Redhat linuxJobb

Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  5,000 redhat linux jobb har hittats, med prissättning USD

  Vi är ett IT konsultbolag och har fått in en förfrågan från vår beställare om Plattformsutvecklare (Devops) där fokus ligger på följande: · Med hjälp av Infrastruc...konsultbolag och har fått in en förfrågan från vår beställare om Plattformsutvecklare (Devops) där fokus ligger på följande: · Med hjälp av Infrastructure as Code (t.ex. Ansible) ha byggt applikationsplattformar · Efter att ha byggt dessa applikationsplattformar även driftat och förvaltat dessa · Vi tycker att man ska ha erfarenhet från både ”Linux-världen” samt ”Microsoft-världen”, dä...

  $83 / hr (Avg Bid)
  $83 / hr Snittbud
  1 bud

  Hej, Jag söker en Sverigebaserad projektledare på timtid (uppdragstagare) för utveckling av min webbsajt som är baserad på Linux/PHP/MySQL/Codeigniter. Vår tjänst har varit online sedan 1995. Önskar en person som har lång erfarenhet av projektutveckling, kvalitetsarbete och "dataprogrammering" och som samarbetat med utvecklare internationellt. Du ska vara länken mellan mig och utvecklarna och leda, instruera och kontrollera utvecklarna. Nyckelord är funktionalitet, kvalitet, on-time, säkerhet, lönsamhet.

  $52 / hr (Avg Bid)
  $52 / hr Snittbud
  19 bud
  Project for Simon E. Avslutades left

  Hej! Jag har ett projekt jag undrar om du vill diskutera, det har påbörjats, men i stort sett är det enda som finns nu ett GUI förberett i gtk+, dvs all funktionalitet saknas. Appen är inledningsvis för Mac men ska vara lätt att porta till Linux/Windows, därav gtk+ trots att vi gör den för Mac först.. mvh David

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Snittbud
  1 bud

  Jag behöver hjälp med att sätta upp ett framework med Angular, Vue eller OpenUI5. Web appen ska ha 5-6 sidor, Inloggning, Konfig, Kundreg, Produkter, Order, Logg. Viss logik i appen, men det mesta sker i backend som anropas via json REST API. Web appen skall köra på Azure linux server.

  $545 (Avg Bid)
  $545 Snittbud
  4 bud
  Bygg en hemsida Avslutades left

  Körkortsjakten i Stockholm söker Junior back...resa, där du arbetar tillsammans med ett entreprenörsdrivet och professionellt team” Vem vi tror du är 1) Du får saker gjorda, du vågar tänka utanför traditionella ramverk och du är inte rädd för att ta ansvar. 2) Du har kunskap inom och erfarenhet från minst ett webprojekt där serversidan är baserad på PHP och MySQL 3) Du har viss erfarenhet av hur man sätter upp och administrerar en Linux-baserad server med vanliga LAMP-tjänster 4) Det är ett plus om du har erfarenhet inom HTML, CSS, JavaScript och Ajax, men ditt fokus ligger på backend-utveckling samt viss server-administration. Och det är ett plus om du ka...

  $533 (Avg Bid)
  $533 Snittbud
  10 bud
  Php, Laravel Avslutades left

  Körkortsjakten i Stockholm söker Junior back-end...resa, där du arbetar tillsammans med ett entreprenörsdrivet och professionellt team” Vem vi tror du är 1) Du får saker gjorda, du vågar tänka utanför traditionella ramverk och du är inte rädd för att ta ansvar. 2) Du har kunskap inom och erfarenhet från minst ett webprojekt där serversidan är baserad på PHP och MySQL 3) Du har viss erfarenhet av hur man sätter upp och administrerar en Linux-baserad server med vanliga LAMP-tjänster 4) Det är ett plus om du har erfarenhet inom HTML, CSS, JavaScript och Ajax, men ditt fokus ligger på backend-utveckling samt viss server-administration. Och det är ett plus om d...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Snittbud
  10 bud

  Hejsan sitter med en linux burk med centos 7.0, och en dreambox. Skulle behöva konfigurera dreamboxen så att man kan streama gratis kanaler via sin linuxburk. Jag skulle även behöva få fixat mysql,apache,php m.m.. MVH

  $140 (Avg Bid)
  $140 Snittbud
  2 bud
  DeOps Engineer for Video SaaS 6 dagar left
  VERIFIERAD

