Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  5,000 magento jobb har hittats, med prissättning USD
  Astomedshop Avslutades left

  Vi söker en seriös, snabb och duktig utvecklare som kan bygga en b2b shop i Shopify och ha support och framtida utveckling. Vi har redan existerande B2b byggd i magento men den fungerar dåligt. OBS Endast svensktalande

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Snittbud
  16 bud

  Skapa hemsidan för ett startupföretag inom företagskrediter Jag har en sida som vi vill efterlikna, Sidan bör göras i någon av större crm som tex wordpress, dupal, magento, joomla. Sekretess krävs

  $191 (Avg Bid)
  $191 Snittbud
  22 bud

  Jag vill göra ändringar i en existerande webbsida Jag driver en webshop som är byggd i Magento och vill vidareutveckla min sida. Söker någon som har erfarenhet av Magento Kontakta mig gärna med dina magento erfarenheter

  $291 (Avg Bid)
  $291 Snittbud
  2 bud
  Web development Avslutades left

  Jag vill göra ändringar i en existerande webbsida Magento

  $443 (Avg Bid)
  $443 Snittbud
  13 bud

  Designa en komplett webshop hemsida i Magento 2, för 3 produkter och 5 länder

  $2096 (Avg Bid)
  $2096 Snittbud
  21 bud

  lägg upp artiklar i Magento, ca 350

  $543 (Avg Bid)
  $543 Snittbud
  1 bud

  Lägga upp artiklar i Magento, ca 350 artiklar.

  $244 - $733
  $244 - $733
  0 bud

  Hej! Jag skulle behöva en webbutvecklare som kan jobba i Magento för att programmera en webbshop. Det finns färdig design i .dwg och .html. Marknad - Sverige.

  $160 (Avg Bid)
  $160 Snittbud
  4 bud
  Moodcompany.se Avslutades left

  Mood company () säljer färdiga och skräddarsydda partyprodukter till företag och privatpersoner. Vi ska kunna leverera små som stora ordrar snabbt och effektivt. Plattformen som används är Magento. Det jag behöver hjälp med omgående är följande: -att göra en beställning som kund funkar inte...det blir felmeddelande. därav kan vi inte ta emot några beställningar normalt över hemsidan -kund får inte bekräftelsemail -vi får inte mail när order lagts -vi säljer både mot företag och privatpersoner så måste framgå att det är exkl moms priser och sedan vad priset inkl moms blir också - att varukorgen och kassan inte bl...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Snittbud
  10 bud
  Skapa en onlinebutik Avslutades left

  Vill ha hjälp med att bygga e eshop i wp magento eller wc.

  $731 (Avg Bid)
  $731 Snittbud
  8 bud

  Install extension

  $40 (Avg Bid)
  $40 Snittbud
  1 bud

  Ett webbprojekt där en del texter finns på engelska och andra på svenska - skall översättas åt båda håll. Svensk och engelsk webshop. Kunskaper i Magento ett +.

  $99 (Avg Bid)
  $99 Snittbud
  8 bud

  Hej, vi behöver hjälp att installera Magento CE på vår webserver. Multishop. Svenska som språk

  $112 (Avg Bid)
  $112 Snittbud
  4 bud
  Magento Fix work Avslutades left

  Front controller reached 100 router match iterations

  $67 (Avg Bid)
  $67 Snittbud
  2 bud

  Objective: Seeking a Magento 2.4 expert to implement a script for Qogita API integration into the store using the Webkul Multi-Vendor Dropship module. This involves ensuring seamless product imports, stock status updates, and order management. Key Requirements: Qogita API Integration: - Configure and integrate Qogita API with the Webkul Dropshipping module on the Magento 2.4 platform. - Ensure full functionality with Qogita’s product import, stock status updates, and order creation. Automatic Order Placement: - Enable automatic order placement with Qogita when customers place orders on the store. - Streamline the order process for efficiency and accuracy. Real-Time Inventory Synchronization: - Ensure inventory levels are updated in real-time to avoid ...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr Snittbud
  146 bud
  Urgent: Magento 2 Host Error Fix 6 dagar left
  VERIFIERAD

