personen befinner sig. Användaren kan här dela till Facebook och Twitter genom appen var den befinner sig. Appe...

  $662 (Avg Bid)
  $662 Snittbud
  2 bud

  ...prestationsglädje i företag. Men hemsidan ska också innehålla artiklar vars innehåll ska hjälpa oss i vårt PR-arbete mot journalister.rnrnUtseendernVi skulle vilja ha ett utseende som rnrnInnehåll/funktionerrnAlla texter skrivs av oss, lämnas i WordrnFoton köps av oss.rnBlogg ska implementeras.rnSedvanliga funktioner som koppling till Facebook, Twitter, Linkedin etc.rnVi ska själva lägga in texter, videos, bildspel.rnHemsidan ska vara anpassad för alla skärmar (PC, iPad, smartphone etc).rnrnLeveranstidrnOktober-November 2013.rnrnÖvrigtrnVi har Wordpress och temat Kallyas nedladdat på vår hemsida, som ligger på One.co...

  $856 - $1712
  Försegla
  $856 - $1712
  6 bud
  Utveckla webbsajt Avslutades left

  Hej!nnJag söker hjälp att utveckla en webbsajt som handlar om hjälpa vanliga människor påverka politiker.nn- Viss kod finnsn- Vill skriva om i ett ramverk (CI / RoR / Laravel eller liknande)n- Front end i twitter bootstrap / wordpress eller liknanden- responsive så samma sajt funkar på mobilen o webbennn Kan du ringa mig så berättar jag gärna mer? Mvh Jacob Sternius 070-2828514.

  PHP
  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snittbud
  1 bud

  I am seeking a design for the app named 'Flee.' The app will feature a login opti...to 10, with the rating displayed next to the consultant's profile name, presented as a star rating out of 5 stars. The app will also include a shop section similar to TikTok, allowing users to purchase points and send them as gifts to live streamers. These points can be converted into real money. The app's color scheme will predominantly be black to ensure comfortable use for users, similar to Twitter (X) and TikTok. Additionally, I am looking for a unique and meaningful logo that embodies the app's name, 'Flee,' which represents escape to a new world of social media by adding like a wings on the logo in a luxuries way, I am looking forward to your expertise in cre...

  $101 (Avg Bid)
  $101 Snittbud
  41 bud
  Simple fixup job for Twitter apps 6 dagar left
  VERIFIERAD

  Project Description: - I am in need of a developer to fix some broken links on my Twitter apps. - The issue is causing inconvenience to my users and needs to be resolved as soon as possible. - The ideal candidate should have experience in Twitter app development and be able to quickly identify and fix broken links. - The project needs to be completed ASAP, within 24 hours if possible. - Attention to detail and the ability to work under tight deadlines are crucial for this project.

  $25 (Avg Bid)
  $25 Snittbud
  2 bud

  I am looking for a designer to create 2 modern and minimalist logos for my Twitter profiles. Style: - The desired style for the logos is modern and minimalist. Color Preferences: - I have specific colors in mind for the logos. Quick design already know what I want. Design Elements: - The logos can have unique designs, they do not need to have similar elements. Skills and Experience: - Experience in logo design, specifically in creating modern and minimalist designs. - Ability to work with specific color preferences. - Creativity in designing unique and visually appealing logos.

  $22 (Avg Bid)
  $22 Snittbud
  31 bud

  ...Frequency: - I would like to post on social media daily to ensure consistent engagement with my audience, share to 40-60 buy and sell groups in my area per day and answer messages. Skills and Experience: - The ideal candidate for this job should have experience in social media management, with a focus on boosting product sales. - Strong knowledge and understanding of Facebook, Instagram, and Twitter algorithms and best practices. - Proven track record of driving sales through social media platforms. - Excellent copywriting and content creation skills. - Ability to analyze social media metrics and make data-driven decisions. - Creative thinking and the ability to come up with innovative strategies to attract and engage followers by taking the content from my real estate website....