  We are seeking a highly skilled DevOps Engineer to join our team. The ideal candidate will have extensive experience with AWS, Python, Linux, video rendering technologies, FFMPEG, and Kubernetes. You will be responsible for managing our infrastructure, ensuring seamless video rendering workflows, and maintaining the overall health and performance of our systems. Key Responsibilities: Design, implement, and manage scalable infrastructure on AWS. Develop and maintain CI/CD pipelines. Automate system provisioning, configuration management, and application deployment. Optimize and manage video rendering workflows using FFMPEG. Implement and manage container orchestration using Kubernetes. Monitor system performance and troubleshoot issues. Collaborate with development teams to ensure se...

  $579 (Avg Bid)
  $579 Snittbud
  53 bud

  WARNING: If you have low or no experience with OpenGL, DO NOT apply. If you have low or no experience with C++, DO NOT apply. What is the target platform for your game development project? Windows & Linux What type of gameplay experience are you aiming for? Singleplayer (multiplayer in the future) What graphical style are you envisioning for your game? Low poly / low res (counter strike source) Requirements: 1. Basic map (level) ( attached). 2. Basic minimap in the top left. 3. FPS Camera with gun and arm models (both the gun and the character model will be sent to you). 4. Basic movement (WASD), mouse movement, jump & crouch. 5. Collision. 6. Press esc to show mouse and a basic pause screen (don't pause the game, just show an overlay) and press esc again to hide...

  $227 (Avg Bid)
  $227 Snittbud
  3 bud

  I'm looking for an experienced software developer who can build a SaaS application, specifically to be compatible with a cross-platform environment (Windows, macOS, Linux). Key responsibilities for this project include: - Developing a SaaS application - Ensuring functionality for data reporting and analytics The ideal freelancer should have specific skills and experience with: - SaaS development - Cross-platform software compatibility - Implementing reporting and analytics capabilities Please provide examples of previous SaaS applications you have developed, specifically those with analytical capabilities.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  7 bud

  I'm seeking a Linux expert who can provide me a command for rsync in parallel. The primary function of this command is to synchronize files between two servers. For any expert, it should be a 2 minutes job. All I need is combine rsync and parallel command so that rsync can copy multiple files at a time. Thank you.

  $15 (Avg Bid)
  $15 Snittbud
  9 bud

  I need an experienced developer to create a cross-platform GUI application that reads data from a BLE beacon. The application should run on Windows, Mac, and Linux. Requirements: - The application should display the beacon's signal strength. - It should also parse the raw advertising data, extract temperature and humidity values, and convert them from Hex 8.8FP to both Celsius and Fahrenheit. - The extracted data should be presented in the GUI in both temperature units. - Additionally, the application should have the capability to store this data in a file. - On top of that, I'd like the extracted data to be uploaded to a database every time new data is added. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in C++ for cross-platform development. - Experience working with BL...

  $209 (Avg Bid)
  $209 Snittbud
  7 bud

  I'm embarking on a project involving GROUNDING DINO under Ubuntu. - I need help setting up this environment, including the installation of specific software necessary for the project. - The task will involve the installation of GROUNDING DINO software as well as configuring the required libraries for it to run smoothly on my Linux system.

  $39 (Avg Bid)
  $39 Snittbud
  12 bud

  Vänligen Vänligen Registrera dig eller Logga in för att se mer information.

  Framhäv Brådskande Försegla

  I'm facing an issue with the virtual host and some configuration of phpmyadmin on my Linux Debian server. I'm looking for an expert who can help me with the following: - Troubleshoot and fix the current Virtual Host configuration issue - Check current PHPMyAdmin configuration and make necessary adjustments Your involvement in the project would be mainly around Nginx configuration. We can discuss further details once you show interest in the project. Ideal skill sets and experience for this job would be: - Proficiency in Nginx and Linux Debian - Prior experience with Virtual Host and PHPMyAdmin configuration - Ability to troubleshoot and resolve issues efficiently

