Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  5,000 copywriting jobb har hittats, med prissättning USD

  Vi behöver en copywriter för email och sms marknadsföring till ett kampsportsgym. Det är automatiserade emails som går ut till kunderna. Vi har redan ett bra erbjudandet och all information. Vi behöver någon som vet hur vi får högst open rate med hjälp av kreativ copywriting. Project - Det vi behöver göra är att skriva 4-5 automatiserade emails för att konvertera gamla medlemmar till ett gym. Vi kommer att skriva 4-5 olika versioner av de automatiserade emailsen också. Stor chans till fler jobb om det går bra.

  $201 (Avg Bid)
  $201 Snittbud
  6 bud

  Vi söker en person som kan skapa högkvalitativt innehåll på beställning om olika ämnen fö Arbetsuppgifter:  Utveckla och implementera innehållsstrategier för våra företag tillsammans med övriga konsulter på Svea Partners. Planera innehåll/content Skapa av innehåll/content Publicera i hemsidan Utveckla intranätets och webbens innehåll och se till att det är SEO-optimerat Utveckla och driva sociala medier Innehåll/contentanalys Innehåll/contentoptimering Bevaka och vara kontinuerligt uppdaterad kring aktuella händelser i branschen och generera nya idéer för att vinna målgruppens uppmärksamhet. Projektledning För rätt person finns framtid...

  $291 (Avg Bid)
  $291 Snittbud
  6 bud

  Hej igen! Jag tänker bygga en hemsida för copywriting för internet företagare och entreprenörer där vi hjälper de med ads, budskap, säljande texter produktbeskrivningar och allt möjligt inom copywriting och online entreprenörskap, är det någonting intressant för dig att vara en del av som en delägare? BTW är också en copywriter och läkarstudent samtidigt. MVH Anas

  $50 (Avg Bid)
  $50 Snittbud
  1 bud

  We need help with Facebook advertising for our customers. We need you to do the advertising through Ad Manager (not using "boost" button) and also to have a passion for and experience in copywriting. You need to have experience with creating successful Facebook Ads. Let´s start by testing once and if we get good results this can become a long term cooperation, where the tasks can later expanded. You will get access to high level training material in this job to improve your skills further.

  $120 (Avg Bid)
  $120 Snittbud
  2 bud

  Vi söker någon som kan skriva SEO-optimerade casino artiklar på svenska och även recensioner, Copywriting m.m

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snittbud
  6 bud
  copywriting Avslutades left

  Vi behöver en idéburen norsk copywriter för ett årslångt uppdrag inom sociala medier

  $3309 (Avg Bid)
  $3309 Snittbud
  2 bud
  Do some Excel Work Avslutades left

  My skill Is CopyWriting ,data entry

  $20 (Avg Bid)
  $20 Snittbud
  2 bud

  Hej, jag har en nystartad webbyrå och jag behöver hjälp av en bra copywriter för att piffa upp sidan. Jag behöver också hjälp med blogginlägg för sidan. Kan du återkomma med en offert, förslag? länk: http://WordPress-webbsida. se Mvh, Agnes

  $35 - $35 / hr
  $35 - $35 / hr
  0 bud

  I'm in need of a skilled copywriter to craft comprehensive product descriptions. Each description should incorporate the following elements: - **Comp...**Comprehensive**: I'm looking for descriptions that stand out. They should include not only the key features of the product but also a background story that makes the product more engaging for the customer. - **SEO Optimization**: It's crucial that the product descriptions are SEO optimized. This means understanding how to incorporate primary and secondary keywords naturally into the text. Experience in copywriting, particularly with product descriptions, is key. An understanding of SEO and how to naturally incorporate keywords into text is also a must. Your ability to tell a story and engage customers with the prod...

  $1975 (Avg Bid)
  $1975 Snittbud
  20 bud

  I am seeking a skilled SEO expert to overhaul the content on my website and make it more appealing to my target audience, which is predominantly professionals aged 25-54. Key requirements: - The primary objective of this task is to increase sales. Therefore, the content changes need to be aimed at enhancing the website's ability to convert visitors into customers. - The focus should be on on-page SEO, specifically content optimization. Ideal skills and experience: - Proven track record of improving sales through on-page SEO. - A deep understanding of how to tailor content to appeal to a professional audience. - Experience with websites targeting professionals aged 25-54 would be a significant advantage. Please come prepared with examples of your past work and strategies you migh...

