Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  5,000 management jobb har hittats, med prissättning USD

  ...sömlöst och effektivt för att möta kundens specifika behov. Nödvändiga systemkunskaper: Vi letar efter kandidater med följande expertis inom SAP S4/HANA: - MM/SD-modul: Din förmåga att hantera och optimera försäljnings- och distributionsprocesser är avgörande, och du kommer att vara nyckeln till att säkerställa smidiga affärsflöden. - SCM (Logistikmodul): Din kunskap om logistik och supply chain management kommer att vara essentiell för att säkerställa en effektiv och pålitlig leveranskedja. - FI/CO-modul: Din förmåga att hantera finansiella och kontrollrelaterade processer kommer att bidra till att upprätthålla en sund ekonomisk struktur. Krav: - Djup...

  min $50 / hr
  min $50 / hr
  0 bud
  Web development Avslutades left

  Jag vill ha en ny webbsida Bara bygga den Landningssida Jag håller på att starta egen firma inom talent management (typ Human resources) och kommer erbjuda tjänster och rådgivning inom det. Exempel på hemsida som ser ut nått åt det hållet jag vill ha är: För tillfället behöver det bara vara en sida som beskriver den service jag erbjuder. Så enbart informativ till en början. Samt en kontanktaktruta.

  $511 (Avg Bid)
  $511 Snittbud
  19 bud

  dfs ds adfsadfs adfs adsf adfs adfs adfs adfs

  $157 - $472
  $157 - $472
  0 bud

  RGP är ett konsultbolag inom Finance & Accounting, Human Resources, Information Management och Supply Chain. I våras satte vi upp en blogg under domänen där vi vill publicera content relevant för våra kunder och nära vår affärsverksamhet. Detta är dock för tidskrävande för oss att göra in-house så därför letar vi efter någon som kan agera redaktör och vara den drivande motor i arbetet från idé till publicering. Vi tänker att vi vill publicera två artiklar i månaden. Grundjobbet kommer att göras av våra konsulter men i rollen kommer det också innefatta korrekturläsning, editing, förslag på illustrationer osv. Vi ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Snittbud
  1 bud
  Event Management Avslutades left

  Function Sheets / Budgeting & Overall event management

  $1151 - $1918
  $1151 - $1918
  0 bud

  website skills, marketing, etc...

  $255 (Avg Bid)
  $255 Snittbud
  4 bud

  Manage our social media pages

  $26 (Avg Bid)
  $26 Snittbud
  1 bud
  project management Avslutades left

  lalalandet

  $10 (Avg Bid)
  $10 Snittbud
  1 bud
  Alexandra Promotion Avslutades left

  Projektet går i grund och botten ut på att marknadsföra/promota en sångerska som heter Alexandra. Alexandra har varit verksam i ett tag nu men på grund utav tidsbrist och bristande management bland annat så har hennes karriär lagts på is. Hennes nya management har i samarbete med hennes familj och andra representanter beslutat att med krafttag få i gång karriären på nytt. För att göra detta så behövs givetvis en hemsida. Det är viktigt att hemsidan har alla de funktioner som de allra bästa sidor har efter som vi planerar att göra det till mer än bara en hemsida. Följande bör ge en liten bild utav vilka ramar vi förväntar oss att operera inom: ...

  $661 (Avg Bid)
  $661 Snittbud
  1 bud

  Vill skapa en hemsida där kunder skriver in uppgifter i en fördefinierat mall. Kunderna skall kunna spara sin "mall" i molnet med egen inloggning. Det måste finnas någon typ av management verktyg för att kunna administrera användarna och deras information. Informationen skall sedan kunna skickas till andra leverantörer på ett smidigt sätt. I framtiden vill jag ha en app som kan uppdatera kundernas information på ett enkelt sätt. Sidan måste kunna hantera många språk, men svenska och engelska till att börja med. Det måste vara enkelt att lägga till fler språk.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snittbud
  1 bud

  Steg 1: Ta fram en hemsida där kunden kan logga in och lägga in information utifrån en vald mall. Antal kunder: ca 100.000 Mängd data per konto/ max 0.3 MB Steg 2: Det hade varit bra om kunden även kan komma åt sin "mall" från en app (iphone/ipad). Steg 3: Ett management interface/verktyg för att kunna knyta informationen till rätt leverantör/partner (externa bolag). Dvs att externa bolag skall få del av relevant information.

