Embedded softwareJobb

Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  5,000 embedded software jobb har hittats, med prissättning USD

  Hej SERVEROK SOFTWARE, jag la märke till din profil och skulle vilja erbjuda dig mitt projekt. Vi kan diskutera eventuella detaljer över chatt.

  $250 (Avg Bid)
  $250 Snittbud
  1 bud

  Hej SERVEROK SOFTWARE, jag la märke till din profil och skulle vilja erbjuda dig mitt projekt. Vi kan diskutera eventuella detaljer över chatt.

  $250 (Avg Bid)
  $250 Snittbud
  1 bud

  Min klient är ett utländskt företag med ett software för byggbranschen. Företaget har växt starkt dom senaste åren och är bland annat ledande i Tyskland och Österrike. Jag söker en säljare som kan ta hand om hela säljprocessen och skulle därmed bli ansvarig för den Svenska marknaden. Möjligheter finns även att sälja i Norge och Danmark om säljaren har erfarenehet av att sälja i dessa länder. Betalning sker i form av en bra kommissionsnivå som ligger på 20, 30, eller 40% beroende på hur mycket som det säljs för.

  $103 - $1035
  $103 - $1035
  0 bud

  Windows Java Skapa en app som räknar kubikmeter på material genom att fota objektet.

  $2222 (Avg Bid)
  $2222 Snittbud
  3 bud
  Write some software Avslutades left

  Mac Övrigt eller vet ej Göra en app som ska säljas som ett verktyg, där de med egen inloggning och lösenord kan lägga upp bilder och ha som en anslagstavla till varje bild.

  $133 (Avg Bid)
  $133 Snittbud
  2 bud
  Write some software Avslutades left

  Övrigt eller vet ej Övrigt eller vet ej Skapa en app som gör det möjligt att köa låtar från Spotify, Apple Music eller annan musiktjänst gemensamt. Appen ska koppla ihop telefonerna via tillexempel bluetooth och sen ska man kunna köa låtar från allas telefoner till en gemensam lista. Detta gör att ingen annan än den som köat låten ska kunna hoppa över den. Detta gör att alla kan vara med och bestämma musik och gör så att man inte är beroende av en enda telefon/surfplatta för att lyssna på musiken på exempelvis fester.

  $741 (Avg Bid)
  $741 Snittbud
  1 bud

  4 software products - new launch - Need Well Designed Website with great attractive banners, Images, Icons, Logos, Software Product CD Pack 3D Images( large , small, medium), landing pages, content and admin panel etc. NOTE:- WE NEED BEST DESIGNERS FOR THIS PROJECT, NOT AVERAGE OR JUST DEVELOPERS ONLY - WE NEED TOP DESIGNERS TO DESIGN WEBSITE - THIS WEBSITE IS FOR ADVERTISING/ MARKETING/ PROMOTIONS/ BRANDING purpose. This is for a new software launch. PHP CMS IMAGES( PHOTOSHOP IMAGE) LANDING PAGE BANNER DESIGNING LOGOS FOR PRODUCTS ICONS FOR FEATURES of software or product or services 3D CD PACK DESIGNING for 4 software ( 8 Designs - 2 for each product) - Size ( 3 different sizes - large , medium, small ( ( SAMPLE of 3D CD PACK BOX DESIGN ...

  $1096 (Avg Bid)
  $1096 Snittbud
  20 bud

  Build Deeplearning Software Build Deeplearning Software Build Deeplearning Software

  $15 (Avg Bid)
  $15 Snittbud
  1 bud

  Build Deeplearning Software Build Deeplearning Software Build Deeplearning Software

  $86 (Avg Bid)
  $86 Snittbud
  3 bud
  Software in Python Avslutades left

  Good programming skills

  $30 (Avg Bid)
  $30 Snittbud
  1 bud
  Write some Software Avslutades left

  Davenshdgghdvsbhggsvvhhgfsvbhh

  $678 (Avg Bid)
  $678 Snittbud
  1 bud
  $250 Snittbud
  1 bud
  write some software Avslutades left

  asdasfafasgasdgsdagsdag dsgsdgsdgas

  $435 (Avg Bid)
  $435 Snittbud
  2 bud

  Hej! Jag behöver en enkel sida. Förstasidan skall bestå av lite text men där en vimeo-film kommer ta största fokus. Utöver detta så önskar jag en kontaktsida samt en information-sida. Jag har grafisk profil och logo klar. Så det är rätt basic. Gärna i Wordpress. /Rasmus

