Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  56,403 powerpoint jobb har hittats, med prissättning USD

  我有簡報的檔案,我需要有人幫我建立一個PowerPoint簡報。 使用這些檔案。

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr Snittbud
  7 bud

  Jag behöver någon som är bra på att göra PowerPoint-presentationer.

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr Snittbud
  11 bud
  خبير PowerPoint Avslutades left

  أحتاج إلى بعض المساعدة في تقديم عرض تقديمي جيد جدا لبرنامج PowerPoint

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr Snittbud
  11 bud

  Vi håller på att ta fram ett Pitch-deck för ett företag. Vi söker någon som kan ta fram vektorbaserade grafiska komponenter.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Snittbud
  9 bud
  gör powerpoint Avslutades left

  hej, jag har ett dokument för en självstudie. Jag gör detta till ppt. Jag vill att du ska ha hög kompetens.

  $77 (Avg Bid)
  $77 Snittbud
  7 bud

  Professionell powerpoint presentation för att visa hyresgäster, banker och annat. Måste ha gjort liknande presentationer åt Goldman Sachs eller liknande

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Snittbud
  9 bud

  ...leverabler. - Grafisk profil inkl logotype som ska gå att nyttja på flera olika marknader/internationellt. Ska gå att nyttja både i digitala och off-line kanaler. - En "Styleguide" som gör att vi tillsammans kan bygga en ny webb. - Grafik/element samt göra ett gäng olika mallar för digital marknadsföring (ex "Nyhetsbrev", "social Media kanaler", mm). - Olika typer av mallar för Word och PowerPoint. - Grafik/element som behövs för att visualisera vårt nya uttryck på skyltar mm. Underlag för samarbete: Vi har tagit fram grundläggande fundament för en ny varumärkesplattform men behöver även hjälp med att göra finalvariant av var...

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr Snittbud
  5 bud

  ...leverabler. - Grafisk profil inkl logotype som ska gå att nyttja på flera olika marknader/internationellt. Ska gå att nyttja både i digitala och off-line kanaler. - En "Styleguide" som gör att vi tillsammans kan bygga en ny webb. - Grafik/element samt göra ett gäng olika mallar för digital marknadsföring (ex "Nyhetsbrev", "social Media kanaler", mm). - Olika typer av mallar för Word och PowerPoint. - Grafik/element som behövs för att visualisera vårt nya uttryck på skyltar mm. Underlag för samarbete: Vi har tagit fram grundläggande fundament för en ny varumärkesplattform men behöver även hjälp med att göra finalvariant av var...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr Snittbud
  3 bud
  Design project Avslutades left

  snygga till en Powerpoint-presentation så att det ser riktigt snygg ut. Ca 30-40 slides. Majoriteten av slidesen är helbilder som ej behöver göras vid mer än att likriktas i upplägg.

  $253 (Avg Bid)
  $253 Snittbud
  10 bud

  Designa och skriv klart presentation för ledande investmentbolag inom fastigheter. Alla grafer skall förbättras och göras om för att vara enklare

  $68 (Avg Bid)
  $68 Snittbud
  16 bud

  Skapa en powerpoint mall för vårt bolag. Skapa en word mall för vårt bolag. Komplett med logga och typsnitt

  $22 (Avg Bid)
  $22 Snittbud
  16 bud

  Jag eftersöker en kvick person som kan hjälpa mig med att, bland annat, designa en ny PPT-mall med vår existerande logga. Ett väldigt enkelt jobb för den som är skarp på PPT. Svart logga, vit bakgrund och sedan vill vi för första "startsidan" ha någon professionell bild, överblick över en stad och då primärt över Stockholm. Utöver detta behöver vi ha hjälp med att ta fram en enklare version av nuvarande visitkort, i samma maner.

  $42 (Avg Bid)
  $42 Snittbud
  5 bud

  ...develop my existing PowerPoint presentation, which contains financial and technical information. The main goal of the presentation is to present it to investors and therefore needs to be professional and visually appealing. Design Preferences: - I already have an existing presentation, but I need a professional to develop it further. - I trust the freelancer's expertise and do not have any specific design preferences. Project Requirements: - Redesign and develop the existing PowerPoint presentation. - Ensure that the presentation effectively educates, persuades, and informs the audience. - Enhance the design elements to make it visually appealing and professional. - The existing presentation contains more than 20 slides. Ideal Skills and Experience: - Proficiency i...

