Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  5,000 chrome os jobb har hittats, med prissättning USD

  Behöver flera personer till ett enkelt röstinspelningsjobb. Det är 200 fraser som ska spelas in på svenska (Swedish). Jobbet görs direkt i Chrome och tar ca 20 min. Ersättningen är 12$ som betalas ut via PayPal inom 2 veckor. 30 platser finns tillgängliga - först till kvarn!

  $17 (Avg Bid)
  $17 Snittbud
  3 bud

  Vi söker en senior frontend-utvecklare för utveckling av en integrerad utvecklingsmiljö baserad på webbteknik. Du har god erfarenhet av JavaScript, HTML5, CSS3, Chrome Plugins samt ramverk t ex Angular eller React. Vi finns på Lidingö, Stockholm.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Snittbud
  14 bud

  Vi behöver en noggrann person som går igenom en hemsida och gör en rapport med saker som inte fungerar. Vad som ska testas: 1. Se till att text, video och bilder är läsbar och förstålig. 2. Se till att länkar fungerar och att man kommer dit man ska. 3. Se till att formulär fungerar och att den är enkel att förstå. Vilka webbläsare ska användas: - IE11 - Edge - Chrome - Firefox - Safari - iPad Safari - Opera Vilka enheter ska användas: Använd din egen mobil och dator till att börja med. Testa de enheter som du inte själv har tillgång till via - PC laptop - Mac laptop - 24" PC screen - 24" Mac screen - Android laptop - iPad - Android smartphone -...

  $101 (Avg Bid)
  $101 Snittbud
  6 bud

  Skulle vilja packa in en webapp i Brackets Shell. Produkten är inte klar än utan detta är mer för test av distributionssätt. Arbetar i Mac så det är främst en OS X-app som är intressant nu även om det ska fungera för andra plattformar senare. Det ingår även att anpassa menyer och annat med egna menyval samt eventuell annan konfigurering som färg. Och att beskriva enkelt hur detta går till.

  $342 (Avg Bid)
  $342 Snittbud
  3 bud

  Job Title: Windows System-Level Gaming Keyboard Emulator Developer Project Overview: We are seeking a skilled developer to create a Windows-based keyboard emulator, specifically designed for gaming. The emulator must operate at a low system level to effectively mimic keyboard inputs for gaming purposes without requiring hardware. Key Requirements: OS Compatibility: The emulator should work exclusively on Windows systems. Emulation Focus: Aimed at simulating keyboard inputs for gaming applications. Ideal Skills and Experience: Proficient in Windows application development. Expert in low-level programming, specifically in system-level assembly language. Knowledgeable in gaming input emulation and keyboard input simulation. Experience in backend applications is beneficial. Project ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Snittbud
  3 bud

  Vänligen Vänligen Registrera dig eller Logga in för att se mer information.

  Sekretessavtal
  Windows Soft Phone Engine Issue 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm having some trouble with my Windows-based soft phone engine. There are some glitches and I'd like to get them resolved. I cannot specify the exact errors or issues, but I'm looking for a professional who can troubleshoot and help me get it working smoothly. Ideal skills/experience would include: - Proficiency in Windows OS - Experience with soft phone engines - Excellent troubleshooting abilities - Strong communication skills

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr Snittbud
  8 bud

  I'm after a unique and eye-catching font design for my upcoming album release. The font needs to be of a Chrome style, with a metallic silver color scheme. The aim is to create a bold statement that perfectly captures the mood of my music. WORDS TO USE Heavy Heart || A1 (with a shooting star logo ?) Key Requirements: - Chrome Style Font: The font should resemble a sleek, polished chrome surface, ensuring it stands out and fits the theme of the album. - Metallic Silver Color Scheme: The font should be colored in a metallic silver shade, adding to the chrome-like feel and ensuring it's visually striking. - Bold Mood: The font should evoke a bold mood, reflecting the powerful and impactful emotions conveyed in my music. Ideal skills and experienc...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Snittbud
  52 bud

  I need a tool that extracts specific content (text and images) from PDF files and adds this data into a CSV file under designated headers. Key Requirements: - The tool should be designed specifically for Windows OS. PDF Data Extraction: - Need the tool to extract both text and images from the PDFs. CSV Insertion: - The extracted data should be sorted correctly under their respective column headers in a CSV file. Consistent PDF Structure: - It is important that the tool can handle data extraction from PDFs with a consistent structure. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in developing Windows-based tools. - Experience with PDF data extraction. - Familiarity with CSV file manipulation in Python or related languages.

