Finite element analysisJobb

Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  5,000 finite element analysis jobb har hittats, med prissättning USD

  ...magnitude of 60 kN. This point load is assumed to be able to act anywhere along the bridge, except for a short distance of 1.0 m closest to the supports. This is justified by one wheel axle leaving the bridge, resulting in a reduced load. A calculation model and cross-sectional dimensions for a main beam are shown in Figure 2. The beam is assumed to be simply supported with a span of 12 m. The analysis does not take into account dynamic effects, instability, and local stress concentrations. Figure 2: Calculation model and cross-sectional dimensions for the main beam. Task 3, Determine reaction forces, shear forces, and moments: Task 3a: Determine the most critical placement of the point load in terms of moment. Determine the moment diagram for the beam for this placement, caus...

  $23 (Avg Bid)
  $23 Snittbud
  3 bud
  Design av app Avslutades left

  Vi är ett litet företag som driver ett fantasy hockey spel som vi nu tänkt lansera som app (iOS och Android). Vi söker efter någon som kan hjälpa oss med designen av appen. Vi har viss kunskap själva så är främst ute efter ett koncept (designmall, olika GUI element) som vi kan utgå ifrån och designa appen utifrån. Bifogat finns några exempelmockup-bilder på en del av funktionaliteten i appen. Det är dessa som skall designas. Viktigt för oss är att designen ger en seriös och säljande känsla då det är det första som våra spelare kommer i kontakt med. Vi värdesätter om du är enkel att jobba och kommunicera med. Vid ett lyckat samarbete ...

  $1127 (Avg Bid)
  $1127 Snittbud
  12 bud

  Behöver hjälp med att analysera en artikel. Ingen oro, ni gör inte mitt hemarbete,högskoleuppgift,skolläxor eller liknande. Jag söker en tjänst som Copywriter och mina klienter vill se arbetsprover. Instruktioner: Du ska göra en analys av en berättelse på 2 a-4 sidor Analysen bör vara på cirka 2–3 sidor brödtext med punktstorlek 12 i Times New Roman. Analysen ska innehålla en kort inledning och ett analysavsnitt med mellanrubriker som signalerar dina valda analyspunkter. Detta avsnitt ska innehålla litteraturreferenser och även dina egna kommentarer. Du ska använda dig av och hänvisa till minst tre böcker som finns nämnda här nedan I analysen kan du till exempel ...

  $365 (Avg Bid)
  $365 Snittbud
  2 bud

  I have 2 Subject in Swedish language and i want to write analysis depending on some roles , kindly find attached the subject i want ... and the roles Börja med att presentera novellens titel och författare. Sammanfatta sedan novellens fabel och huvudkonflikt. Förklara vilka motiv och teman som finns i novellen. Motivera dina tolkningar! Förklara vilket berättarperspektiv som används i novellen. Motivera dina tolkningar! Förklara hur novellen är uppbyggd. Motivera dina tolkningar! Förklara hur språket är i novellen. Motivera dina tolkningar! Skriv båda dina analyser i samma dokument och ladda upp filen här! Omfång: ~800 ord Please don't take analysis from internet you should do it manually

  $15 (Avg Bid)
  $15 Snittbud
  1 bud

  ...genom att tillsammans i ett agilt arbetssätt jobbar fram följande leverabler. - Grafisk profil inkl logotype som ska gå att nyttja på flera olika marknader/internationellt. Ska gå att nyttja både i digitala och off-line kanaler. - En "Styleguide" som gör att vi tillsammans kan bygga en ny webb. - Grafik/element samt göra ett gäng olika mallar för digital marknadsföring (ex "Nyhetsbrev", "social Media kanaler", mm). - Olika typer av mallar för Word och PowerPoint. - Grafik/element som behövs för att visualisera vårt nya uttryck på skyltar mm. Underlag för samarbete: Vi har tagit fram grundläggande fundament för en ny varumärkespl...

