Amazon web servicesJobb

Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  5,000 amazon web services jobb har hittats, med prissättning USD

  ...läser av kupans innetemperatur/fuktighet och ljudinspelning som ska kunna ses/höras på kundsidan samt lite andra sidor och funktioner. Sidan behöver både en back och en frontend så vi söker någon som är duktig på både funktioner och design. Låter detta som ett spännande och roligt projekt så hör av dig på en gång! Pollineramera is a relatively new beekeeping company that offers pollination services in agriculture and leases beehives to companies that want to develop their environmental work as well as their environmental profiling in a concrete way. [ENGLISH] Pollineramera now needs a website with a register where we can collect all our hives and collect data on what we have done ...

  $2466 (Avg Bid)
  $2466 Snittbud
  25 bud

  Jag skulle behöva hjälp att skapa produktbilder för en Amazon produkt. Jag tänker mig att man kan använda stock-photos och klippa in produkten på ett schysst sätt. Jag skulle även vilja ha "collage" av specifika detaljer på väskan det gäller (se exempelbilder). Jag kan ta bilder på väskan ur alla vinklar men kommer behöva hjälpa med redigering för att få det snyggt. Jag laddar upp exempelbilder från andra produkter och skulle vilja ha liknande (men inte exakt kopia).

  $41 (Avg Bid)
  $41 Snittbud
  2 bud
  Bygga en hemsida Avslutades left

  Jag ska starta ett företag som kräver en hemsida där jag kan utföra ha affiliate marketing (böcker från ex. amazon där jag har en bild på boken som de kan trycka på). Man ska kunna logga in på hemsidan för att få tillgång till mer information/funktioner. Jag har hela designen i huvudet och vi kan tillsammans förbättra den. Den ska vara i färgerna blå och vit där vit är lite mer dominant. Den ska se väldigt bra ut (väldigt hög kvalité) med olika funktioner, detaljer diskuteras efter att ha hittat någon. Jag behöver någon som är dedikerad och vet vad dem gör. Detta är ett viktigt projekt för mig som jag brinner för, d&aum...

  $549 (Avg Bid)
  $549 Snittbud
  15 bud
  Web development Avslutades left

  Jag vill bygga om en existerande webbsida Designa och bygga den Hemsida för småföretag Vi vill att du designar om våran existerande startsida till vårat företag, du ska även skapa en undersida där vi själv vill ha möjlighet att lägga upp och länka våra produkter som saluförs via Amazon. Vi ställer mycket höga krav på designen och att allt ska fungera utan problem. Vi vill att innan du börjar ger oss ett designförslag. Sidan ska vara representativ och mobilvänälig. Vi använder oss av WP plattform samt tillhandahåller tema från Themify. Vi tillhandahåller även alla bilder, loggor och text.

  $678 (Avg Bid)
  $678 Snittbud
  28 bud

  4 software products - new launch - Need Well Designed Website with great attra...admin panel etc. NOTE:- WE NEED BEST DESIGNERS FOR THIS PROJECT, NOT AVERAGE OR JUST DEVELOPERS ONLY - WE NEED TOP DESIGNERS TO DESIGN WEBSITE - THIS WEBSITE IS FOR ADVERTISING/ MARKETING/ PROMOTIONS/ BRANDING purpose. This is for a new software launch. PHP CMS IMAGES( PHOTOSHOP IMAGE) LANDING PAGE BANNER DESIGNING LOGOS FOR PRODUCTS ICONS FOR FEATURES of software or product or services 3D CD PACK DESIGNING for 4 software ( 8 Designs - 2 for each product) - Size ( 3 different sizes - large , medium, small ( ( SAMPLE of 3D CD PACK BOX DESIGN )) HEADER DESIGNING & TABS FOOTER LINKNS & FOOTER PANEL PARALLAX & RESPONSIVE

  $1096 (Avg Bid)
  $1096 Snittbud
  20 bud

  jag vill att sidan speciellt vänder sig till amazon kindle och de e tidningar och böcker som erbjuds numera i kina och därför är både engelsk språkig och kinesisk samt sidan skall titta på hur amazon kindle och andra liknande produkter och tjänster utvecklas och sprids över världen och vad är på olika topplistor i olika världs delar att läsa