  $364 (Avg Bid)
  $364 Snittbud
  5 bud

  I'm in need of an ASP.NET MVC developer to help me create a user management system with specific functionalities. This will involve user registration and login, CRUD operations, and integration with third-party APIs. Your responsibilities will include: - Developing a user management system with ASP.NET MVC - Implementing user registration and login functionalities - Creating CRUD operations for user data - Integrating third-party APIs to enhance the system's features I have a preference for a minimalistic and modern design, but you can use Bootstrap as a base. Ideal skills and experience: - Expertise in ASP.NET MVC development - Proficiency in developing user management systems - Strong experience with implementing CRUD operations - Previous experience w...

  $175 (Avg Bid)
  $175 Snittbud
  25 bud

  I need help in restoring my iMovie library. The files were unintentionally moved within my internal hard drive and Icloud, and I need someone to remote login at a...specific time for 2 hours to locate them and restore to their intended location. Key requirements: - Retrieve and relocate the video files from the initial location on my internal hard drive &iCloud - Ensure the files are correctly imported back into my iMovie library - combine libraries (3 in total) Ideal freelancer: - Proficient in iMovie software and MAC - Experienced in file recovery and management. - Ability to provide clear and effective instructions. MUST be able to commit to a 2 hour window and date and time so that we are both monitoring the work being done and I have the ability to guide where files sh...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Snittbud
  2 bud

  I am looking for a skilled Drupal developer to create a gaming accessory ranking website. This site will import and/or crawl specs and pricing on gaming accessories (mouse, keyboard, headset, monitor). This site ranks products in each category, and users can upvote/downvote as well as provide star-rating reviews on each product. This site's algorit...This site ranks products in each category, and users can upvote/downvote as well as provide star-rating reviews on each product. This site's algorithm will determine ranking, as it can move up/down in ranking determining its placement. Users can click through and buy the product from 3rd party websites. Experience in building similar platforms is desired. Expertise in Drupal, dynamic content management, and sophisticated UI ...

  $5450 (Avg Bid)
  Sekretessavtal
  $5450 Snittbud
  8 bud

  I am a seasoned professional with extensive clerical work experience, having served in an NGO society as a clerk from 2012 to 2015, and as a Project Assistant in a caste scrutiny committee fr...applications for students, service employees, and elected members for caste validity. Key offerings: - High-speed and accurate typing skills. - Proficiency in handling sensitive and confidential data. - Ability to work with strict deadlines and deliver quality results. - Experience with database management and clerical tasks. I am seeking to leverage my skills to provide top-notch data entry services for clients who value accuracy and efficiency. Ideal projects would involve data entry, document management, and clerical support within any sector that requires attention to detail and...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snittbud
  5 bud

  ...performance metrics and providing weekly reports. The ability to interpret these insights and make recommendations is highly valued. - LinkedIn Outreach: You will also be responsible for connecting with potential clients on LinkedIn. - Newsletter Creation: I need a weekly email newsletter to keep our audience informed and engaged with our brand. Key Requirements: - Proven experience in social media management, ideally across Instagram, Facebook, TikTok, and LinkedIn. - Strong communication skills to effectively engage with our followers and potential clients. - Proficiency in data analysis to track performance and inform future strategies. - Ability to create engaging content that reflects our brand. - Experience in creating and managing newsletters. I'm looking for someon...

  $128 (Avg Bid)
  $128 Snittbud
  23 bud

  ONGOING MARKETING MONTHLY BASIS BUDGET AS DESCRIBED IN THE SECTION! I'm in need of a marketing expert to help my finance company reach young professionals through various marketing materials. Key Requirements: - Daily creati...will be responsible for creating content that is both engaging and informative and then editing it to make it as polished as possible. The ideal freelancer for this job will have: - Proven experience in creating marketing materials and video content - Familiarity with the finance industry and an understanding of young professional's needs and preferences - Excellent communication and project management skills - A creative and innovative mindset As this is an urgent requirement, I'm looking for someone who can start ASAP and deliver quality ...

