Ad planning buyingJobb

Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  263,109 ad planning buying jobb har hittats, med prissättning USD

  ...present-/gåvoförpackning (färg & form) - slutleverans: skisser, original för tryck - post-pack/varor till kund (färg & form) - slutleverans: skisser, ev. original för tryck/stämplar/etiketter/tejp… Steg 2 - marknadsmaterial b2b (produktblad, broschyr, mail) - pos-material (produktställ, produktblad) Varumärket Analys, strategi, planning är genomfört så plattformen är på plats. Vi ska kunna svara på alla frågor en formgivare har. Vi söker Det här är ett uppdrag för en bred AD som verkligen gillar förpackning, och som formgivit för konsumentförpackning tidigare. (Vi kommer vilja ta några referenser på samarbetet.) Tidplan St...

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr Snittbud
  1 bud
  Facebook Ad Expert Avslutades left

  Vi letar efter en frilansare med stor erfarenhet inom Facebook Annonsering. Du är har arbetat med många olika typer av företag och har ett bra track-record av lyckade annonser bakom dig. Vår Facebook annonsering är igång, men vi behöver extra resurser för att uppdatera och underhålla den några timmar i månaden under 2020. Är du intresserad?

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Snittbud
  5 bud

  We need help with Facebook advertising for our customers. We need you to do the advertising through Ad Manager (not using "boost" button) and also to have a passion for and experience in copywriting. You need to have experience with creating successful Facebook Ads. Let´s start by testing once and if we get good results this can become a long term cooperation, where the tasks can later expanded. You will get access to high level training material in this job to improve your skills further.

  $120 (Avg Bid)
  $120 Snittbud
  2 bud
  Do-to-application Avslutades left

  To-do-app som är skräddarsydd för att hjälpa människor med specifika funktionshinder att fungera bättre i vardagen. Det kommer att läggas särskild vikt vid utformningen ad det grafiska gränssnittet och man ska också kunna samarbeta om projekt i appen.

  $1275 (Avg Bid)
  $1275 Snittbud
  22 bud

  Svar inte på detta arbete om kompetens saknas. Filemaker Erfaren programmerare av affärssystem. CRM system. ERP-system Vi bygger ett program baserat på Filemaker. Många delar kan hittas på nätet. Många delar med sig av sina program. Ärende, tidrapportering, kalender med planering av tekniker. Loggning av samtal och mail och kommunikation på kundkort. Design och utseende är viktigt. Projektet starta omgående. Kompetens att projektleda och slutföra projektet inom 4-6 veckor.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Snittbud
  2 bud

  Vi skulle vilja ha en databas över våra tjänster som vi säljer till våra kunder. Kund informationen skall hämtas från våra kunders AD. Databasen skall ha en sökfunktion för alla listade värden.

  $1006 (Avg Bid)
  $1006 Snittbud
  1 bud

  Data entry/ad posting etc.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Snittbud
  1 bud
  Social media marketing 6 dagar left
  VERIFIERAD

  Project Title: Social media marketing Platforms: - Focus on Facebook as the primary social media platform for the marketing campaign Allso instagram Snapchat Tik tok Goal: - The prima...marketing campaign Allso instagram Snapchat Tik tok Goal: - The primary goal of the social media campaign is to drive sales for the client's brand and maximise app downloads Budget: - The budget for the social media marketing project is less than $200 Skills and Experience: - Experience in running successful Facebook advertising campaigns - Proficient in creating compelling and persuasive ad copy - Knowledge of targeting strategies to reach the client's target audience - Ability to analyze campaign performance and make data-driven optimizations - Understanding of e-commerce and ...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Snittbud
  36 bud
  Spanish Teacher 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for a Spanish teacher who can teach beginner level Spanish. I am open to suggestions for teaching materials and curriculum. I am planning for more than 6 hours of lessons per week. Ideal Skills and Experience: - Fluent in Spanish and English - Experience teaching Spanish to beginners - Knowledge of different teaching materials and methods - Ability to create engaging and interactive lessons - Strong communication and interpersonal skills