  $261 (Avg Bid)
  $261 Snittbud
  7 bud

  Buscamos un ingeniero programador con mucha experiencia comprobable en desarrollo de proyectos software a medida. Tenemos un proyecto marketplace en desarrollo, y es a medida. El aplicativo tiene APP, y esta en Flutter. Backend en Node, con nest. Frontend con React. Tareas que debe realizar: 1. Auditar el código del proyecto. Cada repositorio debe ser auditado. Los PR deben ser analizados y aprobados en github. auditoria del código se debe entregar con capturas, remarcados y detallado para exigir que corrijan los errores el equipo dev. 3. Asistir a las reuniones si fuese necesario. En las entregas de los sprints se debe asistir para recibir. 4. Auditar las instancias en digital ocean, y AWS. Hay streaming, esta en ec2 y s3. 5. Se implementa el chat, y subast...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Snittbud
  2 bud

  ...notary offerings we provide, which freelancers skilled in copywriting or with prior industry experience will excel at. - An engaging 'About Us' page that tells our story in a compelling and persuasive way. Previous experience in storytelling or about us page writing will be an advantage. - A 'Contact Information' page that includes our business address, telephone number, email address, and an embedded Google Map image. Qualified candidates should possess web-development experience, especially with informational websites. Also, experience in crafting engaging copy is appreciated. Familiarity with blue & white themed designs is an asset. Attention to UI/UX principles for optimal site navigation and user engagement is critical. End product should be mobile-r...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Snittbud
  45 bud

  Multi Time Zone – Scheduler I work with people internationally and work with clients internationally. I need a way to keep track my time zone, client time zone, other time zone at the same time. You do need some UI Design Knowledge! Video Explaining This Project: Scope: Desired Programming Language: Python C# (preferred) * Need Source Code when Job is Complete, After any Bug fixes, and Updates * Milestone release upon completion of project & is bug free. * Please post "I've read everything" when applying, so I'll know you actually read this. * I'm looking for best deal possible.

  $236 (Avg Bid)
  $236 Snittbud
  12 bud
  looking for mastercam software 6 dagar left
  VERIFIERAD

  looking for mastercam software

  $121 (Avg Bid)
  $121 Snittbud
  11 bud

  I'm in need of an experienced IT professional who can provide on-site support specifically tailored for Windows operating system. The core focus of your role will be software installation and configuration. Key Responsibilities: - Visit my location to provide in-person support - Install and configure new software as per my requirements - Ensure seamless integration of the software with my Windows system Ideal Skills and Experience: - Proficient in Windows Operating System - Experience in software installation and configuration - Excellent troubleshooting and problem-solving skills - Good communication and customer service skills

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Snittbud
  2 bud

  ...from both Igbo and Pidgin to English - Subtitling: The translated text needs to be embedded as subtitles directly onto the audio files - Timely delivery: I'm looking for a quick turnaround on this project. Please ensure that the translation is completed and the subtitled audio files are returned within 48 hours of accepting the project. - File length: These are short audio files, all less than 10 minutes each. I need the translations with timestamps at every minute for the longer audio. Ideal Freelancer: - Proficient in both Igbo and Pidgin - High proficiency in English language - Experience in translation and subtitling - Able to manage a quick turnaround time - Familiarity with both subtitle editing software and audio editing tools would be a bonus - Must be detail...

  $25 (Avg Bid)
  $25 Snittbud
  10 bud

  I'm seeking an experienced software developer to create a unique program tailored to meet specific needs in fingerprint analysis. I need a unit that is compatible with a capacitive scanner and windows platform. Key Features: - Ability to collect and convert fingerprint information captured via a capacitive scanner into ETF files - Storage and retrieval system for fingerprint data - Encryption or a related mechanism that secures the transmission of ETF files Required Skills and Experience: - Proficiency in software development for Windows operating systems - Extensive knowledge of information and data security - Experience in working with biometric data, particularly fingerprints - Understanding of file conversion processes, specifically into ETF formats - Previous ...