  My Magento 2 website is currently unavailable due to a host error, and I need an expert to quickly diagnose and resolve the issue. Key Requirements: - **Diagnosis:** Investigate the root cause of the host error preventing my website from loading. - **Resolution:** Implement necessary configurations on the server to restore functionality. Please note: - I have not made any changes recently, so the problem likely stems from the server or hosting settings. Ideal Skills: - Proficiency in Magento 2 and host error troubleshooting. - Strong ability to quickly identify and resolve server configuration issues. - Proven experience with diagnosing and resolving similar problems. This is an urgent project, and I'm looking for a professional who can swiftly get my website b...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Snittbud
  23 bud

  ...eCommerce website developer with a strong understanding of SEO to create an online platform for my business. Key Requirements: - The primary goal of this website is to sell products online, so the design and user experience must be optimized for e-commerce. - I'm open to using any major e-commerce platform, so the ideal candidate should be proficient in platforms such as Shopify, WooCommerce, or Magento. - The website will feature between 100 - 1000 products, so the developer should have experience managing an online store of this scale. Your responsibilities will include but are not limited to: - Designing and developing a user-friendly e-commerce platform. - Implementing SEO best practices to enhance the website's visibility. - Ensuring the website can handle a dive...

  $1025 (Avg Bid)
  $1025 Snittbud
  120 bud

  I need a Magento product scraper that can scrape product details from Magento (product names, descriptions, prices, images, categories, and attributes) and import it into Prestashop 8.1.6. The ideal professional for this job should have: - Strong experience with Magento and Prestashop - Proficiency in web scraping - Skills in data management, especially in large volumes - Understanding of e-commerce product data structures - Ability to ensure data mapping accuracy - Good communication skills for any clarifications It's important that the scraper extracts all the necessary product information accurately and that the import into Prestashop is seamless.

  $14 (Avg Bid)
  $14 Snittbud
  41 bud

  I need a Magento product scraper that can scrape product details from Magento (product names, descriptions, prices, images, categories, and attributes) and import it into Prestashop 8.1.6. The ideal professional for this job should have: - Strong experience with Magento and Prestashop - Proficiency in web scraping - Skills in data management, especially in large volumes - Understanding of e-commerce product data structures - Ability to ensure data mapping accuracy - Good communication skills for any clarifications It's important that the scraper extracts all the necessary product information accurately and that the import into Prestashop is seamless.

  $152 (Avg Bid)
  $152 Snittbud
  48 bud

  I'm looking for an experienced Magento professional who can walk me through the entire system. Key Details: - I need help understanding how to set up an online store. - Assistance in managing products and categories is crucial. - I also require guidance on how to customize the design and layout of my store. Please note that I need this assistance as soon as possible. Ideal Skills and Experience: - Profound knowledge of Magento, with a track record of successful projects. - Ability to effectively communicate complex information. - Time-efficient and able to work under tight deadlines. Your role won't involve actually implementing any of these tasks, just explaining and guiding me.

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr Snittbud
  121 bud

  I'm looking to hire an ecommerce data entry expert to assist with the addition of 10 products to my online store. Ideal candidates will have a keen eye for detail and experience with product data entry. Key Requirements: - Adding 10 products to the website - ...data entry expert to assist with the addition of 10 products to my online store. Ideal candidates will have a keen eye for detail and experience with product data entry. Key Requirements: - Adding 10 products to the website - No need to write product descriptions, as they will be provided - Ensuring data entry is accurate and error-free Experience with platforms such as Shopify, WooCommerce, Magento, or similar is a plus. The ideal candidate should be proficient in English, reliable, and able to complete the task in a...

  $17 (Avg Bid)
  $17 Snittbud
  15 bud

  I'm seeking a skilled developer to create a cutting-edge, web-based price optimization tool powered by AI. The tool will be an invaluable asset for e-commerce businesses looking to maximize their profits. Key Features: - The tool will leverage AI algorithms to constantly analyze and optimize product pricing. - It will integrate seamlessly with Shopify, WooCommerce, and Magento platforms. Desired Skills: - Proficiency in web development, with a focus on e-commerce. - Strong background in AI and data analysis. - Experience with integrating third-party APIs, particularly with e-commerce platforms. This is an exciting project that has the potential to significantly impact the sales and profitability of e-commerce businesses. If you have the skills and experience to bring this to...

