Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  153,267 sql jobb har hittats, med prissättning USD

  Hej Amr S., jag la märke till din profil och skulle vilja erbjuda dig mitt projekt. Vi kan diskutera detaljerna över chatten.

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr Snittbud
  1 bud

  Till en nygrundade företag inom social entrepreneurship behövs det skaffas en SQL databas samt back-end mask till data query och entry, och en mindre front-end sökmask. Detailerad lista på databas-råder och egenskaper såväl som mockups på aller masker finns. Webspace med möjlighet till SQL databas finns. Detta är prototyp-stadien till en större projekt och rätt programmerare kan blir anlitad även till vidare arbeten med databasen, back- och front-end maskarna, samt senare utveckling av sökmask i app-form och enkelt web-shop kopplad till databasen.

  $2850 (Avg Bid)
  $2850 Snittbud
  5 bud

  Jag behöver en databas (SQL script) som håller reda på Medlemmar och dess Vänner, samt Kontakt/Meddelanden som skickas mellan dem: - Medlemmar (Namn, Mail, Lösen, Mobilnr., inloggningssätt (Facebook, Google, ösen)) - Medlemmars olika relationer till Vänner (mobilnr., mail, namn, adress) - Tabell över kontakter/meddelanden som tagits med Vänner (GUID skapas för varje gång). - Möjligheter för Vänner att logga in med hjälp av GUID för att se meddelanden - Meddelande skall kopplas mellan Medlem och Vänner. - Medlemmarna skall kunna ha en elektronisk plånbok

  $55 (Avg Bid)
  $55 Snittbud
  1 bud

  Project 1av 2(sql fler fields) skickar den andra projektet under dagen Har ändrat pattern1&pattern2 columnerna i databasen till kundnr&country, id till uid, verkar fungera. Sedan har jag ändrat field1&2 till flera columner i results.html. Så här ser columerna ut i databasen. id, kundnr, country, searchstring, tiff, checked, vat_number, company_name, company_adress, invoice_date, invoice_nr, valuta, summa_netto, summa_moms, varukod, varu_underkod, sprak_kod, beskrivning, fakturatyp, skattenummer

  $24 (Avg Bid)
  $24 Snittbud
  1 bud
  Projekt i PHP/SQL Avslutades left

  Mac PHP Har byggt en första version av en sajt som låter användare logga in och ange/ladda upp data. PHP/Mysql är använt idag. Skulle i dagsläget behöva primärt ett bollplank kring databasstruktur och koden principiellt men även hjälp med faktisk programmering för vidareutveckling av tjänsten. säkerhetsaspekter är också viktiga i nuläget

  $2318 (Avg Bid)
  $2318 Snittbud
  11 bud

  Söker back end utvecklare med erfarenhet från skräddaranpassade CMS hemsidor. Du bör vara kunnig inom PHP, Web 2.0, XHTML, SQL, Cross-browser optimering. Utvecklingen av hemsidan bör göras med stor anpassning. Då majoriteten av publiceringen görs av redaktörer måste backend vara anpassad för exempelvis skapande av artiklar. Du kan utgå från ett open-source alternativ och vidareutveckla den enligt våra specifikationer. Integrering mellan hemsidan och databas måste göras av dig. Analytics program erfordras. Interaktion görs möjligt med commenting, threads och forum. Erfarenhet från schemaläggning av aktiviteter bör du kunna göra. Caching även. Säke...

  $11657 (Avg Bid)
  $11657 Snittbud
  9 bud

  Programmering av ett Iphone och Android telefonapplikation kopplat mot telefonväxel MS SQL och winows server. Funktion och design ingår. Erfarenhet av applikation som contact center, callcenter. Samtalsstryning och design. Lång erfarenhet och stor förståelse krävs.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Snittbud
  52 bud

  Programmering av ett Iphone och Android telefonapplikation kopplat mot telefonväxel MS SQL och winows server. Funktion och design ingår. Erfarenhet av applikation som contact center, callcenter. Samtalsstryning och design. Lång erfarenhet och stor förståelse krävs.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Snittbud
  32 bud