  $445 (Avg Bid)
  $445 Snittbud
  73 bud
  Android Developer for BLE & Cloud 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...device, Android TV OS, and Tablet. Existing Application will be shared with you . Key features of the application will include: - BLE Capture: Ensure the application can capture BLE data in real-time. - Data Uploading: Implement a mechanism for uploading collected data to the cloud. - Single Page Display: Design a single, easy-to-navigate page for the application. - Settings Page with Reports: Add a settings page where users can configure the app and view reports. - Devices Settings: Create a section for managing connected devices/settings. Key requirements: - Proven experience in developing Android apps, especially those involving BLE capture and cloud integration. - Strong UI/UX design skills, with a focus on creating a single page display. - Familiarity with Android TV ...

  $290 (Avg Bid)
  $290 Snittbud
  14 bud

  Buenas! Quiero poner diferentes canciones en diferentes paginas con autoplay para que se reproduzca automaticamente, pero sabiendo que las politicas de autoplay se cambiaron, no se puede hacer de manera común. Hay que buscar alternativas, ya que lo que quiero es que no salga un reproductor, si no que este oculto. En mi web estoy usando elementor para editar. Necesito saber como realizarlo, o que me ayuden, sin tocar el tema base

  $51 (Avg Bid)
  $51 Snittbud
  15 bud

  I'm in need of a proficient developer to create a comprehensive computer (in a network) probe software compatible with Windows and Linux. The software should have the following key features: 1. find systems in a network and log details to a CSV file/db table. hostname, ip addresses , mac address etc along with hard disks ,os,version etc. 2. find applications installed in the computers Ideal Skills & Experience: - Prior experience in developing network monitoring and security auditing software. - Proficiency in programming languages suitable for cross-platform development. - Strong understanding of network protocols and security standards. - Experience with compliance monitoring tools and techniques would be an added advantage. Please include re...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Snittbud
  11 bud
  Chrome Extension modify -- 2 5 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm looking for a developer to create a Chrome extension that will communicate with a server. The extension should be able to: - Extract the first value from the first document that is loaded - Select the second value from the second document that is loaded The communication between the Chrome extension and the server should be seamless and efficient. The server should be able to receive and process the values extracted by the extension. Iam using a multiple AWS windows instances upto 16. So in every instance I use chrome Browser for my Business to customers daily. So I run a Extension in chrome for Auto click drop-down &radio button That extension developed by other freelancer So Every instance& chrome extension has to connect to the...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Snittbud
  15 bud
  Chrome Extension modify 5 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm looking for a developer to create a Chrome extension that will communicate with a server. The extension should be able to: - Extract the first value from the first document that is loaded - Select the second value from the second document that is loaded The communication between the Chrome extension and the server should be seamless and efficient. The server should be able to receive and process the values extracted by the extension. Iam using a multiple AWS windows instances upto 16. So in every instance I use chrome Browser for my Business to customers daily. So I run a Extension in chrome for Auto click drop-down &radio button That extension developed by other freelancer So Every instance& chrome extension has to connect to the...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Snittbud
  13 bud

  ...programming to add some additional functionality to an already written script of mine. The existing functions also need to be double-checked for correctness. Key requirements include: - Modify the existing Python script to incorporate the additional features required - Review the current script and ascertain that all existing functions are properly written and functioning as they should - Build a Debian OS image for COM (Computer-On-Module) installation that can be used to implement the updated python script seamlessly. Success in this role will require: - Proven experience with Python, specifically in writing and improving scripts with a focus towards integration with hardware - Solid knowledge and experience working with Debian operating system, especially in creating boota...

