Property managementJobb

Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  5,000 property management jobb har hittats, med prissättning USD

  ...sömlöst och effektivt för att möta kundens specifika behov. Nödvändiga systemkunskaper: Vi letar efter kandidater med följande expertis inom SAP S4/HANA: - MM/SD-modul: Din förmåga att hantera och optimera försäljnings- och distributionsprocesser är avgörande, och du kommer att vara nyckeln till att säkerställa smidiga affärsflöden. - SCM (Logistikmodul): Din kunskap om logistik och supply chain management kommer att vara essentiell för att säkerställa en effektiv och pålitlig leveranskedja. - FI/CO-modul: Din förmåga att hantera finansiella och kontrollrelaterade processer kommer att bidra till att upprätthålla en sund ekonomisk struktur. Krav: - Djup...

  min $50 / hr
  min $50 / hr
  0 bud
  Web development Avslutades left

  Jag vill ha en ny webbsida Bara bygga den Landningssida Jag håller på att starta egen firma inom talent management (typ Human resources) och kommer erbjuda tjänster och rådgivning inom det. Exempel på hemsida som ser ut nått åt det hållet jag vill ha är: För tillfället behöver det bara vara en sida som beskriver den service jag erbjuder. Så enbart informativ till en början. Samt en kontanktaktruta.

  $511 (Avg Bid)
  $511 Snittbud
  19 bud

  dfs ds adfsadfs adfs adsf adfs adfs adfs adfs

  $157 - $472
  $157 - $472
  0 bud

  RGP är ett konsultbolag inom Finance & Accounting, Human Resources, Information Management och Supply Chain. I våras satte vi upp en blogg under domänen där vi vill publicera content relevant för våra kunder och nära vår affärsverksamhet. Detta är dock för tidskrävande för oss att göra in-house så därför letar vi efter någon som kan agera redaktör och vara den drivande motor i arbetet från idé till publicering. Vi tänker att vi vill publicera två artiklar i månaden. Grundjobbet kommer att göras av våra konsulter men i rollen kommer det också innefatta korrekturläsning, editing, förslag på illustrationer osv. Vi ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Snittbud
  1 bud
  Event Management Avslutades left

  Function Sheets / Budgeting & Overall event management

  $1151 - $1918
  $1151 - $1918
  0 bud

  website skills, marketing, etc...

  $255 (Avg Bid)
  $255 Snittbud
  4 bud

  Manage our social media pages

  $26 (Avg Bid)
  $26 Snittbud
  1 bud
  project management Avslutades left

  lalalandet

  $10 (Avg Bid)
  $10 Snittbud
  1 bud
  Alexandra Promotion Avslutades left

  Projektet går i grund och botten ut på att marknadsföra/promota en sångerska som heter Alexandra. Alexandra har varit verksam i ett tag nu men på grund utav tidsbrist och bristande management bland annat så har hennes karriär lagts på is. Hennes nya management har i samarbete med hennes familj och andra representanter beslutat att med krafttag få i gång karriären på nytt. För att göra detta så behövs givetvis en hemsida. Det är viktigt att hemsidan har alla de funktioner som de allra bästa sidor har efter som vi planerar att göra det till mer än bara en hemsida. Följande bör ge en liten bild utav vilka ramar vi förväntar oss att operera inom: ...

  $661 (Avg Bid)
  $661 Snittbud
  1 bud

  Vill skapa en hemsida där kunder skriver in uppgifter i en fördefinierat mall. Kunderna skall kunna spara sin "mall" i molnet med egen inloggning. Det måste finnas någon typ av management verktyg för att kunna administrera användarna och deras information. Informationen skall sedan kunna skickas till andra leverantörer på ett smidigt sätt. I framtiden vill jag ha en app som kan uppdatera kundernas information på ett enkelt sätt. Sidan måste kunna hantera många språk, men svenska och engelska till att börja med. Det måste vara enkelt att lägga till fler språk.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snittbud
  1 bud

  Steg 1: Ta fram en hemsida där kunden kan logga in och lägga in information utifrån en vald mall. Antal kunder: ca 100.000 Mängd data per konto/ max 0.3 MB Steg 2: Det hade varit bra om kunden även kan komma åt sin "mall" från en app (iphone/ipad). Steg 3: Ett management interface/verktyg för att kunna knyta informationen till rätt leverantör/partner (externa bolag). Dvs att externa bolag skall få del av relevant information.

