Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  72,918 html5 jobb har hittats, med prissättning USD

  Nu söker vi en frilansande kreativ designstjärna och är på jakt efter dig som är Grafisk Designer med erfarenhet av digital marknadsföring. Flytande svenska i både tal och skrift. Vi tror du älskar det mesta som har med design att göra och känner dig hemma i verktyg som Bannerflow, Smartly, Photoshop, After Effects och behärskar HTML5. I rollen önskar vi goda kunskaper inom layout, grafisk formgivning och framtagning av statiskt och rörligt material för annonsering i olika digitala kanaler. Som vår frilansande Grafiska Designer jobbar du mellan 50%-75%. Det finns möjlighet att arbeta på distans men även från vårt kontor i Stockholm.   Låter det här som en sp&aum...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Snittbud
  1 bud

  Jag har en väldigt enkel hemsida för min enskild firma, (Bara 5 sidor, 5 bilder och text med enkel layout. CSS stylesheet. Inte anpassad för mobiler.) Jag har lärt mig HTML och CSS på grundnivå och avskyr WordPress. Att uppdatera hemsidan till HTML5 gick bra men jag har inte satt mig in i viewport och 'CSS media queries for scalability'. Vad kostar det att bara lägga till denna funktionalitet i den befintliga hemsidan?

  $111 (Avg Bid)
  $111 Snittbud
  6 bud
  Skapa HTML5 banners Avslutades left

  Vi letar efter någon som kan hjälpa oss med att skapa HTML5 banners för vårt företag i marknadsföringssyften. Letar helst efter någon som kan hjälpa oss på mer kontinuerligt när vi är i behov av det.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr Snittbud
  6 bud
  Webbutveckling Avslutades left

  Jag vill göra ändringar i en existerande webbsida Konvertera en sida från php till HTML5 optimera koden som är från 2008

  $1750 (Avg Bid)
  $1750 Snittbud
  4 bud

  Vi söker en senior frontend-utvecklare för utveckling av en integrerad utvecklingsmiljö baserad på webbteknik. Du har god erfarenhet av JavaScript, HTML5, CSS3, Chrome Plugins samt ramverk t ex Angular eller React. Vi finns på Lidingö, Stockholm.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Snittbud
  14 bud

  Vi söker någon som kan lära ut front-end utveckling under en längre tid. Du skall ha goda kunskaper inom HTML5,CSS3,Jquery och javascript. Du skall vara en pedagogisk person och göra dig väl förstådd i tal och skrift på både Svenska och Engelska.

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr Snittbud
  7 bud

  Ändra all copy på hemsidan. Förbättra språket (vilket alltid är engelska). Gärna html5 kunskaper så att bild och text kan redigeras och editeras direkt på webben.

  $1100 (Avg Bid)
  $1100 Snittbud
  5 bud
  Website Work 6 dagar left

  ... 3. Write clean, efficient, and well-documented code. 4. Debug and resolve technical issues reported by clients or internal teams. 5. Optimize web applications for maximum speed and scalability. 6. Stay up-to-date with industry best practices and emerging technologies. Requirements: 1. Proven experience in JavaScript and jQuery development. 2. Proficient understanding of web markup, including HTML5 and CSS3. 3. Strong knowledge of front-end frameworks and libraries. 4. Familiarity with RESTful APIs and AJAX. 5. Good understanding of cross-browser compatibility and accessibility standards. 6. Solid problem-solving skills and attention to detail. 7. Excellent communication and teamwork skills. Nice to Have: 1. Experience with modern JavaScript frameworks (e.g., React, Angular, Vu...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Snittbud
  17 bud

  ...milestones. Special plants or garden decorations as awards. Track and display consecutive days of app usage or goal achievements. Technical Specifications: Backend: Languages: Java (Spring Boot) or Python (Django/Flask). Database: SQL (PostgreSQL/MySQL) or NoSQL (MongoDB) - designed for tracking and rewarding user milestones. RESTful APIs for frontend-backend communication. Frontend: Technologies: HTML5, CSS3, JavaScript, with frameworks like React/Vue.js. Libraries for drag-and-drop (e.g., React DnD). SVGs for detailed and scalable plant graphics. Security: Data encryption for sensitive information. JWT or similar for authentication and authorization. Hosting & Deployment: Git for version control. Recommendations for cloud hosting, possibly AWS, Azure, or Google Cloud. CI/CD...