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr Snittbud
  5 bud

  ...genom att tillsammans i ett agilt arbetssätt jobbar fram följande leverabler. - Grafisk profil inkl logotype som ska gå att nyttja på flera olika marknader/internationellt. Ska gå att nyttja både i digitala och off-line kanaler. - En "Styleguide" som gör att vi tillsammans kan bygga en ny webb. - Grafik/element samt göra ett gäng olika mallar för digital marknadsföring (ex "Nyhetsbrev", "social Media kanaler", mm). - Olika typer av mallar för Word och PowerPoint. - Grafik/element som behövs för att visualisera vårt nya uttryck på skyltar mm. Underlag för samarbete: Vi har tagit fram grundläggande fundament för en ny varumärkespl...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr Snittbud
  3 bud

  Will update you tomorrow.

  $18 (Avg Bid)
  $18 Snittbud
  1 bud

  for och sekvenser (python) 1) Skriv ett program som tar hand om röstberäkningen i ett val. Kandidaterna numreras 2-7, och vi lagrar varje kandidats sammanlagda röstantal i en lista (rösterna för nr. 2 ska lagras i position 2, rösterna för nr. 3 i position 3 etc). Tänk noga på hur stor lista du behöver! Varje element ska 0-ställas innan man börjar mata in de enskilda rösterna (ingen valfusk här!). För övningens skull antar vi att antalet röstberättigade är 10 personer, av vilka alla röstar (men de kan rösta blankt eller ge proteströster, så varje given röst måste kontrolleras!). Sist ska varje kandidats röstantal skrivas ut 2) För att göra r...

  $15 - $15
  $15 - $15
  0 bud
  OBU Research Project Mentoring 6 dagar left
  VERIFIERAD

  We introduce the provision of OBU mentoring service from skilled and experienced mentors to assist students with their OBU research project. The main purpose of this service is to help students with their project, from topic selection and planning, through research and data collection, to the analysis and presentation of findings. Key points: - Assist with topic selection and planning - Provide guidance on research and data collection methodologies - Offer support and advice on analysis and presentation of findings Our Skills and Experience: - Proven experience with mentoring on OBU research projects - Strong understanding of research methodologies - Excellent communication and interpersonal skills - Familiarity with the OBU requirements and assessment criteria The mentor...

  $385 (Avg Bid)
  $385 Snittbud
  14 bud

  I'm looking for a skilled developer to create a trading Bot for the IG Markets API. Here are the key aspects of the project: - Programming Languages: I'm comfortable with Python and C#. P...Python and C#. Please ensure you are proficient in at least one of these languages. - Functionalities: The Bot should be able to: - Perform automated trading based on predefined strategies - Conduct real-time market data analysis - Support multi-markets - Strategies and Indicators: The Bot should implement: - Moving averages - Custom strategy (details to be discussed) Ideal Skills: - Proficient in Python and/or C# - Deep understanding of automated trading systems - Experience working with APIs, specifically IG Markets - Strong knowledge of technical analysis indicato...

  $124 (Avg Bid)
  $124 Snittbud
  62 bud

  Bachelor’s/Master’s degree in Engineering, Computer Science (or equivalent experience) Atleast 2 years of relevant experience in Data Science or Data Analysis Atleast 2 years of experience working with Python programming This is a Full time role with Notice Period: 0-2 weeks Monday through Friday for 8 hours each day. 4 hours of each day will be worked from 8:30 pm IST to 12:30 am IST so that there are 4 hours of overlap with PST time zone.

  $23380 (Avg Bid)
  $23380 Snittbud
  7 bud

  I'm looking to have a typist survey forms creator designed. This tool will help in the process of creating survey templates for different purposes. Main Features: - Support for Multiple Choice Surveys and Text Box Surveys - Export Options: I need to download the survey data in various formats for analysis and sharing purposes User Access: - The tool should be accessible publicly without requiring a login. The main idea is to create a user-friendly, easy-to-use tool that can help in the creation of survey forms for different applications. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in front-end and back-end development - Experience in building similar tools or forms creators - Understanding of user experience and interface design - Knowledge of data export and security pro...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  13 bud

  ... and the bottom features a text box that contains information about a potion. I would like the card to be a "full art" card using the image of the ingredient as the background, and the "potion recipe" to appear on a scroll on top of that. Each card will need a place for me to add the following information: - The name of the ingredient should appear in a textbox at the top of the page. - The element associated with that ingredient will appear in a circle near the top right of the card, please add a frame for this but you can leave the circle white. - A textbox in the style of a parchment scroll which is large enough to hold the name of the potion crafted, the cost of the potion, and the effect of the potion. The name of the potion should have a noticeable tex...

