Embedded softwareJobb

Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  276,759 embedded software jobb har hittats, med prissättning USD

  Hej SERVEROK SOFTWARE, jag la märke till din profil och skulle vilja erbjuda dig mitt projekt. Vi kan diskutera eventuella detaljer över chatt.

  $250 (Avg Bid)
  $250 Snittbud
  1 bud

  Hej SERVEROK SOFTWARE, jag la märke till din profil och skulle vilja erbjuda dig mitt projekt. Vi kan diskutera eventuella detaljer över chatt.

  $250 (Avg Bid)
  $250 Snittbud
  1 bud

  Min klient är ett utländskt företag med ett software för byggbranschen. Företaget har växt starkt dom senaste åren och är bland annat ledande i Tyskland och Österrike. Jag söker en säljare som kan ta hand om hela säljprocessen och skulle därmed bli ansvarig för den Svenska marknaden. Möjligheter finns även att sälja i Norge och Danmark om säljaren har erfarenehet av att sälja i dessa länder. Betalning sker i form av en bra kommissionsnivå som ligger på 20, 30, eller 40% beroende på hur mycket som det säljs för.

  $103 - $1035
  $103 - $1035
  0 bud

  Windows Java Skapa en app som räknar kubikmeter på material genom att fota objektet.

  $2222 (Avg Bid)
  $2222 Snittbud
  3 bud
  Write some software Avslutades left

  Mac Övrigt eller vet ej Göra en app som ska säljas som ett verktyg, där de med egen inloggning och lösenord kan lägga upp bilder och ha som en anslagstavla till varje bild.

  $133 (Avg Bid)
  $133 Snittbud
  2 bud
  Write some software Avslutades left

  Övrigt eller vet ej Övrigt eller vet ej Skapa en app som gör det möjligt att köa låtar från Spotify, Apple Music eller annan musiktjänst gemensamt. Appen ska koppla ihop telefonerna via tillexempel bluetooth och sen ska man kunna köa låtar från allas telefoner till en gemensam lista. Detta gör att ingen annan än den som köat låten ska kunna hoppa över den. Detta gör att alla kan vara med och bestämma musik och gör så att man inte är beroende av en enda telefon/surfplatta för att lyssna på musiken på exempelvis fester.

  $741 (Avg Bid)
  $741 Snittbud
  1 bud

  4 software products - new launch - Need Well Designed Website with great attractive banners, Images, Icons, Logos, Software Product CD Pack 3D Images( large , small, medium), landing pages, content and admin panel etc. NOTE:- WE NEED BEST DESIGNERS FOR THIS PROJECT, NOT AVERAGE OR JUST DEVELOPERS ONLY - WE NEED TOP DESIGNERS TO DESIGN WEBSITE - THIS WEBSITE IS FOR ADVERTISING/ MARKETING/ PROMOTIONS/ BRANDING purpose. This is for a new software launch. PHP CMS IMAGES( PHOTOSHOP IMAGE) LANDING PAGE BANNER DESIGNING LOGOS FOR PRODUCTS ICONS FOR FEATURES of software or product or services 3D CD PACK DESIGNING for 4 software ( 8 Designs - 2 for each product) - Size ( 3 different sizes - large , medium, small ( ( SAMPLE of 3D CD PACK BOX DESIGN ...

  $1096 (Avg Bid)
  $1096 Snittbud
  20 bud

  Build Deeplearning Software Build Deeplearning Software Build Deeplearning Software

  $15 (Avg Bid)
  $15 Snittbud
  1 bud

  Build Deeplearning Software Build Deeplearning Software Build Deeplearning Software