  $629 (Avg Bid)
  $629 Snittbud
  32 bud

  Quiero poner diferentes canciones en diferentes paginas con autoplay para que se reproduzca automaticamente, pero sabiendo que las politicas de autoplay se cambiaron, no se puede hacer de manera común. Hay que buscar alternativas, ya que lo que quiero es que no salga un reproductor, si no que este oculto. En mi web estoy usando elementor para editar. Necesito saber como realizarlo, o que me ayuden, sin tocar el tema base

  $22 (Avg Bid)
  $22 Snittbud
  3 bud
  Mobile Browser Compatibility Fixer 5 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm in need of a competent web developer who is experienced with Bootstrap and can troubleshoot issues affecting the mobile browser version of my website. Key Tasks: - Identify and rectify issues causing browser compatibility problems - Ensure full responsiveness across different mobile browsers, particularly Safari, Chrome, and Firefox - Confirm that website's layout is consistent and functional on all devices The initial issue seems to be centered around Bootstrap, and hence, your understanding and experience with this framework is crucial. While I'm not certain if the Bootstrap framework itself is the root cause, your ability to investigate and resolve all possible problems affecting mobile responsiveness is highly sought. Ideal Skills and Experience: - Proven t...

  $167 (Avg Bid)
  $167 Snittbud
  69 bud

  ...Utilize ferramentas para traçar o perfil do público e entender suas necessidades. Monitore as tendências: Fique de olho nas conversas, memes e hashtags que estão em alta para se conectar com a audiência. Planejamento estratégico: Defina objetivos claros e mensuráveis: O que você quer alcançar com as redes sociais? Aumentar o engajamento, gerar leads, vender mais? Crie um calendário editorial: Planeje os posts com antecedência, definindo temas, horários e formatos. Utilize ferramentas de agendamento: Automatize a publicação de posts para otimizar seu tempo. Produção de conteúdo de alta qualidade: Crie posts criativos e relevantes: Utilize diferentes formatos de co...

  $23 (Avg Bid)
  $23 Snittbud
  3 bud

  Docker not working in virtual box of windows 10 OS

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Snittbud
  6 bud

  ...fM/view?usp=drivesdk eu preciso de imagens de alta qualidade: Utilize imagens que mostrem painéis solares instalados em propriedades residenciais e comerciais semelhantes à do cliente em potencial. As imagens devem ser nítidas, bem iluminadas e relevantes para o texto da proposta. Gráficos e tabelas: Utilize gráficos e tabelas para apresentar dados de forma clara e concisa. Certifique-se de que os gráficos sejam fáceis de entender e que as tabelas sejam bem formatadas. Espaço em branco: Utilize espaço em branco para evitar que a proposta pareça muito densa e difícil de ler. Isso ajudará a melhorar a legibilidade e a tornar a proposta mais visualmente atraente. Considerações adiciona...

  $47 (Avg Bid)
  $47 Snittbud
  10 bud

  I'm in need of an expert to assist with the following project. - My current POS system, an Ingenico, is frequently crashing and it's impacting the smooth operation of our sales process. - I need the POS system to be downloaded on my preferred Operating System, Windows - In addition, I need you to diagnose and resolve the frequent cras...My current POS system, an Ingenico, is frequently crashing and it's impacting the smooth operation of our sales process. - I need the POS system to be downloaded on my preferred Operating System, Windows - In addition, I need you to diagnose and resolve the frequent crashing issue The ideal candidate for this project should be experienced with POS systems, have a strong understanding of Windows OS, and the ability to troubleshoot an...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snittbud
  24 bud

  Hi there! I'm seeking an expert in Python and VBA who can develop a real-time data statistical analysis tool for use on Windows. The tool must be able to process financial data. Though the format of my data wasn't specified, please be ready t...process financial data. Though the format of my data wasn't specified, please be ready to handle a diverse range of formats, including but not limited to CSV files, SQL databases, and Excel files. Skills and Experience: - Mastery of Python and VBA - Experience with statistical data analysis - Familiarity with financial data - Proficiency in handling diverse data formats. - Skill in working on Windows OS. Ultimately, I require a reliable system for my ongoing financial data analysis needs. Your track record of similar success...

  $7 (Avg Bid)
  $7 Snittbud
  2 bud

  I'm seeking an expert in Python and VBA who can develop a real-time data statistical analysis tool for use on Windows. The tool must be able to process financial data. Though the format of my data wasn't specified, please be ready to handle a ...process financial data. Though the format of my data wasn't specified, please be ready to handle a diverse range of formats, including but not limited to CSV files, SQL databases, and Excel files. Skills and Experience: - Mastery of Python and VBA - Experience with statistical data analysis - Familiarity with financial data - Proficiency in handling diverse data formats. - Skill in working on Windows OS. Ultimately, I require a reliable system for my ongoing financial data analysis needs. Your track record of similar success...