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Snittbud
  1 bud

  I am looking for a freelancer to run Facebook ads and create daily social media posts for my local grocery app for a period of 30 days. Target Audience: Local Product: grocery Product Monthly Ad Budget: ₹7000 Ideal Skills and Experience: - Experience in running successful Facebook ad campaigns - Knowledge of social media marketing strategies - Ability to create engaging and visually appealing social media posts - Familiarity with local audience targeting techniques - Strong communication and collaboration skills

  $94 (Avg Bid)
  $94 Snittbud
  30 bud

  ...for my catering company. Main Goal: - The main goal of this Google Ads campaign is to generate leads for my catering company. Targeted Audience: - The targeted audience for this campaign is local customers. Budget: - The monthly budget for the ad campaigns is $500-$1000. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating and managing successful Google Ads campaigns. - Expertise in targeting local audiences and generating leads. - Strong knowledge of keyword research and optimization. - Ability to create compelling and engaging ad copies. - Experience in tracking and analyzing campaign performance to make data-driven optimizations. - Familiarity with the catering industry and its target audience preferences. If you have the skills and experience req...

  $204 (Avg Bid)
  $204 Snittbud
  32 bud
  interior design 6 dagar left

  Project Description: I am looking for an interior designer to help with the redecoration of my medium-sized (2-3 bedroom) house. I have a specific style in mi...redecoration of my medium-sized (2-3 bedroom) house. I have a specific style in mind, which is modern. My budget for this project is low, as I am mainly looking for basic redecoration. Ideal Skills and Experience: - Experience in modern interior design - Creativity and ability to work within a limited budget - Knowledge of affordable yet stylish furniture and decor options - Understanding of space planning and maximizing the use of available space - Ability to incorporate the client's personal style preferences into the design - Strong communication and collaboration skills to ensure the client's satisfaction wi...

  $55 (Avg Bid)
  $55 Snittbud
  26 bud
  Instagram ad make 6 dagar left

  I want Editor For making ad for Instagram

  $9 (Avg Bid)
  $9 Snittbud
  10 bud

  ...architects are encouraged to submit comprehensive proposals, complete portfolios showcasing relevant experience in conservation area projects, previous ultra-realistic 3D visualizations, and expertise in DCP/LEP compliance. Include estimated project timelines and transparent cost quotes. Note: The detailed Development Control Plans and Local Environmental Plan will be provided alongside the job ad to ensure prospective architects have a precise understanding of the project's unique requirements and constraints, allowing for the submission of highly tailored proposals. The Willoughby Council DCP is located at this link:

  $1456 (Avg Bid)
  Framhäv
  $1456 Snittbud
  13 bud

  Google Analytics Expert Needed for Ad Click Investigation We are looking for a Google Analytics expert to help us investigate if bots are clicking on our ads. Specific Ads to Investigate: - Display Ads - Search Ads - Social Media Ads Suspected Bot Clicks: - Yes Time Frame: - Today Ideal Skills and Experience: - Proficient in Google Analytics and knowledgeable about ad campaigns - Experience in analyzing ad data and identifying patterns - Strong problem-solving and investigative skills - Attention to detail and ability to accurately interpret data - Excellent communication skills to provide clear and concise findings If you have the expertise and availability to help us with this investigation, please submit your proposal.

  $29 (Avg Bid)
  $29 Snittbud
  10 bud

  I am looking for a skilled Facebook Ads Expert who can ...website can expect with the same budget. Main Goal: Drive more foot traffic to the restaurants. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in successfully running Facebook Ads campaigns - In-depth knowledge of Facebook Ads targeting options and strategies - Strong understanding of the restaurant industry in Thailand - Ability to create compelling ad copy and visuals that resonate with the target audience - Experience in optimizing ad campaigns for maximum reach and engagement - Knowledge of local Thai culture and preferences - Ability to track and analyse campaign performance to make data-driven decisions - Excellent communication and collaboration skills to work closely with our team and provide regular upd...

  $109 (Avg Bid)
  $109 Snittbud
  23 bud

  We are looking for a skilled freelancer to create a customised Google Sheets template that will aid in budgeting and financial planning for our book publishing company. This template will help us effectively manage our expenses, revenue projections, and cash flow, ensuring the financial success of our publishing endeavours. Project Objectives: - Develop a user-friendly Google Sheets template tailored to the specific needs of a book publishing business. - Create a comprehensive budgeting tool that includes expense tracking, revenue projections, and cash flow forecasting. - Design the template to be adaptable for annual, quarterly, and monthly financial planning. - Incorporate features that allow for easy monitoring and adjustment of the budget as needed. - Ensure the tem...