  $86 (Avg Bid)
  $86 Snittbud
  3 bud
  Software in Python Avslutades left

  Good programming skills

  $30 (Avg Bid)
  $30 Snittbud
  1 bud
  Write some Software Avslutades left

  Davenshdgghdvsbhggsvvhhgfsvbhh

  $678 (Avg Bid)
  $678 Snittbud
  1 bud
  $250 Snittbud
  1 bud
  write some software Avslutades left

  asdasfafasgasdgsdagsdag dsgsdgsdgas

  $435 (Avg Bid)
  $435 Snittbud
  2 bud

  Hej! Jag behöver en enkel sida. Förstasidan skall bestå av lite text men där en vimeo-film kommer ta största fokus. Utöver detta så önskar jag en kontaktsida samt en information-sida. Jag har grafisk profil och logo klar. Så det är rätt basic. Gärna i Wordpress. /Rasmus

  $261 (Avg Bid)
  $261 Snittbud
  7 bud

  Project Brief: AI-Driven Financial Market Forecasting Int...market behavior. Real-time Adaptation: With live data constantly streaming in, the model should be attuned to update and adapt in real-time. Optimization & Fine-tuning: Given the complex nature of our data, expertise in hyperparameter optimization and model fine-tuning is critical. We're on the hunt for someone who not just understands the technical aspects but can also grasp the financial nuances embedded within the data. If this resonates with your expertise, we're excited to delve deeper and discuss potential collaboration. Emphasizing predictive accuracy, we're particularly interested in leveraging ensemble modeling techniques to collate and refine these forecasts. we also can have some other requir...

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr Snittbud
  11 bud

  I am looking for a developer to create a Quiz plugin for my Discourse Forum Software. The ideal candidate should have experience in plugin development and be familiar with the Discourse platform. Features: - Multiple choice questions, true or false questions, and fill in the blank questions - Scoring system with a leaderboard - Time limit feature for each question - Users can create Quiz - Battle quiz feature like group battle , 1 v/s 1 battle , random battle .. - self challenges , Contests etc. Skills and experience required: - Proficiency in Discourse Forum Software - Strong knowledge of plugin development - Experience in creating quiz or assessment tools - Ability to implement scoring system and leaderboard functionality - Familiarity with time limit features in quizzes...

  $293 (Avg Bid)
  $293 Snittbud
  7 bud

  Modify C# software for moving something to server side.

  $50 (Avg Bid)
  $50 Snittbud
  1 bud

  ...Change and Project Management Specialist for a 3-month contract, extendable up to 12 months upon successful performance. This role will work alongside our project manager to oversee the implementation and rollout of IFS Field Service Management software. Role Responsibilities: Assist in change management processes. Create and implement methodological plans. Streamline communications among stakeholders. Oversee administrative tasks, including documentation and tracking. Qualifications: Expertise in change and project management. Prior experience with software rollout, particularly in field service and asset management. Strong communication skills. Ability to work with cross-functional teams. Contract Duration: The initial term will be 3 months, with the potential to ext...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr Snittbud
  22 bud
  Develop a software! -- 2 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I need a desktop based own software for Social Media Management for all the social media account available currently. If you have the proper knowledge then bid for this project. Regards Nazmul

  $352 (Avg Bid)
  $352 Snittbud
  31 bud

  ...developer to build a Telegram bot using the Telegram Bot API. The bot will have the following requirements: Platform: Telegram Bot API Messaging Frequency: Hourly Tagging Members: The bot should be able to tag a minimum of 50 and a maximum of 200 members in each posting. Additional Features: - The bot should have the ability to post specific messages that I input into the software. - The bot should be able to pin the software to notify everyone. Ideal Skills and Experience: - Experience in building Telegram bots using the Telegram Bot API. - Proficiency in programming languages such as Python, JavaScript, or Node.js. - Knowledge of Telegram API and bot development. - Familiarity with handling messaging frequencies and tagging members in Telegram. - Strong problem-s...