  $886 (Avg Bid)
  $886 Snittbud
  24 bud

  I'm in urgent need of an experienced freelancer who can set up an Android emulator tailored specifically for software development purposes. The emulator will be used to test and debug the Android applications I'm working on. Key requirements: - Custom Android Emulator: I need a fully functioning emulator that can simulate various Android devices and OS versions. - Speed and Efficiency: The emulator should run smoothly and offer high performance, minimizing lag and maximizing productivity. - Debugging Capabilities: It's crucial that the emulator supports effective debugging tools, allowing me to identify and fix issues within my software. Ideal candidates should have: - Proven Experience: Please provide examples of your previous work in setting up and managi...

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr Snittbud
  30 bud

  I'm seeking a freelancer to help me set up and configure the FreeStyler DMX software on my Windows system. As a beginner in the field, I need someone who can guide me through the process and help me understand the software better. Skills and Experience: - Proficiency in using DMX lighting software, preferably FreeStyler - Excellent understanding of lighting fixtures and their configurations - Ability to explain technical concepts in a beginner-friendly manner - Experience in providing remote assistance or tutoring would be a plus.

  $15 / hr (Avg Bid)
  Lokalt
  $15 / hr Snittbud
  1 bud

  I'm in need of a skilled software development team to create a web and mobile-compatible platform similar to Canva. The software should ideally be developed using HTML, CSS and JavaScript, with a MySQL database. Key Features: - Drag-and-drop Interface: The software should support an intuitive drag-and-drop interface for easy editing and customization of designs. - Templates Library: It should come with a wide range of pre-designed templates that users can choose from. - Collaboration Tools: Implementing collaboration tools within the software is crucial, allowing multiple users to work on a design simultaneously. Design Preferences: I require a modern and clean design for the software. Your ability to create a visually appealing interface will be ...

  $1529 (Avg Bid)
  $1529 Snittbud
  19 bud

  ...CY7113 Dev Kits I am in need of a highly skilled Firmware Developer with a strong focus on Cypress PSoC and embedded systems. Key Requirements: - Expertise in Cypress PSoC with a strong background in low-level programming and embedded systems. - Good understanding and experience in USB PD Specification and Power Delivery Buck/Boost Technology. - Proficiency in C++, as well as utilization of PSoC Creator, WICED Studio, ModusToolbox, and other relevant tools for effective firmware development. - Experience in MCU Firmware development and ongoing firmware creation processes. The ideal candidate should have a proven track record in developing and maintaining firmware, specifically for embedded systems using Cypress PSoC. You should be able to adapt to and integrate ...

  $526 (Avg Bid)
  $526 Snittbud
  20 bud

  I'm looking for a skilled IT networking professional who can help me enhance my knowledge in this field. Key Responsibilities: - Provide real-time, interactive IT networking coaching for an intermediate level learner - Tailor the coaching sessions to my specific learning needs and pace - Deliver engaging and comprehensive content that will help me grasp complex topics Ideal Freelancer: - Experienced in IT networking with a strong track record - Excellent teaching and communication skills - Familiar with a range of IT networking topics, including but not limited to network protocols, routing and switching, and network security - Comfortable with providing real-time, interactive coaching AD DNs DHCP vmware - Able to adapt to a learner's pace and needs

  $10 (Avg Bid)
  $10 Snittbud
  2 bud

  i have a requirement of 3d artist for 360° view in work 3ds max software work form home contact me 9715733333

  $60 (Avg Bid)
  $60 Snittbud
  5 bud

  ...3rd slide should be mainly text where more details can be provided about the author and the book. Note that this text would be limited to about a tweet length, and so this page must be graphically appealing. The final page should be a closing page, like a back page that will contain some text or link pointing the viewer to a URL and should also have the logo. There should also be an audio file embedded that kicks off on slide 1 The size of the presentation page should be such that it is compliant with Instagram and facebook image/post/reel requirements. Sample content Author name: Nikki Alpha Book Title: This is a test title Slide 2 text: Test stories on how special we are as humans from Nikki Alpha Slide 3 text: Humans are special because of their advanced cognitive abiliti...

