Chef configuration managementJobb

Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  5,000 chef configuration management jobb har hittats, med prissättning USD

  ...sömlöst och effektivt för att möta kundens specifika behov. Nödvändiga systemkunskaper: Vi letar efter kandidater med följande expertis inom SAP S4/HANA: - MM/SD-modul: Din förmåga att hantera och optimera försäljnings- och distributionsprocesser är avgörande, och du kommer att vara nyckeln till att säkerställa smidiga affärsflöden. - SCM (Logistikmodul): Din kunskap om logistik och supply chain management kommer att vara essentiell för att säkerställa en effektiv och pålitlig leveranskedja. - FI/CO-modul: Din förmåga att hantera finansiella och kontrollrelaterade processer kommer att bidra till att upprätthålla en sund ekonomisk struktur. Krav: - Djup...

  min $50 / hr
  min $50 / hr
  0 bud
  Web development Avslutades left

  Jag vill ha en ny webbsida Bara bygga den Landningssida Jag håller på att starta egen firma inom talent management (typ Human resources) och kommer erbjuda tjänster och rådgivning inom det. Exempel på hemsida som ser ut nått åt det hållet jag vill ha är: För tillfället behöver det bara vara en sida som beskriver den service jag erbjuder. Så enbart informativ till en början. Samt en kontanktaktruta.

  $511 (Avg Bid)
  $511 Snittbud
  19 bud

  dfs ds adfsadfs adfs adsf adfs adfs adfs adfs

  $157 - $472
  $157 - $472
  0 bud

  RGP är ett konsultbolag inom Finance & Accounting, Human Resources, Information Management och Supply Chain. I våras satte vi upp en blogg under domänen där vi vill publicera content relevant för våra kunder och nära vår affärsverksamhet. Detta är dock för tidskrävande för oss att göra in-house så därför letar vi efter någon som kan agera redaktör och vara den drivande motor i arbetet från idé till publicering. Vi tänker att vi vill publicera två artiklar i månaden. Grundjobbet kommer att göras av våra konsulter men i rollen kommer det också innefatta korrekturläsning, editing, förslag på illustrationer osv. Vi ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Snittbud
  1 bud
  Event Management Avslutades left

  Function Sheets / Budgeting & Overall event management

  $1151 - $1918
  $1151 - $1918
  0 bud

  website skills, marketing, etc...

  $255 (Avg Bid)
  $255 Snittbud
  4 bud

  Manage our social media pages

  $26 (Avg Bid)
  $26 Snittbud
  1 bud
  project management Avslutades left

  lalalandet

  $10 (Avg Bid)
  $10 Snittbud
  1 bud
  Alexandra Promotion Avslutades left

  Projektet går i grund och botten ut på att marknadsföra/promota en sångerska som heter Alexandra. Alexandra har varit verksam i ett tag nu men på grund utav tidsbrist och bristande management bland annat så har hennes karriär lagts på is. Hennes nya management har i samarbete med hennes familj och andra representanter beslutat att med krafttag få i gång karriären på nytt. För att göra detta så behövs givetvis en hemsida. Det är viktigt att hemsidan har alla de funktioner som de allra bästa sidor har efter som vi planerar att göra det till mer än bara en hemsida. Följande bör ge en liten bild utav vilka ramar vi förväntar oss att operera inom: ...

  $661 (Avg Bid)
  $661 Snittbud
  1 bud

  Vill skapa en hemsida där kunder skriver in uppgifter i en fördefinierat mall. Kunderna skall kunna spara sin "mall" i molnet med egen inloggning. Det måste finnas någon typ av management verktyg för att kunna administrera användarna och deras information. Informationen skall sedan kunna skickas till andra leverantörer på ett smidigt sätt. I framtiden vill jag ha en app som kan uppdatera kundernas information på ett enkelt sätt. Sidan måste kunna hantera många språk, men svenska och engelska till att börja med. Det måste vara enkelt att lägga till fler språk.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snittbud
  1 bud

  Steg 1: Ta fram en hemsida där kunden kan logga in och lägga in information utifrån en vald mall. Antal kunder: ca 100.000 Mängd data per konto/ max 0.3 MB Steg 2: Det hade varit bra om kunden även kan komma åt sin "mall" från en app (iphone/ipad). Steg 3: Ett management interface/verktyg för att kunna knyta informationen till rätt leverantör/partner (externa bolag). Dvs att externa bolag skall få del av relevant information.

