Project managementJobb

Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  5,000 project management jobb har hittats, med prissättning USD

  ...sömlöst och effektivt för att möta kundens specifika behov. Nödvändiga systemkunskaper: Vi letar efter kandidater med följande expertis inom SAP S4/HANA: - MM/SD-modul: Din förmåga att hantera och optimera försäljnings- och distributionsprocesser är avgörande, och du kommer att vara nyckeln till att säkerställa smidiga affärsflöden. - SCM (Logistikmodul): Din kunskap om logistik och supply chain management kommer att vara essentiell för att säkerställa en effektiv och pålitlig leveranskedja. - FI/CO-modul: Din förmåga att hantera finansiella och kontrollrelaterade processer kommer att bidra till att upprätthålla en sund ekonomisk struktur. Krav: - Djup...

  min $50 / hr
  min $50 / hr
  0 bud
  Web development Avslutades left

  Jag vill ha en ny webbsida Bara bygga den Landningssida Jag håller på att starta egen firma inom talent management (typ Human resources) och kommer erbjuda tjänster och rådgivning inom det. Exempel på hemsida som ser ut nått åt det hållet jag vill ha är: För tillfället behöver det bara vara en sida som beskriver den service jag erbjuder. Så enbart informativ till en början. Samt en kontanktaktruta.

  $511 (Avg Bid)
  $511 Snittbud
  19 bud

  dfs ds adfsadfs adfs adsf adfs adfs adfs adfs

  $157 - $472
  $157 - $472
  0 bud

  RGP är ett konsultbolag inom Finance & Accounting, Human Resources, Information Management och Supply Chain. I våras satte vi upp en blogg under domänen där vi vill publicera content relevant för våra kunder och nära vår affärsverksamhet. Detta är dock för tidskrävande för oss att göra in-house så därför letar vi efter någon som kan agera redaktör och vara den drivande motor i arbetet från idé till publicering. Vi tänker att vi vill publicera två artiklar i månaden. Grundjobbet kommer att göras av våra konsulter men i rollen kommer det också innefatta korrekturläsning, editing, förslag på illustrationer osv. Vi ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Snittbud
  1 bud
  Event Management Avslutades left

  Function Sheets / Budgeting & Overall event management

  $1151 - $1918
  $1151 - $1918
  0 bud

  website skills, marketing, etc...

  $255 (Avg Bid)
  $255 Snittbud
  4 bud

  Manage our social media pages

  $26 (Avg Bid)
  $26 Snittbud
  1 bud
  project management Avslutades left

  lalalandet

  $10 (Avg Bid)
  $10 Snittbud
  1 bud
  Alexandra Promotion Avslutades left

  Projektet går i grund och botten ut på att marknadsföra/promota en sångerska som heter Alexandra. Alexandra har varit verksam i ett tag nu men på grund utav tidsbrist och bristande management bland annat så har hennes karriär lagts på is. Hennes nya management har i samarbete med hennes familj och andra representanter beslutat att med krafttag få i gång karriären på nytt. För att göra detta så behövs givetvis en hemsida. Det är viktigt att hemsidan har alla de funktioner som de allra bästa sidor har efter som vi planerar att göra det till mer än bara en hemsida. Följande bör ge en liten bild utav vilka ramar vi förväntar oss att operera inom: ...

  $661 (Avg Bid)
  $661 Snittbud
  1 bud

  Vill skapa en hemsida där kunder skriver in uppgifter i en fördefinierat mall. Kunderna skall kunna spara sin "mall" i molnet med egen inloggning. Det måste finnas någon typ av management verktyg för att kunna administrera användarna och deras information. Informationen skall sedan kunna skickas till andra leverantörer på ett smidigt sätt. I framtiden vill jag ha en app som kan uppdatera kundernas information på ett enkelt sätt. Sidan måste kunna hantera många språk, men svenska och engelska till att börja med. Det måste vara enkelt att lägga till fler språk.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snittbud
  1 bud

  Steg 1: Ta fram en hemsida där kunden kan logga in och lägga in information utifrån en vald mall. Antal kunder: ca 100.000 Mängd data per konto/ max 0.3 MB Steg 2: Det hade varit bra om kunden även kan komma åt sin "mall" från en app (iphone/ipad). Steg 3: Ett management interface/verktyg för att kunna knyta informationen till rätt leverantör/partner (externa bolag). Dvs att externa bolag skall få del av relevant information.

