Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  5,000 sql jobb har hittats, med prissättning USD

  Hej Amr S., jag la märke till din profil och skulle vilja erbjuda dig mitt projekt. Vi kan diskutera detaljerna över chatten.

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr Snittbud
  1 bud

  Till en nygrundade företag inom social entrepreneurship behövs det skaffas en SQL databas samt back-end mask till data query och entry, och en mindre front-end sökmask. Detailerad lista på databas-råder och egenskaper såväl som mockups på aller masker finns. Webspace med möjlighet till SQL databas finns. Detta är prototyp-stadien till en större projekt och rätt programmerare kan blir anlitad även till vidare arbeten med databasen, back- och front-end maskarna, samt senare utveckling av sökmask i app-form och enkelt web-shop kopplad till databasen.

  $2850 (Avg Bid)
  $2850 Snittbud
  5 bud

  Jag behöver en databas (SQL script) som håller reda på Medlemmar och dess Vänner, samt Kontakt/Meddelanden som skickas mellan dem: - Medlemmar (Namn, Mail, Lösen, Mobilnr., inloggningssätt (Facebook, Google, ösen)) - Medlemmars olika relationer till Vänner (mobilnr., mail, namn, adress) - Tabell över kontakter/meddelanden som tagits med Vänner (GUID skapas för varje gång). - Möjligheter för Vänner att logga in med hjälp av GUID för att se meddelanden - Meddelande skall kopplas mellan Medlem och Vänner. - Medlemmarna skall kunna ha en elektronisk plånbok

  $55 (Avg Bid)
  $55 Snittbud
  1 bud

  Project 1av 2(sql fler fields) skickar den andra projektet under dagen Har ändrat pattern1&pattern2 columnerna i databasen till kundnr&country, id till uid, verkar fungera. Sedan har jag ändrat field1&2 till flera columner i results.html. Så här ser columerna ut i databasen. id, kundnr, country, searchstring, tiff, checked, vat_number, company_name, company_adress, invoice_date, invoice_nr, valuta, summa_netto, summa_moms, varukod, varu_underkod, sprak_kod, beskrivning, fakturatyp, skattenummer

  $24 (Avg Bid)
  $24 Snittbud
  1 bud
  Projekt i PHP/SQL Avslutades left

  Mac PHP Har byggt en första version av en sajt som låter användare logga in och ange/ladda upp data. PHP/Mysql är använt idag. Skulle i dagsläget behöva primärt ett bollplank kring databasstruktur och koden principiellt men även hjälp med faktisk programmering för vidareutveckling av tjänsten. säkerhetsaspekter är också viktiga i nuläget

  $2318 (Avg Bid)
  $2318 Snittbud
  11 bud

  Söker back end utvecklare med erfarenhet från skräddaranpassade CMS hemsidor. Du bör vara kunnig inom PHP, Web 2.0, XHTML, SQL, Cross-browser optimering. Utvecklingen av hemsidan bör göras med stor anpassning. Då majoriteten av publiceringen görs av redaktörer måste backend vara anpassad för exempelvis skapande av artiklar. Du kan utgå från ett open-source alternativ och vidareutveckla den enligt våra specifikationer. Integrering mellan hemsidan och databas måste göras av dig. Analytics program erfordras. Interaktion görs möjligt med commenting, threads och forum. Erfarenhet från schemaläggning av aktiviteter bör du kunna göra. Caching även. Säke...

  $11657 (Avg Bid)
  $11657 Snittbud
  9 bud

  Programmering av ett Iphone och Android telefonapplikation kopplat mot telefonväxel MS SQL och winows server. Funktion och design ingår. Erfarenhet av applikation som contact center, callcenter. Samtalsstryning och design. Lång erfarenhet och stor förståelse krävs.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Snittbud
  52 bud

  Programmering av ett Iphone och Android telefonapplikation kopplat mot telefonväxel MS SQL och winows server. Funktion och design ingår. Erfarenhet av applikation som contact center, callcenter. Samtalsstryning och design. Lång erfarenhet och stor förståelse krävs.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Snittbud
  32 bud
  Crud básico -- 2 6 dagar left
  VERIFIERAD

  Quiero realizar un crud sensillo en xamarin qué se conecte a una DB sql server x 20usd que ofrecen

  $50 (Avg Bid)
  $50 Snittbud
  2 bud
  ASP.NET Event Calendar Development 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I need an event calendar designed with ASP.NET, VB.NET and SQL Server. The primary functionalities required are event creation and management, and user registration and login. My vision for the user registration and login process involves using email and password, as well as integrating social media and single sign-on options. During the registration process, I would like to collect the user's name, email address, and phone number. Key Requirements: - Event creation and management - User registration and login - User data collection (name, email, phone) - Email and password, Social media, SSO integration - SQL Server integration Ideal Skills and Experience: - Proficient in ASP.NET, VB.NET, and SQL Server - Experience in developing event calendars or similar syst...