  $44 (Avg Bid)
  $44 Snittbud
  36 bud
  Corporate PPt 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for an experienced PowerPoint designer to create a corporate presentation for pitching our product/service. The presentation will consist of 10-20 slides, with specific content provided by our team. Skills and Experience: - Proficiency in PowerPoint and graphic design - Ability to create visually appealing and professional slides - Strong attention to detail and ability to follow specific content guidelines The ideal candidate will have a portfolio showcasing previous PowerPoint presentations and a strong understanding of effective presentation techniques. They should be able to work efficiently and meet tight deadlines.

  $28 (Avg Bid)
  $28 Snittbud
  26 bud
  PowerPoint presentation 6 dagar left
  VERIFIERAD

  Project Title: PowerPoint Presentation - Informing Executives/Managers in Business/Finance ( 2 slides) I am looking for a skilled PowerPoint designer to create a visually appealing and informative presentation targeting executives and managers in the field of business and finance. The main purpose of this presentation is to inform the audience about new idea supported with numbers that will help business to grow Skills and Experience: - Proficiency in PowerPoint and graphic design software - Strong understanding of business and finance concepts - Ability to create visually engaging slides with appropriate charts, graphs, and images - Experience in creating presentations for executive-level audiences - Excellent communication skills to effectively convey complex inf...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Snittbud
  49 bud
  PERSONAL ASSISTANT -- 2 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...il personale che ruota intorno ai Board Members per attività quotidiane; • Gestire mail e tutta la corrispondenza in entrata e uscita; • Predisporre e condividere delle minute di riunioni e follow-up delle attività, garantendo qualità e precisione nella comunicazione; • Preparare presentazioni in PowerPoint, per la promozione esterna e interna dell’Azienda; • Prenotare trasferte di lavoro, assicurando un’attenta ed efficiente gestione dei dettagli logistici. 
Hard skills: • conoscenza Powerpoint; • padronanza dei principali strumenti informatici. Soft skills: • abilità di comunicazione efficace; • predisposizione al contatto telefonico; • capacità di relazionarsi; • capacit&a...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Snittbud
  2 bud

  I am looking for someone to videotape a series of speeches given by v...to be done so in such a way that specific moments and aspects of the speeches are highlighted and recorded in the best quality possible. Additionally, I would require the person hired for this job to provide full post-production services such as editing and subtitling. If you think you have the skills and qualifications to help me achieve my goal, please apply for the job. There are a few Powerpoint speeches I'll be giving on the climate crisis during the next couple of months. The video(s) are intended for a website to be created to market more speeches in the future. I spent 27 years on TV in Philly and am well-known for weather but need to advertise my climate-related presentations. You can contact...

  $50 / hr (Avg Bid)
  Lokalt
  $50 / hr Snittbud
  1 bud
  PowerPoint presentation 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for a freelancer to...looking for a freelancer to create a persuasive PowerPoint presentation for my project. The purpose of the presentation is to persuade the audience. Requirements: - The presentation should consist of more than 20 slides. - There are no specific design preferences or branding guidelines that need to be followed. Ideal Skills and Experience: - Previous experience in creating persuasive PowerPoint presentations. - Excellent design skills to create visually appealing slides. - Strong understanding of effective persuasive techniques. - Attention to detail and the ability to create a cohesive and engaging presentation. If interested, please provide samples of previous work and a proposal outlining your approach to creating a persuasive Powe...

  $323 (Avg Bid)
  $323 Snittbud
  115 bud

  We are a company in the real estate sector/real estate development. We buy, renovate and sell real estate. Our project is to create a very professional PowerPoint presentation, a pitch deck, with which we can convince a professional audience (investors). The presentation should consist of 10-15 slides. It is important that the presentation is business oriented and looks very professional and according to our CD. Before we award the contract, we would like to see reference projects. It would be very good if the freelancer already has experience in the real estate sector and with creating pitch decks. Some of the texts have to be improved by the freelancer - therefore we are looking for experienced freelancers in this area. Means, ideas and improvements, own ideas and content from t...

