Remote sensingJobb

Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  77,541 remote sensing jobb har hittats, med prissättning USD

  Hallå där! Vi söker en frilansande copy/skribent med intresse för padel. Vi håller på att bygga ett padel-community och behöver därmed en skribent som kan leverera artiklar löpande. Uppskattningsvis 8-10 timmar i veckan. Allt sker remote med möten veckovis. Skicka gärna PM vid intresse.

  $41 / hr (Avg Bid)
  $41 / hr Snittbud
  5 bud

  Vi är i behov av en frilansar som kan hjälpa oss sätta upp, montera och installera hårdvara till kund. Tv-skärmar, högtalare, mikrofon, touchscreen, display, remote-tablet och liknande är i huvudsak de produkter som innefattas. Uppdragen kommer till en början innebära att montera upp och starta igång de olika produkterna ute hos kund så de får ett fungerande konferensrum.

  $17 / hr (Avg Bid)
  Lokalt
  $17 / hr Snittbud
  3 bud
  BI-konsult Avslutades left

  Om uppdraget BI/BA-konsult för relativt kort uppdrag (4-5 mån), start omgående. Konsult behöver vara: Mycket duktig Business Process Analyst. Complience erfaren. Bekant med KYC, ODD och AML och med fördel bankerfarenhet (inte fin-tech). Ska kunna göra ordentliga GAP-analyser m.m. Uppdraget är under First line risk-delen hos kunden. Uppdraget kan utföras remote.

  $72 - $93 / hr
  $72 - $93 / hr
  0 bud
  Frilans UX-Designer Avslutades left

  För kunds räkning söker vi en UX-Designer för ett remote uppdrag i Sverige. Arbetet går ut på att konsulten ska tillsammans med kunden jobba på 2–5 webbaserade uppdrag per månad. Som person ska du vara en stark kommunikatör som kan förvandla kundens behov till en vass design och sedan tydligt och enkelt förklara sin idé till ett internt team för utförande. Kvalifikationer För detta projekt söker vi en person med följande kvalifikationer: - En erfaren UX-designer med 2 års erfarenhet - Ett skarpt öga för design med en uppdaterad designportfölj - Driven, noggrann och självständig med starka kommunikationskunskaper - Flytande i svenska Plats: Sverige Omfat...

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr Snittbud
  4 bud

  Inbound Marketing Consultant - Swedish language - Remote worker Som Inbound marketing consultent i vårt digitala marknadsteam arbetar du med att skapa och producera digitala marknadskampanjer för Brightvisions kunder. För att trivas i denna roll bör du vara en person som lever online och har ett stort intresse för digital marknadsföring, med några års erfarenhet av området. Det är en bred roll som inkluderar både strategi och operativt genomförande. Det innebär att du dels behöver ha förståelse för att planera framgångsrika digitala marknadsföringskampanjer, och dels att praktisk kunna skapa dem i de verktyg som krävs. Att skriva bra texter, utforma grafiskt material och ...

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr Snittbud
  5 bud
  community moderator 6 dagar left
  VERIFIERAD

  Community Moderator for Facebook - We are looking for a community moderator to manage and maintain our Facebook page. - Our ideal candidate should be familiar with Facebook's community guidelines and policies. - The moderation style should be flexible, adapting to the needs and dynamics of our online comm...responding to comments, posts, and messages. - They should have excellent communication skills and be able to engage with our audience effectively. - The moderator should be active on the platform daily, ensuring a timely and consistent presence. - Experience in community management and social media moderation is preferred. - Knowledge of the industry or niche of our Facebook page is a plus. - This is a remote position, and the moderator should have access to a stable inter...

  $450 (Avg Bid)
  $450 Snittbud
  8 bud

  ...showcasing previous website template designs. - Expertise in free web design technologies. - Strong design sensibility. - Dedication to meeting deadlines and maintaining open communication. Job Details: - Type: Freelance/Contractual - Estimated Duration: 4-5 days - Remuneration: Competitive (based on portfolio and experience) - Working Mode: Remote Why Collaborate with Us? 1. Work on a pioneering tech consultancy project. 2. Benefit from a flexible, remote working culture. 3. Collaborative work environment. Application Method: Interested candidates can apply directly on this platform. Submit information about your past projects, a cover letter, and your work portfolio. We'll reach out to selected candidates after reviewing the applications. Additional Information:...

