Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  5,000 smarty php jobb har hittats, med prissättning USD

  Vi driver en e-handel som säljer tavlor och mer specifikt skalenliga bebistavlor som visar bebisens födelsestorlek i skala 1:1. Vi behöver hjälp med att bygga en webbtjänst i PHP som ska integrera en redan skapad plugin, skicka information från en beställning på vår e-handel till denna webbtjänst och sedan koppla ihop detta med ett API som levereras av vårt tryckeri. Mer specificerad info på vad som behöver göras: 1. Skapa en extern webbtjänst i PHP med databaskoppling, förslagsvis använda Laravel. Den bör vara skyddad av inloggning eller liknande. Jag hade lagt upp denna på Fortrabbit. 2. Skapa en sida för att redigera posters, likt den som finns på nuvarande si...

  $2150 (Avg Bid)
  $2150 Snittbud
  26 bud

  Hello, I have a website built in simple php that needs a simple refresh. The site is a comparison service in adult toys. But I will need to have the same update on more upcoming pages. give feedback and I will give the url.

  $474 (Avg Bid)
  $474 Snittbud
  15 bud

  Hjälp med att slutföra ett projekt samt lösa vissa problem med js, php och css Sidan är byggd i Joomla

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  8 bud
  Senior PHP utvecklare Avslutades left

  Frilansare sökes i Stockholm. Endast svensktalande.

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr Snittbud
  5 bud

  Jag har en funktion som tar alla bilder i en mapp och överför dem till en FTP. Denna funktionen funkade felfritt tills vi flyttade sidan till Loopia (och då även gick över till PHP7 och SSL). Nu failar funktionen slumpmässigt. Jag behöver en utvecklare som kan fixa denna bugg.

  $152 (Avg Bid)
  $152 Snittbud
  2 bud

  Hi. I run a web development company in Sweden and need help with development on some projects. Currently, has a minor project to convert a php web service to c # and .net core. Looking for a partner who speaks good English and can work independently with good quality.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snittbud
  20 bud
  Projekt i PHP/SQL Avslutades left

  Mac PHP Har byggt en första version av en sajt som låter användare logga in och ange/ladda upp data. PHP/Mysql är använt idag. Skulle i dagsläget behöva primärt ett bollplank kring databasstruktur och koden principiellt men även hjälp med faktisk programmering för vidareutveckling av tjänsten. säkerhetsaspekter är också viktiga i nuläget

  $2318 (Avg Bid)
  $2318 Snittbud
  11 bud
  $301 Snittbud
  20 bud
  Php, Laravel Avslutades left

  ...Om dig och tjänsten: "Bli en del av vårt team och du kommer att påbörja en fantastisk resa, där du arbetar tillsammans med ett entreprenörsdrivet och professionellt team” Vem vi tror du är 1) Du får saker gjorda, du vågar tänka utanför traditionella ramverk och du är inte rädd för att ta ansvar. 2) Du har kunskap inom och erfarenhet från minst ett webprojekt där serversidan är baserad på PHP och MySQL 3) Du har viss erfarenhet av hur man sätter upp och administrerar en Linux-baserad server med vanliga LAMP-tjänster 4) Det är ett plus om du har erfarenhet inom HTML, CSS, JavaScript och Ajax, men ditt fokus ligger på backend-utveckling samt vi...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Snittbud
  10 bud

  PHP ... MYSQL QUERIES ... SMARTY ... Details Attached.

  $93 (Avg Bid)
  $93 Snittbud
  5 bud

  koda om google drive länkar och kunnna använda länkarna i videojs-------------------------------------------------------------------------------

  $164 (Avg Bid)
  $164 Snittbud
  3 bud
  php coding Avslutades left

  koda om google drive länkar och kunnna använda länkarna i videojs-------------------------------------------------------------------------------

  $150 (Avg Bid)
  $150 Snittbud
  1 bud
  php crawler Avslutades left

  will discuss more

  PHP
  $30 (Avg Bid)
  $30 Snittbud
  1 bud

  vill ändra sin portfolio. Bifogar bild på önskat resultat. > Portfolio> Projekt. Här kan man se projektets status intill bilden, denna status ruta vill klienten ha redan ute i portfolion likt bilden. (högst upp på bilden)