  $66 (Avg Bid)
  $66 Snittbud
  2 bud

  QCon LabTech Solutions is on the lookout for a proficient freelancer to develop a dynamic online portal to manag...candidate folders, review their credentials, and potentially hire them for relevant positions. Implementing robust filtering and search options will enable clients to find candidates that best match their requirements. Your summary should emphasize your expertise in web development, particularly in designing intuitive and scalable online portals. Highlight your proficiency in incorporating data management features, multimedia support, and user authentication mechanisms to ensure the security and usability of the platform. Additionally, showcase your commitment to delivering a solution that meets the specific needs of QCon LabTech Solutions and enhances their recruitmen...

  $49 / hr (Avg Bid)
  $49 / hr Snittbud
  44 bud

  I'm in need of a reliable customer service agent to assist with the management of our Airbnb properties during weekends. Key responsibilities: - Handling booking inquiries, reservations, and assisting guests with any queries or needs they may have. - Coordinating cleaning and maintenance tasks as needed. - Essential, reacting promptly and effectively to any emergencies that arise, such as lockouts or cleaning issues. Ideal candidates will have: - Prior experience in customer service, preferably in the hospitality industry. - Excellent communication skills, even under pressure. - The ability to multitask and think on their feet. - A proactive and problem-solving approach to their work.

  $89 (Avg Bid)
  $89 Snittbud
  19 bud

  ...clean design, I'm seeking a social media specialist who can help showcase this on our Facebook and Instagram accounts. Core tasks will involve: - Developing and posting simple but captivating photograph content that exudes a minimalist vibe. - Balancing this aesthetic across both platforms to maintain a cohesive brand image. The ideal freelancer should have: - Experience with social media management, particularly Instagram and Facebook. - A keen eye for minimalist design and photography. - Stellar communication skills to understand and implement my vision. Ultimately, I need a dedicated individual who can translate our brand’s minimalistic philosophy into social media success. I have an old Facebook & instragram page that I thought I closed. I have relaunc...

  $305 (Avg Bid)
  $305 Snittbud
  14 bud

  I'm looking for a skilled Research Expert to research on electrical energy management. The Research Expert will involve: - Regression analysis using ML Python: The ideal candidate should be proficient with regression analysis and have a strong command of Python, specifically in using ML libraries for analysis. - Data load and consumption: You'll be working with a provided dataset in Excel, so experience with handling and analyzing this type of data is a must. - Extensive data preprocessing: The dataset requires a substantial amount of preprocessing, including feature engineering and managing highly imbalanced data. Experience in these areas is highly preferred. Please bid if you have the necessary research and technical skills to complete this project effectively. If fi...

  $125 (Avg Bid)
  $125 Snittbud
  43 bud

  I have a PDF document containing 10-50 pages that I need converted into Excel format. The Excel version I need is XLSX (Excel 2007 and later). Key Requirements: - PDF to Excel Conversion: The freelancer will be expected to meticulously convert the content of the PDF document into an Excel spreadsheet. - Basic F...document will need to include basic formulas like SUM and AVERAGE. - File Format: The final document should be saved in XLSX format, compatible with Excel 2007 and later. Ideal Skills: - Proficient in Excel: The freelancer should have a strong grasp of Excel and its functions. - Attention to Detail: Given the conversion nature of the project, meticulous attention to detail is required. - Time Management: The project should be completed efficiently within the agreed-upon...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Snittbud
  120 bud
  Lead Generation on Social Media 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm in need of a social media marketer who can help me set up and manage a lead generation campaign on Facebook and Instagram. The goal is t...campaigns to ensure optimal performance - Track and report on key metrics to measure the success of the campaign Ideal Candidate: - Proven experience in lead generation on Facebook and Instagram - In-depth understanding of the social media landscape - Excellent communication and writing skills - Ability to analyze data and adjust strategies accordingly - Familiarity with tools for social media management and analytics If you have a knack for understanding the psychology of different age groups and can create content that aligns with their interests and needs, I'd love to hear from you. Let's work together to turn potential le...