  $15 (Avg Bid)
  $15 Snittbud
  6 bud

  Hi Mintu K., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $30 (Avg Bid)
  $30 Snittbud
  1 bud

  I am looking for a freelancer who can help me set up remote access to my virtualised router using OpenVPN. The router I am using is pfSense 2.7.0-RELEASE (amd64). Skills and experience needed for this project include: - Strong knowledge of virtualised routers, specifically pfSense - Experience setting up and configuring OpenVPN - Familiarity with remote access protocols and security measures - Ability to troubleshoot and resolve any issues that may arise during the setup process The main purpose for remote access is maintenance and troubleshooting. I need to be able to remotely access the router to make any necessary changes or resolve any issues that may occur. The challenge appears to be the ISP's public WAN IP is not on the KVM router's WAN interface? ...

  $26 (Avg Bid)
  $26 Snittbud
  15 bud

  We are seeking an experienced Payment Integration Developer to join our project. Our primary goal is to...is preferred, and familiarity with Chase Payments is a bonus API Knowledge: Strong understanding of RESTful APIs and SDK integration. Payment Security: Knowledge of payment security protocols and practices, including PCI DSS compliance. Problem-Solving: Effective problem-solving skills for addressing payment processing issues. Communication: Excellent communication skills to collaborate with remote teams and explain technical concepts. Detail-Oriented: Attention to detail to ensure precise payment transactions. Previous experience with Chase Paymentech integration. Familiarity with mobile app development and mobile payment processing. Experience with version control systems...

  $544 (Avg Bid)
  $544 Snittbud
  23 bud

  I am looking for a skilled developer who can help me fix a specific bug in my iPhone app. The app is currently no compiling on iOS but on Android work fine. Requirements: - Experience with Visual Studio MAUI and iPhone app development - Strong debugging skills to identify and fix the crashing issue - Familiarity with TeamViewer for remote collaboration This is a one-time project focused solely on fixing the bug. No additional assistance or app enhancements are required at this time. The developer will need to work remotely using TeamViewer to access the codebase and troubleshoot the issue.

  $147 (Avg Bid)
  $147 Snittbud
  10 bud

  I am looking for a US based freelancer to help me obtain a certification letter related to my Enphase solar and battery system software settings. I believe the specific type of certification letter I require is a Certification of Compliance, and needs to include specific details regardin...my Enphase solar and battery system software settings. I believe the specific type of certification letter I require is a Certification of Compliance, and needs to include specific details regarding the software settings. Those details will need to be provided by me before my grid based electric provider grants me Permission to Operate. I can provide some reference to Enphase documentation and remote access to my system. The deadline for this letter is within a month. I look forward to your bids. ...

  $208 (Avg Bid)
  $208 Snittbud
  4 bud
  Remote work (Screenconnect) 6 dagar left
  VERIFIERAD

  Project Title: Remote work (Screenconnect) Tasks: - Setting up screen sharing software - Troubleshooting remote connections - Training on how to use Screenconnect Training Format: - Video Tutorial Experience Level: - Intermediate Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience with Screenconnect - Proficiency in setting up screen sharing software - Ability to troubleshoot remote connections - Excellent communication and instructional skills for providing training through video tutorials.

  $1616 (Avg Bid)
  $1616 Snittbud
  3 bud

  About Us: Join our team and become a Freelance IT Sales Consultant for our innovative SaaS software. Any kind of sales experience needed – we value your enthusiasm and drive to succeed. Responsibilities: You'll connect with clients globally, master our software, build strong relationships, and enjoy uncapped commissions, enticing incentives, and flexible remote work. Why Join Us: Unleash your potential, earn limitless commissions, and work on your terms. We offer a dynamic opportunity in the world of SaaS sales where passion and determination matter most. Apply today to redefine your success.