  ...housing administration system in Java Spring boot - Participate in the process of merging our housing sales and administration system into a unified system - Solving support tasks that require a programmer - Participate in operations and onboarding to the extent necessary We imagine that you: - Has 5+ years of experience as a programmer, including as a Java programmer - Understands and can write SQL statements and knows the difference between an inner and an outer join (We use MariaDB/MySQL) - Has experience working in Vue.js on the front end. You will initially primarily work in Vue, b - Has experience working in Jira (and preferably also a little ) - Willing to work in an agile Scrum based setup - Speaks and writes English fluently, so you can easily collaborate with your futu...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snittbud
  10 bud
  Need a Basic Android App 6 dagar left
  VERIFIERAD

  My Android App Requriment 1. Login Page (Username, Password) 2. Enquiry Submission (Name, Phone No, Email ID, Address, Current Location) 3. Report of the Enquiry Submitted 4. Edit the Reports Technologies: MS SQL Server Database, Android Studio as Front End Design

  $78 (Avg Bid)
  $78 Snittbud
  18 bud

  Fullstack Developer Need...responsive and optimized for various devices - Conduct thorough testing and debugging to ensure high-quality code Requirements: - Proficiency in Python and JavaScript - Strong understanding of web development principles and best practices - Experience with front-end frameworks such as React or Angular - Familiarity with back-end frameworks like Django or Flask - Knowledge of database systems and SQL - Excellent problem-solving and communication skills This is a long-term project with a timeline of more than 4 weeks. The developer will be expected to work closely with the team, contribute to the project planning and provide regular updates on progress. If you are a talented fullstack developer with the required skills and experience, we would love to hear...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Snittbud
  89 bud

  Hi Need client who will give work on oracle technology like SQL,pl-sql,Oracle apps technical,forms and reports migration project

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Snittbud
  14 bud
  PLSQL Coding -- 6 6 dagar left
  VERIFIERAD

  We are looking for full time Oracle Software Developers who are able to undertake support and development in Oracle 19c using PL/SQL and SQL. IMPORTANT : Only those who can work from home on a full time, dedicated basis for our project may apply. Provide answers to flwg questions : 1) How many hours can you work per day? 2) Can you work with us during the daytime anytime around 9 am to 3 pm Indian Standard Time? 3) Can you forward your resume?

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Snittbud
  8 bud

  Project Description: I am looking for someone to help me with a beginner level SQL injection practical task. The main goal of this task is for me to learn more about SQL injection methods. Alongside the task completion, I would like a detailed report or explanation to understand the vulnerabilities and potential security risks that were identified. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge of SQL injection methods and techniques - Experience in performing SQL injection tests on systems - Ability to identify and exploit vulnerabilities in a secure system - Excellent communication skills to provide a detailed report explaining the findings and recommendations for improvement.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Snittbud
  11 bud

  ...accuracy and real-time analysis. Niche Hunter: Helps identify underserved market niches with high potential. Review Analytics: Dive deep into product reviews to glean insights on user sentiments, common complaints, and potential areas of improvement. Technical Requirements: Backend Development: Preferably using a stack like Node.js with for server-side operations. Database Management: SQL-based databases (e.g., PostgreSQL) for structured data and NoSQL databases (e.g., MongoDB) for unstructured data. Frontend Development: React.js or Vue.js for a responsive and interactive user interface. API Integration: Implement Amazon’s MWS (Marketplace Web Service) or any other relevant APIs to fetch necessary data. Cloud Hosting: Deploy the website on platforms such as AWS, A...

  $3256 (Avg Bid)
  $3256 Snittbud
  56 bud
  PAGING MVC / C# 6 dagar left

  Need a C#, MVC, SQL, RAZOR Developer need to apply the nuget Need a quick and easy solution to implemente filter, ordering and Paging to a View. The project is in gitbhub. The view has styles and everytning you need.

