Inventory managementJobb

Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  5,000 inventory management jobb har hittats, med prissättning USD

  ...sömlöst och effektivt för att möta kundens specifika behov. Nödvändiga systemkunskaper: Vi letar efter kandidater med följande expertis inom SAP S4/HANA: - MM/SD-modul: Din förmåga att hantera och optimera försäljnings- och distributionsprocesser är avgörande, och du kommer att vara nyckeln till att säkerställa smidiga affärsflöden. - SCM (Logistikmodul): Din kunskap om logistik och supply chain management kommer att vara essentiell för att säkerställa en effektiv och pålitlig leveranskedja. - FI/CO-modul: Din förmåga att hantera finansiella och kontrollrelaterade processer kommer att bidra till att upprätthålla en sund ekonomisk struktur. Krav: - Djup...

  min $50 / hr
  min $50 / hr
  0 bud
  Web development Avslutades left

  Jag vill ha en ny webbsida Bara bygga den Landningssida Jag håller på att starta egen firma inom talent management (typ Human resources) och kommer erbjuda tjänster och rådgivning inom det. Exempel på hemsida som ser ut nått åt det hållet jag vill ha är: För tillfället behöver det bara vara en sida som beskriver den service jag erbjuder. Så enbart informativ till en början. Samt en kontanktaktruta.

  $511 (Avg Bid)
  $511 Snittbud
  19 bud

  dfs ds adfsadfs adfs adsf adfs adfs adfs adfs

  $157 - $472
  $157 - $472
  0 bud

  RGP är ett konsultbolag inom Finance & Accounting, Human Resources, Information Management och Supply Chain. I våras satte vi upp en blogg under domänen där vi vill publicera content relevant för våra kunder och nära vår affärsverksamhet. Detta är dock för tidskrävande för oss att göra in-house så därför letar vi efter någon som kan agera redaktör och vara den drivande motor i arbetet från idé till publicering. Vi tänker att vi vill publicera två artiklar i månaden. Grundjobbet kommer att göras av våra konsulter men i rollen kommer det också innefatta korrekturläsning, editing, förslag på illustrationer osv. Vi ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Snittbud
  1 bud
  Service modul Avslutades left

  I need a service module which is connected to the costumer database, and the inventory database of products on our webpage. I want the module to perform the following: 1. The ability to create new costumers and to search for costumers which have already been created. We use this to when we want to create a new order of service, whenever a costumer wants a service to be done. 2. When a new costumer/order of service is created, the following input should be required: First & Lastname Social Security Number Adress Telephone Number E-mail We also want that every costumer who hands in their unit for service, receives a number for that service. That number is to be based on the last 4 digits in the social security number of that costumer. Ex. Social Security Number 19...

  $505 (Avg Bid)
  $505 Snittbud
  4 bud
  Event Management Avslutades left

  Function Sheets / Budgeting & Overall event management

  $1151 - $1918
  $1151 - $1918
  0 bud

  website skills, marketing, etc...

  $255 (Avg Bid)
  $255 Snittbud
  4 bud

  Manage our social media pages

  $26 (Avg Bid)
  $26 Snittbud
  1 bud
  project management Avslutades left

  lalalandet

  $10 (Avg Bid)
  $10 Snittbud
  1 bud
  Alexandra Promotion Avslutades left

  Projektet går i grund och botten ut på att marknadsföra/promota en sångerska som heter Alexandra. Alexandra har varit verksam i ett tag nu men på grund utav tidsbrist och bristande management bland annat så har hennes karriär lagts på is. Hennes nya management har i samarbete med hennes familj och andra representanter beslutat att med krafttag få i gång karriären på nytt. För att göra detta så behövs givetvis en hemsida. Det är viktigt att hemsidan har alla de funktioner som de allra bästa sidor har efter som vi planerar att göra det till mer än bara en hemsida. Följande bör ge en liten bild utav vilka ramar vi förväntar oss att operera inom: ...