  $213 (Avg Bid)
  $213 Snittbud
  4 bud
  php, wordpress Avslutades left

  vill ändra sin portfolio. Bifogar bild på önskat resultat. > Portfolio> Projekt. Här kan man se projektets status intill bilden, denna status ruta vill klienten ha redan ute i portfolion likt bilden. (högst upp på bilden)

  $100 (Avg Bid)
  $100 Snittbud
  1 bud

  As the overseer of this project, I am in need of a highly skilled professional who is proficient in both JavaScript and PHP programming languages. The selected individual will have the opportunity to showcase their creativity and capabilities in the following areas: - Website Development: I am looking to create an aesthetically pleasing, swift, and user-friendly website that will serve as a powerful tool for business progression. - Web Application Development: The website being developed will feature a tailored web application; a creation that should emphasize on enhancing user experience and interaction. - Database Management: Major role in handling the management system of our data. The emphasis would be on maintaining data integrity, securing valuable information and proficien...

  $168 (Avg Bid)
  $168 Snittbud
  71 bud
  PHP/SQL Web App Development 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am seeking a proficient full stack developer with expertise in HTML, CSS, PHP, JavaScript and SQL to support the continued development of our existing application. Our platform supports the software procurement process, by helping our users to identify the right solution based on their specific needs. I'd like interested freelancers to showcase past work with your bid. This will help me gauge your experience and quality of work. Please ensure that these projects align with the requirements outlined above. Your proficiency in PHP/SQL is a must, and experience in creating interactive UI/UX for e-commerce platforms would put you at a distinct advantage. As would experience with WordPress, AWS, API and integration development. I'm looking for someone based in or ...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Snittbud
  94 bud

  I am a PHP programmer. I have programmed a function that sends commands to the API to request the bot to perform some commands. However, the server returns 204 No Content. I checked the group chat logs, I saw that Discord returned a type of message called "Ephemeral Message". I understand this type of message is temporary and can only be seen by me and the bot. I need you to help me write a PHP function that can somehow retrieve data from that "Ephemeral Message". Because when I have data, I have parameters to send the next command.

  $72 (Avg Bid)
  $72 Snittbud
  8 bud

  I'm currently seeking a freelancer who can enhance existing functionality. The freelancer should be available to work remotely right away, and I'll provide access to the code. Proficiency in WordPress, PHP, and AJAX is required for this task.

  $13 (Avg Bid)
  $13 Snittbud
  16 bud

  I am looking for an experienced PHP backend developer, who can take on the challenge of implementing key functionalities for a backlink marketplace website. Key Responsibilities: - Development of a robust user registration and login system, inclusive of email verification and two-factor authentication mechanisms. - Developing a smooth running backlink submission and approval mechanism. - Integration of PayPal for payment transactions. Required Skills & Experience: Proven experience as a PHP Backend Developer with a focus on web applications. Strong knowledge of PHP, MySQL, and other relevant web development technologies. Experience with user authentication, authorization, and payment gateway integration. Familiarity with frontend technologies and the ability to ...

  $114 (Avg Bid)
  $114 Snittbud
  26 bud

  I'm looking for a skilled PHP expert immediately available to address some pressing issues on my E-Commerce website. The platform is experiencing errors in menu and issues with add cart. Notably, there seems to be a persistent error in design which needs urgent attention. Ideal candidates should: - Be Proficient in PHP and have extensive experience troubleshooting E-Commerce websites. - Be able to work under tight deadlines – I need this resolved ASAP. - Have possibly handled similar issues before, related to frequent crashes and checkout errors. Please Note: While there's an issue with product images, I have chosen to skip any enhancements to image-related features for now. Our focus should be on immediate resolution of aforementioned errors.