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 bud

  Good day to everyone! I need a few wrtiers who can produce articles for me on a daily basis using ChatGPT. The job is fairly simple - you gain control over my laptop using a simple remote app (Anydesk), you start to program ChatGPT using specific instructions I will give you then ChatGPT generates articles. Then you copy these articles in Google Docs, edit them a bit and then save them in folders. That's it! Features: - It's 90% a copy paste job with minimal editing skills - you get paid $1 per hour, you can work 6 hours per day if you want. Some writers already make $25+ every week. There will also be bonuses such as Christmas bonus. - Payment weekly via p@yp@l or a similar app/payment processor - you set the hours when you work (morning, afternoon, evening, night) -...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snittbud
  117 bud
  Angular Developer (Remote) 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for an experienced Angular developer to work remotely on a project. Skills and Experience: - Strong proficiency in Angular - Experience developing small to large scale projects with Angular - Knowledge of Angular best practices and design patterns - Familiarity with HTML, CSS, and JavaScript - Ability to work independently and remotely Project Details: - The project involves developing a web application using Angular

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Snittbud
  43 bud

  Hello! I'm looking for an experienced iOS developer who has experience developing mobile device management (MDM) solutions. Specifically, I need someone with expertise who can create a custom MDM solution using swift language. This solution must be capable of advanced user access control, including full control of devices, remote wipe capabilities, and more. The MDM functionality I need is for device enrollment and management. I do not have an existing solution that needs to be integrated, so will require a new solution to be built from scratch. The ideal candidate has extensive experience developing mobile device management solutions, knowledge of swift language, and can create a solution that meets my needs in terms of the level of user access control. If you believe you ...

  $327 (Avg Bid)
  $327 Snittbud
  7 bud

  ...interface are included below Design and layout: I do not have a specific design in mind, but I am open to suggestions. Technology: I have no specific requirements or preferences for the technology to be used, so I am open to any technology that the freelancer recommends. Ideal Skills and Experience: - Experience in developing Android interfaces and integrating with hardware systems - Knowledge of remote door unlocking protocols and security measures - Strong problem-solving skills and ability to troubleshoot any potential issues with the interface - Familiarity with different technology options and ability to recommend the most suitable one for the project. Entryway Device: > Android tablet, locked to a specific page or app, able to be unlocked by admin. Tablet will be ...

  $629 (Avg Bid)
  $629 Snittbud
  38 bud

  Immediate hire Complete remote Salary: 55,000 Per month Duration: 4 Hours/day (IST Night) We are currently seeking an experienced Terraform developer with experience in Google Clou Platform (GCP), Dialogue Flow, Google Data Flow, BigQuery, and Looker, and availability in Eastern Standard Time. No Code or environment will be shared. It needs to be worked only via screen share and remote control.

  $452 (Avg Bid)
  $452 Snittbud
  8 bud
  Work from home 5 dagar left

  ...in using computer systems and basic software applications - Ability to work independently and meet deadlines - Reliable and self-motivated Project Description: I am looking for a part-time customer service representative to join our team. As a customer service representative, you will be responsible for handling customer inquiries, resolving issues, and providing exceptional service. This is a remote position, allowing you to work from the comfort of your own home. Responsibilities: - Responding to customer inquiries via phone, email, and chat - Providing accurate and timely information to customers - Resolving customer complaints and issues effectively - Maintaining customer records and updating databases - Collaborating with team members to ensure customer satisfaction - Meet...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Snittbud
  44 bud

  We are looking for a highly motivated and experienced project manager to lead our Sigfox Water Meter Retrofitting Project. This project will involve the development and implementation of a system to retrofit existing water meters with Sigfox devices to allow for remote monitoring of water usage. In the first phase of the project, the system will only measure flow rate. In subsequent phases, the system will be expanded to measure pH, TDS, and temperature. The project manager will be responsible for all aspects of the project, including: - Research: The project manager will research Sigfox technology and water meter retrofitting solutions. - Supplier management: The project manager will contact suppliers to get quotes and select the appropriate hardware and software components. - Sy...

  $177 (Avg Bid)
  $177 Snittbud
  4 bud
  ConnectWise (screenconnect) 5 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for someone who can assist me with setting up remote access in ConnectWise (screenconnect). Specific Task: - Setting up remote access Specific Requirements for Remote Access Setup: - Specific device access Ideal Skills and Experience: - Experience with ConnectWise (screenconnect) - Knowledge of setting up remote access in ConnectWise - Familiarity with configuring user permissions and troubleshooting connectivity issues If you have the necessary skills and experience, please provide details of your previous work in ConnectWise or similar remote access tools.