  $68 (Avg Bid)
  $68 Snittbud
  45 bud

  ...modern aesthetic, making it appealing to a wide range of customers and suitable for various uses. - Colour Scheme: I am particularly drawn to bright and bold colours. These will help the logo stand out and make a statement. - Combination Logo: I'm looking for a blend of text-based and symbol-based design in the logo. The text should be clear and easy to read, while the symbol adds a unique visual element. Ideal Skills: - Strong graphic design experience with a portfolio demonstrating modern and creative designs - Proficiency in using design software for creating logos - Understanding of current color trends and ability to work with bright and bold color palettes - Experience in creating combination logos that balance text and symbol elements If you have a passion for conte...

  $65 (Avg Bid)
  Garanterad
  $65
  87 bidrag

  ...Plan document. Limited to first 15 It Works:Consultation & Briefing: Share your vision, brand values, and goals with us. Our team will use this information to understand your needs Writing: Our team will assess your business and write your AI Action your report: You receive a report containing an analysis of your business and recommendations to supercharge your business with Features:In-depth Business analysis: Gain a comprehensive understanding of your business AI recommendations: Our AI experts will analyze your specific needs and goals, then recommend actionable AI solutions.Future-Ready AI Solutions: Stay ahead of the curve with business recommendations utilizing the best advancements in AI....

  $10 (Avg Bid)
  $10 Snittbud
  1 bud

  I'm looking for a diligent and exp...(FC) and their integration. The primary aim of the study is to enhance the flight control and improve the stability of drones. Research Coverage: - Detailed exploration of Drone GCS - In-depth understanding of Customized Flight Controllers - Investigation of the integration of GCS and FC Ideal Skills: - Proficiency in aeronautics, drone technology or related fields - Experience in research and analysis - Understanding of flight control systems and their optimization - Ability to present complex information in a clear and concise manner The deliverables for this project will be: - A comprehensive research report - A PowerPoint presentation summarizing the research findings - Prototype of AI-driven GCS that can handles different types of F...

  $376 (Avg Bid)
  $376 Snittbud
  16 bud

  ...implementing digital twin models that enhance our ability to simulate, predict, and optimize our real-world systems and processes. Responsibilities: Digital Twin Development: Design and develop digital twin models that replicate physical systems and processes for the purpose of simulation and analysis. Data Integration: Integrate real-time data from various sources, including IoT devices and sensors, into digital twin models to ensure they reflect current conditions and performance. Simulation and Analysis: Utilize digital twins for predictive analytics, process simulation, and scenario planning to improve decision-making and operational efficiency. Collaboration: Work closely with IT, data science, and operational teams to ensure digital twin strategies align with or...

  $1107 (Avg Bid)
  $1107 Snittbud
  23 bud

  In need of quality service in three main areas; data entry, data cleaning, and data analysis. The chosen candidate should exhibit strong skills and experience in handling: - Medium volume of data: You'll take up the task of managing a considerable amount of data. - Processing text files: The data available is in text file format. You should be proficient in transferring and correcting any inconsistencies this kind of data might present. - Conducting Predictive Analytics: Your task will extend to the analysis stage where you'll employ predictive analytics to anticipate future outcomes and trends. To succeed in this role, you should have a sharp eye for detail, be comfortable working with text data, and have a firm grasp on predictive analytics. Time management ...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Snittbud
  11 bud