  $37 - $111
  Försegla
  $37 - $111
  7 bud

  I am in need of a responsive website that will be used for training purposes in a compu...website is to provide a practical environment for training on network security. It should allow users to test their skills in identifying SQL vulnerabilities and DoS attacks. Key Features: - User Registration: Users should be able to create accounts on the platform. - Interactive Practical Tests: The website should include a variety of hands-on, interactive tests for practicing network security skills. Ideal Skills: - Experience with Vercel platform. - Strong understanding of network security principles. - Ability to develop engaging and interactive web applications. - Proficiency in creating user-friendly registration systems. - Experience with developing SQL and DoS vulnerability sce...

  $137 (Avg Bid)
  $137 Snittbud
  43 bud
  Website Development for a NGO 6 dagar left
  VERIFIERAD

  Website to be development in Asp.net with SQL Server as backend database for registration propose. Following addition pages to be added: Home -- About Us, Management Profile, Funding Details, Working SOPs, Contact Us

  $147 (Avg Bid)
  $147 Snittbud
  17 bud

  ...integrada Windows. • Base de datos: Debe existir solo una base de datos, y debe ser en SQL Server versión >= 2019. • Otros: o La aplicación no debe tener rutas absolutas, solo se permitirán rutas relativas las cuales deben ser parametrizadas en el archivo de configuración de la aplicación. o Debe permitir acceso desde LAN o WAN (Intranet o Internet respectivamente) con usuario y contraseña, con solo uso de protocolo HTTPS con TLS 1.2 y 1.3. o Para el tema de notificaciones y mensajería por correo electrónico, debe permitir parametrizar en el archivo el relay de correo, cuenta de servicio y puerto (Online / On-premise). o Para tema de reportes, lo ideal es usar Reporting Service de SQL Server, sin emba...

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr Snittbud
  25 bud

  ...integrada Windows. • Base de datos: Debe existir solo una base de datos, y debe ser en SQL Server versión >= 2019. • Otros: o La aplicación no debe tener rutas absolutas, solo se permitirán rutas relativas las cuales deben ser parametrizadas en el archivo de configuración de la aplicación. o Debe permitir acceso desde LAN o WAN (Intranet o Internet respectivamente) con usuario y contraseña, con solo uso de protocolo HTTPS con TLS 1.2 y 1.3. o Para el tema de notificaciones y mensajería por correo electrónico, debe permitir parametrizar en el archivo el relay de correo, cuenta de servicio y puerto (Online / On-premise). o Para tema de reportes, lo ideal es usar Reporting Service de SQL Server, sin emba...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Snittbud
  13 bud

  ...address data quality issues (missing values, inconsistencies, outliers). -Clean and prepare data for use in various AI and machine learning models. -Apply data transformation techniques like feature scaling and encoding as needed. Qualifications: -Proven experience in data cleaning, preprocessing, and transformation. -Strong knowledge of data analysis tools and techniques (e.g., Python, Pandas, SQL). -Understanding of machine learning concepts and data requirements. -Excellent communication and collaboration skills. -[Optional] Experience with data labeling and annotation tools. Success in this Role: -Delivering high-quality, clean datasets that meet client project requirements. -Collaborating effectively with the Synapse Bridge team to understand and address unique data challe...