  $101 (Avg Bid)
  $101 Snittbud
  4 bud
  Music Manager and Promoter Needed! 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm looking for a talented and experienced music manager to promote and sell my compositions. I have a wide range of music styles, including Pop, Rock, Classical, Latin, Salsa, Funk Soul, Jazz, Blues, Folk., Avantgarde, and Noise. Key tasks for this project wil...theater shows, and videos. This is a unique opportunity for a music manager who can help me reach a broader audience and generate income from my music. The project is based on a 50/50 split, so the successful candidate will have a direct financial incentive to ensure the success of the promotion and sales efforts. Ideal candidates for this project should have experience in music promotion and management, with a strong track record of success. Creativity, proactiveness, and a passion for diverse music styles will be...

  $65 (Avg Bid)
  $65 Snittbud
  2 bud
  Music Artist Outreach on Instagram 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm a music producer looking for a freelancer who can assist with cold outreach on Instagram. Here's what I need: - Sending 30 casual and friendly DMs daily to music artists. - Experience in cold outreach is a must. Ideal skills: - Experience with Instagram management. - Excellent communication and interpersonal skills. - Understanding of the music industry is a plus.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  8 bud

  I'm starting a personal project and need a skilled developer who can help me establish a web application using Node.JS, Express, and ...Additional Considerations: - Screenshotting: I'm interested in exploring the possibility of capturing users' login activity within Firebase. If this is feasible, it would be a valuable addition to the project. - Screenshot your data within Firebase. Screenshot users that have logged in within Firebase Ideal Freelancer: - Proficient in Node.JS, Express, and Firebase. - Experienced in database management, particularly with user information. - Capable of exploring and implementing additional features within Firebase, like the screenshotting of user logins. Please reach out if you have the skills and time to bring this project to life i...

  $46 (Avg Bid)
  $46 Snittbud
  20 bud

  I'm in need of a skilled animator to create a brief, engaging video aimed at teenagers, focusing on the theme of examinations. The video should cover the following critical subtopics: - Test-taking strategies - Study techniques - Time management The ideal duration of the video is 1-2 minutes, making it concise yet impactful. A successful candidate for this project should have a strong background in creating educational content, particularly for a teenage audience. Excellent animation skills and the ability to present complex information in a clear, engaging manner are essential. The goal of this project is to help teenagers improve their exam performance through effective strategies.

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 bud

  We are looking for someone to manage our social media account and run an outbound campaign reaching out to content creators and influencers to be part of our platform. We operate in the adult industry so you must be comfortable with this. We are a launching a new adult content platform with a USP and need to onboard c10/20 relatively popular content creators. We have certain selling points to help with this persuasions that we can talk through. We suspect the best method will be outbound and direct marketing via social media platforms or via competitor platforms but open to how this can be achieved. Our target market is the content creators in the adult industry and create custom content, typically for niche kinks.

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Snittbud
  7 bud

  ...sensual way you approach life, you make even mundane things feel like luxuries. You move through life with intention and deliberation, focusing your energy on a few things at a time to produce consistent, fruitful results. Your exploration of pleasure and creativity as birthrights inspires more people than you can imagine. Ideal Candidate Requirements: • Strong grasp of API integration and database management for storing internal library data. • Flair for creating user-friendly, appealing graphical interfaces. • Prior experience in developing astrological or similar apps is highly appreciated. • Proficient in Swift and powerful programming skills will serve as a cornerstone for this project. If you have the expertise and passion to bring "Astro Tawk"...