  $364 (Avg Bid)
  $364 Snittbud
  5 bud
  DeOps Engineer for Video SaaS 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...Python, Linux, video rendering technologies, FFMPEG, and Kubernetes. You will be responsible for managing our infrastructure, ensuring seamless video rendering workflows, and maintaining the overall health and performance of our systems. Key Responsibilities: Design, implement, and manage scalable infrastructure on AWS. Develop and maintain CI/CD pipelines. Automate system provisioning, configuration management, and application deployment. Optimize and manage video rendering workflows using FFMPEG. Implement and manage container orchestration using Kubernetes. Monitor system performance and troubleshoot issues. Collaborate with development teams to ensure seamless integration and deployment of applications. Ensure security and compliance best practices are followed. Requir...

  $579 (Avg Bid)
  $579 Snittbud
  53 bud

  Project details as per our chat: 1. New Product Service page 2. Membership subscription management page

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr Snittbud
  1 bud

  I am seeking...the project involves the creation of a complex system. - Proficiency in custom coding is essential, as this project requires implementing complex rules and features which cannot be covered by built-in functions. - Experience with TradingView's platform is expected, as the system will be implemented directly on it. As i wanted a bridge software between trading view and trading terminal with risk management and moneymanagment features as in ninjatrader 8 The ideal freelancer for this project should have a proven track record of successfully building advanced trading systems, with in-depth understanding of custom coding processes. I'm looking forward to working with a professional who can help engage with the complexities of this system, and deliver a solution...

  $255 (Avg Bid)
  $255 Snittbud
  8 bud
  Comprehensive ERP Software Sales 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...designed with extensive inventory, financial, and human resources management capabilities. Key requirements include: - **Functionality**: - **Inventory Management**: Tracking, managing, and optimizing inventory across multiple locations. - **Financial Management**: Comprehensive accounting tools for budgeting, forecasting, and reporting. - **Human Resources Management**: HR module that includes employee data, payroll management, and benefits administration. - **Industry Specific Features**: - **Manufacturing**: Tools to manage production, supply chain, and quality control. - **Retail**: Point of Sale systems, inventory tracking, and customer relationship management. - **Healthcare**: Patient records management, billing, an...

  $750 - $1500
  $750 - $1500
  0 bud

  I'm seeking a PHP backend developer who can spearhea...PayPal, Stripe, and Square would be a significant advantage. The ideal candidate for this project should possess the following skills and experience: - Extensive PHP backend development experience - Considerable knowledge and hands-on experience in API integration, specifically payment gateways - In-depth understanding of secure and efficient code practices, server optimization, and database management (although this particular task primarily focuses on API integration). This project offers an exciting opportunity to leverage your PHP development and API integration skills, and directly contribute to the user experience of our platform. Your expertise will play a crucial role in ensuring secure and seamless transactions...

  $94 (Avg Bid)
  $94 Snittbud
  19 bud

  I'm looking for a detail-oriented freelancer who can help me manage and update my inventory data on a daily basis using Excel. Additionally, I need some reports ...updated data. Key Responsibilities: - Daily updating of product names, quantities, and prices in Excel - Generating daily reports on sales trends and inventory levels - Developing predictive reports to identify items that are likely to go out of stock soon Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Excel and data management - Strong attention to detail for accurate data entry - Ability to interpret data and generate meaningful reports - Experience in inventory management and predictive analytics would be a plus. If you've got a keen eye for numbers and can help me with these tasks on a daily basis,...