  $364 (Avg Bid)
  $364 Snittbud
  5 bud
  Servicenow Interview Prepper - I 6 dagar left
  VERIFIERAD

  Seeking an experienced Servicenow consultant to prepare me for an upcoming job interview. This preparation will focus primarily on Incident Management. As a beginner in Servicenow, I am in need of someone who can comprehensively educate and train me in this area. The key tasks for this job will involve: - Offering practical exercises designed to improve my understanding of the subject - Working on potential questions and best response strategies for the interview - Conducting mock-interviews to simulate real-life scenarios Ideally, I'm looking for someone who has: - An advanced level of expertise in Servicenow, - Expertise in job interview preparation - Excellent communication skills - A knack for simplifying complex ideas and concepts This job will suit a seasoned Ser...

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 bud

  I'm looking for an experienced network engineer/admin specializing in wireless networks for maintenance tasks. Key Responsibilities: - Establish a Site to Site Connection between two routers with different ISPs using IPSec, IP Tunnel not use third party VPN. Ideal candidate must have: - Extensive experience in wireless network management and maintenance - Skill in configuring firewalls and site-to-site using IPSec - IP Tunnel. - Knowledge in IPSec protocols - Proven track record of ensuring networks are running smoothly & efficiently. - Both end has Mikrotik (Hex) Routers. - Both end has different ISP's . - Site one has static public address and Site 2 has dynamic public address. - Target to communicate both networks ends so that share the data easily and connect o...

  $24 (Avg Bid)
  $24 Snittbud
  1 bud

  I'm looking for a skilled software developer to create a sophisticated billing software that includes a detailed discounted system. The software should seamlessly handle various categories, brands and more importantly, it should offer an exclusive feature to exclude specific brands under any category. Key elements for the project include: 1. **Discount Management:** - Capable of working with various categories. - Application of flat rate discount specifically for clothing. 2. **Brand Handling:** - Exclude Adidas from the discount system. - Able to exclude specific brands from discounts for future flexibility. Ideal candidates should have a strong background in software development and experience in creating custom billing software with complex discounting system...

  $986 (Avg Bid)
  $986 Snittbud
  18 bud

  I am currently looking for a freelancer proficient in re-typing of text documents. The task involves typing a text-only document, making sure to maintain the original formatting. Here's what I need: - Re-typing of a Text document to digital - Keen observation to maintain the original formatting of the document The ideal candidate should have... Here's what I need: - Re-typing of a Text document to digital - Keen observation to maintain the original formatting of the document The ideal candidate should have the following skills and experience: - Proficiency in typing with attention to detail - Excellent command of the English language - Ability to follow and maintain original document formatting - Strong organizational and time-management skills. I look forward to ...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  34 bud

  I'm on the lookout for an adept .NET developer with a strong backgro...lookout for an adept .NET developer with a strong background in jQuery and SQL server. The end goal is to construct an efficient hospitality software. This is an urgent position, ideally located in Nagpur. Primary Requirements: - System development using .NET and jQuery. - Thorough understanding of SQL server operation. Key Features: - Capable of handling billing and invoicing. - Inventory management capability. Ideal candidates would have considerable experience managing comparable projects and deriving software solutions in the hospitality industry. Proven proficiency in .NET, jQuery, and SQL server is crucial to this role. Your proficiency will be key in delivering a quality solution that aligns with ...

  $144 (Avg Bid)
  $144 Snittbud
  6 bud

  ...Windows desktop application to life. The tool focuses primarily on aiding project management tasks. As such, the design should resonate with simplicity, manageability, and task efficiency. Skills & Experience: - Proficient in crafting UI/UX for Windows desktop applications - Understanding of project management principles - Ability to turn complex processes into simplified, user-friendly interfaces - Solid track record of empathizing with user needs and behaviors - Familiarity with common design software is a must - Prior experience in designing project management tools is an edge Expect the design to ease the user experience without sacrificing functionality, and motivate the user in their project management tasks. The final deliverable should be both...