  $39 (Avg Bid)
  $39 Snittbud
  7 bud
  YouTube Ad Manager 6 dagar left
  VERIFIERAD

  Project Title: YouTube Ad Manager Description: I am looking for a skilled YouTube Ad Manager to help boost product sales through effective advertising campaigns. The ideal candidate should have experience in creating and managing YouTube ads, with a focus on driving conversions and increasing ROI. Key Responsibilities: Campaign Strategy: Develop and execute a strategic YouTube advertising plan that aligns with our brand's objectives and targets. Ad Creation: Work with creative teams to produce engaging video ads that resonate with our audience. Budget Management: Manage advertising budgets effectively, ensuring cost-efficiency and ROI. Audience Targeting: Use data and analytics to identify and target the most relevant audience segments. Keyword and Placemen...

  $129 (Avg Bid)
  $129 Snittbud
  13 bud

  ...account in the system, and all the documents they had signed will be in their dashboard to download it or view it for a 6 month period when the user is new and invited to sign a document, the system will create to it a free account that allows to sign documents from users that create document to be signed, and in the dasboard of this guest users, should be the option to upgrade their accounts buying a plan to create their own signed documents the free plan will be asigned to all the new users all the plans should be customizables form the Admin Portal the free plan should come with 2 free documents to sign and this documents only allow to be restricted signed by 2 users, only the paid plans will allow to sign 2 or more users in the bullet "a", the uster should have...

  $379 (Avg Bid)
  $379 Snittbud
  14 bud
  FRONT END REACTJS DEVELOPER -- 4 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...· Work with JavaScript frameworks (ReactJS, NodeJS, etc.). · Begin your application with the words "Front-End". · Having clean code skill, debugging skills and fixing bug on test environment · Experience in responsive designing · Maintain high quality inline documentation · Experience with testing and cross-browser compatibility tools · Promptly meet deadlines and milestones, and be available for ad-hoc meetings during work times throughout the week · Only applicants who provide examples of their work will be considered for this role · Provide proof that the examples supplied were written by the applicant and was responsible for the development · Provide documented source code examples of projects in ...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Snittbud
  46 bud

  ...separate from each other and the users wouldn't know if they're watching the same course, essentially your goal is to develop 39 videos that are education-based and have standards, colors, patterns. 2. There are lots of duplicate scenes or repeated objects that don't even make sense or blend into the scene/script, also the music. 3. It didn't really feel like a learning-helper videos, felt like an Ad-ish or unusual style of videos, so what I mean here, is the music. I'm not sure if there should be a music or not, if you do choose a music, it needs to be a very important soundtrack that doesn't bother the user or take away their attention. 4. THIS is the most important part! You need to always design the right scenery and visuals for the script, me...

  $1367 (Avg Bid)
  $1367 Snittbud
  34 bud

  I am looking for a skilled freelancer who can help me run a successful Facebook ad campaign for my upcoming webinar. Target Audience: - The target audience for the webinar is business professionals. Main Objective: - The main objective of the Facebook ad is to increase webinar sign-ups. Budget: - The budget for running the Facebook ad is $100-150. Ideal Skills and Experience: - Experience in running successful Facebook ad campaigns targeting specific audience segments. - Knowledge of effective ad creatives and copywriting techniques to drive webinar sign-ups. - Ability to optimize ad performance and monitor key metrics to ensure maximum ROI within the given budget. Project manager - Master Sachin.

  $94 (Avg Bid)
  $94 Snittbud
  19 bud
  video editor 6 dagar left

  please stop bidding I'm not ready to hire Project Overview: I am planning to create a YouTube video titled "The Top 15 Worst Moments of DSP Gaming in 2023." This video aims to provide an engaging and comprehensive look at the notable low points of the DSP Gaming channel for the year 2023. The video will be approximately 2 hours in length and will be structured with a countdown format, from number 15 down to number one. Your Role: As a video editor, your role will be crucial in turning this vision into a reality. Your responsibilities will include: Skills and Experience: - Proficient in video editing software and voice overs - Strong understanding special effects transitions - Ability to create visually stunning and captivating videos - Experience in editing long-fo...