  $237 (Avg Bid)
  $237 Snittbud
  8 bud

  I'm seeking a competent React Native developer to build an investment portfolio management app entirely focused on portfolio tracking. This app would primarily be expected to: - Monitor asset value in real time: Keep track of each investment's current worth with up-to-date market data. - Provide comprehensive investment performance metrics: Keep users informed about the status of their investments by integrating features that offer detailed metrics of performance. - Create an asset allocation chart: Visualize the distribution of assets within the portfolio and help users better understand their investments. Applicants must have a strong background in React Native and a keen understanding of finance and investment principles. Previous experience in building similar apps i...

  $736 (Avg Bid)
  $736 Snittbud
  26 bud

  I am in need of a content writer who can assist me in creating engaging and informative content specifically on business and finance. Key Requirements: - Develop content that is both informative and engaging for a business and finance audience - Ens...and finance audience - Ensure all content is original, well-researched, and error-free - Experience or a good understanding of the business and finance domain is highly preferred Ideal Skills: - Exceptional writing skills - Prior experience in business & finance content writing - Ability to conduct thorough research on the given topic - Keen attention to detail - Strong communication and time-management skills Please note that the primary goal of the content is not specified, so creativity and flexibility in content creation ar...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  22 bud

  I'm looking to have a website built that serves as an aggregator for interior designers and craftsmen, allowing my customers to conveniently book appointments with them through the platform. Key Functionalities: - Appointment Booking System: The system should allow clients to book appointments with designers and craftsmen directly on the website. Appointments s... Designers and craftsmen should be able to provide their availability, allowing customers to select a suitable time slot easily. Ideal Freelancer: - Proficient in back-end and front-end web development - Experience in building complex booking systems - Familiar with user interface design and user experience - Knowledgeable in search functionality implementation - Previous work with profile management systems would ...

  $399 (Avg Bid)
  $399 Snittbud
  21 bud

  As the owner of a restaurant chain, I'm looking for an Excel professional to create a comprehensive workbook to manage my restaurant's inventory and purchase orders. The main features that need to be included are: - Inventory tracking for 100+ different stock items - Purchase order management - Daily indenting - Stock balance - Low stock notifications for my 2 outlets The ideal freelancer for this project should have extensive experience with Excel, particularly in creating inventory and purchase order management systems. An understanding of restaurant operations would be a bonus. Additionally, the workbook should have reporting features that offer better visualization of stock movement. This should include pivot table reports, a graphical representation of stock...

  $107 (Avg Bid)
  $107 Snittbud
  10 bud

  I'm in search of a large group of Indian freelancers with a chef, nutritionist, or food industry background. The objective is to leverage their social media presence to amplify our cooking oil's visibility and drive sales. Key expectations from the freelancers include: - Product Endorsements: The freelancers will be required to promote and endorse our cooking oil on their social media accounts. - Recipe Creation: The freelancers should create innovative and appealing recipes using our cooking oil, and share them on their platforms. - Cooking Tutorials: The freelancers will also develop cooking tutorials featuring the use of our oil. The core goals of this influential marketing campaign are to increase product sales, enhance brand visibility, and educate consumers about t...

  $297 (Avg Bid)
  $297 Snittbud
  2 bud

  ...should be capable of understanding and processing natural language inputs. - Dialog management: An essential requirement is that the prototype can manage dialogues effectively. - Model performance: The overall objective is to assess the performance and efficiency of the model. - RAG: The prototype should follow the RAG (Red, Amber, Green) rating system for providing feedback and user interaction. Ideal skills and experience for this project: - Proficiency in Docker and deployment on local servers. - Experience in FastChat implementation or similar chatbot systems. - Knowledge in creating and testing Woz prototypes. - Expertise in speech recognition, natural language processing, and dialog management. - Understanding of model performance evaluation and RAG rating sys...

