Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  26,592 copywriting jobb har hittats, med prissättning USD

  Vi behöver en copywriter för email och sms marknadsföring till ett kampsportsgym. Det är automatiserade emails som går ut till kunderna. Vi har redan ett bra erbjudandet och all information. Vi behöver någon som vet hur vi får högst open rate med hjälp av kreativ copywriting. Project - Det vi behöver göra är att skriva 4-5 automatiserade emails för att konvertera gamla medlemmar till ett gym. Vi kommer att skriva 4-5 olika versioner av de automatiserade emailsen också. Stor chans till fler jobb om det går bra.

  $201 (Avg Bid)
  $201 Snittbud
  6 bud

  Vi söker en person som kan skapa högkvalitativt innehåll på beställning om olika ämnen fö Arbetsuppgifter:  Utveckla och implementera innehållsstrategier för våra företag tillsammans med övriga konsulter på Svea Partners. Planera innehåll/content Skapa av innehåll/content Publicera i hemsidan Utveckla intranätets och webbens innehåll och se till att det är SEO-optimerat Utveckla och driva sociala medier Innehåll/contentanalys Innehåll/contentoptimering Bevaka och vara kontinuerligt uppdaterad kring aktuella händelser i branschen och generera nya idéer för att vinna målgruppens uppmärksamhet. Projektledning För rätt person finns framtid...

  $291 (Avg Bid)
  $291 Snittbud
  6 bud

  Hej igen! Jag tänker bygga en hemsida för copywriting för internet företagare och entreprenörer där vi hjälper de med ads, budskap, säljande texter produktbeskrivningar och allt möjligt inom copywriting och online entreprenörskap, är det någonting intressant för dig att vara en del av som en delägare? BTW är också en copywriter och läkarstudent samtidigt. MVH Anas

  $50 (Avg Bid)
  $50 Snittbud
  1 bud

  We need help with Facebook advertising for our customers. We need you to do the advertising through Ad Manager (not using "boost" button) and also to have a passion for and experience in copywriting. You need to have experience with creating successful Facebook Ads. Let´s start by testing once and if we get good results this can become a long term cooperation, where the tasks can later expanded. You will get access to high level training material in this job to improve your skills further.

  $120 (Avg Bid)
  $120 Snittbud
  2 bud

  Vi söker någon som kan skriva SEO-optimerade casino artiklar på svenska och även recensioner, Copywriting m.m

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snittbud
  6 bud
  copywriting Avslutades left

  Vi behöver en idéburen norsk copywriter för ett årslångt uppdrag inom sociala medier

  $3309 (Avg Bid)
  $3309 Snittbud
  2 bud
  Do some Excel Work Avslutades left

  My skill Is CopyWriting ,data entry

  $20 (Avg Bid)
  $20 Snittbud
  2 bud

  Hej, jag har en nystartad webbyrå och jag behöver hjälp av en bra copywriter för att piffa upp sidan. Jag behöver också hjälp med blogginlägg för sidan. Kan du återkomma med en offert, förslag? länk: http://WordPress-webbsida. se Mvh, Agnes

  $35 - $35 / hr
  $35 - $35 / hr
  0 bud

  I am looking for a copywriter who can help me with Trigonometric formulas. I need the formulas themselves as well as basic explanations. The project needs to be completed as soon as possible. Ideal Skills and Experience: - Strong background in mathematics, specifically in Trigonometry - Proficient in copywriting and explaining complex concepts in a clear and concise manner - Attention to detail to ensure accurate representation of the formulas - Ability to work quickly and meet tight deadlines

  $13 (Avg Bid)
  $13 Snittbud
  10 bud

  I am in need of a skilled copywriter to edit an 850-word blog post. The project needs to be completed within 24 hours. Requirements: - Experience in copywriting and editing - Excellent command of English language - Ability to meet tight deadlines The blog post requires keyword optimization for SEO purposes. It is essential that the content is not only engaging and well-written, but also optimized for search engines. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in copywriting and editing blog posts - Familiarity with SEO best practices and keyword research - Ability to incorporate keywords seamlessly into the content without compromising readability and flow If you have the necessary skills and can deliver high-quality work within the given timeframe, please submit y...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  66 bud