  $649 (Avg Bid)
  $649 Snittbud
  4 bud
  Service modul Avslutades left

  I need a service module which is connected to the costumer database, and the inventory database of products on our webpage. I want the module to perform the following: 1. The ability to create new costumers and to search for costumers which have already been created. We use this to when we want to create a new order of service, whenever a costumer wants a service to be done. 2. ...Social Security Number Adress Telephone Number & Email Unit selection (Manufacturer & Model) Service selection (Screen replacement, speakers, water damage etc.) We also need an overview of our orders of service. Handed-In Units, Ongoing, Awaiting Parts and Finished. (These should also be searchable since we sometimes handle business with warranties and we need to look back in our history of...

  $505 (Avg Bid)
  $505 Snittbud
  4 bud

  iPhone app , database, linking websites, interactive, paid customised services

  $712 (Avg Bid)
  $712 Snittbud
  5 bud
  Photoshop gag services Avslutades left

  photoshop gag, mummifcation, bondage

  $19 (Avg Bid)
  $19 Snittbud
  6 bud

  ...application similar to Urban Clap. The app needs to cover three main service areas: home cleaning, beauty services, and plumbing. Key Features: - Location-Based Service: The app should have a feature that allows users to search for services based on their location. Therefore, experience in implementing GPS or other location services is required. - Payment Integration: The ability to integrate multiple payment options, specifically credit card and PayPal, is crucial. Applicants with prior experience in payment gateway integration will be preferred. Important Skills: -Effective knowledge in mobile app development (iOS and Android) - Experience in implementing location-based services -Payment gateway integration -User interface(UI) design skills Prefer : ...

  $301 (Avg Bid)
  $301 Snittbud
  15 bud

  ...including open rates, click-through rates, and conversions. Integration with popular email service providers (ESPs) for seamless email delivery. Responsive design to ensure compatibility across devices and browsers. Technology Stack: Frontend: HTML/CSS, JavaScript (React/Vue.js) Backend: Node.js/Python (with frameworks like Express or Django) Database: MongoDB/PostgreSQL Additional tools and services as needed for email delivery, analytics, etc. Project Timeline: I aim to launch the initial version of the platform within [Specify your timeline here]. Ongoing development and iteration based on user feedback and market demand. Budget and Payment Terms: My budget for the project is [Specify your budget range]. Payment terms can be negotiated based on milestones and deliverables. ...

  $1166 (Avg Bid)
  $1166 Snittbud
  42 bud

  ...prowess in social media marketing, online advertising and networking events to expand our client base. Specifically, we're in the HR industry, providing services in recruitment. Skills and Experience: The ideal candidate should have: - Proven experience in client acquisition - Strong knowledge and efficient use of social media marketing, online advertising, and networking events - An understanding of the HR industry will be an added advantage Responsibilities would include: - Using social media, online platforms, and networking events to find potential clients - Building a client portfolio - Working closely with our team to understand our services This is a fantastic opportunity for anyone versed in client acquisition with a share passion for the HR sector. I loo...

  $400 (Avg Bid)
  $400 Snittbud
  5 bud

  Enry’s Island S.p.A. World’s First & Only Venture Builder listed on a Stock Exchange is seeking for a supplier to develop an innovative Web App and Mobile App that allows users to purchase products or services and suppliers to manage their orders and relationship with its customers.

  $54855 (Avg Bid)
  $54855 Snittbud
  117 bud

  ...that have or will have the technologies described in the “Technology Description” section below. <Technology Description> This technology relates to technology that allows information terminals (smartphones, PCs, tablets, etc.) to communicate with vehicles via a management server. By subscribing to a service that communicates between the vehicle and the information terminal, the user can receive services such as checking the status of the vehicle even when the user is away from the vehicle. The problem with this service is that when the owner of the vehicle changes, the subscriber to the service is not updated and the previous owner of the vehicle may engage in fraudulent activities. To solve this problem, an owner of the vehicle is notified of the subscriber&...

