Remote sensingJobb

Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  5,000 remote sensing jobb har hittats, med prissättning USD

  Hallå där! Vi söker en frilansande copy/skribent med intresse för padel. Vi håller på att bygga ett padel-community och behöver därmed en skribent som kan leverera artiklar löpande. Uppskattningsvis 8-10 timmar i veckan. Allt sker remote med möten veckovis. Skicka gärna PM vid intresse.

  $41 / hr (Avg Bid)
  $41 / hr Snittbud
  5 bud

  Vi är i behov av en frilansar som kan hjälpa oss sätta upp, montera och installera hårdvara till kund. Tv-skärmar, högtalare, mikrofon, touchscreen, display, remote-tablet och liknande är i huvudsak de produkter som innefattas. Uppdragen kommer till en början innebära att montera upp och starta igång de olika produkterna ute hos kund så de får ett fungerande konferensrum.

  $17 / hr (Avg Bid)
  Lokalt
  $17 / hr Snittbud
  3 bud
  BI-konsult Avslutades left

  Om uppdraget BI/BA-konsult för relativt kort uppdrag (4-5 mån), start omgående. Konsult behöver vara: Mycket duktig Business Process Analyst. Complience erfaren. Bekant med KYC, ODD och AML och med fördel bankerfarenhet (inte fin-tech). Ska kunna göra ordentliga GAP-analyser m.m. Uppdraget är under First line risk-delen hos kunden. Uppdraget kan utföras remote.

  $72 - $93 / hr
  $72 - $93 / hr
  0 bud
  Frilans UX-Designer Avslutades left

  För kunds räkning söker vi en UX-Designer för ett remote uppdrag i Sverige. Arbetet går ut på att konsulten ska tillsammans med kunden jobba på 2–5 webbaserade uppdrag per månad. Som person ska du vara en stark kommunikatör som kan förvandla kundens behov till en vass design och sedan tydligt och enkelt förklara sin idé till ett internt team för utförande. Kvalifikationer För detta projekt söker vi en person med följande kvalifikationer: - En erfaren UX-designer med 2 års erfarenhet - Ett skarpt öga för design med en uppdaterad designportfölj - Driven, noggrann och självständig med starka kommunikationskunskaper - Flytande i svenska Plats: Sverige Omfat...

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr Snittbud
  4 bud

  Inbound Marketing Consultant - Swedish language - Remote worker Som Inbound marketing consultent i vårt digitala marknadsteam arbetar du med att skapa och producera digitala marknadskampanjer för Brightvisions kunder. För att trivas i denna roll bör du vara en person som lever online och har ett stort intresse för digital marknadsföring, med några års erfarenhet av området. Det är en bred roll som inkluderar både strategi och operativt genomförande. Det innebär att du dels behöver ha förståelse för att planera framgångsrika digitala marknadsföringskampanjer, och dels att praktisk kunna skapa dem i de verktyg som krävs. Att skriva bra texter, utforma grafiskt material och ...

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr Snittbud
  5 bud
  Social Media Manager Needed 6 dagar left
  VERIFIERAD

  Job Title: Social Media Manager Location: Bangladesh (Full-time, Remote) About Our Company: We are an innovative marketing platform established in 2022, dedicated to helping AI and SaaS companies amplify their sales and online presence. Our team thrives on creativity and cutting-edge strategies to navigate the dynamic world of digital marketing. The Role: We are seeking a talented Social Media Manager to join our dynamic team. This role is designed for a creative and data-driven individual with a passion for AI and SaaS products. As our Social Media Manager, you will be the voice, eyes, and ears of our brand across various social platforms. Key Responsibilities: Manage and oversee all social media accounts. Extract and handle data entry from platforms like ProductHunt. Bring inn...

