Finite element analysisJobb

Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  5,000 finite element analysis jobb har hittats, med prissättning USD

  ...magnitude of 60 kN. This point load is assumed to be able to act anywhere along the bridge, except for a short distance of 1.0 m closest to the supports. This is justified by one wheel axle leaving the bridge, resulting in a reduced load. A calculation model and cross-sectional dimensions for a main beam are shown in Figure 2. The beam is assumed to be simply supported with a span of 12 m. The analysis does not take into account dynamic effects, instability, and local stress concentrations. Figure 2: Calculation model and cross-sectional dimensions for the main beam. Task 3, Determine reaction forces, shear forces, and moments: Task 3a: Determine the most critical placement of the point load in terms of moment. Determine the moment diagram for the beam for this placement, caus...

  $22 (Avg Bid)
  $22 Snittbud
  4 bud
  Design av app Avslutades left

  Vi är ett litet företag som driver ett fantasy hockey spel som vi nu tänkt lansera som app (iOS och Android). Vi söker efter någon som kan hjälpa oss med designen av appen. Vi har viss kunskap själva så är främst ute efter ett koncept (designmall, olika GUI element) som vi kan utgå ifrån och designa appen utifrån. Bifogat finns några exempelmockup-bilder på en del av funktionaliteten i appen. Det är dessa som skall designas. Viktigt för oss är att designen ger en seriös och säljande känsla då det är det första som våra spelare kommer i kontakt med. Vi värdesätter om du är enkel att jobba och kommunicera med. Vid ett lyckat samarbete ...

  $1127 (Avg Bid)
  $1127 Snittbud
  12 bud

  Behöver hjälp med att analysera en artikel. Ingen oro, ni gör inte mitt hemarbete,högskoleuppgift,skolläxor eller liknande. Jag söker en tjänst som Copywriter och mina klienter vill se arbetsprover. Instruktioner: Du ska göra en analys av en berättelse på 2 a-4 sidor Analysen bör vara på cirka 2–3 sidor brödtext med punktstorlek 12 i Times New Roman. Analysen ska innehålla en kort inledning och ett analysavsnitt med mellanrubriker som signalerar dina valda analyspunkter. Detta avsnitt ska innehålla litteraturreferenser och även dina egna kommentarer. Du ska använda dig av och hänvisa till minst tre böcker som finns nämnda här nedan I analysen kan du till exempel ...

  $365 (Avg Bid)
  $365 Snittbud
  2 bud

  I have 2 Subject in Swedish language and i want to write analysis depending on some roles , kindly find attached the subject i want ... and the roles Börja med att presentera novellens titel och författare. Sammanfatta sedan novellens fabel och huvudkonflikt. Förklara vilka motiv och teman som finns i novellen. Motivera dina tolkningar! Förklara vilket berättarperspektiv som används i novellen. Motivera dina tolkningar! Förklara hur novellen är uppbyggd. Motivera dina tolkningar! Förklara hur språket är i novellen. Motivera dina tolkningar! Skriv båda dina analyser i samma dokument och ladda upp filen här! Omfång: ~800 ord Please don't take analysis from internet you should do it manually

  $15 (Avg Bid)
  $15 Snittbud
  1 bud

  ...genom att tillsammans i ett agilt arbetssätt jobbar fram följande leverabler. - Grafisk profil inkl logotype som ska gå att nyttja på flera olika marknader/internationellt. Ska gå att nyttja både i digitala och off-line kanaler. - En "Styleguide" som gör att vi tillsammans kan bygga en ny webb. - Grafik/element samt göra ett gäng olika mallar för digital marknadsföring (ex "Nyhetsbrev", "social Media kanaler", mm). - Olika typer av mallar för Word och PowerPoint. - Grafik/element som behövs för att visualisera vårt nya uttryck på skyltar mm. Underlag för samarbete: Vi har tagit fram grundläggande fundament för en ny varumärkespl...