  $143 (Avg Bid)
  $143 Snittbud
  21 bud

  ...messaging software for marketing and promotion purposes. Key Features: - The software should have the ability to send images and videos. - It should also have the ability to schedule messages. - Importing & exporting contact lists should be a feature as well. Platform: - The software should be compatible with Windows operating system. Ideal Skills and Experience: - Strong programming skills in order to develop the software. - Experience in developing messaging software or similar applications. - Familiarity with the WhatsApp API and its functionalities. - Attention to detail and ability to ensure the software is user-friendly and efficient. Please include examples of previous work or relevant experience when submitting a proposal for th...

  $232 (Avg Bid)
  $232 Snittbud
  9 bud

  Hi Global IT Vision Pvt. Ltd, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $400 (Avg Bid)
  $400 Snittbud
  1 bud
  Logistics app/software 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...problem-solving and communication skills. Design: - Although I don't have specific mockups ready, I have a general idea of what I want the design to look like. I am open to suggestions and creative input from the developer. -iCargo is about automation, digitalization and software solutions and booking of cargo and making it easier for logistics companies because it is easy to use. -You will emphasize that they use iCargo software solution to their business and say more than hundreds of logistics companies use Cargo software already Functionalities: - The most important functionality needed on the front-end is user login/registration. Users should be able to create an account and securely log in to access the application. The register and log-in is for pre-ord...

  $898 (Avg Bid)
  $898 Snittbud
  142 bud

  Custom Software Development Services for National Clients - I am in need of someone who can help me acquire 6-10 clients for my custom software development services. - My expertise lies in developing customized software solutions to meet specific business needs. - I have a strong track record in delivering high-quality software solutions that help businesses streamline their processes and improve efficiency. - My target markets are national and interntional, so I am looking for someone who has experience and connections within the national and international market. - The ideal candidate will have a proven track record in acquiring clients for software development services. - They should have a good understanding of the software development industry...

  $109 (Avg Bid)
  $109 Snittbud
  11 bud

  Are you an AI enthusiast with a passion for creating intelligent software solutions? Do you dream of being part of a project that could change the game? If so, we have an incredible opportunity for you. We are looking for two skilled software engineers to help us turn our groundbreaking idea into reality. While we are a startup and don't have a substantial capital at the moment, we are offering a unique opportunity for you to become a core part of this venture and share in its success. Responsibilities: Collaborate with the team to design and develop cutting-edge AI software. Utilize your AI expertise to create innovative and efficient algorithms. Implement and test AI models, ensuring high performance and reliability. Be an active part of the decision-making pro...

  $32360 (Avg Bid)
  $32360 Snittbud
  25 bud

  Vänligen Vänligen Registrera dig eller Logga in för att se mer information.

  Försegla Sekretessavtal

  I am looking for a freelancer to help me draft electrical schematic drawings that include wiring diagrams and some existing drafts as well as new ones from scratch. The level of detail required for these schematic drawings is moderate. I need an experienced professional to complete this task, as it must be done with precision and accuracy. All drawings should be done in Zukin software for production requirements.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr Snittbud
  32 bud
  Management Software 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...web-based Order Management Software with specific features and a customized design. Key Features: - Task management: The software should allow users to create and assign tasks, set deadlines, and track progress. - We will manually create Order. and there need to be a system to manage those order step by step - Life cycle of order - Pending- Processing- Shipping-Complete In shipping - There need to be details management system like- Assign to courier, make financial summery Stage of shipping and Paid unpaid status change Basically its a full life cycle of an order Design and User Interface: - The client has specific requirements for the design and user interface of the software, which will be shared with the selected freelancer. Platform: - The management ...

  $288 (Avg Bid)
  $288 Snittbud
  28 bud
  build website 6 dagar left

  ...be built on the WordPress platform, and we would like the website to feature an online booking/registration system. Website should allow counsellors to offer time slots in a calendar, then users can book appointments via the website. Also it should have the possibility to test users, they should be able to fill out questionnaires and get results in a easy to understand way. Occasionally some embedded videos and a possibility to donate Reference: It is for different purpose, but this kind of style would be great. Clean, minimalistic, high quality pictures The ideal candidate for this job should have a great understanding of WordPress, as well as have the experience and skills necessary to build a user-friendly and aesthetically pleasing website. In addition

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr Snittbud
  130 bud

  Vänligen Vänligen Registrera dig eller Logga in för att se mer information.