  $63 (Avg Bid)
  $63 Snittbud
  26 bud

  BossJi is a new caree...candidates. We are looking to quickly onboard remote/WFH freelance recruiters ready to work on various non-tech, mid-level roles (typically Rs. 5-15 LPA packages) in B2B SaaS and fintech startups. Role description: Your role will be to source and screen candidates as our clients will take over the recruitment process post-shortlisting our candidates. We'll give the mandates (from our clients), screening questions, and message templates as well as share feedback. Who's this role for? Recruiters confident of their candidate sourcing/screening abilities who can close mandates quickly Those who need flexibility: set your own hours and WFH (We don't care what hours you work as long as you generate a consistent flow of strong candidates.) Locat...

  $1 - $5 / hr
  $1 - $5 / hr
  0 bud

  We are seeking an organized, detailed-oriented, and tech-savvy Virtual Assistant to help me manage my business tasks. Your primary responsibility will be Remote Support with a focus on Job Post management and Google Drive organization. Key Tasks; * Job Posting: You'll be tasked with creating compelling job posts, ensuring they reach the right audiences and attract potential candidates. * Drive Organization: Your key role will be to manage my Google Drive. This involves organizing screenshots into accessible and logical systems, ensuring all files and folders are correctly named, and stored for easy retrieval. Expertise Needed: * Proficient in Google Drive: Must demonstrate a knack for organizing complex information into comprehensive, user-friendly systems. * Strong Attentio...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snittbud
  25 bud

  ...home automation system. The system will include multiple features such as: - Lighting Control: Capability to regulate and control lighting systems throughout the home. - Security System Integration: Ensure effective integration with existing security systems. - Appliance Control: Integrate controls for fans, AC, and washing machine. The system should be designed for user accessibility through a remote app on a mobile device, ensuring a seamless and convenient usage experience. The ideal candidate for this project should possess: - Proven experience with PCB design for home automation. - Solid understanding of lighting, security system, and appliance control integration. - Familiarity with developing systems controllable through mobile apps. - Robust knowledge about large syst...

  $14 (Avg Bid)
  $14 Snittbud
  4 bud
  TypeScript Bug Repair Required 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm seeking an experienced TypeScript professional to rectify a persistent bug in our application. This bug is consistently causing incorrect results during information display across multiple user sessions. Responsibilities and Requirements: - Locate and fix the bug causing incorrect results - Validate that the bug is no longer affecting the information display functionality - Ensure the is...testing techniques - Ability to communicate complex technical issues in a user-friendly manner This project requires a sharp attention to detail and a solid understanding of TypeScript. If you can efficiently solve this problem, there's potential for additional work on this project. working via anydesk or ultraviewer entire project is compulsory. do not apply if you are not willing to wo...

  $19 (Avg Bid)
  $19 Snittbud
  13 bud

  Remote Sales and Administrative Assistant (1 day/Week with the option to take on more days in the future) Are you a highly organized and self-motivated individual with exceptional communication skills? We're seeking a remote Sales and Administrative Assistant, working three days a week. As a remote Sales and Administrative Assistant, your role will include lead sourcing, telesales, email communication, data entry, CRM marketing emails, and general administrative duties. Start date: Immediate Looking forward to hearing from you! This position is only available for South Africa.

  $124 (Avg Bid)
  $124 Snittbud
  10 bud

  Job Summary: The PrestaShop Shop Manager/Administrator is responsible for overseeing the day-to-day operations and administration of the PrestaShop e-commer...multitasking in a fast-paced environment. Knowledge of digital marketing channels, SEO, and online advertising platforms. Familiarity with web analytics tools (e.g., Google Analytics) and reporting methodologies. Strong problem-solving skills and ability to troubleshoot technical issues independently. Working Conditions: The PrestaShop Shop Manager/Administrator typically works in an office or remote setting, with occasional meetings or events. May be required to work evenings, weekends, or holidays during peak periods or special promotions. May involve occasional travel for industry conferences, training seminars, or vendor...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Snittbud
  7 bud

  I require a proficient software developer with expertise in full-stack mobile app development, specifically for an e-commerce fuel delivery application, and be able to support with software development for admin purposes in the business. Main Duties: - Develop a responsive, user-friendly e-commerce mobile application. - Handle both front-end and back-end developme...Strong attention to detail and a focus on creating user-friendly app features. - Knowledge of current e-commerce trends, and ability to implement these in the mobile app. In favor of freelancers who can provide samples of previous e-commerce mobile apps they have developed. Looking forward to your bids, thank you! We can offer competitive rates for the right candidate. We offer a flexible remote working en...

