Business analysisJobb

Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  332,424 business analysis jobb har hittats, med prissättning USD

  Sökes en person som kan sköta ett business instagram profil, Arbetsupgifter är följande: 1.Lägga upp inlägg 2.göra olika giveaway 3. få in mer följare och potentiala kunder, Med andra ord behövs någon som ska sköta instagram konto. Krav: Svensk talande person.

  $100 (Avg Bid)
  $100 Snittbud
  4 bud

  bakgrund: ni ska skapa ett förfrågningsunderlag för att få in anbud gällande en viss typ av entreprenad. ni bestämmer själva vad det är som ska upphandlas. uppgift: uppgiften är att ta fram ett enkelt förfrågningsunderlag på 3-4 sidor + bilagor för en upphandling av en drifts- eller underhållsentreprenad. förfrågningsunderlaget ska vara baserat på abff. förfrågningsunderlaget bör ha en tydlig beskrivning av följande: - bakgrund/teknisk beskrivning av det som upphandlas - skall-krav (minimikrav) - Övriga krav - bedömningskriterier (skapa ett poängsystem) tänk på att det ska vara enkelt att jämföra de anbud som kommer in. det är därf&o...

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 bud

  Behöver hjälp med att analysera en artikel. Ingen oro, ni gör inte mitt hemarbete,högskoleuppgift,skolläxor eller liknande. Jag söker en tjänst som Copywriter och mina klienter vill se arbetsprover. Instruktioner: Du ska göra en analys av en berättelse på 2 a-4 sidor Analysen bör vara på cirka 2–3 sidor brödtext med punktstorlek 12 i Times New Roman. Analysen ska innehålla en kort inledning och ett analysavsnitt med mellanrubriker som signalerar dina valda analyspunkter. Detta avsnitt ska innehålla litteraturreferenser och även dina egna kommentarer. Du ska använda dig av och hänvisa till minst tre böcker som finns nämnda här nedan I analysen kan du till exempel ...

  $365 (Avg Bid)
  $365 Snittbud
  2 bud

  I have 2 Subject in Swedish language and i want to write analysis depending on some roles , kindly find attached the subject i want ... and the roles Börja med att presentera novellens titel och författare. Sammanfatta sedan novellens fabel och huvudkonflikt. Förklara vilka motiv och teman som finns i novellen. Motivera dina tolkningar! Förklara vilket berättarperspektiv som används i novellen. Motivera dina tolkningar! Förklara hur novellen är uppbyggd. Motivera dina tolkningar! Förklara hur språket är i novellen. Motivera dina tolkningar! Skriv båda dina analyser i samma dokument och ladda upp filen här! Omfång: ~800 ord Please don't take analysis from internet you should do it manually

  $15 (Avg Bid)
  $15 Snittbud
  1 bud

  Designinig Bussniess Card & Logos

  $212 (Avg Bid)
  $212 Snittbud
  29 bud

  Hitta en revisor Löpande bokföring

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 bud

  Lån skuldkonsolidering Behöver du ett lån? Letar du efter finans? Letar du efter ett lån för att förstora ditt företag? Jag tror att du har kommit till rätt plats. Vi erbjuder lån till låg ränta. Intresserade kontakta oss på bör inte För omedelbar svar på din ansökan, Vänligen svara på detta mail nedan endast: Snälla, förser oss med följande information om intresse finns. 1) Fullständigt namn: 2) Kön: 3) Lånebelopp behövs: 4) Lån Längd: 5) Land: 6) Hemadress: 7) Mobilnummer : 8) månadsinkomst: 9) Yrke: Tack och vänliga hälsningar.

  min $50000
  min $50000
  0 bud
  business plan Avslutades left

  business plan We are a Trvael agency and we need a business plan, we seek to hire local request them business plan. We can send all our corporate details after the agreed price. actually we need in swedish

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 bud

  Jag behöver ha 2 st artiklar på ämnet fotografering och företagande. Vardera artikel skall vara 450 ord lång, så 900 sammanlagt. Artiklarna skall vara skrivna på ett berättande vis, så inte en ren informationsartikel utan mer som en bloggartikel där du sätter skriver med en berättande text. Kan dessa vara klara till nästa tisdag?