  $133 (Avg Bid)
  $133 Snittbud
  7 bud
  Convert Vue to Streamlined HTML+JS 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I have a current Vue.js project that needs conversion to HTML and JavaScript. The primary objective is ensuring easier maintenance. Moreover, specific organization preferences involve arranging the HTML and JavaScript according to the page or feature. This arrangement aims for improved readability and easier access. In turn, this will aid better project management in the long run. Ideal candidates are experienced in Vue.js, HTML, and JavaScript. A strong understanding of Vue directives and component interactivity is crucial. Experience in organizing and structuring code according to page or feature will be beneficial.

  $150 (Avg Bid)
  $150 Snittbud
  7 bud

  I require a skilled social media marketer specialised in Instagram paid ads targeted towards our primary market. The aim of this marketing campaign is direct property sales in Dubai, united arab emirates. Key responsibilities for this role: - Developing a creative, effective ad strategy to boost direct property sales - Focusing solely on Instagram and facebook ads - Understanding of real estate market, specifically the first-time buyer sector is a plus The ideal candidate should have: - Strong experience in Instagram advertising - Proven track record in increasing sales through social media ads - Understanding of real estate industry, particularly first-time buyers market.

  $82 (Avg Bid)
  $82 Snittbud
  23 bud

  I am in urgent need of a skilled resume writer who is proficient in crafting ATS-optimized resumes. My primary objective is to highlight my extensive experience in management roles, particularly in the field of Project Management. I am currently seeking an MEP Project Manager position and it is crucial to effectively communicate my relevant expertise through my resume. Objectives: - Accentuating my proficiency in Project Management - Tailoring the resume for Administrative roles - Constructing an ATS-friendly resume Skills and Experience: The ideal candidate for this task should possess: - Proven experience in resume writing, preferably in the Administrative industry - A comprehensive understanding of Applicant Tracking Systems and the ability to tailor resumes fo...

  $29 (Avg Bid)
  $29 Snittbud
  18 bud

  ...research experience background. Key Responsibilities: 3 milestones milestone 1: (payment %30) You need to overall all below points in report 1- Introduction Provide an overview of the project objectives, emphasizing the importance of fire modeling in understanding fire behavior. Highlight the significance of studying the impact of wind speed and land slope on fire dynamics for effective fire management and mitigation strategies. 2- Model Overview and its Input Parameters A- Hydrodynamic model (which covers theoretical equations) B- Comparison with Experimental Data: Compare the single-tree model with existing experimental data, demonstrating its accuracy and reliability. C- Upgrade the model to include 66 of the same tree of the experiment and study the influence of win...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr Snittbud
  14 bud

  I'm on a quest to find a dedicated freelancer who has a knack for social media management. Specifically, I need someone who will handle my Facebook and Instagram accounts. YOUR RESPONSIBILITIES • Creating and scheduling daily posts • Monitoring and responding to comments and messages • Performing account performance analysis and providing reports CONTENT CREATION Your posts will focus on product promotions and sharing customer testimonials to build connection with our audience and enhance our brand image. IDEAL SKILLS • Proven experience in social media management • Excellent content creation skills • Strong organisational skills for scheduling and posting content • In-depth understanding of Facebook and Instagram algorithms &bull...

  $97 (Avg Bid)
  $97 Snittbud
  21 bud

  ...appreciate it if you could let your creativity shine while still adhering to this design paradigm. - WordPress CMS: The website should be built using the WordPress content management system. Your proficiency in WordPress is paramount for a successful project outcome. - Feature Integration: The site will not be limited to just being informative; it also needs to have interactive elements to engage with visitors. Your experience in developing dynamic, functional sites on WordPress will be critical. Ideal skills and experience: - WordPress: You should be experienced in building and managing WordPress websites, including plugin management, theme customization, and general site maintenance. - Web Design: A strong understanding of web design principles and hands-on experien...