  $21 (Avg Bid)
  $21 Snittbud
  7 bud

  I have a small linux server and I hook a monitor / keyboard to it Can I from my laptop be able to use my laptop in a window from the bios and all? So I do not need to keep my monitor / keyboard for that ? Will give a 5 Star Review when this is done and will write such inspiring words for you, when done. Please understand; there is hope you can give your “best” price; been unemployed, and have cancer with bills backing up, $10 possible? Please note $10 is the max total that I can handle for this (doing hourly reduces % fee). Will leave a Glowing paragraph of feedback 5 stars : - ) My funds are low but will pay quick and leave 5 stars. Please give your best possible for your bid ? (something reasonable?) Please note there is hope we can mutually complete this tas...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Snittbud
  10 bud

  I'm in need of a remote desktop application that can run on Windows, macOS, and Linux. This project is time sensitive and I would need it completed ASAP. **Key Features** - **Cross-Platform Compatibility**: The application should be able to run on Windows, macOS, and Linux. - **Secure Remote Access**: The app should allow seamless and secure remote access to user systems. Ideal candidates should have experience in developing similar applications and be proficient in Python. A strong understanding of networking and security protocols is also highly desirable.

  $627 (Avg Bid)
  $627 Snittbud
  19 bud

  I am looking for a skilled developer to create a plugin for FreePBX that will enable live audio streaming functionality. This is...plugin should support real-time audio streaming. It should be able to handle multiple channels simultaneously. - **Audio Sources**: The plugin should be able to stream audio from VoIP calls and conference calls. - **Compatibility**: The plugin should be compatible with both Windows and Linux platforms. Ideal Candidate: - Proficient in FreePBX development - Experienced in audio streaming technology - Familiar with VoIP and conference call systems - Able to develop software that is compatible with both Windows and Linux The successful candidate should be able to deliver a high-quality, reliable, and user-friendly plugin that meets the requirements...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Snittbud
  7 bud
  SUSE Server Boot Issue 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm currently facing a critical issue with my SUSE server as it's unable to boot up - a problem that seemingly emerged out of nowhere. I haven't made any recent changes to the server's configuration. Key requirements: - Diagnose and resolve the boot up issue on my SUSE server - Ensure the server can start up smoothly and efficie...Provide any necessary recommendations to prevent similar issues in the future The priority level for this project is high as the server plays a crucial role in our operations. It's important for me to have this issue resolved as soon as possible to avoid any significant downtimes. Ideal skills for this task include: - Proficiency in server diagnostics and troubleshooting - Expertise in SUSE Linux operating system - Strong probl...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Snittbud
  5 bud

  I need a Linux expert to help me troubleshoot and solve a critical issue with our SUSE server. The server is not booting up and this has happened within the last 24 hours. The successful freelancer should have the following skills and experience: - Extensive experience with Linux, particularly SUSE - Troubleshooting skills to identify the root cause of boot failure - Ability to work quickly and effectively to get the server back up and running Please get in touch if you have the necessary expertise and can start work on this immediately.

  $75 (Avg Bid)
  $75 Snittbud
  4 bud

  I have a Linux based server on which I've made some changes to the DNS server settings. However, after these modifications, the Bind DNS Server on my CWP Pro Panel is not getting started. I need an expert to fix this issue. I need someone with the following qualifications: - Strong experience working with Linux systems, particularly CentOS Web Panel (CWP) - In-depth knowledge of DNS server configuration, specifically Bind - Proven track record of troubleshooting and resolving server-related issues - Good communication skills and ability to explain technical details in a clear manner - Timely and efficient in resolving the issue to minimize downtime. If you believe you meet these requirements and can resolve my issue promptly, please bid.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  11 bud

  If you have ever run a bitTorrent application, then you can run this.... and get paid to do so. The free software can be found here: It's easy to install in Windows, Linux, or macOS. I also have it installed on one of my machines, but my internet connection is currently limited with my cell phone hotspot, so I am willing to pay you to allow your machine to stay online and run as a peer. I want to contribute to the decentralized search network and also connect as a peer to your machine. This can be done in the background. You could continue using your computer for other tasks. Key Requirements: - Able to download the free software and install it on your machine - Keep your machine online (or most of the time) - You may

  $140 (Avg Bid)
  $140 Snittbud
  11 bud

  I need a fast and reliable professional who can set up and manage Wazuh on my Linux system. Key Tasks: - Installing Wazuh on a Linux OS - Configuring Wazuh to meet my security and monitoring requirements - Ensuring seamless integration with my existing system Skills and Experience Required: - Proficiency in Linux system administration - Experience with Wazuh deployment and configuration - In-depth knowledge of system security and monitoring - Ability to work under pressure and deliver quickly This project is urgent, so if you can't start immediately and work with speed, please don't bid. Thank you.