  $99 (Avg Bid)
  $99 Snittbud
  61 bud

  I will accurately convert and format your document, ensuring intergity and readabiity of the original content.

  $50 (Avg Bid)
  $50 Snittbud
  1 bud

  I'm looking for a talen...adults. The ad will be used on social media, so it's crucial that the copy is engaging and attention-grabbing. Key Responsibilities: - Create engaging and humorous copy that specifically targets young adults - Ensure the tone of the ad is consistently witty and humorous - Tailor the length of the ad to be suitable for social media consumption Ideal Skills & Experience: - Proven experience in copywriting with a focus on engaging and witty content - Familiarity with the nuances of social media copy and how to capture attention quickly - Understanding of the target audience's preferences and interests This project offers a great opportunity for a creative and skilled copywriter to showcase their talent, and to contribute to a fun and succ...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Snittbud
  24 bud

  ...effectively persuade visitors to purchase my product/service. Key Responsibilities: - Craft compelling and persuasive website content in a professional and authoritative tone - Ensure the content is engaging and prompts visitors to make a purchase - Optimize the content for search engines, while maintaining readability and persuasiveness Ideal Skills and Experience: - Proven experience in copywriting, particularly for websites - Ability to write in a professional and authoritative tone - Strong understanding of SEO and its application in content writing - Understanding of persuasive writing techniques - Experience in writing for e-commerce or service-based websites would be a plus This is a great opportunity for a talented copywriter to contribute to a growing business and dir...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Snittbud
  45 bud

  I'm in need of a talented digital marketer to help me boost my brand's visibility among young adults (18...boost my brand's visibility among young adults (18-24). The primary objective of this campaign is to raise awareness of my brand. I'm looking for assistance in three main areas: - Social Media Management: Crafting engaging posts and ensuring a consistent posting schedule across platforms. - SEO: Optimizing my website and content for better visibility and organic traffic. - Content Creation and Copywriting: Developing compelling, on-brand content for various digital channels. I'm seeking a professional with a proven track record in these areas, particularly in targeting young adults. Experience in brand awareness campaigns is a big plus. Let me know ho...

  $216 (Avg Bid)
  $216 Snittbud
  48 bud

  I need a professional who's well-versed with the Play Store publishing process. I've alread...publish it successfully on the Play Store. Key Responsibilities: - Uploading the app under Play Store account. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Flutter for webview app. - Prior experience in successfully publishing apps on the Play Store. - Strong understanding of the Play Store's app listing requirements. - Creative skills to prepare attractive app screenshots. - Excellent copywriting for crafting engaging app descriptions. Please note that I already have a Google Play Developer account, so your primary focus will be on preparing the app for publication and optimizing its visibility on the Play Store. If you have a history of successful app publishing, I...

  $16 (Avg Bid)
  $16 Snittbud
  25 bud

  As a travel and tourism promoter, I'm in need of a skilled English copywriter to craft effective a...inquiries, reservations, and quotations. * Including specific details such as desired travel dates and destination, number of travelers, accommodation preferences and more in the inquiry email. * Ensuring the reservation email format includes confirmation of selected travel dates, payment methods and options, and our cancellation policy. Ideal candidates should be experienced in travel and tourism copywriting, have excellent English language skills and demonstrate creativity in engaging potential customers. Understanding of standard travel package information and ability to convey it in a friendly, inviting manner is key. Knowledge of customer care communication and problem sol...

  $16 (Avg Bid)
  $16 Snittbud
  18 bud

  I need a proficient document designer to create a comprehensive company portfolio mainly showcase our products and services. The crux of the information required is a detailed company description. Key elements of...required is a detailed company description. Key elements of the Project: - Designing an appealing portfolio layout - Articulation of an in-depth company account - Rich visuals depicting our products/services - Curating content that appeals to potential clients Ideal Skills: - Exceptional graphic design and layout skills - Expertise in creating professional company portfolios - Excellent copywriting abilities - Capable of tailoring content to attract potential clients.

