Freelancer.com har officielt nu 30 miljoner registrerade användare över hela världen.

Det här är en landmärkesmilstolpe för Freelancer.com och var enda en av er som tillsammans skapar vår globala gemenskap. Det här är för er.

Som en del i vårt firande, erbjuder vi en del av vinster värda US$5,000 genom en ny tävling för att hitta det 'nya ansiktet för Freelancer'.

För den här speciella milstolpen, vänligen berätta för oss vad Freelancer betyder för dig här