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr Snittbud
  5 bud

  ...genom att tillsammans i ett agilt arbetssätt jobbar fram följande leverabler. - Grafisk profil inkl logotype som ska gå att nyttja på flera olika marknader/internationellt. Ska gå att nyttja både i digitala och off-line kanaler. - En "Styleguide" som gör att vi tillsammans kan bygga en ny webb. - Grafik/element samt göra ett gäng olika mallar för digital marknadsföring (ex "Nyhetsbrev", "social Media kanaler", mm). - Olika typer av mallar för Word och PowerPoint. - Grafik/element som behövs för att visualisera vårt nya uttryck på skyltar mm. Underlag för samarbete: Vi har tagit fram grundläggande fundament för en ny varumärkespl...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr Snittbud
  3 bud

  Will update you tomorrow.

  $18 (Avg Bid)
  $18 Snittbud
  1 bud

  for och sekvenser (python) 1) Skriv ett program som tar hand om röstberäkningen i ett val. Kandidaterna numreras 2-7, och vi lagrar varje kandidats sammanlagda röstantal i en lista (rösterna för nr. 2 ska lagras i position 2, rösterna för nr. 3 i position 3 etc). Tänk noga på hur stor lista du behöver! Varje element ska 0-ställas innan man börjar mata in de enskilda rösterna (ingen valfusk här!). För övningens skull antar vi att antalet röstberättigade är 10 personer, av vilka alla röstar (men de kan rösta blankt eller ge proteströster, så varje given röst måste kontrolleras!). Sist ska varje kandidats röstantal skrivas ut 2) För att göra r...

  $15 - $15
  $15 - $15
  0 bud

  I'm seeking an expert in Microsoft Excel with a knack for data entry and descriptive analysis. The task involves: - Typing numerical and text data from source documents within time limits - Performing descriptive analysis on the inputted data The data is basic, composed of numerical and text information. With your profound understanding of Excel and data analysis, you'll help present an insightful interpretation of the business data I have. Spotting trends and simplifying the complicated are key skills here. Experience in a similar role is definitely a plus.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Snittbud
  15 bud

  I'm in need of a seasoned Python programmer to help create a data analysis tool. It's paramount that the focus of your expertise lies in Python, as this is the coding language that will be used for this project. Specifically, the tool is intended to analyze financial data. A comprehensive understanding of such data and experience with related projects is a big plus, and will be highly beneficial when swimming through the complexities of this project. Working knowledge of data analysis tools and financial systems would add immensely to the value you would bring. Key Requirements: - Strong proficiency in Python - Experience in developing data analysis tools - Good understanding of financial data - Analytical mindset and attention to detail By taking on thi...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snittbud
  25 bud

  I'm looking for a skilled developer with expertise in Python and OpenCV to help me accomplish some complex image processing tasks. The key feature of this project include: - From an analogue tacograph disc, I need to extract the 24h-period chart. - read a tacograph disc image and return the chart points as x,y. - you can't use static positions as this script will be tested against other images. If you have a well-rounded knowledge of computer vision and have worked previously with chart recognition or similar tasks, then this job could be a perfect fit for you. I am eager to see how your skills and experience can contribute to the success of this project. Please include in your proposal any relevant projects you've completed which demonstrate your ability to accomplish t...

  $292 (Avg Bid)
  $292 Snittbud
  10 bud

  I'm seeking a seasoned SEO expert to deliver a comprehensive audit for my E-co...website () with an emphasis on increasing organic traffic. The ideal freelancer for this project should have the following qualifications: - Proven SEO experience in the E-commerce industry - Ability to perform an extensive audit and identify areas of improvement - Capability to provide competitive SEO analysis against and The deliverables for this project include: - Complete SEO audit report - Recommendations for increasing organic traffic - In-depth analysis of competition's SEO strategy - Actionable plan for improving search engine rankings The end goal is to enhance my website's usability and improve its search engine rankings, resulting in an increase in organic traffic.