  $135 (Avg Bid)
  $135 Snittbud
  30 bud
  A social media management website 6 dagar left
  VERIFIERAD

  Social Media Management Website with Scheduling Posts and CRM Integration - Project Title: A social media management website - Social Media Platforms: Facebook, Instagram, Twitter and others. - Specific Features: - Scheduling posts - Analytics and reporting - Social media listening and monitoring - Integration with: - CRM system - Ideal Skills and Experience: - Experience in developing social media management websites - Proficiency in integrating with CRM systems - Knowledge of social media platforms and their APIs - Strong understanding of analytics and reporting functionalities - Examples of the website im looking for : ,

  $435 (Avg Bid)
  $435 Snittbud
  68 bud

  I need a freelancer to help out in posting videos and pictures of our company's daily activities and performance Seeking a part-time Social Media Correspondent to contribute to our growing social media presence across a variety of platforms, including but not limited to Twitter, Facebook, Instagram, and TikTok. You must be able to work independently while also following instructions. You must be available at least 25-30 hours per week. Must perform assigned worked responsibly. Must act in good faith and do not do any trickery. Requirements: Must be above 18 years Excellent attention to detail Ability to work remotely and independently. Payment will be $60.00 per hour. We don't require any experience, but you must have a mindset to work remotely and experience using...

  $57 / hr (Avg Bid)
  Brådskande
  $57 / hr Snittbud
  14 bud

  I am looking for a freelancer who can help me with an advertising campaign on Twitter. The main objective is to improve brand awareness. I have a specific target audience in mind for this campaign. Skills and Experience: - Proven experience in running successful advertising campaigns on Twitter - Strong understanding of social media marketing and branding strategies - Ability to identify and target a specific demographic - Creative and innovative approach to designing engaging and compelling ads - Excellent communication and analytical skills to monitor and optimize campaign performance

  $65 (Avg Bid)
  $65 Snittbud
  9 bud
  SOCIAL MEDIA CORRESPONDENT NEEDED 8 timmar left
  VERIFIERAD

  I need a freelancer to help out in posting videos and pictures of our company's daily activities and performance Seeking a part-time Social Media Correspondent from the United States to contribute to our growing social media presence across a variety of platforms, including but not limited to Twitter, Facebook, Instagram, and TikTok. You must be able to work independently while also following instructions. You must be available at least 25-30 hours per week. Must perform assigned worked responsibly. Must act in good faith and do not do any trickery. Requirements: Must be above 18 years Excellent attention to detail Ability to work remotely and independently. Payment will be $60.00 per hour. We don't require any experience, but you must have a mindset to work remote...

  $54 / hr (Avg Bid)
  Framhäv Brådskande
  $54 / hr Snittbud
  15 bud
  Global Company Data Scrape 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...advancements. 5. **Cybersecurity Rating and Information Services**: - Platforms like SecurityScorecard or BitSight provide cybersecurity ratings for companies. - The MITRE Corporation offers detailed information on cybersecurity threats and frameworks. 6. **Social Media and Professional Networks**: - LinkedIn can provide information on company size, key personnel, and recent activities. - Twitter and other social media platforms can offer insights into public perception and recent news. 7. **Legal and Regulatory Information Sources**: - Websites like PACER (Public Access to Court Electronic Records) in the U.S. provide access to legal documents. - Regulatory bodies often publish compliance and regulatory information on their websites. 8. **Job Posting and Ca...

  $792 (Avg Bid)
  $792 Snittbud
  53 bud

  LinkedIn and Twitter Social Media Ghost Writer for Project and Change Management Objective: - Engage with target audience Tone of Voice: - Informative Posting Frequency: - Weekly Skills and Experience: - Strong writing skills with the ability to create informative and engaging content - Experience in project and change management - Familiarity with LinkedIn and Twitter platforms - Understanding of social media trends and best practices - Ability to research and stay up-to-date with industry news and developments - Excellent communication and collaboration skills to work with the client and understand their needs - Time management skills to meet weekly posting deadlines

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr Snittbud
  7 bud

  Project Tit...ideal digital marketer should be able to create strategies that appeal to different age groups. Budget: - Medium: I have a moderate budget for the marketing campaign, so the digital marketer should be able to optimize the budget effectively to achieve the desired results. Skills and Experience: - Experience with social media marketing and advertising platforms such as Facebook, Instagram, and Twitter. - Strong understanding of the Indian market and target audience preferences. - Ability to create engaging content and compelling campaigns to drive sales. - Knowledge of Amazon marketing strategies and best practices. If you have the necessary skills and experience in social media marketing and can help me increase sales for my Amazon products in India, please reach ...