  I am looking for a skilled copywriter who is a native Englis...my project. Here are the details: Industry: No specific industry preference, any industry is fine. Style: I prefer the copywriter to be creative in their approach. Length: The intended length for the copy is medium, between 500-1000 words. Skills and experience required: - Native English speaker with excellent writing skills - Ability to create engaging and persuasive copy - Experience in copywriting for various industries - Familiarity with different writing styles and tones - Attention to detail and ability to meet deadlines If you meet these criteria and are passionate about crafting compelling copy, I would love to hear from you. Please provide samples of your work and let me know your availability to start on thi...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Snittbud
  26 bud
  copy writting 6 dagar left

  I am looking for a skilled copywriter to create persuasive advertising copy for my project. The ideal candidate should be able to convey a persuasive tone in their writing. The copy should be between 500-1000 words in length. Skills and Experience: - Proven experience in creating persuasive advertising copy - Strong understanding of effective copywriting techniques - Ability to write in a persuasive tone - Excellent command of the English language - Attention to detail and ability to meet deadlines

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snittbud
  106 bud

  Project Title...guidance to optimize my campaigns and maximize my ROI. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in managing Google Ads campaigns - In-depth knowledge of Google Ads platform and its various features - Strong understanding of conversion tracking and optimization strategies - Ability to analyze campaign performance and make data-driven decisions - Expertise in keyword research and ad copywriting - Familiarity with A/B testing and landing page optimization - Excellent communication skills and ability to collaborate with a team - Up-to-date knowledge of industry trends and best practices in Google Ads If you are a Google Ads expert with a track record of driving sales conversions and can provide strategic guidance to help me achieve my goals, please submit your...

  $118 (Avg Bid)
  $118 Snittbud
  15 bud
  copywriting 6 dagar left

  I am looking for a copywriter to create engaging and informative email copy. Specific Type of Copywriting: - The project requires expertise in writing email copy. Target Audience: - I have a clear understanding of my target audience. Main Objective of the Email Copy: - The main objective of the email copy is to communicate news or updates to the audience. Ideal Skills and Experience: - Strong copywriting skills, with experience in crafting compelling emails. - Knowledge of effective strategies for engaging and informing the audience. - Ability to adapt the tone and style of writing to suit the target audience. - Familiarity with email marketing best practices. If you have a proven track record in creating effective email copy that communicates news or updates, please su...

  $58 / hr (Avg Bid)
  $58 / hr Snittbud
  26 bud
  Creating articles and thesises 13 dagar left
  VERIFIERAD

  Creating and copywriting articles and thesises professionally by orders

  $90 (Avg Bid)
  $90 Snittbud
  36 bud
  Write advertorial for product 6 dagar left
  VERIFIERAD

  Project Description: I am looking for a skilled writer to create a compelling advertorial for our digital product. The main goal of the advertorial is to drive sales by effectively promoting the benefits and features of our product. Ideal Skills and Experience: - Excellent copywriting skills with a proven track record of writing persuasive sales copy - Understanding of digital products and the ability to highlight their unique selling points - Knowledge of advertising techniques and strategies to capture the attention of the target audience - Ability to convey a professional tone of voice throughout the advertorial - Attention to detail and strong editing skills to ensure the advertorial is error-free and engaging If you have the expertise and experience to create a persuasiv...

  $18 (Avg Bid)
  $18 Snittbud
  44 bud

  ...this task will have direct experience with journal publications as an editor or has already been published -- preferably an individual with doctoral status -- but must return desired comments in less than one calendar week. Individual must express their compliance to a non-disclosure agreement (NDA) to protect the work (i.e., on-going publication) and editorial comments to start the task. No copywriting or revisions are needed: the individual will determine whether the revised copy meets the 9 comments/concerns. For example, "The author(s) did not frame the paper well enough. For example I am not certain why we in public administration and policy should be concerned with social work leadership. The author needs to frame this argument so that it makes sense to readers not in...

