Business catalystJobb

Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  195,693 business catalyst jobb har hittats, med prissättning USD

  Sökes en person som kan sköta ett business instagram profil, Arbetsupgifter är följande: 1.Lägga upp inlägg 2.göra olika giveaway 3. få in mer följare och potentiala kunder, Med andra ord behövs någon som ska sköta instagram konto. Krav: Svensk talande person.

  $100 (Avg Bid)
  $100 Snittbud
  4 bud

  bakgrund: ni ska skapa ett förfrågningsunderlag för att få in anbud gällande en viss typ av entreprenad. ni bestämmer själva vad det är som ska upphandlas. uppgift: uppgiften är att ta fram ett enkelt förfrågningsunderlag på 3-4 sidor + bilagor för en upphandling av en drifts- eller underhållsentreprenad. förfrågningsunderlaget ska vara baserat på abff. förfrågningsunderlaget bör ha en tydlig beskrivning av följande: - bakgrund/teknisk beskrivning av det som upphandlas - skall-krav (minimikrav) - Övriga krav - bedömningskriterier (skapa ett poängsystem) tänk på att det ska vara enkelt att jämföra de anbud som kommer in. det är därf&o...

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 bud

  Designinig Bussniess Card & Logos

  $212 (Avg Bid)
  $212 Snittbud
  29 bud

  Hitta en revisor Löpande bokföring

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 bud

  Lån skuldkonsolidering Behöver du ett lån? Letar du efter finans? Letar du efter ett lån för att förstora ditt företag? Jag tror att du har kommit till rätt plats. Vi erbjuder lån till låg ränta. Intresserade kontakta oss på bör inte För omedelbar svar på din ansökan, Vänligen svara på detta mail nedan endast: Snälla, förser oss med följande information om intresse finns. 1) Fullständigt namn: 2) Kön: 3) Lånebelopp behövs: 4) Lån Längd: 5) Land: 6) Hemadress: 7) Mobilnummer : 8) månadsinkomst: 9) Yrke: Tack och vänliga hälsningar.

  min $50000
  min $50000
  0 bud
  business plan Avslutades left

  business plan We are a Trvael agency and we need a business plan, we seek to hire local request them business plan. We can send all our corporate details after the agreed price. actually we need in swedish

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 bud

  Jag behöver ha 2 st artiklar på ämnet fotografering och företagande. Vardera artikel skall vara 450 ord lång, så 900 sammanlagt. Artiklarna skall vara skrivna på ett berättande vis, så inte en ren informationsartikel utan mer som en bloggartikel där du sätter skriver med en berättande text. Kan dessa vara klara till nästa tisdag?

  $14 (Avg Bid)
  $14 Snittbud
  1 bud
  Trophy icon Logo design for business 2 dagar left

  Logo Design for Student Discipleship Program - The client is seeking a logo design for their Student Discipleship Program. - The industry for this business is in the field of education and religious programs. - The desired style for the logo is a modern and minimalist design. - The logo should feature a shield with a letter "T" in the center, with roots coming out of the bottom. - Additionally, the numbers "1" and "5" should be positioned opposite of each other in relation to the shield. - The ideal designer should have experience in creating modern and minimalist logos. - Knowledge of the education and religious industries would be advantageous. - The designer should be able to bring creativity and attention to detail to create a visually appealing lo...

  $100 (Avg Bid)
  Garanterad
  $100
  40 bidrag
  Website for home and business loan 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for a skilled web developer to create a website for home and business loan services. The website will offer both home loans and business loans to our target audience, which includes both individual home buyers and real estate investors. Key requirements for this project include: - Designing and developing a user-friendly website with 6-10 pages - Incorporating a secure and efficient loan application process where user can upload documents - Incorporating EMI calculator - Implementing a responsive design to ensure a seamless user experience across devices - Optimizing the website for search engines to enhance online visibility - Creating an intuitive navigation system for easy access to loan information - Incorporating testimonials and case studies to build ...

  $34 (Avg Bid)
  $34 Snittbud
  12 bud
  Trophy icon Business Logo Design 6 dagar left

  As a real estate business, I'm ready to take the next step and create a custom logo for my business. I have some ideas regarding the design elements and color palette, but I'm open to suggestions to make sure I get the perfect logo. I'm looking for a creative individual that understands the importance of a great aesthetic. This logo will make my business stand out from the competition, so please be confident that you have the skills to deliver the highest quality merchandise. I need someone who is experienced in logo design, has an eye for detail, and is passionate about the art of creativity. Feel free to showcase prior projects that you've created and any awards or other acknowledgements that will demonstrate your proficiency in logo design. Thi...