  $50 (Avg Bid)
  $50 Snittbud
  1 bud

  I'm seeking a talented logo designer to capture the essence of Women Empowerment within the Financial Services industry, specifically for the Women of New York Life - Staten Island. The Logo must reflect new york life logo in some ways and the words "Women of New York Life - Staten Island". CRUCIAL ELEMENTS: - The logo must use symbolic style to communicate a strong message. - The design must keep in mind the spirit of New York Life. -The logo of New York Life IDEAL SKILLS: - Graphic Design - Logo Design - Illustration - Creativity - Deep understanding of symbolic imagery - Context-sensitive design EXPERIENCE: Freelancers who have previously designed logo's for organizations that focus on women empowerment will be preferred. It will be crucial for you to under...

  $35 (Avg Bid)
  Garanterad
  $35
  54 bidrag

  ...refreshing perspective to our new template (Kudus Child) In summary, the essentials needed for this redesign are: - Aesthetic sensitivity and experience in website design, particularly marketing websites - Skill in creating a cohesive and intuitive user experience - Ability to efficiently migrate all existing content to the new design - Proficiency in incorporating an 'About Us' section, detailed services/products, and testimonial sections - Proven track record of creating websites that resonate with the target audience and are SEO-optimized. Your proposal should include samples of past work in a similar vein, showing how your design and aesthetic skills have helped other businesses increase engagement and conversions. If we work together and the price is good, you...

  $458 (Avg Bid)
  $458 Snittbud
  157 bud

  I need a professional with a profound understanding of Microsoft Power BI to as...visualizations, interactive dashboards, and custom Power BI reports. Ideally, this individual should be highly proficient in data modelling and fluent in DAX. Key tasks will involve: Crafting detailed data visualizations Constructing interactive dashboards Developing tailored Power BI reports Microsoft Project Integration with Power BI A crucial part of the job is connecting our cloud-based services, O DATA and SharePoint online, to Power BI for robust reporting and visualization. If you are highly skilled in Power BI with an advanced understanding of its nuances, then I look forward to receiving your bid. We are located in Kochi. Preferred people from Kerala are sometimes required to work from t...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Snittbud
  4 bud

  I'm searching for a talented photo editor, skilled in color correction, background removal, and retouching. I require these services for less than 50 photos, which are intended for personal use. • Color Correction: The colors in my photos need to be more vibrant and balanced. I'm seeking an experienced professional who can skillfully adjust color levels to breathe life into my snapshots. • Background Removal: I'm particularly interested in isolating the main subjects of my photos from their backgrounds. Proficiency in expertly performing this task is a must. • Retouching: The final touch required involves subtle photo retouching that accentuates the best features without making the images look artificial. Proven experience in natural-looking photo...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Snittbud
  11 bud

  I am on the hunt for a talented freelancer who would work with me long term to edit an...fluid and engaging video narrative - May need to experiment with different effects over time with me The video content will primarily be educational/informational, so an editor with a knack for communicating complex ideas in a concise and engaging way would be ideal. Also, in order to keep up with the pace of daily postings, time management and consistency are expected. Budget-wise, affordable services are a main priority. It would be an added advantage if you could share examples of your edits on similar types of projects. All-in-all, if you are someone with sharp editing skills, proficiency in text overlays and pause removals, and a budget-friendly quote, you could be the perfect fit for thi...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snittbud
  38 bud

  As someone well-versed in managing Takealot accounts, your services are required to enhance our online presence. Your tasks will include: 1. Picture Updates: * Replacement and addition of pictures for 9 specific products. We want to both enhance image quality and update backgrounds. The inclusion of product logos in these images is also desired. 2. Product Uploads: * We have 3 new products that need to be added to our inventory on Takealot. 3. SEO Optimization: * We want our product listings to be more attractive and acute to search engines. Ideal improvements will include keyword integration, crafting descriptive product titles, and adding product features. The ultimate goal is to improve our products' online visibility and need SEO for all our products . Existi...

  $52 (Avg Bid)
  $52 Snittbud
  42 bud

  I am in need of a highly skilled and experienced website developer who can assist in the creation of a comprehensive E-commerce site. The website build will need to include: - User registration and login: Experience crea...processing: Knowledge on integrating and managing payment gateways is crucial, for smooth transactions on the website. - Content management system: The ability to handle content updates effectively and effortlessly. The primary purpose of the website is to sell our products and services online, so the candidate needs to have a great understanding of e-commerce principles, customer journey optimization, and should have experience in building successful online stores. The ideal person is one who is familiar with current web design trends, SEO best practices...