  $148 (Avg Bid)
  $148 Snittbud
  15 bud
  copy writing 5 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for a copywriter who can create short and concise copy to sell my product or service. The copy should have a professional and informative tone. Skills and Experience: - Proven experience in copywriting for sales purposes - Strong understanding of persuasive writing techniques - Ability to condense information into concise and impactful copy - Familiarity with the target audience and their preferences - Attention to detail and strong editing skills

  $403 (Avg Bid)
  $403 Snittbud
  77 bud

  ...targets new job seekers in order to generate more inscriptions in our website; the inscription its 100% FREE (we are targeting any type of experience, background and working level in order to increment our database) willing to find new job. The letter will be written in an informal tone to create a friendly and approachable impression. Skills and Experience: - Copywriting: The freelancer should have experience in persuasive copywriting to effectively generate sales and encourage new customer sign-ups on recruitment websites / HR services - Marketing: Knowledge of marketing strategies and techniques will be essential to create a letter that effectively increases brand awareness and drives customer loyalty. - Creativity: The freelancer should possess creative thinking skil...

  $39 (Avg Bid)
  $39 Snittbud
  26 bud

  ...impactful text that can be read quickly, ideally fitting on one page or less. Skills/Experience Required: - Proven experience in writing sales copy that drives results - Strong understanding of persuasive writing techniques - Ability to communicate product benefits and features effectively - Experience in writing for the target audience (adults) - Knowledge of SEO best practices for website copywriting If you are a persuasive and talented copywriter who can create an engaging sales text that drives conversions, please submit your proposal....

  $63 (Avg Bid)
  $63 Snittbud
  22 bud
  long term employee for copywriting 5 dagar left
  VERIFIERAD

  Long Term Copywriter for Daily Advertising Copy - I am seeking a skilled copywriter to produce daily advertising copy for my various projects. - The copywriting work will not be focused on a specific industry or product, allowing for creative freedom and versatility. - Ideal candidate will have experience in writing persuasive and engaging advertising copy. - Must be able to consistently produce high-quality copy on a daily basis. - Attention to detail and ability to meet deadlines are essential skills for this job. - This is a long-term position with the potential for ongoing work.

  $17 (Avg Bid)
  $17 Snittbud
  65 bud

  ...company. The ideal candidate should have experience in managing Google Ads campaigns and be able to work within a monthly budget of $500-$1000. Key Requirements: - Proven track record in running successful Google Ads campaigns - Ability to optimize campaigns to achieve maximum ROI - Familiarity with targeting and reaching the wedding audience - Strong understanding of keyword research and ad copywriting - Experience in tracking and analyzing campaign performance Responsibilities: - Conduct keyword research and create targeted ad groups - Write compelling ad copy to attract potential customers - Monitor campaigns and make necessary adjustments to optimize performance - Track and analyze campaign data to measure success and make data-driven decisions - Provide regular reports and...

  $97 (Avg Bid)
  $97 Snittbud
  42 bud

  ...Instagram The target audience demographic for this project is primarily teens and young adults. Therefore, the social media manager should have a good understanding of this demographic and be able to create engaging and relevant content that resonates with them. Skills and experience required for this job include: - Proficiency in Instagram and social media management - Strong content creation and copywriting skills - Ability to analyze data and make data-driven decisions for content strategy - Excellent communication and interpersonal skills to effectively engage with the target audience If you are a social media manager with experience in Instagram and have a knack for creating content that appeals to teens and young adults, I would love to hear from you. Please provide exam...

  $57 (Avg Bid)
  $57 Snittbud
  62 bud

  Project Title: Shopify website building Project Description: I am looking for a skilled Shopify developer to build an elegant and sophisticated website for my business. The website should have a clean and modern look and feel. Content: - Some content ...Branding: - Although I have a rough idea of the color scheme and branding, I am open to suggestions and creative input from the developer. Skills and Experience: - Proficiency in Shopify development and customization. - Strong understanding of modern design principles and user experience. - Ability to create visually appealing and sophisticated websites. - Experience in content creation and copywriting would be a plus. If you have the skills and expertise to create an elegant and sophisticated Shopify website, please submit your...