  $50 (Avg Bid)
  $50
  17 bidrag

  Dear Techie, I am seeking an experienced Embedded Device Architect for the development of a True Wireless Stereo (TWS) product that fits within the wearables category. This project requires strong skills and familiarity with developing user-friendly and efficient consumer wearables. Specific requirements I'm looking for: • Expertise with audio equipment, specifically TWS embedded systems • Experience in producing high-quality consumer wearables Please include your relevant work samples and experience in your proposal. Previous work with wearable audio products will be highly valued.

  $317 (Avg Bid)
  $317 Snittbud
  2 bud

  I'm seeking a skilled Haskell developer with a firm grasp of functional programming, type systems, and Haskell libraries. Your task will be to implement some mini Haskell projects.

  $155 (Avg Bid)
  $155 Snittbud
  13 bud

  I require a compact software that can operate seamlessly with any program that supports open STL files. This software should be capable of automating a process in my Dental CAD design workflow. Specifically, I'm looking for the following features: - Import intra-oral dental scans in the form of STL files. - Add 0.5 mm to the buccal surface of all teeth uniformly in these STL files. - Export the altered design as a new STL file. Ideal candidates for this job are those with a strong background in software development and a familiarity with CAD design and dentistry. An understanding of dental anatomy and the ability to work with STL files is important.

  $814 - $1627
  Försegla Sekretessavtal
  $814 - $1627
  20 bud

  I am seeking a skilled software developer to create a comprehensive loan management system. The primary users of this software will be our administrative staff. Key Features: - Loan Application Processing: This feature should allow for a seamless and efficient process for handling loan applications. It should support both new applications and modifications to existing loans. - Desktop & Mobile Accessibility: The software should be accessible on both desktop and mobile devices. This will enable our staff to work on-the-go and have real-time access to the system. Ideal Skills/Experience: - Previous experience in developing loan management software or similar systems is highly desirable. - Proficiency in creating applications that are accessible on both desk...

  $551 (Avg Bid)
  $551 Snittbud
  77 bud

  This project involves building a brand new software that utilizes the Nearmap API. The key function of this software is to access the following information from Nearmap: - Start date (eg demolition) - Excavation start date - Foundations start date - Crane erection dates - Tower structure start date - Structural completion date - Facade watertight date - Crane dismantle dates - End date - Geo coordinates - Site area This will be required to run from a database of addresses in Australia. I am looking for developers who are flexible with programming languages as I am okay with using Python, Java, or JavaScript. Ideal Skills/Experience: - Familiarity with Nearmap API - Proven track record in building software from scratch - Proficiency in Python, Java and/or JavaScrip...

  $2948 (Avg Bid)
  $2948 Snittbud
  34 bud

  This project involves developing a tool to perform deviation analysis between two 3D objects and visualize the results using a color-coded heatmap. The heatmap will display the deviation values between the two 3D models on a scale from -1 to +1, where: - Red areas indicate positive deviation (the first model protrudes outward compared to the second) - Blue areas indicate negative deviation (the first model is recessed compared to the second) - Green areas indicate minimal to no deviation (the two models align well) The key features of this project include: 1. **3D Object Alignment**: Automatically align the two 3D objects to be compared, ensuring they are in the same coordinate space. 2. **Heatmap Generation**: Create a color-coded heatmap visualization that displays the deviation value...

  $143 (Avg Bid)
  $143 Snittbud
  2 bud

  I am in search of a skilled freelancer who can diligently make a PowerPoint presentation to enhance my online classes. The PPT should: - Primarily serve the purpose of enhancing visual presentations. - Follow an infographic design style. - Incorporate embedded videos. The ideal candidate for this task would have a knack for creating visually appealing, interactive presentations. Proficiently using PowerPoint and designing infographics are a must. The ability to search for and embed relevant videos which further substantiate the content is necessary. This is not a task for a beginner—prior experience creating presentations for educational content will be strongly considered. Remember, clarity, aesthetics, and user engagement are key to this project.

  $72 (Avg Bid)
  $72 Snittbud
  22 bud
  Comprehensive ERP Software Sales 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am in need of an ERP software that can cater to a wide array of functionalities and industry requirements. The software should be designed with extensive inventory, financial, and human resources management capabilities. Key requirements include: - **Functionality**: - **Inventory Management**: Tracking, managing, and optimizing inventory across multiple locations. - **Financial Management**: Comprehensive accounting tools for budgeting, forecasting, and reporting. - **Human Resources Management**: HR module that includes employee data, payroll management, and benefits administration. - **Industry Specific Features**: - **Manufacturing**: Tools to manage production, supply chain, and quality control. - **Retail**: Point of Sale systems, inventory tracking, and...