  Framhäv Brådskande Försegla Sekretessavtal

  I am looking for a freelancer to develop a software that can connect to bank accounts. The specific features I need in the software are transaction history. The software should be compatible with both Windows and Mac is no preference for the programming language to be used. Skills and Experience: - Proficient in developing software for bank account connections - Experience in integrating transaction history features - Familiarity with both Windows and Mac platforms - Ability to work with multiple programming languages, particularly Python and Java Use word spider so I know you read basic requirements

  $437 (Avg Bid)
  $437 Snittbud
  44 bud

  We are looking for a freelancer who can install and reskin a multi-school management software on their local server. Additionally, the freelancer will be responsible for identifying and rectifying any minor bugs that may arise during the installation process. Following successful installation and bug-fixing, the freelancer will demonstrate the software's functionality to us. Finally, they will upload the software to our hosting account using AnyDesk. Scope of Work: Installation of Multi School Management Software: Download the software package and relevant dependencies. Set up a local server environment for testing. Install the software, ensuring all necessary configurations are in place. Reskinning: Customize the software's appearance to ma...

  $59 (Avg Bid)
  $59 Snittbud
  10 bud

  I am looking for a freelancer who can help me find software development clients in the field of web development. The target industry for these clients is e-commerce. I am specifically interested in small projects, with a budget of less than Rs 50,000. Skills and experience required: - Strong understanding of web development and the e-commerce industry - Proven track record in finding and acquiring clients in the software development field - Excellent communication and negotiation skills to effectively pitch our services to potential clients - Ability to identify and target potential clients in the e-commerce industry - Knowledge of different marketing strategies and platforms to reach out to potential clients - Ability to work independently and meet targets and deadlines ...

  $317 (Avg Bid)
  $317 Snittbud
  6 bud

  I am looking for a freelancer who can help me find software development clients in the field of web development. The target industry for these clients is e-commerce. I am specifically interested in small projects, with a budget of less than Rs 50,000. Skills and experience required: - Strong understanding of web development and the e-commerce industry - Proven track record in finding and acquiring clients in the software development field - Excellent communication and negotiation skills to effectively pitch our services to potential clients - Ability to identify and target potential clients in the e-commerce industry - Knowledge of different marketing strategies and platforms to reach out to potential clients - Ability to work independently and meet targets and deadlines ...

  $321 (Avg Bid)
  $321 Snittbud
  3 bud

  am looking to create desktop software that opens separate Chrome windows as many times as I desire. For details, I will share them with you privately

  $16 (Avg Bid)
  $16 Snittbud
  9 bud

  ...website template for a software service company specializing in Microsoft Azure and .NET Blazor Hybrid/Blazor, with a thematic focus on athletics running. The website will employ analogies of short-distance (small projects), 800 meters (medium-sized projects), and marathons (long-term projects) to describe software development. The website will consist of two main pages: 1. Landing Page: Features a hero image/infographic symbolizing different project types. Highlights services using running metaphors, emphasizing Microsoft Azure and .NET technologies. Showcases client testimonials and offers a call-to-action to engage visitors. 2. Process Page: Continues the running theme with illustrations of short-distance, 800-meter, and marathon runners. Describes the software...

  $300 (Avg Bid)
  $300
  29 bidrag
  software 5 dagar left

  I am looking for a skilled mobile app developer who can create a software application for me. The ideal candidate should have experience in developing mobile apps and be familiar with the latest technologies and frameworks. Key requirements for the project include: - Developing a mobile app for both iOS and Android platforms - Implementing specific features and functionalities as per my detailed list of requirements - Ensuring a user-friendly and intuitive interface for seamless user experience - Integrating necessary APIs and third-party services - Optimizing the app for performance and scalability - Completing the project as soon as possible, given the urgency If you have a strong background in mobile app development and can deliver high-quality work within a tight time frame, ...