  $73 (Avg Bid)
  $73 Snittbud
  15 bud

  ...execute ongoing marketing campaigns. The main focus will be on Facebook, with regular updates and content creation. Skills and Experience: To successfully complete this project, the ideal candidate should possess the following skills and experience: 1. Social Media Management: - Proven track record in managing social media business pages, specifically on Facebook. - Familiarity with Instagram and Twitter would be a plus. 2. Content Creation: - Proficiency in creating visually appealing and engaging images for marketing campaigns on Facebook. - Experience in video production would be advantageous but not necessary. Project Details: Content Type: - The marketing campaigns will predominantly feature images to capture the audience's attention and convey our brand message ef...

  $314 (Avg Bid)
  $314 Snittbud
  43 bud

  ...low-budget task so please not be interested in unrealistic bids over 5 dollars per hour since this only involves 30 minutes of work a day. Do not bid if you have no reviews relative to this task Platform Focus: - The primary focus will be on LinkedIn, Twitter, Reddit, Facebook, and Instagram. Post Type: - I am looking for a mix of promotional and informational posts. Post Frequency: - I would like more than 5 posts to be made per day. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in managing social media platforms, particularly LinkedIn, Twitter, Reddit, Facebook, Pinterest and Instagram. - Excellent knowledge of creating engaging and effective promotional and informational content. - Ability to generate a high volume of posts daily while maintaining quality and con...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Snittbud
  84 bud
  Social Media Ad 5 dagar left

  ...freelancer to create a social media ad for me. The ad will be created for Facebook, Instagram, or Twitter. Size: The desired size of the ad is 1080 x 1080 pixels. Objective: The main objective of this ad is to increase brand awareness. Skills and experience required for the job: - Graphic design skills - Experience in creating social media ads - Knowledge of the target audience and the social media platforms - Creativity and the ability to create visually appealing ads - Understanding of branding and brand awareness strategies - Ability to effectively communicate the brand message through the ad - Familiarity with the chosen social media platform (Facebook, Instagram, or Twitter) and its ad specifications and guidelines. Assignment Specs: Duration: 5-10 se...

  $104 (Avg Bid)
  $104 Snittbud
  52 bud

  ...video ads targeting specific keywords related to betting or gambling. Advertisers need to adhere to Google's policies and gambling advertising guidelines. 2. Social Media Advertising: - Facebook and Instagram Ads: Creating targeted ads to reach specific demographics interested in betting or gaming. Advertisers must comply with platform policies regarding gambling and betting content. - Twitter Ads: Running sponsored tweets or ads targeting users discussing or interested in betting topics. - YouTube Ads: Utilizing video ads targeting users interested in betting-related content. 3. Affiliate Marketing: - Partnering with affiliate marketers or networks to promote betting platforms. This involves paying affiliates based on performance metrics such as clicks, sig...

  $1835 (Avg Bid)
  $1835 Snittbud
  34 bud

  We are looking for a skilled social media manager with experience in managing social media platforms such as Facebook, Twitter, and Instagram. Requirements: - Proven track record in increasing both followers and engagement on social media platforms - Ability to create and curate high-quality content - Familiarity with the sportsbook industry - Strong knowledge of social media analytics and ability to analyze data to make informed decisions - Excellent communication and writing skills Responsibilities: - Manage and maintain social media platforms including Facebook, Twitter, and Instagram - Develop and implement strategies to increase followers and engagement - Create and curate engaging and relevant content - Monitor and respond to comments and messages - Track and ...

  $342 (Avg Bid)
  $342 Snittbud
  62 bud

  ...Social Media Description: We are looking for a skilled team to help us promote the launch of our new application on social media platforms. The ideal candidates will have experience in digital marketing and a strong understanding of social media advertising. Platforms: - Social Media: The team will focus on promoting the application on various social media platforms such as Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn. Goals: - Drive Traffic to Website: Our main goal is to generate traffic to our website through the promotion of the application. Duration: - 1 Month: The promotion will run for a period of one month, during which the team will be responsible for creating and implementing effective marketing strategies to achieve our goals. Ideal Skills and Experience: - Digital ...

  $787 (Avg Bid)
  $787 Snittbud
  32 bud

  Methodology: Data preprocessing: This involves tokenization and removing punctuations or any symbols within the sentence. Other elements removed are the stop words and the links to the websites or other social media platforms provided by the user. Transformati...wordlist for conducting sentiment analysis. Machine learning – TensorFlow, which is an open-source machine learning, and PyToch for social media deep learning of the sentiment analysis. Natural language processing (NLP) tools – this includes a wide range of tools such as the natural language toolkit (NLTK), and spaCY (to access advanced natural language processing using Python). Dataset – Twitter sentiment analysis dataset. BERT Pre-trained model to be used in the processing of different nat...