  $6033 - $12066
  Försegla
  $6033 - $12066
  60 bud

  We are seeking a detail-oriented and highly organized Remote Data Entry Specialist to join our team. The ideal candidate will be responsible for accurately inputting and maintaining data in our systems, ensuring data integrity and consistency. This is a remote position that requires a strong commitment to accuracy and attention to detail. Key Responsibilities: Data Entry: Accurately input data from various sources into our database or software systems. Data Verification: Verify the accuracy and completeness of data entries, cross-referencing information to ensure data integrity. Confidentiality: Handle sensitive information with discretion and maintain strict confidentiality.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snittbud
  34 bud

  ...innovative system for my electric fleet. The perfect candidate must have proven experience and deep understanding of IoT implementation in the automotive industry. Key Features: * Real-time tracking to monitor the position of each vehicle at any given moment. * Remote monitoring and control, for comprehensive control over our fleet. * Predictive maintenance strategies to drastically reduce maintenance costs and enhance field operations. Devices for implementation: * GPS trackers, which will be tasked with absolute positioning of our fleet. * Remote locking and geo fence alerts * Control modules to oversee the operational functions of our fleet. Data collection: * Vehicle location data, crucial for tracking and managing our electric fleet. * Battery status, to keep close...

  $1035 (Avg Bid)
  $1035 Snittbud
  16 bud

  As a business owner, I'm in need of a remote part-time administrative assistant. Your tasks will mainly involve: - Office correspondence management: You should be able to handle various forms of correspondence such as emails, calls and letters. - Database or records maintenance: The ability to maintain and update our existing databases and records is crucial for this role. - Event and meeting coordination: Arranging and coordinating our meetings, webinars, conferences or other events. The ideal candidate will have office administration experience and be comfortable working remotely. Good organization skills and attention to detail are key for this position. Your ability to juggle multiple tasks will be appreciated.

  $72 (Avg Bid)
  $72 Snittbud
  8 bud
  Blockchain Developer 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am seeking a skilled Blockchain Developer who has expertise in integrating Web3 wallets and smart contracts with custom websites. Now, we are building the powerful Metaverse project. As a Blockchain Developer at our team, you will play a key role in developing and maintaining our web applications, with a particular focus on blockchain integration. Responsibilitie...✅Collaborate with backend developers to ensure seamless integration with APTo aIs and services. Requirements: ✅Extensive experience in integrating Web3 wallets (such as MetaMask) with React applications. ✅Solid understanding of smart contract development and integration with custom website. ✅Knowledge of database setup and management, including SQL and/or NoSQL databases. ❗️This is a full-time remote location❗️

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr Snittbud
  36 bud

  I have a small Python Script that I execute on a remote Linux server from Windows cmd. Inside the script, I put a car Id (VIN = Vehicle Id Number: 17 characters), some data about this car, are retrieved and stored on a DB. I would like to execute the Python script from a webpage (to implement to my wordpress website) with an input field to enter the car VIN. Once the car data are retrieved and stored on the DB for the VIN by the Python script, we show the result on the webpage. If you are interested by the project, please check PDF detailling tasks to realize. Please make me offer only if you are available now to work on it (1 to 2 days to dedicate I guess - if you have all skills) Thank you

  $79 (Avg Bid)
  $79 Snittbud
  26 bud

  Title: Experienced Python Developer for Web Project (Django and Flask) Description: We are seeking an exper...Proven experience in web development with Python. Proficiency in Django and Flask frameworks. Good understanding of relational and non-relational database principles. Ability to work independently and as part of a team. Excellent communication skills and ability to collaborate effectively with team members. Contract Duration: 3 to 4 months (possibility of extension based on project needs) Location: Remote work Start Date: As soon as possible If you are passionate about web development and have a strong background in Python, Django, and Flask, we would be delighted to welcome you to our team for this exciting project. Please send a cover letter describing your relevant e...