  $1486 (Avg Bid)
  $1486 Snittbud
  43 bud
  Senior Level Resume Composition 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am seeking a professional who can demonstrate their prowess in creating a compelling and persuasive resume. My field of expertise lies in the digital fin...the payments industry to effectively communicate my skills and experiences. - Experience in crafting resumes for senior-level personnel. - Attention to detail and creativity to help me stand out in the competitive job market. - Understanding of the use of key words for resumes to be picked up by hiring teams. Skills and Experiences: - Previous experience in resume writing, ideally for senior management roles. - Background or understanding of the fintech and payments industry is a bonus. - Excellent written language skills and formatting abilities. - Demonstrated ability to effectively summarise and display job experiences a...

  $95 (Avg Bid)
  $95 Snittbud
  31 bud

  Looking for an experienced Excel professional who can implement custom formulas and calculations into a spreadsheet. Specific skills necessary for this project include: - Strong data analysis and visualization capabilities - Experience with extensive financial calculations and modeling - Understanding of project management and tracking principles Although I am not confident in the exact nature of the data entered yet, it could include numeric, text, and date/time data. If you have a comprehensive understanding of manipulating different types of data in Excel, it would be ideal. Must be able to interpret needs and create custom formulas or calculations as required with high accuracy.

  $38 (Avg Bid)
  $38 Snittbud
  18 bud

  I am looking for a professional logistic consultant to assist in creating an operational plan, including a training checklist, shipping process, work window time (risk management), delivery process, backup process, and peak season process. Key Tasks: - Designing an effective training checklist - Establishing a seamless shipping process - Setting up risk management protocols for our work window time - Ensuring a reliable delivery process - Developing a robust backup process - Preparing for peak season challenges Expectations: - The training checklist should provide an overview with key focus areas - Previous experience in similar projects is a must - The applicant should have a solid understanding of the logistics industry and be able to apply practical insights to the pr...

  $53 (Avg Bid)
  $53 Snittbud
  14 bud

  I'm looking for creative YouTube content creators who have expertise in generating engaging gaming videos. My primary focus is on games like GTA 5 and WWE 2k24. Key Requirements: - Experience in creating Let's Play, Game W...on games like GTA 5 and WWE 2k24. Key Requirements: - Experience in creating Let's Play, Game Walkthroughs, and Game Review videos is invaluable. - A comprehensive understanding of the gaming industry, especially concerning GTA 5 and WWE 2k24. - Ability to craft enticing and engaging gaming content to boost channel viewership. - The project needs to be completed ASAP. Therefore, good time management skills are essential. If you possess these skills or consider yourself a gaming enthusiast capable of creating engaging content, then do not he...

  $13 (Avg Bid)
  $13 Snittbud
  10 bud
  WPF & XAML GUI Developer Needed 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...The primary function of the interface will be managing user settings. Key points: - The interface should be designed for handling user settings efficiently. - Your application should highlight past experience in working with WPF and XAML. - The ideal candidate will have a portfolio showcasing their GUI development experience. - The project requires someone with a solid understanding of data management. Your proposal: - I'm looking for a freelancer who has previously designed similar GUIs, particularly for system configuration tools. - Please provide evidence of your experience with WPF and XAML in your application. - A detailed project proposal that outlines your plan for the GUI design is essential. If you have experience in this area and are confident in deliveri...

  $148 (Avg Bid)
  $148 Snittbud
  9 bud

  I'm in need ...Development of a multicurrency HD wallet supporting at least two different coins. - Core wallet operations such as account creation, account restoration, balance checking, and signed transaction sending. - The wallet should be designed to facilitate secure and user-friendly cryptocurrency management. Ideal Skills: - Proficiency in JavaScript - Experience in developing secure wallet applications - Understanding of multicurrency wallet architecture - Familiarity with cryptographic operations and key management The development of this wallet should be centered around simplicity, security, and functionality. Please include any relevant experience in your bid. a. Implementation – HTML, JS b. Must use shared node APIs like or