  $1062 (Avg Bid)
  $1062 Snittbud
  2 bud

  I'm in need of a desktop-based POS software tailored for a single location restaurant. The system should be user-friendly and efficient, delivering seamless order management, inventory tracking, and table reservations. Key Features: - Order Management: The software should handle the entire ordering process effectively. - Inventory Management: It should monitor stock levels, facilitate stock ordering, and generate reports. - Table Reservations: It should allow for easy reservation of tables and provide a clear overview of reservations. Additional Requirements: - Design: A modern and intuitive interface that's easy for staff to use. - Security: It must ensure data privacy and protection from unauthorized access. - Reports: Capability to generate sales and inventory...

  $92 (Avg Bid)
  $92 Snittbud
  4 bud

  I'm seeking to buy a salon management software. The system I am in need of must be comprehensive and flexible, suitable for a medium-sized salon with 6-15 staff members. Key Features Required: - Appointment Scheduling: The software should enable easy scheduling of appointments for clients and staff members. - Staff Management: It should have a staff management module that simplifies tasks such as rostering and tracking individual performance. - Inventory Management: The software must include a feature that allows for the tracking of salon inventory to ensure timely reordering and stock control. - Accounting: An accounting module that integrates seamlessly with the other functions to streamline financial management. - Loyalty Card: The system should have a loyalty...

  $4149 (Avg Bid)
  $4149 Snittbud
  56 bud

  Applicant Tracking System for Recruiters Item Description 1 Login Id & Password- To be created for Freelancers/Employees who will be working with us to support our hiring process 2 Creation of Job Post- There would be a form to create a job as mentioned in the Annex A 3 Junior recruiter dashboard - All Selected Job Post should be visible to our Freelancers/Junior recruiter's dashboard 4 While working for a particular job post- Freelancer/Junior recruiter should be able to upload a candidates details (Any Number) in a form mentioned in Annexure B 5 Submission of Profile- Once the profile is submitted..It should go to Senior recruiter 6 Senior recruiter dashboard- It should show all the profiles-Sector wise- 7 Senior recruiter dashboard He will talk to candidate and ...

  $156 (Avg Bid)
  $156 Snittbud
  14 bud

  I'm seeking a skilled software developer to create a comprehensive agro-management software for personal use. This tool will essentially automate various tasks and enhance my productivity in managing the agricultural and livestock aspects of my personal land. Key Features Required: - Comprehensive crop management with advanced tracking capabilities. - Accurate harvest forecasting to help in planning and strategizing. - Livestock health monitoring to ensure the well-being of the animals. Additional Information: - The software should be intuitive and user-friendly, as I may not have a technical background. - Data security and privacy are paramount - the software should be designed with robust security features in mind. Ideal Skills for the Job: - Proficien...

  $2593 (Avg Bid)
  $2593 Snittbud
  33 bud

  ...skilled developer who can create an OTP bypass software to work as a web app. Key Requirements: - Web App: The software should be developed to work as a web application, accessible from any browser. - OTP Bypass: The primary function of the software is to bypass OTPs for various platforms. This should be done in a seamless and efficient manner. - Security: While I haven't specified the exact level of security required, you're expected to implement adequate security measures to ensure the integrity of the software. Ideal Skills and Experience: - Strong web application development skills - Proficiency in OTP systems and their bypass mechanisms - Good understanding of security concepts in software - Ability to deliver a user-friendly and reli...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Snittbud
  8 bud

  I'm in need of a software development expert to create a user-friendly, efficient interview scheduling feature for my recruitment agency. The chosen developer will be required to: - Develop a 'manual entry by HR staff' feature for interview scheduling as per my preference. This will be essential for our specific needs, ensuring we maintain control and flexibility in the interview scheduling process. - Design a 'simple form-based interface' that will enable HR staff to easily input the necessary information for scheduling interviews. This user interface should be straightforward, intuitive and require minimal training for staff to understand and operate effectively. The ideal candidate should have prior experience in: - Software development, especi...