  $4150 (Avg Bid)
  $4150 Snittbud
  46 bud
  Urgent IPMI Issue Resolution 6 dagar left
  VERIFIERAD

  Unfortunately, Microsoft did a very long mandatory update to my laptop and I can no longer connect to my remote server using IPMI. The server is running Ubuntu 20.04. I need somebody to take remote control of my laptop and connect to the server using putty, which fortunately is still working, and sort out the IPMI problem.

  $123 (Avg Bid)
  $123 Snittbud
  16 bud

  ...your skills and previous work. - Ability to work independently and efficiently, managing multiple projects simultaneously while adhering to deadlines. - Excellent communication skills and a collaborative mindset, with the ability to effectively communicate with team members and clients. - Attention to detail and a keen eye for visual aesthetics. - Access to necessary equipment and software for remote video editing. If you are a talented Video Editor with expertise in Adobe Premiere Pro and a passion for creating compelling visual content, we encourage you to apply for this opportunity. Please provide your resume, portfolio, and any relevant samples or links showcasing your work. We look forward to reviewing your application and potentially collaborating with you on our projects....

  $72 (Avg Bid)
  $72 Snittbud
  18 bud

  I am in search of a knowledgeable individual to design an RF transmitter circuit compatibl...straightforward as possible, without compromising functionality. - Compatibility: The transmitter circuit must be compatible with the rx480e module. The Purpose: This RF transmitter circuit will be instrumental for a remote control system that is able to control a small relay and through that relay we can control a power circuit. Ideal Candidate: For a successful bid on this project, you should have: - Proficient knowledge of RF circuit design. - Proven experience in long-range communication technologies. - Understanding of the rx480e module - Prior experience in designing circuits for remote control systems. Let me know how you can deliver these specifications, and let's get ...

  $89 (Avg Bid)
  $89 Snittbud
  8 bud
  I need help 6 dagar left

  I need help installing/configuring windows server 2016 rdp remote access

  $26 (Avg Bid)
  $26 Snittbud
  18 bud

  ...your skills and previous work. - Ability to work independently and efficiently, managing multiple projects simultaneously while adhering to deadlines. - Excellent communication skills and a collaborative mindset, with the ability to effectively communicate with team members and clients. - Attention to detail and a keen eye for visual aesthetics. - Access to necessary equipment and software for remote video editing. If you are a talented Video Editor with expertise in Adobe Premiere Pro and a passion for creating compelling visual content, we encourage you to apply for this opportunity. Please provide your resume, portfolio, and any relevant samples or links showcasing your work. We look forward to reviewing your application and potentially collaborating with you on our projects....

  $14 (Avg Bid)
  $14 Snittbud
  10 bud

  Vänligen Vänligen Registrera dig eller Logga in för att se mer information.

  Framhäv Försegla Topptävling
  Android Apps Import And Setup 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm looking for an experienced Android developer who understands Kotlin and Flutter. Your task involves: * Importing a series of Android app projects I’ve acquired. * Setting up these projects in a new environment. * Have 8 Projects that need to be setup Fully functional projects. Only gradle, android OS or sdk compatibility issues might be there to run in new environment. Develo...looking for an experienced Android developer who understands Kotlin and Flutter. Your task involves: * Importing a series of Android app projects I’ve acquired. * Setting up these projects in a new environment. * Have 8 Projects that need to be setup Fully functional projects. Only gradle, android OS or sdk compatibility issues might be there to run in new environment. Developer has to do ...