  $167 (Avg Bid)
  $167 Snittbud
  22 bud

  I'm in need of a skilled individual who can help me with tasks like Data Entry, PowerPoint Presentation, Excel Spreadsheet management, and Data Analysis. The ideal freelancer should have proficiency in: - Expertise in Data Entry and Data Cleaning - Proficiency in creating Educational PowerPoint Presentations - Advanced Excel skills for Spreadsheet management - Experience in Basic Data Analysis including sorting and filtering This role is of significant importance to me, as I rely on accurate data handling and competent presentation skills to achieve my project goals. If you have the necessary skills and are ready to take on a challenge, please do not hesitate to get in touch.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Snittbud
  14 bud

  I am seeking an experienced Full stack developer proficient in PHP,...Option registered users to rate and review list. Ideal Skills and Experience: - Proficient in PHP/CSS/JQUERY - Frontend development skills with clean original layout (Bootstrap can be used) - Experience in building and designing user-friendly databases – Database struck will be provided. - Familiarity with modern design trends, focusing on minimalistic and modern styles - Experience with content management systems and data scraping would be highly beneficial - Strong understanding of user behavior and experience - Excellent communication skills and ability to work collaboratively You must develop a similar project in the past and have all the knowledge required. Please do not bid if you don't have pre...

  $910 (Avg Bid)
  $910 Snittbud
  65 bud

  We're looking for a proficient freelancer to handle our Share A Sale affiliate management and promotions. Please note that this is an ongoing project with weekly reports, so a reliable and proactive approach is highly valued. Your tasks will include: - Recruiting new affiliates - We are particularly interested in improving our affiliate network by attracting new, high-quality affiliates. Your strategies should focus on expanding our network and reach while optimizing our program - Performance optimization - This involves enhancing the performance of our current affiliates. Specific goals include increasing conversion rates, improving click-through rates, and maximizing the revenue generated by our existing affiliates. Your expertise in these areas will be crucial for achievin...

  $230 (Avg Bid)
  $230 Snittbud
  1 bud
  Magento Cron Issue Resolution 6 dagar left
  VERIFIERAD

  As I moved to a new Plesk server which did not support PHP, I manually installed PHP 5.6.40. However, since this migration, my Magento 1.9.3 site's cron has ceased to function. I have not made any changes to the cron configuration since moving to the new server. The ideal freelancer for this job should have: - Strong experience with Magento 1.9.3 - Proficiency in server management and cron setup - Expertise in PHP, particularly in PHP 5.6.40 - Familiarity with troubleshooting and resolving cron-related issues - Ability to navigate Plesk's system and settings for proper configuration - Strong communication to help me understand the resolution process Given that I have full access to the server logs, the freelancer will have the opportunity to diagnose the issue properly...

  $43 (Avg Bid)
  $43 Snittbud
  9 bud

  ...Snapchat. The target audience for the social media marketing campaign are young adults and professionals (20-40). You will be responsible for: - Content Creation: You should generate engaging and relevant content to resonate with our target demographics. - Audience Engagement: Build a community around our brand, encouraging interaction, and encouraging audience participation. - Ad Campaign Management: Implement and monitor paid ad campaigns across all platforms, optimizing for reach and engagement. - Proven experience as a Marketing Manager or similar role, specifically in social media advertising. - Develop, implement, and manage marketing campaigns on social media platforms such as Facebook, Instagram, Snapchat, and TikTok. - Analyze campaign performance and make data-driven...

  $162 (Avg Bid)
  $162 Snittbud
  27 bud

  I'm seeking a specialist to create an iOS application for me personally, featuring robust project management functionalities. Key features required are: - Timeline and milestones tracking - Document storage facility - Task assignment - Progress tracking - Contact management This solution should not require any integration with external platforms or systems. The ideal freelancer will possess extensive app development experience, particularly relating to project management tools. Knowledge of UI/UX design to create a user-friendly application will be advantageous.