  $861 (Avg Bid)
  $861 Snittbud
  91 bud

  I need help fixing my academic PowerPoint presentation. Specifically, I'm having formatting and design issues with it that I don't have the expertise to address myself. I need someone who is experienced with creating engaging PowerPoint slides to make this presentation look professional and presentable. My presentation is centered around academics, so it's important to represent my work correctly. If you think you have the right skills for the job, please reach out so we can discuss further details. I'm looking forward to hearing from you!

  $22 (Avg Bid)
  $22 Snittbud
  61 bud

  Quick turnaround required! I am looking for an experienced freelancer to help me enhance a PowerPoint presentation. Specifically, I would like to have both design improvements and basic content restructuring done. The presentation is for a pitch, and currently there are fewer than 10 slides. I need an expert who can take my existing presentation to the next level with a creative and professional look. If you think you can help, please let me know!

  $73 (Avg Bid)
  $73 Snittbud
  118 bud
  presentation 6 dagar left

  I am looking for a freelancer who can create a professional and engaging PowerPoint presentation for my new company. The purpose of the presentation is to inform and persuade potential clients about our products and services. The target audience for the presentation is our clients, so it is important that the freelancer understands their needs and interests. The key message that I want the audience to take away from the presentation is detailed information about our products and services. Ideal skills and experience for the job include: - Strong expertise in creating visually appealing and impactful PowerPoint presentations - Excellent communication and storytelling skills to effectively convey the information to the audience - Knowledge of marketing and sales techniques t...

  $74 (Avg Bid)
  $74 Snittbud
  30 bud

  ...to detail. - Conduct online research on various topics, gather data, and present findings in a concise manner. - Assist in managing email correspondence, responding to inquiries, and handling basic customer queries. Requirements: - Proven experience as an Administrative Assistant or Virtual Assistant, preferably in a remote work setting. - Proficient in Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint) and digital collaboration tools (Google Workspace, Trello, Asana, etc.). - Excellent written and verbal communication skills. - Ability to prioritize tasks and meet deadlines in a fast-paced environment. - Strong attention to detail and ability to maintain confidentiality. This is a part-time, remote position with flexible working hours. If you are a proactive and reliable indivi...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Snittbud
  60 bud

  PowerPoint Presentation on Beta Testing Outcome - I need a PowerPoint presentation with 3 slides that will inform stakeholders about the outcome of our beta testing. ****I will provide very small data via an image and I need the freelancer to take it and make a spectacular 3 slides with graphs and with a great layout. Need within hours**** - The main purpose of the presentation is to provide informative content. - The ideal freelancer for this job should have experience in creating informative PowerPoint presentations. - Knowledge in beta testing and stakeholder communication is also preferred. - The presentation should be concise, visually appealing, and effectively convey the key points of the beta testing outcome. - I need this presentation within a few hours, so...

  $26 (Avg Bid)
  $26 Snittbud
  111 bud

  I am looking for a skilled freelancer to prepare a project report for a Modular Interior Design setup, including hot and cold pressing machines. The purpos...process. - The report should include detailed technical specifications of the machinery, ensuring a thorough understanding of the equipment involved. The preferred format for the project report is a PowerPoint Presentation. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in project management and report preparation. - Knowledge of Modular Interior Design and familiarity with hot and cold pressing machines. - Proficiency in creating visually appealing and informative PowerPoint Presentations. If you have the necessary skills and experience, and can deliver a detailed project report in a PowerPoint format, plea...