  $21 (Avg Bid)
  $21 Snittbud
  8 bud
  PHP Redirect Script 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm looking for an file that I can place in the following directory: (I own ) And when I go to, for example: :// It would redirect to: Where VARIABLE is, of course, a variable (a long string of letters and numbers)

  $27 (Avg Bid)
  $27 Snittbud
  47 bud

  I am seeking a skilled PHP developer who can assist me in implementing shortcodes for scrollsequence in my project. Your expertise will be relied upon to introduce a dynamic aspect into the website's design. Key Responsibilities include: - Creating and testing PHP shortcodes for scrollsequence - Ensuring the shortcodes integrate seamlessly with the remaining codebase Ideally, you'll have a strong background in PHP and extensive experience with shortcode development. Proficiency in handling dynamic content, especially in terms of scrollsequence, will be a significant advantage. Please note the client has not specified the type of dynamic content, so flexibility would be appreciated.

  $32 (Avg Bid)
  $32 Snittbud
  35 bud

  **** PLEASE DO NOT BID IF YOU HAVEN'T DONE SIMILAR PROJECT ALREADY OR CANNOT DEMONSTRATE AN EXISTING SYSTEM WITH SIMILAR FUNCTIONALITY. **** I require a comprehensive SaaS subscription...system also needs to include specialized modules for user management and billing and invoicing. Freelancers bidding should ideally bring strong experience in SaaS development, payment gateway integration, and financial software to the project. Knowledge in user experience best practices is a bonus, guaranteeing a system that's as intuitive to use as it is functional. I need this to be built in PHP/Laravel/Livewire using following template - **** PLEASE DO NOT BID IF YOU HAVEN'T DONE SIMILAR PROJECT ALREADY OR CANNOT DEMONSTRATE AN EXISTING SYSTEM WITH SIMILAR FUNCTIONALITY. ****

  $1500 - $3000
  Försegla
  $1500 - $3000
  125 bud
  Instagram API Integration in PHP 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...looking for a specialist in Instagram's API and PHP to help set up new functionalities on my existing website. The main objective of this project is to implement Instagram's API to perform the following tasks: • Post images on Instagram feed and stories • Post videos on Instagram reels What I expect from you: • Prior experience with integrating Instagram API in a website • Strong command over PHP • Good problem-solving skills for any challenges we might encounter during integration This role doesn't necessitate website design, as an existing website is already in place. The most appropriate candidate would be proactive and capable of making recommendations, but also flexible in implementing them. So, I already have the applic...

  $40 (Avg Bid)
  $40 Snittbud
  26 bud

  ...redirecting to the homepage. Despite not having installed any new plugins or adjusting settings recently, the problem persists. Here's what I need help with: - Diagnosing the source of the issue - Correcting the problem so new pages and posts display as expected - Ensuring that the solution does not disrupt any other functionality In terms of skills and experience, I am looking for a full-stack PHP developer who is highly experienced with WordPress, troubleshooting, and bug-fixing. Familiarity with common WordPress issues and confidence in handling them is vital. Your ability to diagnose and rectify problems swiftly with minimal disruption to ongoing operations will be highly valued in this project. Please, submit your proposal with examples of similar troubleshooting ...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Snittbud
  7 bud

  I need a proficient programmer to execute a straightforward task. Responsibilities: - Transfer my website from its current GoDaddy server to either a Hostinger server or any other server of proficient functionality and performance. My website is built in php and has mySQL database. Necessary Skills: - Proficiency in web development and server management is essential. - Familiarity with GoDaddy's export process and as well as several other server's import process, notably Hostinger would be beneficial. Your previous experience with similar tasks would be an added advantage. Your bid should demonstrate this proficiency. Looking forward to your proposals!

  $109 (Avg Bid)
  $109 Snittbud
  130 bud

  ...sample PHP script need someone to review and get it working Analytics 4 (GA4) integration. Need a single PHP page like the attached with a filter to pull data from last 24 hours, a week, a month etc Tasks to be done: 1. Change the attached PHP script that retrieves real-time metrics from our GA4 account. 2. These metrics need to include: Pageviews, User sessions, Bounce rate, Unique visitors, Time on page and % Time Buy Clicked (you can create a simple html page with buy now button) You have to have your own 1. Google Cloud project with GA4 API enabled. 2. OAuth 2.0 Client IDs credentials (downloaded as JSON). 3. A GA4 property with access to its data. Once you show a working demo on your server, you will share the script and instructions on how to on my server...