  $121 (Avg Bid)
  $121 Snittbud
  9 bud

  ...Good attitude, weekly reports and assessment of finished projects. - Amazon PPC marketing: Managing Amazon PPC campaigns, optimizing keywords, monitoring performance, and implementing strategies to increase sales. - Social media marketing: Creating and scheduling posts, engaging with social site followers, managing social media accounts on platforms like Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, and Twitter. - WordPress updates: Updating and maintaining WordPress website, ensuring plugins and themes are up to date, fixing any issues that may arise. Preferred Platform for Social Media Marketing: - TikTok, LinkedIn, Facebook, Instagram Specific Goals or Objectives for Social Media Marketing: - Generate leads and conversions Ideal Skills and Experience: - Experience in setting up an...

  $398 (Avg Bid)
  $398 Snittbud
  30 bud
  Watcher monitors Twitter Tags 4 dagar left
  VERIFIERAD

  I need a simple app to follow a few Twitter accounts of my choice. I'm looking for new tweets that contain a hashtag or cachetag (e.g. #ADIDAS or $ADIDAS). Remember, today it could be #adidas, tomorrow it could be another #tag $tag or something else. If a user uses your hashtag/cashtag for the first time, send them a notification via Telegram's webhook. If it has been used in the past or we have received warnings about this tag from this specific user in the past, no action will be taken. You'll need Python, access to the code, and the final app must be built for Windows. If you can make it with a free scraper, great.

  $136 (Avg Bid)
  $136 Snittbud
  17 bud
  Brand Coordinator 4 dagar left

  ...journey/has “done the work” on themselves Knows how to check their ego at the door In a professional capacity, this person should be: Opportunistic, Innovative, High-energy Capable of thinking one step ahead Extremely detail-oriented Able to take initiative and make suggestions In love with all things social media and has a knack for interacting with people on different platforms: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, and YouTube Ready to come to work with a positive, supportive attitude and a friendly tone (GREAT communication skills!) Low-maintenance, KIND, easy to work with & trustworthy HIGHLY reliable and honest NOT in need of micromanaged and completes tasks in a timely manner (meets all deadlines!) A big believer in open/honest communication for the great...

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr Snittbud
  40 bud

  I want someone to run my twitter and reddit acoounts to get more subs on my of page. The professional need to have past experience on it. If you have only experience in one of the channels that's fine.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snittbud
  15 bud

  We are looking for a marketing expert who specializes in web3 bitcoin to lead our social media campaign on Twitter. **This may last a long time.** Skills and Experience: - Extensive knowledge of cryptocurrency and web3 technologies - Proven track record in developing successful marketing strategies for cryptocurrency projects - Experience in managing and growing social media accounts, particularly Twitter - Excellent understanding of the cryptocurrency enthusiast community - Ability to create engaging and informative content specifically tailored to cryptocurrency enthusiasts - Strong communication skills and the ability to effectively convey complex concepts to a non-technical audience Responsibilities: - Develop and implement a comprehensive social media marketing strate...

  $87 (Avg Bid)
  $87 Snittbud
  9 bud

  We're looking for a smart savvy VA to help our team. You are expected to work North American Hours. That will be 9-5 M-F on MDT. Your tasks will be many and you will get lots of support. Examples of tasks: - Reply to comments on reviews - Posting to Pinterest and Twitter (X) - Weekly reports on Google Analytics, Google Ads, Facebook/ Instagram Ads, TikTok Ads, etc. - Monitor backlinks, get backlinks (SEO) - Support with email campaigns - Create SEO blog outlines for our SEO team - Update YouTube video descriptions - Find influencers and many more. We communicate on Slack, email, Google Drive, and notion. You will do face-to-face video meetings. If you are interested- don't waste your time unless you answer the following in your reply: Am I available FT? Y/ N Am I wi...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snittbud
  24 bud

  Somos Burrito Wallet, una plataforma innovadora en el mundo de Web3 y las criptomonedas. Estamos busca...Descarga Burrito Wallet en tu dispositivo móvil. Este será tu herramienta para acceder a nuestras actividades. Sigue a Burrito Wallet en Twitter () para estar al tanto de nuestros eventos. ¿Qué Ofrecemos? Oportunidad de participar en Airdrops exclusivos. Ambiente educativo sobre criptomonedas y tecnología blockchain. Formar parte de una comunidad en crecimiento en el campo de las finanzas digitales. Esta es una gran oportunidad para aquellos interesados en explorar el mundo de las criptomonedas y ganar experiencia en un campo en rápida expansión. Si estás interesado, no dudes en descargar la aplicación y seguirnos e...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Snittbud
  5 bud