  $184 (Avg Bid)
  $184 Snittbud
  22 bud

  I am in search of a professional journalist capable of conducting a remote interview about a specific project or event. The conversation will be comprehensive and require you to familiarise yourself with the project at hand. Key Responsibilities: - Prepare and conduct a thorough interview remotely. - Write a captivating narrative based on the interview. - Publish and distribute the narrative across a variety of platforms, including newspapers, magazines, and online platforms. Ideal Skills: - Extensive experience in journalism and interviews. - Demonstrable ability to evoke engaging conversations around specific projects or events. - Strong writing skills for crafting narratives appealing to diverse audiences. - Proven track record in securing publication and distribution acros...

  $93 (Avg Bid)
  $93 Snittbud
  25 bud
  Flutter Android App Enhancement 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I need a developer experienced in Flutter who can help uplift my android mobile application with User Interface improvements and Performance optimizations. It is a simple puzzle app. I want the developer to work on remote desktop as the code cannot be shared.

  $193 (Avg Bid)
  $193 Snittbud
  24 bud

  I need a reliable, detail-oriented data entry personnel from Argentina and Mexico. You'll be working remotely, handling textual data. The time commitment required is less than 10 hours per week. Ideal skills and experience: - Outstanding attention to detail - Experience in data entry - Proficient in English and Spanish - Understanding of textual data - Reliable and able to work independently - Familiarity with data entry software is a plus Please apply if you meet these requirements. Looking forward to working together on this project.

  $429 (Avg Bid)
  $429 Snittbud
  28 bud

  As a Part-Time Vicidial Developer, you will be integral to the continuous improvement an...Proficiency: In-depth knowledge of Vicidial configuration, customization, and troubleshooting. VoIP and Telephony: Strong understanding of VoIP and telephony systems. Problem-Solving Skills: Excellent problem-solving abilities with a keen attention to detail. Communication: Effective communication skills, both written and verbal. Independence: Ability to work independently and efficiently in a remote environment. Integration Expertise: In-depth knowledge of Go High Level/Vicidial Integration. If you are a dedicated professional seeking to contribute your expertise to the dynamic field of telephony solutions, we invite you to join our team and make a meaningful impact on our organization&...

  $186 (Avg Bid)
  $186 Snittbud
  26 bud

  ...an experienced front-end developer proficient in NextJS to assist with ongoing platform maintenance and improvements. This is a remote, contract-based role. Requirements: 2+ years experience coding in NextJS Familiar with building responsive UI components Skilled in implementing carousels/Slick sliders Knowledge of CSS and JavaScript debugging Strong communication and collaboration skills Tasks: Add new features like multi-item carousels Modify page templates and components Update styles and optimize UI/UX Improve performance through refactoring Fix reported bugs and errors Communicate progress, issues, recommendations Duration: 10 days Work Arrangement: Remote, flexible hours If you meet the requirements and are comfortable leading these tasks to enhance our NextJ...

  $355 (Avg Bid)
  $355 Snittbud
  32 bud

  Role Description This is a temporary remote role for a Loan Originator. The consultant should have implemented risk-based pricing and internal rating models for at least 5 banks . The consultant should be able to demonstrate an understanding of digital lending products i.e. The outcome should include models to support digital lending for the following but not limited to : • Customers term loans • Customers payday loans • Customers micro loans • Scheme loans • MSME micro loans to marketers and small businesses • Trade finance • Temporal Overdrafts Overall Internal Rating Models Scope • Review the existing loan underwriting manuals and create a gap assessment report based on observed holes in client credit risk assessment. • Analyze the lo...