  $17 (Avg Bid)
  $17 Snittbud
  11 bud

  ...The system requires a set of specific programming requirements such as customisable user interface, integration with existing POS software, real-time inventory management, and OS download. - Installation: The installation could be a mix of fixed and remote installations, so you must have experience with both. Additionally, the system requires security features like encryption of sensitive data, secure remote access, and user authentication. Ideal Skills: - Prior experience in programming POS systems - Proficient in customizing user interfaces - Strong background in real-time inventory management - Knowledge of OS download for Ingenico iwl250 GPRS - Proven experience in installing POS systems remotely and on fixed locations - Expertise in implementing security feature...

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr Snittbud
  9 bud
  Chrome Developer 5 dagar left
  VERIFIERAD

  I want to build custom chromium browser bundled with my webapp. We dont want to use any framework like electrom due to business decisions. Below are the requirements: 1. Bundle webapp with custom chromium build. When the browser is opened then the webapp should be opened by default 2. Remove chromium tabs and url bar. these are not needed since we always open our webapp

  $244 (Avg Bid)
  $244 Snittbud
  7 bud

  Lanaçamos anúncios e vídeos promocionais com jogos e promoções da empresa diariamente, inclusive gameplays de múltiplos jogos. Precisamos de videomaker com habilidade de criar vídeos com 3D de alta qualidade e em grande quantidade. Home office ou presencial, envie sua oferta de salário.

  $1664 (Avg Bid)
  $1664 Snittbud
  17 bud

  ...my Google Chrome browser, two days ago. Being a macOS user and having multiple accounts on my browser, I have not tried any troubleshooting steps so far. Fortunately, I maintain a full system backup, which could be utilized for restoration. Key Points: - The disappearance of the bookmarks was sudden and unexplained, so this may require more advanced recovery methods. - Expertise in macOS is crucial, as the recovery should be compatible with this operating system. - The presence of multiple accounts on Chrome might complicate the recovery process, so understanding how to navigate this is essential. - Your deep understanding of Google Chrome's architecture is required to successfully retrieve the lost bookmarks from my full system backup. Ideal Skills: - Proficiency i...

  $163 (Avg Bid)
  $163 Snittbud
  9 bud

  IMMEDIATE REQUIREMENT I'm in need of a photographer to cover a life science conference. No knowledge os science is needed as pictures of slides presented should be captured well. Dates: 19-20 Sep (2 days) Location: San Diego Budget: $300/day Travel, F&B, and accommodation will be provided. Please come prepared to share some examples of previous work, especially that related to indoor events.

  $500 (Avg Bid)
  Lokalt Brådskande
  $500 Snittbud
  1 bud

  I need an expert in Selenium to automate functionality testing of our web application. This project aims to ensure the application functions as expected with regular, automated testing. Key Responsibilities: - Developing automated functions testing for our web application...Selenium to automate functionality testing of our web application. This project aims to ensure the application functions as expected with regular, automated testing. Key Responsibilities: - Developing automated functions testing for our web application - Ensuring tests are compatible with Google Chrome. Ideal Skills: - Proficient with Selenium - Familiar with functionality testing. - Reliable and consistent test development. Previous experience with Selenium-based functionality testing in Chrome is ...

  $15 (Avg Bid)
  $15 Snittbud
  29 bud

  We are looking for candidate from Hyderabad City only. I'm in need of a skilled system administrator who can manage a small infrastructure across Windows, macOS and Linux operating systems. The key tasks include server maintenance, network troubleshooting, software installation and updates, and configuring our server. Key aspects of the project include: - Supporting multiple operating systems: You should be experienced in working with Windows, macOS, and Linux. - System maintenance: Regular maintenance of our servers is essential for smooth operations. This includes updates and ensuring all systems are secure. - Network troubleshooting: You'll be responsible for keeping our network up and running. Troubleshooting issues as they arise is crucial. - Software installation and updat...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Snittbud
  6 bud

  I need a Blazor application, like a teleprompter, that allows users to control the scrolling of text by reading out loud the text. When the user stops reading, the scrolling stops. When the user starts reading again, the text should resume scrolling. It should be specifically designed for web browsers, being compatible with Google Chrome, Mozilla Firefox, and Microsoft Edge. Key requirements include: - A voice activated scroll feature that operates when the user finishes reading a line of text. The text should then automatically scroll upward. - If a user misses a word or line of text, but starts reading the next line, the scrolling should resume from the new line. - The application should be responsive, efficient, and user-friendly. The successful freelancer should have exper...