  $410 (Avg Bid)
  $410 Snittbud
  20 bud

  I'm looking for a software developer with solid knowledge in Linux coding and applications. The goal is to create an internal scheduling tool. Key Requirements: - Proficiency in Linux Commands - Good Software application knowledge to write a command to check if Shell scripts has been stopped or not Ideal Skills: - Strong understanding of Linux-based development - Previous experience in creating internal tools, specifically scheduling applications

  $24 (Avg Bid)
  $24 Snittbud
  10 bud

  I'm facing difficulties with Docker as it's not publishing ports correctly. I need your help to get this fixed. Ideal skills for this job: - Proficient in Docker and containerization - Troubleshooting experience in networking and port conflicts - Strong understanding of operating systems Linux. - Excellent communication skills to explain the problem and required solutions. 1 - 3 current running containers need proper ports assigned to them. The containers connect be lost as they are for production. 2 - set up and configure three additional separate Docker groups, each for a different entity which would contain sql, Apache, and file storage. Key Requirements: - Fix docker so that it can publish ports for containers. - Configure 3 isolated Docker groups for Entity ...

  $39 (Avg Bid)
  $39 Snittbud
  13 bud

  I need a professional who can handle the configuration of an OpenSMPP server on a Linux operating system. The project is mainly focused on sending text messages. Skills & Experience: - Experienced in OpenSMPP server configuration - Proficiency in Linux operating system. - Understanding of text messaging systems Tasks: - Full configuration of OpenSMPP server - Enable the server to send text messages - Ensure smooth operation of the server. This project requires someone with rich experience in server configuration with OpenSMPP on Linux. The freelancer should be able to work independently and deliver on time.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snittbud
  19 bud

  ...Initiation Protocol (SIP) client for specific platforms. This client will cater to Windows and Linux operating systems. Key Requirements: * The core capability of the Python SIP client will be to facilitate audio calling. Therefore, the developer must focus primarily on this function. * For safety and security, a basic username and password system will suffice for user authentication. Ideal Skills & Experience: * Proficiency in Python language is mandatory. * Prior experience in developing communication applications, specifically in SIP, will be beneficial. * An in-depth understanding of user authentication using basic username and password systems is required. * Familiarity with Windows and Linux environments is a must. Consider this an opportunity to use your sk...

  $153 (Avg Bid)
  $153 Snittbud
  31 bud

  I...engineer to set up my Pfsense server's OpenVPN to work properly behind the NAT. - Windows and Linux Compatibility: The VPN should be configured to allow both Windows and Linux-based laptops/desktops to connect seamlessly. - Eliminate Dependence on DDNS: I'm looking for a solution that doesn't rely on DDNS to function, ensuring a more robust and reliable connection. Ideal Candidate: - Network Engineering Expertise: You should have a strong background in network engineering, especially with Pfsense and VPN configurations. - Proficiency in OpenVPN: Experience with OpenVPN is a must, as this will be the main protocol used for the VPN setup. - Windows & Linux Knowledge: Understanding of both Windows and Linux operating systems is crucial for c...

  $150 (Avg Bid)
  $150 Snittbud
  19 bud
  WEBSITE HTML 5 dagar left
  VERIFIERAD

  *********Objetivo: ********* Dejar funcionando la web en el servidor linux con Cpanel exactamente igual como está actualmente en su dominio ********* Historia: ********* Actualmente la web se encuentra con AWS Amazon en el dominio Se logró extraer el contenido sitio web y migrarlo en un servidor linux con Cpanel. en el dominio temporal Al momento de migrar la web de AWS al servidor temporal Linux Cpanel, algunas funcionalidades del sitio dejaron de funcionar. ********* Problemas a resolver: ********* Slider, Menu, funcionalidad de acordeones, Enlace de Whatsapp . Bpasicamente dejarlo identico que

  $155 (Avg Bid)
  $155 Snittbud
  67 bud

  ...test getting and posting to it (system has the api in it) - proper documentation or video recording with commands as text of how to replicate the work you did so we deploy it ourselves on another server. Tech Requirements: - Deployment on a VPS (Virtual Private Server) - Proficient with Linux systems, specifically Ubuntu or CentOS - Experience with cloud platforms - Ability to ensure smooth deployment and functionality - experienced with dockers It's necessary to have a strong understanding of the Linux environment and experience with cloud infrastructure, as this will be crucial for the successful deployment of the repository to the VPS. Important: fully check the repo, the requirements, the server, everything before you commit to the project. The project is eit...