  $150 (Avg Bid)
  Garanterad
  $150
  254 bidrag

  Hi there! We are looking for a translator and interpreter between Indonesia and English. We are working on a web development project and some of our associates and team members are Indonesia who are not fluent in English. We require someone who will occasionally attend our meetings for project planning and make sure the communication and project details are 100% clear to everybody. Basic knowledge of programming and web development will be preferred due to the nature of the projects. Please write the word FUTURE in your proposal to make sure you read all of this information. Occasionally we will ask you to translate and deliver documents to communicate with all our associates. Please include samples of previous projects or a portfolio and your best rates.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snittbud
  9 bud
  $61 Snittbud
  16 bud
  Trophy icon business card for IT student 3 dagar left

  I am looking for a freelancer to design a modern business card for an IT student. The design style should be modern and the color preferences are open to suggestions. The business card should include the following information: - Name - Contact Information - Job Title - Social Media Handles The ideal freelancer for this project should have experience in designing modern business cards and be able to provide creative suggestions for the color scheme. They should also have a good understanding of branding and be able to incorporate the client's preferences into the design.

  $50 (Avg Bid)
  $50
  373 bidrag

  Prepare a written report of 1500 words of a chosen company listed in Malaysia Stock Exchange (I will share the details later).

  $40 (Avg Bid)
  $40 Snittbud
  21 bud

  ...eye-catching promotional images - Familiarity with social media platforms and best practices for image sizing and formatting Requirements: - Create 6-10 promotional images that effectively showcase my business and its products/services - The images should be professional, visually appealing, and aligned with my brands images - I am open to any theme or color scheme, so the designer has creative freedom in designing the images Overall, I am looking for a talented graphic designer who can create high-quality promotional images that will engage and attract my target audience on social media. There are two business names with varying color schemes on their logos. both of which have been included Looking for separate Images / Bundle Packs of suitable Images. For the Brand...

  $25 (Avg Bid)
  Garanterad
  $25
  37 bidrag
  Business card 6 dagar left

  Our company name is NZ Moving Services and has company logo.i want to design business card with company information and services

  $12 (Avg Bid)
  $12 Snittbud
  46 bud

  I am looking for a freelancer to create a simple and minimalistic cover page for our business account. The ideal candidate will have experience in designing professional and elegant cover pages. Specific information to be included on the cover page includes our company name and logo, as well as a company description. While I do not have any specific color scheme or design elements in mind, I am open to suggestions. The cover page should ideally match our brand and give a professional impression. Skills and experience required for this job: - Graphic design skills - Experience in creating cover pages - Ability to create a minimalistic and professional design - Strong attention to detail and ability to incorporate branding elements NOTE I would like to receive the design today, pl...

  $61 (Avg Bid)
  $61 Snittbud
  35 bud

  I need someone who is well experiences with using tools and analytics to test a few products or a niche that i intend to sell via dropshipping. Someone who can analyse the competitors in the market for the product seeing how successful they are, what ads work etc. Make a rough report on how long could it take for this product to get into profit. where is the biggest market. what ads would work the most. ONLY EXPERIENCED people

  $54 (Avg Bid)
  $54 Snittbud
  10 bud
  analysis of business problems 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for a freelancer to help me with an analysis of business problems. Specifically, I need a detailed analysis report focused on marketing, operations, and finance. ( 4 pages) Requirements: - Experience in conducting business analysis - Strong knowledge of marketing, operations, and finance concepts - Ability to provide detailed analysis and recommendations for improvement The ideal candidate will have experience in conducting comprehensive analysis and will be able to provide both a high-level overview and detailed analysis in the report.

  $33 (Avg Bid)
  $33 Snittbud
  48 bud

  I am looking for a freelancer who can re-edit our company's Business English content to improve our brand image. The current state of the content is raw and unedited, so it needs refining and polishing. The preferred tone of the new content should be formal and professional. Skills and Experience: - Strong editing and proofreading skills - Excellent command of English Business language - Attention to detail -A 3 file of more than 100 pages - Ability to adapt writing style to match a formal and professional tone

  $89 (Avg Bid)
  $89 Snittbud
  30 bud

  As a business, I am looking to improve our social media presence. Our primary focus will be Instagram, with the goal of increasing brand awareness. I need help curating content and producing fresh posts 3-5 times a week which attract attention and represent our brand positively. This is an ongoing project and may evolve with time. I'm looking for someone experienced with managing social media accounts and optimization. If you think you can help reach our goals on social media, please reach out.