  I'm looking for someone to pull registration details from a Ring Video device for the purpose of enhancing our security monitoring. The extracted data should be delivered in a spreadsheet format. Key Requirements: - Extract registration details from a Ring Video device - The data should be suitable for security monitoring purposes - Provid...Ring Video device - The data should be suitable for security monitoring purposes - Provide the data in a spreadsheet format Ideal Skills and Experience: - Proficiency in using Ring Video devices and associated software - Experience in data extraction and formatting - Understanding of security monitoring practices This project is ideal for someone with a background in security systems and data analysis. Please share relevant experience in...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Snittbud
  16 bud

  ...spreadsheets, CSV files, and SQL databases. My main goals include gaining insights into sales trends and operational efficiency improvements. However, I'm also interested in discovering any other trends present in the data. Key Responsibilities: - Data Integration: You'll be responsible for integrating data from different sources, including Excel, CSV, and SQL databases. - Trend Analysis: You need to conduct thorough trend analysis on the sales data, as well as identify trends related to operational efficiency. - Data Visualization: I'm looking for someone who can create visually appealing and easy-to-understand charts, graphs, and dashboards in tools such as PowerBI and Excel. It should be highly user interactive for non technical people too Skills and Ex...

  $67 (Avg Bid)
  $67 Snittbud
  29 bud
  Python Project Deployment on macOS 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm looking for a professional who can help me deploy my Python project on my macOS. The code for the project is ready, and it's a simple data analysis script. I have specific requirements for the deployment process. Key requirements: - Installation of Python libraries - Setting up a virtual environment - Configuring the script to run automatically at scheduled times The ideal candidate for this project should have: - Proficiency in Python - Experience in deploying Python projects on macOS - Familiarity with setting up virtual environments - Knowledge of scheduling tasks on macOS

  $18 (Avg Bid)
  $18 Snittbud
  9 bud

  Seeking an experienced ServiceNow TPRM Developer with BitSight integration knowledge. The suitable candidate will be familiar with customizing TPRM workflows, integrating TPRM with third-party tools, and creating reports & dashboards for TPRM data. Key Deliverables: - Dev...dashboards for TPRM data. Key Deliverables: - Develop customized TPRM workflows in ServiceNow. - Implement BitSight integration for real-time risk monitoring. - Create insightful reports and dashboards from TPRM data. Skills & Experience: - Expertise in the ServiceNow platform, especially TPRM. - Proven experience with BitSight integration for real-time risk monitoring. - Strong skills in data analysis and reporting. - A dynamic problem-solver with the ability to handle complex third-party integrations...

  $142 (Avg Bid)
  $142 Snittbud
  2 bud

  I am seeking expertise to craft a white paper emphasizing on factual data related to the emerging technologies in respiratory protection, specifically within the industrial sector in Australia. Key Responsibilities: - Uncover, understand, and detail current emerging technologie...within the industrial sector. - Gather, interpret, and present factual data to support findings. Ideal Skills: - Knowledge of industrial safety and respiratory protection technologies - Ability to interpret and present technical data - Proficient in research - Strong writing and analytical skills. Experience: - Experience in industrial safety, respiratory protection technologies, data analysis or similar is beneficial. - Previous work on white papers or comparable research-intensive writing would...

  $2152 (Avg Bid)
  $2152 Snittbud
  35 bud
  Cafe Investment Pitch Presentation 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am seeking a skilled pitch deck creator to capture the essence of my small cafe business in a presentation. The primary goal of this prese...unique business model. As the presentation is going to be presented to potential business partners, it should reflect a well-articulated business model that clearly outlines how our unique small cafe operates. The narrative should be engaging, the visual design captivating, and the proposed value for potential partners clear and convincing. Skills in PowerPoint, Graphic Design, and Business Analysis would be advantageous to accomplish our goal. I look forward to receiving proposals that highlight your experience in creating similar presentations and can demonstrate a keen understanding of what makes a successful business pitch to potential...