  $74 (Avg Bid)
  $74 Snittbud
  10 bud

  ...Assisting with document preparation, including drafting and editing documents, presentations, and spreadsheets. Requirements: 1. Excellent written and verbal communication skills in English. 2. Strong organizational and time management skills, with the ability to prioritize tasks effectively. 3. Proficient in using various computer applications, such as Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint) and Google Suite. 4. Familiarity with project management tools and software is a plus. 5. Ability to work independently and take initiative in completing tasks. If you are an organized and proactive individual with excellent communication skills, this virtual assistant role offers a flexible and dynamic work environment where you can make a significant impact. Join our team and ...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Snittbud
  27 bud

  I am looking for a freelancer to create a 3-4-page PowerPoint presentation on the subject of ransomware. The ideal candidate will have experience in creating engaging presentations for a non-technical audience. Tone: - The desired tone of the presentation is engaging, ensuring that the audience remains interested and attentive throughout. Level of Detail: - The presentation should provide a high-level overview of the subject matter, avoiding detailed technical explanations. - It should focus on conveying key concepts and implications of ransomware in a clear and concise manner. Images and Graphics: - The client has given the freelancer full creative freedom and trusts their judgment in choosing appropriate images and graphics. - If necessary, the freelancer may use stock images t...

  $91 (Avg Bid)
  $91 Snittbud
  116 bud

  I am looking for a creative designer to develop a 10 slide power point presentation with many graphics, images, and transitions. The main purpose of the PowerPoint presentation is for sales/marketing purposes and I would like the graphics and images to highlight industry trends. The designer will have creative freedom to choose the color scheme he or she wishes. This is an exciting opportunity to showcase their design skills and contribute to an innovative and visually appealing project.

  $100 (Avg Bid)
  Brådskande
  $100 Snittbud
  104 bud

  I am looking for a PowerPoint presentation designer who can take my basic presentation and improve its overall design and professionalism. The presentation is related to the theme of Business and Finance. Key Details: - The current state of the presentation is basic and needs improvement. - The theme or subject of the presentation is Business and Finance. - I would like the designer to highlight visuals and graphics in the presentation. Skills and Experience: - Strong expertise in PowerPoint design and layout. - Ability to create visually appealing and professional slides. - Proficient in using graphics and visuals to enhance the presentation. - Familiarity with Business and Finance topics and terminology. Deliverables: - A polished and professional PowerPoint pres...

  $39 (Avg Bid)
  $39 Snittbud
  62 bud
  Trophy icon Peak Season Logo Brief 14 dagar left

  ****NO LOGOS GENERATED BY IA***** *****DO NOT INCLUDE THE WORD Peak Season in the logo******** ***PLEASE SEE ATTACHED LOGO BRIEF POWERPOINT DECK OF DESIGN BRIEF. YOU CAN ALSO SEE THE TYPES OF LOGOS WE LIKE, INCLUDING FIRELIGHT CAMPS, FOUR SEASONS, and other NATURE ORIENTED BRANDS*** Do NOT submit a logo until reading the ENTIRE BRIEF. Thank you!! ******** Peak Season is a boutique, luxury vacation rental management company based in the Smoky Mountains of TN and NC, but with ambitions to expand into Miami and other urban markets. Peak Season elevates property management to new heights, focusing on luxury properties and white-glove, but unpretentious, service. It is the perfect marriage between urban sophistication and rural welcoming hospitality, by providing high-touch, pe...

  $200 (Avg Bid)
  Garanterad Topptävling
  $200
  274 bidrag

  I'm looking for someone to help me finalize a PowerPoint presentation that will be 17 minutes long. The whole presentation is done, but as I'm not used to working with PowerPoint, I'm having issues with the titles sometimes changing fonts, and I would like it to be clean.

  $32 (Avg Bid)
  $32 Snittbud
  112 bud

  Project Title: Prepare PPT presentation and analysis charts Objective: - The main objective of the presentation is to inform the audience. Prepare Audit reports Subject: - The presentation will be focused on business-related topics. Analysis of accounts Slide Requirements: - The presentation will require 10-20 slides. Skills and Experience: - Strong proficiency in creating visually appealing PowerPoint presentations. - Excellent knowledge of business concepts and terminology. - Ability to effectively communicate complex information in a concise manner. - Experience in creating analysis charts and graphs to support the presentation. - Attention to detail and ability to ensure consistency in design and formatting. - Strong organizational and time management skills to meet the p...