  $142 (Avg Bid)
  $142 Snittbud
  16 bud

  ...Candidates with 2 or more years experience are preferred. Essential Skills and Duties Strong web development skills and very comfortable with HTML, CSS, and JavaScript Experience with one or more programming languages such as NodeJS, PHP, Java, Python, ASP, C#, Ruby, Perl, etc. Knowledge of the software development lifecycle as well as software version control tools such as Git Experience working with SQL and relational databases such as mySQL, Postgres, Oracle, etc. Advanced knowledge These are areas that would be helpful but not required for the position Write and consume web services and APIs such as PayPal or Braintree integrations, Freight rate shopping, Magento or Shopify integrations, hosting REST and SOAP services etc. Knowledge on Software / System Security best practi...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr Snittbud
  46 bud
  Human Resources database and app 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for a freelancer to develop a web-based Human Resources database and app. The main features I need for this project include employee information management, such as storing and updating employe...important to me, and I expect the HR database and app to have basic data encryption measures in place to protect sensitive employee information. Ideal skills and experience for the job: - Experience with developing web-based HR databases and apps - Proficiency in web development technologies such as HTML, CSS, and JavaScript - Knowledge of database management systems and programming languages like SQL - Understanding of security best practices and experience implementing basic data encryption measures Please include examples of previous projects or relevant experience in your...

  $606 (Avg Bid)
  $606 Snittbud
  81 bud

  Estamos buscando una persona con experiencia en el cálculo del Var Interno de una entidad Financiera en Colombia, que nos ayude a entender el cálculo y a construirlo poco a poco, el resultado final debera ser el cálcuo en SQL o Python, nosotros nos encargamos del SQL y/o Python pero necesitamos que esta persona sepa como se hace el cálculo, deseable que sepa sobre calculo de sensibilidad valor económico y sensibilidad del NIM. Gracias

  $375 (Avg Bid)
  $375 Snittbud
  4 bud

  ...based on predefined templates. This platform is intended for internal use and is not designed for end-users. It supports both manual PDF uploads and batch processing. Technical Specifications: Web Platform: Developed in Python using the Langchain framework to facilitate easy integration of additional AI components or other short-term development frameworks. Database: Utilizes Vector, Postgres, or SQL for data storage. Cloud Infrastructure: Hosted on Google Cloud with Firebase for efficient data management. Document Processing: Incorporates the Google Vision API for extracting information from PDF files. Natural Language Processing (NLP): Employs NLP techniques for advanced text analysis. Modern User Interface: Features a modern and user-friendly interface for ease of use. ...

  $2190 (Avg Bid)
  $2190 Snittbud
  56 bud

  sistema creado con mrvs ademas de php sql css rapido y sensilo en menos de 2 dias ya lo tenemos echo

  $42076 (Avg Bid)
  $42076 Snittbud
  13 bud

  ...third-party integrations are needed at this time. However, the developer should be open to integrating additional functionality in the future, such as payment gateways or social media APIs, if required. Skills and experience: - Proficiency in Python, Flask (if you know Django - I'm sure you can rescale to Flask, too), and Bootstrap as well as jQuery is a must. - Ideally, you know your way around SQL and are able to work with postgreSQL - Experience with large-scale application development, particularly in the ERP and eCommerce domains, is highly desirable. - Good understanding of database design and management is essential for efficient data handling. - Strong problem-solving skills and the ability to work independently are important for this project. Please provide exampl...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Snittbud
  74 bud
  Program Analyst 6 dagar left

  ...Candidates with 2 or more years experience are preferred. Essential Skills and Duties: Strong web development skills and very comfortable with HTML, CSS, and JavaScript Experience with one or more programming languages such as NodeJS, PHP, Java, Python, ASP, C#, Ruby, Perl, etc. Knowledge of the software development lifecycle as well as software version control tools such as Git Experience working with SQL and relational databases such as mySQL, Postgres, Oracle, etc. Advanced knowledge These are areas that would be helpful but not required for the position Write and consume web services and APIs such as PayPal or Braintree integrations, Freight rate shopping, Magento or Shopify integrations, hosting REST and SOAP services etc. Knowledge on Software / System Security best prac...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Snittbud
  51 bud

  Seeking a Senior Database Developer with expertise in Relational Databases, specifically MySQL, for an Application Development project. Ideal skills and experience: - Proficient in designing and implementing Relational Databases using MySQL - Strong understanding of SQL queries and data modeling - Experience in developing databases for Application Development purposes - Familiarity with optimizing database performance and ensuring data integrity - Knowledge of best practices for database security and backup strategies - Ability to collaborate with the development team to integrate the database with the application efficiently If you have a proven track record in developing robust and scalable databases for Application Development using MySQL, we would like to hear from you. Pleas...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Snittbud
  52 bud