  $537 (Avg Bid)
  $537 Snittbud
  13 bud

  PHP{ HTML5 | JavaScript | NodeJS | Socket|SQL|Mysql} php framework Phalcon |C#|Node Js|Veri Çekme & Ekleme Bot Yazilimi

  $507 (Avg Bid)
  $507 Snittbud
  64 bud

  Requisitos: Experiencia demostrable en desarrollo web, con un enfoque en diseño responsivo. Conocimiento profundo de HTML5, CSS3 y JavaScript. Experiencia en WordPress: El candidato debe tener experiencia sólida en el desarrollo y administración de sitios web de WordPress. Esto incluye la capacidad de instalar, configurar, personalizar y mantener un sitio de WordPress. Experiencia en Elementor: experiencia en el uso de Elementor, ya que esta es una herramienta esencial para la creación de contenido y el diseño en tu sitio web. Deben estar familiarizados con la interfaz de Elementor y sus capacidades. Diseño web: experiencia en diseño web, incluida la capacidad de crear diseños atractivos y funcionales utilizando Elementor. ...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Snittbud
  75 bud

  مطلوب مطورين ويب متقنين لاخر اصدار من هذه التقنيات واللغات html5 (2014) (2017) css3 Tailwind css v2.2.15(2021) typescript React v18 (2021), Next v12 (2021)(SSR)

  $1138 (Avg Bid)
  $1138 Snittbud
  91 bud
  make gussing game 3 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for a freelancer to create a picture guessing game. The game should be of intermediate complexity. Specifi...multiple levels of difficulty, with increasing complexity as the player progresses - The freelancer should source the images for the game, ensuring they are relevant and visually appealing - The game should have a user-friendly interface and be compatible with both mobile and desktop platforms - The freelancer should have experience in game development and be skilled in programming languages such as HTML5, CSS, and JavaScript - I will provide the images to be used in the game, ensuring they are customized to fit the theme and style of the game. If you have experience in creating engaging and interactive games and can meet these requirements, please submit your...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Snittbud
  51 bud

  I am looking for a skilled freelancer to create HTML5/CSS Layouts and Page sections using Bootstrap. You will be also be modifying and extending an existing CSS template. This will be ongoing work for the right frontend designer/developer. In order to ensure you are a good fit, some early samples will be required to establish confidence. Specific requirements include: - Developing a multi-page layouts using CSS Bootstrap - Developing a multiple page sections using CSS Bootstrap - Implementing specific designs that I have in mind - Ensuring the layout is responsive and compatible with different devices and screen sizes, mobile first. Ideal skills and experience: - Strong proficiency in HTML, CSS, and Bootstrap - Experience in creating multi-page layouts and implementing specific ...

  $107 (Avg Bid)
  $107 Snittbud
  41 bud

  ...metaobjects. I need the following specific customizations: - Manipulation of product template UI and cart based on data in metafields and metaobjects. - Selection of products to be included, based on specific conditions. I have a preferred color scheme and layout for my product template, which I will provide. No design work is needed, but thorough understanding of Liquid, JSON, Javascript, Bootstrap, HTML5 and CSS3 is required. The project requires working with an existing template. Ideal skills and experience for this job include: - Strong Shopify development skills - Experience with metafields and metaobjects - Knowledge of customizing product templates No teams will be hired. Individual developers only. You must be able to work immediately, and complete the requirements...

  $103 (Avg Bid)
  $103 Snittbud
  40 bud

  I am looking for a web-based game developer who can create an action game that will be played on a web browser. The game will be a single-player experience. Skills and experience required for this project include: - Strong knowledge and experience in game development, particularly in creating action games - Proficiency in web-based technologies such as HTML5, CSS, and JavaScript - Ability to create engaging and interactive gameplay mechanics - Experience in designing user-friendly interfaces and intuitive controls - Knowledge of web browser limitations and optimization techniques - Familiarity with game development frameworks and libraries, such as Phaser or Unity - Ability to work collaboratively and communicate effectively with the client to ensure their vision is brought to li...