  $661 (Avg Bid)
  $661 Snittbud
  1 bud

  Vill skapa en hemsida där kunder skriver in uppgifter i en fördefinierat mall. Kunderna skall kunna spara sin "mall" i molnet med egen inloggning. Det måste finnas någon typ av management verktyg för att kunna administrera användarna och deras information. Informationen skall sedan kunna skickas till andra leverantörer på ett smidigt sätt. I framtiden vill jag ha en app som kan uppdatera kundernas information på ett enkelt sätt. Sidan måste kunna hantera många språk, men svenska och engelska till att börja med. Det måste vara enkelt att lägga till fler språk.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snittbud
  1 bud

  Steg 1: Ta fram en hemsida där kunden kan logga in och lägga in information utifrån en vald mall. Antal kunder: ca 100.000 Mängd data per konto/ max 0.3 MB Steg 2: Det hade varit bra om kunden även kan komma åt sin "mall" från en app (iphone/ipad). Steg 3: Ett management interface/verktyg för att kunna knyta informationen till rätt leverantör/partner (externa bolag). Dvs att externa bolag skall få del av relevant information.

  $364 (Avg Bid)
  $364 Snittbud
  5 bud

  Vänligen Vänligen Registrera dig eller Logga in för att se mer information.

  ...and designed to attract and retain subscribers. Key Features: - Talent Profiling: Set up and manage comprehensive profiles for all our talent. - Talent Booking: Feature a robust booking management system enabling schedules, rate considerations, and real-time updates. - animation to capture attention website will use logo, and template for layout Ideal Candidate: The ideal candidate for this project would be a web developer with extensive experience in building subscription-based websites with integrated payment systems. OF agency website Experience in the entertainment sector or with talent management platforms would be a plus. The ability to understand needs and translate that visually and functionally into the website is paramount. here is what I am thinking; ho...

  $138 (Avg Bid)
  $138 Snittbud
  56 bud

  I'm looking for a full-time virtual assistant who is fluent in both English and Spanish, residing in Mexico. You'll be assisting me with various tasks, so I need someone who is highly organized, detail-oriented and proactive. Key Responsibilities: - Email Management - Data Entry - CRM Software Zoho - Scheduling Meetings - Phone Calls The project is urgent - I need someone who can start immediately. Experience with ZOHO and other CRM software is preferred. Prior experience as a virtual assistant will be highly valued.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Snittbud
  7 bud

  I'm seeking a proficient Flutter developer to create an IoT application for smart home devices, specifically a smart kitchen jar. The chosen freelancer should be experienced in developing applications for smart home devices and familiar with IoT. Key Features: 1. Ingredient Inventory Management: The app should be able to track and manage the quantity of various ingredients inside the smart jar. 2. Recipe Suggestions: Based on the inventory, the app should provide recipe suggestions, offering users creative cooking ideas using the available ingredients in the jar. 3. Real-time Nutritional Tracking: The application should keep track of nutritional information of the stored ingredients in real-time, helping users maintain a balanced diet. Ideal Skills and Expe...

  $542 (Avg Bid)
  $542 Snittbud
  6 bud
  Online Community Development 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm looking for a skilled developer to create a vibrant and interactive online...**PDFs/Document Uploads**: Users should also be able to upload PDFs or documents to support their references. Ideal Skills and Experience: - **Community Platform Development**: Previous experience in creating online community platforms would be highly advantageous. - **Webinar Integration**: Experience in integrating and managing live and pre-recorded webinars within a platform. - **Content Management**: Understanding of how to manage and present various forms of reference material. - **User Interface Design**: Skills in designing a user-friendly and visually appealing interface for the community. - **Security and Data Privacy**: Ensuring the platform is secure and compliant with data protection

  $331 (Avg Bid)
  $331 Snittbud
  41 bud

  I'm in need of a highly skilled digital marketing executive to assist in various tasks for my healthcare tools and online courses business. The ideal candidate will have a deep understanding of social media management, content creation, SEO optimization, web design, and AI. - Specific Tasks: Your role will include managing our social media presence, creating engaging content, optimizing our site for search engines, and providing insights on web design and AI integration. - Target Audience: Our campaign will target both healthcare professionals and the general public. - Social Media Focus: The primary platforms we'd like to focus on include Facebook, Instagram, LinkedIn, Tik Tok, Youtube, and Twitter. This project offers the opportunity to work with a well-established ...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snittbud
  33 bud