  $12500 (Avg Bid)
  $12500 Snittbud
  1 bud

  i have an issue : 1. i have saved youtube link in CKEditor but when i try to show in page is nothing. 2. CKEditor feature is error when i use @vite for tailwind. i need help for my learning. help using remote. i will choose you by real bid on your freelancer bidding.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Snittbud
  14 bud

  Job Title: Full Stack Developer (.NET Technology) - Contract-to-Hire Job Description: We are seeking a highly skilled Full Stack Developer for our Asian partner, with expertise in .NET technology for a dynamic Contract-to-Hire role. The ideal candidate should pos...Skills: Proficient in .NET technologies (C#, ASP.NET, MVC). Strong front-end development skills using HTML, CSS, JavaScript, and related frameworks. Database proficiency with SQL Server or similar. Contract-to-Hire: The position starts as a contract role with the potential for a long-term engagement based on performance and mutual agreement. Remote Work: Requires a dedicated and peaceful work environment, with a reliable internet connection to support remote collaboration. Job Types: Full-time, Contract Benefits...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Snittbud
  51 bud

  As a rapidly expanding business, We are in immediate need of a remote support specialist who can take on the role of a virtual assistant. The ideal candidate will provide vital support for daily operations and will need to have the following responsibilities: - Job Posting: As part of your duties, you'll post job advertisements on LinkedIn, reaching out to potential candidates. - Messaging Applicants: To ensure smooth communication with potential job candidates, you'll be responsible for sending them one time messages. - Google Drive Management: You'll also be tasked with managing Google drive. The primary responsibility in this area is sorting and organizing files according to preference. The desired candidate for this role should be highly organized, meticulous...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Snittbud
  94 bud

  As a well-established psychological practitioner...in need of more reach, I'm seeking an experienced psychologist to conduct several online services for my clients. Specifically, the tasks will include: *Offering psychological counseling sessions online *Conducting psychotherapy sessions via video or chat platforms *Carrying out psychological assessments remotely The ideal candidate should have: *Excellent online communication skills for remote sessions *A strong background and proven experience in psychology *The capacity to interact well with a diverse client base *The ability to conduct sessions in a sensitive and professional manner. Please be aware, however, that the target audience has not been defined for these services; consequently, adaptability in your approac...

  $58 (Avg Bid)
  $58 Snittbud
  17 bud

  I need a medical scribe for remote work to assist with documenting patient medical histories. Here are the key responsibilities and job details: - Tasks: The major focus will be on recording and organizing patient medical histories in an efficient and accurate manner. - Speciality: The candidate must have a background in radiology, so experience in related transcriptions is required. - Experience: This role is open to beginners in medical writing. The most important qualities are attention to detail and ability to quickly learn and adapt. Ideal applicants should possess the methodologies to convert complex medical terminology into comprehensible language. Your willingness and determination to understand new concepts in medical writing hold more value than vast years of experience...

  $257 (Avg Bid)
  $257 Snittbud
  13 bud

  ...understanding charging station status and usage patterns. 2. Remote Control: A second key capability would be the remote control of these charging stations. This will provide convenience for the user and enhance operational efficiency. 3. Payment Processing: Lastly, the app should incorporate a secure and straightforward payment processing system for charging services. As for the design, it wasn't specified, so I would welcome creativity while maintaining the user-friendly and intuitive approach of the application. Ideal skills for this project would include: - Extensive experience in iOS and Android development - An understanding of the OCPP and its implementation in mobile applications - Knowledge of real-time monitoring systems and remote control capab...

  $860 (Avg Bid)
  $860 Snittbud
  18 bud

  We are currently on the lookout for a dynamic fresher who is ready to embark upon an exciting journey with our startup. Being a startup, versatility is one of the key traits we are pursuing. Looking for a fresher to join our startup company in India as Software Engineer Trainee. This is a full-time position. Initially there will be a 6 months probation period which will be 100% remote. During Probation period, we provide on the job training for first 3 months on different technologies and based on the performance, projects will be given in the next 3 months of the Probation. No renumeration for the first part of the Probation and minimal stipend will be given for the second part. The incumbent will be responsible for coding, testing, and other software development tasks. The cand...