  $1299 (Avg Bid)
  $1299 Snittbud
  138 bud

  I'm seeking a professional to assist in improving my current online sales strategy to boost our revenue. Key Requirements: - **E-commerce Expertise:** I currently use an online bank account but want to explore more suitable platforms like Shopify, WordPress (WooCommerce), or Magento. - **Conversion Optimization:** I need someone to assist in enhancing our conversion rates to increase online sales. - **Target Audience Analysis:** I require assistance in understanding our target audience and how we can tailor our online sales strategy to better suit their needs. Ideal candidates will have experience in e-commerce, conversion optimization, and target audience analysis. I'm looking for someone who can not only provide suggestions but also help implement them for maximum bene...

  $440 (Avg Bid)
  $440 Snittbud
  132 bud

  I need a Google Firebase expert to help me set up a Firebase account and provide necessary credentials to activate a Magento extension. This project requires someone who is experienced with Google Firebase and knowledge of Magento configuration. We will provide access to a Google account, we have attempted to set up Firebase as per the requirements outlined in user guide instructions supplied by an extension provider but have been unsuccessful. We will provide a link to the user guide and a screenshot of the data required in Magento. Maximum we will pay is $30 so do not waste your time or mine by bidding any more than that as your bid will simply be ignored.

  $28 (Avg Bid)
  $28 Snittbud
  3 bud
  Magento Developer for New Web Shop 5 dagar left
  VERIFIERAD

  Who are we looking for? An experienced Magento developer who is capable of building advanced web shops and everything that comes with it. You are precise and methodical in your work, producing reliable and high-quality code. You love a challenge and you’re motivated to solve (complex) problems and get the most out of Magento with innovative solutions. What are you going to do? As a Magento developer, you will be involved in, among other things: - Working on existing and new projects; - Writing code and customizing existing and new modules; - Devising technical solutions to customer issues; - Developing and optimizing Magento web shops; - Solve bugs / incidents; - Communication (through ticketing platform client as well as within team) Toget...

  $1236 (Avg Bid)
  $1236 Snittbud
  119 bud

  As I have already installed Magento 2.4.4, I need an expert to migrate the following data from my current version of Magento: - Products and categories - Customer data - Order history The ideal professional for this task should have: - Profound experience with Magento 2.4.4 - Proven track record in data migration - Understanding of e-commerce platforms - Attention to detail to ensure accurate data transfer. I'm looking for a timely and seamless migration process with no loss of data.

  $148 (Avg Bid)
  $148 Snittbud
  65 bud
  Magento Installation & Theme Setup 4 dagar left
  VERIFIERAD

  I've already purchased premium extensions and themes for the latest version of Magento. I need an experienced freelancer to install them on my WHM/Cpanel. Key Responsibilities: - Install Magento's latest version - Set up premium and free themes - Install purchased extensions - Ensure all components work properly Ideal Freelancer: - Prior experience with Magento installation and setup - Proven track record with WHM/Cpanel - Understands premium extension integration - Attention to detail to ensure proper setup and functionality Please include your past work with Magento installations in your bid.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snittbud
  42 bud

  I'm seeking a professional web developer to facilitate the migration of our existing e-commerce site from Magento to WordPress. We aim to enhance user experience, ensure mobile responsiveness and optimize site speed to improve overall performance. Key Responsibilities: ​- Migrate approximately 3000 products from Magento to WordPress (WooCommerce) - Ensure all product details, images, and categories are accurately transferred - Implement a 'Request a Quote' functionality instead of a payment gateway - Migrate existing blogs to the new platform - Transfer up to 15 static pages (e.g., About, Services) ensuring all content and images are correctly displayed - Create a simple, clean, and template-based website that is visually appealing and easy to navigate - ​Mig...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Snittbud
  91 bud
  Shopify store 4 dagar left
  VERIFIERAD

  I need to update my old magento store to shopify. Please Contact before bid

  $484 (Avg Bid)
  $484 Snittbud
  183 bud

  I need a professional who can extract product data from a Magento 1 store and import it into my Webgo shop. Initially, I'll need roughly 1 to 10 products for a trial run, with a total of around 600 products to export. Key Requirements: - Extract and transfer the product data from the Magento 1 store to the Webgo shop. - The data to be exported includes product descriptions and images, as well as product prices and availability. - The export should be based on specific product categories. Ideal Skills: - Proficiency in Magento 1 and Webgo shop system. - Strong experience in product data extraction and import. - Attention to detail to ensure all necessary data is transferred accurately.