  $22 (Avg Bid)
  $22 Snittbud
  3 bud

  I need a professional (female) to manage my customer relationship platform, specifically utilizing ZO...with these is crucial. Ideal Skills and Experience: - Proficient in ZOHO CRM - Expert in data entry - Previous experience with WhatsApp Marketing and Email Marketing Key Responsibilities: - Manage and update customer data in ZOHO CRM - Develop and execute WhatsApp Marketing and Email Marketing campaigns through the CRM Your main goal in this role would be to enhance our customer relationship management process and increase our sales through effective marketing strategies. This role is a full time opportunity at our company and the office location is Sector 50, Gurgaon. Salary: 4-5 Lpa Candidate living in Gurgaon or open to relocate is preferred. To apply, share your resume to...

  $258 (Avg Bid)
  $258 Snittbud
  2 bud

  I'm in need of an expert to help me with various project management tasks, specifically focusing on EVM and QMP. - Key Tasks: - Setting up performance measurements - Analyzing project performance - Project forecasting Your role will be to guide and support me in these tasks, ensuring that the projects are on track, and advise me on how to manage the budget effectively. A solid understanding of EVM and project management is essential. Your input will be crucial to the success of the project.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Snittbud
  1 bud

  I'm in need of a desktop-based POS software tailored for a single location restaurant. The system should be user-friendly and efficient, delivering seamless order management, inventory tracking, and table reservations. Key Features: - Order Management: The software should handle the entire ordering process effectively. - Inventory Management: It should monitor stock levels, facilitate stock ordering, and generate reports. - Table Reservations: It should allow for easy reservation of tables and provide a clear overview of reservations. Additional Requirements: - Design: A modern and intuitive interface that's easy for staff to use. - Security: It must ensure data privacy and protection from unauthorized access. - Reports: Capability to generate sales and in...

  $92 (Avg Bid)
  $92 Snittbud
  4 bud

  I'm looking for an experienced developer who can integrate the ABC Electricity Board API with Quickfms, our facility management system. This project has a few key requirements. - **Real-time Billing Information**: The integration should enable our Quickfms system to pull and display real-time billing information from the ABC Electricity Board's API. - **Power Consumption Analytics**: I need the system to gather and display power consumption analytics in different time frames, specifically including hourly, daily, and monthly data. This should help us in better understanding and managing our power usage. - **Outage Notifications**: Another key feature of this integration is to receive outage notifications. This will help us in ensuring that we are always up-to-date with ...

  $312 (Avg Bid)
  $312 Snittbud
  7 bud

  ...need of an expert who can craft a shell script for my Mac OS that will automate the process of backing up my multimedia files, specifically photos, videos, and audios. The script should be capable of preparing and organizing these types of files for storage onto an external hard drive. Ideal Skills and Experience: - Proficiency with shell scripting on Mac OS is crucial - Experience with file management and file backup operations - An understanding of multimedia file formats (photos, videos, audios) - Familiarity with writing scripts that interface with external hard drives Your script should robustly handle the task of backing up multimedia files without my involvement beyond initial setup or changes to settings. It should also produce clear, user-friendly notifications or ...

  $97 (Avg Bid)
  $97 Snittbud
  8 bud

  I'm looking for a writer with a strong background in marketing management to assist me with a project. The task involves creating a concise document that's less than 1000 words. Key Requirements: - Marketing Management Expertise: You should have a solid understanding of marketing principles, strategies and their applications within the scope of management. - Proven Experience: Demonstrable experience in writing about marketing management strategies is highly preferred. - Concise Writing: The document should be succinct and to the point, while still covering all necessary aspects of the topic. Your application should primarily showcase your experience in similar projects. Please do not hesitate to provide any relevant samples or references.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  9 bud

  I'm in need of a talented digital marketer to help me boost my brand's visibility among young adults (18-24). The primary objective of this campaign is to raise awareness of my brand. I'm looking for assistance in three main areas: - Social Media Management: Crafting engaging posts and ensuring a consistent posting schedule across platforms. - SEO: Optimizing my website and content for better visibility and organic traffic. - Content Creation and Copywriting: Developing compelling, on-brand content for various digital channels. I'm seeking a professional with a proven track record in these areas, particularly in targeting young adults. Experience in brand awareness campaigns is a big plus. Let me know how you can help me achieve my goals.