  $27 (Avg Bid)
  $27 Snittbud
  2 bud

  We are looking for an experienced web developer to redesign and renovate my existing website ( ) a Real Estate Company using WordPress. with example of the above we...content and write the content SEO so that can Ranking up with other competitors. B)Our Budget is to complete the work: 1. Complete Website Redesigning using latest UI/UX trends - 10000/-Rupees( On Completion) 2. Monthly Website Checkup and Any Type Of Addition - 2000/-(Monthly) C) Required Skills and Expertise: WordPress ,Web Development, WooCommerce, Web Design ,PHP, CSS JavaScript, HTML ,HTML5 ,WordPress Plugin etc. D) Project Type: Ongoing project The total timeline for the project should be 1-2 months. If you are the right fit for this project, please contact me and let's talk!

  $91 (Avg Bid)
  $91 Snittbud
  28 bud

  I have a project and working on it. I need a support of ReactJS expert developer who can speed up my development activity. skills set: ReactJS, JavaScript, Typescript, HTML5, CSS3, Bootstrap,

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Snittbud
  36 bud

  I need a Landing Page html5 from Ai design. We have the desing in Illustrator. We need the design responsive for cell phones, notebooks and computers. The design has a form that should send a contact email with the data to an email.

  $33 (Avg Bid)
  $33 Snittbud
  55 bud

  ...digital services that enrich the car community. Working remotely, you'll join our team to design, develop and improve our current web services, along with working on a range of other web projects for our external clients. Our services: Key skills required for this role: - Strong core knowledge of PHP, HTML5, CSS and JavaScript/jQuery/AJAX - Ability to write clean, well-structured, reusable code - Highly experienced in Wordpress/WooCommerce - Good cross-browser and responsive design skills - A keen eye for design and detail - Enthusiasm for the latest web technologies and a proactive approach to implementing new ideas and technology - Some design ability and/or proficiency working with designs created

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Snittbud
  221 bud

  ...in HTML 5. We want to showcase our work and services in a visually appealing and user-friendly manner. Design: - We are open to the designer's suggestions and expertise in creating a modern and professional design for our website. - The design should align with our brand identity and effectively highlight our portfolio. Skills and Experience: - Proficiency in web development languages such as HTML5, CSS, and JavaScript. - Experience in designing and developing portfolio/showcase websites. - Knowledge of responsive design principles. - Ability to collaborate and provide creative input based on the client's requirements. - Strong attention to detail and ability to deliver high-quality work within the given timeframe. If you are a talented web developer with a passion f...

  $600 (Avg Bid)
  $600 Snittbud
  60 bud

  I am looking for a Figma to HTML expert who can help me convert my design into a responsive HTML website within a tight deadline of 2 days. The ideal candidate should have experience in advanced interactivity and ...a responsive HTML website within a tight deadline of 2 days. The ideal candidate should have experience in advanced interactivity and animations, as the project requires complex interactions and animations. The HTML should also be responsive, supporting multiple devices. Skills and experience needed for this project: - Expertise in Figma and HTML - Strong knowledge of JavaScript, CSS, and HTML5 - Experience with complex interactivity and animations - Familiarity with responsive design and cross-browser compatibility - Attention to detail and ability to meet tight...

  $16 (Avg Bid)
  $16 Snittbud
  19 bud
  HTML pages development Avslutades left

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mIdbjMbp9X1HsLBOUw67Y9h5yLBqkkVE6ff-wqNnePo/edit#gid=0 Please develop to Html pages according to the Design 1. develop base on Boostrap4 + HTML5 + CSS3 + Jquery 2. Responsive for 1440px, 1600px and 1920+ pixes, if it smaller than 1440px, it should be responsive 3. Don't use other plugins or script only Bootstrap 4. 4. The less code, the better. 5. css styles should be separated from html as a file

  $1569 (Avg Bid)
  Brådskande Sekretessavtal
  $1569 Snittbud
  51 bud

  Project Description: I am looking for a skilled developer to create a responsive HTML5 CSS JS website for my business. The website will have 4-7 pages and will be designed according to my specific design preferences. Home page, inner pages with banner, our facilities pape (on map), contact page Skills and Experience: - Proficiency in HTML5, CSS, and JavaScript - Experience in creating responsive websites - Strong understanding of UI/UX design principles - Ability to translate design concepts into code - Knowledge of SEO best practices for website optimization - Attention to detail and ability to meet deadlines If you are a talented developer with the required skills and experience, please submit your proposal. Some mockups ;