  $61 (Avg Bid)
  $61 Snittbud
  12 bud

  MAX $60 As a business owner, I'm looking for a skilled freelancer to help me transfer an application from my old Windows server to a new one. The server is currently running on Windows OS and the application is built with Visual FoxPro 9 and ASP.NET Key Requirements: - Proficiency in Windows server management and application migration. - Experience with Visual FoxPro 9 and knowledge of its compatibility requirements. The new server must have the following installed: - ASP.NET Framework 3.0 or higher - Visual FoxPro 9 - Office 2019 Please make sure to include in your proposal any related experience and specific skills that make you a suitable candidate for this project. Project Description I'm currently in a bit of a tight spot. A Windows Server 2016 web application...

  $55 (Avg Bid)
  $55 Snittbud
  16 bud

  I having a Application project on vitis that i need to run to see the result on zynq zedboard . Since i dont have the board , im looking for someone to run it and instruct me how to set up the zedboard to run the project. Im working on Windows OS

  $25 (Avg Bid)
  $25 Snittbud
  5 bud
  Modify Excel Macro for macOS 4 dagar left
  VERIFIERAD

  I have an Excel file with a macro that I need to be updated for compatibility with Excel for Mac 2019 or later. The current macro's compatibility with macOS is unknown to me, and I ...Excel file with a macro that I need to be updated for compatibility with Excel for Mac 2019 or later. The current macro's compatibility with macOS is unknown to me, and I need an expert to assess and modify the code as needed. Key Requirements: - Update the existing macro for compatibility with Excel for Mac 2019 or later. - Ensure the modified macro functions correctly on a MacBook Pro 2018 intel OS Ventura. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Excel VBA and macros. - Extensive experience in adapting macros for cross-platform compatibility. - Knowledge of macOS compatibility issue...

  $27 (Avg Bid)
  $27 Snittbud
  25 bud
  URL Script List Generator Software 4 dagar left
  VERIFIERAD

  ...at a time and run specifically on Windows. Key requirements include: - Extracting scripts: The software should be able to seamlessly access the provided URLs and list the scripts used on each page. - Bulk processing: The software should be capable of handling a significant amount of URLs, up to 1000 at once. - Windows compatibility: It is essential that the software is designed to run on Windows OS. Website Accessibility: - Restricted access: Websites that require restricted access or login should be identified and reported separately. The software should skip such pages and indicate them as inaccessible. Ideal candidates should possess: - Proficiency in software development and experience in creating similar tools. - Familiarity with web scraping, data extraction, and bulk pr...

  $489 (Avg Bid)
  $489 Snittbud
  81 bud

  I've been having an issue with the tabs on my website. They're not opening when clicked. Site: Some more details: - There are no error messages displayed when attempting to open the tabs. - I've tested the tabs on Chrome, Firefox, and Safari. I'm looking for a skilled developer who could troubleshoot the issue and make the tabs functional again. The ideal candidate should possess: - Proficiency in HTML and JavaScript. - Experience in debugging and troubleshooting similar issues. - Familiarity with cross-browser compatibility testing. This is a relatively small project and shouldn't take much time for someone with the right expertise.