  $535 (Avg Bid)
  $535 Snittbud
  51 bud

  ...for a software developer who is experienced in C++ to develop a desktop application. The ideal candidate should have the skills and experience necessary to update existing software and implement new functionalities. Requirements: - Proficiency in C++ programming language - Experience in desktop application development - Ability to update existing software - Strong problem-solving skills - Attention to detail Responsibilities: - Collaborate with the client to understand the specific functionalities required for the software - Update and enhance the existing software according to the client's needs - Implement new functionalities based on the client's requirements - Test and debug the software to ensure it is functioning correctly - Pr...

  $88 (Avg Bid)
  $88 Snittbud
  11 bud

  I'm looking to have a mobile app developed on the iOS platform with features centered around user registration. The app should allow users to register and create an account with us, which would then provide them access to the features on the app. These features should include the ability to create a personalized profile, store user information, and securely process payments. We'd also like to integrate the app with our existing social media accounts, providing our users with the ease of one platform for all their uses. This project is for developing an app that can stand as a secure platform for user registration and payment processing. The app should be capable of integrating with our current social media accounts, as our customers use that to stay connected with us. The app s...

  $549 (Avg Bid)
  $549 Snittbud
  53 bud

  I am looking to develop a web application software for my business that tracks flight arrival times and departures. I do not have a specific programming language or framework in mind, so I am open to suggestions. Through this software, I want to offer customers the ability to track live flights, so they can stay up to date on when their flights are arriving or departing. In addition, I would like the program to offer alerts in case there are any changes to the flight schedule, and an archive of past flight data.

  $1389 (Avg Bid)
  $1389 Snittbud
  24 bud

  Company Overview We are the esteemed creators of DrM Hope, an award-winning Hospital Management Information System (HMIS) software. Initially developed in 2012 using CakePHP and a MySQL database, our software was designed as a multi-tenant platform. However, we're facing challenges in its current multi-tenancy functionality and are urgently seeking an experienced developer to resolve this issue. Job Description We urgently require a skilled Software Developer with specific expertise in CakePHP, MySQL, and multi-tenancy. The chosen candidate will work diligently to optimize the existing multi-tenant features of DrM Hope, ensuring it functions seamlessly for multiple hospitals to use concurrently. This is an urgent project that needs to be completed within a 2-...

  $367 (Avg Bid)
  $367 Snittbud
  16 bud

  I am looking for a software developer experienced in psychometric test software to join my project team. I have a specific psychometric test methodology in mind and I need the right programmer to help bring it to life. The ideal candidate should be proficient in Python programming language, to develop the software according to my specifications. Additionally, this project needs to be completed within a month. If you possess the skills required to develop this software, please contact me with your relevant experience. I look forward to hearing from the best candidates out there.

  $416 (Avg Bid)
  $416 Snittbud
  8 bud

  Looking for a freelancer who can bring software development and SEO clients to our company through cold calling. We are targeting clients internationally. Ideal skills and experience for this job include: - Strong cold calling skills and experience in lead generation - Knowledge of software development and SEO to effectively communicate with potential clients - Excellent communication and persuasion skills to convince clients to choose our services - Ability to work independently and meet targets - Familiarity with international markets and cultural differences in order to tailor the approach accordingly

  $75 (Avg Bid)
  $75 Snittbud
  13 bud

  I am looking for a freelancer who can help me find software development clients in the field of web development. The target industry for these clients is e-commerce. I am specifically interested in small projects, with a budget of less than Rs 50,000. Skills and experience required: - Strong understanding of web development and the e-commerce industry - Proven track record in finding and acquiring clients in the software development field - Excellent communication and negotiation skills to effectively pitch our services to potential clients - Ability to identify and target potential clients in the e-commerce industry - Knowledge of different marketing strategies and platforms to reach out to potential clients - Ability to work independently and meet targets and deadlines ...