  $104 (Avg Bid)
  $104 Snittbud
  21 bud
  Daily Social Media Management 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm looking for a skilled social media manager to handle daily postings on my company's Facebook, Instagram, and Twitter accounts. - Platforms: The ideal freelancer should be proficient in using and managing Facebook, Instagram, and Twitter, understanding best practices, trends, and features for each platform to optimize engagement. - Goals: The...Posting on each platform must be done daily. However, understanding each platform's dynamics to determine the optimal time to post will be a significant part of the job. Those interested should have a proven track record of managing social media for businesses, preferably possessing skills in social media analytics, trends prediction, and creative content creation. Strong communication and time-management skills are also...

  $191 (Avg Bid)
  $191 Snittbud
  17 bud
  Versatile 3D Flange Box Model 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm seeking a specialist in 3D modeling with proficiency in OpenSCAD software. The task involves creating flange box code that offers customization on all aspects. Key features include: ...and the wall thickness. - The design is purposed for a display case. The perfect candidate for this job has a deep understanding of industrial design, with specifics in flange box design, and has working knowledge in OpenSCAD programming. Your experience in similar projects will be considered a major advantage. The target completion period for the project is within a month. Having solid time management skills and keeping to deadlines will ensure smooth progress. I am expecting clear communication and utmost professionalism in the execution of this task. Looking forward to your bids and wo...

  $27 (Avg Bid)
  $27 Snittbud
  14 bud

  As a professional with a deep interest in events, I am seeking the expertise of a skilled and experienced web developer to build a unique and engaging personal event blog for me. Key Details: 1. The Type of Website - A personal blog with a special focus on event management. 2. Content - It will majorly focus on hosting different types of events that have caught my interest. Desired Features: I initially skipped over specifying the features I require for my blog, however, let me clarify on this part. I want a developer who can weave in the following features: - Event Registration: A seamless and user-friendly platform for visitors to register for events displayed on the blog. - Ticketing System: It should be able to manage ticketing issues effectively without glitches. - Event Ca...

  $281 (Avg Bid)
  $281 Snittbud
  27 bud

  I am in need of a developer proficient in Smartsheet. I have attached the sample flow video for the reference. Need same flow with some conditions. More details about the task: - Develop an automated workflow specifically for my Governance, Risk, and Compliance (GRC) team. This workflow should streamline procedures, aid in task management, increase efficiency, and reduce room for error. Ideal Skills and Experience: - Familiarity with Smartsheet is highly necessary - Prior experience in building automated workflows particularly in Smartsheet - Understanding of GRC processes would be beneficial but not mandatory. Also keep in mind i need support for this project

  $138 (Avg Bid)
  $138 Snittbud
  4 bud

  I am on the hunt f...Effectively adding text overlays - Skillful removal of pauses for a fluid and engaging video narrative - May need to experiment with different effects over time with me The video content will primarily be educational/informational, so an editor with a knack for communicating complex ideas in a concise and engaging way would be ideal. Also, in order to keep up with the pace of daily postings, time management and consistency are expected. Budget-wise, affordable services are a main priority. It would be an added advantage if you could share examples of your edits on similar types of projects. All-in-all, if you are someone with sharp editing skills, proficiency in text overlays and pause removals, and a budget-friendly quote, you could be the perfect fit for thi...

  $257 (Avg Bid)
  Lokalt
  $257 Snittbud
  3 bud

  I am in urgent need of a freelancer with expertise in email management using Gmail. Sterling skills required include: - Handling of incoming emails - Organizing and categorizing emails - Drafting and sending out emails timely Freelancers need to manage the emails by urgency, ensuring top-priority mails are addressed first. Prior experience in Gmail for email handling is essential for this project. My ideal freelancer is diligent, timely, detail-oriented and efficient in email drafting.