  $277 (Avg Bid)
  $277 Snittbud
  38 bud
  Trophy icon Copywriting - 28/09/2023 14:50 EDT 5 dagar left

  I am looking for a talented copywriter who can help me with my project. Here are the details: Type of copywriting: - I need assistance with writing website copy, email newsletters, and advertisement copy. Guidelines and requirements: - I am open to suggestions and ideas from the freelancer. I trust their expertise and creativity in delivering high-quality copy. Target audience: - The target audience for my project is adults aged 26-50. Skills and experience required: - Strong writing skills with the ability to create engaging and persuasive copy. - Experience in writing for various platforms such as websites, email newsletters, and advertisements. - Familiarity with the preferences and needs of the target audience. - Creativity in delivering unique and compelling copy. If y...

  $10 (Avg Bid)
  Garanterad
  $10
  17 bidrag

  I am looking for a native Portuguese speaker to provide copywriting services for our social media platforms, specifically Instagram. Objective: - Our main objective is to increase brand awareness through our Instagram posts. Tone of voice: - We prefer a formal and professional tone of voice for our brand on social media. Ideal skills and experience: - Native Portuguese speaker - Strong copywriting skills - Experience in social media copywriting - Familiarity with Instagram platform and its best practices - Understanding of brand identity and ability to maintain a consistent tone of voice Please provide a portfolio

  $125 (Avg Bid)
  $125 Snittbud
  28 bud

  We are looking for an email marketing expert or an experienced team to manage and execute an email campaign targeting 500,000 clients. The primary goal of this campaign is to ensure excellent deliverability while avoiding emails being marked as spam. Key Tasks: List Segmentation and Cleaning: Analyze a...reports on open rates, click-through rates, deliverability errors, etc., to assess the campaign's effectiveness. Required Skills: Proven experience in managing large-scale email campaigns. In-depth knowledge of anti-spam rules and best practices in email marketing. Proficiency in list segmentation and cleaning tools. Ability to set up a high-performing SMTP server. Excellent graphic design and copywriting skills. Expected Deliverables: Detailed reports on the campaign and i...

  $155 (Avg Bid)
  $155 Snittbud
  28 bud

  We are looking for writers and SEO professionals to help create a landing page for our holistic health and wellness community and marketplace platform. Our goal is to use the landing page to encourage holistic health and wellness practitioners to apply or to schedule a demo call. We are open to creative ideas and trust your expertise, but we do have some ideas in mind to share. We prefer an inspirational and uplifting tone to capture our users’ attention and make them feel safe, supported and empowered. We want to focus on the idea that it is an application based platform where we are vetting professionals and we are selecting high-quality, genuine professionals. If you have experience creating compelling copy and optimizing content SEO, this could be a great project for you. We look...

  $97 (Avg Bid)
  $97 Snittbud
  79 bud

  Affiliate ...Experience working with affiliate programs, particularly CareerFixx - Previous success in targeting young professionals through social media marketing - Knowledge of the affiliate marketing industry and best practices - Familiarity with popular social media platforms and their advertising features - Creative thinking and ability to come up with innovative ideas for social media campaigns - Excellent copywriting skills to create compelling and persuasive social media posts - Analytical skills to monitor campaign performance and make data-driven decisions - Strong organizational and time management skills to meet project deadlines If you have the expertise and skills required to effectively promote CareerFixx to young professionals through social media marketing, I look ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Snittbud
  8 bud
  Copywriting web escultor 4 dagar left
  VERIFIERAD

  Necesito rehacer los textos de mi web y portfolio para atraer a más clientes, captar mejor la atención y tener un mejor SEO en Google. Soy un escultor español.