  $210 (Avg Bid)
  $210 Snittbud
  35 bud

  I'm seeking to buy a salon management software. The system I am in need of must be comprehensive and flexible, suitable for a medium-sized salon with 6-15 staff members. Key Features Required: - Appointment Scheduling: The software should enable easy scheduling of appointments for clients and staff members. - Staff Management: It should have a staff management module that simplifies tasks such as rostering and tracking individual performance. - Inventory Management: The software must include a feature that allows for the tracking of salon inventory to ensure timely reordering and stock control. - Accounting: An accounting module that integrates seamlessly with the other functions to streamline financial management. - Loyalty Card: The system should ...

  $3998 (Avg Bid)
  $3998 Snittbud
  40 bud

  I'm in need of qualified professionals specializing in a range of digital marketing areas to help drive our business forward. The ideal candidates will have solid experience and expertise in SEO, Performance Marketing, crafting Newsletters, LinkedIn management and branding, Email Marketing and above all, proficient in creating strategies for Lead Generation. Primary objectives: - Enhancing our website traffic - Improving organic search rankings - Boosting our lead generation and conversion - Improving overall brand presence Our target audience is strictly Business to Business (B2B), hence a deep understanding of B2B marketing strategies and excellent industry-specific best practices knowledge is highly desirable. I look forward to connecting with dynamic individuals ready ...

  $197 (Avg Bid)
  $197 Snittbud
  19 bud
  Trophy icon Social Media & Content Team 6 dagar left

  I'm in need of a dynamic team to help me manage and create content for my social media platforms. Key Responsibilities: - Social Media Management: We're looking for a team that can handle our presence on Facebook, Instagram, Twitter and any other relevant social media sites. Consistent engagement and community management is essential. - Content Creation: The team should be able to come up with diverse content that aligns with our goals and image. This includes product promotions, industry news and educational content. Ideal candidates will be experienced in social media management and content creation, especially in areas of product promotion, industry news and educational content. They should be creative, proactive, and have an understanding of our brand a...

  $6 (Avg Bid)
  $6
  3 bidrag
  Social Media Account Management 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm looking for a social media professional to help manage our sicial media accounts. Responsibilities: - Regularly monitor and create accounts and posts - Create and schedule posts that align with our brand - Provide recommendations on improving our social media presence The ideal candidate should have: - Proven experience in managing Instagram and Twitter accounts - Strong understanding of social media algorithms and trends - Excellent communication and creative skills Please note that your past working experience will be very important as I'd like to see a portfolio of your work prior to making a hiring decision.

  $139 (Avg Bid)
  $139 Snittbud
  52 bud

  I'm in urgent need of a MikroTik expert to configure and set up a large, enterprise-level network. The scope of the project includes network configuration and firewall setup. BGP, backup failover Key Responsibilities: - Network Configuration: You'll be responsible for setting up the network, ensuring it's secure, stable and high performing. This will involve configuring different components of the network to ensure seamless communication and optimal throughput. - Firewall Setup: Setting up a robust and secure firewall to protect the network from unauthorized access is essential. You should have a strong understanding of different firewall configurations and best practices for securing large networks. Ideal Candidate: - Extensive Experience: Please include d...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Snittbud
  9 bud

  I'm looking for an experienced web designer to update my existing website. The work will involve des...and minimalist style, as well as content updates. The delivery should be a seamlessly integrated and visually cohesive website that retains its current structure. You will not be required to add new pages; just enhance the existing ones. Ideal skills and experience: - Proven experience in web design, ideally with a portfolio showcasing modern and minimalist websites. - Proficiency in content management systems (CMS) to facilitate smooth content updates. - An understanding of user experience (UX) and user interface (UI) design principles to enhance website usability. - Strong communication skills, as I value a collaborative approach and clear, proactive communication througho...

