Inventory managementJobb

Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  374,065 inventory management jobb har hittats, med prissättning USD

  ...sömlöst och effektivt för att möta kundens specifika behov. Nödvändiga systemkunskaper: Vi letar efter kandidater med följande expertis inom SAP S4/HANA: - MM/SD-modul: Din förmåga att hantera och optimera försäljnings- och distributionsprocesser är avgörande, och du kommer att vara nyckeln till att säkerställa smidiga affärsflöden. - SCM (Logistikmodul): Din kunskap om logistik och supply chain management kommer att vara essentiell för att säkerställa en effektiv och pålitlig leveranskedja. - FI/CO-modul: Din förmåga att hantera finansiella och kontrollrelaterade processer kommer att bidra till att upprätthålla en sund ekonomisk struktur. Krav: - Djup...

  min $50 / hr
  min $50 / hr
  0 bud
  Web development Avslutades left

  Jag vill ha en ny webbsida Bara bygga den Landningssida Jag håller på att starta egen firma inom talent management (typ Human resources) och kommer erbjuda tjänster och rådgivning inom det. Exempel på hemsida som ser ut nått åt det hållet jag vill ha är: För tillfället behöver det bara vara en sida som beskriver den service jag erbjuder. Så enbart informativ till en början. Samt en kontanktaktruta.

  $511 (Avg Bid)
  $511 Snittbud
  19 bud

  dfs ds adfsadfs adfs adsf adfs adfs adfs adfs

  $157 - $472
  $157 - $472
  0 bud

  RGP är ett konsultbolag inom Finance & Accounting, Human Resources, Information Management och Supply Chain. I våras satte vi upp en blogg under domänen där vi vill publicera content relevant för våra kunder och nära vår affärsverksamhet. Detta är dock för tidskrävande för oss att göra in-house så därför letar vi efter någon som kan agera redaktör och vara den drivande motor i arbetet från idé till publicering. Vi tänker att vi vill publicera två artiklar i månaden. Grundjobbet kommer att göras av våra konsulter men i rollen kommer det också innefatta korrekturläsning, editing, förslag på illustrationer osv. Vi ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Snittbud
  1 bud
  Service modul Avslutades left

  I need a service module which is connected to the costumer database, and the inventory database of products on our webpage. I want the module to perform the following: 1. The ability to create new costumers and to search for costumers which have already been created. We use this to when we want to create a new order of service, whenever a costumer wants a service to be done. 2. When a new costumer/order of service is created, the following input should be required: First & Lastname Social Security Number Adress Telephone Number E-mail We also want that every costumer who hands in their unit for service, receives a number for that service. That number is to be based on the last 4 digits in the social security number of that costumer. Ex. Social Security Number 19...

  $505 (Avg Bid)
  $505 Snittbud
  4 bud
  Event Management Avslutades left

  Function Sheets / Budgeting & Overall event management

  $1151 - $1918
  $1151 - $1918
  0 bud

  website skills, marketing, etc...

  $255 (Avg Bid)
  $255 Snittbud
  4 bud

  Manage our social media pages

  $26 (Avg Bid)
  $26 Snittbud
  1 bud
  project management Avslutades left

  lalalandet

  $10 (Avg Bid)
  $10 Snittbud
  1 bud
  Alexandra Promotion Avslutades left

  Projektet går i grund och botten ut på att marknadsföra/promota en sångerska som heter Alexandra. Alexandra har varit verksam i ett tag nu men på grund utav tidsbrist och bristande management bland annat så har hennes karriär lagts på is. Hennes nya management har i samarbete med hennes familj och andra representanter beslutat att med krafttag få i gång karriären på nytt. För att göra detta så behövs givetvis en hemsida. Det är viktigt att hemsidan har alla de funktioner som de allra bästa sidor har efter som vi planerar att göra det till mer än bara en hemsida. Följande bör ge en liten bild utav vilka ramar vi förväntar oss att operera inom: ...