  I'm seeking an experienced Flutter developer to build a robust E-commerce app for both iOS and Android platforms. The app will facilitate the buying and selling of offset printing machines, with features including: - Product browsing and filtering - Cart management and checkout - Order tracking and notification - Multi-country and multi-language support - Request form for unavailable machines - Payment integration - Additional features for a seamless buying and selling experience The ideal candidate will have: - Proficiency in Flutter development with a proven track record of creating E-commerce applications - Strong front-end development skills, particularly in UI/UX design - Experience in mobile app development for both iOS and Android devices - A good understanding of E-c...

  $724 (Avg Bid)
  $724 Snittbud
  65 bud

  I'm in need of an experienced Android app developer for a project that requires user login/authentication and push notifications functionalities. Key Features: - User Login/Authentication: The app must incorporate a secure and seamless process for users to create accounts and log in. This includes password management and potentially biometric security. - Push Notifications: The app should be able to send notifications to users' devices, even when the app is not in use. These notifications may include updates, alerts, or reminders. Your Responsibilities: - Design and develop the app to meet the specified requirements. - Ensure the app is user-friendly and intuitive. - Implement robust security measures to protect user data. Ideal Skills: - Proven experience in Android a...

  $280 (Avg Bid)
  $280 Snittbud
  15 bud

  I'm looking for an experienced developer who can integrate the ABC Electricity Board API with Quickfms, our facility management system. This project has a few key requirements. - **Real-time Billing Information**: The integration should enable our Quickfms system to pull and display real-time billing information from the ABC Electricity Board's API. - **Power Consumption Analytics**: I need the system to gather and display power consumption analytics in different time frames, specifically including hourly, daily, and monthly data. This should help us in better understanding and managing our power usage. - **Outage Notifications**: Another key feature of this integration is to receive outage notifications. This will help us in ensuring that we are always up-to-date with ...

  $356 (Avg Bid)
  $356 Snittbud
  11 bud

  I'm seeking a skilled website developer to create a sports betting platform. The website features should include: - Multiple payment options - User registration - Login & Register capability - Professional database management for admins - Preferably using MERN Technology These features aim to provide an accessible platform for users to engage with. When it comes to sports, I want the website to cater to Football, Basketball, Tennis, Baseball, and Hockey enthusiasts. It would be ideal if you have a broad knowledge and understanding of these sports. To enhance real-time user engagement, the website should include a live score tracker functionality. This feature will allow users to monitor ongoing matches and make well-informed betting decisions. Experience in integratin...

  $1082 (Avg Bid)
  $1082 Snittbud
  33 bud

  ...points for discounts or free items. Implementation Steps: 1. Front-end Development: • Design a user-friendly interface using React Native for cross-platform compatibility. • Develop screens for menus, deals, order placement, notifications, and user profiles. 2. Back-end Development: • Set up a server using Node.js with Express for handling requests. • Use MongoDB or Firebase for database management. • Implement real-time notifications with WebSockets or Firebase Cloud Messaging. 3. API Integration: • Payment gateway integration (Stripe, PayPal, etc.). • Push notification services (Firebase, OneSignal). 4. Testing: • Conduct thorough testing for usability, functionality, and performance. • Beta testing with a small group ...

  $1318 (Avg Bid)
  $1318 Snittbud
  48 bud

  I'm looking for a professional capable of designing a Small Office/Home Office (SOHO) DNS framework that elevates network security, greatly enhances it...its performance and improves its reliability. Key functionalities we're keen on: 1. DNS Caching: To cut DNS query response times and enhance usability. 2. DNS Filtering: Needed to lower the risk of phishing attacks and restrict access to inappropriate content. 3. DNSSEC Support: To add an extra layer of validation ensuring data integrity. Ideal for candidates with great command in DNS management, particularly in an office setting housing 10-50 devices. Your knowledge in DNSSEC protocols, DNS caching techniques and DNS filtering is highly valued. Please provide your action plan or previous similar work samples while...