  Somos Burrito Wallet, una plataforma innovadora en el mundo de Web3 y las criptomonedas. Estamos...Participar? Descarga Burrito Wallet en tu dispositivo móvil. Este será tu herramienta para acceder a nuestras actividades. Sigue a Burrito Wallet en Twitter WA y X para estar al tanto de nuestros eventos. ¿Qué Ofrecemos? Oportunidad de participar en Airdrops exclusivos. Ambiente educativo sobre criptomonedas y tecnología blockchain. Formar parte de una comunidad en crecimiento en el campo de las finanzas digitales. Esta es una gran oportunidad para aquellos interesados en explorar el mundo de las criptomonedas y ganar experiencia en un campo en rápida expansión. Si estás interesado, no dudes en descargar la aplicación y...

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 bud

  ...team that can produce/create social media posts and ads on a regular basis and can adapt for + distribute across various social media platforms. Also, they must be able to manage the marketing project that they are given and plan strategically for effective marketing. Skills and experience: - Extensive knowledge and experience in managing social media platforms such as Facebook, Instagram, and Twitter - Proven track record in creating engaging and compelling social media posts - Deep understanding of the target audience (parents aged 25-45) and ability to tailor content accordingly - Strong analytical skills to track and measure the effectiveness of social media campaigns - Excellent communication and writing skills to effectively engage with the target audience - Ability to s...

  $224 (Avg Bid)
  $224 Snittbud
  23 bud

  ...help me make the Open Graph images display smaller in social media, particularly on Twitter. Skills and Experience: - Proficiency in web development and image optimization - In-depth knowledge of Open Graph protocol and social media platforms - Experience in working with Twitter's image display requirements and guidelines Project Requirements: - The Open Graph images should be resized to a specific dimension of 400x200 pixels. - The developer should ensure that the images display correctly and maintain their quality on Twitter. - The resized images should be optimized for fast loading and optimal performance on social media platforms. Deliverables: - Resized Open Graph images that display correctly on Twitter, with the dimensions of 400x200 pixels. - Optimi...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Snittbud
  9 bud
  PHP expert-APIs integration Expert 3 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for a PHP expert who has experience in integrating payment APIs into ...for the project include: - Integration of payment APIs (API documentation and credentials will be provided) - Experience with Laravel framework - Knowledge of PHP and API integration - Ability to troubleshoot and debug any issues that may arise during the integration process Ideal skills and experience for the job include: - Strong understanding of payment APIs (Google Maps API, Facebook API, Twitter API) - Proficiency in Laravel framework and PHP programming - Familiarity with API documentation and credentials - Attention to detail and ability to follow instructions accurately If you have the necessary skills and experience, please provide examples of previous API integration projects you have ...

  $80 (Avg Bid)
  $80 Snittbud
  38 bud

  I am looking for a social media manager to handle my accounts on various platforms including TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, and Facebook. Skills and Experience Needed: - Proven experience in managing social media accounts, specifically on TikTok, YouTube, and Instagram - Excellent knowledge and understanding of the algorithms and best practices of each platform - Ability to create engaging and compelling content that resonates with the target audience - Strong analytical skills to monitor and track the performance of the accounts - Familiarity with social media management tools and software - Creative mindset and ability to think outside the box to drive follower growth Responsibilities: - Develop and implement a social media strategy to increase followers on all platforms ...

  $40 (Avg Bid)
  $40 Snittbud
  42 bud

  I am looking for a freelancer who can manage and market my social media platforms for my business. The ideal candidate will have expertise in Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, and Affiliate Platform. It would be a plus if she or he is familiar and with affiliate platforms and affiliate marketing as well. Goals: - Increase brand awareness - Drive traffic to my website - Build a community Responsibilities: - Create and curate engaging content - Schedule and post content three times a week - Monitor and respond to audience engagement - Analyze and report on social media performance Skills and Experience: - Strong knowledge of social media platforms and their algorithms - Experience in social media management and marketing - Excellent written and verbal communication skills - A...