  $111 (Avg Bid)
  $111 Snittbud
  49 bud

  A total of 11 Figma layouts have been prepared ((Copy)?type=design&mode=design&t=RXSZgOhSaMQrXJT8-0): Main page, Room listing, Room details, Contacts, Spa, Gym, Wellness, Massage, Restaurants, Premium services, Attractions listing and The description of the attractions. Backend: Wordpress; API is ready. Labor and design costs must now be calculated. Payment will be made according to the readiness of the layouts. For our part, we arrange designer control as well as access to the frontend repository on Github. We expect the contractor to organize short meetings (up to 30 minutes) to discuss finished pages. Deadline for layout/design: 1 month.

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr Snittbud
  72 bud

  As an individual looking for a highly efficient event manager to take care of two types of events; social gatherings and kids' events. The scale of these events is intimate, with less than 50 guests for each event. The required services from the event manager include: - Venue Selection: Choose the perfect venue that will meet the needs for both types of events in terms of size, location, ambiance and accessibility. - Catering Management: Handle all things food-related, ensuring high-quality meals and refreshments are provided for the guests. Must be able to suggest personalized menu items, taking into consideration preference, dietary restrictions and kids-friendly options. - Entertainment Planning: Curate appropriate and enjoyable entertainment packages for both adults and...

  $67 (Avg Bid)
  $67 Snittbud
  4 bud

  I need a professional to simulate a short customer conversation, endorsing my client acquisition services. This will take less than 10 minutes and must occur within the UK. Aspects to emphasise: - Speed of our services - Quality of leads provided - Overall customer service experience Your task is to engage the customer naturally and create a positive impression. To capture the interaction, please record the conversation as an audio file. Ideal candidate: - Excellent communication skills - Experience in customer service/call handling - Understands nuances of client acquisition - Comfortable with audio recording - Based in the UK.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Snittbud
  5 bud

  I'm seeking professional videography services for a short meeting and a basic promotional shoot in the south area of Dubai. The project involves: - A short meeting with less than one hour duration that needs general event coverage. - A basic promotional shoot of our workspace, where we are looking to highlight the work area, office facade and also capture some candid employee interactions. The ideal freelancer for this job should have: - Experience with short business event videography. - Creativity and an eye for capturing interesting angles to showcase in the promotional shoot. - Strong ability in understanding the intended message and translating it into visual content. - Excellent communication skills, the ability to adhere to strict timelines and professionalism. If y...

  $7 - $18
  Lokalt
  $7 - $18
  0 bud
  Urgent C Language Experts Needed 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I urgently require the services of a proficient expert in C language for an immediate project. The competencies I am looking for include: - Strong understanding and experience in problem-solving and designing algorithms using C language. - Ability to debug and optimize code for efficiency. - Experience in developing new, robust, efficient, and reliable software. Ideally, I am looking for a professional with vast experience in C language who is ready to start on the project as soon as possible. The expediency of the project completion is of utmost importance. Key Skills Required: - Strong C programming skills - Problem-solving abilities - Algorithm design - Ability to work under pressure and meet tight deadlines.

  $26 (Avg Bid)
  $26 Snittbud
  13 bud

  I'm in need of a proficient digital marketing team that can offer SEO and Social Media marketing solutions for my medical tourism company. Our goal is to generate high-quality leads, so any previous experience in lead generation would be beneficial. Key Requirements: - Proficient in SEO, with the ability to optimize our website for both local and international customers. - Expertise i...innovative and effective social media marketing. - A good understanding of the medical tourism industry would be beneficial. - Demonstrable experience in generating leads with a digital marketing strategy. As our audience is both local and international, I would appreciate someone who has experience in balancing the two. Your contribution will significantly influence the growth and reach of our ...

  $150 (Avg Bid)
  Framhäv Garanterad
  $150
  11 bidrag
  Revamp Your Website Content 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm in need of a proficient website content editor to work on an exten...with the comprehensive overhaul of existing content. Key duties will include: - Analyzing the current content to identify aspects that need improvements and changes. - Crafting engaging and informative content that communicates my company's unique selling propositions and services distinctly. - Implementing changes to the text for better readability and coherence. The ideal freelancer for this project would have strong command and fluency in English, excellent writing and editing skills, and solid experience on web content creation and rewriting. With your understanding of writing to cater to an online audience, you could have the opportunity to play a pivotal role in redefining how my comp...