  $346 (Avg Bid)
  $346 Snittbud
  132 bud

  ...Determine functional requirements through solution design, data modeling and configuration • Configure the core FICO modules including G/L, Accounts Payable, Accounts Receivable, Asset Accounting, Banking, etc. • Troubleshoot complex technical issues and provide solutions within SAP FICO • Mentor and coach other team members on SAP FICO best practices • Analyze business needs, perform fit/gap analysis and provide recommendations • Create and deliver training content and workshops for end users • Serve as the technical lead for projects and act as the primary point of contact for business stakeholders • Continuously research and stay up to date on the latest SAP FICO releases and technologies • Analyze business processes and translate them i...

  $298 (Avg Bid)
  $298 Snittbud
  1 bud

  Our company is in need of an experienced research firm with extensive knowledge of Harris County, Texas' real estate market. We are aiming to identify potential investment opportunities among tax delinquent properties...among tax delinquent properties. The specific data we are interested in include: - Property owner names - Property addresses - Amount of tax delinquency - Property value - Owner's address - Asset type While we do not have any specific type of properties in mind at this time, we are open to all opportunities that fit into our investment criteria. Expertise in real estate, data mining and market analysis would be highly advantageous. Your findings will influence our investment decisions significantly. Please ensure that all data provided is accurate, up-to-...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snittbud
  14 bud

  I'm looking for a data analysis expert with robust Sigma XL knowledge. This project involves conducting a process improvement case study focusing on enhancing cost performance and on-time delivery rates. Task Requirements: - Expert-level understanding of Sigma XL and analysis - Ability to proficiently interpret a case study - Develop actionable suggestions for process improvement Ideal Freelancer Skills & Experience: - Strong analytical and problem-solving abilities - Solid background in process improvement - Proven skills in quality control and process enhancement strategies While this isn't a requirement, having previous experience dealing with similar case studies will be an added advantage. If you find yourself a good fit, kindly submit your proposal....

  $105 (Avg Bid)
  $105 Snittbud
  30 bud

  I have two game servers on GTA 5 RP and I have been tracking some values related to the servers for the past two months. I'd like to have a script created that allows me to make connections between certain variables and the effect they have on other variables. To start off, I want to see everything in relation to time so I can see progression. Some examples of the connections I would like to make are how does upvotePower influence player count, how much of an impact is the time of day to the impact on player count gains, is player count impacted by an abundance or lack of police in the server, is there more police in the server when high ranking police are in the server, when are staff numbers too low compared to player count, when are police numbers too low compared to player count. ...

  $136 (Avg Bid)
  $136 Snittbud
  99 bud

  ...price, no hourly rates. Any previous practical experience within the residential construction industry would be highly advantageous, along with excellent communication and project management skills. Proven ability to work to compliance guidelines and a strong understanding of topography and land grading fundamentals are a necessity for successful completion of this project. Lastly, a cost analysis for utility connections across the 9 lots is essential in pushing the project ahead. Solid understanding in civil engineering principles would be beneficial in this role. ' We would like to phase our build and will need the grading plan for two additional buildings, but both need a grading plan (they are lot 1 and 3, and we are currently building lot 2). The lot before sub...

  $6490 (Avg Bid)
  Lokalt
  $6490 Snittbud
  11 bud

  I am looking for an expert WordPress developer with a strong understanding of WooCommerce Subscriptions. The project involves the creation of a sophisticated eCommerce platform, similar to the likes of Flipkart, where sellers will be approved, registered, and able to sell their products. A key element of this platform is the introduction of a user rating system for sellers. Key Features: - The creation of 10-20 pages on the site. - The inclusion of a comprehensive seller registration and product approval system. - The ability to create an efficient workflow design. - No requirement for a blog or news section. Ideal Skills: - Expertise in WordPress Development. - Proficiency with WooCommerce Subscriptions. - A knack for designing professional level eCommerce sites. Essentiall...