  $364 (Avg Bid)
  $364 Snittbud
  5 bud
  Python Code to EXE Conversion Fix 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm experiencing a problem with a Python code to EXE conversion on Windows. The compiled executable returns a ModuleNotFoundError upon running it. This occurs with all modules, making it unable for me to use the application. I require a skilled Python developer who understands and c...compiled executable returns a ModuleNotFoundError upon running it. This occurs with all modules, making it unable for me to use the application. I require a skilled Python developer who understands and can resolve the issues associated with this conversion, specifically: - Python code debugging - Proficiency with pyinstaller - Windows environment application deployment - Module troubleshooting and management The aim is to have a functioning EXE file derived from my Python code without error messa...

  $17 (Avg Bid)
  $17 Snittbud
  9 bud

  We are seeking an innovative team of freelancers to develop an affordable and autonomous smart agriculture kit. This project centers on creating a cost-effective, compact drone capable of autonomous operation, equipped with essential cameras for efficient terrain analysis. The kit will also include ground-based sensors for humidity and temperature, paired with an AI-powered mobile application that integrates data from both the drone and the sensors to deliver insightful agricultural analytics. Project Objectives: • Design and develop a low-cost, efficient, autonomous drone (budget approx. 500 ) for agricultural surveying. • Implement automatic navigation and data collection capabilities in the drone. • Develop ground-based environmental sensors for monitoring...

  $15516 (Avg Bid)
  $15516 Snittbud
  17 bud

  I am in need of a skilled professional who is an expert with Amazo...to handle three important responsibilities: 1. **Product Listing**: Creating and managing efficient and effective product listings. 2. **PPC Campaign Management**: Developing, executing, and maintaining PPC campaigns strategically for maximum business profit. 3. **Inventory Management**: Ensuring optimal inventory levels, preventing under or overstocking and loss of sales. The targeted marketplace is Amazon India, but I also have a global reach with my products and services. Ideally, you should have a strong background in all these three aspects on Amazon, especially in the Indian and global markets. I am looking to have this project started as soon as possible. Experience with Amazon FBA will ...

  $100 (Avg Bid)
  $100 Snittbud
  3 bud
  Social Media Management Required 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm in need of a skilled social media manager to oversee my Instagram, TikTok, Pinterest, and YouTube shorts accounts. The ideal candidate will have a knack for creating educational content and be capable of mai...Pinterest posts based on my blog content - Monitor engagement and tweak content strategy as needed Preferred Skills and Experience: - Proficient in Instagram, TikTok, Pinterest, and YouTube shorts - Stellar content creation skills - Strong understanding of educational content - Consistent and reliable - Proven experience in social media management - Knowledge in audience engagement strategy Applicants who can provide examples of their previous social media management work will be highly considered. Let's take my social media platforms to the next level ...

  $185 (Avg Bid)
  $185 Snittbud
  53 bud

  We are looking for ETL ODI Developer for long term contract role who can support us 8 hours a day from Mon- Friday Experience 7+ years Long Term Work Hours 10.30 am – 07.30 pm IST Remote Key Skills : • 7 + years’ experience in building function & store procedure using ODI too and 3+ Years in Project Management • Strong in Agile, JIRA • Design Data warehouse table and applicable documentation. • Develop table creation scripts and execute the scripts for the Database Administrator (DBA). • Analyze data sources and determine data relationships to pair with the business requirements documentation (BRD). • Familiarity with data quality issues and Exact, Transform, Load (ETL) processes • Design and develop Extract Load Transform ...