  $529 (Avg Bid)
  $529 Snittbud
  15 bud

  As a business, I'm forging ahead on the launch of a SOHO DNS design project. With security, performance and manageability at the forefront, I'm seeking a seasoned SOHO DNS architect to systematically transform these requirements into tangible solutions. Key Features: - Improved security - Faster response times - Easy management Security Measures: For this project, the implementation of DNSSEC, firewall configurations and protection against DDoS is paramount. The Network: It's vital the designed SOHO DNS caters to more than 20 devices, as we anticipate up to 50 connections. Ideal Skillset And Experience: - Proven experience in DNSSEC - Firewall configuration experience - Capabilities in setting up DDoS protection - Background in managing high connection networks...

  $521 (Avg Bid)
  $521 Snittbud
  7 bud

  ...interactions for look, talk and use functions. 2. Conversation system with background, coloured names for speakers/options, and a basic type scrolling. 3. Bool triggers to alter states. (e.g. when you have an item in inventoryit's noted in NPC dialogue) 4. Pause, Inventory and Notes systems. 5. A main menu Scene consisting of a New Game, Load, Information and Quit Options. 6. Triggers to move from one scene to another, while maintaining inventory/bools. 7. A basic write up on using the system to add new content (bools, scene transitions, inventory items) 8. No dialogue, art or animation assets required. 9. Some basic troubleshooting related to the above content. (if required) Additional work/milestones can be added later if desired by the developer. Your ex...

  $440 (Avg Bid)
  $440 Snittbud
  27 bud

  I'm looking for an experienced React Native developer to help with the frontend development of an admin application for Anemia Mukt Bharat. Key requirements: - Frontend Development: The primary focus wil...focus will be on the frontend, ensuring that the UI/UX is intuitive and responsive. - Understanding of Anemia Mukt Bharat: Although not mandatory, any prior experience or understanding of the Anemia Mukt Bharat initiative would be highly beneficial. The application will primarily focus on user management, so experience with similar features will be an advantage. Ideal skills for this job: - Strong proficiency in React Native - Prior experience in frontend development - Understanding of user management systems - Previous work with public health initiatives or simil...

  $84 (Avg Bid)
  $84 Snittbud
  11 bud

  ...seamlessly integrates Airbnb, Expedia, Gommt, and Agoda. Key Functionalities: - Real-time inventory updates: It should ensure that room availability is updated across all platforms in real-time. - Centralized reservation management: It should help manage reservations from all channels in one place. - Automated rate adjustment: The system should adjust rates automatically based on demand, seasonality, and other factors. Ideal Skills: - Extensive experience in building multi-channel management systems for the hotel industry. - Proficiency in integrating with Airbnb, Expedia, Gommt, and Agoda. - Deep understanding of real-time inventory systems. - Previous work on centralized reservation management and automated rate adjustment. Please include example...

  $240 (Avg Bid)
  $240 Snittbud
  9 bud

  I'm in the process of launching a meme coin project on the Solana network and need an experienced blockchain developer to code a robust smart contract for me. Key smart contract features I'm looking for: - Token creation and distribution: The smart contract should enable the creation of the meme coin and allow for its seamless distribution. - Liquidity pool management: A mechanism to efficiently manage the liquidity pool is needed as well. UI Expectations: A user-friendly dashboard that users can interact with easily is a must. Security Measures: To guarantee smooth operations and protect the project against market manipulators and possible scams, I need a developer who can implement: - Automatic liquidity provision: To maintain liquidity, automatic provision should...