  $658 (Avg Bid)
  $658 Snittbud
  49 bud

  ...for a proficient developer familiar with quantum computing and the Ocean SDK. This project's goal is to create an optimization algorithm aimed at allocating physical assets more efficiently. The ideal candidate for this job will: - Develop an optimization algorithm using quantum computing, specifically the Ocean SDK. - Ensure this algorithm supports multivariate input for comprehensive data analysis. - Incorporate real-time optimization feature for immediate adjustment and efficiency. - Make the algorithm scalable to handle high volume of data without performance issues. Experience in high volume resource allocation and proficient use of Ocean SDK (Dwave) for quantum computing is required. Your ability to implement real-time optimization and process multivariate inputs w...

  $492 (Avg Bid)
  $492 Snittbud
  30 bud

  I'm in need of a professional who can help me with a data feeding project. The data will be sourced from a variety of locations, including databases, websites, and spreadsheets. Key Project Details: - Data Volume: The total volume of data that needs to be fed is medium, ranging from 100-1000 records. - P...data feeding project. The data will be sourced from a variety of locations, including databases, websites, and spreadsheets. Key Project Details: - Data Volume: The total volume of data that needs to be fed is medium, ranging from 100-1000 records. - Project Goal: The primary aim of this project is data analysis. Your Expertise: - Proficiency in data sourcing from databases, websites, and spreadsheets. - Experience with handling medium-sized data volumes. - Expertise in...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Snittbud
  101 bud

  I'm looking for an expert to geolocate a PDF land survey using Google Earth with a primary focus on high precision accuracy. The purpose of using Google Earth is for detailed measurement and analysis of specific areas on the land. Key Project Details: - The project entails giving priority to boundaries and plot divisions during the geolocation process. - The expected output should yield highly precise and error-free results. Ideal Candidate: - Experience in geolocation techniques. - Proficient in GIS analysis and Google Earth. - Able to deliver results with high precision accuracy. - Familiarity with interpreting land surveys.

  $168 (Avg Bid)
  $168 Snittbud
  7 bud

  ...Qualifications Proven experience in business consulting, particularly in the recruitment or staffing industry. Strong understanding of legal and regulatory requirements for setting up a business. Excellent strategic planning and organizational skills. Ability to create detailed business plans and operational procedures. Strong communication and presentation skills. Experience with market research and analysis. Preferred Qualifications Background in the Hospitality or Tourism industry. Familiarity with the Dubai job market and its trends. Experience with startups or new business ventures. How to Apply Please submit your application, including: A cover letter outlining your experience and why you’re a good fit for this role. Examples of previous business consulting project...

  $127 (Avg Bid)
  $127 Snittbud
  7 bud

  For this project, I will conduct detailed research to create a comprehensive database of Wagyu brands in Japan. This will include key information such as breed, location, and other relevant details for each brand. Given my expertise as a native Japanese speaker and my background in product development and online data analysis, I am confident in delivering high-quality and accurate results. This quote includes an additional 30 brands to the previous spreadsheet, for a total of $87. I am really happy to be working with you. Megumi Takehara

  $87 (Avg Bid)
  $87 Snittbud
  1 bud

  ...developer to take over the completion of my SQL database. The database will be used to track sales transactions, banked business, and manage multiple advisers across more than 5 locations. Key requirements include: - Sales transaction tracking: Design a system that captures and stores information on all transactions undertaken by our sales teams. This data is crucial for our sales performance analysis. - Banked business tracking: Implement a mechanism that keeps a central record of all our banked business. This will help in monitoring our financial performance and assessing our stability. - Multiple adviser management: Create a structure that allows for the efficient management of multiple advisers. The system should be able to segregate data and provide a clear overview of eac...

  $585 (Avg Bid)
  $585 Snittbud
  190 bud

  As an Engineer, I am seeking an experienced data analyst with proficiencies in Excel and data visualization. The main focus of the project revolves around: - Converting Excel data into interactive visualizations, specifically charts and graphs. - The specific data to be visualized includes performance data for one of our machines. The ideal candidate should have a strong background in data interpretation, advanced Excel skills and a keen eye for producing interactive charts and graphs. Knowledge of visualization tools and software would be beneficial. Experience in similar projects is preferred.