  $18 (Avg Bid)
  $18 Snittbud
  15 bud

  I'm currently in need of an experienced and dedicated remote sales team that can effectively sell my digital products. Key Job Responsibilities: * The main product line this endeavor revolves around is the EMC LED from LUEDERSADVERTISING.COM. * You'll be responsible for explaining the features, benefits, and potential applications of our product to prospective customers. * Tracking and reporting sales progress is also a significant part of your role. Ideal Skills and Experience: * Proven sales experience with digital products, particularly in the software sector. * Knowledge about tech products, especially LED advertising solutions, would be a significant advantage. * Excellent verbal and written communication skills. * Self-motivated individuals who can work indep...

  $51433 (Avg Bid)
  $51433 Snittbud
  3 bud

  ...significant contributions to an EXISTING one of the most known advanced WebRTC platform in the market. The project is mainly in ASP.NET / DotNet4.8 and modern C++ desktop environment with Visual Studio 2023. Candidates should have a proven track record in this area. The following improvements and additions need to be made: - Enhance the video streaming capabilities of existing Screen Share and Remote Control using libWebRTC C++ library (Like Chrome uses for its inner WebRTC engine & JS API) - Develop a ScreenShare & Annotation floating/docking Toolbar similar to the Zoom style for screen sharing - Shape a hassle-free and efficient user interface using modern C++ The candidate needs to make sure the improved WebRTC project is compatible with Windows OS and the following ...

  $4884 (Avg Bid)
  $4884 Snittbud
  25 bud
  2D Cartoon Explainer Video 5 dagar left
  VERIFIERAD

  ...catastrophes on Earth, decide to join forces to save the planet. The story includes engaging scenes of devastating floods, furious fires, and glacier melting, highlighting the urgency to act against climate change. The koala and ITALIEN establish CALMABIS, a company dedicated to spreading information on sustainability and offering CBD-based products to promote mental and physical well-being. Script: In a remote corner of Australia, a koala with a sad expression and eyes full of worry watches helplessly as a forest fire consumes its habitat. Flames dance menacingly around him, but just when all seems lost, a spaceship descends from the sky, emitting a laser beam that lifts him up and carries him to safety. Inside the spaceship, the koala meets ITALIEN, an alien with a bushy face a...

  $136 (Avg Bid)
  $136 Snittbud
  68 bud

  ...times and business professional dress is required. When you join our team, we’ll work together to set a schedule that fits both your personal life and our church’s needs. It’s important to us that this works for everyone involved. But once we agree on your schedule, we expect you to stick to it without exceptions. You must submit all homework assignments by the deadlines and be punctual for all remote meetings for which you are scheduled to attend. If for some reason you need to change your schedule, you must let us know at least 30 days in advance. Oath of Service and Commitment: Upon joining our ministry, all staff, volunteers, and helpers are required to recite the church's 'Oath of Service and Commitment.' This solemn vow is a testament to...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Snittbud
  34 bud

  ...wireless device onsite, in Ft Lauderdale. The main goal is to verify Guest wireless is configured and then either establish or reestablish remote access to the management. Your expertise could assist me in the following: - Configure the Eero wireless device to serve Guest wireless - Establish secure access to the device and set up remote access. It's crucial for me to have remote access to the Eero wireless device when we're done Ideal Skills: - Strong knowledge of networking and Wi-Fi devices, including Eero. - Proven experience in setting up secure networks and configuring various devices to that network. - Expertise in configuring devices for remote access. - Ability to work onsite in Ft Lauderdale. Please ensure you have these skills an...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr Snittbud
  9 bud
  LinkedIn Data Entry Commenter Task 5 dagar left
  VERIFIERAD

  We are seeking a detail-oriented and efficient individual to assist with copy-paste data entry tasks on LinkedIn. As a LinkedIn Data Entry Commenter, your primary responsibility will be to ...- Excellent attention to detail and accuracy in data entry tasks. - Ability to follow instructions and work independently with minimal supervision. - Reliable internet connection and access to a computer or mobile device. - Prior experience in data entry or similar administrative tasks is preferred but not required. - Commitment to meeting deadlines and delivering high-quality work. This is a remote, part-time position with flexible hours. If you are organized, reliable, and looking for a flexible opportunity to earn extra income, we encourage you to apply for the LinkedIn Data Entry Commenter...