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr Snittbud
  59 bud

  I am looking for a freelancer to develop an interface for a billing server using the Ext JS framework. The design of the interface has already been de...programmed in JavaScript, preferably with the additional use of other frameworks such as Angular JS. The framework on which the UI is written that is now on the server is Ext JS 6.2. I would expect a freelancer to be able to demonstrate experience in these areas as well as experience with server-side application development. The freelancer should also have some knowledge of creative Web design with HTML5/CSS3. This project requires attention to detail and creative problem solving, and I am willing to provide feedback on the development progress. I am confident that an experienced Freelancer can deliver a quality product in a time...

  $2184 (Avg Bid)
  $2184 Snittbud
  67 bud

  We have domain with hosting space. We have purchased Polo HTML5 Theme for our website. We wish to showcase our products. We are reseller for power speaker system. There are 4-5 brands we sale and each brand has 3-4 categories i.e. of size, and 3-4 products in each category. We are looking for :- 1. Home page or Landing page, Products (Sub category tree), Solutions, Brands, Clients, About us, Contact. 2. CMS so we can upload the product ourselves. 3. Product page:- Product Picture, product brand, model number, headline, description, features, Specs Page :- Carasoule with Brand logo pictures with brand name and few description over product speciality. 5. About us 6. Contact us page 7. Footer with newsletter signup We have limited budget so please connect considering

  $125 (Avg Bid)
  $125 Snittbud
  28 bud
  SAP Fiori Avslutades left

  ...advantage • Experience with extending standard SAP SAP Fiori apps and client, building SAP hybrid app for SAP Mobile Platform • Strong on key aspects of ABAP/4 like OData service creation/extension, OOP, Enhancement Framework - BADI, Implicit and Explicit Enhancements and Data Dictionary, WebDynpro ABAP, and Dialog Programming Experience with JavaScript, CSS3 and HTML5 is required • SAP Gateway, Web UI technologies Fiori, SAPUI5/HTML5, JavaScript /CDS views • Experience with SAP Web IDE/SAP BAS • Experience with deployment Cloud and on-premise • Experience with SAP Cloud Platform and Cloud Foundry • Fiori Standard app configuration and extension development • In app navigation • SAP Fiori security best practices • Experienc...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snittbud
  7 bud

  ...in HTML 5. We want to showcase our work and services in a visually appealing and user-friendly manner. Design: - We are open to the designer's suggestions and expertise in creating a modern and professional design for our website. - The design should align with our brand identity and effectively highlight our portfolio. Skills and Experience: - Proficiency in web development languages such as HTML5, CSS, and JavaScript. - Experience in designing and developing portfolio/showcase websites. - Knowledge of responsive design principles. - Ability to collaborate and provide creative input based on the client's requirements. - Strong attention to detail and ability to deliver high-quality work within the given timeframe. If you are a talented web developer with a passion f...

  $175 (Avg Bid)
  $175 Snittbud
  123 bud
  UX Designer (Arabic) Avslutades left

  Job Description: UX Designer (Arabic) Location: Permanent WFH/ Remote Preferred: Candidates from Middle East countries (Egypt, Cairo, Lebanon, Jordan, Beirut) Experience: 2-4 years - UX Designer (Arabic) 4+ years - Sr. UX Designer (Arabic) 8+ years – Team Lead - UX Designer (Arabic) Key Roles and Responsibilities: • Experience in Arabic ...and other stakeholders via a distributed model, to regularly deliver design solutions for approval. • Be passionate about resolving user pain points through great design. • Be open to receiving feedback and constructive criticism. • Be passionate about all things UX and other areas of design and innovation. Research and showcase knowledge in the industry’s latest trends and technologies • Basic HTML5, CS...