  $275 (Avg Bid)
  $275 Snittbud
  22 bud

  ...onboarding process, we are seeking a skilled app developer to create a comprehensive onboarding system/app for both Android and iOS platforms. **Core Requirements:** - **User Interface:** The app must feature a clean, intuitive user interface that is easy to navigate for users of all tech-savviness levels. - **Backend:** Robust backend system for efficient data management and scalability. Must include administrative access for backend management and updates. - **Self-Editing Capability:** The system should allow for easy content updates and modifications without extensive coding knowledge. - **Authentication:** Users should be able to register and log in using either their phone number or email address. **Additional Features:** - A walkthrough of the company culture and ...

  $272 (Avg Bid)
  $272 Snittbud
  39 bud

  CRM WITH Android APP and ios is a comprehensive customer relationship management (CRM) software designed to streamline and enhance your business interactions with customers. With a user-friendly interface and robust features, CRM empowers businesses of all sizes to manage leads, track interactions, and cultivate lasting client relationships. features Dashboard Multi-User and Multi-Client Invoice Management Expense Management Manage numerous products Lead Management

  $301 (Avg Bid)
  $301 Snittbud
  1 bud

  ...Integration Connect with multiple APIs to fetch data. Experience with handling large datasets and optimizing API calls is crucial. - Frontend Development: Design and implement a user-friendly web interface that allows users to navigate and understand complex datasets easily. - Backend Development:Build a robust backend capable of processing and analyzing data. Familiarity with database management and server-side logic is essential. - Predictive Analysis: Work alongside our team to integrate machine learning models for data analysis and prediction purposes. Prior experience with machine learning projects is a plus but not mandatory. Key Qualifications: - Strong experience with both frontend and backend development technologies (JavaScript, React/Angular for fro...

  $184 (Avg Bid)
  $184 Snittbud
  14 bud

  ...and MSP. • Actively creating content blogs, online posts, editorials about the products and services of AccrueTek. • Stay up to date with the latest trends and best practices in social media marketing. • Identify opportunities for partnerships, sponsorships, and collaborations to enhance our brand presence and reach new audiences. Qualifications: • Proven experience as a freelancer in LinkedIn management, Google profile optimization, and/or Facebook profile optimization, Twitter. • Demonstrated success in improving online visibility and engagement for businesses or clients. • Proficiency in relevant tools and platforms. • Strong analytical skills and the ability to track and report on key performance metrics. • Excellent communication skill...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Snittbud
  28 bud
  Campaign CRM 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...search results presentation. Bulk Activity with Search Results: Let us limit it to SMS and Email. Bulk activity such as assigning or tagging with particular tags that will attach to those contacts and assignment to volunteers. Audit Trail: Each contact has history info of changes made to it and the person who made the change. This includes which communications they have received. Team / Role management: Have the ability to define “Teams” and assign contacts to teams. B. Communications Module Individual and Bulk emailing options including using custom headers to match website header Create Email / Texting blast Ability to have email templates Ability to customize templates with variables Web and mobile preview Providing a search list for recipient lists S...

  $365 (Avg Bid)
  $365 Snittbud
  13 bud

  As a rapidly growing eCommerce firm, we're seeking an experienced web developer to create an automated,...orders, ensuring there's neither lag nor discrepancy in data. - Well-versed in implementing advanced product information like cross-selling, upselling features and bundle offers to increase our sales momentum. Ideal Candidates: Preference will be given to freelancers who have a strong understanding of not only Prestashop, but eCommerce platforms in general, as well as experience in database management and synchronization. Additional experience with eBay and Amazon API integrations would be particularly valuable. The freelancer should be savvy in UX design, demonstrating an ability to create user-friendly interfaces that simplify customer navigation and enhance their ...

  $1220 (Avg Bid)
  $1220 Snittbud
  36 bud

  The objective of this task is to increase the online visibility of...increase the online visibility of my restaurant. The strategy will revolve around gathering and managing Google reviews, with the aim of attracting potential new customers. - Desired skills/experience: - Prior experience in managing online reputation for restaurants or similar businesses - Knowledge in optimizing Google reviews for enhanced online visibility - Experience in reputation management - Proven track record of generating positive feedback from customers Your role will focus on carefully crafting and managing initiatives aimed at encouraging customers to leave positive reviews and feedback on Google. Your work will play a significant part in cultivating a positive online reputation for our r...