  $6407 (Avg Bid)
  $6407 Snittbud
  32 bud

  ...Implementation: - Set up a CI/CD pipeline using GitHub Actions for automated testing, building, and deployment of both frontend and backend applications. - Integrate the pipeline with our GCP infrastructure, including Compute Engine, Cloud SQL, and Cloud Storage. 2. Logging Setup: - Configure logging for all services: -- Frontend (Nginx, ): Log HTTP requests, errors, and application logs. -- Backend (Gunicorn, Django): Log application errors, access logs, and system logs. -- Celery and Beat: Log task execution and periodic tasks. -- Database (Cloud SQL): Log database queries and errors. -- Redis (Cloud Memorystore): Log Redis operations. - Collect and store logs centrally using GCP's Stackdriver Logging. - Set up log rotation and retention policies. 3. HTTPS Domain...

  $141 (Avg Bid)
  $141 Snittbud
  6 bud

  I'm in need of a skilled data scientist to help me analyze data in the healt...improve processes and patient outcomes in the healthcare sector - Statistical Modeling: Utilize statistical methods to draw conclusions and predictions from the data Ideal Candidate: - Proven experience in data analysis, machine learning, and statistical modeling - Background in healthcare data would be highly beneficial - Proficiency in relevant programming languages and tools (e.g., Python, R, SQL) - Strong analytical and problem-solving skills - Excellent communication and presentation abilities to convey complex findings to a non-technical audience This project is a great opportunity for a data scientist looking to make a meaningful impact in the healthcare industry through data-driven insights...

  $77 (Avg Bid)
  $77 Snittbud
  9 bud

  ...Successfully engage in the full lifecycle of Analysis, Design, Implementation and Support. Will be expected to closely interact with the development team lead for all project work. Consistently develops and delivers high-quality services to our clients. Key Competencies; Solid understanding of object-oriented programming (OOP) Strong knowledge of ASP.NET / MVC, C#, Angular 8, SQL Server Ability to design and optimize SQL Server stored procedures Good knowledge of WCF / Web Services / JQuery / CSS / Ajax/HTML 5/ JavaScript. Fair understanding of Entity Framework. Knowledge of design patterns will be an added advantage. Requires analytical skills to solve technical issues involving research, interpretation and resolution. Must be able to manage changing priorities, resolve...

  $55 / hr (Avg Bid)
  $55 / hr Snittbud
  33 bud

  I'm in need of a seasoned developer who can help me with managing real-time data that will be received from an IP port. Here's a quick rundown of the requirements: - Data Type: The information coming in will be in string format, so experience with handling this type of data is crucial. - Connectivity: You should be proficient in establishing a connection wi...experience with handling this type of data is crucial. - Connectivity: You should be proficient in establishing a connection with an IP port and retrieving the data. - Real-time Storage: The data is expected to be received continuously, which means you must be adept at handling real-time applications. Ideal candidates should have experience working with real-time data processing, API integrations, and SQL databases....

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snittbud
  7 bud

  I'm in need of a seasoned developer who can help me with managing real-time data that will be received from an IP port. Here's a quick rundown of the requirements: - Data Type: The information coming in will be in string format, so experience with handling this type of data is crucial. - Connectivity: You should be proficient in establishing a connection wi...experience with handling this type of data is crucial. - Connectivity: You should be proficient in establishing a connection with an IP port and retrieving the data. - Real-time Storage: The data is expected to be received continuously, which means you must be adept at handling real-time applications. Ideal candidates should have experience working with real-time data processing, API integrations, and SQL databases....

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  7 bud

  I'm in need of a skilled PHP developer who can assist me in receiving and recording data from an IP port. The data received will be in plain text format and w...format and will be sent continuously in real-time. Key Responsibilities: - Receive data from an IP port on a server - Store the received plain text data in a database - Ensure that data is received and stored in real-time without delay Ideal candidate should be proficient in: - PHP, with a strong understanding of TCP/IP socket programming - Database management and integration, preferably with SQL - Real-time data processing and handling Please include your relevant experience in your bid. This project requires a developer with a keen eye for detail and the ability to troubleshoot and solve potential real-time data h...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Snittbud
  9 bud

  I'm in need of a skilled PHP developer who can assist me in receiving and recording data from an IP port. The data received will be in plain text format and w...format and will be sent continuously in real-time. Key Responsibilities: - Receive data from an IP port on a server - Store the received plain text data in a database - Ensure that data is received and stored in real-time without delay Ideal candidate should be proficient in: - PHP, with a strong understanding of TCP/IP socket programming - Database management and integration, preferably with SQL - Real-time data processing and handling Please include your relevant experience in your bid. This project requires a developer with a keen eye for detail and the ability to troubleshoot and solve potential real-time data h...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Snittbud
  6 bud