  $55 (Avg Bid)
  $55 Snittbud
  2 bud

  I have a project and working on it. I need a support of ReactJS expert developer who can speed up my development activity. skills set: ReactJS, JavaScript, Typescript, HTML5, CSS3, Bootstrap,

  $42 (Avg Bid)
  $42 Snittbud
  28 bud

  ...Blackboard. developing/integrating with Web Services using REST APIs or other web protocols (SOAP, HTTP). proficiency working with a client/server database system such as SQL Server, including T-SQL, SSIS packages, and data reporting tools. developing server and/or client-side data-driven solutions using one or more of the following technologies: ASP.NET, C#, HTML5, CSS, XML, jQuery, Node.js. Required Education/Experience: A Bachelor’s degree in a relevant technology field and a minimum of 2 years of applicable work experience in web design and web programing or an equivalent combination of education and experience. Months per Year: 12 Hours per Week: 40 Work Timings: IST 2PM to 11PM (Afternoon shift)...

  $328 (Avg Bid)
  $328 Snittbud
  27 bud

  ...Blackboard. developing/integrating with Web Services using REST APIs or other web protocols (SOAP, HTTP). proficiency working with a client/server database system such as SQL Server, including T-SQL, SSIS packages, and data reporting tools. developing server and/or client-side data-driven solutions using one or more of the following technologies: ASP.NET, C#, HTML5, CSS, XML, jQuery, Node.js. Required Education/Experience: A Bachelor’s degree in a relevant technology field and a minimum of 2 years of applicable work experience in web design and web programing or an equivalent combination of education and experience. Months per Year: 12 Hours per Week: 40 Work Timings: IST 2PM to 11PM (Afternoon shift)...

  $291 (Avg Bid)
  $291 Snittbud
  25 bud
  HTML page - Genealogy Avslutades left

  I am looking for a freelancer who can create a HTML genealogy or modify the existing genealogy. - Basic layout and design: The HTML page should have a clean and organized layout with a visually appealing design. You can use the s...clean and organized layout with a visually appealing design. You can use the same existing CSS and html. The project also needs to be mobile-responsive, ensuring that it looks and functions well on different devices. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in HTML5, CSS, Bootstrap and JavaScript - Strong attention to detail and ability to follow design specifications - Knowledge of responsive web design principles If you possess these skills and have experience in creating HTML5, bootstrap pages then please subm...

  $18 (Avg Bid)
  $18 Snittbud
  47 bud

  I am looking for a skilled freelancer who can create an advanced JS and CSS animation in html5. Animation Effect: Transitions Design/Theme: I will provide specific details for the design/theme of the animation. Complexity: The animation should be advanced in complexity. Can you show examples of previous animations work? I have attached the design and more will be provided to guide you what to do with mouse overs and effects and modal popups Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in JavaScript and CSS and HTML5 - Experience in creating complex animations using JS and CSS - Ability to work with provided design/theme details and bring them to life through animation

  $104 (Avg Bid)
  $104 Snittbud
  71 bud

  Hello Employer I am confident that I can help you with the project to the best of my ability after carefully reviewing its specifications. Our 8+ years of experience and the volume of work we have completed speak well of us. We now have competence in the following technologies: •Basic front-end Development HTML5&CSS / JavaScript / Bootstrap •MERN & MEAN Stack Development ReactJS / AngularJS / NodeJS / ExpressJS / MongoDB 1. 2. 3. 4. 5. 6. Our distinctive techniques enable us to provide value in terms of originality, quality, speed, and cost. Please get in touch with me if you have any questions

  $120 (Avg Bid)
  $120 Snittbud
  1 bud

  ...project • Undertake individual tasks as assigned • Develop new features as assigned • Making sure the apps support dynamic UI and features to help scale products • Ready to undertake new ideas in the transportation world and ready to manage multiple applications simultaneously. • Work with full team of QA Engineers and Web Developers on daily basis REQUIREMENTS • ReactJS • Javascript, CSS, HTML, HTML5 • Node.js • AWS • API / Postman • B.S. or M.S. Computer Science or related experience • 5+ years of object-oriented software development experience • 5+ years mobile application development at the user interface and system levels • Proficient knowledge of the PHP Language and organizing a simple structure so a...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Snittbud
  139 bud
  Web Development 2 dagar left
  VERIFIERAD

  Desktop and Mobile are compatible, built from scratch coded website, based on Design from Whenever Web LLC for a Veteran Nonprofit. It will possibly use some of the following languages: 1. HTML5 2. CSS-CSS3 3. PHP 4. MySQL or JSON 5. JavaScript or jQuery Once awarded, design images will be sent from the business to the hired Developer. There will also be links provided for relevant information to assist in migrating the current website for the Nonprofit. The decision to hire for this project will last at least the next couple of weeks. Whoever I hire will more than likely benefit from other work through my own business. Thank You, Whenever Web LLC