  $22 (Avg Bid)
  $22 Snittbud
  48 bud
  Software Program Beta Testing -- 2 3 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm looking for a skilled software tester to help with the beta testing of my latest software program. Key Requirements: - The software program is designed for Windows operating system, so you need to be well-versed with this environment - The main focus of the testi... Key Requirements: - The software program is designed for Windows operating system, so you need to be well-versed with this environment - The main focus of the testing should be on the performance and speed of the program Ideal Skills and Experience: - Previous experience in software testing, especially beta testing, is highly preferred - Strong understanding and experience working with Windows OS is a must - Ability to analyze and report on software performance and speed, providing actionable recommendations ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Snittbud
  15 bud
  Software Program Beta Testing 3 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm looking for a skilled software tester to help with the beta testing of my latest software program. Key Requirements: - The software program is designed for Windows operating system, so you need to be well-versed with this environment - The main focus of the testi... Key Requirements: - The software program is designed for Windows operating system, so you need to be well-versed with this environment - The main focus of the testing should be on the performance and speed of the program Ideal Skills and Experience: - Previous experience in software testing, especially beta testing, is highly preferred - Strong understanding and experience working with Windows OS is a must - Ability to analyze and report on software performance and speed, providing actionable recommendations ...

  $22 (Avg Bid)
  $22 Snittbud
  13 bud

  I am in need of a Windows compatible automation software that can efficiently handle a range of tasks including data entry, file management, and email/notification management. I need the project completed as soon as possible. Key Requirements: - Windows Compatibility: The software should be designed to run smoothly on Windows OS. - Multiple Task Automation: The software should be capable of automating data entry and processing, file management, as well as email and notification management. - Quick Turnaround: The project ideally should be completed ASAP. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Windows software development. - Prior experience in developing automation software. - Strong understanding of data entry, file management, and email handling processes. Please bid ...

  $537 (Avg Bid)
  $537 Snittbud
  52 bud

  ...such, the ideal candidate should have a strong understanding of OpenCV and related concepts, as well as experience with automation on WhatsApp. They should be able to quickly pinpoint the issue and implement the appropriate solution. - Windows proficiency: The automation is running on a Windows platform. The ideal candidate should be familiar with the quirks and intricacies of automation on this OS. - Node.js expertise: The script is written in Node.js. The freelancer should have comprehensive experience with this language, and be able to navigate and debug scripts in this environment. - Problem-solving skills: The ability to identify and fix problems quickly and efficiently is crucial for this project. The candidate should be able to troubleshoot and resolve issues effectivel...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Snittbud
  3 bud

  Creating thumbnails and banners for Google Chrome Extension Thumbnail 440*280 The main task when drawing this banner is to force users to pay attention to your extension. This banner should be simple, minimalistic, and immediately convey the general essence of the extension. Also, this banner should attract attention. - Use contrast background - Use logo and name: “Time Zone Meeting Planner. - Size: 440*280 - Format: png Big banner (screenshot) 1280*800 A simplified screenshot of the extension conveying the essence of the product, and not necessarily all the functionality of the product. - Use a screenshot, remove all secondary elements (settings, offset, etc) - Draw a mouse and its movement while selecting time - Use text: “Find the best meeting time across ...

  $96 (Avg Bid)
  $96 Snittbud
  84 bud

  ...the build and ensure the project can be built without any failures. Specifically I am just facing issues configuring the build path and hence getting a Gradle Error Marker for which I have attached a screenshot below. In my opinion the problem just lies in creating the Environment Variables or properly using the correct JDK version required for the task to be completed Note: I am using a Mac OS Ideal skills and experience for this job include: - Extensive experience with Liferay and Gradle, particularly with versions 7.4 or later and 6.x or later respectively. - Proven track record of resolving complex build issues in Liferay projects. - Strong understanding of build optimization techniques. - Excellent problem-solving skills and attention to detail. - Ability to provide pa...

  $9 - $15 / hr
  $9 - $15 / hr
  0 bud

  VM CREATION (1 VPS BIND) os CentOS 8 & 9 Stream MINIMAL Direct installation or converted from CentOS 8 Linux. (Recommended) panel add install: nginx server VARNICH APACH very important !!!!!snaphopt image creation just servers working (just os) (without admin panel)!!!I want to be able to do restores, for a new installation of another panel, if necessary.! !!! !! !!!!!! link to server add SSL ADD ALL PHP CGI AND FMP (latest 6 versions)PHP AVAILABLE FOR CUSTOMER FOR ALL SERVER ADD PHP VERSION 7.9 PACHT FMMPEG add latest version change SSH22 port verification example: ns1 . add IP.: add a Mac machine adds IP.: adds mac Example of adding HOSTENAME: my