  $24 (Avg Bid)
  $24 Snittbud
  14 bud

  I'm seeking a talented proposal writer who can create 2 proposal templates for respectively technology & event industry. The ideal candidate should have: - Extensive experience in crafting proposals, particularly within the te...Extensive experience in crafting proposals, particularly within the technological domain of IT Solutions & Events - Solid understanding of the tech & event industry - Excellent writing skills that communicate solutions persuasively -He have to match our proposals with our both the websites Your task will be to create compelling proposals that effectively demonstrate why our IT solutions and events services should be selected over competitors. Proven experience in securing project bids is a significant advantage. Attach some of your works...

  $56 (Avg Bid)
  $56 Snittbud
  11 bud

  Hello, I am urgently looking for an AWS veteran who is expert in the below items 1) AWS and AWS Amplified Experience 2) Migrate AWS account services to other AWS account "Freelancers only" Thank you.

  $8 - $15 / hr
  Försegla
  $8 - $15 / hr
  4 bud

  I am seeking an experience...this video is to present our company and the variety of services we offer in an engaging manner. Key Objectives: - Present our company in an interesting and understandable way - Highlight the services that we offer - Engage and capture the interest of our potential customers Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating engaging animated video content - Strong storytelling and animation skills - Ability to translate the company's offerings into easy-to-understand animations - Previous experience in creating videos aimed at potential customers will be highly advantageous In essence, we're looking for a creative individual who can effectively combine information and entertainment to present our company and servic...

  $85 (Avg Bid)
  $85 Snittbud
  8 bud

  ...line of health and beauty products on Amazon. Key responsibilities will include: - Developing a compelling incentive strategy that naturally encourages customers to write product reviews. - Implementing and managing the strategy with careful attention to Amazon's policies and guidelines. - Monitoring, analyzing and reporting on the impact of the implemented strategies. The ideal candidate will have: - A deep understanding of Amazon's review guidelines. - Proven experience in developing and executing successful incentives-based review strategies. - An ability to analyze and report on strategy effectiveness. - Familiarity with the health and beauty industry. By increasing the number of positive reviews, I hope to improve my products' ratings on Amazon ...

  $13 (Avg Bid)
  $13 Snittbud
  11 bud
  Mobile app - 23/11/2023 05:11 EST 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I’m looking for a logo for the company I’m going to start. It’s a health care service which provides nursing services at home.

  $14 (Avg Bid)
  $14 Snittbud
  3 bud
  Urgent SMF Forum Transfer 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I currently have an SMF Forum hosted on GoDaddy, which needs to be swiftly and securely transferred to Inmotion. I am seeking a professional with extensive experience in server transfers, particularly with SMF Forum and these two host providers. The freelancer must: - Have proven experience with SMF Forum - Understand GoDaddy and Inmotion hosting services - Be able to guarantee a smooth server transition with no data loss - Ensure the forum operates without any issues post-migration The timeline for this project is immediate. I expect the project to be completed as soon as possible, with frequent updates on the progress. This is a high-priority task, so reliability, consistency and communication skills are very much appreciated.

  $147 (Avg Bid)
  $147 Snittbud
  32 bud

  I'm seeking a savvy digital marketer with expertise in Instagram and Facebook marketing. My primary goal is...drive online traffic to our social media pages. Ideal Experience and Skills: - Proven experience in digital marketing, specifically with Facebook and Instagram. Experience marketing for beauty salons or similar businesses is a plus. - Ability to develop and implement high-converting lead generation strategies. - Excellent copywriting and content creation skills to accurately depict our nail services and engage our target audience. - Proficient in analyzing campaign performance and making necessary adjustments to optimize results. If you can help transform our social media presence and drive customer acquisition with your creative and strategic capabilities, this proj...