  $123 (Avg Bid)
  $123 Snittbud
  35 bud

  Google Ads developer needed for handling a Google Ads account setup, campaign optimization, and ad copywriting. Ideal candidate must be an Arab national. Skills and Experience Required: - Proven experience in setting up and managing Google Ads accounts - Strong knowledge of campaign optimization techniques - Excellent copywriting skills for creating compelling ad copy - Familiarity with targeting a local audience - Ability to work within a budget of less than $300

  $213 (Avg Bid)
  $213 Snittbud
  45 bud

  I am in need of an advertising copywriting project. I am looking for a professional tone for the copy and I trust the freelancer's judgement when it comes to the style. Skills and Experience Needed: - Strong copywriting skills - Experience in creating professional advertising copy - Ability to understand and adapt to the client's brand and target audience - Creativity in crafting persuasive and engaging copy

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  64 bud
  virtual assistant 4 dagar left

  As a busy business owner, I am looking for an experienced virtual assistant to provide social media management support. With several platforms in use, it is essential that the successful candidate have intermediate experienc...assistance between 10-20 hours per week. The virtual assistant's task will include managing all aspects of my various social media platforms including monitoring, analyzing, creating, and publishing content. They will also work to help foster engagement with and develop relationships with target audiences. The goal is to raise brand awareness, cultivate leads, and drive website traffic. Good copywriting, editing, and proofreading skills are essential. If this sounds like a project you'd be interested in taking on, please get in touch. I look forward ...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Snittbud
  48 bud

  With a keen eye on expanding our reach and gaining recognition for the Pharmaceutical products we offer, I'm looking to commission a long and comprehensive digital visualette or digital brochure to increase sales and educate healthcare professionals about our offerings. This project requires an experienced designer who can combine their impressive graphic design and copywriting skills to create something with the potential to be transformative for our brand. The visualette or brochure should be engaging while also emphasizing the key benefits and qualities of our offerings. My goal is to create a flawless visual presentation of our products that will give viewers an in-depth understanding of their features. As such, I'm looking for experienced designers who can bring their...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Snittbud
  7 bud

  ...customer, product, event, and application data o Volunteer Management Services – provides adding and removing volunteers to / from the organization including Non-Disclosure Agreement processing o Automated Help support with a knowledge database o Management reports o Dynamic Metrics for membership, other metrics o Application processing for events We already have website content available, so copywriting services will not be required. The ideal candidate firm will have experience in website design and development, with a strong understanding of branding and user experience. Demonstration of these skills and completed products will be required. ...

  $3000 - $5000
  Försegla Sekretessavtal
  $3000 - $5000
  37 bud
  Google ads 4 dagar left

  Project Title: Google Ads for ...is professionals aged between 35-50. Budget: - My budget for this campaign is under $500. Skills and Experience: - Proven experience in managing successful Google Ads campaigns for lead generation. - Strong knowledge of targeting professionals in the 35-50 age range. - Ability to optimize campaigns to maximize lead generation within a limited budget. - Proficiency in keyword research, ad copywriting, and landing page optimization. - Excellent analytical skills to track and measure the success of the campaign. - Strong communication skills to collaborate with me and provide regular updates on the campaign's performance. If you have the required skills and experience to help me achieve my lead generation goals within my budget, please submit...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Snittbud
  30 bud
  Khadim mboup 4 dagar left

  I am looking to hire a copywriter to provide well-crafted pieces of writing for my project. I have a specific topic in mind and the approximate word count for each piece of copy is less than 500. The writer should also have an understanding of the topic and be able to research the necessary information to craft a detailed and accurate piece of writing. As this is a project related to copywriting, the ideal candidate should possess excellent written and communicative skills and have an aptitude for working collaboratively. In addition, the writer should be able to revise their work accurately and effectively as needed and be able to keep up with any updates or changes in the project work. My team is excited to review applications and start working with the right candidate for the job...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr Snittbud
  34 bud

  ...audience is adults who are interested in playing card games. Product descriptions: - We require engaging and informative product descriptions for a total of 23 card games. These descriptions should highlight the key features of each game and entice potential customers to make a purchase. Skills and experience: - Experience in writing persuasive and compelling landing page content. - Strong copywriting skills with the ability to convey the value of our product effectively. - Familiarity with the card game industry and the ability to tailor content to our target audience's interests and preferences. - Attention to detail for accurately describing each card game and its unique features. - Ability to work within a given budget and meet deadlines. - SEO optimized content. Lis...