  $91 (Avg Bid)
  $91 Snittbud
  26 bud

  Create 9 ad creatives as per discussion

  $225 (Avg Bid)
  $225 Snittbud
  1 bud

  ...phone is locked. Enhanced privacy and control over incoming calls. 3. App Blocking: Users can easily block specific apps for privacy and minimizing distractions. Customizable app accessibility. 4. Lock Scheduling: Set automated lock and unlock times based on daily routines. Enhances security during specific hours. 5. Advertisement Module: Integration of AdMob for revenue generation. Non-intrusive ad display preserves user experience. Platform and Technology Stack: Mobile Platforms: Android and iOS Framework: React Native Backend: Node.js Database: MySQL or MongoDB UI/UX Design: User-friendly design with light and dark modes. Budget and Timeline: To be discussed based on proposals. Outsourcing Requirements: We are looking for a reputable development team with experience in...

  $361 (Avg Bid)
  $361 Snittbud
  20 bud
  Google Ads Expert 6 dagar left

  ...business. We also do have products that we sell online that we would like to run advertising campaigns for provided that we see returns on investment. Key Requirements: - Expertise in creating and managing Google Search Ads campaigns - Ability to optimise campaigns to target the specified demographic effectively - Strong understanding of keyword research and analysis - Experience in creating compelling ad copy and call-to-actions - Proficiency in tracking and analysing campaign performance using Google Analytics - Knowledge of industry best practices for Google Ads and staying updated with the latest trends Ideal Skills and Experience: - Proven track record of successful Google Ads campaigns for service based businesses. - Excellent communication and collaboration skills to und...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Snittbud
  48 bud

  Project Title: Google Ads Guideline Budget: $100 Target Audience: Local audience Main Goal: Increase website traffic Skills and Experience Required: - Extensive experience in Google Ads campaign management - Strong understanding of local audience targeting strategies - Knowledge of Google Analytics to track and analyze campaign performance - Creative mindset to develop compelling ad copies and visuals - Strong communication skills to collaborate with the client and provide regular campaign updates - Ability to stay up-to-date with the latest Google Ads trends and best practices Note: Please provide examples of past Google Ads campaigns and their results when applying for this project.

  $137 (Avg Bid)
  $137 Snittbud
  43 bud

  Need google ad expert for my website design agency

  $110 (Avg Bid)
  $110 Snittbud
  15 bud

  ...Digital Product + New Landing Page. Project Description: Google Ads Leads Target Audience: - National Monthly Budget for Google Ads: - Under $1000 Primary Goal for Google Ads: - Lead Generation Skills and Experience: - Proficiency in Google Ads campaign management - Experience in lead generation strategies and techniques - Knowledge of audience targeting and segmentation - Ability to optimize ad performance and increase conversion rates - Familiarity with keyword research and optimization - Strong analytical and data-driven mindset - Excellent communication and collaboration skills Project Overview: Should have a strong understanding of audience targeting, keyword research, and data analysis to maximize results. Excellent communication and collaboration skills are essential...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snittbud
  58 bud
  Trophy icon video editing 6 dagar left

  I'm looking for someone to help me edit my YouTube Ad. I'd like to make my ad more engaging by adding animated captions and motion graphics similar to the following video: Or show me your best creation. Please see video link and ad script in the attached file.

  $150 (Avg Bid)
  Garanterad
  $150
  10 bidrag

  Project Description: Create a Teaching Curriculum for 4th grade math - Specific Topics: The curriculum should cover Number and Operations, Geometry, and Measurement and Data. - Difficulty Level: The desired difficulty level for the curriculum is Beginner. - Alignment: The curriculum should be aligned with the Common Core standards. ...of 4th grade math topics, specifically Number and Operations, Geometry, and Measurement and Data. - Experience in designing and developing curriculum materials for elementary school students. - Familiarity with the Common Core standards for 4th grade math. - Ability to create engaging and interactive learning activities and assessments for beginner level students. - Excellent organizational and planning skills to ensure a comprehensive and cohesive c...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Snittbud
  16 bud

  A wordpress platform based website, on the homepage, there should be a phone number for user to call for screening, if they cannot call at the time, then a schedule should appear for them to book a call, under it should be reviews from all major social media platforms, once the user has been screened through phone Admin should be able to give the user a unique code to sign up on the website, Not anyone can sign up, only users that have gone through screening, once logged in, Admin from backend should be able to send listings of motor vehicles containing picutres/ videos, along with information about the vehicle, Admin should be able to send multiple listings at a time, whichever listing is selected by the user it should start a process, after selecting the listing, the next part should be...