  $24 (Avg Bid)
  $24 Snittbud
  31 bud

  ...professional with 6+ years of experience, I require someone proficient in WordPress and Magento development, as well as skilled in web design. You will be responsible for enhancing existing features, developing new functionalities, and improving the design and user experience of my website. Key Responsibilities: - Implementing new features to improve the overall functionality of my website. - Enhancing existing features to improve user experience and efficiency. - Improving the design to make it more visually appealing and user-friendly. - Identifying and resolving any issues or bugs in the current system. Skills and Experience: - At least 6 years of experience in full stack development, specifically WordPress and Magento. - Strong background in web design with a keen ey...

  $496 (Avg Bid)
  $496 Snittbud
  57 bud

  As the owner of a Magento 2 website, I am facing a set of challenges requiring urgent attention. Primary Issues: - Checkout process errors: Our sales are dropping and people complained they can't pay. I found one solution: if we revert configurations from the backup that should be resolved. We sold last yesterday at 7 pm and there are no sales after that even though we can monitor customers who are going on the checkout page but aren't able to shop. This never occurred! Ideal Candidate: I am looking for a freelancer with extensive experience in Magento 2 who can accurately diagnose and resolve these issues. This project will be done through anydesk as we can't share access and please bid if you can fix these issues in a couple of hours. Thank you

  $42 (Avg Bid)
  $42 Snittbud
  35 bud

  My Magento 2 websites had a backup restoration yesterday startd having this error page below: the error message appears when adding product to shopping basket or just browsing the web pages. An error has happened during application run. See exception log for details. Could not write error message to log. Please use developer mode to see the message.

  $34 (Avg Bid)
  $34 Snittbud
  39 bud

  ...website must include a secure and user-friendly payment gateway that supports credit card and UPI COD (Cash on Delivery) transactions. - Essential e-commerce features like product search and filtering, shopping cart, and customer reviews and ratings are a must. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in e-commerce website development, particularly with platforms like WooCommerce, Shopify, or Magento. - Strong understanding of payment gateway integration, especially with credit card and UPI COD. - Experience in implementing product search and filtering, shopping cart, and customer review/rating systems in e-commerce websites. - Good grasp of UI/UX design principles to create a visually appealing and user-friendly website. If you have a proven track record in develop...

  $1392 (Avg Bid)
  $1392 Snittbud
  82 bud

  ...webshop on Magento that mirrors the functionality and layout of the and/or website. We need to be informed about the hourly rate and a budget regarding the amount of hours needed for such a project. We wish to start and finish the project within a timeframe of 12 weeks from start to end. We have all the graphic elements available My business will focus on selling a variety of renewable energy products. Key Functionalities: - A detailed, user-friendly product catalog that allows for easy browsing and filtering by category - A search function that enables customers to find products quickly and efficiently - An online payment system that's secure and easy to use The ideal freelancer for this project should have extensive experience with Magento and a portfolio

  $12595 (Avg Bid)
  $12595 Snittbud
  115 bud

  I'm currently looking for a skilled website developer to create an e-commerce site for my new business venture. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of successfully developing e-commerce websites - Proficient in HTML, CSS, JavaScript, and other relevant web development technologies - Experience with e-commerce website development platforms such as Shopify, Magento, or WooCommerce The website should include: - A user-friendly interface - A product catalog - A secure payment gateway - Customer review feature Please let me know if you have any questions or need further clarification.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snittbud
  262 bud

  ...for a skilled Magento 2 developer to help me address an error I encountered after upgrading to version 2.4.7. - The error is as follows: "Exception #0 (ReflectionException): Class 'MagentoCustomerViewModelCreateAccountButton' does not exist (frontend)" - The error is occurring on the frontend, specifically related to the "CreateAccountButton" ViewModel. I need a professional who has experience with: - Magento 2.4.7 upgrades and related issues - Troubleshooting and fixing ReflectionException and related problems - Magento frontend development, particularly with ViewModel Please note: - I made modifications to the Magento 2 codebase right before this error occurred - The modifications were related to upgrading to versi...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Snittbud
  19 bud