  $63 (Avg Bid)
  $63 Snittbud
  26 bud
  Trophy icon Website Banner Creation 2 dagar left

  I am seeking an elegant banner image for my website - please take a look at the attached images. I want to make the background of the imag...similar to this, the idea being the images on the right, then the text on the left. See the image "maxresdefault", this is a nice design idea. Maybe something like this. For the images of the three young adults, please use this website so I know the images are rights free. Key Elements Needed: - Focus on portraying a picture of three young adults smiling. This is to be the central element of the banner, so it's essential that it effectively conveys an atmosphere of positivity and youthful energy. - Ensure the style of design is professional and elegant, appealing to our target audience while making our website stand out.

  $25 (Avg Bid)
  Garanterad
  $25
  9 bidrag

  I'm on a quest to find a dedicated freelancer who has a knack for social media management. Specifically, I need someone who will handle my Facebook and Instagram accounts. YOUR RESPONSIBILITIES • Creating and scheduling daily posts • Monitoring and responding to comments and messages • Performing account performance analysis and providing reports CONTENT CREATION Your posts will focus on product promotions and sharing customer testimonials to build connection with our audience and enhance our brand image. IDEAL SKILLS • Proven experience in social media management • Excellent content creation skills • Strong organisational skills for scheduling and posting content • In-depth understanding of Facebook and Instagram algorithms • Abili...

  $92 (Avg Bid)
  $92 Snittbud
  26 bud

  As a company with our own cold-formed steel rolling machine, we're looking for a skilled LGS Designer based in Malaysia (preferred) who specialises in structural analysis and design of both residential and commercial buildings. This is an exciting opportunity for a long-term collaboration. Key responsibilities: * Structural analysis * Design Skills required: * Advanced proficiency in Vertex BD * Experience in LGS design for residential and commercial buildings Please apply if you meet the specifications above and have relevant experience you can share in your proposal. Having real-world experience with implementation is a big plus. Looking forward to potential collaborations!

  $38 / hr (Avg Bid)
  Brådskande
  $38 / hr Snittbud
  11 bud

  My website is in urgent need of an experienced SEO expert. I recently noticed my website is seeing decreased organic traffic and I need to turn this around fast. - Analyze: The first step will be an in-depth analysis of the website to identify any flaws contributing to current issues, including a thorough keyword rankings check. - Fix Found Issues: Once the problematic areas are identified, I need these resolved promptly to prevent further loss of organic traffic. - Key User Actions: It is essential for my website to drive users to reach out to us to book. Your tasks will include optimizing for this specific user action. - SEO Optimization: As part of your job, a encompassing SEO optimization campaign is required to swiftly better my website placements. Ideal Skills and Experien...

  $115 (Avg Bid)
  $115 Snittbud
  72 bud
  Boost Website Domain Rating to 40+ 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...services. To be a good fit for the job, you will: - Have substantial SEO experience and a clear understanding of the practices needed to improve domain rating score. - Have expertise in building a strong backlink profile. - Be an expert in website structure optimization and troubleshooting potential issues that could be affecting the site's performance. - Be able to conduct an in-depth website analysis to identify any problem areas and plan the necessary steps to address them. The timeframe for this project is within a month. Please keep this in mind when considering your availability to undertake this project. Also, I am expecting to get periodic updates on the status of my website's rating improvement. Therefore, excellent communication skills are a necessity for th...