  $181 (Avg Bid)
  $181 Snittbud
  60 bud

  ...data (e.g., email addresses) to gauge interest. **2. Sponsored Ad Campaign:** To drive targeted traffic to the landing page and assess market interest, I require expertise in setting up and managing sponsored ad campaigns. This includes: - Selection of suitable platforms (e.g., Google Ads, social media) for ad placement. - Development of compelling ad creatives that resonate with potential customers. - Strategic targeting to reach cat owners and those interested in feline health and grooming. - Budget management to optimize the cost-effectiveness of the campaigns. **3. Monitoring and Reporting:** Throughout the project, regular monitoring and reporting will be essential to evaluate the performance of the landing page and ad campaigns. Key performa...

  $125 (Avg Bid)
  $125 Snittbud
  72 bud

  I am looking for a freelancer who can automate the process of selling stocks on the Thinkorswim platform when the price drops by 20%. Here are the specific requirements for the project: - The automation should be able to automatically sell the stocks when the price drops by 20% below the entry price. - There is no need for any additional features such as tracking multiple stocks or auto-buying. The focus is solely on implementing the stop loss automation. - The ideal candidate should have experience working with Thinkorswim and be familiar with its API and automation capabilities. - Knowledge of stock trading and risk management strategies is also preferred. - The automation should be reliable and efficient, ensuring that the stocks are sold at the desired price point without any d...

  $226 (Avg Bid)
  $226 Snittbud
  8 bud

  Create a .net core Web API with Oracle data. Build an API that connects to an existing Oracle Database and executes a stored procedure based on the input parameters and returns the results as a response .net Core Web API Azure AD Authentication Oracle Database 12c - Use these tools/languages: C# - Use these frameworks: .net Core,.net Core - Use these libraries: ASP.NET Core - Use these databases: Oracle - Use these cloud services: Microsoft Azure Helpful Things: Please add lots of comments inside of the code explaining your work.

  $53 / hr (Avg Bid)
  $53 / hr Snittbud
  24 bud

  Hey ! We need you to create us a few short videos that we could use on facebook and instagram ads for our clothing brand. We need you to use the attached images and create as an eye catching video that transitions in-between images to create an interesting effect for our customers to stop the scroll on their feeds and watch our ad video. Requirements : 1. Use a beat or music background that suites 2. Include something eye catching at the start as the example video 3. Include our logo ( attached ) at the end of the video 4 Images transition in time with the beat of your music. Please note we need 4 different types of edited videos upon hand-over. 1# video edit - Only use the black shirt in the video 2# video edit - Use every colour t-shirt in this video ( mixed ) 3# v...

  $19 (Avg Bid)
  Garanterad
  $19
  24 bidrag

  Full time American job for a VA with Good Grammar and attention to detail. We start testing you when you answer the ad and on the chat. Everything you write matters. START EARNING $366 net per month increasing by $40 every 3 months and a guaranteed minimum of $6,660 in the first year and $8,200 the second year. We respond to ONLY those that answer (do NOT use AI): 1. Can you work 7am to 3-4pm EST? 2. Can you work 43 hrs a week? 3. What size (inch) monitor do you use? 4. What are your top 3 specialties (writing, social media, graphic, talking, etc)? 5. Attach a resume if you have Bid $2/hr which will total $400 a month minus 10% for fees.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Snittbud
  37 bud

  ...state, quantity, exchange rates, copy of product description at order time, delivery instructions, etc. Order archiving for vendors (hides order from main list). Delivery address must be PGP encrypted or blank. To change this would involve removing a line of source code. Messaging system with features to make PGP communication easier. Allows customers to place feedback without revealing their buying history to other vendors or users of the system. Easy for non-technical customers to create orders. When they overpay or underpay, these cases are handled. Many configurable settings such as blockchain confirmations, order expiry time, supported currencies, shipping locations, product categories, site logo. Vendor can export order list to CSV. Administrator accounts for managi...