  $1175 (Avg Bid)
  Sekretessavtal
  $1175 Snittbud
  79 bud

  ...are seeking a talented freelancer to convert two Photoshop files into responsive website templates. One file is for a landing page, and the other is a template for our Flask web forms. The successful candidate should be able to produce clean, well-commented HTML, CSS, and possibly JavaScript code that accurately represents the original design in the Photoshop files. Requirements Proficiency in HTML5, CSS3, and JavaScript. Experience in converting Photoshop (.PSD) files into responsive web pages. All web pages must be fully responsive and auto-adjust to fit different screen resolutions, from mobile devices to large PC monitors. Code should be clean, efficient, and minimal. We do not want unnecessarily large HTML files. Familiarity with Flask web framework is a plus but not manda...

  $39 (Avg Bid)
  $39 Snittbud
  28 bud

  I am looking for a skilled freelancer to integrate a Vimeo video link and a Microsoft Booking section into my existing business website. The current website (attached) is desktop and mobile-friendly, the work done needs to be desktop and mobile-friendly just like the current site is. Needs to be completed in 24hours. Website Type: Bootstrap HTML5 (Full site attached) Video Content: I would like this video integrated onto the top part of the main page. The video should replace the location of the current UpNow logo at the top of the page. Booking System: At the bottom of the website, I would like my Microsoft Bookings page to be integrated for clients to book a call. The booking link and integration tag is attached to this project. Ideal

  $169 (Avg Bid)
  Brådskande
  $169 Snittbud
  17 bud

  I am looking for a skilled developer to create 7 HTML5 games using either Phaser or Create.JS. The ideal candidate should have experience in game development and be proficient in either Phaser or Create.JS. Skills and Experience Needed: - Strong knowledge and experience in HTML5 game development - Proficiency in either Phaser or - Attention to detail and ability to meet project deadlines - Commented code in detail for everything Project Timeline: - The project timeline is flexible and there is no specific deadline. However, I would prefer the games to be completed within a month if possible. Game Art and SFX will be provided to you See attached to see the 7 games i need made What is your bid for all 7 games, and which library will you choose?

  $30 - $250
  Försegla
  $30 - $250
  22 bud

  ...experience in developing games for the + Reactplatform. Requirements: - Strong knowledge of platform or Pixi and Phaser - Experience in developing Arcade games - Ability to implement detailed design specifications - Good understanding of game mechanics and user experience - Proficiency in JavaScript and HTML5 Responsibilities: - Develop the frontend of the Arcade game based on the provided specifications - Implement the desired design elements and features - Ensure smooth gameplay and user-friendly interface - Collaborate with the backend development team to integrate game logic - Test and debug the game to ensure it meets the desired specifications If you are a talented and experienced Simple Game

  $709 (Avg Bid)
  $709 Snittbud
  39 bud
  Gaming website Avslutades left

  We’re looking for an experienced developer to create a gaming website. Specifically, we need multiple types of gaming content, such as game reviews, game tutorials, and gaming news. We do have a preferred platform, but we are open to any platform that works best for the project development. Our preferred gaming platform is website—for instance, HTML5-based games. We want to build a gaming website that’s easily accessible and user friendly. The right candidate should have a proven track record of developing similar projects and have a strong background in programming languages and web design. If you think you’re a good fit for this position, please let us know. We look forward to hearing from you.

  $1178 (Avg Bid)
  $1178 Snittbud
  46 bud
  UI Developer- 5+ Yrs Avslutades left

  We are looking for a Contractor/ Independent freelancers who can support us for 8 hours in a day for 6 months contract ...full-stack development with focus on “T-shape” skills • Adhere to IS Department policies and best practices • Maintain a professional demeanor. • Follow Medline's Code of Ethics and other corporate policies Required Skills • 5-10 years of experience working on UI technologies • Minimum 3 years of experience working on ReactJS or NextJS • Redux • TypeScript • Core JavaScript • CSS3 • Jest • HTML5 • Webpack Module Federation • Git • Object oriented design principles and patterns Experience with the following is also desirable: • Bootstrap 4 • Web Components • a...