  $301 (Avg Bid)
  $301 Snittbud
  1 bud

  Virtual CSP (Cryptographic Service Provider) - Desired Level of Security: Advanced - Primary Purpose of the CSP: Digital Signatures - Platform/Operating System: Windows We are looking for a skilled and experienced developer to create a Virtual CSP (Cryptographic Service Provider) with advanced security features on the Windows platform. The primary purpose of the CSP will be to enable remote signing. This is not full fledge CSP. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge of cryptography and cryptographic algorithms - Experience in developing virtual CSPs on the Windows platform - Proficiency in programming languages such as C++ or C# - Familiarity with digital signature algorithms and protocols - Ability to ensure high level of security and integrity in the CSP implementatio...

  $1340 (Avg Bid)
  $1340 Snittbud
  19 bud

  ...looking for a freelancer to develop a temperature sensor with remote monitoring capabilities without the need for wifi. Desired Temperature Range: - The temperature range to be monitored is 30 to 150 degrees Celsius. Remote Monitoring System: - The client prefers a wireless system for remote monitoring. Maximum Distance: - The maximum distance for remote monitoring is less than 100 meters. Skills and Experience: - The ideal freelancer should have experience in developing temperature sensors and remote monitoring systems. - Knowledge of wireless communication protocols and technologies is required. - Familiarity with low-power and long-range communication technologies is a plus. - Experience in designing and implementing remote monitoring sy...

  $300 (Avg Bid)
  $300 Snittbud
  13 bud

  ...develop a remote temperature monitoring system for industrial monitoring purposes. The monitoring device should be able to transmit temperature data to a display unit within a maximum distance of less than 500 meters. Key requirements for the project include: - Real-time display of temperature data: The system should provide a real-time display of temperature readings. - No internet connectivity: The system should function without the need for an internet connection. - Alarm system: The monitoring system should have the capability to set and trigger alarms based on predefined temperature thresholds. - Data logging: The system should be able to log temperature data for further analysis and reporting. Ideal skills and experience for this project include: - Experience in develo...

  $343 (Avg Bid)
  $343 Snittbud
  5 bud

  I am looking for a reliable Personal Assistant to work remotely. My ideal assistant should be a highly-organized individual with excellent research and data entry skills, who has the flexibility to work across different timezones. I need assistance with research and data entry for around 10-20 hours per week, so the Assistant does not necessarily need to be in any particular time zone. If you think you have the expertise and dedication to help me with this project, please get in touch. I look forward to hearing from you!

  $433 (Avg Bid)
  $433 Snittbud
  58 bud

  I am looking for a remote .Net C# ASP.Net Webforms Developer to Add Info on Options on a drop-down list Skills Required: - Strong knowledge of .Net Framework - Proficient in C# Programming - Experience with ASP.Net Webforms - HTML - JavaScript - MS SQL Specific Requirements: - The developer should be able to implement specific functionalities and requirements provided by the client on remote Ideal Experience: - Previous experience working with existing project - Strong problem-solving skills - Good communication skills to collaborate with the client and understand their requirements. If you have the required skills and experience, please apply for this project.

  $27 (Avg Bid)
  $27 Snittbud
  32 bud

  Job Title: Mid-level Back-end Software Developer Company: RI Software Location: Remote Compensation: As a Mid-level Back-end Software Developer at RI Software Company, you will be compensated through our partnership model. We do not offer a traditional salary but instead provide a unique opportunity for partnership and profit sharing. You will have the chance to become a co-owner of our company and benefit from the success and growth of our business. Further details regarding the partnership structure and profit sharing will be discussed during the interview process. About the Company: RI Software is a forward-thinking software development company that is reshaping the industry with its innovative web applications. Our ecosystem includes various dynamic web services, such as a r...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr Snittbud
  33 bud

  Job Title: Mid-level Front-end Software Developer Company: RI Software Location: Remote Compensation: As a Mid-level Front-end Software Developer at RI Software Company, you will have the opportunity to join our unique partnership model. We do not offer a traditional salary; instead, we provide an exclusive chance for partnership and profit sharing. You can become a co-owner of our company and benefit from its growth and success. Further details regarding the partnership structure and profit-sharing will be discussed during the interview process. About the Company: RI Software is an innovative software development company at the forefront of industry transformation. We specialize in developing cutting-edge web applications that are revolutionizing how businesses operate. Our eco...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snittbud
  84 bud
  Remote access 5 dagar left

  Hi, I'm looking for assistance in setting up secure remote access for up to 5 users. The remote access solution I'm looking for is a Virtual Private Network (VPN) so that I can enable remote working in a secure environment. All five users will need to access shared files and resources in a secure manner, and also have the ability to collaborate effectively in order to get their work done. I'm looking for a remote access provider who can provide reliable, cost-effective solutions with minimal setup time, and easy to use interfaces. If you have experience with setting up secure VPNs, please get in touch and let's discuss this project further. Thanks!