  **Job Title: Development of GPT-Based KOL Management System **Job Description:** We are looking for an experienced developer to create a GPT-based system to find, reach out to, and onboard Key Opinion Leaders (KOLs). This system aims to automa...options to approve, reject, or request more information. 5. **Scheduling Calls**: - Integrate a scheduling tool (e.g., Calendly API) for KOLs to book meetings with the BD team. - Send automated confirmations and reminders. **Technical Requirements:** - **Web Scraping**: Experience with BeautifulSoup, Selenium. - **NLP**: Experience with OpenAI's GPT-4. - **Database Management**: Proficiency in SQL or NoSQL databases. - **Web Framework**: Proficiency in Django or Flask. - **Scheduling Tool Integration**: Experience with APIs su...

  $673 (Avg Bid)
  $673 Snittbud
  38 bud

  ...skilled Azure Data Factory engineer to assist me in extracting customer address information from an Oracle database. This information needs to be extracted and output to SQL format initially, and then to multiple Excel files as the final deliverables. Key Requirements: - Extracting Address Data: The project is mainly focused on extracting customer address data from the Oracle database. - Experience with Azure Data Factory: You should have a strong background in using Azure Data Factory, as this tool will be essential in extracting the data from the Oracle database. - Data Transformation: After extracting the data to SQL, you will need to further manipulate and output the data to multiple Excel files as the final deliverables. Please only bid on this project if you have ...

  $164 (Avg Bid)
  $164 Snittbud
  20 bud
  C# Programmer 6 dagar left

  The project involves creating a PDF report generat...method is called with the filled classes containing the data for the report. SQL table columns and descriptions will be provided, along with detailed class and property level code descriptions, but you will have the freedom to change them if necessary with a reasonable explanation. Upon completion, the source code and any associated test materials will be provided. Programmers must sign an NDA and IP agreement with the company before commencing the development of the application. Ideal Skills and Experience: * Proficiency in the C# programming language for backend methods * Knowledge of SQL * Knowledge of SyncFusion Skills Required: * SyncFusion for Winform and Webform * .NET * C# Programming * SQL...

  $483 (Avg Bid)
  $483 Snittbud
  65 bud

  ...for a skilled Python programmer to assist with an intermediate data analysis task. The data is web-scraped and needs to be stored in a database (SQL or MongoDB). Key Requirements: - Data Analysis: - Your role will involve performing three types of data analysis - Descriptive statistics: You must be able to provide summaries of the data - Data visualization: You should have experience creating visual representations of data - Predictive modeling: You must be familiar with building predictive models - Python Proficiency: You should have a strong command of Python and its data analysis libraries. - Database Handling: Familiarity with SQL or MongoDB is necessary for storing the data. Your responsibilities will include: - Utilizing Python to conduct detailed...

  $27 (Avg Bid)
  $27 Snittbud
  19 bud

  I am seeking a skilled developer to assist me in creating a Microsoft Azure SQL function app. The primary function of this app will be to listen for webhooks, receive JSON data, and subsequently perform a POST command to an API. Key Responsibilities: - Develop a Microsoft Azure SQL function app utilising the programming languages of JSON, C++, and Python - Implement the webhook listener functionality to receive and process incoming JSON data - Execute a POST command to an API based on the received webhook data Ideal Skills and Experience: - Proficient in JSON, Python, C++, and Microsoft Azure SQL - Previous experience with webhook listeners and API integration - Strong understanding of database management and data processing - Excellent problem-solving and communica...

  $164 (Avg Bid)
  $164 Snittbud
  25 bud

  ...you accss to the system so this project will be assisting me by providing direction on how and what ot do in order to expor the data. now on the import side the restriction have been removed so import shall be simpler for you because you can load it if you so choose. Key Requirements: 1. Azure Proficiency: You should have a solid understanding of Azure services and databases, particularly Azure SQL Database. 2. Migration Experience: Demonstrable experience with database migration, especially within the Azure ecosystem. 3. Security Conscious: As the data is operationally sensitive, a strong track record in ensuring data security during migration is essential. 4. Problem-solving Skills: Ability to troubleshoot and resolve potential issues that might arise during the process. You...