  $94 (Avg Bid)
  $94 Snittbud
  72 bud

  ...professional growth. What We're Looking For: We are seeking expert email marketers to join our team as freelancers. The ideal candidate will have: A minimum of 3 years of experience in email marketing Proven expertise in creating, managing, and optimizing email campaigns Strong understanding of email marketing tools and platforms such as Mailchimp, HubSpot, get response or similar. Excellent copywriting skills and an eye for design Ability to analyze campaign performance data and make data-driven decisions Strong communication skills and ability to work independently Provide at least 3 revision rounds To Apply: Provide a few examples of your work that showcase your skills and experience. Let us know what you charge for a given level of quality. Also, so I know that y...

  $555 (Avg Bid)
  $555 Snittbud
  16 bud

  ...be provided with the necessary information about the company and the potential clients. - The appointments should be set using a scheduling link, not via email or phone calls. Requirements & Criteria: - Your job will be to craft compelling emails that grab the attention of the reader, present our value proposition effectively, and motivate them to schedule a meeting - Knowledge of sales, copywriting and emailing - Knowledge of using a CRM and tracking progress - Ability to keep in regular communication with GMT timezones over virtual calls and messaging - Ability to report results daily into allocated system If you have experience in B2B cold emailing, a strong understanding of the psychology behind effective email copy, and a can secure appointments through email campaig...

  $89 / hr (Avg Bid)
  $89 / hr Snittbud
  21 bud

  I'm looking for a skilled copywriter to craft engaging, formal co...content resonates with this demographic. - The tone of the copy should be formal. This means that it should be professional, respectful and appropriate for the context. - The primary goal of the copy is to market a product or service, so an understanding of marketing principles and how to effectively communicate them through written word is crucial. Ideal Skills: - Previous experience in copywriting for radio advertising is a strong advantage. - Proven ability to craft formal content that connects with a younger audience. - Understanding of marketing strategies and ability to incorporate these into the copy. - Strong communication skills and the ability to understand and adapt to the specific requirements ...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Snittbud
  14 bud

  ...engaging, concise, and compelling product descriptions that resonate with the target audience - Tailoring the tone to be friendly and conversational, thereby enhancing customer engagement and trust - Ensuring all descriptions are SEO-friendly and optimized for online visibility - Delivering high-quality work within the set deadlines Ideal Skills and Experience: - Proven experience in e-commerce copywriting, with a portfolio demonstrating your ability to create engaging product descriptions - Understanding of SEO best practices and how to incorporate keywords effectively without compromising the overall tone - Excellent command of English and the ability to write in a conversational style that connects with customers - A keen eye for detail and the ability to work efficiently to ...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Snittbud
  24 bud

  I'm looking for a talented writer to create compelling website copy for a youth-targeted audience. The content should be professional and informative. Key Responsibilities: - Craft engaging and informative content suitable for a young adult audience. - Ensure the tone remains professional throughout the copy. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of creating website copy. - Ability to tailor content to a specific audience. - Prior experience in writing for young adults is a plus. Please include relevant samples of your previous work in your bid.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Snittbud
  20 bud

  I'm in need of a skilled copywriter with a focus on branding to write compelling content for my website. Key Project Details: - The primary goal of the copywriting is to establish a strong brand voice and identity. - The content will be used exclusively on my website, so it's crucial that the chosen freelancer has prior experience in website copywriting. - SEO optimization is not a requirement for this project. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in branding copywriting is a must. - Experience in creating website content that effectively communicates brand values and messages. - Familiarity with SEO and content optimization is a plus, but not mandatory. If you're confident in your ability to create engaging, brand-focused content for...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr Snittbud
  46 bud
  Skincare Brand Virtual Assistant 5 dagar left
  VERIFIERAD

  We are seeking a highly skilled and motivated Virtual Assistant to join our team at Ni Hao Babe, a rapidly growing skincare brand. The ideal candidate will be proficient in using ChatGPT, Shopify, research, copywriting, and various social media platforms to help us execute our comprehensive content and marketing plan. Responsibilities: -Content Creation and Management: -Develop and schedule daily posts for Instagram, TikTok, and Twitter. -Write weekly blog posts and newsletters. -Manage and create content for our YouTube channel, including weekly AMA (Ask Me Anything) sessions. Event Coordination: -Assist in organizing and promoting monthly influencer events -Engagement and Community Building: -Engage with followers and respond to comments and messages. -Organize and manage giveaw...