  $461 (Avg Bid)
  Framhäv
  $461 Snittbud
  59 bud

  Social Media Manager Needed for Weekly Content Posting and Engagement - I am in need of a skilled social media manager who can handle content posting and engagement on various platforms including Facebook, Instagram, and Twitter. - The ideal candidate will have experience managing social media accounts and be familiar with the specific requirements and best practices of each platform. - Content will need to be posted once a week, so the candidate should be able to create engaging and high-quality content that aligns with our brand and target audience. - Additionally, the social media manager should also be comfortable interacting with followers and handling comments and messages on all platforms. - It is important for the candidate to have strong communication and customer service ...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  60 bud
  App promotion on social media 3 dagar left
  VERIFIERAD

  Project Title: App promotion on social media Target Platforms: Facebook, Instagram, twitter, tiktok, LinkedIn, other apps, etc Primary Goal: Increase Downloads Target Audience: Adults, teens, etc Description: - I am looking for a freelancer who can help me promote my app on Facebook and other social media platforms. - The main objective of this promotion is to increase the number of downloads and user engagement for my app. - The target audience for the app is adults and teens. - The ideal candidate for this project should have experience in social media marketing, specifically on Facebook, twitter, tiktok, LinkedIn, Instagram and other platforms. - They should have a strong understanding of social media advertising and be able to create engaging and compelling content to...

  $55 (Avg Bid)
  $55 Snittbud
  20 bud

  I am looking for a Flutter developer to integrate an API for my app. Here are the project details: API Integration: - Need to integrate the API for a Flutter app API Documentation and Credentials: - I have both the API documentation and credentials Ideal Skills and...developer to integrate an API for my app. Here are the project details: API Integration: - Need to integrate the API for a Flutter app API Documentation and Credentials: - I have both the API documentation and credentials Ideal Skills and Experience: - Experience with Flutter development - Proficiency in integrating APIs into Flutter apps - Familiarity with the chosen API (Google Maps API, Twitter API, or Facebook API) - Strong problem-solving skills to troubleshoot any issues that may arise during the integrati...

  $147 (Avg Bid)
  $147 Snittbud
  45 bud
  Tracking hashtag 3 dagar left

  Preciso de uma plataforma para realizar tracking de hastag das seguintes plataformas: Twitter, Instagram, Facebook e tiktok.

  $958 (Avg Bid)
  $958 Snittbud
  12 bud

  We are looking for someone to set up agency accounts, campaigns, with niche audiences.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snittbud
  40 bud
  Build a Site like Pulselistings 3 dagar left
  VERIFIERAD

  ...some of the listings so you would need to know how to do this. If you notice when you click on a listing from the home page it takes you to a sub listing page for that particular listing. I would need my site to operate like this too with all the details and layout the same as pulselisting. On the sub listing page if you scroll down the page you will see that pulselistings even pulls in a tweets twitter feed from the listing. On the home page and sub there is an API that seems to pull in a live crypto price feed just under the header. These are all things i would need. As an example of Some of the changes i would need - one would be - the site needs to have categories implemented into the site somehow. This next page for example well on my

  $422 (Avg Bid)
  $422 Snittbud
  131 bud
  graphic designing 2 dagar left

  I am looking for a graphic desig...someone who can create visually appealing graphics for my social media platforms. Requirements for the project: - Proficiency in graphic design software and tools - Strong understanding of social media platforms and their design requirements - Ability to create engaging and eye-catching graphics - Experience in designing graphics for various social media platforms such as Facebook, Instagram, and Twitter Specifics: - I will provide the details for the color schemes and branding guidelines that should be followed - I require more than 7 unique designs for my social media platforms If you have the skills and experience in social media graphic designing, and can deliver high-quality and creative designs, please reach out to me with your portfolio ...

  $64 (Avg Bid)
  $64 Snittbud
  34 bud

  ...initiative aimed at developing a cybernetic agent for Client T, Cee Tan - a politician and business owner with multiple listed companies in Emerging Asia. This cutting-edge solution is designed for both personal and commercial use, focusing on automating and innovating social media engagements. Core Objectives Social Media Automation: Automating social media postings across various platforms (Twitter, Instagram, Facebook, TikTok). Content Inspiration Generation: Leveraging OPENAI’s GPT and DALL-E for creative post ideas, tailored to user inputs. Analytics Dashboard: Providing real-time engagement metrics and visual data representation. Technical Specifications Primary Language: Python Framework: Flask Frontend: HTML, CSS, JavaScript, JINJA Dat...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snittbud
  47 bud
  Social Media Post using their API 2 dagar left
  VERIFIERAD