  $77 (Avg Bid)
  $77 Snittbud
  58 bud

  I am currently working with a Windows Server 2012 that hosts more than 10 websites. I am in need of an experienced professional to perform adjustments on the IIS configuration, specifically the application pool settings. Skills and Experience: • In-depth knowledge of Windows Server 2012 • Significant experience with IIS configurations • Proven track record managing high volume servers • Proficient with application pool settings adjustments We want migrate the server to Windows Server 2019. Please provide examples of similar projects you have worked on in the past.

  $252 (Avg Bid)
  $252 Snittbud
  5 bud

  I'm in urgent need of an integrated Applicant Tracking System (ATS) and Interview Scheduling Software. As a recruiter, my primary requirements for this software are: - **Resume Management:** The ability to track and manage resumes, CVs, and other applicant documents efficiently. - **Interview Scheduling:** A feature that facilitates the scheduling of interviews, ideally with calendar integration to avoid conflicts. - **Candidate Communication:** A system that allows for easy communication with candidates - be it to schedule interviews or provide status updates on their application. The user interface should be: - **Clean and Simple:** I need a system that is easy to navigate and won't be overwhelming for my team to use. I need this project completed **ASAP**. The idea...

  $231 (Avg Bid)
  $231 Snittbud
  5 bud

  As an emerging mobile game developer, I'm seeking Game Experience Officers who can help ensure our game's fluency and overall player experience. Key Responsibilities: - Focusing on game fluency - Providing player support - Assisting in community management Ideal Candidate: - A beginner-level of game fluency is required. I'm looking for someone who can understand the game mechanics from an entry level and can provide support accordingly. - Understanding of mobile gaming and a passion for player support and community management. - Excellent communication skills, as you will be dealing directly with players and community members.

  $149 (Avg Bid)
  $149 Snittbud
  8 bud

  I'm seeking a skilled translator to convert technical documents from English to Spanish. The project entails: - Translation: You will be tasked with accurately translating a substantial volume of English technical content to Spanish. - Precision: It's crucial that the translated text is precise and maintains the technical jargon specific to the ind...technical jargon specific to the industry. - Timeliness: A prompt turnaround is vital, so I'm looking for someone who can complete the task swiftly without compromising quality. The ideal candidate should have: - Proven experience in translation, specifically in the technical field. - Native-level proficiency in both English and Spanish. - A keen eye for detail and accuracy. - Excellent time-management skills to meet th...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  17 bud
  Need React JS Developer 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...users to register and log in, view real-time mutual fund data, and make investments directly through the platform. Key Functionalities: - User Registration and Login: Implement a secure user registration and login system to manage user accounts and data. - Live Mutual Fund Data Display: Integrate APIs to display real-time mutual fund data for users to track and analyze. - Investment Portfolio Management: Develop a feature that allows users to make investments directly through the website, track their investments, and manage their portfolio effectively. Design: - I'm looking for a modern, clean, and intuitive design that enhances user experience. I need assistance with designing the layout and user interface. The ideal freelancer for this project should have: - Strong prof...

  $761 (Avg Bid)
  $761 Snittbud
  75 bud

  I am seeking a talented individual to develop a robust Network Management System (NMS) to track and manage key operational aspects of my network. The key outcomes for this endeavor should include: * Monitoring network performance * Troubleshooting network issues * Managing specific network devices, specifically switches and routers Although metrics specifics weren't specified, a capable NMS should be capable of tracking a variety of performance indices. Ideal Skills: * Proficiency in Cisco Packet Tracer and Wireshark Capture * Strong understanding and experience with network management systems * Ability to troubleshoot and manage network devices, specifically switches and routers * Capable of implementing robust monitoring systems to track network performance Havi...