  $74 (Avg Bid)
  $74 Snittbud
  10 bud

  ...The project revolves around several key functionalities, which include: - Data encryption: The software should be capable of effectively encrypting sensitive data to ensure security and privacy. - Real-time updates: Having a real-time update system will play a crucial role in keeping everyone in the loop with the latest changes and developments. - File management: It is fundamental that the software has a robust and user-friendly file management system. - Language reversals: This feature will allow the software to convert a piece of code into its original language, meaning it has to be capable of reversing programming languages. Candidates with a strong background in the mentioned programming languages and experience with the required functionalities will be highly consi...

  $30 (Avg Bid)
  $30 Snittbud
  9 bud

  ...articles that can be updated frequently. - Product Description Pages: Detailed pages for every product. It should be easily accessible and well structured. - Company Mission and Vision: The website should also feature our company mission and vision prominently, telling our story and objectives. Skills Desired: - Web Development: Proficiency in building responsive and intuitive websites. - Content Management: Ability to integrate a system for uploading and updating blog articles, product descriptions, and company details. - SEO: Understanding of search engine optimization would be helpful to increase our web visibility. Experience: - Prior experience in building and managing informational websites is essential. - A portfolio with similar projects would be highly appreciated. ...

  $59 (Avg Bid)
  $59 Snittbud
  32 bud

  A program to control the management of car plus their price

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Snittbud
  68 bud

  I am seeking a social media expert to enhance the online presence of my real estate business on Facebook and Instagram. Key tasks would include: - Regular posting of high-quality pictures of listings. You'll need to have an eye for detail and a knack for making properties shine visually. - Creating engaging content that continuously captures the attent...that continuously captures the attention of our target audience, driving interaction, fostering relationships and building our follower base. The ideal candidate should have proven experience in social media marketing, and particularly, managing successful campaigns in the real estate sector. Therefore, in your application, please detail your experience specifically pertaining to social media management and marketing related ...

  $68 (Avg Bid)
  $68 Snittbud
  10 bud
  .NET 6 Full Stack Developer Needed 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am urgently in need of a seasoned ...in need of a seasoned full stack developer who is proficient in .NET 6. The primary focus of this role will be on database management, however, you will be expected to handle a range of tasks across the board. Key Responsibilities: - Comprehensive management and development of the database - Full stack development inclusive of both front-end and back-end roles Desired Skills and Experience: - Significant professional experience in full stack development - Competency in .NET 6 Framework is a must-have - Able to handle basic front-end development duties using HTML If you are a well-rounded developer with a solid background in .NET 6 and a knack for database management, then you are the professional I am looking for. I look forwar...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Snittbud
  18 bud

  This project requires a skilled AWS migration specialist to transition our PHP/MySQL web application from its current hosting on a T2 instance to a T3 instance on Amazon Web Services. The data and files involved in this migration are relatively modest, totaling less than 1GB and fewer than 10,000 files. Clear communication and att...RDS etc)? Previously, our domain was configured within a separate AWS account, pointing to our web application via an A record linked to a specific IP address of the AWS-hosted service. As part of streamlining our operations and prior to this migration, I aim to consolidate this setup by transferring the domain configuration to our primary AWS account. This consolidation will ensure clearer management of our resources and services associated with this ...

  $96 (Avg Bid)
  $96 Snittbud
  31 bud

  Seeking a social media professional to set up, manage and grow my Instagram account focused on mental health. This is a niche area expressive and dance movement. This role is ideal for someone who: - Has experience in mental health advocacy or a similar field - Has a keen understanding of content strategies that engage adults - Shows a knack for generating consistent traffic - Can post compelling mental health related content with research in the space of movenent therapy Expected outcomes include: - Improved engagement with followers. Your role will involve prompting meaningful conversations and interactions in the comments As this is a mental health-focused project, the ideal candidate should be sensitive to mental health issues and understand the subtleties of communication involv...