  $11 / hr (Avg Bid)
  Sekretessavtal
  $11 / hr Snittbud
  27 bud
  Trophy icon Homepage for company 5 dagar left

  I am looking for a creative freelancer to design a homepage for my company. The main purpose of the homepage is to provide information about the company. Design Aesthetic: - I am aiming for a creative design aesthetic that captures the essence of my company. Color Schemes and Design Elements: - I have a general idea of th...user interface design - Ability to effectively communicate the company's message through visuals - Proficiency in graphic design software and web development languages - Attention to detail and ability to meet deadlines If you are a creative and experienced web designer who can create a visually appealing and informative homepage for my company, please submit your proposal. Please see attached powerpoint for guidelines regarding technology, design an...

  $200 (Avg Bid)
  Framhäv Garanterad
  $200
  78 bidrag

  Vänligen Vänligen Registrera dig eller Logga in för att se mer information.

  Brådskande Försegla Sekretessavtal
  Powerpoint Presentation 5 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for a professional PowerPoint designer to create a corporate and formal presentation for an educational lecture targeting the general public. The ideal candidate should have experience in: - Creating visually appealing and professional PowerPoint presentations - Incorporating corporate and formal design elements - Presenting educational content in an engaging and informative manner - Ensuring the presentation is visually cohesive and easy to follow - Adhering to any brand guidelines or specifications provided Skills required: - Proficiency in PowerPoint and graphic design software - Strong attention to detail and ability to create visually appealing slides - Excellent communication skills to understand and incorporate the client's requirements - Abil...

  $102 (Avg Bid)
  $102 Snittbud
  49 bud

  I need a powerpoint with text and pictures or videos in each slide

  $350 (Avg Bid)
  $350 Snittbud
  15 bud

  I am looking for a skilled freelancer who can replicate a PowerPoint background based on a specific sample provided. The ideal candidate should have experience in graphic design and be able to accurately recreate the desired color scheme. Specific requirements for the project include: - Replicating the provided sample PowerPoint background - Using the specific colors mentioned by the client - Creating a background suitable for a business presentation Skills and experience required: - Proficiency in graphic design software such as Adobe Photoshop or Illustrator - Attention to detail and the ability to accurately replicate designs - Understanding of color theory and the ability to create visually appealing color schemes If you have the necessary skills and experience, pleas...

  $20 (Avg Bid)
  Brådskande
  $20 Snittbud
  12 bud

  Business PowerPoint Design - 10-20 Slides I am looking for a talented PowerPoint designer to create a visually appealing and professional presentation for my business. The main purpose of this presentation is to present important information and data in a clear and engaging way. I have attached my current powerpoint and I would like you to make it look more professional. I have also attached a generic pack of slide which I will need to fit into. Therefore, please use similar colours (red) as the Adecco slide deck ("Head of Sales Presentation" Requirements: - Experience in designing business presentations - Strong knowledge of PowerPoint and design principles - Ability to create a consistent and cohesive design throughout the slides - Attention to de...

  $61 (Avg Bid)
  $61 Snittbud
  75 bud

  I need help with PowerPoint presentation design. I have created a new powerpoint and I need it added to a standard slide pack design (attached). You can be creative with how you do it. :-). I have to present the deck to a prospective job employer so that it to stands out. It is for a job interview so I need it to look visually appealing and for the bullet points to look a little less 'boring'. I have attached the basic standard slides and also the deck which I need to be added. How much will you charge?

  $52 (Avg Bid)
  $52 Snittbud
  42 bud
  Powerpoint -- 2 5 dagar left

  Hello! I am looking for an experienced freelancer to create EDIT 30 PowerPoint presentations for me. The purpose of the presentation is educational, and it is targeted to students learning Arabic as a second language. Freelancer must be fluent in English, and Arabic. I need very creative form of presentations where the content can be taught online for adults. the presentation should not be crowded with words and pictures and should be easy to read and understand. I will share with you a one sample prior to starting work, if you are up to the expectations we can start working. Please contact me if you have the experience necessary to complete this project. Thank you!