  $1206 (Avg Bid)
  $1206 Snittbud
  5 bud

  ...compliance with the latest SEO strategies. - Provide regular updates and progress reports. Requirements: - Proven experience in content creation, SEO, and data entry. - Familiarity with web scraping tools and techniques. - Strong command of the English language and good writing skills. - Proficiency in image editing tools and an eye for visual details. - Basic understanding of HTML and content management systems, WordPress preferred. - Ability to work independently, manage multiple projects, and meet deadlines. Offer: - Opportunity for a long-term collaboration with a growing luxury villa rental platform. - Flexible working hours with a focus on deliverables. - Supportive and collaborative remote work environment. - If you are detail-oriented, have a flair for content creation,...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snittbud
  22 bud

  ...in digital marketing and HR, I need someone who can help me with several tasks. I am looking for a professional who will assist me with the following: - Social media management: You will help manage my accounts on Facebook, Instagram, and LinkedIn. Our goal is to utilize these platforms to increase brand awareness. - SEO optimization: In addition to enhancing our brand image via social media, you should also provide assistance in terms of improving our SEO. - Recruitment and onboarding: I also need help in recruiting and onboarding new employees. The ideal candidate for the job should be skilled in social media management, SEO optimization, and HR recruitment. An experience in these areas would be a plus, but most importantly, I value dedication, a meticulous sense of...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Snittbud
  9 bud

  I'm seeking a competent WordPress professional capable of moving site pages from an ex...and school pages, directly from an excel file. There isn't a specific timeline set for project completion; however, expedited delivery would be appreciated. User credentials will be given to the new site only. Key Skills: - WordPress expertise, including site migration - Knowledge of automation techniques (specifically for content renewal from an Excel file) - Effective time management Expected Outcomes: - Smooth migration of a functional WordPress site - Automated content renewal mechanism Understanding of the WordPress ecosystem, proven experience in site migration, and the ability to automate Excel file inputs into WordPress posts are ideal qualities for the successful ...

  $166 (Avg Bid)
  $166 Snittbud
  67 bud

  I need a professional with high proficiency in website development for my new business. It should be tailored for showcasing and lead gene...tailored for showcasing and lead generation, with a blog page incorporated. Key Requirements: - Develop a business website that factors in showcasing my services. - Incorporate a blog page. Key Skills and Experience: - Proven experience in developing A MODERN looking business websites. - Exceptional expertise in creating website architectures that facilitate lead generation. - Excellent content management skills for regular blog updates. Something similar to this: I want information and search tools in it similar to this:

  $216 (Avg Bid)
  $216 Snittbud
  75 bud

  As a growing business, I'm in need of a competent and detail-oriented virtual administrator to offer assistance for 4-5 hours daily. Your primary role will be to manage my emails and coordinate the interaction with 10-20 clients, ensuring that they receive the most efficient and professional service. Key Responsibilities: - Email and Project management: You'll be in charge of organizing my inbox, categorizing emails, and responding on my behalf where necessary. - Client Coordination: This will be your primary task. I need you to seamlessly manage the back-and-forth with our clients, scheduling meetings, and ensuring they are well-served. Ideal Skills and Experience: - Proven experience as a virtual assistant or relevant role - Excellent organizational skills -...

  $434 (Avg Bid)
  $434 Snittbud
  55 bud
  Servicenow Interview Prepper - I 6 dagar left
  VERIFIERAD

  Seeking an experienced Servicenow consultant to prepare me for an upcoming job interview. This preparation will focus primarily on Incident Management. As a beginner in Servicenow, I am in need of someone who can comprehensively educate and train me in this area. The key tasks for this job will involve: - Offering practical exercises designed to improve my understanding of the subject - Working on potential questions and best response strategies for the interview - Conducting mock-interviews to simulate real-life scenarios Ideally, I'm looking for someone who has: - An advanced level of expertise in Servicenow, - Expertise in job interview preparation - Excellent communication skills - A knack for simplifying complex ideas and concepts This job will suit a seasoned Ser...