  $10 - $30
  Försegla Sekretessavtal
  $10 - $30
  4 bud

  Desarrollador Full Stack con experiencia en PHP, y un experto en WordPress. Edición de themes mediante child-themes y edición deplugins con hook y action. Se valora experi Goodlayers theme IMPORTANTE: Por favor, cuando te inscribas a la oferta, responde estas preguntas: 1.¿Has editado plugin de Wordpress? 2. ¿Conoces bien PHP y la modificación de plugings y el uso de los hooks action y filters? 3. ¿Has utilizado el theme Traveltour de Goodlayer?En caso afirmativo de la pregunta anterior, dime la URL de webs que hayas utilizado exclusivamente el theme Traveltour 4. ¿Cuál es tu disponibilidad diaria en horas? 5.¿Has estudiado ingeniería informática

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Snittbud
  28 bud

  I'm looking for a proficient web developer to create a PHP email merge website. The main functionality is sending emails from 3 tabs with multiple GSuite emails ids, attaching different CSV files to different tabs of emails ids. Here is a brief rundown of the expected features: - The email id should contain 3 tabs. Each tab would serve to attach different CSV files with separate recipient lists. Likewise it will be of multiple numbers - Once all the mails id started, they have to go in a uniform order irrespective of the count. - Want to see the report on time of the mails sending count Key skills and experience: - Strong proficiency in PHP and Web development. - Experience in crafting email sending and managing functionalities. - Familiarity with integrating GSuite...

  $72 (Avg Bid)
  $72 Snittbud
  4 bud
  Laravel PHP Enhancement Wizard 6 dagar left
  VERIFIERAD

  As a client looking to improve our existing system, I am searching for an expert in PHP Laravel with distinct skills in database management, API integration, and front-end development. Primary Task: The core of this project revolves around system enhancements - specifically the addition of new features and the revamping of our user interface. I am expecting a facelift to our platform UI and fresh, innovative features that will significantly improve its functionality and usability. Ideal Skills: - PHP Laravel: As the primary language for back-end development for our project, PHP Laravel expertise is a must. - API integration: You'll frequently interact with our existing APIs. So fluency in creating and managing APIs is essential. - Database management: You...

  $179 (Avg Bid)
  $179 Snittbud
  105 bud

  I am looking for a skilled PHP developer who will create an email module for my domain using Google Workspace. The main purpose of the module is to send emails from my domain. Key requirements: - Ability to send emails directly from my domain using PHP - Option for attaching files to those emails - Option to fill out the subject, body, sender mail and destination mail using variables The code must be native PHP Ideal Skills: - Extensive experience in PHP - Knowledge of Google Workspace and how to integrate it with PHP In your application, please detail your experience with similar projects. The more practical experience you have, the better. I am looking forward to seeing your applications and starting a potentially fruitful collaboration. The curr...

  $58 (Avg Bid)
  $58 Snittbud
  18 bud

  Hi we have core PHP site we need small fixing like some text alignments email not receiving graphs showing wrong ID and need to change colors some js popups not working fine some translation words

  $32 (Avg Bid)
  $32 Snittbud
  25 bud

  I'm currently in search of a skilled and experienced PHP programmer, particularly one with solid expertise in WordPress. Here are the specifics for my project: Project Overview: Client: XYZ Retail, a startup specializing in fashion accessories. Objective: Develop a Shopify e-commerce website and curate a product catalog targeting the millennial demographic. Timeline: 3 months from project kickoff to launch. Project Requirements: Shopify Website Development: Custom Shopify theme development based on client branding guidelines. Responsive design to ensure optimal viewing across devices. Integration of essential Shopify apps for features like payment processing, order management, and shipping. Implementation of SEO best practices for improved search engine visibility. Setup of p...