  ...platforms page (not individual pages) - Facebook - Twitter (X) I need this project to expose the APIs to help me post external data to post data to social media pages. Post the information on the Sources social media platforms (some form of one-off permission is required) - Platform technology: expected NodeJs or AngularJS or C# - DB: any DB (expected MongoDB or MySQL) to store credentials to access social media pages, because the page requires the user to give one-off permission. - The package: should be packed into a Docker container - The code and guide (how to use and build/deploy) is included in the proposal. One-off permission: Some social media platforms need one-off permission from users to post data to their pages (like FB, Twitter(X) …) so our project s...

  $167 (Avg Bid)
  $167 Snittbud
  20 bud

  ...help me increase subscribers for my Bachata Dancer channel. Main Goal: Increase subscribers Preferred Promotion Strategy: Social Media Advertising Target Audience: Yes, but a broad demographic Skills and experience required: - Proven track record in increasing subscribers for Youtube channels - Expertise in social media advertising, particularly on platforms like Instagram, Facebook, and Twitter - Familiarity with the Bachata Dancer niche and ability to create engaging content for a broad audience - Knowledge of SEO optimization techniques to improve discoverability and visibility of my videos - Experience in influencer collaborations to further expand the reach of my channel Overall, I am seeking a Youtube promoter who can effectively utilize social media advertising to at...

  $138 (Avg Bid)
  $138 Snittbud
  47 bud
  Social Media Management/ marketing 2 dagar left
  VERIFIERAD

  Social Media Management/ Marketing I am looking for a freelancer to handle social media platforms, specifically Instagram. Skills and Experience: - Experience in managing and creating content for Instagram - Familiarity with Facebook and Twitter is a plus - Strong knowledge of social media marketing strategies and trends Responsibilities: - Create engaging and high-quality content for Instagram - Manage the posting schedule and ensure consistent and timely posts - Monitor and respond to comments and messages - Implement social media marketing strategies to increase brand awareness and engagement Ideal Candidate: - Proven experience in social media management and marketing - Excellent communication and writing skills - Creative thinker with the ability to generate unique and app...

  $99 (Avg Bid)
  $99 Snittbud
  83 bud

  Hi there I am in need of a social media content creator for Facebook Instagram and Twitter living in Europe. The ideal candidate should have experience in creating content related to human rights and must be fluent in English. They should be able to engage with the community and raise the awareness through their content. Additionally, they should have a strong understanding of the platform and its algorithms to effectively promote products and excellent research skills in order to make interesting and unique posts. Skills required for this project include: - Proficiency in all platforms content creation - Knowledge and passion for human rights - Ability to engage with the community - Strong understanding of brand awareness strategies on social media - Fluent English -...

  $190 (Avg Bid)
  Lokalt
  $190 Snittbud
  2 bud

  NFT Whitelisting Task Looking for someone with experience in getting whitelisted for NFT projects with good socail skills The purpose of this role is to help me get onto NFT whitelists for upcoming NFT drops. I will provide you the list of projec...skills The purpose of this role is to help me get onto NFT whitelists for upcoming NFT drops. I will provide you the list of projects I need whitelist for . Tasks required to get whitelists vary from project to project but can involve tasks such as: Talking and engaging in the discord community to level up Helping out others in the discord community Retweeting social media/tagging friends on twitter etc Winning quizzes or games in the discord Winning flash giveaway contests in the discord Various other tasks that vary with eac...

  $141 (Avg Bid)
  $141 Snittbud
  9 bud
  Social media marketing 2 dagar left
  VERIFIERAD

  Project Title: Social Media Marketing Social Media Platforms: - Facebook - Instagram - Twitter - Linked in - Tik Tok Primary Goal: - Increase Sales Content Focus: - User-Generated Content Description: We are looking for a social media marketing expert to help us increase sales through our presence on Social Media. Our primary goal is to drive more sales for our products and services. We are a used car and van sales dealership and want create a successful presence on social media targeting the Northwest England UK only. Key Responsibilities: - Develop and implement a social media strategy to increase sales - Create engaging and compelling user-generated content that resonates with our target audience - Increase brand awareness and attract potential customers - Monitor and anal...

  $166 (Avg Bid)
  $166 Snittbud
  72 bud

  Topp twitter community artiklar