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 bud

  I'm looking for an experienced network engineer/admin specializing in wireless networks for maintenance tasks. Key Responsibilities: - Establish a Site to Site Connection between two routers with different ISPs using IPSec, IP Tunnel not use third party VPN. Ideal candidate must have: - Extensive experience in wireless network management and maintenance - Skill in configuring firewalls and site-to-site using IPSec - IP Tunnel. - Knowledge in IPSec protocols - Proven track record of ensuring networks are running smoothly & efficiently. - Both end has Mikrotik (Hex) Routers. - Both end has different ISP's . - Site one has static public address and Site 2 has dynamic public address. - Target to communicate both networks ends so that share the data easily and connect o...

  $42 (Avg Bid)
  $42 Snittbud
  2 bud

  I'm looking for a skilled software developer to create a sophisticated billing software that includes a detailed discounted system. The software should seamlessly handle various categories, brands and more importantly, it should offer an exclusive feature to exclude specific brands under any category. Key elements for the project include: 1. **Discount Management:** - Capable of working with various categories. - Application of flat rate discount specifically for clothing. 2. **Brand Handling:** - Exclude Adidas from the discount system. - Able to exclude specific brands from discounts for future flexibility. Ideal candidates should have a strong background in software development and experience in creating custom billing software with complex discounting...

  $984 (Avg Bid)
  $984 Snittbud
  30 bud

  I am currently looking for a freelancer proficient in re-typing of text documents. The task involves typing a text-only document, making sure to maintain the original formatting. Here's what I need: - Re-typing of a Text document to digital - Keen observation to maintain the original formatting of the document The ideal candidate should have... Here's what I need: - Re-typing of a Text document to digital - Keen observation to maintain the original formatting of the document The ideal candidate should have the following skills and experience: - Proficiency in typing with attention to detail - Excellent command of the English language - Ability to follow and maintain original document formatting - Strong organizational and time-management skills. I look forward to ...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  102 bud

  I'm on the lookout for an adept .NET developer with a strong backgro...lookout for an adept .NET developer with a strong background in jQuery and SQL server. The end goal is to construct an efficient hospitality software. This is an urgent position, ideally located in Nagpur. Primary Requirements: - System development using .NET and jQuery. - Thorough understanding of SQL server operation. Key Features: - Capable of handling billing and invoicing. - Inventory management capability. Ideal candidates would have considerable experience managing comparable projects and deriving software solutions in the hospitality industry. Proven proficiency in .NET, jQuery, and SQL server is crucial to this role. Your proficiency will be key in delivering a quality solution that aligns with ...

  $138 (Avg Bid)
  $138 Snittbud
  11 bud

  ...my Windows desktop application to life. The tool focuses primarily on aiding project management tasks. As such, the design should resonate with simplicity, manageability, and task efficiency. Skills & Experience: - Proficient in crafting UI/UX for Windows desktop applications - Understanding of project management principles - Ability to turn complex processes into simplified, user-friendly interfaces - Solid track record of empathizing with user needs and behaviors - Familiarity with common design software is a must - Prior experience in designing project management tools is an edge Expect the design to ease the user experience without sacrificing functionality, and motivate the user in their project management tasks. The f...

  $109 (Avg Bid)
  $109 Snittbud
  13 bud

  I have a current Vue.js project that needs conversion to HTML and JavaScript. The primary objective is ensuring easier maintenance. Moreover, specific organization preferences involve arranging the HTML and JavaScript according to the page or feature. This arrangement aims for improved readability and easier access. In turn, this will aid better project management in the long run. Ideal candidates are experienced in Vue.js, HTML, and JavaScript. A strong understanding of Vue directives and component interactivity is crucial. Experience in organizing and structuring code according to page or feature will be beneficial.

  $125 (Avg Bid)
  $125 Snittbud
  8 bud

  I am in urgent need of a skilled resume writer who is proficient in crafting ATS-optimized resumes. My primary objective is to highlight my extensive experience in management roles, particularly in the field of Project Management. I am currently seeking an MEP Project Manager position and it is crucial to effectively communicate my relevant expertise through my resume. Objectives: - Accentuating my proficiency in Project Management - Tailoring the resume for Administrative roles - Constructing an ATS-friendly resume Skills and Experience: The ideal candidate for this task should possess: - Proven experience in resume writing, preferably in the Administrative industry - A comprehensive understanding of Applicant Tracking Systems and the ability...