  $122 (Avg Bid)
  $122 Snittbud
  58 bud

  ...programming languages, topics will be provided by us and how-to-write format will be provided by us. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Python - Good writing skills and the ability to explain complex programming concepts in a clear and concise manner - Ability to write engaging and informative blog articles - Proficiency in conducting research and presenting data analysis findings The articles should be well-researched, easy to understand, and provide practical insights and examples. If you have the required skills and experience in any programming and can deliver well-written blog articles within the specified length, please submit your proposal The following is desirable: * You are a member of Github, , or any other programming platform

  $13 (Avg Bid)
  $13 Snittbud
  9 bud

  I'm looking for a certified professional with experience in CIPD level 5 assignments to tackle an in-depth analysis related to Leadership Styles within the scope of Organizational Behavior. Key tasks: - Carry out comprehensive research in the mentioned area, highlighting various leadership styles and their effects on the organization. - Write a dynamic and engaging assignment that exhibits deep understanding of the subject matter. - Ensure proper referencing and citation in line with CIPD requirements. Ideal skills and experience: - A proven track record with CIPD level 5 assignments. - Thorough knowledge of Organizational Behavior, particularly Leadership Styles. - High-quality academic writing and research skills. - Familiarity with pertinent literature and ability to s...

  $105 (Avg Bid)
  $105 Snittbud
  27 bud

  I'm in need of compelling, informative blogs that breathe life into my four varied products, each targeting a different audience group. - The articles will integrate real-life stories and personal experiences, furthering the connection between the audience and th...empathy and intrigue through their writing will be ideal for this job. - Since the four products target different audience groups, versatility in writing style will be heavily favoured. The content should be relevant and resonate with young adults, middle-aged adults as well as senior citizens. I'm looking forward to collaborating with creative freelancers possessing a solid grasp of the human element that makes blogs compelling. If you have a proven track record in engaging informational writing, you might...

  $18 (Avg Bid)
  $18 Snittbud
  11 bud

  Full-Stack Developer for Data Aggregation & Predictive Analysis Project Project Description: We're launching an ambitious project focused on aggregating data from various APIs and presenting it through a user-friendly interface. The end goal is to not only display this data effectively but also utilize it for predictive analysis. We are in search of a talented Full-Stack Developer with experience in API integration, web development, and a foundational understanding of machine learning concepts to bring this vision to life. Project Scope: - API Integration Connect with multiple APIs to fetch data. Experience with handling large datasets and optimizing API calls is crucial. - Frontend Development: Design and implement a user-friendly web interface t...

  $184 (Avg Bid)
  $184 Snittbud
  14 bud

  ...environment. Content Creation and Distribution: • Develop high-quality and engaging content for various social media platforms, including LinkedIn, Facebook, Twitter, and Instagram. • Coordinate with the marketing team to align content creation efforts with overall branding and marketing strategies. • Utilize content scheduling tools to plan and organize social media posts in advance. Reporting and Analysis: • Monitor and analyze website and social media performance using analytics tools, providing regular reports and recommendations. • Identify key performance indicators (KPIs) and track progress towards goals related to online visibility, engagement, and lead generation. • Make data-driven decisions to optimize social media strategies and improve r...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Snittbud
  29 bud

  I am seeking an expert in Python and Selenium WebDriver to assist with an urgent issue. I have a Python script written in Anaconda environment, but it's not operating up to my expectations. The script is having trouble with web page navigation, specifically with navigating to certain sections on the page. I suspect the issue relating to Selenium element(s) not found or changed. Here's what I need from you: - Review the script, understand its current operation, and identify the cause of the problem. - Update the code/elements that allows the script to navigate to the required sections of the web page correctly. You will need to change the code in a way that prevents this issue happening again in the future. - Thoroughly test that the new script functions as required. The ...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Snittbud
  8 bud

  I'm seeking a capable computer forensic analyst with proficiency in handling security issues on Mac OS. Your main responsibilities will include: - Performing an in-depth malware analysis. - Promptly responding to, and managing an alleged hacking incident. - Initiating a comprehensive computer investigation, to understand and mitigate potential breaches. Expansion on the tasks at hand: 1. Malware Analysis: Identify and analyze any malicious software that our Mac OS system may have been exposed to. Your analysis should provide insights into the malware's origin, functionality, and damage. 2. Incident Response: Assist me with managing this potential hacking incident. Implement effective strategies to limit the damage, preempt further attacks, and lead recove...