  $155 (Avg Bid)
  $155 Snittbud
  20 bud

  I'm in need of an expert in SQL Server to optimize 10 of my stored procedures. Currently, they're taking longer to execute than desired, and I'm looking for someone to help me drastically reduce these execution times 50% or less time. Key Responsibilities: - Analyze the current stored procedures to identify bottlenecks and performance issues. - Make recommendations and implement changes to improve the execution time of each stored procedure. - Ensure that the data retrieval and manipulation processes are streamlined without compromising the integrity of the data. Ideal Candidate: - Proficient in SQL Server and experienced in stored procedure optimization. - Strong analytical skills to identify performance bottlenecks. - Excellent problem-solving skills to str...

  $174 (Avg Bid)
  $174 Snittbud
  60 bud

  I am seeking a highly skilled QAD MFG/PRO programmer with extensive experience in developing business appli...architecture and capabilities. This intermittent role involves creating solutions to streamline operations and improve workflow efficiencies. Previous projects include developing an inventory management module to optimize production planning and building an order tracking system to enhance customer service. The programmer should be proficient with QAD's development tools such as MFG/PRO IDE and SQL Server. Responsibilities include writing code, testing, debugging, and documenting. The ability to troubleshoot complex issues independently and develop innovative solutions is crucial. Experience working with multinational clients and managing varied timelines and prioritie...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Snittbud
  28 bud

  I'm seeking a knowledgeable professional to assist with setting up Scopes for Access Tokens for VB.Net Desktop application using Azure OneDrive that will focus on uploading and downloading files . You should have a clear understanding of scopes and access tokens. Key Responsibilities: - Help identify scopes for a Desktop app written in VB.Net and matching scopes on OneDrive to acquire Access and Refresh tokens. Ideal Skills: - Proficient in .Net Azure. - Familiarity with OneDrive including scopes and access tokens. - Experience managing file permissions within OneDrive

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr Snittbud
  57 bud

  I'm looking to size talent in the India market, focusing on Software Developers, Data Analysts, AI/ML and React Developers. Key Points: - I'm...Developers, Data Analysts, AI/ML and React Developers. Key Points: - I'm interested in the availability of talent across multiple levels of experience: Entry-level, Mid-level and Senior-level. - The ideal candidate should have knowledge or experience in Java, Python and SQL. Ideal Skills and Experience: - Strong market research skills with a focus on the Indian tech sector. - Ability to differentiate between different levels of experience in a given field. - Understanding of the mentioned technologies (Java, Python, SQL) to gauge talent proficiency. - Experience in gauging talent in emerging tech areas such as AI/ML ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Snittbud
  1 bud

  Vänligen Vänligen Registrera dig eller Logga in för att se mer information.

  Försegla

  I am seeking a seasoned SQL expert to analyse, clean up and optimise my large SQL database, which is over 5GB. The database has more than 100 tables and is experiencing performance issues. Ideally, you will have: - Proven expertise in SQL optimisation techniques - Experience in dealing with large databases - Practical knowledge to handle complex database with extensive tables Current Issues: - Slow query response - High CPU usage - Our shopping cart back office operations are slowing down due to these issues Your task would be to identify, and optimise the database to enhance the speed and efficiency, resulting in efficient business operations. I look forward to your proposals. The shopping Cart is Prestashop 1.6.24 one of the table = 95% of the entire SQL...

  $653 (Avg Bid)
  $653 Snittbud
  75 bud

  I require a capable freelancer to take on a project involving parsing a JSON string to create a Microsoft SQL Server database with foreign keys, and then input the data. The JSON data are acquired through an API response and has an expected volume of less than 1GB. The complexity is moderate, with several levels of nesting. Ideal Skills and Experience: - Skilled in JSON parsing and MS SQL Server database creation - Experience with handling API responses - Familiar with data structures having moderate complexity - Knowledge in managing relational databases using foreign keys

  $22 (Avg Bid)
  $22 Snittbud
  7 bud

  I'm in the process of migrating to a new server, and need assistance in restoring my MySQL database. Key Requirements: - You'll need to restore the database using a .sql file format that I have provided as a full backup. - The process should be smooth and successful, ensuring that all data is accurately restored on the new server. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in MySQL and database management to ensure a successful restoration. - Experience in server migration and handling database backups. - Attention to detail to ensure no data loss during the restoration process. Please let me know if you have any questions or need further clarification.