  $129 (Avg Bid)
  $129 Snittbud
  34 bud

  ...- Experience with blockchain technology, specifically Ethereum - Experience in building user registration and login systems, including email verification, social media integration, and two-factor authentication - Web Application (support in browsers such as Safari, Edge, Chrome, Firefox) - Desktop, Tablet & Mobile View Compatible The final product should be compatible with Windows, macOS, and Linux. ** For more details on each feature, can refer to the document...

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr Snittbud
  97 bud

  List of changes needed 1. New logo integration (I’ll provide that) 2. Bug with pins where it sometimes it only registers 9 pins instead of a strike 3. And we need a new animation for pin setting to be more in line with real bowling 4. And a fix for the trackball (mouse) option, where it actually...New logo integration (I’ll provide that) 2. Bug with pins where it sometimes it only registers 9 pins instead of a strike 3. And we need a new animation for pin setting to be more in line with real bowling 4. And a fix for the trackball (mouse) option, where it actually is able to bowl based on how hard you roll it 5. We need this in builds, one Bash Connect build for Android, Windows, and Linux x64 (that’s the default build), and one build for random usernames...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Snittbud
  8 bud

  ...documentation explaining how your implementation works as well. Key Requirements: - Development of an indoor mobile robot navigation system using DRL - Utilization of camera data for navigation, not LIDAR - Focused on path finding, obstacle avoidance and mapping are the primary goals. - Proficiency in Python is a must, as the project will be entirely implemented in this language - Proficiency in ROS, Linux are also important. - Experience with robotics and DRL is highly desirable The project will involve: - Configuration and implementation of DRL algorithms - Integration and development of camera-based navigation - Testing, evaluation, and refinement of the navigation system As I have a specific platform in mind for this project, you should be able to adapt the software to thi...

  $384 (Avg Bid)
  $384 Snittbud
  26 bud

  ...for Linux. The app will primarily handle live video playback and voice talk using the Hikvision SDK. Key Requirements: - Linux Compatibility: The app should be developed specifically for Linux operating system. - Hikvision SDK Expertise: I require someone with solid experience in integrating and utilizing the Hikvision SDK, especially for live video playback and voice talk. - UI/UX Design: The design preference for the app is classic and traditional. You should ensure a user-friendly interface and a smooth user experience. Additional Functions: - Live View: The app should be able to support live view functionalities. - Speaker Announcement: A significant part of the project is the ability for voice talk feature using the speaker. Ideal Skills and Experience: -...

  $393 (Avg Bid)
  $393 Snittbud
  10 bud

  I'm seeking an experienced professional who can assist in developing a real-time FPGA AI on Android solution for monitoring. Key Requirements: - Industry: Monitoring - Data to be monitored: Media, Scanning, OCR - Functionality: Real-time media processing Skills and Experience: - Expertise in FPGA development - Sound recognition, data classification algo - Proficient in Android AI - Prior experience in real-time media processing - Understanding of monitoring applications The ideal candidate would be able to effectively combine FPGA AI capabilities with Android to create a solution that can process media in real-time for monitoring purposes. Experience in similar projects or industries will be highly regarded.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Snittbud
  17 bud

  I'm in need of a skilled Electron JS developer to join me on an ongoing project. Key Project Requirements: - **Operating System Compatibility:** Our primary target is Windows, with consideration for Mac and Linux. - **Functionalities:** - **File Management:** The application should allow users to efficiently manage their files. - **Offline Support:** Users should be able to access the app's core features even when not connected to the internet. - **Cross-platform Compatibility:** The app should work seamlessly across different operating systems. Ideal applicants should have: - Excellent understanding of cross-platform app development. This is an exciting opportunity for a developer keen to work on a sophisticated project and be part of a long-term collaboration...