  $430 (Avg Bid)
  $430 Snittbud
  13 bud

  I'm in search of a highly skilled C# Developer with solid experience in OCR, particularly in text recognition and image analysis. Your expertise in EmguCV and Tesseract will be incredibly beneficial for this project. We have some images that need to be OCR processed for this task, and I require the source code for this. • Advanced OCR tasks • In-depth knowledge of EmguCV and Tesseract • Versatility in handling different OCR result formats.

  $12 (Avg Bid)
  $12 Snittbud
  1 bud

  I am seeking a content analyst with knowledge in culinary literature to conduct an academic content analysis of a cookbook. The process will involve: - Examination of writing style - The recipe organization - Ingredient sourcing My primary goal is to identify themes and patterns within its pages. I'm particularly interested in examining: - Historical and cultural influences that have shaped recipes - Nutritional information provided - Different cooking techniques and styles used The ideal analyst for this project will have experience in content analysis, nutrition, culinary history, and varied cooking techniques. Your findings will help provide a deeper understanding of the book and its context within broader culinary literature. This task may suit a candidate who ...

  $354 (Avg Bid)
  $354 Snittbud
  35 bud

  I'm seeking a skilled graphic designer or branding expert to conduct analysis of industry relevancy of logos. The task is easy: complete the following survey: The survey contains 32 logos and you are asked to rate the industry relevancy for 6 industries for each logo.

  $24 (Avg Bid)
  $24 Snittbud
  34 bud

  I am seeking an expert in Power BI to enrich my current dashboard with additional metrics and insightful recommendations. Your work will involve the following: - Add specified metrics: I need the Customer Acquisition Cost, Tickets Raised, and Space Utilization metrics integrated into the dashboard. - Provide an Operations Efficiency Summary: An analytical review and commentary on opera...review and commentary on operations efficiency is expected. - Layout modifications: Modifications should be made on a separate page of the dashboard, rather than adjusting the existing layout. Key Skills and Experience: - Proficiency in Power BI - Strong analytical and statistical skills - Excellent understanding of data visualizations and dashboard creations - Experience in operations efficiency ana...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  14 bud

  I'm currently in need of a proficient Python programmer who is also experienced in MERN stack and particularly in machine learning applications. Your Responsibilities: - Work on data analysis with Python - Web scraping for data collection - Leverage your knowledge of machine learning to tackle unique tasks and problems As an Ideal Candidate, You Should Have: - Intermediate-level knowledge in machine learning techniques - Solid experience with MERN stack - Proficiency in Python - Proven problem-solving skills I am looking for someone who is available immediately and can devote dedicated time to complete the project. I am also interested in discussing longer-term collaboration opportunities. Please provide any relevant examples of your work when making an offer. I look forwa...

  $523 (Avg Bid)
  $523 Snittbud
  29 bud

  I am on a mission to markedly improve my website's visibility on search engine rankings using SEO. My priority lies in on-page SEO as I believe it could be an effective tactic to drive more organic traffic and improve SERP rankings. Key Tasks Include: - Keyword research and analysis - On-page site optimization - Content development - Improving site structure - Increasing page speed The ideal candidate for this project should possess: - Proven SEO experience - Knowledge of ranking factors and search engine algorithms - Solid understanding of performance marketing, conversion, and online customer acquisition - Experience with website analytics tools (e.g., Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends) - Strong analytical skills and experience generating SEM reports I ...

  $318 (Avg Bid)
  $318 Snittbud
  88 bud

  ...Raspberry Pi GPU and pattern AI solution for a Battery Management System (BMS). Overview of Tasks: Solution - Implement Data analysis - Observe Battery status, temp, charging current, current voltage, battery mode, relative state of charge, remaining/full charge capacity - Integrate Firmware changes in RC FCC V and SBS commands that aid in monitoring unauthorized changes HW integration - Raspberry Pi + CAN/Modbus/RS485/UART integration (from a commercial product) - Circuit design and PCB (for simulation) - Concept architecture design It is crucial that the freelancers on this project have a working understanding of Raspberry Pi GPU and pattern AI solution in data analysis. Familiarity with RC FCC V and SBS commands would also be a strong advantage. Required Changes: -...