  $121 (Avg Bid)
  $121 Snittbud
  59 bud

  I'm looking for an experienced professional who can help me create a Google Knowledge Pa...to be integrated into the panel. This will help users connect with us through various platforms. Skills and Experience: - Proven experience in managing Google Knowledge Panels, ideally for other businesses. - Strong understanding of SEO and how to optimize content for Google Knowledge Panels. - Experience in graphic design and image selection to ensure a visually appealing panel. - Excellent copywriting skills to craft a compelling company description. - Familiarity with various social media platforms and how to integrate them into the panel effectively. As our freelancer, you should be detail-oriented, creative, and able to deliver a professional end product that accurately reflects X...

  $121 (Avg Bid)
  $121 Snittbud
  30 bud

  I need a skilled social media manager and designer to elevate the presence of my brand Choice Overseas Education which is an Overseas education company providing consulting services to students who are looking for education abroad across Facebook, Instagram, and Linked...followers but to make sure they are engaged with the content we post. - Data Analysis: Regularly monitor and provide insights on the performance of our social media activities. Skills and Experience: - Proven track record in social media management and design. - Familiarity with tools like Canva, Adobe Creative Suite, or similar. - Understanding of social media metrics and analytics. - Excellent copywriting skills. - Prior experience in targeting and engaging with the young adult demographic is considered a signifi...

  $236 (Avg Bid)
  $236 Snittbud
  33 bud

  I'm looking to enhance my website's home page. The primary tasks involve updating the images and incorporating new text content. Key Tasks: - **Image Update**: Refresh existing images with more appealing and rele...relevant ones. - **Text Content Creation**: Develop engaging and persuasive textual content to promote my products/services. I'm seeking a talented individual with a keen eye for design and the ability to create compelling copy. Your tasks will include enhancing the site's visual appeal and ensuring the new content effectively communicates our brand's offerings. Ideal Skills: - Web Design - Copywriting - Digital Marketing - Graphic Design The successful candidate will be able to bring a fresh perspective to my home page, helping to effectivel...

  $133 (Avg Bid)
  $133 Snittbud
  161 bud

  I am in need of a professional writer who can spruce up my business profile. The primary task will be to incorporate significant company ac...stories and building credibility. - Understand the tone: It's crucial that the achievements are seamlessly integrated into the existing content, maintaining the tone and essence of the profile. - Research: To craft this section effectively, the freelancer will need to conduct thorough research on our company's milestones and accomplishments. Ideal skills and experience: - Proven track record in copywriting or content writing for corporate profiles. - Strong research and analytical skills. - Understanding of the tone and format required for business profiles. - Previous experience in writing about company achievements or success stor...

  $34 (Avg Bid)
  $34 Snittbud
  70 bud

  I'm in need of an expert copywriter to help me write professional website copy. The content is specifically tailored for a business audience. Key Responsibilities: - Craft engaging and high-quality website copy that resonates with business professionals - Ensure the content maintains a professional tone throughout Ideal Candidate: - Proven experience in website copywriting - Strong understanding of writing for a business audience - Ability to maintain a professional tone - Excellent communication skills - Attention to detail and ability to meet deadlines

  $1061 (Avg Bid)
  $1061 Snittbud
  17 bud
  Fashion Brand Specialist Needed 5 dagar left
  VERIFIERAD

  Job Title: Brand Creation Special...establish a reliable supply chain. - Create engaging content that tells the NestAura story and connects with our customers. **Qualifications:** - Proven experience in brand development, preferably in the e-commerce space. - Strong graphic design skills with a portfolio showcasing previous work. - Proficiency in Shopify platform management and social media marketing. - Excellent communication and copywriting abilities. - Ability to work independently and in a startup environment. - Passion for home decor and an eye for current trends. **What We Offer:** - The opportunity to build a brand from the ground up and shape its direction. - A role that offers creative freedom and the chance to make a significant impact. - A supportive and dynamic team en...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snittbud
  34 bud