  $54 (Avg Bid)
  $54 Snittbud
  54 bud

  We are in need of a professional who can help us with various aspects of branding, including trade name selection, logo design, packaging, and any other creative elements required to establish a strong brand identity. Scope of Work: Trade Name Selection: We are looking for a catchy, memorable, and culturally resonant trade name that encapsulates our vision for the business. Logo Design: We need a unique, visually appealing logo that represents the essence of our packaged food products. Packaging Design: The freelancer will be responsible for designing packaging that not only stands out on the shelves but also effectively communicates our brand values. Requirements: -Proven experience in branding, logo design, and packaging for food businesses. -Understanding of the Indian marke...

  $13 (Avg Bid)
  $13 Snittbud
  21 bud

  Project Title: Instagram Marketing for Coaching Business Description: I am looking for a skilled freelancer to help me with Instagram marketing for my coaching business. The main goal of this project is to increase followers on my Instagram account. Target Audience: My target audience is primarily youth aged 18-45 Posting Frequency: I would like to post on Instagram once a week. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in Instagram marketing and growth strategies - Deep understanding of the youth market and how to engage with them effectively - Ability to create engaging and visually appealing content - Familiarity with social media management tools and analytics to track progress - Strong communication and collaboration skills to work closely with me on the pro...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Snittbud
  33 bud

  I am looking for a mobile application designer to create a mobile application for my business. The application will be used in the corporate world to manage and reduce employee sick days. Platform: The application should be developed for both iOS and Android platforms. Key Functionalities: The app should have the following key functionalities: - Employee Self-Service: Employees should be able to access and update their personal information, such as contact details and daily stress levels linked to time out and leave requests. - Stress level Tracking: The application should have a tracking feature that allows employees to request and track their stress levels. - Health and Wellness Tips: The app should provide health and wellness tips to help employees stay healthy and reduce sic...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr Snittbud
  85 bud
  Business analyst for hire. 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for a business analyst with expertise in data analysis for a medium-sized project. The freelancer will be working independently and will not need to collaborate with any other teams or individuals. Skills required: - Data analysis - Process improvement - Requirements gathering The ideal candidate should have experience in conducting data analysis, identifying process improvement opportunities, and gathering requirements for business projects. They should be able to work independently and deliver high-quality results within the specified scope of the project. Someone who has good understanding of the concepts in attachment .

  $95 (Avg Bid)
  $95 Snittbud
  48 bud

  Otter in overalls holding a pipe wrench. The otter need to look in shape and give a pro feeling...wrench. The otter need to look in shape and give a pro feeling to it yet family friendly. I am looking for someone to design a logo for my small plumbing business. The logo should be cartoon in style, with a rough design idea. I will be using the logo both for digital and print purposes, so it needs to work well in high-resolution formats as well as being small and reproducible. I am open to the designer's creativity to fill in the details, but I am open to suggestions of colors and elements to help create a logo that will best suit my business. If you have the skills and vision to create a unique and professional logo for my small business, please apply. I'm ...

  $74 (Avg Bid)
  $74 Snittbud
  90 bud

  I am looking for a freelancer to create marketing materials for my dog grooming, boarding and training business. My goal is to use these materials to reach potential customers. There are three specific deliverables that I am looking for. All three should have a similar style as our website. 1. General Flyer (8-1/2" x 11"): I am looking for a general flyer that will focus on our services, specifically full professional dog grooming, profession dog washing, dog self wash, boarding and training. It should include a link to our website (), physical address, email address, phone number and a QR code that goes to our website quickly with just a scan. That QR code is attached to this job posting. It should. This flyer is to hand out at events, etc. Please add "New...

  $200 (Avg Bid)
  Garanterad
  $200
  54 bidrag

  I need a unique logo for my catering business. It should be unique and I need to own it 100%. For website and social media sizes. It’s a catering business name Applelicious Catering, theme color is red and black. Submit your design and I will pick.

  $14 (Avg Bid)
  $14
  64 bidrag

  I'm looking for an experienced and dedicated business writer to create an article on the cost of obesity in America for a general public audience. The desired length is around 1000-2000 words and the content should be data-driven with reliable sources. The article should help readers understand the full scope of the cost of obesity in America from financial, health, and productivity perspectives. It should clearly present accurate data in support of the topic and explore the wider implications of the economic burden of obesity in the US. Preference will be given to writers who can make an engaging article while keeping accurate data and information in center of focus. Please provide samples of past work or a link to your writing portfolio.