  $449 (Avg Bid)
  $449 Snittbud
  12 bud
  Python Expert for Diverse Tasks 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for a Python expert capable of undertaking a range of tasks. This role will involve tasks related to data analysis and visualization, web scraping and automation, as well as GUI development. Ideal Skills and Experience: - Extensive Python programming experience - Experience in data analysis and visualization - Experience with web scraping and automation - GUI development experience Issue there is a password protected network mapped drive where we need to write programatically using python

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snittbud
  6 bud

  ...requires using SolidWorks for 3D modeling and simulation, alongside Finite Element Analysis (FEA) for a theoretical assessment of mechanical performance under simulated physiological conditions. Objectives and Scope: The objective is to create theoretically sound designs based on current biomedical engineering principles. The project does not require the production of a physically working model but should be grounded in realistic assumptions that could potentially be applied in real-world scenarios. Specific Requirements: Designs: Two conceptual designs focusing on different structural patterns (helical and lattice) with modifications across five variables (e.g., strut thickness, overall diameter). FEA: Theoretical analysis to evaluate design integrity and ...

  $86 (Avg Bid)
  $86 Snittbud
  9 bud

  I'm in the planning phase of a residential project and I'm seeking an experienced structural engineer for building frame analysis. I'm in need of a skillful professional who can provide expert advice, review my plans, and help prevent potential challenges. Key Responsibilities: - Review and provide input on building plans in the planning phase - Carry out detailed building frame analysis - Advise on necessary changes or improvements for structural safety and functionality - Provide technical guidance and recommendations based on analysis Project specific demands: Structure is existing single-story 2x4 wood frame construction with 1/2 gypsum board. Three (3) Enphase-5P 5kw battery packs (approx 200lb each including conduit, pack, and conductors) and Enp...

  $500 - $950
  Försegla
  $500 - $950
  30 bud

  ...international market analysis for olive oil industry in Tunisia, assessing market opportunities and threats. - Compare global market trends in the olive oil industry including popular olive oil products, consumer preferences and potential areas for growth. - Review industry best practices in olive oil production, from grove management to factory operations. - Specific study for the olive grove should include detailed assessment of the best irrigation methods suitable for north of Tunisian climate, water needs for optimum productivity, and recommended varieties of olive trees for plantation and its cost. - Provide a cost projection for planting and maintenance of the olive trees and the olive oil factory. - Provide Project Planning and Phasing of Development. - Provide Liquidi...

  $126 (Avg Bid)
  $126 Snittbud
  22 bud

  I require an experienced specialist to find a winning product that would resonate with potential customers and run a successful campaign on Facebook and Instagram. While the target audience and specific criteria for the pro...criteria for the product aren't predetermined, your expertise in these aspects will be fundamental to this project. Key Tasks: - Discovering a product that promises market success - Crafting a compelling campaign strategy for the chosen product - Executing campaign effectively on Facebook and Instagram Ideal Skills: - Social media marketing, specifically Facebook & Instagram - Expertise in trend analysis - Product research and marketing savvy - Strong creativity and strategic thinking - Familiarity with various audience demographics and effective ta...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Snittbud
  7 bud

  I'm looking for a highly skilled graphic designer to create an engaging logo for my company, Seattle Signature Co...skilled graphic designer to create an engaging logo for my company, Seattle Signature Construction.Llc. Key points to manifest in our design are: - Construction expertise: Since we operate primarily in construction, our logo should depict our proficiency and specialty in this industry. - Timeliness: We pride ourselves on delivering quality on time. This unique trait sets us apart and we want this element to shine in our logo. Having prior experience in designing logos for construction or similar industries will be considered an asset. Please also share examples of your past work that highlight your creative edge and alignment with the key elements we want the l...