  $69 (Avg Bid)
  $69 Snittbud
  42 bud

  We are currently in need of a Remote Virtual Assistant with strong skills in overall job post management and LinkedIn platform. Key Responsibilities: - Managing my job postings on LinkedIn. - Overseeing and organising my LinkedIn inbox to ensure all messages are answered or addressed timely. Skills and Experience: - Exceptional communication and organisational skills. - Familiarity with LinkedIn and its job post management functions. - Ability to multitask and prioritise daily workload. - High level verbal and written communications skills. - Discretion with personal and confidential information. The ideal candidate should be proactive, detail-oriented and able to meet deadlines. Familiarity with LinkedIn job post functionalities, as well as a knack for organizing and solvi...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snittbud
  80 bud

  As a firm managing over 100 group health benefits insurance policies and ent...are required. - Proficient in data imports and analytics. Tasks You Will Handle: - Evaluate and assess the risk and performance of existing and new group policies. - Set prices that align with the evaluated risk. - Management of insurance policies including updates and renewals. - Import relevant data into MS Power BI and conduct comprehensive analysis to inform decision making. This is a 100% remote and part-time role based on volume of quotes. The ideal candidate will be available mid-April for training. Please submit a proposal if you believe you have the skill set to assist me in these crucial tasks. Your proposal should outline your past experience with group health benefits and any other relevant ...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr Snittbud
  17 bud

  ...sleek design. - Integrate user registration and login feature into this redesigned layout. - Incorporate a system for time tracking and billing users, tied to each user's account. - Include the capability for remote desktop access. - The design needs to include dynamic backgrounds, interactive buttons, and smooth transitions, enhancing user experience. Ideal Skills: - Proficient in Html. - In-depth understanding of UI/UX principles, fluent in designing interactive elements. - Experience in building time tracking and billing features. - Experience with user authentication and remote desktop access integration. - Ideally someone who keeps up with modern design trends and can create sleek professional designs. By successfully completing these tasks, you will help cr...

  $189 (Avg Bid)
  $189 Snittbud
  38 bud

  ...calls to easily communicate with potential customers. - Remote employee monitoring: This is an essential feature of our app. It must track the location of field employees in real-time during work hours. Ideal Skills and Experience: A freelancer with a strong background in app development, specifically in creating CRM applications, will be an ideal fit. Experience in adding telecommunication features such as call recording, bulk SMS, and voice call is required. Candidates with a proven track record approaching similar projects and a strong understanding of remote employee tracking will be highly valued. The goal of this project is to develop a comprehensive solution that combines CRM functionality with telecalling, task tracking, and remote employee monitoring. Th...

  $263 (Avg Bid)
  $263 Snittbud
  13 bud

  ...fusion of content and commerce with our latest project—a content commerce platform powered by Shopify. This innovative undertaking aims to seamlessly blend engaging content with a smooth shopping experience, setting new standards in the industry. Scheduled for a 2-3 month development phase, we're looking for a dynamic individual to bring this vision to life in a fast-paced, agile environment. This remote opportunity is perfect for candidates located in time zones between GMT-01:00 and GMT+02:00, who thrive in collaborative settings and champion open, transparent communication. Role Description: As a pivotal member of our project team, you'll tackle the challenges of frontend development head-on, playing a crucial role in the creation and ongoing enhancement o...

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr Snittbud
  81 bud

  Topp remote sensing community artiklar