  $15 (Avg Bid)
  $15
  17 bidrag

  I'm seeking a skilled SQL Data Engineer with expertise in batch processing, who can support a project focused on data warehousing. Key Responsibilities: - Develop and maintain SQL queries for batch processing data - Design, build, and optimize data warehousing solutions - Ensure data quality and integrity in the warehousing process Ideal Candidate: - Proficient in SQL - Experience with batch processing - Prior work on data warehousing projects - Strong understanding of data quality and integrity - Problem-solving skills for optimizing data processing - Ability to work efficiently and accurately on large data sets

  $309 (Avg Bid)
  $309 Snittbud
  18 bud

  ...and port conflicts - Strong understanding of operating systems Linux. - Excellent communication skills to explain the problem and required solutions. 1 - 3 current running containers need proper ports assigned to them. The containers connect be lost as they are for production. 2 - set up and configure three additional separate Docker groups, each for a different entity which would contain sql, Apache, and file storage. Key Requirements: - Fix docker so that it can publish ports for containers. - Configure 3 isolated Docker groups for Entity A, Entity B, and Entity C isolated from each other. - The setup should be designed for scalability, load balancing, and security although specific requirements for each are not yet defined Ideal Freelancer: - Proven experience in Do...

  $38 (Avg Bid)
  $38 Snittbud
  14 bud

  I require an expert in Excel, SQL, and Power BI to help me with a complex data analysis and reporting project. Key Tasks: - Data Manipulation and Analysis: Your primary responsibility will be to handle extensive data manipulation and analysis using Excel. This would include cleansing, transforming, and summarizing data to provide meaningful insights. - Creating Charts and Graphs: You will be required to create visually appealing and informative charts and graphs to represent the data effectively. - Automating Tasks with Macros: You will need to automate various tasks using macros to improve efficiency. SQL Work: - Database Design and Creation: You will be involved in designing and creating a database that will support our data needs. - Query Optimization and Performance Tu...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  27 bud

  I have purchased a template that I need to set up and integrate with a new server on GoDaddy. The file .htc is currently causing the website not to function correctly after the migration....as intended. - Data Collection: The website will be collecting and displaying data. You will need to ensure that the website collects data accurately and in a user-friendly way. - Troubleshooting: You will need to identify the issue with the .htc file and resolve it so that the website can function correctly. Key Skills: - Proficiency in JavaScript JS, JavaScript JSON, HTML, XML, CSS, PHP, and SQL - Experience in setting up and configuring websites - Problem-solving skills for troubleshooting .htc file issue - Experience with GoDaddy hosting is a plus Timeframe: I need this completed as soon as...

  $156 (Avg Bid)
  $156 Snittbud
  96 bud

  Looking for help in modifying an existing python script and related sql database table The current script - (1) scrapes company financial data from website and populates database (2) scrapes news related to keywords from google news (3)sentiment classification of news items (4)pushes data to sql database The company names and keywords are currently hardcoded in the script Requirement- (1) Company names/urls/keywords (will be provided) to be put in master table in the database (2) The script to loop through and scrape the relevant data and put in database

  $86 (Avg Bid)
  $86 Snittbud
  24 bud

  I'm in need of a seasoned C# programmer with a proven track record in REST API integration and MS SQL Database management. Your primary task will be to create an interface between a C# application and FactoryTalk Optix software. Key Requirements: - Comprehensive experience in C# programming - Proven track record in developing REST APIs - Proficiency with MS SQL Database - Very familiar with FactoryTalk Optix software The primary goal of the REST API interface is to facilitate data exchange between applications. The interface should be able to handle text and numerical data. Please provide examples of previous REST API integrations and your specific experience with FactoryTalk Optix. Your understanding of data management and exchange will be crucial for this project.

  $183 (Avg Bid)
  $183 Snittbud
  31 bud

  ...Objectives for the system: 1. It has to be completely offline (no online solutions will be accepted); 2. System has to be integrated with LLM (Llama or similar); 3. LLM must be capable on answering questions (via chatbot interface on GUI) on: a. DP’s; and b. Text it read while it was scanning the PDF and looking for DP’s; c. Previously read documents related to the same client. 4. DP’s are to be saved to SQL table; 5. We need a dashboard, to train the engine on finding DP’s in the document. Current problems: A. Large part of documents are scanned, but regardless if the document is scanned or not, it’s all in digital form format. It just so happens that some forms were populated digitally, printed, and scanned; B. As such, scanned documents are: a. T...