  I'm looking for a pa...part-time copywriter to assist me with creating website content targeted at the general public. Key Responsibilities: - Writing and revising website content to ensure it appeals to a broad audience. - Ensuring the content is engaging, informative, and free of errors. - Collaborating with me to understand the goals and vision we have for the website. Ideal Freelancer: - Proven experience in copywriting, particularly for websites. - Understanding of how to write for the general public. - Excellent communication skills and ability to collaborate effectively. This is a part-time opportunity, and I'm looking for someone who can commit to working with me on an ongoing basis. If you're enthusiastic about creating appealing and engaging website c...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Snittbud
  32 bud

  ...generation efforts, you will be responsible for identifying potential clients and booking appointments for our copywriting and ghostwriting services. Responsibilities: - Generate high-quality leads through various channels, such as email marketing, social media advertising, and other legal methods of your choice. - Actively engage with generated leads to qualify and nurture them, ultimately booking appointments for our services. - Maintain detailed records of leads, appointments, and outcomes in our CRM system. - Continuously optimize lead generation strategies to improve appointment setting success rates. Our Services: - Email copywriting - Website copywriting - Sales funnel copywriting - Email outreach for SEO & PR - Book / eBook ghostwriting Targe...

  $2132 (Avg Bid)
  $2132 Snittbud
  7 bud

  I'm in need of an experienced copywriter to create engaging, humorous, and light-hearted radio copy targeting a general audience. The primary goal of this copy is to entertain rather than inform or persuade. The tone of the copy should be funny and light-hearted, aiming to bring a smile to the faces of listeners. Key Requirements: - Proven experience in copywriting, especially for radio - Ability to create engaging, humorous content - Understanding of the general public as a target audience - Excellent command of the English language, with a focus on humor - A portfolio of previous work demonstrating your ability in this area This project is perfect for someone who loves to create entertaining content and has a good understanding of what resonates with a general audience. If ...

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr Snittbud
  29 bud

  I'm in need of a professional copywriter who can craft engagin...towards encouraging action. - Target Audience: The radio scripts will be directed at young adults. It's crucial that the language used is relatable and resonates well with this demographic. - Tone: I'm looking for a conversational and engaging tone. The copy should sound natural and stimulate interaction with the audience. Ideal applicants for this project should have: - Proven experience in copywriting for sales and conversions - A good understanding of the young adult demographic - Ability to write in a conversational and engaging manner - A keen ear for crafting scripts that are suitable for radio broadcast If you're a creative writer with a knack for persuasion and connecting with young adul...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snittbud
  10 bud

  I am seeking a skilled website copywriter with a deep understanding of the technology and insurance industry. Your primary task will be: - Develop engaging, informative content for blog that accurately communicates the purpose and offerings of our company Ideal candidates will possess: - Extensive experience in website copywriting - Solid background in technology and insurance industry - Ability to create content that provides information in an engaging manner.

  $79 (Avg Bid)
  $79 Snittbud
  35 bud

  I'm seeking a skilled designer to create a promotional brochure for my mechanical trade services. The brochure should be designed to showcase our services, maki...clients. The target audience for this project will include potential clients, so the content should be informative and persuasive. It's important that the brochure is available through both printed and digital formats. This means the design should be adaptable and suitable for both mediums. Ideal skills and experience for this project include: - Graphic Design - Brochure Design - Marketing Copywriting - Experience designing for both print and digital. - Familiarity with the mechanical trade industry is a bonus. The final deliverables will be a visually appealing, engaging brochure ready for both print and ...