  $107 (Avg Bid)
  $107 Snittbud
  90 bud

  ...that includes milestones for each section. **Step 3: Build Presentation Content** - Task 1: Assign team members responsible for each section of the presentation. - Task 2: Start drafting the content for each section based on the outline. - Task 3: Gather supporting data, statistics, and examples for the presentation. - Task 4: Collaborate on the visual design of the presentation, considering PowerPoint or any other suitable format. - Task 5: Review and refine the content for clarity and coherence. **Step 4: Design the Presentation** - Task 1: Focus on the design aspect of the presentation, ensuring consistency in fonts, colors, and visual appeal. - Task 2: Create or refine charts, graphs, images, and other visual elements. - Task 3: Ensure that the presentation is engaging and ...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Snittbud
  32 bud
  Trophy icon powerpoint presentation 1 dag left

  I am looking for an experienced Freelancer to create a dynamic PowerPoint presentation for sales and marketing purposes. The presentation should contain between 20-30 slides and should feature intermediate design elements, including some animations and complex graphics. The presentation should be impactful and professional to help me successfully engage my audience. If you feel you have the skills and experience necessary for this job, please contact me for further details. I look forward to hearing from you! I need to be able to add new locations to the presentation easily.

  $40 (Avg Bid)
  Garanterad
  $40
  36 bidrag

  Looking my LinkedIn profile updated. Simply a professional background photo which has my new company logo to one side and white the rest of the background picture. Text added to the profile section about my skillset and how it matches the job. Two pictures provided with tailored so i can have one uplaoded now and can change the other one in and out as i want. (If you’re unable to upload a photo to your profile, please ensure that the photo file meets these specifications: Maximum file size is 8MB. Profile photo: Pixel size is between 400 (w) x 400 (h) pixels and 7680 (w) x 4320 (h) pixels. We recommend adding a photo that won't require much cropping. You can adjust the photo after it has been uploaded. Background photo: Recommended pixel dimensions are 1584 (w) x 396 (h) pixe...

  $17 (Avg Bid)
  $17 Snittbud
  16 bud

  I need to create a PowerPoint presentation for a safety awareness campaign with a focus on workplace safety. The presentation should provide an overview of the topic, rather than an in-depth analysis or comprehensive, interactive elements. It should provide an understanding of the key topics and educate the audience but without being overly technical. The audience of this presentation are people who may not have a lot of experience with safety topics so the content must be both understandable and informative.

  $98 (Avg Bid)
  $98 Snittbud
  14 bud

  I am looking for a highly talented freelance professional to create engaging and informative PowerPoint presentations about plant pathology for use in research and academic presentations. The purpose of the presentations is strictly for research presentation, so the quality must be of the highest caliber. There should be around 60-80 slides for each presentation, focusing on key topics related to plant pathology. I will provide topic name only . They must be presented in a polished, professional format that clearly communicates research data and breathes life into the topics. Please only apply to this project if you have prior experience with creating customized and eye-catching PowerPoint presentations for research-related purposes.

  $41 (Avg Bid)
  $41 Snittbud
  36 bud
  Pitch deck 5 dagar left

  Looking for a professional who can create an engaging and visually appealing pitch deck to attract Angel Investors. The ideal candidate should have experience in creating PowerPoint presentations and be able to showcase the company's achievements effectively. The pitch deck should be designed to secure funding and convey the company's value proposition to potential investors.

  $20 / hr (Avg Bid)
  Sekretessavtal
  $20 / hr Snittbud
  27 bud

  I am looking for a freelancer to help me redesign, edit, and add to the content of my PowerPoint report. I would like the freelancer to have experience in editing and adding content to PowerPoint presentations. Specific Requirements: - Edit and add content to the existing PowerPoint report - Incorporate a corporate design style into the presentation - Add 1-3 infographics to enhance the visual appeal and convey information effectively Ideal Skills and Experience: - Proficiency in PowerPoint and graphic design - Strong editing and proofreading skills - Experience in creating infographics - Understanding of corporate design principles and styles If you have the skills and experience necessary to complete this project, please submit your proposal.

  $94 (Avg Bid)
  $94 Snittbud
  106 bud

  Topp powerpoint community artiklar