  $661 (Avg Bid)
  $661 Snittbud
  1 bud

  Vill skapa en hemsida där kunder skriver in uppgifter i en fördefinierat mall. Kunderna skall kunna spara sin "mall" i molnet med egen inloggning. Det måste finnas någon typ av management verktyg för att kunna administrera användarna och deras information. Informationen skall sedan kunna skickas till andra leverantörer på ett smidigt sätt. I framtiden vill jag ha en app som kan uppdatera kundernas information på ett enkelt sätt. Sidan måste kunna hantera många språk, men svenska och engelska till att börja med. Det måste vara enkelt att lägga till fler språk.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snittbud
  1 bud

  Steg 1: Ta fram en hemsida där kunden kan logga in och lägga in information utifrån en vald mall. Antal kunder: ca 100.000 Mängd data per konto/ max 0.3 MB Steg 2: Det hade varit bra om kunden även kan komma åt sin "mall" från en app (iphone/ipad). Steg 3: Ett management interface/verktyg för att kunna knyta informationen till rätt leverantör/partner (externa bolag). Dvs att externa bolag skall få del av relevant information.

  $364 (Avg Bid)
  $364 Snittbud
  5 bud
  Community Manager -- 2 6 dagar left
  VERIFIERAD

  Somos una agencia de marketing con base en Mallorca (España) y estamos especializados en la gestión de redes sociales, publicidad y diseño web. Estamos buscando a un freelance para colaborar a largo plazo en tareas de community management como interactuar con otros perfiles y responder a comentarios, mensajes y reseñas de las cuentas de nuestros clientes. También para publicar historias o reels que, por sus características (música, stickers...) no se puedan dejar programados. Estimamos unas 2 horas diarias en total de lunes a viernes con posibilidad de ampliar, según demanda.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  2 bud

  Integrate Shopify Website to Google Merchant Center Skills and Experience: - Experience with Shopify and Google Merchant Center integration - Knowledge of product data management and data feed optimization for Google Merchant Center - Familiarity with Google Shopping campaigns and feed rules - Ability to troubleshoot and resolve any issues related to the integration process Project Requirements: - The client is looking to integrate their Shopify website with Google Merchant Center. - The goal of the integration is to improve visibility and product data management. - The client is open to suggestions and does not have any specific requirements at the moment. - The freelancer should provide recommendations and suggestions for optimizing the integration. - The freelancer sho...

  $108 (Avg Bid)
  $108 Snittbud
  13 bud

  Vänligen Vänligen Registrera dig eller Logga in för att se mer information.

  Framhäv Brådskande Försegla Sekretessavtal

  ...that mirrors the excellence and functionality of Autobahn Automotive ( ). Project Overview: Website Type: Dynamic Website Inspiration: We seek to emulate the design and features of Autobahn Automotive. Platform: WordPress with WooCommerce Key Features: User-friendly product listings and navigation Secure payment processing User account management Integration with shipping and inventory systems Mobile-responsive design SEO optimization Requirements: We are looking for a developer with: # Proven experience in building e-commerce websites on the WordPress platform. # A portfolio that demonstrates expertise in WordPress, WooCommerce, and related plugins. # Proficiency in both front-end and back-end development. # Knowledge of web security best practices and

  $176 (Avg Bid)
  $176 Snittbud
  60 bud

  Affiliate Marketing Project Description: Target Audience: Young professionals Affiliate Program: CareerFixx Content Needed: Social media posts Requirements: - Experience in affiliate marketing wit...industry and best practices - Familiarity with popular social media platforms and their advertising features - Creative thinking and ability to come up with innovative ideas for social media campaigns - Excellent copywriting skills to create compelling and persuasive social media posts - Analytical skills to monitor campaign performance and make data-driven decisions - Strong organizational and time management skills to meet project deadlines If you have the expertise and skills required to effectively promote CareerFixx to young professionals through social media marketing, I look ...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Snittbud
  5 bud

  ...Maintenance: Update and maintain existing data records, making necessary changes and updates as required. Data Cleanup: Identify and rectify duplicate, incomplete, or outdated records in the database. Reporting: Generate and compile reports based on data entries for management or team use. Confidentiality: Handle sensitive information with discretion and maintain strict confidentiality. Adherence to Guidelines: Follow established data entry guidelines and protocols to maintain data accuracy and consistency. Time Management: Prioritize tasks and meet deadlines for data entry projects. Communication: Collaborate with team members and supervisors to clarify data entry requirements and resolve any issues. Qualifications: High school diploma or equivalent; relevant cour...