  $2333 (Avg Bid)
  $2333 Snittbud
  25 bud

  I am looking for a skilled React developer who can fix bugs of a video and screen record...not stereo) Here is what we have right now : - A video and screen recorder using React - Output n number of videos in MP4 format - The recorder has 4K or HD capabilities for high-quality recordings wherever the input device supports. Skills and Experience: - Strong proficiency in React, including hooks and functional components - Experience with mp4-muxer and video encoding - Familiarity with HTML5 canvas for implementing screen annotations - Knowledge of watermarking techniques for editable watermarks - Understanding of video encoding formats and codecs If you have the necessary skills and experience, and can deliver a high-quality video and screen recorder using React, please submit your...

  $520 (Avg Bid)
  $520 Snittbud
  69 bud
  front-end developer Avslutades left

  ...experience with Jinja Python, that's a plus! You'll collaborate closely with our cross-functional team of developers, designers, and product managers to deliver high-quality solutions. Required Skills: Proficiency in jQuery to create interactive and responsive web applications. Experience with Figma for design collaboration and to turn designs into pixel-perfect web interfaces. Strong proficiency in HTML5, CSS3, and JavaScript. Ability to work with RESTful APIs to integrate data into web applications. Solid understanding of responsive web design principles. Excellent problem-solving and debugging skills. Optional Skills: Familiarity with Jinja Python to work on templating for dynamic web applications. Experience with version control systems (e.g., Git). Knowledge of fro...

  $557 (Avg Bid)
  $557 Snittbud
  98 bud

  ...documentation for code, APIs, and systems. -Testing: Conduct unit testing, integration testing, and end-to-end testing to ensure software quality. Requirements: -Bachelor's degree in Computer Science, Software Engineering, or a related field (or equivalent experience). -Strong experience with .NET Core and C# for server-side development. -Proficiency in front-end technologies, including Angular, HTML5, CSS3, and JavaScript. -Knowledge of RESTful API design and development. -Experience with database design and development using SQL Server or a similar relational database. -Familiarity with version control systems (e.g., Git). -Strong problem-solving skills and attention to detail. -Excellent communication and teamwork skills. -Ability to work in an Agile/Scrum developme...

  $109 (Avg Bid)
  $109 Snittbud
  26 bud
  Sitio Web Avslutades left

  Sitio Web Sobre tienda de ropa hecho con HTML5 CSS3 BOOTSRAP SASS

  $133 (Avg Bid)
  $133 Snittbud
  31 bud

  Sitio Web informativo de una tienda de ropa con 5 paginas hechas con HTML5 CSS3 SASS BOOTSTRAP

  $138 (Avg Bid)
  $138 Snittbud
  39 bud

  ...that will enhance the user experience on our website. - We want the website to be responsive and optimized for all devices. - It should have a user-friendly navigation system to easily browse through our portfolio. - We may require features like image sliders, contact forms, social media integration, and a blog section. Skills and Experience: - Proficiency in web development languages such as HTML5, CSS, and JavaScript. - Experience in designing and developing portfolio/showcase websites. - Knowledge of responsive design principles. - Ability to collaborate and provide creative input based on the client's requirements. - Strong attention to detail and ability to deliver high-quality work within the given timeframe. If you are a talented web developer with a passion for cr...

  $100 - $400
  Försegla Sekretessavtal
  $100 - $400
  31 bud
  Front End Developer Avslutades left

  ...Qualifications Bachelor's degree in Computer Science, Information Technology, or a related field (Master's degree preferred). Proven expertise in ReactJS, with a strong portfolio showcasing your frontend development skills. Previous experience as a Full Stack Developer, including proficiency in backend technologies such as Node.js, Python, or Ruby on Rails. Excellent understanding of web markup, including HTML5 and CSS3. Familiarity with RESTful APIs and a strong understanding of asynchronous request handling. Experience with version control systems, such as Git. Strong problem-solving skills and a proactive attitude. Exceptional communication and collaboration skills, as you'll be working closely with cross-functional teams. Bonus Skills Knowledge of additional ...

  $659 (Avg Bid)
  $659 Snittbud
  50 bud

  Topp html5 community artiklar