  $22 (Avg Bid)
  $22 Snittbud
  58 bud

  ...willing to dedicate about 2 to 3 hours a day for driving around West Valley to North Phoenix, specifically in search of distressed properties. This is an endeavor aiming at investment research and data collection regarding these properties' condition. Key Responsibilities: - Drive to specified areas in Phoenix (West Valley to North) and identify distressed properties - Collect and compile data for analysis on any noticeable property conditions - Possible photographing of properties for visual records The driving will occur on an intermittent schedule of 2-3 days per week. This project would greatly benefit from someone who has a keen eye for detail, excellent observational skills, and proficiency in basic data collection. Previous experience in real estate, property man...

  $381 (Avg Bid)
  Lokalt
  $381 Snittbud
  5 bud

  I'm in need of a professional, highly skilled paid traffic specialist to administer engaging, efficient campaigns across multiple channels - namely Facebook Ads, Google Ads and Instagram Ads. The primary aim o...optimization and tracking of implemented campaigns to ensure maximum ROI. - Data interpretation and detailed reporting on campaign impact. Ideal Candidate: - Extensive knowledge and experience with Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads. - Proven track record in driving sales through effective paid traffic campaigns. - Strong understanding of the 25-44 year old demographic. - Excellent data analysis skills. - Efficient in campaign management and optimization. I'm looking forward for a specialist who can provide a marked increase in sales through paid campaigns...

  $388 (Avg Bid)
  $388 Snittbud
  57 bud

  ...dashboards, and identifying trading patterns. The successful candidate will bring expertise in data analysis, data visualization, and pattern recognition to enhance our trading strategies and decision-making processes. Responsibilities: - Analyze large trading datasets to extract actionable insights and trends. - Design and develop Power BI dashboards and reports tailored for trading analysis. - Create data visualizations to effectively communicate trading insights and patterns. - Collaborate with our trading team to understand data needs and provide strategic recommendations. - Apply pattern recognition techniques to identify and predict market movements. Preferred Skills: - Proficiency in data analysis with a focus on trading data. - Experience with Power BI a...

  $292 (Avg Bid)
  $292 Snittbud
  15 bud

  I'm looking for an expert who can help me optimize the speed of my WordPress website. Current problem is long page loading times, and I suspect the large im...long page loading times, and I suspect the large images and media files are the cause. Key Requirements: - Experience in accelerating WordPress sites - Proficiency in image and media file optimization - Ability to identify and rectify issues causing slow loading times - Knowledge of relevant tools for diagnostics Deliverables: - Improved site speed, particularly in terms of page loading times - Analysis report outlining the issues and the steps taken for optimization Ideal candidate should have: - Proven track record of optimizing WordPress sites - Understanding of SEO and its relation to site speed - Excellent problem...

  $93 (Avg Bid)
  $93 Snittbud
  126 bud

  I am seeking a professional to help promote my American Football podcast. Ideally, I want to enhance the reach of the podcast to my intended audiences, which are casual fans and fantasy football enthusiasts. The main objectives of my podcast are to educate and inform, entertain and engage, and provide in-depth analysis of the games. I release new episodes on a weekly basis, so I need someone who can adapt to this schedule and come up with consistent promotion strategies. Freelancers with experience in social media promotion, digital marketing, and content creation would be most suitable for this project. It would be advantageous if you're also a fan of American football and understand the game well as this can contribute to more effective promotion ideas. By promoting the ...

  $42 (Avg Bid)
  $42 Snittbud
  28 bud

  I have a survey questionnaire that is aimed at professionals. After this survey, I need a freelancer who can help in data analysis and results inference summary writing for my project article report. - Specific Domain: The survey is focused on professionals. Experience in analyzing data related to this specific audience is crucial. - Data Analysis: The project requires statistical analysis, so the ideal candidate should have a strong background in statistical methods and tools. - Summary Writing: The results and inference should be effectively summarized and delivered in both Word and PowerPoint. - Communication: Strong communication skills are essential as the summary will be used in a project article report.