  $172 (Avg Bid)
  $172 Snittbud
  15 bud

  ...company, we are in need of a software system that will help us schedule interviews with potential candidates. **Key Features** - The software must be compatible with Windows. - The primary function of the software should focus on interview scheduling. **Applicant Tracking** - The software should allow us to track various information of each candidate. This includes: - Contact information - Resume/CV - Application status - Notes/Comments **Ideal Freelancer Skills** - Experience in software development, particularly in similar projects - Proficiency in Windows software development - Understanding of database management and integration - Ability to create a user-friendly interface - Prior experience in creating scheduling softwar...

  $210 (Avg Bid)
  $210 Snittbud
  15 bud

  Software o programa que contenga 7 módulos que de solución a los problemas planteados en el documento adjunto. Se relacionan los requerimientos funcionales para que se aborde de mejor manera la tarea propuesta, por tal motivo, lo que se espera como producto final, es tener las salidas de cada uno de los requerimientos propuestos en un mismo software.

  $741 (Avg Bid)
  $741 Snittbud
  18 bud

  ...create a comprehensive purchase requisition software. This system will be a central hub for processing purchase requests from staff, ensuring efficiency and accuracy. Key Features: - User-friendly Interface: The software needs to be intuitive and easy to navigate for all types of users, including administrative staff, department managers, and finance team. - Workflow Automation: The system should automate the approval process for purchase requests, ensuring a smooth and efficient flow of requests from initiation to final approval. - Budget Tracking: The software must provide real-time budget tracking capabilities. This is crucial for our finance team to monitor spending against the allocated budget. Integration: - The purchase requisition software will be ...

  $554 (Avg Bid)
  $554 Snittbud
  39 bud

  I'm in need of a multi-skilled engineer proficient in Matlab, Arduino, and Python to assist me in a project. The project involves: - Developing a user interface GUI app for desktop platform - using different ways of communication signals - image and signal analysis . Ideal candidate should have: - Proficiency in Matlab, Arduino and Python - Experience in developing user interface - Strong background in signal and image processing

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Snittbud
  25 bud

  I am looking to develop an inclusive software that handles various tasks including data examination, customer and client management, as well as task automation. This software needs to be accessible and user-friendly for not only our internal company staff, but also for our numerous clients, customers and even the general public. The ideal freelancer for this task should be proficient in: - Data management - Task automation - Customer relation management systems - Payroll automations and project management operations - Various software development options, including SCRUM & Agile process In terms of compatibility, the software needs to run smoothly on multiple platforms: Windows, Mac, iOS, Android and also accessible via web browsers. Demonstra...

  $51769 (Avg Bid)
  $51769 Snittbud
  59 bud

  I'm in need of a professional content writer with a strong grasp of technical content for the purpose of creating and managing daily LinkedIn posts about Software Testing. These posts should be engaging, informative, and focused on promoting my software testing services. Key Responsibilities: - Crafting daily LinkedIn posts related to Software Testing - Ensuring the content is not only informative but also engaging for the audience - Aligning the content with the goal of promoting my software testing services Ideal Skills and Experience: - Proven track record in creating engaging technical content - Strong understanding of software testing concepts - Experience with LinkedIn post creation - Ability to write daily content - A portfolio of past work ...

  $77 (Avg Bid)
  $77 Snittbud
  24 bud
  Software Tester 5 dagar left

  Dieses Projekt zielt darauf ab, die Qualität der Softwarepr...Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam, um Fehler zu verstehen und zu beheben -Entwicklung und Implementierung von Teststrategien, um die Effizienz und Effektivität der Tests zu verbessern -Verwaltung von Testumgebungen und -ressourcen Anforderungen -Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift -Bachelor-Abschluss in Informatik, Softwaretechnik oder einem verwandten Bereich -Nachgewiesene Erfahrung mit Software-Testmethoden und -tools -Gute Kenntnisse in der Erstellung von Testfällen und Testplänen -Verständnis für Softwareentwicklungsprozesse und Fehlerbehebung -Erfahrung mit agilen Entwicklungsmethoden von Vorteil -Ausgezeichnete analytische und Problemlösungsfähigkeiten -Teamf&a...

  $118 / hr (Avg Bid)
  $118 / hr Snittbud
  15 bud

  Topp embedded software community artiklar