  $1216 (Avg Bid)
  $1216 Snittbud
  51 bud

  Digital Media Marketing Manager Responsibilities: Manage Instagram and other social media platforms Oversee website management Create SEO-friendly content Curate and post engaging Instagram content Develop and execute Instagram Reels strategy Drive customer engagement and growth Monitor analytics for optimization Stay updated on industry trends and algorithms

  $53 (Avg Bid)
  $53 Snittbud
  23 bud

  PLEASE SEE , Colour layout should match , minimilist also. This is a landing "join waitlist" page. Project Description: Landing Page Design for Tender Document Management Platform Overview: We are seeking an experienced web designer and developer to create a captivating and informative landing page for our upcoming platform. Our platform is a cutting-edge tender document management solution designed to streamline the tendering process. We want the landing page to serve as a teaser, generating interest and encouraging users to join our waitlist. Reference Design: Our design inspiration comes from the website www.harvey.ai. We admire its clean and modern aesthetic, and we aim to achieve a similar look and feel for our landing page. Key Requirements: Clean Desi...

  $30 (Avg Bid)
  Garanterad
  $30
  3 bidrag
  Shopify Website Customization 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...for a Shopify expert to help me customize my website by adding new features and enhancing user interaction. Specific Customizations: - Adding new features to the existing theme - Optimizing the website for mobile devices Functionality: - The new features should primarily focus on improving user interaction and engagement - Backend administration capabilities for easy management and control - Efficient product management system Timeline: - I would like these features to be implemented within a month Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in Shopify website customization - Strong knowledge of HTML, CSS, and JavaScript - Proficiency in liquid programming language - A portfolio showcasing previous Shopify customization projects - Ability to work within a give...

  $162 (Avg Bid)
  $162 Snittbud
  31 bud

  We looking for a full stack developer with experience in PHP to build an online e-commerce website. The desired functionality of the website includes customized features such as a membership system and personalized recommendations. NOTE:- The customer wanted same loke ... )and the customer Happy to copy the PETCO SITE and some feature has to customized customer requirement>>>>>>>>>>. FROUNTEND :- BACKEND :- Preferred Skills: - Strong proficiency in PHP - Experience in building e-commerce websites - Familiarity with database management and inventory tracking - Knowledge of payment gateway integration The project should be completed within 1 to 2 months.

  $725 (Avg Bid)
  $725 Snittbud
  136 bud

  WordPress Developer - Strictly Solo Freelancer I am looking for a WordPress developer who can work independently on my website project. The ideal candidate should have the following skills and experience: We have an E-commerce w...looking for a WordPress developer who can work independently on my website project. The ideal candidate should have the following skills and experience: We have an E-commerce website up and running , I need the developer to make some minor changes on e-commerce functionality on my website. This includes speeding up pages , moving to s3 bucket if needed for better speed , image caching or media management. This will be a short or quick project , can be finished in 2-3 hours , if i like you and your approach or attitude , i can ask you for long term wor...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Snittbud
  16 bud
  Shopify-Plattform 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for a Shopify expert to assist me with store setup and configuration. Here are the specific requirements for the project: Store Setup and Configuration: - I need assistance in setting up my Shopify store and configuring it according to my requirements. - The freelancer should have experience in creatin...essential. Target Timeline: - I have a tight timeline for this project and need it to be completed in less than one month. - The freelancer should be able to commit to the timeline and deliver a high-quality store within the specified timeframe. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge of Shopify platform and its features. - Experience in store setup and configuration, including product management, payment gateway integration, and shipping setup. - Proficiency...

  $206 (Avg Bid)
  $206 Snittbud
  74 bud
  VA, English and Spanish Speaking 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...email management, project management, client management etc and be able to handle various tasks efficiently. Tasks include: - Email management and organisation - Scheduling appointments and managing calendars - Data entry and data management - Managing clients - Managing staff and workloads - Experience in notion - Problem solver Availability: - The VA should be available during business hours. Especially in the beginning. 9-5 Duration: - I anticipate needing the services of a virtual assistant for more than 3 months. I’d love to do a month or week trial and then continue. Skills and Experience: - Fluent in English with excellent written and verbal communication skills - Fluent in Spanish with excellent written and verbal communication skills...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Snittbud
  8 bud

  Embedded Firmware Modification to Add MQTT Client We are seeking a skilled freelancer to modify our e...broker in mind. However, we are open to recommendations from the freelancer if they have experience with other reliable brokers. Additional Features: - Improved Connectivity: We want to enhance the device's connectivity capabilities to ensure seamless communication with the MQTT broker. - The freelancer will need to ensure that the modified firmware maintains the security enhancements and device management features present in the current version. If you have expertise in embedded firmware development, MQTT protocols, and improving connectivity in embedded systems, we would love to hear from you. Please provide examples of previous projects and your proposed approach to thi...