  $165 (Avg Bid)
  $165 Snittbud
  33 bud

  Role Description This is a remote project support role for a SAP Extended Warehouse Management (EWM) professional. The role involves overseeing the implementation, customization, and integration of SAP EWM solutions. Qualifications Proficiency in SAP EWM, Warehouse Management Systems Experience in SAP EWM implementation, configuration, and support Strong knowledge of warehouse operations, logistics, and supply chain management Cross functional integration knowledge in the areas of MM,IM,SD,QM & PP Excellent problem-solving and analytical skills Bachelor's or Master's degree in Information Technology, Supply Chain Management, Logistics, or related field

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr Snittbud
  4 bud

  ...company, from phone services to financial duties. You will be expected to provide 'live answering' service to phone calls and text messages. It is essential to maintain professionalism and respond promptly to our clients need. For the aspect of scheduling appointments and sending estimates, familiarity with Google Calendar is paramount. Experience in dealing with different time zones, availability management and attention to details will be greatly appreciated. Lastly, the financial aspect of this role will involve sending invoices and collecting payments through QuickBooks. Previous experience using QuickBooks would be advantageous, as well as a keen eye for details and financial acumen. Part of this will also include efficiently inputting expenses for the company. ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snittbud
  27 bud

  I'm looking for an experienced Android developer to create a comprehensive financial management app. Your primary focus will be on developing the app and ensuring it is responsive and easy to use. Key Features: - Expense Tracking: Incorporate a feature that helps users track their expenses efficiently. - Budgeting Tools: Implement tools that enable users to set, monitor and manage their budgets comfortably. - Goal Setting and Tracking: Develop a feature that allows users to set financial goals and track their progress. Additional Requirements: - Multi-Currency Support: The app should support multiple currencies. - User Authentication: Implement secure user authentication through email and password, social media accounts, and biometrics (fingerprint or facial recognition). ...

  $557 (Avg Bid)
  $557 Snittbud
  77 bud
  Intune Configurations 6 dagar left
  VERIFIERAD

  Intune documentation needed for setting up the below-mentioned scenario: We have already set up some of the settings below. Key Requirements: Having four groups in Entra, we need to assign the users to enforce the necessary policies for the following user groups. The users are assigned to one mobile device management group and to one device management group Mobile device management group: a) BYOD Mobile Devices (the user account is added to this group if he is using a BYOD iOS Device) b) Corporate Mobile Devices (the user account is added to this group if he is using a Corporate iOS Device) Workstation devices group a) BYOD Workstation Devices (the user account is added to this group if he is using a BYOD Windows 11) b) Corporate Workstation Devices (the user ac...

  $144 (Avg Bid)
  $144 Snittbud
  7 bud

  I need a competent developer to create a comprehensive CRM system, from scratch, as we don't currently utilize any such tool. The key functions that need to be implemented are: - Contact Management: Ability to easily manage and track customer interactions - Sales Pipeline Tracking: Must be able to effectively manage and analyze our sales process The CRM system will have to support 1-10 users, securely yet efficiently, with potential for growth in the future. Ideal skills for the job include experience in CRM development, database management, and security protocols. Knowledge in UX/UI design would be a plus to make the system not only functional but also user-friendly.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Snittbud
  16 bud

  ...update a database of prospective clients. Social Media Management: - Consistently create engaging content that accurately presents my brand voice. - Schedule and manage posts consistently. - Actively engage with followers to create a friendly digital environment. - Develop and execute a unique social media strategy that emphasizes the uniqueness of my brand. Email Marketing: - Write persuasive email copy that captures the essence of my brand for cold email outreach. - Manage email lists effectively to ensure smooth communication. - Implement targeted email marketing efforts to convert leads into clients. The ideal freelancer for this job should be proactive, creative, and organized. Experience in email marketing, social media management, and lead generation is highly de...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Snittbud
  17 bud
  Bihari Cuisine Cloud Kitchen Setup 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...desserts, and beverages. A deep understanding of Bihari Cuisine and its authenticity is highly appreciated. • Delivery Services: As the operation will be a cloud kitchen, the setup and execution of efficient delivery services are a basic requirement. The ideal candidate for this project would have experience in start-ups, food services, specifically in cuisine from Bihar, India, and delivery management. A good understanding of the locality, Indian food habits, and market would be an added advantage....

  $17 (Avg Bid)
  $17 Snittbud
  4 bud

  Topp management community artiklar