  $35 (Avg Bid)
  Garanterad
  $35
  176 bidrag

  I have a luxury women's apparel brand specializing in custom-made garments. Project Goal Increase brand visibility and organic traffic to our e-commerce website through improved SEO and strategic PPC campaigns. Scope of Work SEO Audit & Optimization: Conduct a comprehensive SEO audit of our website, identifying technical issues, on-page optimization opportunities, and competitor analysis. Implement on-page SEO best practices, including keyword research, title tag and meta description optimization, and high-quality content creation. Build a strong backlink profile through strategic link building campaigns. PPC Campaign Management: Develop targeted PPC campaigns across relevant platforms (e.g., Google Ads) to reach our ideal customer base. Manage campaign budgets,...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  87 bud

  ...assist us with enhancing our commercial electricity system. The main task involves increasing the amperage from 400 to 600. Tasks to Be Completed: - Perform a detailed power system analysis to determine the scope and effects of the amperage increase. - Investigate the substation design, ensuring it can handle the amperage increase without impairing the stability and performance of the network. - Plan and adjust the protection and control schemes needed to ensure a safe and reliable amperage increase. Ideal Candidate: The ideal candidate for this project should have substantial experience in power system analysis, substation design, and designing protection and control schemes. Detailed knowledge of commercial electricity system modifications, particularly with regard to ...

  $3480 (Avg Bid)
  $3480 Snittbud
  5 bud

  ...assist us with enhancing our commercial electricity system. The main task involves increasing the amperage from 400 to 600. Tasks to Be Completed: - Perform a detailed power system analysis to determine the scope and effects of the amperage increase. - Investigate the substation design, ensuring it can handle the amperage increase without impairing the stability and performance of the network. - Plan and adjust the protection and control schemes needed to ensure a safe and reliable amperage increase. Ideal Candidate: The ideal candidate for this project should have substantial experience in power system analysis, substation design, and designing protection and control schemes. Detailed knowledge of commercial electricity system modifications, particularly with regard to ...

  $3740 (Avg Bid)
  $3740 Snittbud
  5 bud

  ...play a pivotal role in driving revenue growth and expanding our client base across various sectors. Responsibilities: Prospect and generate new leads through various channels such as cold calling, networking, referrals, and online research. Identify and qualify potential customers, both businesses and individual consumers, who are in need of website development services. Conduct thorough needs analysis and understand the unique requirements of each prospect. Present and demonstrate our website development solutions to prospects, showcasing the benefits and value proposition. Your role will involve effectively communicating the value proposition of our services and directing interested clients to the appropriate channels for further negotiation and discussions, ultimately facili...

  $251 (Avg Bid)
  $251 Snittbud
  3 bud

  I looking to start my music career. I want my music videos to resemble the country style but with a rap element/chip on the shoulder attitude. An example of the style video I am looking for is: "SUS" by Ryan Upchurch Official Music Video. I will have all of the video footage prepared all I require is animations and other cool ways to set this song apart visually not just audibly. [Removed by Freelancer.com Admin]

  $264 (Avg Bid)
  $264 Snittbud
  35 bud

  I'm looking for an experienced developer to design a platform that can analyze data insights specifically from Facebook and TikTok. The service should primarily focus on providing comprehensive insights into engagement metrics. Additionally, it should provide detailed creator, product, shop, ad, LIVE, video, and hashtag data insights. Key Features: - Comprehens...insights - Detailed analytics for varied entities Ideally, you should possess notable experience in development, data analytics, and have a clear understanding of the Facebook and TikTok API. Your skills should demonstrate a keen understanding of engagement metrics and how to appropriately extract and interpret them. Although not necessary, past experience with or insight into social media data analysis will be an a...