  $333 (Avg Bid)
  $333 Snittbud
  9 bud

  Job requirements: -Good knowledge and experience in C++ and QT -Experience with git and github project -Knowledge in RF (Radio Frequency) and FFT (Fast Fourier Transform) would be nice Job descriptions: the existing continuous scan / sweep framework with single scan functionality on the number of bandwidth multiplication, tuned the scan / sweep frequency accordingly FFT averaging feature for other mode than fixed mode, e.g. moving average, max average, etc for variable number of bandwidth multiplication. Fix bugs user input for scan range, namely: span, start frequency, stop frequency for variable span, start frequency and stop frequency. Fix bugs - The above implementation will be test with sdrangel

  $495 (Avg Bid)
  $495 Snittbud
  12 bud

  I am looking for a freelancer who can help me find quality clients for my custom software development services. I am targeting individuals as my target market and I am looking to acquire 3-5 clients. Skills and Experience Needed: -Experience in lead generation and client acquisition in the software development industry -Knowledge of the individual market and how to effectively reach and attract potential clients -Strong communication and negotiation skills to effectively pitch and close deals with clients -Ability to identify and qualify potential clients based on their software development needs -Familiarity with different software development technologies and solutions to effectively match clients with the right services. NOTE: 10,000 Rs for per clients ...

  $709 (Avg Bid)
  $709 Snittbud
  7 bud
  EMV SOFTWARE -- 2 5 dagar left

  I am looking for a skilled developer to create EMV software specifically for Windows operating system. The software should have the following functionality: - Card Issuance - Card Acceptance - Card Personalization No specific security features are required. The ideal candidate should have experience in developing smart card reader writer software and hardware-based systems. EMV CARD READER WRITER HARDWARE AND SOFTWARE TO READ AND WRITE EMV SMART CARDS INCLUDES 201, 206 226 AND OTHERS . ALLOWS TAKSE SUCH AS STATIC BIN DYNAMIC BINM AND DUPLICATER , ERASURE . COMPONENTS SUCH AS ARC KEY ARQC KEY AND RSA KEY LICENCE KEY AND HWID KEY SSL DIGITAL SIGNATURE HARDWARE TO CONNECT TO THE SOFTWARE SOFTWARE EXAMPLE ATTACHED

  $680 (Avg Bid)
  $680 Snittbud
  14 bud

  I am looking for a freelancer who can help me find quality clients for my custom software development services. I am targeting individuals as my target market and I am looking to acquire 3-5 clients. Skills and Experience Needed: -Experience in lead generation and client acquisition in the software development industry -Knowledge of the individual market and how to effectively reach and attract potential clients -Strong communication and negotiation skills to effectively pitch and close deals with clients -Ability to identify and qualify potential clients based on their software development needs -Familiarity with different software development technologies and solutions to effectively match clients with the right services. NOTE: 10,000 Rs for per clients ...

  $571 (Avg Bid)
  $571 Snittbud
  4 bud

  I am looking for a UI designer to create design ideas for a web app project. The primary function of the software is to provide informational content. Requirements: - Experience in UI design for web apps - Strong understanding of user experience principles - Ability to create visually appealing designs based on a general style idea - Proficiency in using design tools such as Photoshop or Sketch The ideal candidate should be able to provide a few design ideas in photos that can be shown to our developer for implementation. The designs should align with our general style idea and should be visually appealing and user-friendly. The photo attached will show you a current model, we want to update this UI. The red bars must stay red in the model and bascially we are just looking for p...

  $332 (Avg Bid)
  $332 Snittbud
  27 bud

  Topp embedded software community artiklar