  $423 (Avg Bid)
  $423 Snittbud
  67 bud

  I'm looking for a talented writer to create compelling website copy for a youth-targeted audience. The content should be professional and informative. Key Responsibilities: - Craft engaging and informative content suitable for a young adult audience. - Ensure the tone remains professional throughout the copy. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of creating website copy. - Ability to tailor content to a specific audience. - Prior experience in writing for young adults is a plus. Please include relevant samples of your previous work in your bid.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snittbud
  37 bud
  Print-On-Demand Product Creation 4 dagar left
  VERIFIERAD

  I have a plethora of art and design ready to be transformed into products for my online store. I'm seeking a skilled professional to use the art to create POD products using Printify. You then need to assist in creating listings so the products are ready for customers to purc...Jumpers, Keychains, Earrings, Necklaces, and Bracelets - Assist with setting up product listings on my website. This includes writing descriptions and pricing of each product. Ideal Skills and Experience: - Graphic design skills - Proficient in direct to garment printing method - Prior experience with print-on-demand services - Strong attention to detail for accurate product listings - Good copywriting skills for product descriptions or access to AI support - Familiarity with Woocommerce for product lis...

  $47 (Avg Bid)
  $47 Snittbud
  80 bud

  In need of assistance to develop and refine a Shopify store for selling physical products. I require help in creating engaging p...need of assistance to develop and refine a Shopify store for selling physical products. I require help in creating engaging product descriptions. Existing product photos are available for use, but enhanced creativity in the presentation is desired. Additionally, I have an existing theme but lack the expertise to adapt it to my liking and needs. Ideal Skills & Experience: -E-commerce -Shopify -Copywriting for product descriptions -Creative writing -Web design Tasks: - Create engaging product descriptions using existing photos - Modify existing Shopify theme to align with product offerings and client’s vision - Ensure a seamless shopping experi...

  $824 (Avg Bid)
  Brådskande
  $824 Snittbud
  17 bud

  ...social media platforms to reach a wider audience. - While the third question was skipped, it would be beneficial if the ad could be adapted for platforms like Facebook, Instagram, and Twitter. Skills required: - Experience in creating advertisements, particularly those focused on lead generation. - A strong understanding of social media platforms and how to adapt content for each. - Excellent copywriting and storytelling skills to create engaging and compelling content....

  $56 (Avg Bid)
  $56 Snittbud
  26 bud

  I'm seeking a skilled wordsmith for a tagline or slogan to represent my existing real estate photography business. The tagline should encapsulate the essence of my services and leave a lasting impression on potential clients. Key Requirements: - Experience with branding, marketing, and copywriting. - Understanding or experience in the real estate industry. The tagline should convey: - Trustworthiness: I want my clients to feel they're in the best hands. - Long-term relationship: Clients should recognize my photographers as reliable team members. - Satisfaction and joy: The tagline should evoke happiness in the client, reinforcing their trust and satisfaction with our services. This is our website...

  $200 (Avg Bid)
  Framhäv Garanterad Försegla
  $200
  259 bidrag

  ...effectively communicate our products/services, features, and unique selling points. Implement clear and prominent calls-to-action (CTAs) strategically placed throughout the landing page to guide visitors towards desired actions, such as signing up, making a purchase, or contacting us. Optimize the landing page for conversions by employing best practices in user experience (UX) design, layout, and copywriting. A/B testing may be required to identify and implement elements that maximize conversion rates. Deliverables: Initial mockup/design concepts for approval. Fully functional landing page developed according to the approved design. Testing and debugging to ensure compatibility and functionality across various browsers and devices. Final deliverables including all source code...

  $139 (Avg Bid)
  $139 Snittbud
  27 bud

  I am looking to launch a Google and Meta Ads campaign, with the primary objective of generating more leads and sales for my business. The focus will be on a nationwide scale, giving our campaign a wide reach across the country. Here is what I specifically need for this project: - Ad Campaign D...ideal freelancer should have excellent monitoring skills to ensure our ads perform optimally, making necessary tweaks and adjustments on the go. Skills and Experience: - Expertise in Google Ads and Meta Ads - Proven experience in generating leads and sales - Strong understanding of targeting strategies for different age groups - Exceptional skills in ad monitoring and management - Excellent copywriting skills Bring your expertise to this project and let's drive impressive sales g...