  $77 (Avg Bid)
  $77 Snittbud
  36 bud

  I'm in need of a freelancer with a strong background in data processing and visualization. The main goal of the project is to create static reports based on the data I provide. Key Requirements: - Expertise in data processing and analysis - Proficiency in static data visualization techniques - Ability to meet deadlines The ideal candidate for this project should have strong attention to detail and an ability to simplify complex data into easily comprehensible reports.

  $282 (Avg Bid)
  $282 Snittbud
  19 bud

  I'm looking for a professional who can assist me in collecting data from both LinkedIn and Google. Also collect data from list of websites into excel. Only bid if you ca...platforms. Although I haven't specified the exact data needed, you should have a solid understanding of what's typically valuable for market research, lead generation, and competitor analysis. Key Responsibilities: - Efficiently capture essential data from LinkedIn and Google - Ensure the accuracy and reliability of the collected data - Deliver the data in a format that is easy to work with Ideal Candidate: - Proficiency in data collection from online resources - Experience with LinkedIn and Google data extraction - Strong attention to detail - Understanding of market research, lead generation, an...

  $103 (Avg Bid)
  $103 Snittbud
  81 bud

  I'm in need of a professional who can assist ...professional who can assist with a straightforward but essential task. The primary objective is to conduct basic summary statistics on a dataset I have. Once the data analysis is complete, I'd like this information summarized in an Excel report. Key requirements include: - Conducting basic summary statistics on the dataset. - Summarizing the data analysis in a clear, concise and well-structured Excel report. The final deliverable should be: - An Excel file containing the raw data. - An Excel file containing the summary tables derived from the data analysis. Ideal skills for this job include experience in: - Data analysis, specifically in Excel. - Understanding of basic statistical methods. - Proficien...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  50 bud

  I need someone to strategically adjust our current fee structure related to large transactions. The main reason behind ...and facilitate more large transactions on our platform. Key Project Details: - The primary users impacted by this change are individual customers. It's crucial that the new structure is favorable for them. - The successful freelancer should focus on past work, as this will help me gauge their experience and expertise in this field. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in financial analysis and strategy - A solid understanding of user behavior and market dynamics - Excellent communication skills to present and explain the new fee structure to our internal team. Your application should include examples of your past work in a similar project to...

  $451 (Avg Bid)
  $451 Snittbud
  11 bud

  3D Requirements: Parting surface Gate type & location All Slider body construction All Lifter body Construction Ejection type & location DFM Requirements: Mold Layout Injection system + details Draft Analysis (Concern?) Thickness Analysis (Concern?) Mechanism description Part Info: Material: PP (apply suitable shrinkage) Cavity: 1 Injection Type: Hot runner 3 drop valve Note: Same level Part is in production

  $20 (Avg Bid)
  $20 Snittbud
  6 bud
  Excel Macro Conversion to Web App 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I have an Excel macro template that's used for data analysis. I'm looking for a skilled professional who can convert this template into a web-based application with the following key features: - **Data Analysis**: The primary function of the app should be to perform similar data analysis as the Excel macro. - **Data Visualization**: Ability to present data from the analysis in a visually appealing manner. The ideal candidate for this project should have a strong background in: - Web Development, particularly in creating applications with similar functionalities - Experience in data analysis and visualization tools - Proficiency in understanding and converting Excel macros - Ability to generate PDF outputs from the data The end goal is to hav...

  $74 (Avg Bid)
  $74 Snittbud
  22 bud

  ...a WiFi-connected sensor to collect data, perform Fast Fourier Transform (FFT) analysis on the collected data, store the results, and present them as line graphs in a visually appealing and interactive manner. Key Requirements: 1. Data Retrieval: - Mobile App and Desktop App: The applications must effectively retrieve data from the WiFi sensor, which sends data in CSV format. The desktop app should synchronize with the mobile app to retrieve and store data. 2. Data Processing: - Desktop App: Implement an FFT algorithm to process the collected data. This includes calculating dominant frequencies and their amplitudes. 3. Data Storage: - Desktop App: Store the results of the FFT analysis in a structured format. Ensure that the data can be ea...

  $92 (Avg Bid)
  $92 Snittbud
  18 bud