  $14 (Avg Bid)
  $14 Snittbud
  1 bud
  M-phi diagrams of two beams 6 dagar left
  VERIFIERAD

  will develop a software program for M-ф analysis of two R.C. beams shown in the figure. Using the software programs provided e.g., equilib.m and FindNA.m), you will modify them to compute and plot M-ф diagrams for singly reinforced concrete beam. The steel follows the perfect plastic stress-strain model, and the concrete follows the Hognestad's model. Compare the M-ф diagrams of two beams and discuss the results in terms of beam behavior at cracking, service and ultimate failure stages, failure modes, and ductility.

  $38 (Avg Bid)
  $38 Snittbud
  4 bud
  Trophy icon Logo design for business 2 dagar left

  Logo Design for Student Discipleship Program - The client is seeking a logo design for their Student Discipleship Program. - The industry for this business is in the field of education and religious programs. - The desired style for the logo is a modern and minimalist design. - The logo should feature a shield with a letter "T" in the center, with roots coming out of the bottom. - Additionally, the numbers "1" and "5" should be positioned opposite of each other in relation to the shield. - The ideal designer should have experience in creating modern and minimalist logos. - Knowledge of the education and religious industries would be advantageous. - The designer should be able to bring creativity and attention to detail to create a visually appealing lo...

  $100 (Avg Bid)
  Garanterad
  $100
  91 bidrag

  ...bring my projects and ideas to life. I am in need of someone who is knowledgeable on the subject of architecture and can craft well-written articles and guides on a variety of topics related to the field. Specifically, I am looking for content focused on the projects that I provide. These projects will range from design articles to construction guides and possibly including historic architecture analysis. I am seeking content that is 500 words or less, which should be concise and reflect a depth of knowledge on the subject. I am confident that you have the skills necessary to produce quality content based on the brief descriptions of my projects. In addition, I am sure you are capable of demonstrating a good understanding of the latest architectural trends in your writing, maki...

  $337 (Avg Bid)
  $337 Snittbud
  31 bud

  Task consists of adding 2 fields of a census tract layer within a county polygon. Also prepare a guide, a short video with the procedure and the final map.

  $80 (Avg Bid)
  $80 Snittbud
  1 bud

  GIS Project on Multi Hazard Mapping - Type of GIS Analysis: Spatial analysis - Geographic Data: Data will need to be sourced - Intended Use of Multi-Hazard Map: Disaster management Skills and Experience Needed: - Proficiency in GIS software and spatial analysis techniques - Ability to source and collect relevant geographic data - Knowledge of disaster management and its implications in GIS analysis - Strong analytical and problem-solving skills in order to accurately map and assess multiple hazards - Understanding of planning and development processes to effectively create hazard maps for disaster management purposes

  $141 (Avg Bid)
  $141 Snittbud
  6 bud
  Website for home and business loan 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for a skilled web developer to create a website for home and business loan services. The website will offer both home loans and business loans to our target audience, which includes both individual home buyers and real estate investors. Key requirements for this project include: - Designing and developing a user-friendly website with 6-10 pages - Incorporating a secure and efficient loan application process where user can upload documents - Incorporating EMI calculator - Implementing a responsive design to ensure a seamless user experience across devices - Optimizing the website for search engines to enhance online visibility - Creating an intuitive navigation system for easy access to loan information - Incorporating testimonials and case studies to build ...

  $30 (Avg Bid)
  $30 Snittbud
  17 bud
  project report for angel investor 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...report: Market Analysis Skills and experience required for the job: - Proficiency in financial analysis and forecasting - Knowledge of market analysis and industry trends - Ability to present complex financial data in a clear and concise manner - Strong research and analytical skills - Excellent written and verbal communication skills - Experience in preparing project reports for angel investors or similar funding sources Project Description: We are looking for a skilled professional who can help us create a comprehensive project report to secure funding from angel investors. The report will be focused on providing financial forecasts, market analysis for our project, as we are currently in the launch stage. The ideal candidate should have a strong backgrou...