  $35 (Avg Bid)
  $35 Snittbud
  24 bud

  ...WILDLAND FIRES. The chosen candidate will need to be proficient in writing report of CFD results we prefer research experience background. Key Responsibilities: 3 milestones milestone 1: (payment %30) You need to overall all below points in report 1- Introduction Provide an overview of the project objectives, emphasizing the importance of fire modeling in understanding fire behavior. Highlight the significance of studying the impact of wind speed and land slope on fire dynamics for effective fire management and mitigation strategies. 2- Model Overview and its Input Parameters A- Hydrodynamic model (which covers theoretical equations) B- Comparison with Experimental Data: Compare the single-tree model with existing experimental data, demonstrating its accuracy and ...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr Snittbud
  17 bud

  I'm on a quest to find a dedicated freelancer who has a knack for social media management. Specifically, I need someone who will handle my Facebook and Instagram accounts. YOUR RESPONSIBILITIES • Creating and scheduling daily posts • Monitoring and responding to comments and messages • Performing account performance analysis and providing reports CONTENT CREATION Your posts will focus on product promotions and sharing customer testimonials to build connection with our audience and enhance our brand image. IDEAL SKILLS • Proven experience in social media management • Excellent content creation skills • Strong organisational skills for scheduling and posting content • In-depth understanding of Facebook and Instagram algorithms &bull...

  $87 (Avg Bid)
  $87 Snittbud
  30 bud

  I'm seeking freelance web developers who have a knack for designing and implementing professional-looking websites. My project necessitates the creation of a WordPress site, and your skills will be needed for the job. Here is what I need: - Design: The website should convey a clean and professional aesthetic. I'd appreciate it if you could let your creativity shine while still adhering to this design paradigm. - WordPress CMS: The website should be built using the WordPress content management system. Your proficiency in WordPress is paramount for a successful project outcome. - Feature Integration: The site will not be limited to just being informative; it also needs to have interactive elements to engage with visitors. Your experience in developing dynam...

  $103 (Avg Bid)
  $103 Snittbud
  27 bud

  I'm looking for a skilled social media manager to handle daily postings on my company's Facebook, Instagram, and Twitter accounts. - Platforms: The ideal freelancer should be proficient in using and managing Facebook, Instagram, and Twitter, understanding best practices, trends, and features for each platform to optimize engagement. - Goals: The...Posting on each platform must be done daily. However, understanding each platform's dynamics to determine the optimal time to post will be a significant part of the job. Those interested should have a proven track record of managing social media for businesses, preferably possessing skills in social media analytics, trends prediction, and creative content creation. Strong communication and time-management skills are also...

  $191 (Avg Bid)
  $191 Snittbud
  17 bud
  Versatile 3D Flange Box Model 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm seeking a specialist in 3D modeling with proficiency in OpenSCAD software. The task involves creating flange box code that offers customization on all aspects. K...box, the bolt sizes, and the wall thickness. - The design is purposed for a display case. The perfect candidate for this job has a deep understanding of industrial design, with specifics in flange box design, and has working knowledge in OpenSCAD programming. Your experience in similar projects will be considered a major advantage. The target completion period for the project is within a month. Having solid time management skills and keeping to deadlines will ensure smooth progress. I am expecting clear communication and utmost professionalism in the execution of this task. Looking forward to your bids...

  $27 (Avg Bid)
  $27 Snittbud
  14 bud

  As a professional with a deep interest in events, I am seeking the expertise of a skilled and experienced web developer to build a unique and engaging personal event blog for me. Key Details: 1. The Type of Website - A personal blog with a special focus on event management. 2. Content - It will majorly focus on hosting different types of events that have caught my interest. Desired Features: I initially skipped over specifying the features I require for my blog, however, let me clarify on this part. I want a developer who can weave in the following features: - Event Registration: A seamless and user-friendly platform for visitors to register for events displayed on the blog. - Ticketing System: It should be able to manage ticketing issues effectively without glitches. - Event Ca...