  ...goals achieved, garden size, and overall activity. Filterable views: weekly, monthly, or all-time. Achievements, Awards, and Streaks: Earnable badges/icons for reaching milestones. Special plants or garden decorations as awards. Track and display consecutive days of app usage or goal achievements. Technical Specifications: Backend: Languages: Java (Spring Boot) or Python (Django/Flask). Database: SQL (PostgreSQL/MySQL) or NoSQL (MongoDB) - designed for tracking and rewarding user milestones. RESTful APIs for frontend-backend communication. Frontend: Technologies: HTML5, CSS3, JavaScript, with frameworks like React/Vue.js. Libraries for drag-and-drop (e.g., React DnD). SVGs for detailed and scalable plant graphics. Security: Data encryption for sensitive information. JWT or simila...

  $506 (Avg Bid)
  $506 Snittbud
  14 bud

  Web Scraping and Data Management Project I am looking for a skilled freelancer to help me with a web scraping and data management project. I need to scrape data from a single ...Experience Required: - Proficiency in web scraping techniques and tools - Experience with scraping both text and images from websites - Strong knowledge of mySql database management - Ability to efficiently save scraped data in a mySql database - Familiarity with SQL for data manipulation and retrieval Deliverables: - Scraped data from the specified website saved in a mySql database - A system or process for downloading and managing the scraped images Preferred Format: - The scraped data should be saved in a mySql database using SQL format Please provide examples of similar projects you have compl...

  $28 (Avg Bid)
  $28 Snittbud
  24 bud

  I am seeking a web application development team who can create an application tailored to my needs. This application is for a doctor profile and appointment booking system. The features should be customizable based on my specific requirements, and I prefer that it be built using the PHP/Laravel technology stack with HTML, CSS, and SQL. As for design, I am open to suggestions, but I am ideally looking for something that is minimalistic and modern. The application will include both basic and advanced features such as profile information, appointment booking, payment integration, and any other features that I may require. Of course, it should also be built to be user friendly and provide a great user experience. This is a crucial application to my business, so I am looking for a team w...

  $260 (Avg Bid)
  $260 Snittbud
  30 bud

  Biometric Integration with Database Project - We are looking for a skilled developer who can integrate a fingerprint biometric technology with our SQL Server database. - The project does not require a user interface for the biometric system. - Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in integrating fingerprint biometric technology - Strong knowledge and experience with SQL Server database management system.

  $149 (Avg Bid)
  $149 Snittbud
  6 bud

  I have an ASP.NET website using c#.net Task 1: Dynamic menu design The current menu is normal asp:Menu and already connected to the SQL server database; I need a good menu design to be added to the master page with all necessary codes, something similar to this one: Task2: Masterpage Layout: Help to fix the current Masterpage layout with our requirements. Task3: Simple code for the following: 1. click on the textbox to open a calendar. 2. Click the profile button to open a few options (similar to popup). I need a sample work yo have done before

  $103 (Avg Bid)
  $103 Snittbud
  54 bud
  jasper report for excel 5 dagar left
  VERIFIERAD

  jasper report for excel, we need to get data from SQL

  $265 (Avg Bid)
  $265 Snittbud
  41 bud

  We are looking for DevOps Engineer to work on Monolithic software. The project will be ongoing, with the scope of long-term Month on month engagement. 1. Migration from one provider to another. 2. Should have knowledge of Apache and tomcat 9 server, 3. Should be able to migrate db. (phpmyadmin for sql, pgadmin4 for postgresql 3. Should be able to install SSL certificates and troubleshoot SSL related issues. 4. Setting CI/CD 5. Linux/terminal/SSH commands and tomcat/Apache server handling 6.Troubleshooting. **Qualifications** * 4+ years of cloud operations experience * Excellent problem-solving and debugging skills *Ability to work independently with minimal input/supervision Apply only if you can dedicate consistent time & effort and be available for calls when work demands...

  $266 (Avg Bid)
  $266 Snittbud
  27 bud

  Hello! I'm looking for someone to create a drop-down populating Sql/Ajax driven menu for me to use in my Wordpress site. The menu should have four drop-downs – date, track, racetime, horse – that will all auto populate with the appropriate information. Design-wise, I would like it to be simple and clean, without any additional bells and whistles. The purpose of the menu is to help users easily select race horses and then enter the information into the database, as well as the four menus It will also require two tickboxes one for each way and one for starting price. If you have the skills, experience and interest in helping me fulfill this project, please submit your proposal. Thank you! This is something I had working on my old site prior to lockdown but I just can&...