  $112 (Avg Bid)
  $112 Snittbud
  13 bud
  Comsol simiulation 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for a freelancer who can help me with a Comsol simulation project focused on heat transfer. I have all the necessary data and parameters for the simulation. I expect the simulation results to provide a detailed analysis of the heat transfer process. Ideal skills and experience: - Proficiency in Comsol software - Strong understanding of heat transfer principles and equations - Experience in conducting detailed analysis and interpreting simulation results

  $146 (Avg Bid)
  $146 Snittbud
  17 bud
  Trophy icon Business Logo Design 6 dagar left

  As a real estate business, I'm ready to take the next step and create a custom logo for my business. I have some ideas regarding the design elements and color palette, but I'm open to suggestions to make sure I get the perfect logo. I'm looking for a creative individual that understands the importance of a great aesthetic. This logo will make my business stand out from the competition, so please be confident that you have the skills to deliver the highest quality merchandise. I need someone who is experienced in logo design, has an eye for detail, and is passionate about the art of creativity. Feel free to showcase prior projects that you've created and any awards or other acknowledgements that will demonstrate your proficiency in logo design. Thi...

  $150 (Avg Bid)
  Garanterad
  $150
  309 bidrag

  Hi there! We are looking for a translator and interpreter between Indonesia and English. We are working on a web development project and some of our associates and team members are Indonesia who are not fluent in English. We require someone who will occasionally attend our meetings for project planning and make sure the communication and project details are 100% clear to everybody. Basic knowledge of programming and web development will be preferred due to the nature of the projects. Please write the word FUTURE in your proposal to make sure you read all of this information. Occasionally we will ask you to translate and deliver documents to communicate with all our associates. Please include samples of previous projects or a portfolio and your best rates.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snittbud
  9 bud

  ...bring my projects and ideas to life. I am in need of someone who is knowledgeable on the subject of architecture and can craft well-written articles and guides on a variety of topics related to the field. Specifically, I am looking for content focused on the projects that I provide. These projects will range from design articles to construction guides and possibly including historic architecture analysis. I am seeking content that is 500 words or less, which should be concise and reflect a depth of knowledge on the subject. I am confident that you have the skills necessary to produce quality content based on the brief descriptions of my projects. In addition, I am sure you are capable of demonstrating a good understanding of the latest architectural trends in your writing, maki...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Snittbud
  11 bud
  $57 Snittbud
  18 bud

  I am looking for a freelancer to help me research and analyze information for a food truck setup and fabrication project. The main areas of research and analysis include: - Market demand and competition: I want to understand the current market demand for food trucks and the level of competition in the industry. - Food truck design and equipment: I need information on the best design practices and equipment options for food trucks to ensure an efficient and functional setup. - Costing and financial projections: It is important to have accurate costing and financial projections for the project, including the initial investment required and the potential return on investment. The intended audience for the pitch deck is potential investors. Therefore, the freelancer should have experi...

  $98 (Avg Bid)
  $98 Snittbud
  21 bud
  E-commerce website Speed Issue 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for a skilled developer who can help me resolve the speed issues on my e-commerce website. T...negatively impacting the user experience and potentially leading to a loss in conversions. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge of Laravel and e-commerce website development - Experience in optimizing website speed and performance - Expertise in identifying and resolving issues that contribute to slow loading times - Familiarity with performance testing and analysis tools - Ability to implement caching techniques and other strategies to improve website speed If you are confident in your ability to tackle this project and deliver a significantly faster website, please submit your proposal along with examples of previous website optimiza...

  $47 (Avg Bid)
  $47 Snittbud
  11 bud

  ...Goal: - Monitoring and controlling sensor devices Preferred Programming Language: - Python Target Platform: - Linux Skills and Experience: - Proficiency in Python programming language - Experience in developing sensor network management applications - Knowledge of Linux operating system - Strong understanding of monitoring and controlling sensor devices - Familiarity with data collection and analysis from sensors - Ability to optimize the performance of the sensor network - Experience in cross-platform development is a plus Project Details: - The project involves the development of a large-scale sensor network management application. - The main goal of the application is to monitor and control sensor devices. - The preferred programming language for this project is Python. - ...

  $511 (Avg Bid)
  $511 Snittbud
  10 bud

  I am looking for a skilled R programmer to assist me with a data analysis project. The specific task I need help with is data analysis, involving regression analysis and hypothesis testing. I currently do not have a dataset ready, so I will need assistance in sourcing the data. The complexity level of the data analysis is expected to be intermediate, involving regression analysis and hypothesis testing. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in R programming - Strong understanding of regression analysis and hypothesis testing - Experience in sourcing and manipulating data for analysis - Ability to interpret and present data findings in a clear and concise manner

  $13 (Avg Bid)
  $13 Snittbud
  7 bud
  Businesses 6 dagar left

  I am a client in the retail industry looking for assistance with marketing strategies for my business. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in marketing strategies for retail businesses - Ability to develop and implement effective marketing campaigns - Experience in analyzing market trends and identifying target audience - Knowledge of various marketing channels and platforms - Ability to create compelling and engaging content for marketing materials - Strong communication and interpersonal skills to effectively communicate with clients and team members. Responsibilities: - Conduct research and analysis to identify target audience and market trends - Develop and implement marketing strategies to increase brand awareness and drive sales - Create and manag...