  $92 (Avg Bid)
  $92 Snittbud
  19 bud

  Web Application Vulnerability Assessment - Remote Project Scope: - The focus of this project is on conducting a vulnerability assessment for web applications. - We will thoroughly analyze the security vulnerabilities present in your web applications. Level of Detail: - A detailed vulnerability report will be provided. - The report will outline all identified vulnerabilities, their impact, and recommended mitigation measures. Deadline: - We aim to complete the assessment within a day. - Our team will work efficiently to ensure timely delivery of the vulnerability report. Ideal Skills and Experience: - Strong expertise in web application security. - Extensive experience in conducting vulnerability assessments. - Knowledge of common web application vulnerabilities and their exploit...

  $119 (Avg Bid)
  Brådskande Sekretessavtal
  $119 Snittbud
  14 bud

  A Remote Therapy Mobile Application Design Project Focus: - The mobile application focuses on Cognitive Behavioural Therapy (CBT) Features: - Chat functionality Design Elements/Themes: - Incorporate a colorful and vibrant design Ideal Skills and Experience: - Experience in mobile application design - Knowledge of Cognitive Behavioral Therapy - Proficiency in creating chat functionality - Ability to create a colorful and vibrant design aesthetic Design a soothing and calming aesthetic for the app. The color scheme, typography, and icons should promote a sense of tranquility and safety. We are looking for a designer who can create an empathetic and therapeutic digital environment. If you have a portfolio that demonstrates your ability in mobile app design, particularl...

  $2776 (Avg Bid)
  $2776 Snittbud
  113 bud

  ...using keyword research tools and analytics platforms - Strong analytical and research skills to identify relevant and high-performing keywords - Knowledge of the remote work and travel industry and its specific SEO challenges - Ability to conduct competitor analysis and identify opportunities for ranking higher in search results - Excellent communication skills to collaborate with the client and provide regular updates and recommendations - Proven track record of improving organic search rankings and driving targeted traffic Project Description: I am looking for an experienced SEO specialist to conduct keyword research for my remote work and travel website, targeting an international audience. The industry is highly competitive, and I need someone with a deep understandin...

  $43 (Avg Bid)
  $43 Snittbud
  81 bud

  Due to an exciting period of growth, our agency are currently looking for a full stack Web Developer to join our team. Positioned at the heart of the UK car scene, Drive Digital operates a range of car-orientated digital services that enrich the car community. Working remotely, you'll join our team to design, develop and improve our current web services, along with working on a range of other web projects for our external clients. Our services: Key skills required for this role: - Strong core knowledge of PHP, HTML5, CSS and JavaScript/jQuery/AJAX - Ability to write clean, well-structured, reusable code - Highly experienced in Wordpress/WooCommerce - Good cross-browser and responsive design skills - A keen eye for design and detail - Enthusiasm for the latest web technologies a...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Snittbud
  219 bud
  sales assistance australia 5 dagar left
  VERIFIERAD

  Project Description: Sales Assistance for Lead Generation in the Business to Business Market in Australia - I am looking for a sales assistant based in Australia or New Zealand who can help me with lead generatio...preferred. - The expected sales target is less than 100, so the focus will be on quality leads rather than quantity. - The ideal candidate should have experience in lead generation, cold calling, and sales follow-up. - Strong communication and persuasion skills are essential for this role. - Attention to detail and the ability to effectively manage and track leads is also important. - This is a remote position and will require the candidate to work independently and meet deadlines. - The project duration will depend on the success of lead generation and achieving the sal...