  $176 (Avg Bid)
  $176 Snittbud
  51 bud

  Preciso de uma aplicação XAF/DEVEXPRESS onde o usuário da aplicação seja o mesmo no banco de dados sql. A aplicação só pode conectar no banco de dados após o login feito pelo usuário. Ao logar, a connection string seria montada e a conexão seria feita sincronizada na aplicação e no sql. Mesmo usuário, mesma senha. A aplicação seria híbrida: blazor e winform. Hoje no XAF, o login na aplicação é feito após fazer a conexão com o banco de dados pela connection string definida pelo desenvolvedor. O restante da aplicação eu mesmo desenvolveria incluindo as tabelas, rotinas, relatórios, etc. (trata-se de uma ap...

  $484 (Avg Bid)
  $484 Snittbud
  14 bud

  I am looking for a skilled developer to create a Flutter chatting module with the following requirements: Features: - Text chat with file sharing capability Chat History: - The chat history should be stored on an MSSQL database Security: - Basic encryption is required for the chat data Ideal Skills and Experience: - Experience with Flutter development - Proficiency in MSSQL database management - Knowledge of encryption techniques for securing chat data

  $185 (Avg Bid)
  $185 Snittbud
  37 bud
  i need php laravel developer 5 dagar left
  VERIFIERAD

  ...Laravel Developer Needed for Advanced Project Our project requires a skilled PHP Laravel developer who can handle both backend and frontend development tasks. Skills and Experience Needed: - Strong proficiency in PHP Laravel framework - Experience in developing complex web applications - Proficiency in frontend technologies such as HTML, CSS, and JavaScript - Knowledge of database systems and SQL - Familiarity with version control systems like Git - Ability to work with APIs and integrate third-party services - Excellent problem-solving skills and attention to detail The project is at an advanced level of complexity, requiring expertise in both backend and frontend development. The developer should be capable of handling complex logic and implementing advanced features. We h...

  $124 (Avg Bid)
  $124 Snittbud
  21 bud
  sql coding 5 dagar left
  VERIFIERAD

  Hello! I am looking for someone to help me with a SQL Server coding task: Given: a list of events with timestamps, a start date and end date, determine if at least one event happened during each consecutive 12 hour work shift. Thank you!

  $23 (Avg Bid)
  $23 Snittbud
  35 bud

  Contamos con información en una base Sql Server que proviene de otra aplicación. Buscamos armar una integración entre SAP B1 y dicha base de datos vía Servie Layer

  $1494 (Avg Bid)
  $1494 Snittbud
  8 bud

  I need help fixing my proprietary software. There are some SQL errors that need to be fixed, and the database structure needs to be re-ordered. We also need various web edits. I'll give a 10 rating for good work.

  $27 (Avg Bid)
  $27 Snittbud
  19 bud

  I am looking for a freelancer who can develop a third-party platform for distance jobs within the IT industry. The platform should have the following features and functionalities: - Job posting and bidding system: Users should be abl...that is easy to use for both clients and freelancers. It should be straightforward and require minimal effort to navigate and understand. As for the technologies and coding languages, I do have specific requirements. Please note that I am open to suggestions, but I would prefer that the developer uses the following technologies: -Artificial Intelligence -PHP -Laravel -DBMS (Database knowledge and SQL programming) Overall, I am looking for a skilled freelancer who has experience in developing similar platforms and is proficient in the specified tec...

  $561 (Avg Bid)
  $561 Snittbud
  82 bud

  PHP{ HTML5 | JavaScript | NodeJS | Socket|SQL|Mysql} php framework Phalcon |C#|Node Js|Veri Çekme & Ekleme Bot Yazilimi

  $509 (Avg Bid)
  $509 Snittbud
  65 bud

  ...modules and functionality - Ability to customize and enhance Oracle E-Business Suite applications - Expertise in Oracle PL/SQL programming - Familiarity with Oracle Forms and Reports - Understanding of Oracle database concepts and SQL - Experience in integrating Oracle E-Business Suite with other systems Project Requirements: - The client is seeking assistance with Oracle E-Business Suite development. - The project duration is expected to be 1-3 months. - The selected freelancer will be responsible for customizing and enhancing Oracle E-Business Suite applications. - The freelancer should have a strong background in Oracle E-Business Suite and be proficient in Oracle PL/SQL programming. - Knowledge of Oracle Forms and Reports is also necessary. - The freelancer sho...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Snittbud
  6 bud