  $288 (Avg Bid)
  $288 Snittbud
  6 bud
  Trophy icon business card for IT student 3 dagar left

  I am looking for a freelancer to design a modern business card for an IT student. The design style should be modern and the color preferences are open to suggestions. The business card should include the following information: - Name - Contact Information - Job Title - Social Media Handles The ideal freelancer for this project should have experience in designing modern business cards and be able to provide creative suggestions for the color scheme. They should also have a good understanding of branding and be able to incorporate the client's preferences into the design.

  $50 (Avg Bid)
  $50
  372 bidrag

  Prepare a written report of 1500 words of a chosen company listed in Malaysia Stock Exchange (I will share the details later).

  $40 (Avg Bid)
  $40 Snittbud
  21 bud
  GIS 3D Analyst 6 dagar left

  Looking for a GIS 3D Analyst, I specialize in leveraging GIS technology to create detailed visual representations and analysis of data. I use ArcGIS software for my GIS 3D analysis, as it offers more sophisticated features and capabilities than its alternatives. In this specific project, I'll be focusing on data visualization rather than spatial analysis, utilizing a medium and moderately complex dataset. Looking at everything from CAD models, to drone caputred imagery, movies, pdfs etc. Thanks to my experience and expertise in GIS, I'm confident in my ability to accurately represent and visualize data of this size and complexity using the latest software and techniques. Building up on this Demo

  $43 / hr (Avg Bid)
  $43 / hr Snittbud
  14 bud

  Simplify the capture, consolidation, management, analysis and reporting of your environmental, social and governance (ESG) data Please see all modules, has to be made better than this..To be hosted on AWS

  $440 (Avg Bid)
  $440 Snittbud
  3 bud
  project management 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...summarized version of the key points: Specialization in Government Tenders and Project Cost Estimation 1. Project Analysis and Evaluation: In-depth understanding of government tender documents, project specifications, and related materials. 2. Cost Estimation: Accurate estimation of construction, supply, labor, and other project costs using specialized software like Excel. 3. Specialized Software Proficiency: Proficiency in tools like AutoCAD, Primavera, Excel, and Word for project planning, design, scheduling, cost estimation, and documentation. 4. Risk Assessment: Identification and assessment of potential risks associated with government projects. 5. Profit Analysis: Analysis of potential profits and return on investment (ROI), considering costs and risks....

  $121 (Avg Bid)
  $121 Snittbud
  29 bud

  I am looking for someone to help me extract the odds for football from the website Specific Requirements: - Extract odds for football from the website - Provide real-time updates for the odds - The extracted odds data will be used for personal use Idea...website Specific Requirements: - Extract odds for football from the website - Provide real-time updates for the odds - The extracted odds data will be used for personal use Ideal Skills and Experience: - Experience in web scraping and data extraction - Familiarity with the website - Proficiency in data analysis and manipulation Please provide examples of similar projects you have completed in the past.

  $102 (Avg Bid)
  $102 Snittbud
  48 bud

  Sales Executive - Expanding into new markets Industry: Cosmetics Target Market: Yes, we have a specific target market Sales Goals: Expanding into new markets Skills and Experience: - Proven experience in sales and business development - Knowledge of the cosmetics industry and trends - Strong understanding of target market segmentation and market analysis - Ability to identify and pursue new market opportunities - Excellent communication and negotiation skills - Ability to develop and maintain relationships with clients and partners - Results-driven and goal-oriented mindset - Familiarity with marketing strategies to increase brand awareness - Ability to work independently and meet sales targets - Previous experience in expanding into new markets is a plus