  $89 (Avg Bid)
  $89 Snittbud
  25 bud

  ...brand goals and appeals to our target audience. Key features such as service listing, booking module and easy navigation should be included. - Social Media Management: We are also looking for professionals who can create and manage our company pages on Facebook and Instagram. The pages should convey our brand values and help fuel excitement before our launch. - Brand Marketing: We want to foster anticipation and generate leads via strategic digital marketing initiatives such as creating marketing materials or running promotions. Ideal candidates for this project should have proven experience in web development, social media management, and digital marketing. We're looking for someone who understands modern design aesthetics and trends, and who can create an engag...

  $5442 (Avg Bid)
  $5442 Snittbud
  45 bud

  As a Project Manager of a high-end retail watch brand, I am seeking a freelancer to carry out a precise mystery visit to the showrooms. The objective is to identify possible areas they can improve on in their customer service, brand representation, and overall store appeal. Your tasks during this v...appeal. Your tasks during this visit will include: - Assessing the quality of their customer service - Evaluating the product knowledge of their staff members - Rating the ambiance of our store I require a single visit for this task. The ability to critically and accurately assess these areas and provide valuable, actionable feedback is key. Experience in customer service assessment, retail management, or a related field is ideal. Your insights will be foundational to our plans for im...

  $74 (Avg Bid)
  $74 Snittbud
  3 bud

  I'm looking for a dedicated sales area representative expe...representative experienced in the retail industry, with an emphasis on selling physical products. Your responsibilities will include: - Conducting direct sales. The right candidate for this job will have: - A strong background in retail sales, especially in the sale of physical products. - Outstanding communication skills to interact positively with customers. - Strong knowledge of inventory management and customer psychology. - A proactive approach to reaching sales targets. The sales area developed and the effectiveness of sales strategies will be evaluated periodically to ensure set objectives are met. If you're confident in your sales skills and have a positive attitude towards customer service, I'...

  $1124 (Avg Bid)
  $1124 Snittbud
  2 bud

  I am looking for a Vue and Vuetify developer with significant experience in frontend development and UI design. The main task...tasks of this project involve: - Developing the frontend of a custom web application - Design potentially needed, as I am uncertain about providing the design assets such as wireframes and mockups The ideal candidate should be skilled in VueJS and Vuetify with a strong understanding of UI/UX principles and capability to potentially create design assets when needed. Familiarity with component management and integration in Vue apps will be a plus. This project requires excellent communication skills and a high attention to detail. Bring your creativity and problem-solving skills to this role and help in building a fantastic user interface for the custom ap...

  $169 (Avg Bid)
  $169 Snittbud
  40 bud

  I urgently require the expertise of a proficient Jmeter tester to carry out load testing on my system to identify performance bottlenecks. The areas I need special focus on include dat...skillfully identify performance bottlenecks allowing for immediate improvement in system performance, capacity, and stability. • Exceptional skills in database operations are also highly valued, due to their key role in our emphasis areas. • Server response time and network latency are other areas where a great deal of expertise is highly valued. • I need the project completed ASAP, so great time management skills are also a necessity for any potential freelancer. • To conclude, a vast experience in Jmeter testing and the ability to deliver quality work promptly are what I seek i...

  $363 (Avg Bid)
  $363 Snittbud
  8 bud

  ... I'm in search of a proficient Content Creator and Social Media Manager who can propel my brand to the next level. Your task would be a combination of content creation and social media management. Main Tasks: - Create engaging content that resonates with our target audience - Manage our social media platforms, primarily Facebook and Instagram Goals: My main objective is to foster brand awareness. Therefore, I'm expecting you to utilize your skills to enhance our visibility and position us in the minds of potential clients. Key Skills: - Proven track record of content creation and social media management - Expert knowledge of Facebook and Instagram - Ability to create tailored content that boosts brand recognition - Understanding of current social media trends...

  $100 (Avg Bid)
  $100 Snittbud
  23 bud

  Topp property management community artiklar