  $193 (Avg Bid)
  $193 Snittbud
  23 bud

  I need someone who can spend at least 20 hrs during the weekend. The task is simple where you will load the data file and answer few questions using Python/pandas. Some tasks may require visualization. Non-negotiable requirements 1. Be able to handle the task mentioned above. 2. Remote login to the machine we provide and complete the tasks. 3. Work at least 20 hrs over the course of two days: Saturday and Sunday Payment Terms: $8 per hours $2 bonus per hour if you work at least 20 hrs Payment will be released after 7 business days We verify all work submitted. Please make your bid with short comment. No need to add fluff. Only looking for individuals. Companies, please do not bid on this project. Thank you.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Snittbud
  30 bud

  I'm currently embarking on my capstone project focusing on Research and Analysis within the field of Life Sciences, specifically concentrating on Pharmaceuticals. The project would require a comprehensive understanding of: • Life Sciences, • Experience in Pharmaceuticals, • Ability to conduct a meticulous Research and Analysis. Ideal Skills that would contribute significantly: • Extensive Knowledge in Life Sciences • Professional Experience in Pharmaceuticals • Research & Analysis Abilities I'm looking for someone who can deliver a thorough analysis, so any additional experience in academic research could certainly be a plus. Remember, the quality of your research and analysis could shape the outcome...

  $102 (Avg Bid)
  $102 Snittbud
  47 bud

  For this project, I am seeking an expert with a strong background in Python Machine Learning, and Power BI. I am planning to analyze and visualize operational data, with a primary focus on the production metrics. Needed in 12 hours. Key Responsibilities: - Analyzing and interpreting complex operational data. - Creating a pr... and insights that can improve production Ideal Skills: - Extensive experience in Machine Learning with Python - Expertise in Power BI for data visualization - Proven track record of analyzing operational data, specifically production metrics - Exceptional analytical and problem-solving skills, with the ability to interpret complex data Let's make informed decisions using quantitative data analysis and deliver visibility into all production metrics wit...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Snittbud
  9 bud

  As a corporate partner, I find it crucial to quell the concerns my wife has regarding her liability. She isn't involved in the daily operations of the corporation but fears personal financial risk and potential repercussions due to my actions as a partner. Key aspects of this project include: - An in-depth analysis of director’s liability in a corporation. - Clear distinction of personal financial liability in relation to a non-operating member of the corporation. - Comprehensive understanding of how the actions of one partner can impact other partners, specifically, a non-active partner. A legal expert with specialized knowledge of corporate law, particularly in the areas of director's liability, shareholder liability, and corporate officer liability would be id...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snittbud
  12 bud

  ...carry out an ultrasonic frequency and displacement analysis of my product design. Your tasks will involve: - Conducting analysis on the design to capture product responses like frequencies and displacements. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in SolidWorks Simulation Professional. - Must have SolidWorks Simulation Professional (non-linear) package to conduct a linear dynamic FEA study - Extensive structural analysis and modeling experience. - Strong background in product design. - Deep understanding of ultrasonic applications. - Excellent communication skills to clearly explain complex concepts and findings. - Must adhere strictly to timelines and project schedules. Given the sensitivity and the need for accuracy in this analysis, I would greatly ...

  $52 / hr (Avg Bid)
  $52 / hr Snittbud
  8 bud

  ...include: - Collecting and interpreting data on the current state and future trends of the business market. - Synthesizing collected data into comprehensive, visually engaging, and digestible reports. The ideal candidate is expected to have: - Proven experience as a market research analyst or similar role. - Familiarity with a wide variety of business industries. - Proficient skills in data analysis and report creation. - Strong analytical skills with the ability to interpret market trends and data. - Intimate familiarity with both traditional and digital research channels. - The ability to manage and organize large amounts of data. Comfortability in working with a certain degree of ambiguity, coupled with your professional acumen will be instrumental to identify and unco...

  $489 / hr (Avg Bid)
  $489 / hr Snittbud
  9 bud