  $1159 (Avg Bid)
  $1159 Snittbud
  41 bud
  ASP.NET Event Calendar Development 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I need an event calendar designed with ASP.NET, VB.NET and SQL Server. The primary functionalities required are event creation and management, and user registration and login. My vision for the user registration and login process involves using email and password, as well as integrating social media and single sign-on options. During the registration process, I would like to collect the user's name, email address, and phone number. Key Requirements: - Event creation and management - User registration and login - User data collection (name, email, phone) - Email and password, Social media, SSO integration - SQL Server integration Ideal Skills and Experience: - Proficient in ASP.NET, VB.NET, and SQL Server - Experience in developing event calendars or similar systems - S...

  $37 - $111
  Försegla
  $37 - $111
  7 bud

  I am seeking a skilled developer to create a comprehensive management system for my property, which includes aspects of hotel channel management. Key functionalities should include: - Tenant management: Ability to efficiently manage and organize tenant information. - Rent payment tracking: A system to oversee rent payment timelines and statuses. - Maintenance request tracking: A feature to monitor and manage maintenance requests in real-time. The hotel channel manager should consist of these features: - Real-time inventory update: Should allow quick edits and updates of room availability. - Direct booking management: Simplify the process of managing bookings made via varied channels. - Performance analytics: Provide accessible and comprehensive data on...

  $669 (Avg Bid)
  $669 Snittbud
  17 bud

  I need a quick and accurate translation of a general text document from English to Japanese. Key Requirements: - The document contains less than 1000 words. - I need this to be done urgently. - Fix price is 5$ Ideal Skills: - Proficiency in both English and Japanese. - Proven experience in translation, particularly with general content. - Excellent time management skills to deliver it urgently. - Good communication to understand the context and ensure accuracy.

  $39 (Avg Bid)
  $39 Snittbud
  34 bud

  I'm seeking an experienced Python developer to handle web development tasks and create automation scripts for a documents repository that I'm planning. The primary aim is to establish a web-based platform for storing and managing various types ...developing the repository site using Python. - Implementing automation scripts to smooth storage and retrieval operations. Desired Skills & Experience: - Strong expertise in Python web development and scripting. - Experience in handling and implementing documents repositories or similar portals. - Familiarity with data management and database designs. - Good understanding of user-friendly interface designs. Your ability to deliver a seamless and effective document management solution will significantly contribute ...

  $1106 (Avg Bid)
  $1106 Snittbud
  58 bud
  WEB DESIGN/FRONT-END DEVELOPER 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...websites Communicate design and technical information effectively to other team members and clients Have the ability and desire to take an unfamiliar technology and pick it up quickly Values knowledge of emerging best practices, tools, and standards Qualifications 2+ years experience in design and frontend or full-stack development, especially related to responsive design and custom content management systems based on PHP and other 3rd party systems i.e. Shopify Knowledge and experience with email software (ie MailChimp, Constant Contact), marketing automation platforms, funnels, Google API, and information architecture programs (ie Figma and/or Adobe XD) Deep experience with Adobe products Ability to serve as the expert in HTML, CSS3, JQuery and other web scripting langu...

  $158 (Avg Bid)
  $158 Snittbud
  20 bud
  Website Development for a NGO 6 dagar left
  VERIFIERAD

  Website to be development in Asp.net with SQL Server as backend database for registration propose. Following addition pages to be added: Home -- About Us, Management Profile, Funding Details, Working SOPs, Contact Us

  $147 (Avg Bid)
  $147 Snittbud
  17 bud

  This project aims to create a comprehensive customer database for our company. Here are the specifics on what is needed: - Assembling a list of 100-500 Trumpet Teachers in Austria and Germany - Information required per customer: Name, Email, Address, Phone Number, Music School I'm looking for a freelancer with expertise in database management and with a meticulous attention to detail to avoid errors in data entry. Strong track record in similar projects will be a bonus. Remember, accuracy is a priority in this job.