  $30 (Avg Bid)
  $30 Snittbud
  9 bud
  Website Consolidation Specialist 3 dagar left
  VERIFIERAD

  I have two websites that need to be merged with a main focus on consolidating information. The current websites are different in design and...organizational and prioritization skills - Ability to understand and implement user-centric content organization - SEO's also need to link seamlessly Please let me know your experience with similar projects and your approach to this particular task. Your input on the best ways to consolidate the information and prioritize content is highly appreciated. Website language is: - Linux AMI > OS - PHP > web and back-end - NodeJS > ICS - > ICS & Warehouse App - Ionic v1 > Warehouse App - Apache > web server - Database: MySQL Aurora - AWS hosted, leveraging EC2, RDS and S3 - Front-end is custom framework mix of ...

  $4012 (Avg Bid)
  $4012 Snittbud
  74 bud

  I am looking for an experienced React JS developer to convert a Figma design along with a couple of images into a fully responsive and interactive web application. Key Requirements: - Conversion of 1 Figma design and 2 images into an interactive web application - The web application should be fully responsive and compatible with all major browsers including Google Chrome, Mozilla Firefox, and Safari - Implement user authentication functionality Ideal Skills and Experience: - Proficiency in React JS and modern front-end technologies - Experience in converting Figma designs into interactive web applications - Strong understanding of UI/UX principles - Ability to implement user authentication features - Knowledge of responsive web design and cross-browser compatibility Your role wil...

  $323 (Avg Bid)
  $323 Snittbud
  60 bud

  I will send you video showing the problem but you need to have iphone to replicate and solve it.

  $21 (Avg Bid)
  $21 Snittbud
  48 bud

  ...for Firefox, Chrome and the new Edge browser. To ensure compatibility with the latest browser standards, we are looking for an experienced freelancer to perform the migration of our browser extension to the latest Manifest V3. Project scope: • Analysis of the current implementation of the browser extension • Migration of the extension from Manifest V2 to Manifest V3, taking into account the current functionality and security standards • Review and customization of the code to address potential compatibility issues • Performing tests to ensure that the migrated extension works properly and that security is guaranteed It is also required to perform an update from Angular 1 to the latest version. It's important that the extensions still work...

  $1150 (Avg Bid)
  $1150 Snittbud
  90 bud

  I am in need of a skilled developer to build a YouTube shorts editor. This editor needs to be compatible with both Windows and MacOS operating systems. Key Functionalities: - Ability to overlay text on shorts - Include transition effects - Incorporation of sound effects The e...editor. This editor needs to be compatible with both Windows and MacOS operating systems. Key Functionalities: - Ability to overlay text on shorts - Include transition effects - Incorporation of sound effects The editor does not require a wide variety of output file formats, as the user opted out of answering related questions. Ideal candidate: - Familiarity with YouTube shorts - Experience in OS compatible software development - Knowledge of text overlay, transition effects, and sound effects in...

  $230 (Avg Bid)
  $230 Snittbud
  9 bud

  ...needed AI access and License accounts. I am seeking a proficient developer to create an AI-based tool that automatically animates, lights and composes CG characters into a live-action scene using AI and Machine learning. Using all the proper rigging of the the 3D Characters. I'm also needing you to create an AI-powered video dubbing feature for this software that can operate smoothly on Windows OS. This software should have the capability to dub videos into over 100 languages, making it a tool of immense value for content creators, filmmakers, and marketers looking to reach a global audience. I will need other features that top Ai dubbing software programs have. I will what those are with the bidders that demonstrate they have the ability to build what I need. This to...

  $2500 - $4500
  Försegla Sekretessavtal
  $2500 - $4500
  22 bud

  I'm in need of a talented JavaScript developer to create a Chrome extension that has user authentication and productivity features. Key Functionalities: - User Authentication: Users should be able to create accounts and log in using credentials. Additionally, there should be a password reset functionality. - mainly related to productivity Ideal Skills: - Proficient in JavaScript, particularly in developing Chrome extensions - Prior experience in implementing user authentication systems - Familiarity with productivity tools and analytics - Strong communication skills to collaborate effectively on the project Please bid if you have a strong foundation in JavaScript and experience with creating similar Chrome extensions.

  $52 (Avg Bid)
  $52 Snittbud
  6 bud