  $1290 (Avg Bid)
  $1290 Snittbud
  102 bud

  ...both Canvas and Model-driven Power Apps. These applications should be designed to interface seamlessly with SharePoint and SQL databases. Key functionalities to be incorporated include; * Workflow automation: Our applications should aid in achieving seamless workflow, eliminating unnecessary delays and redundancies. * Data integration: Facilitating effective synchronization of data across different platforms and databases. * Document management: Applications developed should have mechanisms that streamline the creation, storage, and retrieval of digital documents. The ideal freelancer should possess a wealth of experience in Power Apps development, SharePoint, SQL, and proficiency in Power Automate. We're looking for a skilled individual who understands the intric...

  $2516 (Avg Bid)
  $2516 Snittbud
  24 bud

  I am working on React JS with Javascript Development Project. I need someone to Support me for this Project atleast 4 to 5 hours Per day. Project will Exist more than 2 years. I need support through Remotely(zoom). I am looking for Good Experienced(4+ years) Person as a Frontend Developer, Who can work on the tasks super...Quickly. I am looking for Long term relationship. After this Project Completed means, we will give immediately another support project. I will Give you the Sample Task on Cypress Unit Test Cases for 30 mins, If you Completed ON TIME means we will give you the Project. Cypress Unit Test Cases Immediately Required. Required Skills : React JS, HTML, CSS, Javascript, Cypress Test Cases(Mandatory), SQL Basics Language Speaking Person : English Note: I will pay on ho...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snittbud
  13 bud

  I am trying to provide as much description as possible, but feel free to contact me if you need more information. This is a simple project, it is nothing too complicated and I am not looking for a large company to do a large project. This is something that a profecient PHP developed should be able to do in a couple of hours. I'm in need of a a user-friendly interface for students in a school to have conversations with OpenAI through the school's OpenAI account and key (configurable through a file). Through this interface, students would log in with a given username, password plus a "Session ID" (they need a valid "SessionID" to log in. Once logged in, it should basically feel quite similar to ChatGPT where they can have a conversation with the AI. There s...

  $189 (Avg Bid)
  $189 Snittbud
  95 bud

  ...analytical and problem-solving skills. Strong communication skills, both written and verbal. Ability to work independently and manage time effectively to meet project deadlines. Preferred Qualifications: Experience with testing web applications in various browsers and devices. Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript. Experience with bug tracking tools like JIRA, Bugzilla, or similar. Familiarity with SQL and scripting. What We Offer: Competitive project-based rates. Flexible working hours. Opportunity to work with a dynamic and innovative team. Potential for ongoing collaboration on future projects. If you are a meticulous QA professional with a passion for ensuring top-quality web applications and are looking for project-based work, we would love to hear from you. Please submit...

  $94 (Avg Bid)
  $94 Snittbud
  39 bud

  ...Backend: C# coding. - Database: MySQL. - Currently hosted on a Windows server with IIS. - **New Hosting Environment:** - Hostinger VPS with Linux OS. - SQL Server installed via command line (no GUI). - No Windows server or IIS available. **Issues Encountered:** - Umbraco runs well locally on the VPS but not accessible externally. - Unable to attach the website domain. - Issues uploading the website from a local machine to the VPS. **Requirements:** - Expertise in Umbraco CMS. - Strong knowledge of C# and MySQL. - Experience with migrating websites from Windows/IIS to Linux environments. - Familiarity with configuring SQL Server on Linux. - Ability to troubleshoot and resolve issues with domain attachment and site deployment on a VPS without a GUI. **Responsib...

  $83 (Avg Bid)
  $83 Snittbud
  24 bud

  A website used to be a WP site. It is now remade with and the new version is hosted on a new server. I need to retrieve the old information from the DB drop. When I try to add the database entries to a freshly installed WP installation and access it (either localhost or server) it immediately throws 301 error and redirects to the new kobe-oukoku website. Please add this text in the beginning of your application so I know you've read the description: kobe animal kingdom.

  $26 (Avg Bid)
  $26 Snittbud
  14 bud

  Topp sql community artiklar