  $33 (Avg Bid)
  $33 Snittbud
  76 bud

  I need help with my Meta Business Suite. Some of the functionality has disappeared this week. I can no longer invite Advertising likers to like my page. Can't find a solution by Googling. Thanks

  $76 (Avg Bid)
  $76 Snittbud
  13 bud

  I am looking for an experienced freelancer to create monthly Excel reports for my business. The report must contain sales, financial, customer, and supplier performance data. I have a preferred template that I will provide, and the reports are expected to be delivered on a monthly basis. This project requires solid knowledge of Excel and attention to detail to create accurate and comprehensive reports. If you have the experience to create these reports, I would be very interested in hearing from you.

  $34 (Avg Bid)
  $34 Snittbud
  83 bud

  Project Title: List business email addresses in UK I am in need of a freelancer who can help me gather business email addresses in the UK. The businesses I am targeting belong to the demolition industry. Simply find the contact email address for businesses operating in the demolition of buildings within the UK. The purpose of gathering these email addresses is so I can simply contact these businesses. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal. Thank you!

  $114 (Avg Bid)
  $114 Snittbud
  107 bud
  Trophy icon A logo for my new business 6 dagar left

  I am looking for a skilled designer to create a logo for my new retail business. I have some ideas in mind for the design, but I am open to modifications and suggestions. Company name is Alia Designs, I will be selling homemade products and crafts. Requirements: - The logo should be a combination of text and image elements The image should have the business name centered with two lilies and 4 roses around with an untwining design . I have attached an image but would like the flowers more defined and not watercolor with the bright pink lilies. - The ideal candidate should have experience in creating visually appealing and memorable logos - Strong communication skills to understand and incorporate my ideas into the design Skills and experience: - Graphic design - Logo d...

  $35 (Avg Bid)
  Garanterad
  $35
  130 bidrag

  I have ongoing work related to our previous project 'Business card modification'

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snittbud
  1 bud

  I am looking for a talented freelancer to design business cards for me. The paper type I need is textured, so it stands out from the crowd. If you consider yourself up for this task, please submit your past work examples in your application. The cards should be standard sized, at 2x3.5 inches. I'm excited to review your pitches and look forward to working with a creative freelancer!

  $43 (Avg Bid)
  $43 Snittbud
  40 bud

  I'm looking for a freelancer to create a professional powerpoint presentation for an investor pitch. The presentation will contain 10-20 slides, and the style should be corporate. The presentation must be engaging with a focus on the objective of an investor pitch. I require a high-impact visual design that is appropriate for the purpose while also conveying the desired message. The presentation must use precise messaging and easy to understand infographics while maintaining a pleasing aesthetic. I look forward to seeing your work!

  $63 (Avg Bid)
  $63 Snittbud
  22 bud

  I am looking for a talented designer to create a logo for my existing dog training business called "Presentable K-9." I am open to the designer's creativity. I prefer bold and bright colors for the logo, that represents dogs and/or dog training. I need it to be fun, brightly colored. Font: NOT bold Skills and Experience: - Graphic design experience - Ability to create eye-catching and vibrant designs - Understanding of branding and logo design for businesses - Knowledge of the dog training industry would be a plus

  $250 (Avg Bid)
  Garanterad
  $250
  825 bidrag

  Business Model and Business Plan for a Startup in the Technology Industry Ideal Skills and Experience: - Expertise in market analysis for the technology industry - Strong understanding of startup business models and financial projections - Experience in creating a compelling overall structure and presentation for business plans Scope of Work: - Conduct a thorough market analysis to identify target market, competition, and potential opportunities in the technology industry - Develop financial projections including revenue forecasts, expense projections, and investment requirements - Create a comprehensive business plan with a clear overall structure and presentation that highlights the company's unique value proposition, competitive advantage, and g...

  $417 (Avg Bid)
  $417 Snittbud
  58 bud

  I am looking for someone to help me market my clothing business that focuses on adult apparel. Our main goal is to increase brand awareness, so we need someone who can develop and execute a creative strategy that will reach our target audience. We sell a variety of t-shirts, dresses, and jeans. The ideal candidate should have a passion for fashion and marketing and be up-to-date on the latest trends in the industry. By leveraging online resources, someone with the right skill set will be able to get our name out there while staying within our budget constraints. Our goal is to spread the word about our products to our targeted demographic, so candidates with creative ideas are welcomed.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Snittbud
  44 bud

  i want Luxury Business card design

  $77 (Avg Bid)
  $77 Snittbud
  97 bud

  Project Title: Small business mentor Description: I am in need of a mentor who can provide guidance and support in starting my own business. Specifically, I require assistance in the following areas: - Marketing: I need help developing a marketing strategy to effectively promote my business and reach my target audience. - Finance: I require guidance in creating a financial plan and managing the financial aspects of my business. - Operations: I am seeking advice on setting up efficient operational processes and systems for my business. My small business is currently in the pre-launch stage, and I am in the process of developing a business plan. However, I do not have one in place and require assistance in creating a comprehensive and effe...