  $150 - $451
  Försegla
  $150 - $451
  2 bud
  Prestashop module 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ... • Consult previously validated or refused orders. Customer area - features related to structures Structure customer accounts will have an additional section in the customer area called “my contacts” and will allow the administrator to: • Consult the order history of their contacts, • Validate or refuse orders submitted for validation, • Consult previously validated or refused orders. Order management For payers, administrators, and structures, orders will be displayed in 2 paragraphs. For each order, it will be possible to consult its details, decrease quantities, and validate or refuse the order. The first paragraph will list orders to be validated or refused in ascending chronological order. At the end of each line, there will be a “vali...

  $689 (Avg Bid)
  $689 Snittbud
  14 bud
  Odoo based ecommerce 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for a freelancer to develop an Odoo based ecommerce website for my business. The website should have the following features: - Inventory management system to track and manage product stock - Payment gateway integration to facilitate seamless online transactions - Sales analytics to analyze and monitor sales performance

  $166 (Avg Bid)
  $166 Snittbud
  23 bud

  ...progress bar of the communication and data upload. Android Native App ( for version 11,12,13+ ) I am looking for an Android Foreground Service Expert to handle the autonomous Bluetooth data sync in transmit for my project. The main purpose of the foreground service is Bluetooth connection management. The ideal candidate should have experience in Bluetooth Low Energy (BLE) technology and protocols. Key Requirements: - Expertise in Android Foreground Service - Strong knowledge of Bluetooth connection management - Experience with Bluetooth Low Energy (BLE) technology and protocols - Ability to handle autonomous data sync in transmit - Familiarity with shortest path detection and selection - Ability to handle many-to-many sync with a large number of devices connected sim...

  $681 (Avg Bid)
  $681 Snittbud
  8 bud

  Vänligen Vänligen Registrera dig eller Logga in för att se mer information.

  School fees 6 dagar left

  ...system to alert administrators of pending or late fee payments - Generate detailed reports and analysis on fee structures, including overdue fees, outstanding balances, and payment trends Ideal Skills and Experience: - Proficient in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience with backend development using frameworks such as PHP or Python - Familiarity with database management systems, preferably MySQL - Knowledge of payment gateway integration and secure payment processing - Ability to design intuitive and user-friendly interfaces for administrators This project involves tracking less than 100 fee transactions, making it suitable for developers with experience in similar projects of small to medium scale. The successful candidate will have excellen...

  $365 (Avg Bid)
  $365 Snittbud
  32 bud
  Web building 6 dagar left

  I am looking for a web developer to build a website for me. The purpose of the website is to [E-commerce/Informational/Portfolio]. I am open to design suggestions but have s...web developer to build a website for me. The purpose of the website is to [E-commerce/Informational/Portfolio]. I am open to design suggestions but have some general preferences that I am willing to change. The website will need to have [1-5/6-10/More than 10] pages. Skills and Experience: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience with content management systems such as WordPress or Joomla - Knowledge of e-commerce platforms for an e-commerce website - Ability to create visually appealing and user-friendly designs - Strong attention to detail and ability to meet...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snittbud
  83 bud
  Data Entry 6 dagar left

  Data Entry - I am looking for someone who specializes in data conversion. - The ideal candidate should have experience in converting data from one format to another. - The...data into the desired format using Microsoft Excel. - Attention to detail and accuracy are crucial for this project. - The candidate should be proficient in using Microsoft Excel and have a good understanding of data manipulation and formatting. - Prior experience in data entry and data conversion projects is preferred. - The project can be completed remotely, so strong communication and time management skills are essential. - The candidate should be able to meet deadlines and deliver high-quality work. - If you have experience in data conversion and are proficient in using Microsoft Excel, I would love to hear...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snittbud
  52 bud
  Cold email broadcasting 6 dagar left
  VERIFIERAD

  Project Title: Cold email broadcasting Target Audience: - B2C (business to consumer) Main Objective: - Increase Sales Specific Product to Promote: - Yes, a specific product Skills and Experience: - Experience in creating and implementing successful B2C cold email campaigns -Being able to configure mailserver using many different d...blocked -Experience in setups fpr passing by filters - Strong understanding not to get blocked - Proficient in crafting persuasive and compelling email copy without "harmful words" - Ability to segment and target specific consumer groups - Knowledge of email automation tools and systems - Familiarity with tracking and analyzing campaign performance metrics - Excellent communication and project management skills to ensure timely and effectiv...