  $288 (Avg Bid)
  $288 Snittbud
  31 bud

  I am in need of a developer proficient in Smartsheet. I have attached the sample flow video for the reference. Need same flow with some conditions. More details about the task: - Develop an automated workflow specifically for m...reference. Need same flow with some conditions. More details about the task: - Develop an automated workflow specifically for my Governance, Risk, and Compliance (GRC) team. This workflow should streamline procedures, aid in task management, increase efficiency, and reduce room for error. Ideal Skills and Experience: - Familiarity with Smartsheet is highly necessary - Prior experience in building automated workflows particularly in Smartsheet - Understanding of GRC processes would be beneficial but not mandatory. Also keep in mind i need support for th...

  $141 (Avg Bid)
  $141 Snittbud
  5 bud

  I am on the hunt for a talented freelancer who would work with me long term to edit and post TikTok videos on a daily basis for an educational/informational account. As the client, I will be handing over th...will primarily be educational/informational, so an editor with a knack for communicating complex ideas in a concise and engaging way would be ideal. Also, in order to keep up with the pace of daily postings, time management and consistency are expected. Budget-wise, affordable services are a main priority. It would be an added advantage if you could share examples of your edits on similar types of projects. All-in-all, if you are someone with sharp editing skills, proficiency in text overlays and pause removals, and a budget-friendly quote, you could be the perfect fit for thi...

  $261 (Avg Bid)
  Lokalt
  $261 Snittbud
  7 bud

  I am in urgent need of a freelancer with expertise in email management using Gmail. Sterling skills required include: - Handling of incoming emails - Organizing and categorizing emails - Drafting and sending out emails timely Freelancers need to manage the emails by urgency, ensuring top-priority mails are addressed first. Prior experience in Gmail for email handling is essential for this project. My ideal freelancer is diligent, timely, detail-oriented and efficient in email drafting.

  $276 (Avg Bid)
  $276 Snittbud
  23 bud

  ...user interface that is easy to navigate for users of all tech-savviness levels. - **Backend:** Robust backend system for efficient data management and scalability. Must include administrative access for backend management and updates. - **Self-Editing Capability:** The system should allow for easy content updates and modifications without extensive coding knowledge. - **Authentication:** Users should be able to register and log in using either their phone number or email address. **Additional Features:** - A walkthrough of the company culture and values. - Interactive checklist for onboarding tasks. - A section for resources and training materials. **Project Deliverables:** - Complete source code. - Documentation for the system and any third-party services/integra...

  $299 (Avg Bid)
  $299 Snittbud
  49 bud

  CRM WITH Android APP and ios is a comprehensive customer relationship management (CRM) software designed to streamline and enhance your business interactions with customers. With a user-friendly interface and robust features, CRM empowers businesses of all sizes to manage leads, track interactions, and cultivate lasting client relationships. features Dashboard Multi-User and Multi-Client Invoice Management Expense Management Manage numerous products Lead Management

  $301 (Avg Bid)
  $301 Snittbud
  1 bud

  Full-Stack Developer for Data Aggregation & Predictive Analysis Project Project Description: We're launching an ambitious project focused on aggregating data from various APIs and presenting it through a user-friendly interface. The end goal is to not only display this data effectively but also utilize it for predictive analysis. We are in search of a talented Full-Stack Developer with experience in API integration, web development, and a foundational understanding of machine learning concepts to bring this vision to life. Project Scope: - API Integration Connect with multiple APIs to fetch data. Experience with handling large datasets and optimizing API calls is crucial. - Frontend Development: Design and implement a user-friendly w...