  $11 (Avg Bid)
  $11 Snittbud
  10 bud

  Title: Web Development and Content Copywriting for Web, Software Development, and AI Company Job Description: We are a leading Web, Software Development, and AI company seeking a talented and creative Web Site Developer AND Web Content Copywriter to help us develop a new website. As a copywriter, you will be responsible for crafting compelling and engaging content for our website, blog posts, marketing materials, and other online platforms. Additionally, you will play a crucial role in arranging the text on web pages to ensure optimal user experience and readability. Responsibilities: Web Site + Content Creation: Produce high-quality, SEO-friendly content for our website, landing pages, product descriptions, and blog posts related to Web, Software Development, and AI topics...

  $80 (Avg Bid)
  $80 Snittbud
  45 bud

  We are seeking a digital marketing specialist to optimise our Google AdWords campaigns and set up Facebook an...lead-generation goals. The primary responsibilities of this role include campaign optimization, keyword research, bid management, ad copywriting, and targeting optimization. The successful candidate will have experience with Google AdWords, Facebook Ads Manager, and TikTok Ads, as well as a proven track record of driving successful lead-generation campaigns. Note: This is a ONE-TIME Setup and if ALL the campaign generates maximum leads, we may partially increase it for maintenance and enhancements. Relevant skills: - Google AdWords optimization - Facebook Ads Manager - TikTok Ads - Campaign optimization - Keyword research - Bid management - Ad copywriting - Targe...

  $103 (Avg Bid)
  $103 Snittbud
  49 bud
  Create A Funnel On ClickFunnels 3 dagar left
  VERIFIERAD

  **Project Description:** We are seeking an experienced professional to create a high-converting funnel on ClickFunnels. Specifically, we need a webinar funnel that seamlessly leads to the offering of a free membership. This project requires expertise in ClickFunnels and copywriting to optimize user engagement and conversion. **Deliverables:** - A fully functional webinar funnel on ClickFunnels, including all necessary pages and elements. - Persuasive and engaging copy for the funnel's pages, designed to maximize conversion rates. - Integration of a seamless free membership offering within the funnel. We are looking for a professional who can create a highly effective webinar funnel on ClickFunnels, leading seamlessly to a free membership offering. If you have the expertis...

  $104 (Avg Bid)
  $104 Snittbud
  21 bud
  Facebook and referral marketting 3 dagar left
  VERIFIERAD

  Project Title: Facebook and Referral Marketing for Business Professionals Target Audience: - Business professionals Goals for the Marketing Campaign: - Increase...marketing and advertising - Experience in creating and optimizing ad campaigns on Facebook - Strong knowledge of business-to-business marketing strategies - Ability to design visually appealing and engaging image-based content - Understanding of referral marketing techniques and strategies - Familiarity with analytics tools to track and measure campaign performance - Excellent communication and copywriting skills to create compelling captions and ad copy - Ability to identify and target relevant audience segments within the business professional demographic - Proven track record of successful brand awareness campaigns on...