  $422 (Avg Bid)
  $422 Snittbud
  21 bud

  Title: App for Large Enterprise Platform: Both iOS and Android Functionality: Consumer App Intended User Base: Customer Skills and Experience Required: - Proficiency in iOS and Android app development - Experience in developing consumer apps with data collection, communication, and task management functionalities - Ability to create a user-friendly interface for a large enterprise customer base - Knowledge of security measures for handling sensitive customer data - Strong problem-solving skills to address any technical issues or bugs that may arise during development

  $4479 (Avg Bid)
  $4479 Snittbud
  24 bud

  Project Overview: We are a leading hospital with a robust hospital management software system. Our software is integrated with OpenAI's ChatGPT using its API. Recently, we have been experiencing a delay of 3 minutes in the response from ChatGPT, which is affecting our operations and patient management. We are seeking an experienced CakePHP developer to address this issue and optimize the integration. Key Responsibilities: Review the current integration of our hospital management software with OpenAI's ChatGPT API. Identify the root cause of the 3-minute delay in the response from ChatGPT. Implement solutions to optimize the response time and ensure seamless integration. Test the solutions in a controlled environment before deploying them to the live system...

  $154 (Avg Bid)
  $154 Snittbud
  10 bud

  Project Description: I am in need of someone to help me with project documentation, specifically creating a project plan. The ideal candidate should have experience in project management and documentation. Requirements: - Create a detailed project plan with tasks, timelines, and resources - Familiarity with project management methodologies and best practices - Ability to understand project requirements and translate them into a comprehensive plan Skills and Experience: - Strong project management skills - Experience in creating detailed project plans - Familiarity with project management software/tools - Excellent communication and organization skills Deliverables: - A comprehensive project plan that includes tasks, timelines, and resources - Clear and concis...

  $70 (Avg Bid)
  $70 Snittbud
  9 bud
  Web application 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm looking for a talented freelancer to help develop a custom web application in the next month that includes a content management system. I have some specific design requirements that must be followed so a keen eye for detail and experience constructing visually appealing, user friendly sites is a must. The web application should include e-commerce and user registration/login functionality to facilitate user data tracking. I appreciate your help in fulfilling this project!

  $2394 (Avg Bid)
  $2394 Snittbud
  107 bud
  Content Marketing 6 dagar left
  VERIFIERAD

  Content Marketing for Product Management and G2M Strategies We are seeking a talented and creative freelancer to create engaging and informative short video clips for TikTok and Instagram. These clips will focus on various aspects of product management for both digital and physical products, aiming to provide valuable insights and tips to our audience on efficiently and cost-effectively bringing a product from ideation to launch. Client seeks to enhance their existing content strategy with a focus on product management and Go-to-Market (G2M) strategies. Main objective: Boost brand awareness specifically in the domains of product management and G2M. Target audience: B2C consumers interested in understanding the impact of these strategies on their experience.

  $60 (Avg Bid)
  $60 Snittbud
  33 bud
  Trophy icon Simple Project Plan 2 dagar left

  I am looking for a freelancer to create a simple project plan for me. The scope of the project is small, and I need it completed in less than 1 week. Unfortunately, I will not be able to provide any resources or a detailed project plan, so the freelancer will need to start from scratch. Ideal Skills and Experience: - Experience in project planning and management - Strong organizational and problem-solving skills - Ability to work independently and meet tight deadlines - Excellent communication skills to understand project requirements and provide regular updates.

  $10 (Avg Bid)
  Garanterad
  $10
  2 bidrag

  ...asked questions. - Nurture customer relationships to enhance their experience and loyalty. CRM Management: - Maintain and update customer relationship management (CRM) systems. - Segment and organize contacts for targeted marketing efforts. Marketing and Outreach: - Execute and manage email campaigns to reach and nurture potential clients. - Assist in cold calling prospects to introduce our SaaS product. - Create visually appealing graphics and designs using Canva for marketing materials. Content Creation: - Assist in creating blog posts, articles, or whitepapers related to our SaaS product or the travel industry. - Generate content ideas and conduct research for articles. Social Media Management: - Schedule and post content on social media platforms. - Monitor ...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snittbud
  16 bud

  Roles and Responsibilities - * Verify data and make corrections. * Inbox Management * Type Accurately * Transfer data from excel to pdf Candidates Profile - * Good Knowledge of Computer * Typing Speed * Basic Knowledge of Trading

  $7 (Avg Bid)
  $7 Snittbud
  44 bud

  I am looking for a freelancer who can build me an app interface for a helpdesk that is built with Azure services and can be linked with a ready Sharepoint list that has already been configured to manually log tickets. The app should have the core functionalities of ticket logging and tracking, user management and authentication, and reporting and analytics. It should also support synchronization of ticket status updates between the app and the Sharepoint list. Additionally, I would like the app to be a web app built to run on Sharepoint API and Microsoft Teams API. The ideal candidate should be well-versed in Azure services and Sharepoint customization. Experience with modern UI design is also a plus. Please provide portfolios of your past work for evaluation.