  We are looking to create a Magento site for the display of trucks. We will handle all the installation , theme design and products. All we need is someone to have the products attributes display like this on the list page and on the detail page. We will input all attributes and they should only be displayed if they have content (like any attribute) and in the assigned order. Trucks won't actually be buyable on the site it's purely for display of available stock. We will be using a Codazon theme

  $158 (Avg Bid)
  $158 Snittbud
  104 bud

  I'm in need of a skilled developer who can understand my needs and can customize the UI of my Magento website. This will include: - Changing the color scheme to something that is modern and visually appealing - Adding custom banners to help promote my products or services - Rearranging the layout for a better user experience The ideal candidate should have the following skills and experience: - Proven experience in Magento website development - Expertise in front-end development, especially UI customization - Ability to integrate new modules and functions, even without explicit details - Strong design skills, particularly in color theory and layout Please, apply only if you are confident in your skills and if you can deliver a high-quality output within a reasonable ...

  $35 (Avg Bid)
  $35 Snittbud
  51 bud

  El objetivo de este proyecto es desarrollar una plataforma de comercio electrónico tipo marketplace o multivendedor. Esta plataforma permitirá a los comerciantes de todo el mundo subir y gestionar sus propios productos, estableciendo sus propios precios, stock y opciones de envío. Plataformas Aceptadas: Estamos abiertos a utilizar Wordpress (con el plugin Dokan), Prestashop o Magento para el desarrollo de la plataforma. La elección de la plataforma dependerá de las necesidades específicas del proyecto y de la experiencia del desarrollador. Alcance Global: La plataforma estará orientada a la venta a nivel mundial. Los usuarios tendrán la posibilidad de seleccionar diferentes tipos de moneda e idiomas, lo que permitir&aac...

  $2491 (Avg Bid)
  $2491 Snittbud
  92 bud
  Magento 2 Expert Avslutades left

  I'm in need of a Magento 2 expert. I need my website done with Magento 2.3.5-p1 to run with Mysql8 and PHP 7.3. The final result should be the website to work perfectly. The ideal candidate should have strong experience in Magento 2, capable of handling both the front-end and back-end aspects. A solid understanding of e-commerce and the ability to work independently will be highly valued. It's important that the freelancer is able to adhere to deadlines and communicate effectively. Thanks

  $225 (Avg Bid)
  $225 Snittbud
  70 bud

  I'm seeking a skilled professional to help me with two major tasks on my Magento site. The first part will involve moving my existing Magento site to a new domain while ensuring that all the old domain and pages redirect to the new domain accurately. This is crucial as I want to maintain the SEO ranking of my site. The second part of the project is a revamp of the homepage layout. I'm looking to improve the user experience on the homepage. Specifically, I want to be able to manually choose which products are displayed on the homepage and to change the banners Ideal candidates for this project will have: - Proven experience with Magento site migration - Strong understanding of SEO and URL redirects - Experience with homepage layout design and customization -...

  $460 (Avg Bid)
  $460 Snittbud
  155 bud

  ...in Shopify and Magento to help me setup a real-time stock synchronization system between both platforms. My priority is for the stock levels on Shopify to be the leading ones, and they should sync over to Magento in real time and vice versa based on orders. Note: This solution is only STOCK related we do not want to transfer or import any customer or order details. Some key requirements and expectations for this project include: - The setup should be designed to prioritize Shopify as the leading platform for stock levels, which then syncs over to Magento in real-time. - The synchronization should be exclusively for physical goods, not digital products or services. Ideal skills and experience for this job include: - Proven experience in working with both Shopify...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Snittbud
  83 bud

  As a business owner currently using Magento with GoDaddy, I'm experiencing considerable challenges, particularly with slow page loading times which is detrimental to the user experience I'm aiming to provide. Therefore, I'm in need of a skilled Magento developer with specialized knowledge in server resource optimization. Here's what needs to be done: - Optimization of server resources on GoDaddy, specifically to address high web server response time. - Proposing and implementing solutions to improve page loading speed. Ideals skills and experience: - Proficiency in Magento theme customization and module development. - Extensive experience with server optimizations, particularly on GoDaddy. - Familiarity with CPU, memory, and disk space usage ...