  $879 (Avg Bid)
  $879 Snittbud
  56 bud
  Media Buyer 3 dagar left

  ...Pay will range from $250 to $750 depending on client and time variables. The ideal candidate should have experience in media buying and be able to optimize campaigns for high ROI. Specific skills and experience include: - Experience with Google Ads and analytics - Knowledge of audience segmentation and targeting - Ability to create and manage ad campaigns, including keyword research and ad copywriting - Strong analytical skills to track and optimize - campaign performance -Experience with A/B testing and landing page optimization - Strong communication and collaboration skills to work with our team and external partners. Schedule your interview at Then use this zoom link to access your interview:

  $356 (Avg Bid)
  $356 Snittbud
  27 bud
  Writing work 3 dagar left

  I am looking for a skilled copywriter who can create professional written content that appeals to the general public. The ideal candidate should have experience in crafting engaging copy that effectively communicates the desired message. Skills and experience required: - Proven experience in copywriting - Ability to write in a professional tone - Strong understanding of the general public's needs and interests - Excellent communication skills - Attention to detail and ability to meet deadlines

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  44 bud

  I am looking for a WordPress expert to create a landing page for promoting my product/service. I do not have ...WordPress expert to create a landing page for promoting my product/service. I do not have a specific design in mind, but I am open to suggestions. The main goal of the landing page is to promote my product/service and generate leads. I would like to get an end to end soution that include, landing page design + copywriting - it's very important. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge of WordPress and experience in creating landing pages - copywriting skills - NOT copy past from chatGPT! - Design skills to create a visually appealing and user-friendly landing page - Experience in integrating contact forms and embedding videos ...

  $144 (Avg Bid)
  $144 Snittbud
  127 bud
  Copywriting 6 dagar left

  Need to copywriter two web pages and an article. Thanks!

  $99 (Avg Bid)
  $99 Snittbud
  1 bud
  Brochures for a tour operator 2 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for a skilled freelancer to create brochures for a tour operator that will cater to luxury travelers. ...most suitable for this type of traveler. It is important that the brochures are of the highest quality and show our tour operator in a professional light. The goal is to create a lasting impression with potential customers. The deliverables should include both printed and digital brochures, and more than 7 of each should be produced. The freelancer should have excellent graphic design and copywriting skills, as well as knowledge of the travel industry. Deliverables must be completed in a timely manner with attention to detail. If you think you have what it takes and can bring a top-notch product to the table, I invite you to place a bid. I look forward to seeing ...

  $70 (Avg Bid)
  $70 Snittbud
  32 bud

  I am looking for a skilled copywriter to create website copy for my business. The ideal candidate should have experience in writing professional copy that aligns ...create website copy for my business. The ideal candidate should have experience in writing professional copy that aligns with my brand guidelines. Skills and experience required for this project: - Strong copywriting skills, with a focus on website copy - Ability to write in a professional tone - Familiarity with following brand guidelines Key points: - The project involves writing website copy for my business. - The copy should be written in a professional tone. - Brand guidelines will be provided for reference. If you meet these requirements and have a strong portfolio of website copywriting work, please subm...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  40 bud
  English native copywriting, SEO 2 dagar left
  VERIFIERAD

  For the initial trial project, we will agree a set of objectives / budget. Once successful, we would expand this to a regular program of monthly activities. We are looking for a talented European or US based copywriter with experience in creating articles for micro sites, blogs, web pages, product launches / reviews etc. The purpose of the copywriting is to create compelling advertising copy for our brand. Further to this, the ideal person would have good SEO / Social media marketing experience to place this messaging in multiple types of platforms to develop an integrated strategy. We are not looking for an SEO spammer that happens to add text to their services and focuses on getting as many links on irrelevant sites. Rather, you probably studied journalism or can show you are ...

  $122 (Avg Bid)
  $122 Snittbud
  66 bud
  Copywriting 2 dagar left
  VERIFIERAD

  ...skills with a focus on brand visibility and website conversions to appointments - Ability to understand and cater to the needs and preferences of business professionals in the IT sphere - Experience in creating persuasive copy that drives action - Knowledge of marketing strategies and techniques - Strong attention to detail and ability to meet deadlines If you have a proven track record in copywriting and can deliver high-quality, persuasive content that sells, we would love to hear from you. Please provide samples of your previous work and any relevant experience in the field of IT and Cloud services as this is the market we are in. The initial specific requirements are to re-write the copy for my website that is being redesigned - but you can see the exising themes and copy t...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Snittbud
  61 bud

  Topp copywriting community artiklar