  $158 (Avg Bid)
  $158 Snittbud
  14 bud
  Web development 6 dagar left

  ...create an e-commerce website. I have clear ideas of the features that I want to include in the website and I need help with both the design and development aspects. Ideal Skills and Experience: - Strong web development skills, preferably with experience in e-commerce website development - Proficiency in HTML, CSS, JavaScript, and other relevant programming languages - Experience with content management systems, such as WordPress or Shopify - Knowledge of SEO best practices and website optimization - Creative and visually-oriented mindset for designing an appealing and user-friendly website - Ability to collaborate and communicate effectively to understand and incorporate my specific ideas and requirements If you have the necessary skills and experience, please reach out to me...

  $318 (Avg Bid)
  $318 Snittbud
  103 bud
  create a project proposal 6 dagar left
  VERIFIERAD

  Project Title: Create a Project Proposal P...are interested in funding our project. Preferred Format: - The preferred format for the proposal is a written document. Skills and Experience Needed: - Strong writing skills to effectively outline project goals and deliverables in a clear and concise manner. - Ability to understand the needs and interests of potential investors to tailor the proposal accordingly. - Familiarity with project management principles to accurately define project goals and deliverables. - Knowledge of the industry and market trends to provide relevant information and insights in the proposal. - Attention to detail to ensure the proposal is well-organized and error-free. - Creativity to present the project in a compelling and engaging way to attract potential ...

  $28 (Avg Bid)
  $28 Snittbud
  6 bud

  once users activate our shopify application we need to: 1. have a admin page appear where the settings for our application will appear. user can change these and set them as needed. user settings need to be persisted. an account will need to be created in our system via an api call. 2. whenever a new item is added to inventory - a rest api call needs to be made to our system with data (will be detailed later) - similarly whenever an item is updated, deleted etc. calls need to be made to our system to update the data 3. we need to then override the search functionality given by shopify and whenever a search is made, the search is to come to our api and products should be displayed based on the product list returned from our api above is the basic requirement. there may be more thing...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Snittbud
  11 bud

  I am seeking a skilled writer with prior experience in environmental goals to write epics and user stories for a water and waste management project. The ideal candidate will have a strong understanding of reducing waste and water consumption, and will be able to incorporate these goals into the project. Key requirements for the project include: - Prior experience in environmental goals and waste management practices - Ability to address reducing waste and water consumption in the epics and user stories - Familiarity with promoting renewable energy sources - Strong writing skills and ability to adhere to a specific format for the epics and user stories The project requires a total of 50 epics and user stories, which will be provided in a specific format. The writer should b...

  $61 (Avg Bid)
  $61 Snittbud
  29 bud
  Mobile VR 6 dagar left

  Project Title: Mobile VR - Educational Experience Overview: We are looking for a skilled freelancer who can create a mobile VR ex...develop it into engaging and interactive content for the VR experience. 4. Mobile App Development: Knowledge of mobile app development, particularly for VR platforms, is essential for this project. 5. UX/UI Design: The freelancer should have a good understanding of user experience and user interface design principles to create an intuitive and immersive VR experience. 6. Project Management: Strong project management skills are required to ensure timely delivery of the VR experience, as well as effective communication with the client throughout the development process. Deliverables: - Developed mobile VR experience focused on education, last...

  $167 (Avg Bid)
  $167 Snittbud
  10 bud

  ...retention efforts. Cross-functional Collaboration: Collaborate closely with sales, marketing, and product teams to align customer retention efforts with broader business objectives. Remote Work Excellence: Demonstrate exceptional remote work skills, including effective time management, communication, and collaboration. Qualifications: Bachelor's degree in business, marketing, or a related field, or equivalent work experience. Proven track record in a customer-facing role, with a focus on customer retention or account management. Excellent communication and interpersonal skills, with a strong customer-centric mindset. Problem-solving abilities and a proactive approach to customer needs. Proficiency in remote work tools and technologies. Strong analytical skills for...

  $1861 (Avg Bid)
  $1861 Snittbud
  9 bud

  Topp inventory management community artiklar