  $358 (Avg Bid)
  $358 Snittbud
  61 bud
  Landing page 3 dagar left

  Objetivo: Desenvolver uma landing page interativa e visualmente atraente para a campanha da Seasontree, visando atrair produtores de maçã e mostrar os benefícios dos nossos serviços de contagem de frutos em pomares utilizando drones e visão computacional. Habilidades Requeridas: Copywriting e Habilidade de Escrita: Capacidade de criar textos persuasivos e envolventes que comuniquem claramente os benefícios do serviço. Conhecimento em técnicas de SEO para otimização de conteúdo. Design Gráfico: Habilidade em criar elementos visuais atraentes e consistentes com a identidade visual da Seasontree. Experiência em design de interfaces e usabilidade (UX/UI). Desenvolvimento Web: Proficiênci...

  $144 (Avg Bid)
  $144 Snittbud
  37 bud

  I'm looking for a proficient social media marketer who can create an effective Instagram/Facebook ad campai...campaign on Instagram and Facebook - Craft ad copies that are professional and engaging - Strategize on how to effectively target young adults - Continuously monitor and optimize the campaign for better results The ideal candidate should have: - Proven experience in creating successful Instagram and Facebook ad campaigns - A good understanding of the young adult demographic - Excellent copywriting skills and the ability to adapt tone to suit the audience - Strong analytical skills to interpret campaign data and make informed decisions If you're a social media marketer who's able to create compelling content, drive conversions, and generate solid leads, I...

  $42 (Avg Bid)
  $42 Snittbud
  13 bud

  ...different platforms and their unique requirements and audiences - Monitor and analyze the performance of the content, adjusting strategies as necessary to meet lead generation goals Skills and Experience: - Proven track record in creating successful social media content - Proficiency in using design and video editing software - Excellent understanding of social media algorithms and trends - Strong copywriting skills - The ability to adapt content for different platforms while maintaining consistency in brand messaging - Experience with lead generation strategies on social media is a plus If you have a keen eye for content that resonates with diverse audiences and can help me generate leads for my business, I'd love to hear from you. Experience in multiple platforms and le...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snittbud
  100 bud

  As an email marketing agency, we're seeking a skilled freelancer to assist with our email marketing campaigns. Your primary task will be the creation o...Design and implement segmented email automation in Mailchimp - Create compelling email copy that drives conversions - Monitor and analyze performance metrics to continuously optimize email campaigns - Implement A/B testing to improve open and click-through rates Ideal candidates for this role should have: - Proven experience in creating successful email automation campaigns on Mailchimp - Strong copywriting skills with a focus on sales conversion - Understanding of email marketing best practices and segmentation strategies - Ability to interpret data and adjust strategies accordingly - Experience with A/B testing and optimiza...

  $35 (Avg Bid)
  $35 Snittbud
  13 bud

  ...individuals to our website and products. Key Responsibilities: - Develop high-quality, engaging product descriptions that resonate with our target audience. - Showcase our products in a way that highlights their value and relevance to professionals. - Ensure the descriptions are SEO-friendly, helping to improve our search engine ranking. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in copywriting, particularly in the e-commerce sector. - A strong understanding of different writing styles and techniques, with a focus on persuasive writing. - Ability to adapt your writing style to suit our target audience, professional individuals. - Understanding of SEO principles and how they apply to writing product descriptions. - A keen eye for detail and exceptional grammar and proofre...

  $72 (Avg Bid)
  $72 Snittbud
  25 bud

  ...create persuasive and engaging sales page copy for my new SaaS product. The focus should be on highlighting the key benefits and unique selling points of the product in a manner that is both informative and educational. The target audience for this sales page includes small business owners, entrepreneurs, and marketing professionals. Key Requirements: - Proven experience in digital product copywriting - Samples of past work for review - Ability to write in an informative and educational tone - Understanding of key benefits and unique selling points - Familiarity with the target audience Your role involves translating the technical features of my product into compelling copy that drives conversions. The ideal candidate will be able to provide a range of writing samples that demo...

  $72 (Avg Bid)
  $72 Snittbud
  33 bud

  I'm looking for a talented writer to create compelling website copy for a youth-targeted audience. The content should be professional and informative. Key Responsibilities: - Craft engaging and informative content suitable for a young adult audience. - Ensure the tone remains professional throughout the copy. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of creating website copy. - Ability to tailor content to a specific audience. - Prior experience in writing for young adults is a plus. Please include relevant samples of your previous work in your bid.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Snittbud
  37 bud

  Topp copywriting community artiklar