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Snittbud
  4 bud

  Create a Dynamic website for our CLAT Telegram Channel.I have domain and hosting; The purpose of the website is to offer a complete test series with Analysis for CLAT preparation, which will be available for free. We are not having max budget Please bid as per my Budget. Attaching samples * Need Login and Registration * Question Copying is disabled * Admin Panel with Question Paper Uploading * Not need Wordpress Site * Budget is fixed before giving you award just clear the charges and all. Skills Required:- - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript, MangoDB Familiarity with responsive design and mobile optimization

  $122 (Avg Bid)
  $122 Snittbud
  29 bud

  ...eye-catching promotional images - Familiarity with social media platforms and best practices for image sizing and formatting Requirements: - Create 6-10 promotional images that effectively showcase my business and its products/services - The images should be professional, visually appealing, and aligned with my brands images - I am open to any theme or color scheme, so the designer has creative freedom in designing the images Overall, I am looking for a talented graphic designer who can create high-quality promotional images that will engage and attract my target audience on social media. There are two business names with varying color schemes on their logos. both of which have been included Looking for separate Images / Bundle Packs of suitable Images. For the Brand...

  $25 (Avg Bid)
  Garanterad
  $25
  38 bidrag
  Business card 6 dagar left

  Our company name is NZ Moving Services and has company logo.i want to design business card with company information and services

  $12 (Avg Bid)
  $12 Snittbud
  46 bud

  ...freelancer to develop a suite of dynamic reports within Metabase to provide a comprehensive overview of our marketplace business. This project requires querying a MongoDB database and creating around 12 dynamic reports with varying filters like date intervals and cities. Key Requirements: Proficiency in Metabase and MongoDB querying. Analytical skills to develop accurate formulas for reporting. Ability to create dynamic filters for data visualisation. Experience with marketplaces is a plus. Portfolio of similar projects. Project Scope: Develop 12 dynamic reports as per provided specifications. Ensure data accuracy by making minor adjustments if necessary. Deliver a comprehensive business overview through these reports. Timeline: Immediate start with a mutually agreed ...

  $114 (Avg Bid)
  $114 Snittbud
  5 bud

  I am looking for a freelancer to create a simple and minimalistic cover page for our business account. The ideal candidate will have experience in designing professional and elegant cover pages. Specific information to be included on the cover page includes our company name and logo, as well as a company description. While I do not have any specific color scheme or design elements in mind, I am open to suggestions. The cover page should ideally match our brand and give a professional impression. Skills and experience required for this job: - Graphic design skills - Experience in creating cover pages - Ability to create a minimalistic and professional design - Strong attention to detail and ability to incorporate branding elements NOTE I would like to receive the design today, pl...

  $61 (Avg Bid)
  $61 Snittbud
  35 bud

  I need someone who is well experiences with using tools and analytics to test a few products or a niche that i intend to sell via dropshipping. Someone who can analyse the competitors in the market for the product seeing how successful they are, what ads work etc. Make a rough report on how long could it take for this product to get into profit. where is the biggest market. what ads would work the most. ONLY EXPERIENCED people

  $54 (Avg Bid)
  $54 Snittbud
  10 bud
  Duckduckgo SEO -- 2 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...am looking for a skilled SEO expert who can help improve the search engine rankings of my website, which is currently not optimized at all. The main goal is to increase website traffic through effective SEO strategies. Skills and experience required: - Proficient in SEO techniques and strategies - Experience in optimizing websites for search engine rankings - Knowledge of keyword research and analysis - Ability to identify and implement on-page and off-page SEO improvements - Familiarity with Duckduckgo search engine is a plus Responsibilities include: - Conducting a thorough SEO audit of the website - Researching and identifying relevant keywords for the website - Optimizing website content and meta tags for improved search engine visibility - Implementing on-page and off-pag...

  $94 (Avg Bid)
  $94 Snittbud
  59 bud

  Keywords: After death cleaning After suicide cleanup Biohazard cleaning Trauma cleaning Hoarders cleaning Sewage cleaning crime scene cleaning B...visibility and increased website traffic. Timeframe: We expect to see results within 1 month. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of achieving high rankings on Google search results, specifically in the UK market - Strong understanding of UK SEO practices and trends - Experience in optimizing websites for increased sales and conversions - Proficiency in keyword research and analysis - Knowledge of on-page and off-page optimization techniques - Familiarity with Google Analytics and other SEO tools - Excellent communication and reporting skills to provide regular updates on progress and performance.