  $59 (Avg Bid)
  $59 Snittbud
  13 bud

  I'm in need of a skilled Core PHP developer to assist with minor code changes in my project. The tasks specifically include: - Modifying the existing code for file handling, including enabling file uploads and downloads. - Integrating user authentication feature into the website - Implementing payment gateway and database integration functionalities Ideal candidates should have stellar proficiency in PHP development and be comfortable working with back-end logic. Good command over database related operations is a plus. Serious candidates only, please. Code changes have to be made on code which is on PHP 5.3

  $2 - $11 / hr
  Försegla
  $2 - $11 / hr
  37 bud

  As the driving force behind my project, I am seeking a knowledgable PHP developer capable of connecting two PHP applications. Here are some important details about the project at hand: - The task at the core of this project is API integration, so the chosen freelancer must have significant experience in this area, have a deep understanding of API concepts, and have successfully completed similar projects in the past. - The API integration will be quite complex, as I need to share intricate functionalities between these two applications. Potential freelancers should be comfortable with complex projects, be detail-oriented, and have excellent problem-solving capabilities. - Key among the functionalities to be shared between the applications is accounting management. To flaw...

  $223 (Avg Bid)
  $223 Snittbud
  19 bud
  Need a Full-Stack PHP Developer 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for a full-stack PHP developer to support me in various projects. Qualifications:- -Experienced in Dashboard development (Core PHP) -Expert in APIs (json) -Knowledgeable in Google maps, Gps etc This is a long-term job for the right candidate. Please include a couple of references or screenshots from your previous works along with the bid.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snittbud
  38 bud

  I currently have a Core PHP project which is 40% complete, and I need a skilled PHP Developer to help finish the remaining 60%. Here's what needs to be done: Key Tasks: - User Registration and Login functionality - Database integration - Payment Gateway integration - Implementing user roles and permissions User Roles: - Admin: Full access and control over the system. - Editor: Limited access, can make changes to content. - Viewer: Can only view and read content, cannot make changes. Ideal Skills & Experience: - Profound knowledge in Core PHP - Experience in developing and integrating user registration and login systems - Strong background with databases and payment gateways - Expertise in implementing different user roles and permission systems. Don'...

  $121 - $241
  Försegla
  $121 - $241
  40 bud

  I am in need of a skilled PHP developer who is well-versed in the Laravel framework. The task at hand involves the integration of my existing custom PHP code into the Laravel framework. Major Requirements: - You will work with custom PHP code and you should be fine even if it's not written with object-oriented programming principles. - The goal is to do the modularization through REST API methodology. List of modules to cover: - User Management - Product Management - Payment Management The ideal freelancer for this job should have advanced skills in PHP, Laravel, and REST API methodology. Solid experience in code modularization would also be a significant asset. You need to be able to take the existing code, potentially not completely object-oriented...

  $123 (Avg Bid)
  $123 Snittbud
  35 bud

  I am searching for a competent PHP developer who can construct a website form to interact with ChatGPT. The goal is to have ChatGPT return output in response to specific user-input keywords or descriptions on this webpage. Required Skills and Experience: - Proficiency in PHP programming language - Well-versed in front-end development involving forms - Basic understanding of ChatGPT API Expected Features: - The page should be able to send responses based on user inputs. Applicants should demonstrate a strong understanding of the principles mentioned above and provide examples of any similar projects they've worked on. With the right skills and experience, there's potential for this project to move into a higher complexity level involving more computational algorit...

  $151 (Avg Bid)
  $151 Snittbud
  66 bud

  I'm looking for a Laravel and PHP expert who can help with the renovation of the event page on my platform. The edit or update function isn't delivering the desired results hence need immediate rectification. The specific tasks to be carried out include : Fix the update function so the changes on an event will be saved and appear improve the specified page design Skills & Experience: Proficient in Laravel and PHP Creativity and problem-solving mindset front-end design experience Actor's discretion and creativity will play a significant role in this project, and I appreciate freelancers who can work with minimal directives.

  $41 (Avg Bid)
  $41 Snittbud
  41 bud

  I am searching for a determined PHP developer that specializes in YII. This project will demand an individual on an intermediate level that has a solid and extensive understanding of this particular PHP framework. Key Responsibilities: - Building and maintaining effective PHP modules using YII - Incorporating data storage solutions Essential specifications: - Demonstrable knowledge with the YII PHP framework - Intermediate competency level with YII - Ability to provide samples of past work related to this field If you feel like you meet the above requirements, I would love to hear from you. Please include a showcase of your previous projects involving YII in your application. Your past experience will be pivotal in my decision-making process. Bring your pa...