  $2000 (Avg Bid)
  $2000 Snittbud
  2 bud

  Remote workers are needed to work on a data entry / retyping project. We will be looking forward to working with you. It's a simple microsoft word retyping project which will be given to you as an image file. Kindly text us on telegram for the project details with the username below @ronaldnmike Thank you

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr Snittbud
  33 bud
  Vlocity Developer 4 dagar left

  Job Title: Salesforce Velocity Developer Team Lead Job Type: Contract / Freelance Job Duration: Ongoing, 6-7 hours a day (maximum) Location: remote Job Description: We are seeking a talented and experienced Salesforce Velocity Developer Team Lead to join our team on a contract/freelance basis. As a key member of our team, you will play a crucial role in the development and optimization of our Salesforce Velocity platform. Your primary focus will be on EPC (Energy Performance Contract) and Order Management within the Salesforce environment. The successful candidate will lead a team of developers and collaborate with other stakeholders to deliver high-quality solutions that meet our business needs. Key Responsibilities: Team Leadership: Lead a team of Salesforce Velocity developers,...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Snittbud
  2 bud
  Trophy icon Logo Design for RMMV website 4 dagar left

  I am looking for someone to design a modern logo for a web application about RMMV (remote management, monitoring, and verification). This is a cloud based framework for managing and supervising projects remotely, often abroad, including monitoring of costs, progress, outcomes and impacts, as well as verifying the reported information and activities. Additional features are picture galleries, document managment and remote sensing (GIS/map features). The logo does not need to incorporate any specific colors or elements - I am open to suggestions for the design. It does need to be in landscape format - there are no exact aspect ratio requirements (~3:1-4:1) but it should be well discernible in small size (~50-60px in height) as well as large size (~180-200px in height) an...

  $65 (Avg Bid)
  Garanterad
  $65
  491 bidrag

  Are you a seasoned developer with a deep understanding of the LangChain framework and a knack for automating web research? If you excel in both these domains, we have an exciting freelance opportunity for you! Key Expertise: We are seeking a developer who is not just proficient but an expert in two critical areas: 1. LangChain Framework: LangChain Mastery: You posses...showcasing your expertise in this area. Python Proficiency: Strong programming skills in Python, including familiarity with libraries commonly used in web scraping and LangChain development. Problem-Solving Skills: The ability to solve complex problems and adapt to changing web layouts and content structures. Communication Skills: Effective communication and collaboration skills to work within a remote team en...

  $316 (Avg Bid)
  $316 Snittbud
  40 bud

  Contract: 3months Work timings: 12pm – 9pm Location: Remote Exp 5+yrs Requirements • Excellent knowledge of C#, .Net. • Minimum 5 years of experience working with • Experience with MAUI is must. • Experience integrating API. • Design custom controls & integrate 3rd party controls. • Knowledge of iOS & Android. • Knowledge of git or any other version control system. • Good communication & presentation skills. • Willing to learn other technologies such as NativeScript, React Native, Flutter, Ionic, etc.

  $1509 (Avg Bid)
  $1509 Snittbud
  16 bud

  Project Description: Install Proxmox on Dedicated Server Operating System: Debian - The client is looking for a freelancer to install Proxmox on their dedicated server that is currently ...Dedicated Server Operating System: Debian - The client is looking for a freelancer to install Proxmox on their dedicated server that is currently running Debian. - The freelancer should have experience with Proxmox installation and configuration. - The client has root access to the dedicated server. - The preferred method for the freelancer to access and install Proxmox is through a method other than Remote Desktop or SSH. - The freelancer should be proficient in alternative methods of accessing and installing software on servers. - Clear communication and timely completion of the project are ...

  $31 (Avg Bid)
  $31 Snittbud
  13 bud
  Salespeople 4 dagar left
  VERIFIERAD

  Salespeople Needed in the Technology Industry - Looking for both Inside Sales and Outside Sales professionals - Ideal candidates will have experience in the technology industry - Need 1-3 salespeople to join our team - Must have excellent communication and negotiation skills - Knowledge of the latest techn...in the technology industry - Need 1-3 salespeople to join our team - Must have excellent communication and negotiation skills - Knowledge of the latest technology trends and products is preferred - Ability to build relationships with potential clients and close deals - Previous sales experience is required - Self-motivated individuals who can work independently and meet sales targets - This is a remote position, so candidates must have a reliable internet connection and home off...

  $300 (Avg Bid)
  $300 Snittbud
  8 bud

  ...length of the final edited videos will vary per client, ranging from 5 minutes to 75 minutes. - The video editor should be able to work efficiently and effectively within the specified timeframes. - Proficiency in video editing software and strong technical skills are required. - Proficiency in Click Up preferred! - Excellent communication skills and the ability to collaborate with a worldwide, remote team are essential. (20-25 team members) - The video editor should be able to meet deadlines and deliver high-quality work consistently. - This position will also require producing polished audio and creating reels from clips within the podcast episodes (this requires captions, b roll, and/or gifs) - MUST have strong English writing skills for writing Captions for the reels If you ...