  $242 (Avg Bid)
  $242 Snittbud
  58 bud

  I'm after a professional service that delivers detailed and reliable National Police Check reports in Australia, specifically focusing on any prior convictions. Key Details: - This service is geared towards employment screening. The more detailed, the better for making informed hiring decisions. - I'm not interested in court appearances or pending charges, just conclusive convictions. Ideal Skills and Experience: - You should have a rich understanding of Australian criminal record systems. - Experience in performing comprehensive background checks. - A deep understanding of privacy laws and regulations adherence is mandatory. - Any proof of previous undertaking similar projects will be highly regarded. Looking forward to receiving your proposals for this timely and sensi...

  $10 - $15
  Lokalt
  $10 - $15
  0 bud

  I'm looking to have a desktop application developed that effectively connects with an array of API services, namely a payment gateway, social media platform, and email service provider. Key Requirements: - The application should be capable of taking text data input from these APIs. - It also needs to process this input, taking it from each API call, then provide the output formatted as JSON. Ideal Candidate: - Experience in desktop application development and integrating multiple APIs - Expertise in data analysis and processing - Proficient in handling text data and converting it to JSON. Deliverables: - A fully functional desktop app that seamlessly integrates with listed API services - Robust text data processing system - Reliable output delivery in JSON format.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Snittbud
  10 bud

  ...DataProc Cloud Storage Cloud DataPrep Cloud PubSub Cloud Composer & Airflow Experience designing and deploying large scale distributed data processing systems with few technologies such as PostgreSQL or equivalent databases, SQL, Hadoop, Spark, Tableau Hands on Experience with Python-Json nested data operation. Exposure or Knowledge of API design, REST including versioning, isolation, and micro-services. Proven ability to define and build architecturally sound solution designs. Demonstrated ability to rapidly build relationships with key stakeholders. Experience of automated unit testing, automated integration testing and a fully automated build and deployment process as part of DevOps tooling. Must have the ability to understand and develop the logical flow of applications o...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Snittbud
  7 bud

  I am looking for an experienced, expert-level sales representative to join our team on a part-time basis, roughly less than 20 hours per week. You will be integral to our travel industry-focused operations, specifically tasked with closing sales deals and representing our services. Key Responsibilities: - Engaging and closing sales deals - Professionally and accurately representing our services - Leveraging expertise in the travel industry to promote our offerings Ideal freelancer should have: - Expert experience in the travel industry - Strong sales track record - Excellent communication skills - Ability to work independently within given hours - ENGLISH C1 minimum As you will be the face and voice of our company to potential clients, professionalism, enthusiasm for tr...

  $162 (Avg Bid)
  $162 Snittbud
  5 bud

  I need a proficient freelancer who can compile an Excel-based mailing list that will aid my business in promoting its products and services. Key Features of the Mailing List: - It should include the client's name, email address, and location. - The list should be presented in an Excel format. Ideal Skills for the Job: - Experience in data collection or data mining. - Advanced skills in Excel. - Attention to detail to ensure accuracy of the data collected. - Knowledge of GDPR or other privacy legislation would be beneficial to safeguard client information. Your role will be integral in improving our business's product promotion strategies. List should be targeted to only CEO'S and Owners of companies, MAIN locations: USA, AUSTRALIA, CANADA, MEXICO, SINGAPORE, TH...

  $137 (Avg Bid)
  $137 Snittbud
  52 bud

  15 to 20 short commercial ad on memory foam cushion. You need to show the office chair use and car seat use. Pls use all copyright free resources, Amazon should approve it. Show a nice blonde girl using and talking about our product with female voice over. I have attached the images. You can use the best ones from them. Please add nice animations, footages, texts , overlays etc. You need to provide the script, voice over, copyright free footages etc.

  $6 (Avg Bid)
  Garanterad
  $6
  0 bidrag

  ...looking for a Google Ads expert to help me make my digital services more visible to local audience. The ultimate goal of this project is increasing my brand awareness, while driving more website traffic which would ideally lead to higher number of calls from potential customers. This advertising project is centered around my digital services and therefore requires effective localization approach. Tasks: - Creation and optimization of Google ads campaigns targeting local customers - Ensuring first page ad visibility - Tracking ad performance and refining for better results Key skills and experience: - Proven experience with Google ads - Strong understanding of SEO and keywords optimization - Previous work with digital services promotion - Track record of increa...