  $355 (Avg Bid)
  $355 Snittbud
  21 bud

  I'm looking to have an ecommerce site created, where the main focus will be on the provision of Design and Development services. I need a professional who has exceptional skills in Laravel and PHP. The design should ideally be modern with a corporate feel. Key skills and experience required include: - Extensive experience with ecommerce websites - Proficiency in Laravel & PHP - Proven track record in designing and developing services-oriented websites - Strong understanding in creating attractive, modern, and corporate designs - Demonstrable experience with SEO is a plus, but not required. Your role will involve creating the ecommerce platform from scratch, including the implementation of both front and back end functionality.

  $351 (Avg Bid)
  $351 Snittbud
  94 bud

  I've encountered an obstacle in my PHP project and am seeking help from an expert in resolving it urgently. - The Issue: I am experiencing a database-related error message in my PHP code. - Database Type: I'm working with a PostgreSQL database. Ideal candidate should have: - Proficiency in PHP to diagnose and debug the error; - In-depth knowledge and experience in PostgreSQL databases; - Ability to translate complex database issues into simple, workable solutions; - Ability to work quickly and efficiently, as this task is urgent. Your expertise in this field will be highly appreciated, and I am looking forward to a successful collaboration.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Snittbud
  8 bud

  ...responsibilities on this project would include, but not limited to: - Developing a system that regularly syncs data between QuickBooks Online and MySQL tables, making relevant estimate header and line detail data accessible in MySQL. - Ensuring the system handles changes in QuickBooks Online data and updates MySQL tables accordingly. Ideal Skills: - Proficiency in MySQL and QBO API integration using PHP - Familiar with MVC concepts - Experience with QuickBooks Online - Familiarity with sync systems creation - Strong problem-solving skills and adaptability to identify possible roadblocks and suggest feasible alternative approaches. This project will require strong communication and dedication to deliver a solution that will ultimately streamline our data management. Your flex...

  $645 (Avg Bid)
  $645 Snittbud
  66 bud
  Fix PHP Rating Script Errors 5 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm having issues with the PHP rating script on my website. It's not functioning properly and I need a professional to handle this. when i choose a rating and press rate its not getting registered so remains in NOT RATED state some bug somewhere or deprecated function all files are inside the zip included

  $129 (Avg Bid)
  $129 Snittbud
  110 bud

  I'm seeking a skilled professional who can assist in PHP/JavaScript file Input/Output obfuscation and implement AES GZIP Deflate/Inflate Lines. Here's what I need: - An expert who can read & write obfuscated files in PHP/JS line by line. Prior experience in securing code and protecting intellectual property will be preferred. - The chosen professional should also be proficient in using AES GZIP Deflate/Inflate. This functionality is critical for compressing/decompressing and encrypting/decrypting files for efficient storage and secure data handling. - Familiarity with improving data transfer efficiency and bandwidth consumption is a plus. Skills and Expertise: - PHP - JavaScript - Code Obfuscation - AES GZIP Deflate/Inflate Lines - Data Encryption a...

  $69 (Avg Bid)
  $69 Snittbud
  21 bud

  Hi, i want to add a Hover function in PHP page Thanks

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snittbud
  33 bud

  I'm in need of a skilled WordPress developer who can modify PHP code efficiently. I'm aiming to enhance security in my users' accounts by displaying only the last four digits of both their bank and credit card numbers. This change must be applied across all pages, not just certain ones, to maintain consistency. For now, the only modification strictly required is masking most of each user's account number. Therefore, specific skills and experience in PHP and WordPress security would be extremely advantageous. Your understanding of financial data protection will be key in delivering the ideal outcome for this task.

  $43 (Avg Bid)
  $43 Snittbud
  79 bud

  I'm looking for a seasoned PHP developer who can work precisely on managing APIs response and validation. Task Details: - Work with a response API. - Handle validation of license keys. - Conduct verification of license status. - Send and get response via server. Necessary Skills: - Profound experience in PHP. - Solid understanding of working with REST API. - Proven expertise in license validation. This project requires a deep understanding of license management systems and experience working with PHP based APIs.

  $46 (Avg Bid)
  $46 Snittbud
  15 bud