  $42 (Avg Bid)
  $42 Snittbud
  24 bud

  I am looking for a network expert who can help me resolve my network connectivity issue of being unable to connect to specific websites or services. Skills and experience needed: - Proficiency in troubleshooting network connectivity issues - Strong knowledge of VPN protocols, particularly IPSec - Experience in configuring and managing VPN tunnels - Familiarity with firewalls and security protocols - Ability to diagnose and resolve network communication problems I am seeking a long-term fix for this issue, so I am looking for someone who can not only solve the current problem but also provide ongoing support and maintenance to ensure a stable and reliable network connection.

  $125 (Avg Bid)
  $125 Snittbud
  15 bud

  JOIN OUR TEAM! We are seeking a Remote Assistant to become a part of our legal services company. Your responsibilities will include: Making calls in English to medical providers to verify outstanding balances. Logging and updating balances in a spreadsheet. Formatting and preparing letters to be sent to medical providers. What we offer: A base salary of $300 (USD). Additionally, a bonus of $1 for every balance you successfully verify. Working Hours: Monday to Friday, from 10am to 3pm (Chile time) or until you have verified 10 balances, whichever comes first. Mandatory Requirements: Be available during the specified working hours. Advanced proficiency in English (will be assessed during the interview). Have a high-quality and stable internet connection. If you are qualified an...

  $485 (Avg Bid)
  Brådskande
  $485 Snittbud
  12 bud
  Virtual assistant for SaaS company 4 dagar left
  VERIFIERAD

  ...in Microsoft Office Suite and Google Workspace. - Strong organizational and time management abilities. - Attention to detail and problem-solving skills. - Experience in customer service, marketing, or administrative roles is a plus. - Familiarity with SaaS products or the technology industry is advantageous. - Basic design skills using Canva or similar tools. - Reliable internet connection and remote work setup. Benefits: - Flexible working hours. - Opportunity to work with a dynamic and innovative SaaS company. - Competitive compensation based on experience. - Potential for growth within the organization. Application Instructions: Interested candidates should submit their resume and a brief cover letter outlining their relevant experience and availability. Please include &...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Snittbud
  71 bud

  Attestation of Employment Documents in Rzeszow, Poland - I am looking for a professional who can assist me in getting my employment documents attested by the relevant authorities in Rzeszow, Poland. - I need to get 1 document attested. - The document that needs to be attested is related to my employment. - I require the attestation to be completed within 1 week. - This is not a remote job, -Someone who live in the same place will be prefer. Skills and Experience: - Experience in dealing with attestation procedures in Rzeszow, Poland. - Knowledge of the required documentation and processes for attesting employment documents. - Attention to detail to ensure all necessary steps are followed accurately. - Excellent communication skills to coordinate with relevant authori...

  $10 - $45
  Lokalt
  $10 - $45
  0 bud

  WGNR, a global branding and brand marketing agency, is on the hunt for a Freelance Project Manager to join our remote team. You'll manage multiple branding and marketing projects, ensuring they're completed on time, within scope, and within budget. If you're organized, experienced, and a great communicator, apply now!

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr Snittbud
  48 bud

  I am looking for a skilled mobile developer to create a home automation application with MQTT and AWS server integrations. The primary purpose of the app will be remote control, and it should be designed for both iOS and Android operating systems. The home automation device I’m using is smart bulbs, which the application should be able to monitor and control. I would also like the app to be able to schedule operations, as well as monitor energy usage. If you think the challenge is something you’d be interested in, please reach out and let’s discuss further details.

  $130 (Avg Bid)
  $130 Snittbud
  8 bud
  Ninjatrader 4 dagar left

  ...to hire someone who is experienced with Ninjatrader 8 to develop a fairly simple custom strategy script. It has multiple exits and needs to have daily maximum risk and targets coded in. I need somebody who is experienced and fast to grasp finer points and details. You would need to have a good understanding of calling indicators for the strategy and order handling. My method of working is via remote pc sharing and a WhatsApp call at the same time. Please provide your quote per hour together with your experience level. I am straight talking, and prefer others who when faced with something they can or cannot do, can say honestly that they can't do it. Even if you cannot do the complex tasks, I can still find easier jobs for you. I would initially book a test hour so as to s...

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr Snittbud
  22 bud

  Topp remote sensing community artiklar