  $710 (Avg Bid)
  $710 Snittbud
  19 bud

  ...Backend: C# coding. - Database: MySQL. - Currently hosted on a Windows server with IIS. - **New Hosting Environment:** - Hostinger VPS with Linux OS. - SQL Server installed via command line (no GUI). - No Windows server or IIS available. **Issues Encountered:** - Umbraco runs well locally on the VPS but not accessible externally. - Unable to attach the website domain. - Issues uploading the website from a local machine to the VPS. **Requirements:** - Expertise in Umbraco CMS. - Strong knowledge of C# and MySQL. - Experience with migrating websites from Windows/IIS to Linux environments. - Familiarity with configuring SQL Server on Linux. - Ability to troubleshoot and resolve issues with domain attachment and site deployment on a VPS without a GUI. **Re...

  $83 (Avg Bid)
  $83 Snittbud
  24 bud

  If you have ever run a bitTorrent application, then you can run this.... and get paid to do so. The free software can be found here: It's easy to install in Windows, Linux, or macOS. I also have it installed on one of my machines, but my internet connection is currently limited with my cell phone hotspot, so I am willing to pay you to allow your machine to stay online and run as a peer. I want to contribute to the decentralized search network and also connect as a peer to your machine. This can be done in the background. You could continue using your computer for other tasks. Key Requirements: - Able to download the free software and install it on your machine - Keep your machine online (or most of the time) - You may

  $151 (Avg Bid)
  $151 Snittbud
  11 bud
  Trophy icon Linux IP Forwarder Development 11 timmar left

  I'm looking for a skilled developer who can create an IP forwarder for Linux. Key Requirements: - The IP forwarder should support Linux as its primary operating system. - I need the forwarder to efficiently handle load balancing, traffic routing, and network security. Ideal Skills: - Experience in Linux system programming and networking is a must. - Understanding of load balancing and network security principles. - Ability to create a reliable and efficient software without the need for a graphical user interface.

  $10 (Avg Bid)
  Garanterad
  $10
  2 bidrag

  I need a skilled professional to assist me in installing Ubuntu 20.04 as a dual boot system on my Linux Mint laptop. This job will require: • Thorough understanding of Linux operating systems and dual boot set ups • Proficiency in partitioning hard drives and configuring boot loaders • Experience with Ubuntu 20.04 and Linux Mint Additionally, I require programming tools to be installed alongside Ubuntu. The right candidate should therefore be familiar with popular and necessary tools used for programming in a Linux environment.

  $168 (Avg Bid)
  $168 Snittbud
  10 bud

  I'm in need of an expert software developer to create Trinamic motor control software. The software needs to be compatible with Trinamic motor control boards, specifically the TMCM-1260. The language required is Trinamic motor control command set. Key details include: - Operating System compatibility: Windows, Linux, and MacOS. - Required Programming Language: Trinamic Motor Control Command Set. - Timeline: Expected completion of the project is ASAP. Ideal Candidate: Would have experience and skill in dealing with motor control boards, TMCM-1260 in particular, as well as the Trinamic command set. A comprehensive understanding of multiple operating systems will be beneficial too. Those who can work within a tight timeframe would be best suited for this task.

  $45 / hr (Avg Bid)
  $45 / hr Snittbud
  5 bud
  Linux Server Setup with HestiaCP 3 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm seeking an experienced system administrator to configure a Linux webserver that integrates Hestia Control Panel (CP). Key Deliverables: - Enable web hosting functionality for between 1 to 5 websites. - Configure email management services - specifically, the ability to setup email accounts and implement a solid spam filtering system. Ideally, the freelancers bidding on this project should have prior experience setting up and managing Linux servers and using HestiaCP. Knowledge of website and email database management, spam filtering techniques is a plus. Deliver reliable, secure, and high-performing results.

  $92 (Avg Bid)
  $92 Snittbud
  63 bud

  ... Key Requirements: - Build a custom Odoo 14 module based on the Linux operating system. - The primary purpose of the module is user authentication leveraging fingerprint scanning technology. - The module should be developed using Python and JavaScript programming languages. Your responsibilities will include: - Analyzing the requirements and proposing a suitable solution. - Designing and developing the module from scratch. - Integrating the module seamlessly with the UareU Digital Persona Reader. - Ensuring the module complies with Odoo 14's community module development standards. The ideal candidate should have: - Strong experience in Odoo 14 and its community module development. - Proficiency in Linux operating system. - Proven track record in de...