  $123 (Avg Bid)
  $123 Snittbud
  71 bud

  Full time job! - We pay $250 per month salary after 3rd month there will be an increase in salary. I need an experienced Shopify dropshipping assistant to help me manage my store. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Shopify: You should have a proven track record of working with Shopify and an understanding of its dropshipping features. - Inventory Management: Experience managing inventory for an e-commerce store, ensuring accurate product listings and availability. - Product Addition: Ability to efficiently add new products to the store, write compelling product descriptions, and optimize product images. - Store Design: An eye for design is crucial, as I'll need help improving the overall appearance of my store and individual product pages. - Troublesh...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Snittbud
  43 bud

  I'm in need of a comprehensive website that can generate leads for my packers and movers business, cater to both residential and c...address, and estimated moving date. - I would need a system to manage transportation services and transport trucks. - A CRM system with functionalities for lead tracking, contact management, and email marketing is essential. This will help in tracking lead progress, managing customer interactions, and conducting targeted marketing campaigns. Ideal Freelancer: - Experience in developing websites for packers and movers, transportation services, and CRM systems. - Strong ability in system design to create a user-friendly, well-organized platform. - Proven track record in developing systems for lead generation, management, and marketing would...

  $275 (Avg Bid)
  $275 Snittbud
  12 bud

  ...Store: The website should function as an e-commerce platform, allowing potential customers to view and purchase products. - Product Catalog: The site should feature an organized and easy-to-navigate product catalog, showcasing our offerings to visitors. - Payment Gateway Integration: Seamless integration with different payment gateways to provide customers with a smooth checkout experience. - Inventory Management: A system that can help keep track of the available products and manage stock levels efficiently. - Metrics: Implementation of tools to track user behavior and other relevant metrics, in order to help optimize the site's performance. I'm looking for a competent and experienced freelancer who has a keen eye for modern and minimalist design, and also a go...

  $415 (Avg Bid)
  $415 Snittbud
  92 bud

  I am seeking an expert to develop a construction cost management system that will replace my current manual spreadsheets. This system needs to ensure efficient and detailed tracking of construction costs, specifically builder quotes, proposed options, change orders, and job selection documents. The ideal candidate will have: - Proof of similar project experience - Understanding of construction cost categorization - Excellence in software development - Ability to digitize documents and integrate a physical documentation system The new software should offer: - Cost categorization that matches our requirements - Capability to upload, index and search digital files (PDF, Word documents) - Ability to digitize and organize physical documentation for seamless incorporation into the sys...

  $305 (Avg Bid)
  $305 Snittbud
  13 bud

  I'm in need of an expert to help me with making senseof my cash flow reports and forecasting from my QuickBooks account in Simp...flow health for next 30, 60 and 90 days C. Provide ongoing recommendations to improve cash flow (if you can use Open AI to do this great). Examples: 1. Reduce recurring expenses like Netflix 2. Switch insurance provider and save $$$$ 3. Increase fees for client X to match client Y whn both get the same services Ideal Skills and Experience: - Proficiency in using QuickBooks for cash flow management and forecasting - Experience in analyzing Income Statement, Balance Sheet, and Cash Flow Statement - Ability to provide insights in simple English - A background as CFO or experience with financial planning for small business Msg to discuss how we can...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Snittbud
  5 bud

  ...rearrange sections on the homepage and include some custom graphics or animations to make it more visually appealing. - **Functionality Customization:** This is a crucial part of the project. I need the freelancer to integrate a booking calendar and reservation system into the website. Also, an e-commerce functionality needs to be implemented. This would allow for payment processing and order management. Lastly, a contact form with custom fields should be added to enhance user interactivity. The ideal freelancer for this project would have: - Proven experience in WordPress website development - Strong design skills for customizing themes and templates - Experience in integrating booking calendar and reservation systems - E-commerce functionality implementation experience - Goo...

  $143 (Avg Bid)
  $143 Snittbud
  39 bud

  I'm looking for a professional Shopify developer to create an elegant and premium Shopify store that will be used for selling digital products. Ideal Skills and Experience: - Expertise in Shopify store design and development - Experience in creating elegant and premium store designs - Knowledge of e-commerce ...digital products - Familiarity with setting up and optimizing Shopify for digital products Key Deliverables: - A visually appealing, elegant, and premium Shopify store design - An efficiently functioning store for selling digital products - Suggestions for improving the store's performance and customer experience This project does not include any specific requirements related to the delivery or management of digital products, but any suggestions or experience in ...