  $37 (Avg Bid)
  $37 Snittbud
  16 bud

  Business Development for Partnership Development with Other Businesses Skills and Experience: - Strong background in business development and partnership management - Proven experience in establishing and nurturing partnerships with other businesses - Excellent negotiation and communication skills - Knowledge of market trends and industry insights - Ability to identify potential partners and evaluate their suitability - Results-driven mindset with a track record of achieving partnership goals Timeline: Less than a month

  $82 (Avg Bid)
  $82 Snittbud
  6 bud

  ? Seeking a Dynamic Business Development Maverick! ? If you have the knack for spotting opportunities, building meaningful relationships, and driving business growth, we want YOU. Join our team and let's scale new heights together. Industry: Technology Primary Goals: - Increasing Sales Experience Level: Mid-Level Skills and Experience: - Proven experience in business development within the technology industry - Strong ability to identify and pursue new business opportunities - Excellent relationship-building and communication skills - Demonstrated track record of driving sales growth - Knowledge of current market trends and competitors in the technology industry - Ability to develop and execute effective sales strategies - Strong negotiation and closin...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  4 bud

  ...Bidder, you'll play a pivotal role in securing new web development projects and maintaining client relationships. Your expertise in web development will be essential as you navigate the bidding process and negotiate effectively. Roles and Responsibilities: 1. Client Acquisition: Take charge of hunting for new web development clients and projects. 2. Project Generation: Generate new web development business opportunities by identifying potential projects. 3. Bid Process Adherence: Follow defined bid processes and expand the project pipeline to meet organizational growth targets. 4. Accurate Project Forecasts: Maintain precise project forecasts to ensure smooth project management. 5. Data Reporting: Report project data and competitive insights to drive strategic decision-maki...

  $133 (Avg Bid)
  $133 Snittbud
  12 bud

  I am looking to grow my interior styling business in both Asia and the UK. Currently, I lack an effective strategy to make this growth happen successfully. To address this, I am looking for someone to help me devise a plan with achievable goals to create a successful business expansion within 6 months. This project requires an expert with knowledge of both the Asian and UK markets to help me develop and implement an effective plan for growth in the short-term.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Snittbud
  13 bud
  set up meta business 5 dagar left
  VERIFIERAD

  I need a web developer, SMM expert, etc, that can help me to set up both facebook ads (meta business) and google ads for a new e-commerce with woocommerce. This includes connect the WEBSITE shop to instagram and facebook, set up the dashboard for starting to create campaigns in future and set up meta so two people have completly manage of all the features. This is a one time project. We might contact you in the future if we need any other tech request.

  $28 (Avg Bid)
  $28 Snittbud
  22 bud

  Research and get – Opportunities: - Total Skilling and re-skilling Online Education Market, Total Addressable Market in B2B, and Opportunities. - Market demand – B2B Skill EdTech Courses for Enterprises, - Stakeholders and Analysis, Potential Clients, - Product Analysis (Pricing and Competitor). - Product Outreach 1) Outcome of Upskilling training for B2B clients? (E.g.: New Job or Higher Salary or Promotion). 2) Regulated training (by the Regulator, a Government, or an Association) accepted by B2B clients? 3) Marketing: Cost of Client Acquisition (what's the CCA?), & 4) Dropout rates (Learners Learning Experience)? Timeline: Up to 4 days. Tools: Tools you can leverage any available tools, but the result should be a PPT in PDF form

  $83 (Avg Bid)
  $83 Snittbud
  12 bud
  Trophy icon business card 5 dagar left

  I am looking for a creative and unique business card design that showcases my brand. Skills and Experience: - Experience in creating unique and eye-catching business card designs - Ability to incorporate specific colors into the design - Proficiency in designing business cards that include name, title, contact information, logo, and social media handles

  $64 (Avg Bid)
  Garanterad
  $64
  662 bidrag
  Trophy icon Business card 5 dagar left

  I am looking for an experienced designer to create an elegant business card for my company. Design Style: - The business card should have an elegant and sophisticated look Color and Theme: - I am open to suggestions for colors and themes Card Type: - I would like a double-sided business card Skills and Experience: - Proficiency in graphic design and creating elegant designs - Ability to create a professional and visually appealing business card - Strong attention to detail and ability to incorporate the desired style and theme If you have experience in creating elegant business card designs and can provide creative suggestions for colors and themes, I would love to hear from you. Please provide samples of your previous work in your proposal.

  $35 (Avg Bid)
  Garanterad
  $35
  922 bidrag

  Topp business catalyst community artiklar