  $264 (Avg Bid)
  Brådskande
  $264 Snittbud
  12 bud

  I need a freelancer who can assist me in setting up a CentOS EC2 Webserver and a WordPress instance on AWS S3. The project is urgent so I need someone who can start immediately and work with me remotely over Google Meet. Key requirements include: - Installation of CentOS EC2 Webserver - Setup of a WordPress instance on AWS S3 Ideal skills for this project include: - Proficiency in Linux system administration, specifically CentOS - Experience with AWS services, particularly EC2 and S3 - Knowledge of WordPress configuration and setup Please only apply if you're available to start right now as this is an urgent project.

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr Snittbud
  21 bud
  CentOS Web Hosting Server Expert 3 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm in need of a professional Linux server expert to assist with my CentOS-based web hosting server. Requirements: - Expertise in CentOS: In-depth knowledge and experience working with CentOS as the primary operating system of the server is crucial. - Web Hosting Knowledge: Understanding of web hosting principles such as server configuration, performance optimization, and troubleshooting is highly desired. - Security Audits: The task will also include conducting a comprehensive security audit on the server to ensure it is adequately protected against potential threats. - Performance Optimization: Assistance with identifying and improving performance bottlenecks will be required. Ideal skills and experience for this job include: - Strong Linux system administration...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Snittbud
  20 bud

  Se busca desarrollador de Python con amplia experiencia en: • Scrapy. • Django. • Manejo de servidores Linux. • Pandas. Aparte de esos conocimientos debe cumplir estos requisitos: • Debe de dominar el castellano. • Incorporación inmediata. • Disponibilidad mínima diaria de 6 horas. • Dispuesto a cumplir un horario fijo. • Dispuesto a mantener reuniones telemáticas diarias. • Diariamente debe remitir al final de su jornada las horas empleadas, un resumen del trabajo realizado así como subir commits de su trabajo. • El control de las horas de trabajo se realizará por la aplicación de freelancer. • El precio de la hora de trabajo debe ser inferior a 8 €uros.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Snittbud
  5 bud
  Turn My Laptop to Hosting Server 3 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm looking to transform my Linux laptop into a hosting server to sell hosting plans. I will provide root access for setup and maintenance, so you'll have full control to configure and manage the server. I prefer using cPanel as the hosting control panel for managing hosted sites. The main tasks and requirements for this project include: - Setting up the laptop as a hosting server - Installing and configuring cPanel - Advising on any additional software or configuration needed to make the hosting business-ready - Ensuring the server is secure and properly maintained Ideal applicants will have experience in: - Linux server administration - Setting up hosting environments - cPanel and web hosting control panels - Network and server security

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Snittbud
  22 bud

  I'm in need of an experienced Linux System Administrator to assist in setting up a new VPN server for my organization. The primary goal of this server is to ensure the secure transfer of data. Key Project Details: - The server is running on Linux, hence a proficient understanding of this operating system is crucial. - The creation of this VPN server is from scratch, so a deep understanding of VPN server setup is required. - The VPN server's primary objective is securing data transfer, so a focus on encryption and robust security measures is essential. Ideal Candidate: - Extensive experience with Linux system administration. - Proven track record in setting up VPN servers. - Familiarity with data security and encryption protocols. - Strong understanding of n...

  $149 (Avg Bid)
  $149 Snittbud
  17 bud
  Free SSL Installation on Linux VPS 3 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm looking for a professional who can help me set up a free SSL certificate on my Linux VPS. Here are some key details about the project: GOT FREE SSL FOR ONE YEAR AND CAN INSTALL ON VPS USING COMMAND LINE. - Operating System: My VPS is running on Linux. - Root Access: I have full root access to the VPS. - Web Server: The VPS is currently running on Apache. Key Responsibilities: - Install and configure a free SSL certificate on my VPS. - Ensure that the SSL is correctly integrated with the Apache server. - Test the SSL setup to guarantee that it works efficiently. Ideal Candidate: - Extensive experience with Linux VPS systems and root access. - Proven track record of setting up SSL certificates on Apache. - Strong understanding of SSL configuration and securi...

  $25 (Avg Bid)
  $25 Snittbud
  39 bud

  Assistance with Linux - advise me how to do various operations, fix issues, etc.

  $10 - $15 / hr
  Försegla
  $10 - $15 / hr
  6 bud