  $160 (Avg Bid)
  $160 Snittbud
  64 bud

  ...that there are no errors or omissions. - Meeting deadlines: I require timely delivery of the completed Word documents. Ideal Skills: - Proficient in data entry: The successful candidate should be experienced and skilled in data entry. - Attention to detail: The individual should possess a keen eye for detail to ensure accuracy in the entered data. - Time management: Meeting deadlines is crucial for this project, so good time management skills are essential. Experience: - Previous experience in data entry, especially with text data, will be highly preferred. - Experience with online sources is a plus. - Familiarity with Word documents and basic formatting is expected. Please provide examples of similar work you've done in the past, and your approach to handling t...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Snittbud
  15 bud

  I am in need of a skilled individual hacker who can scrape web data for me. The primary objective of this project is to aid in my market research efforts. To this end, I will require regular updates, ideally on a monthly basis. Y...accurately, and promptly is of utmost importance to me. Key project requirements include: - Conducting web scraping for market research purposes - Providing regular data updates on a monthly basis - Ensuring high-quality and accurate data collection Ideal candidates should possess: - Proven experience in web scraping for market research - Ability to deliver high-quality, accurate data - Strong time management and reliability - Excellent communication skills The completion of this project is urgent, so a quick turnaround would be greatly appreciated. ...

  $336 (Avg Bid)
  $336 Snittbud
  14 bud

  Talk about your experiences andlearnings with ALX. This summary should include: 1. Your understanding of supply chain optimization and simulation in general . 2. Your understanding of GFA, NO, and SIM, in ALX 3. Your understanding of how ALX can help SC managers to improve the decision-making process. 4. One example as a case study of possible SC management problems with regard to either GFANO, or SIM, in ALx, respectively (with argumentation!) 5. Conclusion and recommendations 6. References (use at least 15 peer-reviewed publications)

  $30 (Avg Bid)
  $30 Snittbud
  1 bud

  I'm looking for an experienced Publicist to register and help land speaker bookings specifically geared towards business professionals of color in advertising and general corporate America topics at conferences and universities. The primary objective of the publicist efforts should be to secure speaker engagements from a prepared list as well as events the publicist i...skills - Able to prepare and design talent sheets - Understanding of the advertising and/or corporate America - Experience securing speaker bookings This opportunity is not just about spreading exposure; it's about ensuring the right exposure in front-of-the right audiences that will appreciate, engage, and use the insights I will provided. If you have a track record of successful speaker management, I...

  $1041 (Avg Bid)
  $1041 Snittbud
  26 bud

  I need help reformatting and organizing my test questions for uploading to Blackboard. - I have a Word document with a substantial number of test questions that need to be organized. - The current formatting is a mix of text-based formatting, bulleted and numbered lists. - I am ...organized. - The current formatting is a mix of text-based formatting, bulleted and numbered lists. - I am looking to group these questions into categories or sections for ease of navigation within the Blackboard system. Ideal candidates for this project should have: - Proficiency in using Microsoft Word, especially for complex formatting. - Experience with Blackboard or similar LMS (Learning Management System) for optimal question organization. - Strong organizational skills to categorize questions ef...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Snittbud
  48 bud

  I need an ESP-based watch developed with a specific feature: GPS tracking. Additionally, a companion application or website is required for managing and tracking these watches in real time. The app or website should also provide functionality for data analysis. The watch's water-resistance capability is not yet known; flexibility in design to accommodate this later will be appreciated. Skills and experience required: - Proven record in wearable technology development - Fluency in GPS tracking technology - Experience in developing apps or websites with real-time tracking and data analysis functionalities - Able to work under strict deadline, as the project needs to be completed in 1 day.

  $141 (Avg Bid)
  $141 Snittbud
  20 bud

  Topp inventory management community artiklar