  Siamo alla ricerca di un esperto di data modeling sui principali database (MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL) per attività di consulenza in ambito system integration della nostra piattaforma CRM enterprise level. Obiettivi principali: ·Supporto tecnico e gestione interventi su ambienti predefiniti dal cliente. ·Sviluppo evolutivo di ambienti verticali in collaborazione con il reparto di software factory. ·Implementazione dei cambiamenti di piccola e grande entità (Change request). ·Competenze su Bigdata e Business intelligence. ·Implementazione delle policy di sicurezza.

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr Snittbud
  16 bud
  PLSQL Coding -- 5 4 dagar left
  VERIFIERAD

  We are looking for full time Oracle Software Developers who are able to undertake support and development in Oracle 19c using PL/SQL and SQL. IMPORTANT : Only those who can work from home on a full time, dedicated basis for our project may apply.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Snittbud
  10 bud
  PL/SLQ developer 4 dagar left

  I am in need of an experienced PL/SQL and SQL programmer to help with a large-scale database query optimization project. The database in question is estimated to be larger than 10GB. The project will involve optimizing existing queries and data extraction to improve speed and accuracy. The ideal candidate for this role should be familiar with PL/SQL and SQL, and have a deep understanding of database query optimization. The successful applicant must have the necessary skillset to consult, develop, and implement solutions that improve query performance and accuracy. This is an exciting opportunity to join a growing organization and to develop and improve the efficiency of our database systems.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Snittbud
  9 bud
  PLSQL Coding -- 4 4 dagar left
  VERIFIERAD

  We are looking for full time Oracle Software Developers who are able to undertake support and development in Oracle 19c using PL/SQL and SQL. IMPORTANT : Only those who can work from home on a full time, dedicated basis for our project may apply.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Snittbud
  4 bud
  Reviews V 0.1. 4 dagar left

  Reviews Plugins are used within this CMS, and you must create plugins for this purpose and your code must never expire or be lost after an update. To view the demo > Files Included JavaScript JS, JavaScript JSON, HTML, CSS, Sass, PHP, SQL Software Framework Laravel Software Version PHP 8.x, PHP 7.x, MySQL 8.x, MySQL 5.x

  $20 (Avg Bid)
  $20 Snittbud
  19 bud

  to enable the remote access of SQL sever 2019 on windows server

  $61 (Avg Bid)
  $61 Snittbud
  16 bud

  ... I am looking for a skilled WordPress and SQL developer to assist me with WordPress development tasks. I also have old functions from the old website that can help as a start but do not work copy and pasting ( outside of my skillset to fix ) Specific tasks include: - Updating old functions to ensure working correctly on new website - Creating insert/update functions to send to database. ie post page views for example - Calling these page views for page authors - Calling database functions to display on frontend based on user id Ideal skills and experience for this job include: - Strong proficiency in WordPress development preferably Bricks Builder Theme - Strong proficiency in inserting, updating & getting database functions - Expertise in SQL database optimization...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Snittbud
  75 bud

  I am available to assist with code correction, code development, and code conversion between different programming languages. The estimat...conversion between different programming languages. The estimated turnaround time for each task is 10 minutes. 1. Python 2. JavaScript 3. Java 4. C++ 5. C# 6. Ruby 7. PHP 8. Swift 9. Kotlin 10. Go 11. Rust 12. TypeScript 13. MATLAB 14. R 15. Perl 16. Objective-C 17. Scala 18. Groovy 19. Lua 20. Shell Scripting (e.g., Bash) 21. Visual Basic 22. Dart 23. HTML/CSS (markup and styling languages) 24. SQL (database query language) 25. Assembly Language 26. MATLAB 27. Perl 28. Lisp 29. Prolog 30. Haskell 31. Fortran 32. Cobol 33. Ada 34. PowerShell 35. Julia 36. F# Please provide the specific code or task you need assistance with, and I'll be gl...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Snittbud
  9 bud

  Topp sql community artiklar