  $147 (Avg Bid)
  $147 Snittbud
  40 bud

  As a thriving business, I am in urgent need of a skilled website developer to design and create a business website. Criteria for the website: - Focus: The website should principally represent my business, convey its essence and portray its services professionally. - Timeframe: Since I need this project completed as soon as possible, I would appreciate a developer who can work efficiently under short timelines. - Functionality: I want my website to show what service i offer and give free consultation for which they can add calendly and the appointment is set. Ideal Candidate: - Experience: You should have substantial experience in website development, particularly business websites. - Approachability: Being willing to communicate and collaborate effectively is paramount. - Ima...

  $127 (Avg Bid)
  $127 Snittbud
  43 bud

  ...following: Marketing Material Distribution - Prepare and distribute marketing materials to attendees. - Ensure materials are always organized and available. - Respond to any inquiries regarding the materials. Attendee Engagement - Engage with attendees, explaining our brand and answering their questions. - Encourage attendees to explore our booth further and interact with our products/services. - Capably represent our brand, upholding our reputation and image. Skills and Experience - Previous experience in events or customer service roles. - Exceptional communication skills. - Ability to work in a fast-paced environment, manage people, and answer questions effectively. - Highly organized, reliable, and enthusiastic. If you're excited about offering supp...

  $450 (Avg Bid)
  Lokalt
  $450 Snittbud
  3 bud
  Web Scraping 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm looking for a skilled freelancer to help me collect delivery timeline data for various zipcodes from Amazon product pages. This project involves extensive web scraping and the ideal freelancer should have a proven track record in similar projects. Key Responsibilities: - Extract delivery timeline information for each specific Amazon product based on the provided zipcodes. - The product ASINs and zipcodes for which the data is required will be provided to you. - Handles large amounts of data and ensure its accurate collection. Ideal Skills and Experience: - Experience with web scraping, ideally Amazon product pages. - Proficiency in using Python to write scripts for data extraction. - Proficiency in using scraping tools or writing scripts for ...

  $17 (Avg Bid)
  $17 Snittbud
  20 bud

  I'm looking for an experienced Magento 2.0 developer who can create a medium-sized B2C single vendor eCommerce website. The website must have the following features: • User registration and login: Customers should be able to create their own accounts and subsequently log in to access our services. • Product catalog and search: A system for listing products and a search function to allow customers to easily find what they're looking for. • Payment gateway integration: A seamless method for customers to make secure payments. The website should have the capabilities to handle moderate product variables and an average traffic flow seamlessly. Key Magento 2.0 functions to be incorporated include, but are not limited to: • Customizable designs: I wan...

  $726 (Avg Bid)
  $726 Snittbud
  26 bud

  I am seeking an experienced freelance graphic designer to handle various design tasks for an upcoming event. Your services will primarily involve designing creative posters, banners, logos, and other print materials. Design concept and brief will be informed later.

  $78 (Avg Bid)
  $78 Snittbud
  47 bud

  I'm looking for an expert developer to create real-time bus tracking system and mobile app. The purpose of this project is twofold: to improve public transport...times: The app should give users the estimated arrival times for buses. - Bus route navigation: Users should be able to navigate bus routes, making transit easier to understand and use. Platforms: The mobile app should be compatible with three main platforms; iOS, Android, and also be web-based. Ideal Skills: The ideal freelancer should have experience in developing location-based services, particularly real-time tracking, with a deep understanding in mapping and transit systems. Proficiency in mobile app and web development for multiple platforms is a must. Experience in creating intuitive user interf...

  $211 (Avg Bid)
  $211 Snittbud
  29 bud

  Caricare circa 3000 prodotti su Amazon e Ebay

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snittbud
  1 bud

  ...effectively help customers navigate through the site and answer their queries swiftly. - Personalized product recommendations to boost sales conversions, based on customer's previous browsing and buying history. - Automated inventory management system for efficient stock handling and forecasting. - A system for review analysis, helping us to understand customer feedback and improve our products and services. Additionally, I'm interested in adopting a clean, minimalist design theme across the websites. Ideal candidates will have extensive experience in OpenAI, coupled with a strong knack for clean, minimalist website design. Expertise in Wordpress and Shopify, as well as a deep understanding of AI-driven user experience enhancements, are crucial for this role. You sh...

  $50 (Avg Bid)
  $50 Snittbud
  27 bud

  Topp amazon web services community artiklar