  $67 (Avg Bid)
  $67 Snittbud
  69 bud

  ...data preprocessing and feature engineering Ideal Skills and Experience: - Previous experience in feature selection optimization projects - Familiarity with various feature selection algorithms (e.g., forward selection, backward elimination, genetic algorithms) - Knowledge of dimensionality reduction techniques (e.g., principal component analysis, t-SNE) - Understanding of model evaluation and validation techniques (e.g., cross-validation, ROC curve analysis) - Familiarity with machine learning libraries and frameworks (e.g., scikit-learn, TensorFlow) The desired level of model performance is determined by the client's preference for high accuracy, moderate accuracy, or acceptable accuracy. The importance of computational complexity compared to model performance is a...

  $155 (Avg Bid)
  $155 Snittbud
  11 bud
  analysis of business problems 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for a freelancer to help me with an analysis of business problems. Specifically, I need a detailed analysis report focused on marketing, operations, and finance. ( 4 pages) Requirements: - Experience in conducting business analysis - Strong knowledge of marketing, operations, and finance concepts - Ability to provide detailed analysis and recommendations for improvement The ideal candidate will have experience in conducting comprehensive analysis and will be able to provide both a high-level overview and detailed analysis in the report.

  $33 (Avg Bid)
  $33 Snittbud
  48 bud

  for 70 dollar, I would need 180 links, competitor analysis report(I will provide competitors), and , DA 40 + low spam(blow 10), Unique domains 100 percent, and competitor backlinks 10(global), Japanese backlinks (competitor JP sites, and needs to point out from which competitor you got it from) , Contexual Based backlinks more than web 2.0 profile. All unique contents, I will provide all each content for the keyword, then you need to spin the content. All dynamic IP. Also at the end I would need in one sheet, total list of the backlinks. Also please use 9 different types of backlinks. We will work on these for new website

  $70 (Avg Bid)
  $70 Snittbud
  1 bud
  Buck-Boost Converter 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...of power supply systems and voltage regulation - Familiarity with power electronics and circuit design - Ability to select and integrate suitable components for the converter - Proficiency in simulation and analysis tools for converter performance evaluation The ideal freelancer should have a strong background in electrical engineering and power electronics. They should be able to provide a detailed design and schematic diagram for the Buck-Boost Converter, as well as recommendations for suitable components. Additionally, the freelancer should be able to perform simulations and analysis to ensure the converter meets the desired specifications. If you have the required skills and experience, please submit your proposal with relevant examples of your previous work in desig...

  $286 (Avg Bid)
  $286 Snittbud
  18 bud
  SEO for https://whalesai.com/ -- 3 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...SEO expert to help us improve the online visibility and increase sales for our website, The main goal of this project is to drive more online sales. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in implementing successful SEO strategies - Expertise in optimizing website content and structure for improved search engine rankings - Familiarity with keyword research and analysis to target the right audience - Knowledge of on-page and off-page SEO techniques - Ability to analyze website traffic and provide actionable insights for improvement - Experience in optimizing e-commerce websites for increased conversions - Strong understanding of current SEO trends and best practices We have a budget of $50 for this project and are looking for an SEO professional who can deliver

  $47 (Avg Bid)
  $47 Snittbud
  69 bud

  I am looking for a freelancer who can re-edit our company's Business English content to improve our brand image. The current state of the content is raw and unedited, so it needs refining and polishing. The preferred tone of the new content should be formal and professional. Skills and Experience: - Strong editing and proofreading skills - Excellent command of English Business language - Attention to detail -A 3 file of more than 100 pages - Ability to adapt writing style to match a formal and professional tone

  $89 (Avg Bid)
  $89 Snittbud
  30 bud

  I am looking for a digital marketing intern who can assist me with SEO optimization for my website. The ideal candidate should have experience in SEO techniques and strategies. Tasks: - Conduct a thorough analysis of my website's current SEO status - Implement on-page and off-page optimization techniques to improve website ranking - Conduct keyword research and optimize website content accordingly - Collaborate with the content team to create SEO-friendly content - Monitor website traffic and provide recommendations for improvement Goals: - Increase website traffic - Improve website ranking on search engine results pages Current status of website's SEO: - Fully optimized but needs improvement Skills and experience required: - Strong understanding of SEO techniques and ...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Snittbud
  15 bud

  Topp business analysis community artiklar