  $182 (Avg Bid)
  $182 Snittbud
  15 bud

  Job Title: Freelancer, LinkedIn, Google, and Facebook Optimization Specialist, Twitter, Instagram, and other promoting websites. Company: AccrueTek Project Description: AccrueTek, a reputable company, is seeking experienced and talented freelance professionals to optimize our online presence across multiple platforms. We are looking for specialists in LinkedIn, Google, Facebook, and other social media optimization to help us enhance our visibility, engage with our audience, and drive organic traffic. Responsibilities: LinkedIn Handling: • Manage and optimize our LinkedIn company page. • Utilize LinkedIn to generate leads and direct them to the sales department. • Create and curate content to enhance our professional network and engage with our target audience. • ...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Snittbud
  31 bud
  Campaign CRM 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...search results presentation. Bulk Activity with Search Results: Let us limit it to SMS and Email. Bulk activity such as assigning or tagging with particular tags that will attach to those contacts and assignment to volunteers. Audit Trail: Each contact has history info of changes made to it and the person who made the change. This includes which communications they have received. Team / Role management: Have the ability to define “Teams” and assign contacts to teams. B. Communications Module Individual and Bulk emailing options including using custom headers to match website header Create Email / Texting blast Ability to have email templates Ability to customize templates with variables Web and mobile preview Providing a search list for recipient lists S...

  $360 (Avg Bid)
  $360 Snittbud
  14 bud

  As a rapidly growing eCommerce firm, we're seeking an experienced web developer to create an automated,...orders, ensuring there's neither lag nor discrepancy in data. - Well-versed in implementing advanced product information like cross-selling, upselling features and bundle offers to increase our sales momentum. Ideal Candidates: Preference will be given to freelancers who have a strong understanding of not only Prestashop, but eCommerce platforms in general, as well as experience in database management and synchronization. Additional experience with eBay and Amazon API integrations would be particularly valuable. The freelancer should be savvy in UX design, demonstrating an ability to create user-friendly interfaces that simplify customer navigation and enhance their ...

  $1220 (Avg Bid)
  $1220 Snittbud
  37 bud

  The objective of this task is to increase the online visibility of...increase the online visibility of my restaurant. The strategy will revolve around gathering and managing Google reviews, with the aim of attracting potential new customers. - Desired skills/experience: - Prior experience in managing online reputation for restaurants or similar businesses - Knowledge in optimizing Google reviews for enhanced online visibility - Experience in reputation management - Proven track record of generating positive feedback from customers Your role will focus on carefully crafting and managing initiatives aimed at encouraging customers to leave positive reviews and feedback on Google. Your work will play a significant part in cultivating a positive online reputation for our r...

  $74 (Avg Bid)
  $74 Snittbud
  10 bud

  ...importance of qualified individuals proficient in multiple programming languages. Particularly, knowledge and experience in JavaScript, Python, Java, CSS, and C++ is a must. The project revolves around several key functionalities, which include: - Data encryption: The software should be capable of effectively encrypting sensitive data to ensure security and privacy. - Real-time updates: Having a real-time update system will play a crucial role in keeping everyone in the loop with the latest changes and developments. - File management: It is fundamental that the software has a robust and user-friendly file management system. - Language reversals: This feature will allow the software to convert a piece of code into its original language, meaning it has to be capabl...

  $29 (Avg Bid)
  $29 Snittbud
  10 bud

  ...articles that can be updated frequently. - Product Description Pages: Detailed pages for every product. It should be easily accessible and well structured. - Company Mission and Vision: The website should also feature our company mission and vision prominently, telling our story and objectives. Skills Desired: - Web Development: Proficiency in building responsive and intuitive websites. - Content Management: Ability to integrate a system for uploading and updating blog articles, product descriptions, and company details. - SEO: Understanding of search engine optimization would be helpful to increase our web visibility. Experience: - Prior experience in building and managing informational websites is essential. - A portfolio with similar projects would be highly appreciated. ...

  $60 (Avg Bid)
  $60 Snittbud
  34 bud

  A program to control the management of car plus their price

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Snittbud
  71 bud

  I am seeking a social media expert to enhance the online presence of my real estate business on Facebook and Instagram. Key tasks would include: - Regular posting of high-quality pictures of listings. You'll need to have an eye for detail and a knack for making properties shine visually. - Creating engaging content that continuously captures the attent...that continuously captures the attention of our target audience, driving interaction, fostering relationships and building our follower base. The ideal candidate should have proven experience in social media marketing, and particularly, managing successful campaigns in the real estate sector. Therefore, in your application, please detail your experience specifically pertaining to social media management and marketing related ...

  $73 (Avg Bid)
  $73 Snittbud
  11 bud

  Topp project management community artiklar