  $132 (Avg Bid)
  $132 Snittbud
  30 bud

  For my project, I'm seeking a highly skilled website developer versed in creating e-commerce platforms. It's crucial for the platform to incorporate functionalities such as a shopping cart, a product review system and education content, in the form of ...developer versed in creating e-commerce platforms. It's crucial for the platform to incorporate functionalities such as a shopping cart, a product review system and education content, in the form of videos. These features are necessary to create an enriching shopping experience for my customers. Since I skipped the CMS preference question, I'm open to recommendations - whether WordPress, Shopify or Magento, that you think would best suit my requirements. Your experience with these platforms will be valuable in th...

  $223 (Avg Bid)
  $223 Snittbud
  118 bud

  I'm looking to migrate Magento 2 products (totaling 2085) to WooCommerce. I'm only interested in integrating the product names, SKU, EAN, Bullet points, descriptions, images, and categories. Essential requirements include: - Prior experience with Magento 2 to WooCommerce migrations - Capability to handle a large number of products efficiently - Proficiency in handling product data, categories and images during migration. It would be beneficial if you have: - Good knowledge of both Magento 2 and WooCommerce platforms - A systematic and organized approach to data migration - Suggestions on how to make the migration process smooth and user-friendly As the final result, I expect the products to be successfully transferred to WooCommerce without any loss of da...

  $48 (Avg Bid)
  $48 Snittbud
  38 bud

  I'm looking for someone proficient in Power Automate to help me create an online flow to extract sales orders from Odoo 17 and upload them into Magento. The process needs to be optimized for online use and should be synchronized daily. Key Requirements: - Strong experience with Power Automate is a must. - Prior experience with Odoo 17 and Magento would be a plus. - Ability to replicate and optimize a desktop flow for online use. - Proficiency in working with data synchronization and integration. The deadline for this project is ASAP. So, if you have the necessary skills and availability to commit to a quick turnaround, I'd love to hear from you. I also have desktop flow of the same which we can use as refrence for the same.

  $67 (Avg Bid)
  $67 Snittbud
  14 bud

  I'm seeking a Magento developer to refine and tweak the existing features of my Magento 2 website. The tasks primarily involve: - Minor adjustments to the current functionalities - Fine-tuning certain features for better performance and user experience Ideal candidates should: - Have prior experience working with Magento 2 specifically - Be skilled in customizing existing features in Magento - Be able to execute minor tweaks and adjustments efficiently and effectively - Demonstrate a thorough understanding of Magento's backend and frontend capabilities Please note that while we're not looking for a major overhaul, attention to detail and a clear understanding of the platform are fundamental for the success of this project. Please highlight re...

  $174 (Avg Bid)
  $174 Snittbud
  64 bud

  Unser Unternehmen sucht eine zuverlässige Firma, die sich um die Erneuerung der Website und des Online Shops kümmert. Die aktuelle Version ist in Magento 2.3.4 Wir würden gerne zu einem dynamischeren Template wechseln und die Funktionalität des OnlineShops qualitativ verbessern. Wir zahlen momentan auch hohe Verwaltungskosten für Server (Amazon), Support usw. und würden diese gerne runter bringen. Wir würden am liebsten mit deutschen oder italienischen Unternehmen zusammenarbeiten, aufgrund der einfacheren Kommunikation als auch für den Support.

  $4035 (Avg Bid)
  $4035 Snittbud
  60 bud

  I'm in need of an experienced Magento 2 developer who can quickly resolve a CSS issue in the checkout section of my website. The problem lies specifically with the translation of the payment options. Key Responsibilities: - Fixing the translation issue with the payment options within the checkout process. - Ensuring the checkout page maintains a consistent and visually appealing design. Ideal Freelancer: - Proficient in Magento 2 and CSS. - Experienced in handling translation-related CSS issues. - Able to work swiftly without compromising on quality.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Snittbud
  27 bud

  Topp magento community artiklar