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 bud
  PDF Text Extraction for Database 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I need a tool that can extract text data from PDF documents and structure it for database entry. Key Requirements: - Text Extraction: The tool should be able to extract text data from PDF documents accurately. - Data Structuring: The extracted text data should be structured in a way that's easily loaded into a database. Ideal Skills: - Expertise in PDF text ex...documents accurately. - Data Structuring: The extracted text data should be structured in a way that's easily loaded into a database. Ideal Skills: - Expertise in PDF text extraction. - Proficiency in database structuring. - Familiarity with data processing and formatting for databases. Please note that while the data needs to be structured for database entry, I do not require any specific database management s...

  $65 (Avg Bid)
  $65 Snittbud
  16 bud

  I'm seeking a skilled software developer to create a comprehensive agro-management software for personal use. This tool will essentially automate various tasks and enhance my productivity in managing the agricultural and livestock aspects of my personal land. Key Features Required: - Comprehensive crop management with advanced tracking capabilities. - Accurate harvest forecasting to help in planning and strategizing. - Livestock health monitoring to ensure the well-being of the animals. Additional Information: - The software should be intuitive and user-friendly, as I may not have a technical background. - Data security and privacy are paramount - the software should be designed with robust security features in mind. Ideal Skills for the Job: - Proficiency in software...

  $2610 (Avg Bid)
  $2610 Snittbud
  27 bud

  ...help with both UI/UX enhancements and adding new features to my existing mobile app that supports both Android and iOS platforms. Key Responsibilities: - Implement UI/UX improvements to enhance the overall user experience. - Add new features to the app, including: - Integrating push notifications functionality for real-time updates. - Enhancing the admin panel for improved user dashboard management. Ideal Candidate: - Proven experience in Flutter development, with a strong portfolio showcasing previous UI/UX enhancements and new feature additions. - Previous work on integrating push notifications and admin panel enhancements is a definite plus. - Strong understanding of mobile app design principles and user experience best practices. Please bid with your relevant experienc...

  $472 (Avg Bid)
  $472 Snittbud
  56 bud

  I'm looking for a skilled video editor to ...editor should be able to maintain viewer interest throughout this duration. - **Understanding of Informational Content:** You should have a good sense of how to edit videos that inform and engage, rather than entertain. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in video editing, specifically in the YouTube content creation sphere. - Proficiency in cinematic video editing. - Excellent time management skills to adhere to deadlines. - Strong communication to understand my vision and implement it effectively. - A keen eye for detail and maintaining viewer interest in longer form content. N.B. initially you have ti create a youtube channel and manage those. I haven’t decide my yiutube channel name. You can suggest me. BD F...

  $15 - $25 / hr
  Lokalt
  $15 - $25 / hr
  0 bud
  Webdesign. 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I’m seeking a web designer proficient in creating responsive designs for both mobile and desktop platforms. I’ve attached two crucial pages of my project, coded in HTML and Bootstrap, for your reference. Please review them in a browser to gain a comprehensive understanding of my requirements. The website serves as a project planning and management tool. The attached pages are specifically used for registering and listing work tasks and stock items.

  $146 (Avg Bid)
  $146 Snittbud
  74 bud

  Hi, We have a file upload management system, We are facing an issue, so when we want to add another button, let's say, the start button the page is not working, The start button should be redirected to API, and validation should work too, I will share the captured images, Help us, Thanks

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Snittbud
  35 bud

  ...opportunities within the tech sector. Experience in evaluating competitors, market size, and market segmentation would be a significant plus. - Sales strategy development: The ideal candidate should be able to craft innovative sales strategies tailored to our technology business. This includes identifying key sales channels, setting targets, and developing pricing strategies. - Partnership management: The candidate should have a strong track record of building and maintaining successful partnerships in the tech industry. This entails identifying potential partners, negotiating agreements, and managing ongoing relationships effectively. - Lead Generation: The candidate is expected to generate high-quality leads for our business. This includes understanding our target mar...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Snittbud
  2 bud