  $904 (Avg Bid)
  $904 Snittbud
  12 bud

  This ad network would be a mobile app for Google Play Store but might add to Apple Store and possibly website later on. Features needed: • sign up for advertiser • create text ads, picture ads, video ads • app backend for admin to change cost rate of ads and approve/disprove ads should have total num of advertisers and ad displayers. • sign up for user displaying ads on app or website • ad displayer given two codes one for mobile app and other for website to keep track and reward user with income from people clicking the ads or being forced to watch video all the way through. • app ad types bottom banner, unskippable 15 second video ad. Might ad more ad types later. • website ad types top, side or ...

  $2584 (Avg Bid)
  $2584 Snittbud
  46 bud

  I’m looking for a freelancer to create an attractive ads for my cafe that will help increase our customer base. The ad should be designed to run on Instagram, with the primary objective being to attract new customers. I have some ideas in mind for the ad, but am open to creative suggestions. This project requires someone who has an eye for design and knows how to create an effective advertisement. The ideal candidate should be knowledgeable in creating visual content, producing copy, as well as how to use various social media platforms to maximize its reach. If you think you have what it takes to make my ad shine, I'd love to hear from you!

  $13 (Avg Bid)
  $13 Snittbud
  20 bud
  starting a new business 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I'm in the process of starting a new business, and I'm looking for support to make sure it's successful. The business I'm starting is a cleaning service. I have a business plan in place already, but it needs some refining. I'm looking for someone to help me with all the things I need to do to make sure my business is legal, secure, and profitable. Specifica...starting a new business, and I'm looking for support to make sure it's successful. The business I'm starting is a cleaning service. I have a business plan in place already, but it needs some refining. I'm looking for someone to help me with all the things I need to do to make sure my business is legal, secure, and profitable. Specifically, I'm looking for expertise in marketing strateg...

  $195 (Avg Bid)
  $195 Snittbud
  43 bud

  We are looking for a talented Google Ad expert to help us achieve a higher ranking on Google search results for specific keywords related to our business. Currently, our website is ranking in the 4th or 5th position in organic ranking, and we aim to reach the first position. In addition to improving our organic ranking, we are also interested in running Google Ads in both the search and display categories (all relevant) to maximize our online presence and appear on top of all competitors. Project Requirements: Experienced Freelancer: We are seeking an individual freelancer, not a large team or company, who can provide personal attention to our project. Responsive Communication: We expect the selected freelancer to be responsive and available to answer our queries and provide upda...

  $321 (Avg Bid)
  $321 Snittbud
  67 bud
  Looking for a CTO 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...address challenges. Evaluate and integrate suitable technologies and platforms to enhance user engagement and operational efficiency. Manage relationships with external IT vendors, development teams, and technology partners. Ensure the app’s compliance with international data protection regulations and industry best practices. Provide leadership in risk management, resource allocation, and project planning across all technology initiatives. Stay abreast of emerging technologies, trends, and best practices in mobile app development and EdTech. Advise on potential technological partnerships and investment opportunities to drive growth and enhance UniMentor’s market presence. ...

  $679 (Avg Bid)
  $679 Snittbud
  11 bud

  I am looking for a freelancer who can help me with implementing Google TAG Verification & Looker Dashboard Setup. My main goal is to enhance data visualization and reporting for my website and improve Ad spending. I am looking for a freelancer with intermediate experience in Google TAG Verification & Looker Dashboard Setup. Skills and Experience Needed: - Intermediate experience with Google TAG Verification & Looker Dashboard Setup - Strong knowledge of website tracking and analytics - Ability to optimize marketing campaign performance - Experience with data visualization and reporting tools Task 1: Google TAG Verification (Click to External Website) I need to verify that my Google Conversion TAG for click tracking to an external website is functioning correctly. Th...

  $155 (Avg Bid)
  $155 Snittbud
  20 bud
  architecture 6 dagar left

  Commercial Architectural Design Assistance for Planning Stage Skills and Experience: - Experienced architect with expertise in commercial projects - Strong understanding of planning and zoning regulations - Ability to collaborate with clients to develop and refine design ideas - Knowledge of construction materials and techniques for commercial buildings Project Requirements: - Provide assistance and guidance during the planning stage of a commercial architectural project - Work closely with the client to understand their ideas and vision for the project - Develop initial design concepts based on the client's input and ideas - Conduct research on zoning regulations and ensure compliance with local building codes - Collaborate with engineers and other professional...

  $120 (Avg Bid)
  $120 Snittbud
  17 bud

  Seeking a Facebook Ad Manager to help drive product sales for our cat toys website. Monthly Budget: $500-$1000 Target Audience: Cat owners Primary Goal: Increase product sales Skills and Experience: - Proven experience in managing Facebook ad campaigns and generating sales - In-depth knowledge of targeting cat owners through Facebook ads - Ability to optimize ad performance and maximize ROI - Strong understanding of e-commerce and online marketing strategies - Creative mindset to develop engaging ad copy and visuals - Proficient in analyzing ad data and making data-driven decisions - Excellent communication and collaboration skills to work with our team and provide regular updates on campaign performance.

  $853 (Avg Bid)
  $853 Snittbud
  42 bud
  Backend For Webapp Delivery 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...Selection - Database Design and Setup - Users, Authentication and Authorization - User Profile Management - Order Management**** - Store, Products Catalog and Customisation - Payment Integration System - Geolocation Services - Notification System - Review and Ratings - Admin Panel - Merchant Panel - API Development - Security Audits and Compliance Checks - Data Security Measures - Scalability Planning - Logging and Monitoring - Testing and Quality Assurance - Documentation - Deployment Project Goals: - Build a robust and scalable WebApp backend - Enable seamless interaction with the existing frontend - Create an adaptive, mobile-first platform - Implement advanced features like geolocation, real-time tracking, and multi-language support Technology Stack: - Language/Frameworks: ...

  $2498 (Avg Bid)
  $2498 Snittbud
  117 bud

  ...add to ads - 3. check if a Ad Group exists for the product based on its category -4. add the product to the Ad Group Skills and Experience Required: - Proficiency in JavaScript programming language - Experience with MongoDB and Node.js - Strong knowledge of Facebook Ads API - Familiarity with ad campaign automation - Understanding of automated post scheduling - Ability to track performance and optimize budget Project Details: We are looking for a skilled developer who can create a MongoDB and Node.js system to automate our Facebook ad campaigns. The ideal candidate should have experience in JavaScript programming and be familiar with the Facebook Ads API. Specific Features: - Automated post scheduling: The system should have the ability to schedule posts f...

  $166 (Avg Bid)
  $166 Snittbud
  29 bud
  Content Creator Manager 6 dagar left
  VERIFIERAD

  Project Description: Content Creator Manager - I am looking for a skilled content creator manager to handle our video content. - The ideal candidate should be able to manage both existing content and create new content from scratch. - The frequency of content creation is daily, so the candidate should be able to consistently produce high-quality videos. - The main responsibilities will include planning, creating, and editing video content. - The candidate should have experience in video production, editing, and a strong understanding of storytelling and visual communication. - They should also be familiar with the latest video editing software and techniques. - The candidate should have strong organizational skills and be able to manage multiple projects simultaneously. - They shou...

  $398 (Avg Bid)
  $398 Snittbud
  43 bud

  I am looking for a talented designer to create a logo for my event planning company, LA DEESSE LUX EVENTS. The logo should represent a modern and minimalistic style, with a color scheme of gold and black. I have specific symbols and imagery that I would like to be included in the design. Skills and experience needed for this project: - Strong graphic design skills - Experience in creating logos for luxury brands - Proficiency in working with a modern and minimalistic design aesthetic - Ability to incorporate specific symbols and imagery into the logo design If you have a strong portfolio showcasing your previous logo designs and are able to work within the given color scheme and style, I would love to hear from you. Please include examples of your work and any relevant experience...

  $29 (Avg Bid)
  $29 Snittbud
  12 bud